פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
26
ועדת משותפת פנים כלכלה-הצ"ח הליכי תכנון ובנייה – וד"לים
25.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 8
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת הפנים והגנת הסביבה
לעניין הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה-וד"לים
יום שני, כ"ג בתמוז, התשע"א, (25 ביולי 2011), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011

רביזיה על סעיף 1 ו-2.
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר
יעקב אדרי

ניצן הורוביץ

ניסים זאב

דב חנין

איתן כבל

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

חמד עאמר

ציון פיניאן

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
חה"כ דורון אביטל

חה"כ רחל אדטו

חה"כ טלב אלסאנע

חה"כ זאב אלקין

חה"כ אופיר אקוניס

חה"כ זאב בילסקי

חה"כ אבישי ברוורמן

חה"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ’
חה"כ מגלי והבה

חה"כ יואל חסון

חה"כ רוברט טיבייב

חה"כ שלי יחימוביץ'

חה"כ אמנון כהן

חה"כ שלמה מולה

חה"כ נחמן שי

אייל גבאי – מנכ"ל משרד ראש הממשלה

יהודית דורון – מנכ"ל ארגון הנכים

גיתית הרש – החברה להגנת הטבע

מאיה קרבטרי – חיים וסביבה, ארגון הגג

גיל גן-מור – האגודה לזכויות האזרח

דבי גילד-חיו – האגודה לזכויות האזרח

איציק שמולי – התאחדות הסטודנטים בישראל

יאיר פינק – סטודנט

יניב כרמל – דרור ישראל

אייל שרצ'יצקי – דרור ישראל

אסף רז – שתי"ל

מור גלבוע – מנכ"ל מגמה ירוקה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר , ורדה שפיר
רשמה וערכה
א.ב., חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011
רביזיה על סעיף 1 ו-2
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב, אנחנו רוצים לפתוח ישיבה נוספת של הוועדה המשותפת לוועדות הפנים והכלכלה בעניין הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים, (הוראת שעה), התשע"א-2011, ידועה כחוק הוד"לים.


אנחנו כאמור סיימנו את הדיונים. מאז הוגשו מספר בקשות לדיון מחדש על ידי חברי כנסת שונים. מי שזוכר, כל חברי הוועדה הביעו עמדה ברורה בהקשר לרצון להכניס את המושג, ההגדרה של דיור בהישג יד בשערי חוק הוד"ל. היתה בעיה להשיג הסכמה, בעיקר מהדרגים המקצועיים בממשלה לגבי נוסח מוסכם. לגבי חלקם, אני חייב לומר, זה היה בגדר להכניס צלם להיכל. לא יתכן, לא אפשרי. אני שמח שהוועדה היתה סבלנית וחיכתה את הזמן המתאים ולא מיהרנו לקדם את החוק למליאה. אפילו הודענו באופן ברור שנמתין עד המועד האחרון של הכנסת, כדי למצות כל אפשרות ולנסות לשנות את החוק בכיוון הזה.


היום אנחנו כנראה נביא ונאשר שינוי אם הרוב יהיה לכך בוועדה, שישנה את סעיף מטרות החוק וסעיף נוסף, כך שיאפשר ביסוס של נוהל דיור בר השגה בתוך חוק הוד"לים. אני בטוח שזה ירצה את רוב האנשים שחשבו וזעקו בכיוון הזה. אני בטוח שלא את כולם. אני גם בכלל לא בטוח מה חלק מחברי האופוזיציה רוצים יותר, להוריד את מחירי הדיור או להוריד את הממשלה הזו, לפי ההתבטאויות וההצעות, אבל מי שרוצה ומי שרואה מול עיניו את המטרה הכללית, שזו בעצם המנה הראשונה שאנחנו מגישים אותה. את המנה העיקרית יציג מחר ראש הממשלה ויגיש אותה לעם, בדבר כמה צעדים, לדעתי מאוד מבורכים, אבל מי שמטרתו היא להקל על הציבור בהורדת מחירי הדיור מבין שחוק הוד"לים הוא הכרחי. אני בכלל לא מבין את אלה שמצד אחד רוצים להגדיל את ההיצע, מצד שני מתנגדים לחוק הוד"לים, לא מוכנים לשלם שום מחיר, והרי אין ארוחות חינם. מי שרוצה הרבה דירות ומהר, יודע שהתשלום יהיה בהעלאת הסיכונים בתכנון מהיר ובכל מה שכרוך בכך. זה לא בהכרח שיהיו מחירים. כולם ערים לסיכונים, לכן ההתנהלות תהיה בזהירות, בשים לב, אבל במסלול מואץ, מהיר וירוק.


אנחנו נתחיל בהצעה לסדר. חבר הכנסת אדרי, בבקשה.
יעקב אדרי
מכיוון שיש עוד הרבה שינויים, ככה אני רואה את זה, אני מציע שנעשה את הדיונים בסוף היום.
היו"ר כרמל שאמה
לא הבנתי.
יעקב אדרי
אני שומע שיש שינויים בחוק הוד"לים ויהיו עוד, וזה הרי כל שעה-שעתיים משתנה בכל מיני הצעות, אני מציע לעשות את זה בסוף היום על מנת שלא נצטרך לשנות עוד פעם ועוד פעם.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו כרגע נדון בכל הבקשות.
שלי יחימוביץ'
וגם בהסתייגויות. אפשר עדיין להגיש הסתייגויות חדשות לסעיפים שעולים, כן?
היו"ר כרמל שאמה
לסעיפים שייפתחו לדיון. אין בעיה.
שלי יחימוביץ'
ואתה הולך עכשיו סעיף סעיף?
היו"ר כרמל שאמה
לא, בקשה בקשה.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, לסעיפים שבהם לא היתה בקשת רביזיה, כדי להגיש הסתייגויות קודם כל צריך להגיש בקשה רביזיה לסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
כל אחד יכול לעשות מה שהוא מבין. כל סעיף לדיון שנפתח ופתוח לדיון, ניתן עדיין להגיש הסתייגויות. אנחנו דנים בכל הבקשות שנותרו מונחות על שולחן הוועדה, בקשות לדיון מחדש. לא נשאיר שום אחת להמשך היום, ולכן אני לא רואה צורך בדיון נוסף. היה והתעורר צורך, אז זו העבודה שלנו, להתכנס, לדון ולהחליט. עד אז אנחנו לדעתי צריכים כולם להתאחד באמת בברכה ולהסכמה שהושגה.


אמנם אין לי ספק שיהיו עוד כאלה שיהיה להם גם תלונות, אבל באמת, ההסכמה שהציג ראש הממשלה אתמול בלילה, היא מבורכת והיא צעד נכון בכיוון הנכון, אבל כמובן שיצטרכו עוד צעדים נוספים ומשלימים.
שלמה מולה
אפשר לשאול שאלה טכנית, אדוני היושב ראש?
היו"ר כרמל שאמה
כן, בבקשה.
שלמה מולה
אנחנו הגשנו הסתייגויות לדיון שהיה, לדיור בר השגה. הקואליציה הפילה גם את ההגדרה, גם את הבקשה שלנו. השאלה, מה יהיה דינן של אותן הסתייגויות שאנחנו הגשנו?
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מולא, אתה ראשי בכל עת למשוך את ההסתייגויות שלך אם אתה מוצא לנכון לעשות כך. כל עוד לא משכת, זה לא משנה מה הוועדה מחליטה אחרת, ההסתייגויות שלך עדיין תלויות ועומדות.
שלמה מולה
אני חוזר ושואל, מאחר שהממשלה עכשיו רוצה להכניס את אותם סעיפים שבפעם הקודמת אתם הפלתם אותם, השאלה שלי היא האם הסטטוס של אותן הסתייגויות ימשיכו להיות הסתייגויות, או אנחנו נצטרך להצביע עליהן להכניס אותן על פי מה שאנחנו ביקשנו?
תומר רוזנר
אם הסעיף ישתנה מהנוסח המקורי והוועדה תעמיד לדיון נוסח אחר, יוכל כל חבר כנסת להגיש הסתייגויות לנוסח החדש, או להודיע שהסתייגויותיו הקודמות עומדות בעינם.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי, טוב. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה אדוני היושב ראש. אני קודם כל מברך על הישיבה הזו. אני מברך על נוכחותם של חברי הכנסת. בדיוק אמרתי לחבר הכנסת חמד עמאר שאני זוכר ישיבות בחדר הזה שאדוני היושב ראש, אתה, נדמה לי חבר הכנסת עמאר ואני ישבנו לבד עם הרבה מאוד אנשים, אבל לא היתה כל כך התעניינות של חברי כנסת. זה אומר שהדמוקרטיה עובדת, שהלחץ הציבורי משפיע ולפחות חברי כנסת מגיעים. גם חבר הכנסת מקלב היה איתנו, אני נזכר.


