ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2011

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת מימון צרכים מיוחדים)(תיקון), התשע"א 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
8
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
25.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 527
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ג בתמוז, התשע"א, (25 ביולי 2011), שעה 15:50
סדר היום
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת מימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
עו"ד ערן יוסף – הממונה המשפטי לנושאי שיקום ומשפחות, משרד הביטחון

אתי שינברגר – ראש תחום להטבות, משרד הביטחון

ישראל שרון – סגן ראש האגף וראש היחידה לתגמולים והטבות, משרד הביטחון

עו"ד פזית תדהר – מנמ"ח משפטי בכיר לנושאי שיקום נכים, משרד הביטחון
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
נועה בן-שבת
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת מימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, היום יום שני בשבוע, כ"ג בתמוז, ה-25 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא-תקנות הנכים (תגמולים ושיקום), תוספת מימון צרכים מיוחדים, (תיקון), התשע"א-2011. פרוטוקול 527.

משרד הביטחון, מה קרה פתאום שאתם באים שלי שנקרא לכם?
פזית תדהר
שמי עו"ד פזית תדהר מהמחלקה המשפטית של משרד הביטחון, יעוץ משפטי לאגף שיקום נכים.


אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לתיקון בתקנות הנכים, תוספת למימון צרכים מיוחדים. התקנות האלה מסדירות תשלום תוספת לנכים בהתאם לדרגת נכותם, סוג נכותם ומצבם האישי והמשפחתי. אנחנו מבקשים להוסיף זכאות נוספת לתקנות, לנכים שדרגת נכותם מ- 50% ומעלה מגיל 65 ומעלה, אשר חיים בגפם או שבן/בת הזוג נמצאים במצב סיעודי, במצב שהם זקוקים לעזרת הזולת.

אנחנו מציעים להוסיף תוספת של 16 משקולות, כשערכה של משקולת נכון להיום עומד על כ-70 שקלים, וזאת מתוך רצון של אגף השיקום לבוא ולסייע לנכים.
היו"ר חיים כץ
לא הבנתי. בואי תסבירי לי מה יש לנו היום ומה את רוצה להוסיף?
פזית תדהר
התקנות האלה מסדירות מתן תוספת לנכים מדרגת נכות 40%, תוספת שמשתנה לפי דרגת הנכות, לפי סוג הנכות, לפי המצב המשפחתי.
היו"ר חיים כץ
היום הנכים האלה מקבלים קצבה, גמלה?
פזית תדהר
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
כמה הוא מקבל בגין התקנה הזאת, וכמה הוא מקבל היום?
פזית תדהר
זה תלוי בדרגת הנכות ובסוג הנכות.
היו"ר חיים כץ
40%.
פזית תדהר
40%, 4 משקולות.
היו"ר חיים כץ
כמה כסף?
פזית תדהר
4 כפול 70, 280 – תוספת חודשית לתגמול, בנוסף לתגמול.
היו"ר חיים כץ
עכשיו התקנות האלה יתנו לו, מה?
פזית תדהר
עכשיו התקנות האלה באות לסייע לפלח מסוים של הנכים, שהם נכים מ-50% ומעלה.
היו"ר חיים כץ
שכחתי 40%. מה מקבל היום 50%?
פזית תדהר
6.
היו"ר חיים כץ
6 משקולות, זאת אומרת 420 שקלים.
פזית תדהר
כתוספת לתגמול.
היו"ר חיים כץ
בא משרד הביטחון ואמר, אני רוצה לשפר את זה. נכון?
פזית תדהר
ליצור זכאות חדשה.
היו"ר חיים כץ
מה אומרת הזכאות החדשה?
פזית תדהר
הזכאות החדשה אומרת שנכה מגיל 65 ומעלה, שדרגת נכותו 50% ומעלה - - -
היו"ר חיים כץ
6 משקולות.
פזית תדהר
היום הוא מקבל 6.
נועה בן-שבת
6 זה 50 עד 59. יש אחרי זה מ-60 עד 69, הוא מקבל 8.
היו"ר חיים כץ
את עורכת דין. אתם עורכי דין יודעים לספר את הסיפור מצוין, רק אני רוצה להבין. מה הוא מקבל עד היום, מה כל זה שהבאתם אותנו פה בסוף היום, ככה דחוף, בשמחה גדולה , בכמה אני משפר את מצבו?
פזית תדהר
אתה משפר את מצבו בתוספת של עוד 16 משקולות, שזה כפול 70. זה 1,120 שקל.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת אתם משפרים את מצבו ב-1,200 שקל.
פזית תדהר
מדי חודש.
היו"ר חיים כץ
יפה מאוד. אם כך הדבר, אז אנחנו נקריא את התקנות ונאשר אותן. מה קרה שפתאום באתם ורציתם לשפר את המצב?
שרון ישראל
שרון ישראל, סגן ראש אגף השיקום.