חברים, משפט תשובה אדוני היושב ראש לדברי הפתיחה שלך. החוק הזה הוא לא חוק של האצת בנייה, הוא חוק של שבירת מערכת התכנון, אבל זה נושא שכבר דיברנו עליו בוועדה. צר לי באמת שלא התקבלו ההצעות להאצת בנייה. בכל מקרה, הנושא שלנו היום אדוני היושב ראש, הוא הנושא של דיור בר השגה, נושא חשוב, עקרוני שמטריד את הציבור ואני אומר מראש, אני בעד להכניס דיור בר השגה למטרות החוק, אבל זה רחוק מלהספיק. אנחנו לא רוצים הצהרה ריקה מתוכן. אנחנו רוצים פתרון אמיתי.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת דב חנין, אתה באת לנמק או להתחכם?
דב חנין
אני רוצה להציג בפני הוועדה שורה של מנגנונים של דיור בר השגה, שאם לא נכניס אותם לחוק, החוק יהיה ריק מתוכן.
היו"ר כרמל שאמה
אתה רוצה להתייחס לבקשה לדיון בסעיף החדש?
דב חנין
כן.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי. על איזה בקשה אתה מדבר, על איזה סעיף?
דב חנין
אני מדבר על כמה סעיפים חדשים שאני מציע לכלול אותם.
היו"ר כרמל שאמה
על איזה אדוני מדבר?
דב חנין
אני אומר, סעיפים חדשים.
היו"ר כרמל שאמה
איזה סעיף אתה רוצה לפתוח?
דב חנין
את סעיף ההגדרות. אני מציע להכליל בסעיף ההגדרות את ההגדרות הבאות: דיור בר השגה הוא דיור בהשכרה או במכירה לזכאים שעלותו נמוכה ממחיר השוק ומאפשר לזכאים להתגורר בשכירות שאינה עולה על 25% מרמת ההכנסה ברוטו המקסימלית לצורך זכאות, ותוך התחשבות ברמת ההכנסה באזור התכנית.


כמה משפטים של הסבר בקצרה. הרעיון הוא לייצר מנגנון של דירות שניתן להשיג אותן במחיר נמוך ממחיר השוק. אם לא יהיה לנו את זה, לא עשינו כלום. המילה דיור בר השגה בלי הגדרה ברורה בחוק, בחקיקה ראשית, לא תעשה את העבודה פה. אני מציע להכניס הגדרה של דיור ציבורי, ואני מקריא אותה: דיור ציבורי-דירות המנוהלות על ידי משרד הבינוי והשיכון או גוף מוסמך מטעמו והמושכרות בעלות מסובסדת למי שנמצא זכאי בהתאם לנהלי משרד הבינוי והשיכון ועל פי נוהליו.


אני מביא את ההגדרות האלה מכיוון שההגדרות האלה נדרשות לצורך של שני סעיפים אופרטיביים. הסעיף האופרטיבי הראשון שאני מציע להכניס, הוא סעיף שאומר: במכרזי קרקע שבו תוכננה תכנית דיור לאומית, יקבע כחלק מהוראות המכרז כי על הזוכה לקיים את הוראות התכנית והוראות למקרה של אי עמידה בתנאים. הסעיף הזה בעצם מתקשר לסעיף חדש, נוסף שמחייב את שר הבינוי והשיכון להביא לאישור הוועדה הזאת תקנות שבהן קריטריון לזכאות של דיור בר השגה, הזכאות תיקבע בהתבסס על מבחן אמצעים הכולל רמת הכנסה , הצהרת הון והיעדר בעלות על דיור.

שנית, רשימת קריטריונים מאושרים נוספים שיאושרו באופן פרטני לגבי תוכניות על ידי הוד"ל, לפי המלצת הרשות המקומית ובהתבסס על חוות דעת מתכנן המחוז.

שלישית, דרכי בחינת הזכאות על ידי משרד הבינוי והשיכון. דרכי קביעת הדיירים בהגרלה במקרה שמספר הדיירים עולה על ההיצע.

רביעית, דרכי הפיקוח על יחידות הדיור בר השגה בידי משרד הבינוי והשיכון או גוף מטעמו, כאשר הגוף הזה יהיה אחראי על אכלוס הזכאים בהתאם לחוזים.

הדברים האלה מתקשרים להצעה שלי בסעיף 12(א)(1) שעל פיה מתכנן המחוז יכין בסיוע יועץ חברתי אמדן צרכי דיור בשטח התכנית והסביבה העלולה להיות מושפעת מהתכנית. אמדן צרכי הדיור יתייחס בין היתר ליחס בין מחירי הדיור להכנסה הממוצעת באזור, אחוז הדירות להשכרה ומיקומן, תמהיל גודל הדירות הקיים באזורים השונים, מקבלי סיוע בשכר דירה ודיור ציבורי, המלצות לגבי הכמות הנדרשת לדיור בר השגה, דיור ציבורי, דיור לאוכלוסיות עם צרכים יחודיים, גודל הדירות הנדרש והיחס בין דיור בר השגה לשכירה ורכישה.

אני מציע גם תוספת לסעיף 14: תנאים להפקדת התכנית, וזו נקודה חשובה ביותר. אני מציע שלא תופקד תכנית לדיור לאומי, לא תופקד תכנית לדיור לאומי, אלא אם: 1. לפחות 30% מיחידות הדיור יהיו דיור לצרכי דיור בר השגה כפי שהגדרתי אותם קודם בסעיף ההגדרות, או לפחות 20%.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת דב חנין, בקשה לדיון מחדש זה לא דיון.
דב חנין
אבל אני מקריא.
היו"ר כרמל שאמה
קודם כל צריך לפתוח את הסעיף.
דב חנין
מאה אחוז, אבל איך חברי הכנסת ידעו אם לפתוח או לא, אם הם לא יודעים מה אני מבקש?
היו"ר כרמל שאמה
אתה לא חבר כנסת חדש.
דב חנין
אדוני היושב ראש, אני יודע שזכותי להקריא את הסעיף. מה שאני עושה, זה מקריא את הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
אתה יכול להקריא כל דבר, אבל יש זמן שמוקצב לעניין.
דב חנין
אני מקריא, אני אפילו לא מנמק. אני מקריא את הטקסט. חברי הכנסת צריכים פשוט לדעת מהו הטקסט.


אדוני היושב ראש, אם חברי הכנסת לא יודעים איזה סעיף יעמוד להצבעה, הם לא יודעים אם הם רוצים לפתוח את זה או לא. אולי הם מתנגדים לזה? והם יתנגדו לזה, אבל הם חייבים לשמוע את זה.
היו"ר כרמל שאמה
תאמין לי, משהתחלת לדבר, אנחנו יודעים מה אתה רוצה.
דב חנין
זה אתה, חבר הכנסת שאמה, אתה חבר כנסת מאוד מוכשר. אתה מלווה את הדיון הזה הרבה זמן. יש חברי כנסת שפעם ראשונה פה. אני רוצה לתת להם צ'אנס להבין את הנושא, כדי שלא יגידו אחר כך לציבור שהם לא ידעו על מה הם הצביעו.


אני אומר ככה: לא תופקד תכנית לדיור לאומי, אלא אם כן היא תכלול את הסעיף - - - .
היו"ר כרמל שאמה
אפילו היועץ המשפטי לא מבין על מה אתה מדבר.
תומר רוזנר
לאיזה סעיף אדוני?
דב חנין
אני מדבר על סעיף 14. התכנית לדיור לאומי לא תופקד, זו הנקודה, אלא אם היא תכלול בתוכה לפחות 30% מיחידות הדיור לצורך דיור בר השגה, או מנגנון חילופי שאני מציע זה המנגנון שאני קורא לו 20 פלוס 5. 20% לדיור בר השגה ולפחות 5% שיועברו ללא עלות למדינה לצורך השכרתן כדיור ציבורי לזכאי משרד הבינוי והשיכון. יש פה שני מנגנונים חילופיים, או 30% דיור בר השגה או 20% בר השגה פלוס 5% שעובר למדינה. האחוז הסופי יקבע בהתאם לחוות הדעת של מתכנן המחוז. החלטה לאשר תכנית עם הקצאה של פחות מהאמור בסעיף זה או לצרכי דיור בר השגה, תיעשה רק במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים.
שלמה מולה
אני ביקשתי גם לפתוח את סעיף ההגדרות. אתה לא פותח את זה?
היו"ר כרמל שאמה
לא, אנחנו נצביע סעיף סעיף. אי אפשר להצביע על הכול ביחד.
דב חנין
אם לא פותחים את סעיף 14 חברים, אין מנגנון אופרטיבי של דיור בר השגה. אפשר יהיה לכתוב דברים נהדרים בסעיף המטרות.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד בקשתו של חבר הכנסת דב חנין, לפתוח מחדש לדיון את סעיף 14?


אני עכשיו מקריא את שמות חברי הכנסת שחברי ועדה: ציון פיניאן, פאינה קירשנבאום, אורי מקלב, יעקב אדרי, ניצן הורוביץ, דב חנין, כרמל שאמה, חמד עמאר, יצחק וקנין, דוד אזולאי, עמיר פרץ, אלי אפללו. עמיר פרץ לא נמצא. איתן כבל במקום עמיר פרץ. יצחק וקנין לא נמצא. ניסים זאב במקום יצחק וקנין. מיכאלי במקום דוד אזולאי. שלמה מולה במקום אלי אפללו.


עכשיו אני מתחיל את ההצבעה. כולם יודעים מי מצביע במקום מי ומי לא מצביע. מי בעד בקשתו של חבר הכנסת דב חנין לפתוח לדיון מחדש את סעיף 14? מי נגד בקשתו של חבר הכנסת דב חנין?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7

הבקשה נדחתה.
ניצן הורוביץ
זה סתם הצגה. סתם עושים פה הצגה.
היו"ר כרמל שאמה
נא לשמור על הסדר בבקשה. אנחנו רואים בדיוק של מי ההצגה.
איתן כבל
כרמל, זה לא הוגן. בשבוע שעבר אנחנו ביקשנו את הדיור בר השגה. אתם התנגדתם.
היו"ר כרמל שאמה
איזה עוד בקשות לרביזיה, חבר הכנסת דב חנין?
דב חנין
אני מציע אדוני רביזיה לסעיף חדש. אני מציע להוסיף סעיף חדש.
היו"ר כרמל שאמה
הגשת אותה?
דב חנין
הגשתי אותה לפני הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי.
דב חנין
בסוף החוק, לאחר הסעיף האחרון של החוק. ההצעות שלי לרביזיה אומרת כך: אני מפריד בין שני הסעיפים. סעיף ראשון, מכרזים לתוכניות וד"ל. הסעיף הזה אומר ככה: במכרזי קרקע שבו תוכננה תכנית דיור לאומית, יקבע כי חלק מהוראות המכרז כי על הזוכה לקיים את הוראות התכנית והוראות למקרה של אי עמידה בתנאים, כי אחרת אנחנו עושים וד"ל, אבל אם הזכיין לא מבצע את התנאים, אין שום כלי לזה. זה סעיף חדש.
מגלי והבה
היושב ראש, אנחנו מחזיקים את הטיוטה הישנה של הצעת החוק, כל חברי הכנסת, כי עשיתם תיקונים והצבעתם עליהם. איפה מה שעודכן? איך אנחנו נצביע?
היו"ר כרמל שאמה
זה נשאל רגע את הנהלת הוועדה. הנוסח המעודכן והמתוקן, למה לא - - -? אין עדיין?
תומר רוזנר
אין עדיין. הוועדה הצביעה על נוסח שיונח על שולחן הכנסת כפי שהצביעה עליו הוועדה. במידה ועכשיו יבקשו לפתוח סעיפים וחברי הכנסת יבקשו זאת, יונח בפניהם הנוסח כפי שאושר בוועדה וכפי שרוצים לשנות אותו, אם יש צורך לשנות אותו.
שלי יחימוביץ'
איזה סעיפים ניתנים לפתיחה ולהגשת הסתייגויות?
תומר רוזנר
מה שהוועדה תחליט.
שלי יחימוביץ'
אני רוצה לקבל תשובה נורא קונקרטית. על איזה סעיפים אנחנו יכולים להגיש הסתייגויות?
תומר רוזנר
לפי מה שיאמר בוועדה כרגע.
מגלי והבה
אדוני היושב ראש, איפה ההצעה העדכנית? אנחנו מחזיקים הצעה לא עדכנית. אני רוצה כרגע, יש דיון, תן לנו את ההצעה העדכנית שלפיה נוכל לפעול.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת והבה, הצגת, הנקודה שלך ברורה. אני לא מחזיק משהו שאני לא נותן לך. כן, בבקשה.
תומר רוזנר
אדוני היושב ראש, כפי שהובהר, הוועדה כבר סיימה את עבודתה לגבי הנוסח וכרגע השאלה שאותה עליכם להכריע בשאלה, האם לקיים דיון מחדש בנושא פלוני. אם תחליטו לקיים דיון מחדש בנושא פלוני, יוצג בפניכם הנוסח של אותו נושא, ולגביו תקיימו דיון כפי שתרצו.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, הצעה לסדר. אנחנו כחברי קואליציה מצביעים נגד ההסתייגויות ונגד הסעיפים שהאופוזיציה פותחת או חברי כנסת אחרים פותחים. אנחנו אבל לא יודעים מה באמת הצעת הממשלה לדיור בר השגה?
היו"ר כרמל שאמה
ברגע שיגיע לידי נוסח סופי שהוסכם, שכרגע עוד מעובד, אני אקריא אותו.
דב חנין
ההצעה הראשונה שלי לסעיף חדש, הצעה שאומרת שבמכרזי קרקע שבה תוכננה תכנית דיור לאומית, יקבע כי חלק מהוראות המכרז, כי על הזוכה לקיים את הוראות התכנית והוראות למקרה של אי עמידה בתנאים. זה סעיף חדש ראשון. יש עוד סעיף חדש, נוסף שאני מציע.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין, לקיים דיון מחדש כדי להוסיף את הסעיף כפי שהוא הציג אותו כרגע? מי נגד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין לקיים דיון מחדש?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7
ההצעה נדחתה.
דב חנין
תודה רבה אדוני היושב ראש. אני מציע סעיף מנושא התקנות. אני מקריא אותו וחשוב שחברי הכנסת ישימו לב. ההצעה שלי היא כזו: בתוך 90 ימים מיום פרסום החוק, לא רוצים לעכב את החוק, אבל רוצים לאפשר מנגנון אופרטיבי לו. בתוך 90 ימים מיום פרסום החוק, שר הבינוי והשיכון יהיה חייב להביא לאישור הוועדה תקנות שבהן: 1. קריטריונים לזכאות לדיור בר השגה. הזכאות תיקבע בהתבסס על מבחן אמצעים הכולל רמת הכנסה, הצהרת הון והיעדר בעלות על דיור. זה האלמנט הראשון של התקנות.
האלמנט השני של התקנות
רשימת קריטריונים מאושרים נוספים שיאושרו באופן פרטני לגבי תוכניות על ידי הוד"ל לפי המלצת הרשות המקומית ובהתבסס על חוות דעת מתכנן המחוז.
דבר שלישי
דרכי בחינת הזכאות על ידי משרד השיכון והבינוי. דרכי קביעת הדיירים בהגרלה במקרה שמספר הזכאים עולה על ההיצע. דרכי הפיקוח על יחידות הדיור בר השגה בידי משרד השיכון והבינוי או גוף מטעמו. גוף זה יהיה אמון על אוכלוסיית הזכאים בהתאם לחוזים. אם לא יהיה לנו מנגנון אופרטיבי שמחייב תקנות שיגדירו איך הדיור בר השגה יתבצע במציאות, בפועל לא יהיה דיור בר השגה. זה צריך להיות ברור לכולם פה. לכן חייבים שתהיינה תקנות. אני נותן לממשלה צ'אנס של 90 יום להכין את התקנות האלה בצורה מפורטת, לגבש את הקריטריונים בצורה מגובשת על בסיס הקריטריונים והעקרונות הכלליים שצריכים להיות קבועים בחקיקה הראשית.
היו"ר כרמל שאמה
לדעתי 90 זה הרבה מדי, אבל אוקיי.


מי בעד הבקשה של חבר הכנסת דב חנין לדיון מחדש כדי להוסיף סעיף? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7

ההצעה נדחתה.
דב חנין
אני מציע לחילופין, אדוני היושב ראש, לשלב את הסעיפים שאני ביקשתי לשלב בסעיפים האלה בסעיפים אחרים של הצעת החוק, כי אחרת לא יהיה פה שום מנגנון של דיור בר השגה.
היו"ר כרמל שאמה
היועץ המשפטי אומר שזה בלתי אפשרי.
דב חנין
אני מקבל.
שלמה מולה
מה שאנחנו אומרים, אדוני היושב ראש, שהקואליציה תועיל בטובה, שתביא את זה לשינוי אמיתי ולא רק קרקס. מה שאתם עושים זה קרקס.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מולא, לא קיבלת רשות דיבור.
שלמה מולה
אני רק מעיר. מותר קריאות ביניים.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת שלי יחימוביץ'.
שלי יחימוביץ'
אני מבקשת להגיש רשימה של הסתייגויות.
היו"ר כרמל שאמה
הסתייגויות אין עכשיו.
שלי יחימוביץ'
אז מתי אני יכולה להגיש?
היו"ר כרמל שאמה
אחרי שייפתח סעיף.
תומר רוזנר
ככל שיפתחו אותו, את יכולה להגיש עליו הסתייגויות, אבל את יכולה גם לבקש דיון מחדש.
שלי יחימוביץ'
האם אפשר להגיש הסתייגויות גם אם לא ייפתחו סעיפים?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר כרמל שאמה
אין לי בעיה שמי שרוצה יגיש הסתייגויות, אבל הכול כפוף לתקנון.
שלי יחימוביץ'
אוקיי.
תומר רוזנר
אבל אפשר לבקש דיון מחדש על סעיפים שאת רוצה לבקש לגביהם דיון מחדש.
שלי יחימוביץ'
כרמל, רק הערה ברשותך. שמעתי אותך ב"יומן הבוקר" מספר על הבשורה שסיפר לך ראש הממשלה הלילה, שהוא מתכוון להכניס סעיף של דיור בר השגה לסעיף המטרה.