ב-16 ביוני 2011 נחתם הסכם בין ארגון נכי צה"ל ומשרד הביטחון. במסגרת ההסדר נרשם הנושא. הפעילות להקים בצורך הזה ולסייע לנכה מבוגר יחסית, החל מ-65.
היו"ר חיים כץ
65 זה בתחילת הדרך. תוחלת החיים זה כבר 81.
שרון ישראל
אני מסכים, אבל אני רוצה לציין עוד. נאמר פה, נכה שיש לו 50%, הוא זכאי ל-6 משקולות. אם הגיעו לגיל 65, 6-מכפיל את עצמו. הוא זכאי כבר ל-12. עם התקנה החדשה הוא יקבל 12 ועוד 16.
היו"ר חיים כץ
זה בנוסף לגמלה?
שרון ישראל
זה בנוסף לתגמול הבסיסי, בנוסף לתגמול קיום, בנוסף לכל דבר שהוא זכאי. ודאי.
היו"ר חיים כץ
אני מבין שיש כבר היום נוהל שמאפשר לכם לתת את אותו דבר.
ערן יוסף
כיוון שהצורך קיים ועד היום לא היתה תקנה שאפשרה את זה, ניצלו פרצה דרך תגמול שיכולים לתת רופאים לאדם שמצבו הרפואי מחייב איזה שהיא תוספת, חלק מהרופאים נתנו תוספת לאנשים שהם בגיל מאוד מבוגר, למרות שלא היה משהו בנכות שלהם שהצריך את זה. כדוגמא, הבן אדם בן 80, לא מסוגל להתמודד בפני עצמו, ניתן לו איזה שהיא תוספת. לא תמיד זה היה 16 משקולות. לפעמים זה היה 10, לפעמים זה היה 15.
היו"ר חיים כץ
מאיפה הביטוי של משקולות?
ערן יוסף
זה המצב שקיים היום בתקנות.
היו"ר חיים כץ
אבל מאיפה הביטוי משקולות?
ערן יוסף
לא יודע להגיד מה המקור. משהו היסטורי, זה תקנות מאוד ישנות. תקנות מ-59' שכל פעם הוסיפו להן.
היו"ר חיים כץ
טוב, אוקיי. אנחנו נקריא את התקנות.
נועה בן-שבת
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים (תיקון), התשע"א-

2011.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו- 48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות כל הכנסת, אני מתקין תקנות אלה –

הוספת תקנה 1
1. תקנה 1 לתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג-2003 (להלן-התקנות העיקריות) תסומן 1א ולפניה יבוא -

"1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"משקולת" – יחידה להערכת מידת הסיוע שזקוק לו הנכה בביצוע פעולות יום יומיות ושערכה 69.68 שקלים חדשים והוא צמוד לשינויים בתגמול.

"נכה נשוי" – לרבות נכה המתגורר למי שידועה בציבור כאשתו.

אני מציעה להחיל את ההגדרה הזאת באופן לא מגדרי, זאת אומרת, לרבות נכה המתגורר עם מי שידוע בציבור כבן זוגו.
ערן יוסף
מקובל עלינו.
נועה בן-שבת
"נכות מוכרת" – נכות שהכיר בה קצין תגמולים.

תיקון תקנה 1א 2. בתקנה 1א לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במילים "לעניין זה,

"נכות מוכרת" - תימחק.


תיקון תקנה 2 3. בתקנה (2)(א) לתקנות העיקריות, הסיפה המתחילה במילים "לעניין
זה משקולת – תימחק.