אגב, מאוד אהבתי את כל מה שאמרת, חלוקת ההון במדינת ישראל, וכן הלאה, כל התזה הכלכלית ששטחת, אבל אני חושבת שגם אתה כמחוקק כבר די מנוסה ומיומן, מבין שהכנסת תיקון כזה לסעיף מספר 1, סעיף המטרה בלי שתהיה פרשנות מפורשת שלו בסעיפים אחרים, בלי הצבת קריטריונים שהם חד משמעיים ובלי שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי מעשי בכל סעיף וסעיף בחוק, אין לזה תכלית ואין לזה פשר, אדוני היושב ראש.


אני חושבת שיש לך אינטרס ראשון במעלה להפוך את ההבטחה הזאת שניתנה בלילה, של הצהרת הכוונות, להפוך אותה בסוף למטבע עובר לסוחר ולחקיקה שבסוף יהיה אפשר לממש אותה. לכן נראה לי שברוח הוראתו של ראש הממשלה להכניס לסעיף המטרה דיור בר השגה, חייבים להכניס גם את ההסתייגויות האחרות, שיגדירו מהו דיור בר השגה, אחרת הדבר הזה נשאר כאות מתה וכספין חסר שחר, ואני בטוחה שאתה לא רוצה להיות שותף לספין חסר שחר.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי. א', כולנו מכירים את התיאוריה של האויב של הטוב מאוד, זה המצוין.


אני הייתי גם רוצה משהו הרבה יותר מפורט, הרבה יותר עמוק ,אבל אם את היית מכירה את העמדות לא של הדרגים הפוליטיים, של הדרגים המקצועיים והדרגים המשפטיים ביחס לניסיונות ולהצעות שלנו, היית מבינה שאנחנו משיגים את המקסימום בזמן הנוכחי. לכן אני חושב שפתיחת הפתח שאנחנו קובעים, שמכניסים את המושג הזה שעד עכשיו אף אחד לא היה מוכן להכניס אותו, יקבע נורמה שהממשלה לא תוכל לקחת צעד ממנה אחורה. זה יהיה נתון לתקיפה משפטית. זה לא יכול להיות מעכשיו אפס דיור בר השגה. זה כבר לא יכול להיות.
שלי יחימוביץ'
יש לך הזדמנות לא תחזור, להפוך את החוק הזה שהוא חוק רע לטעמי, למלא אותו בתוכן. זה קורה לעיתים רחוקות שיש לך מול הפנים מכשיר בר השגה, להחדיר אליו את כל הדברים שאתה רוצה, ומתברר מהלילה שגם ראש הממשלה רוצה. אנחנו יכולים לעשות את זה בתוך שבוע אחד ולהביא פתרון מיידי שאני בטוחה שאתה רוצה להיות שותף לו.
היו"ר כרמל שאמה
א', הדבר הכי ברור שעולה מהסיפור הזה, שראש הממשלה באמת עשה - - -
סטודנט
תפסיקו למרוח אותנו. אתם מורחים אותנו. אתם צריכים להפסיק למרוח אותנו. אתם מורחים את הצעירים במדינה. אתם מורחים את העולים החדשים. אתם מורחים את הקשישים. אתם מורחים אותנו. תפסיקו למרוח אותנו.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת נחמן שי, פעם ראשונה. מספיק. בבקשה.
יאיר פינק
שמי יאיר פינק, אני סטודנט מירושלים, מסיים בימים אלו את התואר הראשון שלי. אנחנו התחלנו את המאבק הזה ואנחנו הולכים להמשיך אותו לא בשביל שיעבירו לנו פה כל מיני הצעות חוק או כל מיני מטרות או דברים אמורפיים. אנחנו נמשיך את המאבק הזה והיום בבוקר חסמנו פה את הכנסת. יש על הרגליים שלי עדיין את הטיח מהבוקר. אנחנו נמשיך במאבק הזה עד שתביאו לנו דברים אופרטיביים, תקציב, כמה כסף אתם הולכים להשקיע בדיור בר השגה, כמה כסף אתם הולכים להשקיע בדיור ציבורי. אם תמשיכו לדבר ולדבר ולדבר, אנחנו נמשיך במאבק ורק נקצין אותו מיום ליום.
קריאה
אתה צודק במאה אחוז.
היו"ר כרמל שאמה
גם אני אומר שהוא צודק. התיקון הזה הוא המנה הראשונה. מחר ראש הממשלה, שר השיכון ושר האוצר יציגו את אותם סעיפים שעולים כסף והרבה כסף, שהמדינה הולכת להשקיע בפתרון לזוגות צעירים, לסטודנטים, לחיילים משוחררים.
מגלי והבה
למה לא לבטל את המע"מ?
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מגלי והבה, פעם שלישית.
מגלי והבה
אני מוכן לצאת. יש לי את הכבוד להיות עם אלה ששובתים ובאוהלים, ולא פה שעושים הצגות ועושים משחקים מכורים.
היו"ר כרמל שאמה
נא להוציא אותו.
מגלי והבה
יושב פה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, נותן פתרונות ותשובות.
היו"ר כרמל שאמה
אני מבקש להוציא אותו.
מגלי והבה
מעשים. לא דיבורים. הכול דיבורים.
היו"ר כרמל שאמה
אני מבקש להוציא אותו החוצה.
מגלי והבה
אני אצא. אין לי את הכבוד לשבת עם אנשים שאין להם בושה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. חברים, ביקשתם ונתנו למי שרוצה לדבר בצורה מכובדת ומסודרת, את זכות הדיבור למרות שזה דיון ברביזיות, שבדרך כלל אורחים לא מדברים.
יאיר פינק
דווקא עליך אנחנו סומכים בתור חבר כנסת חברתי, ויש עוד כמה כאלה בליכוד, שייקחו אחריות על העניין הזה ולא יתנו לראש הממשלה - - -
היו"ר כרמל שאמה
תקשיבו עד מחר למה שראש הממשלה יגיד.
יאיר פינק
עד מחר יהיו סעיפים תקציביים שיראו לנו מה קורה?
יעקב אדרי
אולי תגיד לנו, מה הסודיות הזאת? תגיד לפחות מה הכיוון.
אייל גבאי
חבר הכנסת אדרי, אתה היית שר. אני לא חושב שאתה היית מצפה שכשיש תכנית שאתה מגבש אותה, אז המנכ"ל שלך יציג אותה באופן מוקדם. אני חושב שראוי לחכות שראש הממשלה יציג את הדברים מחר.


כיוון שיש איזה שהוא בלבול. דבר ראשון, אני חושב שראש הממשלה מאוד מברך שיש הבנה מאוד גדולה שהחוק הזה הוא חוק חשוב לשינוי מצב הדיור במדינת ישראל.
קריאה
לרעה.
אייל גבאי
הבנתי.
קריאה
שינוי לרעה.
אייל גבאי
כיוון ששמעתי את הצעקות משמאל ומשמאל בעניין הזה, אני רוצה לומר שבסופו של דבר העובדה שבמשך שנים ארוכות, ואני לא חושב שחבר הכנסת אדרי או אחרים בממשלות הקודמות רצו פחות להגדיל את היצע הדיור, אבל החסמים שבחלקם אחראים להם אותם אנשים שהיום צועקים על מצוקת הדיור, שלא הביאו לכך שניבנו דירות במדינת ישראל, הביאו לתוצאות קשות שבאות לידי ביטוי בכמה שנים האחרונות בעליית מחירי הדיור.


החוק הזה מאפשר לנוכח המצב החריף הזה, לשנות לתקופה מוגבלת כפי שהוועדה אישרה, את שינוי היבט התכנון. צריך לזכור שבכל מה שקשור לשוק הדיור, יש את ההיבט התכנוני, יש את ההיבט השיווקי ויש את השאלה למי משווקים ובאיזה מחירים.
טלב אלסאנע
הכל תלוי בהסכמת המנהל. אי אפשר להשתחרר מההגבלה הזו.
אייל גבאי
אני לא חבר כנסת ולא פוליטיקאי. לאחר שמטופל בחוק הזה ההיבט התכנוני, יש גם טיפול בנושא השיווק, שהוא ברפורמה במנהל מקרקעי ישראל ואת הפעולות המואצות שהמנהל עושה תחת שר הבינוי והשיכון כדי להגביר את כמות השיווקים, וכולכם יודעים שהשיווקים השנה עלו על כל השיווקים בעשור האחרון. יש גם את עניין המחיר והקצאת המשאבים והייעודים, לרבות כל השאלות של מחירים מוזלים והישג יד וכדומה, שבסופו של דבר הם לא בצד התכנוני והם לא בצד השיווקי. הם בצד של מדיניות הממשלה, ועל זה יודיעו מחר השרים ולזה התכוון יושב ראש הוועדה.
שלי יחימוביץ'
למה לא להכליל את זה בחוק הוד"לים?
אייל גבאי
עוד פעם אני אחזור. החוק הוא עניין תכנוני. כשמתכננים דירה, זה לא רלוונטי איך משווקים אותה.
שלי יחימוביץ'
בוודאי שזה רלוונטי.
אייל גבאי
אתם מנסים לאכוף לתוך שיקולים תכנוניים איך ישווקו.
שלי יחימוביץ'
בתוך שיקולים תכנוניים אתה מפקיר את כל נושא הבנייה לכוחות השוק. מי ערב לך שאדם אחד לא יקנה מאה דירות מוזלות? מה עשית בזה, אם אתה לא מגביל?
אייל גבאי
את הסלוגנים אפשר להשמיע אין סוף, אבל יש מציאות. יש מציאות ואנחנו משנים אותה בשורה של פעולות ולא על ידי אמירות שהן כותרות. לכן נדרשת פעולה בכל החזיתות. הניסיון לאנוס לתוך החוק הזה פנימה דברים שהם לא רלוונטיים, וצריך להגיד את האמת, חברת הכנסת יחימוביץ', את אמרת את זה עכשיו שהחוק הוא רע, ואין לך בעיה שהוא יתורפד.
שלי יחימוביץ'
נכון.
אייל גבאי
כיוון שאתם בסך הכול רוצים שיימשך המצב הקיים, כדי שהזעקה תהיה יותר חמורה. אם אתם לא תרתמו לטובת אישור העניין, אז לתקוע בו מקלות בגלגלים, אני חושב שמה שהוועדה עשתה ביוזמת חברת הכנסת פאינה קירשנבאום ויושב ראש הוועדה בעניין התיקון של מגוון הדירות והדירות להשכרה, הוא בדיוק מה שהיה רלוונטי לחוק הזה, וכאן, אם במידה מסוימת צריכה להיות השלמה, אנחנו נבוא לבקשת חברי הכנסת ואנחנו נעשה השלמה, אבל בסופו של דבר מה שהיה נכון - - -
קריאה
למי מיועד החוק הזה?
אייל גבאי
לכל אזרחי מדינת ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, מאחר וכולנו שותפים לרגישות של החבר'ה הצעירים, הסטודנטים שהגיעו לפה, וביקש יושב ראש התאחדות הסטודנטים להגיד בדקה כמה מילים. בבקשה, ממש בקצרה ובצורה מכובדת אני מבקש. איציק שמולי, יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית.
איציק שמולי
שלום רב, ראשית אני קצת מתנצל על כל ההפרעות ועל כל הבלגנים שאנחנו משתדלים לעשות במדינה, שזה בא מתוך מקום של כאב, ואני יכול להתחייב לכם שהסטודנטים במאבק הזה בכל רחבי הארץ אגב, לא רק ברוטשילד, כי זה באמת כואב לנו, לא כי יש לנו איזה מטרה נעלמת או דווקאית להדיח את הממשלה, אלא זו כי בעיה חריפה. אנחנו רוצים פתרון אמיתי. אני מדבר אליכם כאן לא כהתאחדות הסטודנטים ובטח שמעתם שאתמול הגעתי ללשכת ראש הממשלה, זה כבר לא סוד, ולא דיברתי שם כמעט על דרישות של סטודנטים, כי המגרש הוא כבר לא המגרש הסטודנטיאלי. המגרש הוא המגרש של החברה בישראל, לכן הדרישה המרכזית שלנו היא דיור בר השגה, ואני פעם ראשונה רואה את הנוסח הזה של דיור בר השגה, ואני חושב שזה לא כוונת הסטודנט המשורר וזה גם לא כוונתם של חבריי ברחוב, גם אלה שבנו פה היום את הקיר מול הכנסת.


אנחנו כן מצפים לאיזה שהוא פתרון אמיתי. המודל האולטימטיבי היה דיור בר השגה בחקיקה ראשית, זה ברור. אבל אם כבר מעבירים את חוק הוד"לים שהוא גולת הכותרת של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לפתרון בעיית הדיור, אני לא מבין איך הדבר הזה יכול פשוט להסתכם בכותרת, וכותרת שאין מאחוריה בינתיים יותר מדי.


אני אומר שאני לא מתכוון לסיים את המאבק הזה על מעונות לסטודנטים. הדרישה המרכזית שלנו היא דיור בר השגה ושכירות ארוכת טווח, ואני לא יודע בכלל כמה סטודנטים יהנו מזה, אבל זו הדרישה העקרונית שלנו ולכן אני די מאוכזב ממה שאני שומע פה, אבל בסדר, אני לא כל כך סובל בחוץ.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. היועצת המשפטית של הוועדה, את היית מעורבת בתהליכים לנסות לשפר את הצעת החוק בכיוון של דיור בהישג יד, דיור בר השגה. הייתי רוצה שתאמרי כמה מילים לחברי הוועדה, את הזווית המשפטית וכמה מתאימה האכסניה הזאת של חוק הוד"לים למיצוי כל הדברים שנאמרו פה.
ורדה שפיר
דיור בר השגה זה אחד התחומים שהולך ותופס תאוצה בעולם, אבל הוא גם מעורר הרבה מאוד קשיים, ודווקא ככל שאנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם, אנחנו רואים שיש פה קשיים במובן של הפיקוח, במובן הקנייני , במובנים רבים אחרים. לכן כאשר הולכים ומסדירים דיור בר השגה, צריך לקבוע מנגנונים די מורכבים. צריך לשאול את עצמנו שאלות קשות: מיהם הזכאים? איך בוחרים אותם? איך מבטיחים שהדירה תישאר דיור בר השגה? איך יובטח שמלאי דיור בר השגה יישאר ככזה? מהם המחירים שאנחנו מוכנים לשלם ואיזה איזונים אנחנו צריכים לעשות? למשל אם אנחנו נותנים זכויות בנייה נוספות, מה היחס בין דיור בר השגה לבין הזכויות הנוספות שניתנות? הרבה מאוד שאלות שחלקן קשורות לאופן שמנוהל שטחה של רשות מוניציפאלית. חלקה האחר נוגע לזכויות הקניין של יזמים, וכמובן שחלקה החשוב ביותר נוגע לצורך שקיים בחלקים גדולים של הציבור, לדיור בר השגה.

בדיוק מהסיבה הזאת הנושא של דיור בר השגה הועלה גם במסגרת הרפורמה בחוק התכנון והבנייה. הוצע שם לגבש פרק שלם שמעורר את השאלות, שמכניס לתודעה הציבורית את הנושא של דיור בר השגה ומזמין בעצם התקנת הסדרים מפורטים בעניין הזה.

כשאנחנו מדברים על חוק שהוא בעצם הוראת שעה, שאנחנו צריכים לזכור, הוראה שמסתכלת על שנה וחצי קדימה, לא על נצח, יש קושי לרוץ ולקבוע הסדרים כאלה. נדמה לי שהשאלות אולי ברורות להרבה מאוד אנשים שיושבים פה. התשובות הרבה פחות, והחשש הגדול שלי כיועצת משפטית, שהסדרים ייקבעו כלאחר יד ויקבעו מסמרות בנושאים קניינים מהותיים משמעותיים מתוך כוונות מאוד טובות של לעשות תיקונים חברתיים כאלה ואחרים, אבל בהחלט יכולים להיות בעלי מחיר.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי, תודה רבה.
ניצן הורוביץ
אני רציתי לפתוח מספר סעיפים.
היו"ר כרמל שאמה
איזה סעיפים?
ניצן הורוביץ
סעיף 12, סעיף 14, סעיף הגדרות.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 12, כבר הוצאה עליו רביזיה. אי אפשר להגיש עליו עוד בקשה.
ניצן הורוביץ
בסעיף 14.
היו"ר כרמל שאמה
גם בוצעה עליו רביזיה.
ניצן הורוביץ
ושני סעיפים חדשים.
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה. שונים מדב חנין?
ניצן הורוביץ
שונים. אנחנו מבקשים, כדי שבאמת יהיה תוכן של מהות בחוק הזה ולא סתם מילים ריקות, להוסיף סעיף חדש לחוק הוד"לים, שבו במכרזי קרקע שבהם יש תכנית וד"לים, תכנית של דיור לאומי, יקבע שכחלק מהוראות המכרז, שהזוכה יהיה צריך לקיים את ההוראות במקרה של אי עמידה בתנאים. הרי אנחנו מהניסיון יודעים שהיו מקרים שבהם הועברו התוכניות וזכו זוכים ולא עמדו בתנאים, ולכן אם אנחנו הולכים לגישה כזאת, צריך שהזוכה יקיים את הוראות התכנית וההוראות למקרה של אי עמידה בתנאים, וזה סעיף חדש, אדוני היושב ראש, שאנחנו מבקשים להוסיף בנוגע למכרזים, כי אחרת אין משמעות לכל ההקלות האלה אם בסופו של דבר היזם לא עומד בתנאים. אנחנו בשבילו דרסנו את התכנון ובסוף הוא שם פס.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הוספת הסעיף החדש, בקשה לדיון מחדש של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ולהוסיף סעיף מחדש כפי שהוא הציג. מי בעד? מי נגד הבקשה לדיון מחדש של חבר הכנסת ניצן הורוביץ?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7