הוספת תקנה4. אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

"8א. תוספת לנכה קשיש

נכה שמלאו לו 65 שנים ושדרגת נכותו אינה פחותה מ-50% יקבל, בנוסף לזכאותו על פי תקנות אלה, תוספת של 16 משקולות, ובלבד שמתקיים בו אחד מתנאים אלה:

(1) הנכה חי בגפו.

(2) בת זוגו של הנכה תלויה במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום-יום או זקוקה להשגחה, והכול לפי אישור רפואי וכן אישור המעיד על היקף הפגיעה בתפקוד.

אני רוצה פה גם להציע שזה יהיה מנוסח בצורה ניטרלית, שזה לא יהיה רק בת זוגו תלויה אלא בן הזוג התלוי, והנושא של "הכול לפי אישור רפואי", השאלה אם אישור רפואי הוא זה שקובע את עזרת הזולת ואת הצורך בעזרת הזולת או הנזקקות להשגחה, בפרט שאנחנו בעצם מכבידים. אנחנו מבקשים גם אישור רפואי וגם אישור שמעיד על היקף הפגיעה בתפקוד. אני לא יודעת אם תמיד זה היקף פגיעה בתפקוד או שזה בעצם אותה הזדקקות, התלות בעזרת הזולת.
פזית תדהר
אני אסביר. יש פה בעצם הקלה, כי המחשבה הראשונה דווקא הייתה לבקש אישור של המוסד לביטוח לאומי על פי הכללים שנהוגים שם. אנחנו רצינו להקל כדי לא לטרטר את בת הזוג שתרוץ לביטוח הלאומי, ולכן קבענו שיידרש אישור רפואי שבן או בת הזוג יביא, ועוד אישור שמעיד על היקף הפגיעה בתפקוד, כשהכוונה בעצם היא לטופס A.D.L ולאישורים שבעצם הרופאים של אגף השיקום יודעים לבדוק אותם ועל בסיס זה הם אישרו.
נועה בן-שבת
וטופס A.D.L מבחינתכם יכול להינתן גם על ידי מי שאינו רופא?
ערן יוסף
כן, בלבד שמצורף לזה אישור רפואי.
פזית תדהר
לכן צריך שניים.
נועה בן-שבת
תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן, (להלן-יום התחילה).

הוראת מעבר
6. אושרה לנכה, שמתקיימים בו התנאים שבתקנה 8א, תוספת מטעמים רפואיים מכוח הוראות נוהל שקבע אגף שיקום נכים במשרד הביטחון (בתקנה זו-תוספת מטעמים רפואיים) לפני יום התחילה, יחולו כללים אלה:

(1) אושרה לנכה תוספת מטעמים רפואיים בהיקף הפחות מ-16 משקולות - יקבל הנכה את התוספת שלפי תקנה 8א, ובלבד שסך כל המשקולות שלפיהם משולם לו לפי אותה תקנה ולפי הוראות הנוהל האמורות, לא יעלה על 16.