ההצעה נדחתה.
ניצן הורוביץ
תודה אדוני. סעיף חדש נוסף שאנחנו מבקשים להוסיף נוגע לתקנות. הרי המבחן של הדברים יהיה בביצוע, ועד עכשיו הביצוע היה כושל, ולכן חובה להכניס, כדי לתת לדברים האלה ממשות, זה מה שהאנשים האלה מדברים כדי שזה לא יהיה מילים ריקות מתוכן, חייבים לתת לזה ממשות באמצעות תקנות, והחוק הזה חייב לכלול סעיף של תקנות, שבתוך מסגרת זמן שתימדד לא בשנים אלא לכל היותר שלושה חודשים, שר הבינוי והשיכון יביא כאן לוועדה תקנות שאחד-לגבי קריטריונים לזכאות לדיור בר השגה - - -
היו"ר כרמל שאמה
היועץ המשפטי מעיר לי שזה בדיוק אותה הצעה של דב חנין.
ניצן הורוביץ
לא בדיוק.
היו"ר כרמל שאמה
לא בדיוק של פסיק, אבל במהות.
ניצן הורוביץ
תשמע, כבר כמעט שנה הקריטריונים לדיור בר השגה תקועים ולכן היועץ המשפטי לממשלה לא מאפשר לעיריות ברחבי הארץ לקיים פרויקטים של דיור בר השגה. לכן החוק הזה חייב לכלול קריטריונים של קביעת זכאות לדיור בר השגה, אחרת כל המילים האלה יהיו סתם מילים ריקות. הקריטריונים האלה, אנחנו ביקשנו בהצעה שלנו שיהיו היעדר בעלות על דירה נוספת, זאת אומרת מי שיש לו כבר דירה, הוא לא צריך לקבל דיור בר השגה. שתהיה הצהרת הון ושיהיה רמת הכנסה. זה הקריטריון. זה סעיף אחד.


סעיף שניים. שמשרד הבינוי והשיכון במסגרת התקנות יבחן את הזכאות של אותו זכאי לדיור בר השגה ואת הדרך שבה יקבעו הדיירים שיקבלו את הדבר הזה, אם מספר הזכאים עולה על ההיצע. הרי יכול להיווצר מצב שבו יהיו זכאים רבים לדיור בר השגה, אבל יהיו מעט דירות, ולכן צריך לקבוע מה הדרך שאנשים מסוימים יקבלו ואנשים מסוימים לא יקבלו. אם לא נקבע את זה כאן ולא נסביר, אז הדברים יישארו מילים ריקות ואנשים בצדק יצעקו שאנחנו סתם מורחים אותם.


דבר שלישי, צריכה להיות רשימת קריטריונים מאושרים נוספים שיהיו באופן פרטני לגבי תכנית תכנית על ידי הוד"ל לפי המלצת הרשות המקומית. צריך להבין שתוכניות שונות ברשויות שונות, וצריך לתת לרשות המקומית אפשרות של מעורבות בעניין הזה, אחרת שוב אני אומר, זה יהיו מילים ריקות.


דבר אחרון אדוני היושב ראש, צריך לקבוע אמצעים של פיקוח על יחידות הדיור בר השגה כדי שהדיור בר השגה לא יהיה דיור לאומללים, שיהיה בנוי בצורה ירודה. צריך לקבוע את מנגנון הפיקוח, שלא מה שנקרא, קבלנים, את הדיור בר השגה יעשו דירות מקרטונים, והדברים האלה כבר קרו אצלנו. לכן צריך שיהיה גוף ולקבוע את זה בתקנות, שיפקח שהדיור בר השגה יהיה דיור ראוי, כי אין טעם ללכת לדיור בר השגה שאיש לא ירצה לגור בו. לכן התקנות האלה שאנחנו מציעים, הם חייבים להיכנס לתוך החוק.


כל המטרה היא, שדיור בר השגה יהיה דיור אמיתי. אני מציע לכן, לפתוח את הסעיף הזה לדיון.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת ניצן הורוביץ, לפתוח מחדש את הדיון. מי נגד?

הצבעה
בעד – 5

נגד – 7

ההצעה נדחתה.

ההצעה לא נתקבלה. נא להציג את הרביזיה שלך.
זאב אלקין
תודה רבה אדוני היושב ראש. ההצעה שלי לרביזיה בעקבות מה שהיה בנוסח המקורי, נדמה לי, שני סעיפים, 3(ג) ו-16 (א) בנוסח החדש שמכינה הוועדה. נדמה לי שהכול נכנס ל-3(ג ), אותו סעיף על 15 יום שנתת שם, חופש הצבעה קואליציוני, ואני מבקש לעשות רביזיה על ההצבעה הזאת. אני גם מבין, כרגע עודכנתי, שכנראה שבתיווך של היועצים המשפטיים של הוועדה, הושגה איזה שהיא פשרה אחרת עם הממשלה.


אני כרגע מבקש לפתוח את הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד בקשתם של חברי הכנסת ציון פיניאן וזאב אלקין, לפתוח את סעיפים 3(ג) וסעיף 16(א)? מי בעד הבקשה לרביזיה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 7

נגד – 4

נמנעים – 1

הבקשה נתקבלה.

הסעיפים יפתחו לדיון. מה הצעתכם לשינוי?
שלמה מולה
בפעם הקודמת אתה הובלת את המהלך הזה. עכשיו קיבלת טלפון מלשכת ראש הממשלה, אתה מתקפל. זה כל העניין.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, נפתחו הסעיפים לדיון, 3(ג) ו-16 (א). מה הצעתכם לשינוי?
זאב אלקין
אדוני היושב ראש, אני אמרתי שבקשתי היתה לחזור לנוסח הממשלתי המקורי, לבטל את הסעיפים, אבל אני מבין שיש הצעה של הייעוץ המשפטי לוועדה, שהממשלה יכולה לחיות איתה, הצעת פשרה, אז אני מציע שנשמע את ההצעה.
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה. תציג אותה היועצת המשפטית לוועדה.
ורדה שפיר
למעשה החשש עד כמה שהבנתי היה מכפל הליכים, מסיטואציה שבה יידרש גם אישור של ועדת המשנה וגם אישור של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית. לכן גם בחוק הקיים בעצם יש הסדר שבעצם מונע כפילות הליכים כזאת, ולמעשה ההצעה שלנו היא להכיל הסדר דומה גם כאן ולומר שאם ועדת משנה אישרה תכנית שחורגת מתמ"מים בהתאם לאותו תיקון שהכנסנו לסעיף 3(ג), או אז לא יידרש עוד אישורה של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית.
זאב אלקין
מקובל עלי. אז אני מוכן להתייצב אחרי הסעיף הזה.
ורדה שפיר
הנוסח יהיה בפניכם עוד כמה דקות, הנוסח עם התיקונים.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי, אז בזה אנחנו משהים את הדיון בסעיפים שנפתחו עד שיגיע נוסח ויוצג לחברי הוועדה.


יש עוד רביזיות של חברי כנסת?
קריאה
סעיף ההגדרות.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף ההגדרות, אוקיי. מי בעד בקשתו של חבר הכנסת דב חנין לפתוח לדיון מחדש את סעיף 2, שהוא סעיף ההגדרות? מי בעד? מי נגד בקשתו של חבר הכנסת דב חנין?

הצבעה

בעד – 5
נגד – 7

הבקשה נדחתה.


אנחנו עכשיו עוברים לרביזיה בסעיף 3. חברת הכנסת פאינה, בבקשה.
פאינה קירשנבאום
אני רוצה להגיד לכם שאני הסתובבתי קצת בערי האוהלים ואני מאוד מזדהה עם הסבל של אלה שנמצאים שם. אני פגשתי משפחות, ופשוט כשנסעתי הביתה, באמת מאוד הטריד את מנוחתי. אני רוצה להחזיר אותנו, ובאמת לשים גבולות לדיון.

החוק שאנחנו דנים עליו פה עכשיו זה חוק תכנוני ואני מבינה כמה חשוב, והרצון להכניס את הדיור בר השגה. אני בטוחה שכל מי שנמצא, זה נמצא בליבו והוא רוצה לעשות את השינוי. אז אני חוזרת ואומרת שבחוק התכנון כמו שהוא מופיע פה עכשיו, הכנסנו את הנושא התייחסות לדיור בר השגה, מה זה דיור בר השגה, ודיור לשכירות ארוכת טווח שנמצא בהוראות. אם בהמלצה של ראש הממשלה וגם בלחץ שלנו זה יכנס גם למטרות, תאמינו שבחוק התכנון אין אפשרות לעשות יותר ממה שנעשה, כי עוד פעם אני חוזרת ואומרת, זה חוק התכנון. אי אפשר פה להכניס לא תקנון, לא תקנות ולא הגדרות.

נכון אמר איציק שמולי שחייבים להוציא חוק, ואני מגישה יחד עם שלטון מקומי מחר חוק שהוא מגדיר מה זה דיור בר השגה, כי באמת כשאנחנו מדברים על זכאים, זכאים לדיור בר השגה זה באמת קבלת דיור, אבל הסטטוס משתנה. החוק הזה לא יכול להתייחס לא לשינויי סטטוס, לא הגדרה מי זכאי לדיור בר השגה לרכישה, מי זכאי לדיור להשכרה ארוכת טווח. זה חוק התכנון, ולכן בחוק הזה אי אפשר. אני מציעה, כל מי שכואב לו בלב וכל מי שרוצה להביא לשינוי, יצטרפו לחוק שאנחנו מובילים עם שלטון מקומי, שבאמת מתייחס להגדרה של כל הבעייתיות, והוא יהיה החוק הבסיסי.
היו"ר כרמל שאמה
עכשיו אני מציג את ההסתייגות שלי לסעיף 3(א), את הבקשה לדיון מחדש. הבקשה שלי לדיון מחדש תפתח את הפתח להכניס את המונח דיור בהישג יד בתוך חוק הוד"לים, ולכן אני מבקש שזה ייפתח בפה אחד, הפתיחה של הסעיף הזה, קואליציה ואופוזיציה.


מי בעד הצעתי לפתוח את סעיף 3(א) שיאפשר להכניס את המונח שהוסכם עם ראש הממשלה והשרים לגבי דיור בהישג יד? מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין

ההצעה נתקבלה.

פה אחד אני מבין. יופי, אני מברך על כך שלפחות הצבעה אחת הצלחנו להתאחד.

אני מקריא את סעיף 3(א). תהיה לו תוספת. 3(א) כבר תוקן על ידי הוועדה, לא ברביזיה אלא במהלך הדיון. הוא כולל סעיף שמגדיר תכנית לדיור לאומי.

3(א) תכנית לדיור לאומי תכלול הוראות להסדרת מבני הציבור, השטחים הציבוריים הפתוחים, החניה, התשתיות ושימושים נוספים הנדרשים ליחידות הדיור הכלולות בתכנית, וכן הוראות לעניין גודלן של יחידות הדיור והיחס בין דירות קטנות וגדולות בתחומה. ויכול שתקבע כי בניין, כולו או חלקו, ייועד להשכרה ואת התקופה שבה יועד כאמור, שלא תפחת מעשר שנים.

אני מציע להוסיף ב-3(א): וכן יכול שתקבע יעוד קרקע לדיור בהישג יד להשכרה. זו

התוספת שתהיה בסעיף 3(א), ולאחר מכן תוספת נוספת: יעודי הקרקע לדיור בהישג יד להשכרה, זה יהיה 3(א)(1): יעודי הקרקע לדיור בהישג יד להשכרה, יושכרו הדירות על פי כללים שייקבעו לעניין תנאי ההשכרה, מחיר ההשכרה ומי שזכאי יהיה לשכור את הדירות. זו הכוונה שיאפשר לממשלה גם במסגרת חוק הוד"לים לקבוע שדירות יושכרו במחיר נמוך יותר לאוכלוסיות ספציפיות שמגיע להן.
שלי יחימוביץ'
לפחות תגבילו את שר הפנים בזמן, שתוך איקס חודשים הוא יגיש את הקריטריונים. הרי זה לחלוטין אמורפי.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, מה שאני מציג זה לא תורה מסיני, זו הצעתי. חברי הכנסת יציעו כל אחד הצעות לשיפור, לעדכון. כרגע נפתח דיון. זה כבר לא הצבעה. אז זו הצעתי. מישהו רוצה לומר את דבריו בעניין הזה ורק בזה, מוזמן. חבר הכנסת דב חנין, שתי דקות לרשותך.
דב חנין
תודה אדוני היושב ראש. אם כבר פתחנו את סעיף 3, אני מציע שבסעיף 3 שפתחנו אותו נכניס: 1. הגדרה מה זה דיור בר השגה. אני הקראתי את ההגדרות האלה. אני לא מציע כרגע לחזור עליהן, אבל המקום להכניס אותן הוא בסעיף 3, כי אם אין הגדרות, חברים, אין הסדר. בלי הגדרות ברורות מה זה דיור בר השגה, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, ואנחנו מחוקקים בכנסת. אנחנו אמורים לדעת על מה אנחנו מדברים. הציבור צריך לדעת על מה אנחנו מדברים והחוק צריך להיות ברור ממנו מה החלטנו. אם אין הגדרה לדיור בר השגה בחוק, לא עשינו שום דבר. לכן אם הסעיף נפתח ואומרים, יכול שתהיה תכנית לדיור בר השגה, בואו נגדיר מהו דיור בר השגה. אני מפנה לכל ההגדרות שהבאתי קודם לכן, מציע להכליל אתן כאן.


שניים, המונח שיושב ראש הוועדה מציע, יכול שתקבע, אומר שיכול שתקבע ויכול שלא תקבע אבל מי שיקבע זה כוחות השוק, וכוחות השוק לא יקבעו דיור בר השגה, חברים. הם לא קבעו דיור בר השגה עד היום. הם לא יקבעו אותם גם ממחר בבוקר. לכן אם לא נקבע פה עיקרון שאומר שבמסלול המואץ, המסלול הוד"לי יכולות להיכלל רק תוכניות שחלק מהן, אני הצעתי 30%, יהיה דיור בר השגה לפי ההגדרות שהצעתי, אז יכול שתקבע, אבל בפועל זה לא יקבע.


דבר שלישי ואחרון, צריך לקבוע מסגרת זמן. התקנות שצריכות להיות הן תקנות מפורטות. אני מציע בהקשר הזה את כל התקנות שאני הצעתי, כדי שבאמת במסגרת זמן נתונה יהיו מנגנונים אמיתיים של דיור בר השגה. חברים, אנחנו לא יכולים לשחק בכאילו.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, בהמשך לדברים של עמיתי דב חנין, אני מציע באותו סעיף 3, אני מנסה להמשיך לבקש לעשות את התיקון הבא.


הוראות בעניין גודלן של יחידות הדיור והיחס בין דירות קטנות וגדולות בתחומים, - - שתיקבע כי בעניין כולו או חלקו לדיור בר השגה, דיור המיועד למכירה או השכרה במחיר מסובסד לקונה או שוכר לזוגות צעירים, לסטודנטים לחסרי דירה.


אני חושב שההגדרה הזאת נותנת מענה בדיוק לאותן אוכלוסיות שאנחנו מדברים עליהן.
היו"ר כרמל שאמה
אתה מבקש שנצביע על זה?
שלמה מולה
אני מבקש שאתם תציפו את זה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה.
ניצן הורוביץ
קודם כל אדוני, אם פתחנו את סעיף 3, אני מבקש להוסיף משפט שאומר שהוועדות יקחו בחשבון היבטים חברתיים בריאותיים וסביבתיים. אי אפשר לדרוס מערכת תכנון בלי לקחת בחשבון היבטים בריאותיים חברתיים וסביבתיים. כולנו נשלם על זה מחיר יקר. פתחנו את סעיף 3, נא להכניס את הסעיף הזה. זו הצעה אחת שנצטרך להצביע עליה.


לגבי הצעתך אדוני היושב ראש, אם לא יהיה מנגנון חובה של דיור בר השגה, אז ההצעה ריקה מתוכן, כי אחרת לקבלנים אין אינטרס לעשות את זה. לכן זה לא יכול להיות שזה יישאר בגדר רשות, אלא החלק שאתם רוצים לייעד או חושבים שיהיה דיור בר השגה, צריך להיות חובה בתוכניות האלה, אחרת אין לזה משמעות וכדאי שכולנו נבין את זה. אני מבקש להצביע על הצעתי, להוסיף התייחסויות להיבטים חברתיים, בריאותיים וסביבתיים בתוכניות לדיור לאומי.
היו"ר כרמל שאמה
עכשיו מנכ"ל ראש הממשלה ישיב.
אייל גבאי
הסעיף הזה מאפשר, כאשר יש יעוד של קרקע להשכרה בהישג יד, קביעה של כללים, מי מקבל וכדומה. אני שומע את מגוון ההצעות. הן לא עניין שאפשר גם בהינף יד לפטור ולהגיד אוקיי, זה מקבל וזה לא מקבל. נניח עניין הסטודנטים. סטודנט שלומד ראיית חשבון ועוד שלוש שנים כבר משתכר יפה. האם אנחנו עכשיו בדיור בהישג יד לעשר שנים מקבעים את זכאותו לדירה בעשר שנים? זה מסוג השאלות שבדיוק עליהן צריך להתייחס.


צריך לזכור שבסופו של דבר לאחר שנקבע יעוד קרקע לדיור בהישג יד לפי החוק הזה, אז אחר כך חובה, לא יכול אחר כך המנהל לשווק אותה, לא לקבלנים שיחליטו אם הם מוכרים את הקרקע, את הדירות, או משכירים. הוא מחויב, המנהל, לעמוד במכרז לדיור בהשכרה בהישג יד לפי הכללים שייקבעו על ידי השרים, ולכן זה בדיוק לא יכול ללכת לשום מקום אחר. בכל מה שקשור למה שהעלה חבר הכנסת הורוביץ, הוועדות אמונות על כל ההיבטים. זו ועדה תכנונית במסלול מיוחד, אבל רגילה. אם אתה חושב שהיום הוועדות מתייחסות לדברים האלה, אז גם הוועדה הזאת חייבת להתייחס לדברים האלה. אם אתה חושב שהיא לא מתייחסת, אז יש עוד שורה של דברים שצריכים להכניס אותם.