אני רציתי לשאול לגבי הסיפה של ההוראה הזאת, ובעצם הוא אמור לקבל את התוספת לפי תקנה 8(א), זאת אומרת 16 משקולות. אז אני לא מבינה למה אנחנו אומרים שסך כל המשקולות. אתם לא אומרים שזה גם לפי הנוהל, מה שקבע הנוהל.
ערן יוסף
זה לא אמור למנוע כפל. אם הוא מקבל היום 15, אז הוא יקבל עוד 1. זה בסך הכול 16. אם הוא מקבל 16, אז הוא ישאר עם 16.
נועה בן-שבת
אבל הוא לא ימשיך במקביל לקבל גם לפי התקנה וגם לפי הנוהל.
ערן יוסף
תראי, אנחנו לא נבטל את האישורים שניתנו לו קודם לכן, כיוון שזה אישורים שניתנו על ידי רופאים לפעמים לצמיתות מכוח הוראה אחרת. לכן על מנת למנוע כפל, אמרנו, ישאר לו מה שהיה ומכוח התקנה הזו הוא יקבל את הדלתא.
נועה בן-שבת
אולי רק צריך להבהיר שהוא יקבל לא יותר מאשר התוספת שלפי תקנה - - -
ערן יוסף
עד 16.
פזית תדהר
סך כל המשקולות לפי אותה תקנה ולפי הוראות הנוהל האמורות.
נועה בן-שבת
אז אולי צריך להגיד, או להגיד יקבל גם את התוספת ובלבד שסך כל המשקולות לא יעלה על 16. צריך איך שהוא לנסח את זה, שיבהיר שאנחנו לא מבטלים את ההוראות, מה שהוא מקבל לפי הנוהל, אבל הוא משלים השלמות עד מה שמגיע לו לפי התקנות האלה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מסכימים בשמחה למה שאתם נותנים. זה לא מנוסח טוב. אני יושב בשקט ומקשיב. אני שומע מה היא אומרת ואני שומע מה שאתה אומר. דבר שהוא כל כך ברור וכל כך נהיר, שצריך להתווכח עליו. זה לא בית משפט. אלה בבית משפט, אבל פה זה צריך להיות מנוסח הכי פשוט, הכי ברור, לא פתוח לפרשנות, לא פתוח לכלום. אז אתה צריך לרשום שם, עד ה-16 ולא יותר מ-. תקבל לפי הנוהל ולפי ההסדר, אך לא יותר מ-16. ואז הוא יודע, הוא מקבל את הישן ולא עולה. שיהיה ברור, שלא תיצור אשליות ושחלילה מישהו אחר לא ינצל את זה לרעה ויגיד, קיבלת זה ולא תקבל.
נועה בן-שבת
אולי אפילו להגיד, יקבל השלמה, תוספת לפי תקנה 8(א).
ערן יוסף
השלמה לפי התוספת?
היו"ר חיים כץ
כן, אך לא יותר מ-. תשמע, תנסחו את זה פשוט.
נועה בן-שבת
בעצם הרעיון מובן, שבעצם אתם ממשיכים לקבל גם לפי הנוהל.

(2)אושרה לנכה תוספת מטעמים רפואיים בהיקף של 16

משקולות ומעלה - ימשיך הנכה לקבלה ולא יקבל את התוספת שלפי תקנה 8(א).

(3) אושרה לנכה תוספת מטעמים רפואיים בהיקף של 16 משקולות ומעלה - ולאחר יום התחילה הופחתה התוספת האמורה, יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) לפי העניין.

אולי אנחנו רק נציין שבהיקף של 16 משקולות ומעלה, לפני יום התחילה.
היו"ר חיים כץ
נועה, את כל הניסוחים תשבו אחר כך ותנסחו. סיימנו?
נועה בן-שבת
כן.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו נצביע על התקנות כפי שהוקראו. אנחנו נאשר לכם גם לנסח אותם ברוח הדברים שדיברנו פה. מי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות אושרו.


כל חברי הכנסת שנמצאים ורשאים להצביע, תמכו. מאחר ויש פה אורחים שאני לא יודע מי הם, אז אני אסביר להם.


הכנסת עובדת מאוד מסודר. אי אפשר לגנוב הצבעות. גם פה אתם ראיתם שמצביעים ומאשרים תקנות ברוב של חבר כנסת אחד. אם ממשלת ישראל, מהממשלה היו מתנגדים לזה, הם היו דואגים שיהיו פה אנשים ויפילו את זה. להעביר בקול של אחד אפשר רק כשיש הסכמה של כולם. ברגע שיש הסכמה, לא חשוב כמה מצביעים. אם הם מתנגדים, אם הממשלה מתנגדת, אי אפשר להעביר את זה. הם מביאים לפה אנשים, לא בתקנות אבל בחוק. גם אם הוועדה מאשרת, הם מעלים את זה למליאה ומנצחים במליאה. אז לפעמים רואים בטלוויזיה ואומרים, ואללה, בן אדם אחד אישר מיליונים. איפה חברי הכנסת? אז זה מאושר ונתנו לו להצביע, ואם היו מתנגדים, הוא לא היה יכול להצביע וזה לא היה עובר.


אני מברך את משרד הביטחון שהביא את התקנות לוועדת העבודה והרווחה, ואני מברך את היועצת המשפטית שעמלה וטרחה, ואת כולם. הוועדה אישרה את התקנות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:15

קוד המקור של הנתונים