אם יבוא סטודנט ואם יבוא זוג עם שבעה ילדים שאין לו עדיין דירה, עכשיו את סדר העדיפויות ביניהם אני לא יודע לקבוע.
שלי יחימוביץ'
אני רוצה להגיש הסתייגות, כיוון שהסעיף נפתח.
היו"ר כרמל שאמה
את מגישה הצעה אחרת ואם היא נופלת, היא הופכת להיות הסתייגות.
שלי יחימוביץ'
בסדר גמור. לסעיף 3 אני רוצה להוסיף: במקום "וכן התייחסות לעניין התמהיל והיחס בין דירות קטנות לגדולות בתחומה", יופיע-וכן תכנית לדיור בר השגה, כדלקמן: התכנית כוללת לפחות 20% יחידות דיור קטנות כהגדרתן בחוק זה, אך לא יותר מ-60%. התכנית כוללת לפחות 20% יחידות דיור בינוניות כהגדרתן בחוק זה, אך לא יותר מ-60%. התכנית כוללת לפחות 20% יחידות דיור המיועדות להשכרה. התכנית כוללת לפחות 10% יחידות דיור המיועדות לזכאי משרד השיכון. לחילופין, על שר הפנים להגיש לוועדת הכלכלה תוך 60 יום מפרסום החוק תקנות להגדרת זכאים לדיור בר השגה מוזל.


עכשיו יש לי סעיף, אייל, אני בטוחה שתסכים איתו, בסעיף 3. אני בטוחה. הוא תואם לחלוטין את הכוונות שלך ושל ראש הממשלה. הסעיף הזה הוא אחרי סעיף 3, בתוספת לו. יתווסף סעיף תכנית ותיקה לדיור לאומי. כשאני מדברת על התוכניות שכבר אושרו, אבל עדיין לא התחילו לבנות אותן, שאני בטוחה שלכם יש אינטרס ראשון במעלה שהדברים הלאה יצאו לפועל תחילה, תוכניות שכבר אושרו ומשום מה לא יוצאות לפועל.
אז ההסתייגות אומרת ככה
אחרי סעיף 3 יתווסף סעיף-תכנית ותיקה לדיור לאומי. תכנית ותיקה, תוכניות שאושרו אך לא בוצעו. א': מתכנן המחוז יביא בפני ועדת דיור לאומי את כל התוכניות אשר אושרו לפני למעלה משלוש שנים טרם פרסומו של חוק זה, אך טרם החל ביצוען. ועדת דיור לאומית תחליט אם להגדיר את התכנית כתכנית ותיקה לדיור לאומי. בעת הגדרת תכנית כתכנית ותיקה לדיור לאומי, הוועדה לדיור לאומי תהיה רשאית לשנות את התכנית, להתלותה או לבטלה. ב': בעל קרקע או בעל זכות בקרקע שבתחום תכנית ותיקה לדיור לאומי, לא יהיה זכאי לתבוע פיצויים כלשהם בשל שינוי התכנית, התלייתה או ביטולה. אחרי סעיף זה, אני עדיין אחרי סעיף 3, יתווסף סעיף-מועד תשלום היטל השבחה. גם כאן אני בטוחה שאנחנו מסכימים, אייל. א': תכנית הנקבעת כתכנית דיור לאומי על פי חוק זה אשר לא יחל ביצועה כעבור שנתיים מיום אישורה בוועדת דיור לאומי, יידרש בעל הזכויות במקרקעי התכנית לשלם את היטל ההשבחה לוועדה המקומית. ב': הוגדרה תכנית בנייה למגורים שמכוחה ניתן להוציא היתר בנייה כתכנית ותיקה לדיור לאומי ולא החל ביצועה תוך ששה חודשים מיום הגדרתה כתכנית כזאת, יידרש בעל הזכויות במקרקעי התכנית לשלם את היטל ההשבחה לוועדה המקומית.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. מי בעד הצעותיה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ'? מי בעד ההצעה הראשונה?

הצבעה
בעד – 4

נגד – 7

ההצעה נדחתה.
שלי יחימוביץ'
זה הולך להסתייגות למליאה?
היו"ר כרמל שאמה
הסתייגות. מי בעד הצעתה השנייה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ'? מי נגד הצעתה השנייה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ'?

הצבעה
בעד – 4

נגד – 7

ההצעה נדחתה.
היו"ר כרמל שאמה
עכשיו מצביעים על הצעתו של חבר הכנסת ניצן הורוביץ. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת ניצן הורוביץ? מי נגד?

הצבעה
בעד – 5

נגד – 7

ההצעה נדחתה.

ההצעה נפלה, תהפוך להסתייגות.

מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולא כפי שהוצגה לוועדה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 5

נגד – 7

ההצעה נדחתה.
שלמה מולה
ההסתייגות שלי עולה בשם כל סיעת קדימה.
היו"ר כרמל שאמה
בשם כל סיעת קדימה. תודה. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין כפי שהוצגה? מי נגד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין?

הצבעה
בעד – 5

נגד – 7

ההצעה נדחתה.

ההצעה הראשונה נפלה.

ההצעה השנייה-מי בעד הצעתו לדיור ציבורי, של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה
בעד – 5

נגד – 7

ההצעה נדחתה


מי בעד הצעתו השלישית והאחרונה שהוצגה על ידי חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה
בעד – 5

נגד – 7

ההצעה נדחתה.

אין רוב. הן נפלו והפכו להסתייגויות.
שלי יחימוביץ'
כרמל, יש לי עוד הסתייגות קטנה, קצרה ששכחתי אותה. בסוף סעיף 3(א) לאחר העשר שנים יבוא- שבכל תכנית לפחות 25% מהדירות יהיו מיועדות להשכרה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. מי בעד הצעתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ'? מי נגד הצעתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ'?

הצבעה
בעד – 5

נגד – 7

ההצעה נדחתה.

אין רוב. זה יהפוך להסתייגות.


אנחנו עכשיו מצביעים על הנוסח שהכינה היועצת המשפטית יחד עם המשרדים הממשלתיים לגבי הרביזיה של חבר הכנסת אלקין.
ורדה שפיר
סעיף 3(ג) כפי שנקבע בעקבות הדיון הקודם, אומר ככה: על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא תאושר תכנית לדיור לאומי בסטייה מתכנית מתאר מחוזית, אלא באישורה של ועדת המשנה לדיור לאומי, אם נדרש, על ידי שני חברי הוועדה בכתב. הדרישה תישלח למזכיר הוועדה בתוך שבעה ימים ממועד ההחלטה להפקדה והוא יעביר דרישה זו לאישור ועדת המשנה לדיור לאומי.


הועברה התכנית דיור לאומי לאישורה של ועדת המשנה לדיור לאומי, יחולו הוראות סעיף 5, ואולם לא נתנה ועדת המשנה לדיור לאומי את החלטתה בתוך חמישה עשר ימי עבודה, יראו את התכנית כאילו אושרה בידי ועדת המשנה לדיור לאומי.


אישרה ועדת המשנה לדיור לאומי את התכנית, יחולו הוראות סעיפים 17 ו-18 בשינויים המחויבים ממועד החלטתה הזו.


הצעת הפשרה אומרת להוסיף סעיף קטן נוסף שאומר כך: אישרה ועדת משנה תכנית כאמור, אשר חלה על קרקע חקלאית או שטחים פתוחים, תתייחס ועדת המשנה בין היתר לצורך בשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ולא יידרש עוד אישורה של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים לתכנית זאת.
דב חנין
יש לי הצעה אחרת.
היו"ר כרמל שאמה
בקצרה.
דב חנין
אני מציע שהניסוח של סעיף 3(ג) יהיה פשוט מאוד. על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא תאושר תכנית לדיור לאומי בסטייה מתכנית מתאר מחוזית.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין כפי שהוצגה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 4

נגד – 7

ההצעה נדחתה.

ההצעה לא נתקבלה. הופכת להסתייגות.


אנחנו מצביעים עכשיו על הנוסח כפי שהציגה היועצת המשפטית. מי בעד הנוסח כפי שהקריאה היועצת המשפטית לוועדה? מי נגד?

הצבעה
בעד – 7

נגד – 5

הנוסח אושר.


אנחנו עוברים עכשיו להצביע על ההגדרה לדיור בר השגה, דיור בהישג יד כפי שאני הקראתי, ההצעה לאישור. מי בעד ההצעה, סעיף 3(א)? מי נגד?

הצבעה
בעד – 7

נגד – 5

ההצעה אושרה.

הוועדה הכינה הצעה מבורכת ואנחנו מאוד גם לראש הממשלה שנאות לבקשת הוועדה להכניס שינוי, ואני יודע כמה קשה הוא עמל על זה, לשכנע את כל משרדי הממשלה. צר לי שאתם מתפזרים. עוד הצעירים רצו לדבר. אני מוכן להקשיב ולשמוע אותם.
סטודנטית
כל ההצבעה פה לא מגדירה מה זה דיור בר השגה.
סטודנט
אתה רוצה לשמוע משהו? אתה אשם. אתה יושב ראש הוועדה. האחריות מוטלת עליך. הציבור לא ישכח לך את זה. תזכור את זה.
סטודנטית
לא לך ולא לכם.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, הישיבה נעולה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים