ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/07/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
50
ועדת הכספים

26.7.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ד בתמוז התשע"א (26 ביולי 2011), שעה 11:15
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

מיכאל בן ארי

זהבה גלאון

עינת וילף

שי חרמש

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
דוד שטיינמץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אלון בדר, משרד הביטחון

אופיר להב, המשרד לקליטת העלייה

אריאל לוין, משרד הבינוי והשיכון

רוית זילברפרב, יועצת השר מיכאל איתן

אורטל גבריאלי, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

מיכה פרלמן, אגף התקציבים, משרד האוצר

יונתן רזניק, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, אגף התקציבים, משרד האוצר

חן לב, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן, אגף התקציבים, משרד האוצר

מעין נשר, אגף התקציבים, משרד האוצר

רבקה לויפר, אגף התקציבים, משרד האוצר

גיא הרמתי, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעם שטרן, אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011.

פנייה מספר 198 –
יונתן רזניק
הפנייה נועדה לתקצוב שני פרויקטים. הראשון, מחשב לכל ילד. מיועדים כאן חמישה מיליון שקלים לתגבור פרויקט מחשב לכל ילד ועשרה מיליון שקלים לתוכנית הרב שנתית, תוכנית החומש לפיתוח אזורי תעסוקה ותחבורה ציבורית ותכנון והקמת שכונות בבנייה רוויה, השתלבות בעיר ללא אלימות באזורי מיעוטים. לזה מיועדים עשרה מיליון שקלים. זאת תוכנית שלמעשה מתוקצבת ב-700 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
זה לא שייך להעברה הזאת שחבר הכנסת אחמד טיבי עיכב.
ראלב מג'אדלה
לא, זה לא זה.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור לזה.
ראלב מג'אדלה
שנינו עיכבנו.
היו"ר משה גפני
כן, גם חבר הכנסת מג'אדלה.
ראלב מג'אדלה
אבל אנחנו מחילים את זה על הכול במה שקשור לרשות לפיתוח כלכלי. הרביזיה חלה על הכול כי עוד לא קיבלנו תשובה.
שי חרמש
שאלה לגבי מחשב לכל ילד. כמה מחשבים חולקו עד עכשיו?
יונתן רזניק
אני לא יודע כמה חולקו עד עכשיו.
שי חרמש
רגע, נתחיל אחת לאחת. ראשית, כמה מחשבים חולקו עד עכשיו לפי תוכניתו של ביבי עוד משנת 1990? שנית, כמה מחשבים נכנסים בחמישה מיליון שקלים? שלישית, לכמה כסף תזדקק עוד כדי לסיים את התוכנית הזאת?


אני שואל כמה מחשבים חולקו עד היום, כמה מחשבים יהיו בחמישה מיליון שקלים וכמה כסף עוד חסר כדי לגמור את התוכנית הזאת.
יונתן רזניק
כרגע הנתון היחיד שיש לי הוא שהשנה אמורות להיות מחולקות 7,000 ערכות בכל הארץ. בקשר לשאלות שלך, אני כמובן יכול לפנות למשרד ראש הממשלה ולקבל נתונים.
שי חרמש
זאת לא המילה האחרונה.
יעקב אדרי
אגב, למי נותנים את המחשבים? מה החלוקה ואיך היא נעשית?
אורי גבע
הקריטריונים נקבעים למעשה על ידי מועצה ציבורית שקיימת בשיתוף משרד הקליטה ומשרד הרווחה. נותנים את המחשבים לילדים ממעמד סוציו אקונומי נמוך, אבל אני לא מכיר את הקריטריונים המדויקים.
ראלב מג'אדלה
אתה יכול להביא לנו אותם?
אורי גבע
אני יכול לפנות למשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
ראלב, זאת אותה החלטה.
ראלב מג'אדלה
לכן אמרתי לך שאנחנו מבקשים לעכב אותה.
היו"ר משה גפני
אני אאשר אותה ותגיש רביזיה?
ראלב מג'אדלה
הרביזיה קיימת. עוד לא קיבלנו תשובה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה על זה.
ראלב מג'אדלה
הם לא נתנו תשובה. יש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אבל הם מטפלים בזה.
ראלב מג'אדלה
עד שיטפלו בזה.
היו"ר משה גפני
הם ממש מטפלים בזה.
ראלב מג'אדלה
עד שיטפלו בזה וייתנו תשובות מספקות, נחזור ונתכנס. הרי הבטחת לי שנעבוד גם ברמדאן וגם בפגרה.
היו"ר משה גפני
לא דיברתי על הרמדאן. דיברתי על הפגרה.
יעקב אדרי
השאלה אם לא מעכבים עוד הרבה דברים בגלל העניין הזה.
ציון פיניאן
יש לך כאן העברות למגזר.
ראלב מג'אדלה
אנחנו נחיל את הרביזיה על הכול. הם יעשו מה שהם רוצים?
ציון פיניאן
חס וחלילה.
ראלב מג'אדלה
יעשו מתי שנוח להם ואיך שנוח להם?
ציון פיניאן
חס וחלילה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה על זה. אתם הוצאתם שני סעיפים מתוך הפנייה הגדולה.
אורי גבע
לבקשת הוועדה אנחנו הפרדנו את הפנייה.
היו"ר משה גפני
אם אתה רוצה שנצביע רק על המחשב, אני מצביע.
אורי גבע
זה סעיף שהתבקשנו להפריד.
ראלב מג'אדלה
הוועדה לא ביקשה. הפוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו ביקשנו, לבקשתם של חברי הכנסת מג'אדלה וטיבי, לא לאשר את זה אלא לפצל אחרים. מה שעשיתם, אתם פיצלתם והכנסתם עכשיו בפנייה אחת את מה שהם מעכבים פלוס מחשב לכל ילד. למה לא הבאתם את מרכז ההסברה שנמצא בפנייה הזאת או את משרד הדתות שנמצא בפנייה הזאת? סליחה, סליחה, למה לא הבאתם את מחשב לכל ילד בנפרד? את זה היינו מאשרים.
אורי גבע
בזמנו היו שאלות גם לגבי זה והתבקשנו להפריד. בסופו של דבר לא רצינו להביא ערמה ענקית של פניות לוועדה מה גם שטכנית זה גם לוקח הרבה זמן להפריד את זה. לכן אנחנו מביאים את כל הנושאים שהופרדו מהפעם הקודמת.
היו"ר משה גפני
אבל עשרה מיליון, את זה מעכבים. אני לא מעכב את זה, אבל אני מתחשב בדעתם. אני ניהלתי דיונים עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה וגם השבוע דיברתי אתו. הוא אמר שזה מתקדם.
אורי גבע
אני אגיד למשרד ראש הממשלה שהוועדה מבקשת לאשר מחשב לכל ילד.
היו"ר משה גפני
מחשב לכל ילד. כן. גם אייל גבאי אמר שחבל שמעכבים את זה כי יש את מגזרי המיעוטים בינתיים לא מקבלים את הכסף. היה אצלי גם ראש עיריית נצרת.
שי חרמש
למה צריך לחבר את זה יחד?
היו"ר משה גפני
נכון. אנחנו ביקשנו להפריד אבל זה לא הופרד. אתה רוצה שאני אלך נגד מג'אדלה?
שי חרמש
לא.
יעקב אדרי
מבחינה טכנית אפשר להפריד את זה?
היו"ר משה גפני
בטח. מה השאלה? כמו שהפרידו אחרים.
ראלב מג'אדלה
למה הם לא נותנים תשובות?
היו"ר משה גפני
הם נותנים. למען הצדק האמיתי, התקיימו כבר כמה דיונים על העניין הזה.
ראלב מג'אדלה
איפה?
היו"ר משה גפני
אצלי. אני ישבתי עם אייל גבאי.
ראלב מג'אדלה
גם אם אני תומך בך וסומך עליך, תיידע אותי לפחות.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אומר לך. לא הספקתי לומר. הם כנראה יביאו להחלטת ממשלה. זה סיפור שלם והוא מורכב קצת.
ראלב מג'אדלה
כשאתה אומר כנראה, יש בעיה.
היו"ר משה גפני
להפסיק לעבוד? אני עובד.
ראלב מג'אדלה
אני הולך בעקבותיך. אמרת שאתה לא מאמין להם.
היו"ר משה גפני
אני כן מאמין אבל מה שהם אומרים, אני לפעמים מפקפק. אני מאמין. אני איש מאמין.
ראלב מג'אדלה
אתה יכול להיות ערב לזה?
היו"ר משה גפני
לא.
ראלב מג'אדלה
אני מאמין בך. אתה רוצה להיות ערב, אני מוכן ללכת אחריך.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול להיות ערב.
היו"ר משה גפני
תפרידו את זה בבקשה.
ראלב מג'אדלה
כבוד היושב ראש, אם הם הביאו ספר שלם, סימן שהם לא מתכוונים להביא בקרוב שום דבר.
היו"ר משה גפני
זה מגיע באופן קבוע.
ראלב מג'אדלה
בשבוע הבא יש לנו עוד ספר כזה?
היו"ר משה גפני
ודאי. ראלב, אני לא ערב לשום דבר אבל אני יודע שמשרדים מחכים לפניות שלא הגיעו עדיין. ודאי שיהיו עוד.


אני עובר לעמוד 5.

פניות מספר 240 עד 246
נעם שטרן
הפנייה נועדה לכמה נושאים. הפנייה נועדה לתקצוב של כמה נושאים.
שי חרמש
רגע, 281 ירד?
היו"ר משה גפני
אני לא מביא את זה. זה נמצא בחוברת בטעות.
נעם שטרן
12 מיליון שקלים למרכז השקעות עבור מענקים למפוני ההתנתקות. 9.6 מיליון שקלים השתתפות משרד התמ"ת ברשות המים עבור הקמת מט"ש לאזור התעשייה גנתון. כ-9 מיליון שקלים לתפעול המשרד. כ-8 מיליון שקלים למכון התקנים. 8 מיליון שקלים להרחבת הפעילות בקרן לעסקים קטנים. 3.5 מיליון שקלים לקידום יצוא טכנולוגיות מים. 2 מיליון שקלים לתוכנית עבודה של המועצה לצרכנות ועוד כמה שינויים פנימיים קטנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 240 עד 246 – אושרו פה אחד

פניות מספר 261 עד 263 –
אופיר להב
הבקשה נועדה להעביר כ-73 מיליון שקלים מהרזרבה הכללית למשרד הקליטה לכלל הצרכים. יש כאן גם העברה של משרות בהתאם לסיכום עם האוצר לגבי תוספת רכבים, משרות ושעות נוספות. יש כאן סיוע לאוכלוסיות ייחודיות, סיוע בתעסוקה, עידוד עלייה, קליטת באים מאתיופיה בהתאם להגעה של בני הפלאשמורה, קליטה חברתית.
היו"ר משה גפני
אני רואה שאתם מורידים שבעים מיליון שקלים מהרזרבה. ברזרבה יש כסף?
אופיר להב
73 מיליון שקלים.
רבקה לויפר
מדובר בסיכום תקציבי שנחתם.
היו"ר משה גפני
מה זה הוצאות שונות שמורידים משם את שבעים מיליוני השקלים?
עינת וילף
לא הבנתי. אין שימוש ברזרבה הכללית?
היו"ר משה גפני
הם מעבירים שבעים מיליון שקלים מסעיף של הוצאות שונות לרזרבה. אני שואל מה זה הסעיף של הוצאות שונות משם מורידים שבעים מיליון שקלים.
רבקה לויפר
סעיף שנועד להוצאות שונות.
היו"ר משה גפני
שבעים מיליון של הוצאות שונות, זה מתוך תקציב משרד הקליטה?
רבקה לויפר
לא.
היו"ר משה גפני
זה מופיע בתקציב שלהם?
רבקה לויפר
זה סעיף שונה אבל הוא קשור לסיכום התקציבי שנחתם כבר.
היו"ר משה גפני
עזבי לרגע את הסיכום. אני עכשיו שואל פורמאלית.
רבקה לויפר
פורמאלית, לא.
היו"ר משה גפני
מאיזה סעיף זה יורד?
רבקה לויפר
מסעיף 13.
היו"ר משה גפני
אפשר לדעת מה זה סעיף 13?
רבקה לויפר
סעיף של הוצאות שונות.
היו"ר משה גפני
איפה הסעיף הזה נמצא?
רבקה לויפר
בחוק התקציב.
היו"ר משה גפני
כמה יש בסעיף הזה?
רבקה לויפר
אני לא יודעת. אפשר לראות. זה שקוף. אני לא מכירה את הסעיף אבל בגדול היו שם שבעים מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אולי בכל זאת תתני לנו הסבר? בסעיף הוצאות שונות יש מיליארד ו-690 מיליון שקלים. אי אפשר היה לקחת מזה למענקי איזון?
רבקה לויפר
אני לא אחראית לסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
מי אחראי על הסעיף הזה?
רבקה לויפר
בגדול, לתקציב שיש בסעיף הזה יש כתובת.
היו"ר משה גפני
מהי הכתובת?
יעקב אדרי
תני לנו את הכתובת.
היו"ר משה גפני
מה הכתובת? אני הולך להתחבר למי שיש לו מיליארד ו-680 מיליו שקלים.
רבקה לויפר
אני מכירה את שבעים מיליון השקלים שהיו מיועדים לקליטה. שוב, אני לא אחראית על הסעיף אבל אפשר לבקש ממי שאחראי על הסעיף להתייחס.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, יש סעיף של הוצאות שונות שיש בו מיליארד ו-680 מיליון שקלים ומשם שמורידים שבעים מיליון שקלים.
יעקב אדרי
כן.
היו"ר משה גפני
נשארים בסעיף הזה מיליארד ו-610 מיליון שקלים. למה אי אפשר לקחת משם למענקי איזון?
רבקה לויפר
שוב, אני לא מכירה את הסעיף ואת הייעודים שלו.
היו"ר משה גפני
אתה יודע להסביר?
קריאה
לא יודע.
היו"ר משה גפני
איפה ראובן?
קריאה
הלך.
פניה קירשנבאום
הסעיף הזה, עד כמה שאני יודעת – ואני לא אגף התקציבים – הוא כסף שהאוצר התחייב לו במסגרת שיפור תוכניות המשרדים השונים.
היו"ר משה גפני
את זה הבנתי. זה בסדר.
פניה קירשנבאום
אני באמת לא יודעת לומר אם כל הכסף מחויב או יש שם יתרות. בדיוני התקציב כל משרד הציג תוכנית וחלק היה בבסיס התקציב וחלק הוסף לתוכניות. למשל, שבעים מיליון השקלים האלה, הם לתוכניות שעברו שיפור במשרד הקליטה והם צריכים לקבל את הכסף הזה. אם כל היתר זה מיליארד ו-600 מיליון שקלים, יכול להיות שזה הכסף שהתחייב לתוכניות של משרדים אחרים אבל על זה יכול לתת תשובה רק ראש אגף התקציבים או מישהו אחר. אני לא חושבת שכל אחד שמופקד על משרד כלשהו יכול לתת תשובה כי הוא רואה רק את הנישה שלו והוא לא יכול לראות את כל התקציב.
היו"ר משה גפני
אני לא מתנגד. להפך, אני תומך.
אמנון כהן
זאת פעילות חשובה, אדוני היושב ראש.
היו"ר משה גפני
נכון.
אמנון כהן
זהות יהודית.
היו"ר משה גפני
אני תומך בעניין הזה. אין ויכוח. היא גם אמרה שהיה סיכום עם המשרד ששבעים מיליון או 73 מיליון שקלים – כאן מופיע שבעים מיליון – עוברים למשרד הקליטה. על הדרך פתאום גליתי שיש להם סעיף תקציבי שאנחנו מגלים אותו מפעם לפעם.
פניה קירשנבאום
אתה תגלה הרבה כאלה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל עכשיו גילינו. אני מנהל ויכוח עם משרד האוצר לגבי מענקי האיזון והם אומרים שאין להם כסף. הנה, יש סעיף ואני רוצה לדעת.
פניה קירשנבאום
למה, את מענקי האיזון הם לא העלו בסוף למה שאנחנו דרשנו?
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו עוד לא אישרנו. אנחנו צריכים לאשר את זה היום.


מה זה זהות יהודית? מישהו יודע להגיד?
פניה קירשנבאום
זהות יהודית היא עבודה שנעשית בחוץ לארץ בקהילות יהודיות לקירובן ליהדות. אנחנו יודעים את זה.
אמנון כהן
פעולה מבורכת מאוד.
יעקב אדרי
חשוב מאוד.
אמנון כהן
אני חושב שהכסף הזה לא מספיק.
ראלב מג'אדלה
כבוד היושב ראש, מה דעתך שנדחה את זה?
היו"ר משה גפני
לא, זאת העברה מאוד חשובה.
ראלב מג'אדלה
עד שיסיימו אנשי האוצר את מסיבת העיתונאים ואז יתפנו לבוא לכאן.
היו"ר משה גפני
לא. הם כאן. נמצאים כאן אנשים מכובדים מאוד.
ראלב מג'אדלה
אבל הם לא יודעים להסביר.
יעקב אדרי
הרב גפני, גילינו מקור כספי.
היו"ר משה גפני
נגלה עוד הרבה.
ראלב מג'אדלה
חסרים להם פרטים כדי להסביר לנו.
עינת וילף
אפשר להבין את התהליך הזה? כלומר, משרד הקליטה בא עם תוכניות חדשות שלא היו לו קודם?
אופיר להב
כל התוכניות קיימות ומקבלות תגבור בהתאם למדדי תפוקה ותוצאה.
יעקב אדרי
כשר קליטה לשעבר אני אומר שזאת תוכנית מאוד חשובה.
אופיר להב
עברה חצי שנה ויש תוכניות שמקבלות תגבור. אין כאן תוכניות חדשות.
עינת וילף
כלומר, אלה תוכניות שהיו בבסיס התקציב של משרד הקליטה ועכשיו מעבירים להן עוד כסף.
אופיר להב
ההחלטה של המשרד בהתאם לתפוקות ולתוצאות היא לתגבר את האגפים בהתאם לחלוקה של המשרד.


יש 73 מיליון שקלים שסוכמו בתקציב עם משרד האוצר והחלוקה, איך לחלק אותם בתוך המשרד, היא בהתאם למדיניות של המשרד.
היו"ר משה גפני
כמה כסף הולך לזהות יהודית?
אופיר להב
ארבעה מיליון שקלים. בהתחלה הם תוקצבו ב-3.5 מיליון שקלים ועכשיו הם מקבלים עוד ארבעה מיליון שקלים.
יעקב אדרי
אני בעד לתגבר את התוכנית הזאת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 261 עד 263 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 266 -
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בתקצוב של 6.8 מיליון שקלים לפעילות האגף לתעסוקת הורים יחידים, מה שקשור לעידוד יזמות להורים יחידים, פעילות להשלמת השכלה, הסברה ותפעול. כמו כן שלושה מיליון שקלים לפעילות הקרן למקצועות שוחקים.
עינת וילף
למה מורידים את זה מהסעיפים או מה המשמעות של ההורדה בסעיפים של פיקוח ואכיפה בשוק העבודה ופיקוח על חוקי העבודה?
דוד שטיינמץ
יש כאן הורדה של מיליון וחצי שקלים מהתפעול שלהם וזה עבור הרכבים שאנחנו מוציאים מהסעיף הראשי של אחזקת רכב ממשלתית. יש כאן העברה טכנית של הכסף שאמור לצאת מאחזקת רכב ממשלתית - לא עשינו את זה בבסיס – מסעיף התפעול עבור הרכבים . יש שם כארבעים רכבים וכל נושא התפעול יוצר לנו סעיף אחזקת רכב ממשלתי. לא עשינו את זה בבסיס התקציב.
היו"ר משה גפני
זה הפירוט ששלחת לנו?
דוד שטיינמץ
נכון. זאת העברה טכנית של מיליון וחצי שקלים שצריכים לצאת בגין המחיר לרכבים האלה.
עינת וילף
מספר המפקחים לא יורד?
דוד שטיינמץ
לא יורד שום דבר.
עינת וילף
אין הרעה בתנאי העבודה שלהם?
היו"ר משה גפני
אני שאלתי את זה בישיבה הקודמת. לא יורד אף מפקח.
דוד שטיינמץ
אף מפקח לא יורד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 266 – אושרה פה אחד

פניות מספר 331 עד 334 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 12 וחצי מיליון שקלים, העברה ממשרד החינוך למשרד התרבות עבור בניית בית הספר ללימודי ירושלים ופעילות ספורט בבתי ספר.
היו"ר משה גפני
מה זה בית ספר ללימודי ירושלים?
צחי דוד
בונה אותו מוסד יד בן-צבי, תאגיד סטטוטורי. אמורים להיות שם קורסי העשרה בנושא ירושלים, פעילויות חינוך לציבור וכולי.
היו"ר משה גפני
זה לפי קריטריונים? אם אני אקים בית ספר כזה, גם אני אתוקצב?
צחי דוד
זה תאגיד סטטוטורי וזאת תמיכה עליה החליט המשרד לפי הקריטריונים שלו.
עינת וילף
איזה בית ספר זה?
צחי דוד
זה לא בית ספר תיכון או משהו כזה. מדובר בקורסי העשרה בשעות אחר הצהרים שמיועדים לציבור הכללי.


תקצוב של 1.5 מיליון שקלים למועצה לשימור אתרים והעברה ממשרד ראש הממשלה בסך של 825 אלפי שקלים לפרויקטים בתחום הספורט לקשישים ולנכים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 331 עד 334 – אושרו פה אחד

פניות מספר 335 עד 341 -
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת תקציבי ממשרדי ממשלה שונים לרשות הטבע והגנים. מדובר בסכום של כארבעה מיליון שקלים ממשרדי ממשלה שונים לרשות הטבע והגנים לנושאים הבאים: כ-750 אלף שקל לשיקום עובדת, לפי החלטת הממשלה בנושא. 3 מיליון שקלים לתוכנית לעידוד פנאי ונופש בחיק הטבע, לפי החלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
למי זה מיועד?
אורי גבע
ליישום התוכנית. אני לא מכיר את פרטי התוכנית.


סך של 50 אלף שקלים לנושא המגוון הביולוגי, הוצאת ספר לצמחים.
היו"ר משה גפני
מי החליט על זה?
אורי גבע
אלה הנושאים.
יעקב אדרי
הרב גפני, אני מוכרח להגיד לך משהו אותו הערנו בישיבה הקודמת. אתם באים לכאן לפני חברי ועדת הכספים ואנחנו יושבים, מאזינים ורוצים לעזור, לסייע ולהעביר את הפניות, אבל לפעמים לא באים האנשים הנכונים. אתה התנדבת להסביר ותוך כדי זה העברת מסרון או העבירו לך. זה מאוד לא נעים ואני בהרגשה קשה מאוד מהעניין הזה. שיבואו האנשים המתאימים.
היו"ר משה גפני
מי היה צריך להסביר את זה?
אורי גבע
הרפרנטית לא יכלה להגיע היום מסיבות אישיות.
היו"ר משה גפני
נדון בזה בשבוע הבא בעזרת השם.
מעין נשר
אני יכולה לנסות להרחיב.
היו"ר משה גפני
לא, את לא צריכה לנסות. אנחנו לא מכון לניסויים. נדון בפנייה בשבוע הבא. אני בעד התנדבות, אבל לכאן צריכים לבוא אנשים שעוסקים בעניין. חבר הכנסת אדרי צודק.

פניות מספר 342 עד 344 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב של פיקוד העורף לפי הפירוט הבא: תקצוב של חלק משרד הביטחון עבור תגבור תקציב פיקוד העורף בסך של 102 מיליון ו-55 אלפי שקלים, בהתאם להחלטת הממשלה 2699 שייעודה היערכות העורף בשעת חירום. כמו כן תגבור תקציב של פיקוד העורף.
היו"ר משה גפני
זה היה בשבוע שעבר.
אנסטסיה סורוקינה
נכון. אמרו שדיברו אתך
היו"ר משה גפני
כן. דיברו אתי כמה אנשים, כולל ראש הממשלה וכולל השר מתן וילנאי. אני לא התנגדתי לזה בשבוע שעבר אבל ביקשתי לתאם ישיבה עם השר מתן וילנאי ועם סגן השר ליצמן לגבי ערכות המגן. נקבעה ישיבה, שאני לא זוכר את התאריך, כי אני חושב שההעברה הזאת היא חיונית וצריך לאשר אותה.
זהבה גלאון
יכול להיות שההעברה היא חיונית, אבל למה היא צריכה לרדת מביטוח לאומי? אני רואה מהיכן זה בא.
אנסטסיה סורוקינה
נמצאת כאן הרפרנטית של ביטוח לאומי.
רבקה לויפר
מדובר בהשתתפות של משרד האוצר בביטוח לאומי. ההשתתפות היא כ-18 מיליארד שקלים וזה מחושב על פי אומדנים של גבייה בתחילת השנה. בדרך כל יש סטיות תקן לכאן או לכאן. זה כלל לא פוגע בביטוח הלאומי.
יעקב אדרי
כלומר, התקציב לביטוח לאומי נשאר אותו תקציב.
רבקה לויפר
כן. המבוטחים מקבלים על פי חוק ומשרד האוצר משתתף בגבייה. בתחילת השנה שמים סכום שהוא אומדן ותמיד יש בו או גירעון או עודף. עכשיו העברנו את מאה מיליון השקלים לביטחון.
זהבה גלאון
יש עודף יותר גדול מהמאה מיליון שקלים האלה?
רבקה לויפר
אנחנו עדיין לא בסוף השנה. בדרך כלל מתבצעות הערכות ובסוף השנה אנחנו רואים מה קורה כאשר לפעמים צריך להשלים.
זהבה גלאון
איך פתאום מצאתם מאה מיליון שקלים לפיקוד העורף? אולי יש שם עוד עודף?
היו"ר משה גפני
את לא היית כאן קודם. מצאנו עודף הרבה יותר גדול בסעיף הוצאות שונות. מצאנו סכום של מיליארד ו-600 מיליון שקלים.
זהבה גלאון
אדוני, אני מצטערת. הייתי בוועדת החוקה.
היו"ר משה גפני
זה בסדר. ידענו שתשאלי את זה ולכן שאלנו קודם לכן.
יעקב אדרי
אדוני היושב ראש, בהמשך למה שאמרה חברת הכנסת זהבה גלאון, האם אתם מתחייבים כאן בפני הוועדה שההעברות לביטוח הלאומי לא ירדו בשקל אחד?
רבקה לויפר
בוודאי. ההעברות לביטוח לאומי מתבצעות על פי חוק ביטוח לאומי. לכן גם יש אומדנים בתחילת השנה כי אי אפשר לדעת בדיוק.
יעקב אדרי
זאת אומרת, זה לא על חשבון הביטוח הלאומי. חד משמעית לא.
זהבה גלאון
אפשר לקבל איזושהי הערכה לגבי כמה עודפים יש לכם עכשיו?
רבקה לויפר
אלה אפילו לא הערכות שלנו. אלה הערכות של מחלקת המחקר של ביטוח לאומי לגבי מהלך הגבייה.
זהבה גלאון
אדוני, יכול להיות שיש כסף.
היו"ר משה גפני
יש כסף. התשובה היא שיש כסף. אנחנו נגלה כל הזמן עוד.
יעקב אדרי
גילינו. מיליארד ו-600 מיליון שקלים.
זהבה גלאון
כשאין כסף לרופאים וכולי.
היו"ר משה גפני
זאת שאלת מיליון הדולר.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 342 עד 344 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 345 -
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בשינויים פנימיים בתוך שירות התעסוקה בסכום של 3.4 מיליון שקלים. זה מחולק בעיקר לנושאי תפעול של שירות התעסוקה. כמו כן מדובר כאן בהעברה של 7 מיליון שקלים שכר לימוד לחיילים משוחררים ממשרד הביטחון, סכום שהגיע בשנת 2010 מאוחר ולא הצלחנו להתחייב אליו ולכן ביקשנו את זה כעודף לא מחויב ומשרד האוצר העביר לנו את הכסף. עוד 3.5 מיליון שקלים לסעיפי נסיעות לתלמידים בקורסים להכשרה מקצועית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 345 – אושרה פה אחד
עינת וילף
שאלה והיא לא מונעת את האישור. הסכומים האלה לחיילים המשוחררים להכשרה, אלה התקציבים עוברים למכינות קדם אקדמיות בין השאר?
דוד שטיינמץ
כן. אני חושב. אלה תלמידים שלומדים במסגרות מה"ת, המכללה להכשרת הנדסאים וטכנאים, מסגרות לא קדם אקדמאיות. אלה חיילים משוחררים שלומדים הנדסאות.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 346 ו-347 –
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה את תקציב משרד הביטחון בסך של 32 וחצי מיליון שקלים בהתאם לסיכום בין ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר.
עינת וילף
אפשר לבקש הסבר ולומר לנו מה זה?
אנסטסיה סורוקינה
כן. משכורת של חודש יוני לעובדי תע"ש.
יעקב אדרי
הסיפור שלא מסתיים.
אנסטסיה סורוקינה
בינתיים אנחנו מעבירים משכורות.
זהבה גלאון
כל הכסף הזה הוא רק למשכורות?
אנסטסיה סורוקינה
חצי למשכורות ומשרד הביטחון מביא את החצי השני.
היו"ר משה גפני
כמה כסף יש ברזרבה הכללית?
אנסטסיה סורוקינה
החלק שאני מכיר הוא החלק של הגופים במשבר, משם בא הכסף לתע"ש כי מלכתחילה שמנו כסף לתע"ש.
יעקב אדרי
אין ברירה. אלה משכורות של העובדים.
היו"ר משה גפני
כן. אין מה לעשות. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 346 ו-347 – אושרו פה אחד

פניות מספר 348 ו-349 –
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה לתקציב 2 מיליון שקלים לנושא שדרוג תשתיות ועידוד ביקורים ברחבת הכותל בהתאם להחלטת ממשלה 2457 וגם לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד ראש הממשלה בסך 4 מיליון שקלים לתוכנית חיזוק הצפון וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מספר 561/2006.
עינת וילף
יש סיכוי שבין התשתיות האלה יהיה מקום לגברים ונשים ביחד?
מיכה פרלמן
שאלה שאני לא יודע לענות עליה.
יעקב אדרי
את עולה על מוקש גדול.
היו"ר משה גפני
מה זה שדרוג תשתיות ועידוד מבקרים?
אורי גבע
דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, על תוכנית של איגום משאבים לצורך שדרוג תשתיות.
היו"ר משה גפני
מה עושים?
אורי גבע
חלק מזה זה עידוד ביקורים של חיילים ותלמידים.
היו"ר משה גפני
אני לא רואה את זה בפנייה.
אורי גבע
רואים את זה במסגרת הסטה פנימית לתוך סעיף 04.
היו"ר משה גפני
אני רואה כאן משרד ראש הממשלה, תוכנית לחיזוק הצפון, ואתם מורידים שני מיליון שקלים.
מיכה פרלמן
כי אלה שינויים פנימיים בתוך סעיף משרד ראש הממשלה. זה בתוך התוכנית.
היו"ר משה גפני
אחרי כן יש כבישים עירוניים, משרד התחבורה.
מיכה פרלמן
כן. כי זה הדבר היחידי שהוא חיצוני, שהוא מעבר בין תוכניות.
היו"ר משה גפני
שדרוג התשתיות זה לעשות כביש? מה זה?
אורי גבע
זאת תוכנית שלמה שכוללת גם שדרוג של תשתיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על פניות מספר 348 ו-349. מה הולכים לעשות בשני מיליון שקלים לשדרוג תשתיות ועידוד ביקורים ומה הולכים לעשות בארבעה מיליון שקלים לתוכנית חיזוק הצפון? מה הולכים לעשות עם הכסף הזה?
אורי גבע
התוכנית לא נמצאת מולי, אבל מדובר על הרחבת האזור של הכותל והתאמה שלו לקצב המבקרים שהולך וגדל בעשור האחרון. לפעמים זה כולל אפילו שדרוג עד רמת השירותים.
היו"ר משה גפני
אתה יכול להראות לי איפה זה בפנייה? אני לא מוצא את זה בפנייה.
אורי גבע
גם אני לא רואה את זה.
היו"ר משה גפני
אולי יש לכם טעות?
ציון פיניאן
מברוק, אדוני.
שי חרמש
מה קרה?
אלכס מילר
היה לנו דיון סוער בוועדת הפנים. הכול עבר בשלום.
היו"ר משה גפני
על מה היה הדיון?
אלכס מילר
הדיון היה על חוק חשוב במלחמה בשחיתות.
היו"ר משה גפני
אורי, אני בעד הפנייה הזאת אבל אני לא רואה את זה בפנייה עצמה.
אורי גבע
במקום לעשות העברה תקציבית. במקום להעביר מ-א' ל-ב', להעביר מ-ב' ל-א',אתה עושה הסטה קטנה בתוך א'.
עינת וילף
אפשר לשים רביזיה?
אלכס מילר
זה משרד הביטחון?
עינת וילף
לא. זה משרד ראש הממשלה.
ציון פיניאן
גפני, אני רוצה לדעת מה לגבי הנושא של חיזוק הצפון.
היו"ר משה גפני
נכון, אבל גם הגברת הביקורים בכותל צריכה להיעשות. למה לא? באים מיליוני אנשים.
ציון פיניאן
עינת רוצה רביזיה.
היו"ר משה גפני
אז נצביע על הרביזיה. זה ויכוח פוליטי. אבל למה? את לא רוצה שאנשים יבואו לבקר בכותל המערבי?
עינת וילף
בשמחה אבל שישוו את רחבת הגברים והנשים בגודל ושייצרו מתחם בו יוכלו להיות יחד גברים ונשים.
היו"ר משה גפני
אני מבין.
אורי גבע
התוכנית הזאת בכלל לא נוגעת לנושא הפרדות וכולי אלא רק לתשתיות בפועל. התשתיות מתחת לכותל כבר ישנות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד - 2

פניות מספר 348 ו-340 – אושרו
זהבה גלאון
רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. בסוף אני אצביע על הרביזיה.
ציון פיניאן
לגבי הכותל, זה בסדר גמור אבל לא קיבלתי תשובה לגבי נושא חיזוק הצפון. מה זה חיזוק הצפון?
מיכה פרלמן
זאת בעצם החלטת ממשלה שכוללת בתוכה רצף של פרויקטים באזור יישובי מיעוטים, אם אני מבין נכון, בצפון. בזמנו גם העברנו לוועדה לדעתי רשימה ממש מפורטת.
ציון פיניאן
איפה ראלב? הוא היה שומע משהו.
היו"ר משה גפני
תסביר מה זה.
מיכה פרלמן
החלטת ממשלה מ-2006 שנוגעת לפרויקטים קטנים תחבורתיים. חיזוק התשתיות בצפון.
שי חרמש
זה אחרי המלחמה.
זהבה גלאון
אני בעד.
היו"ר משה גפני
אז אתם מסירים את הרביזיה?
זהבה גלאון
לא. הרביזיה היא על הכותל.
עינת וילף
על הכותל.
היו"ר משה גפני
אבל אי אפשר. זאת רביזיה גם על הערבים. הם עושים את זה בכוונה. הם שמים את הכותל ואת הערבים ביחד.
עינת וילף
אני יודעת.
היו"ר משה גפני
בכל זאת יש רביזיה? בסדר. בסוף נצביע על הרביזיה.

פניות מספר 350 ו-351 –
עמית סדן
הפנייה נועדה להעביר סך של מיליון ו-356 אלף שקלים ל-88 חודשי עבודה ברשות האוכלוסין במעברי הפנים, למשרד הפנים. זאת בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
זאת העברת עובדים?
עמית סדן
יש כאן שני עניינים של העברת עובדים כאשר האחד הוא במסגרת היסטורית של הפרדת רשות האוכלוסין ממשרד הפנים ויש סגירה אחרונה בין המשרדים בעניין הזה. הדבר השני הוא עובדים שעוברים כאשר הרשות למאגר ביומטרי כפופה לשר הפנים ולכן היא הופכת להיות תחת תקציב משרד הפנים ולא תחת תקציב רשות האוכלוסין. מתוקף החוק כך צריך להיותץ.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 350 ו-351 – אושרו פה אחד

פניות מספר 352 ו-353 -


למה זאת לא פנייה אחת?
עמית סדן
זה עניין טכני. יש כאן העברה של שיאי כוח אדם בפנייה אחת והעברה של תקני עבודה חודשית בפנייה השנייה.
היו"ר משה גפני
מה יש בפנייה הזאת?
עמית סדן
זאת בעצם השלמה של הפנייה הקודמת. יש העברה של שני תקני שיא כוח אדם ממשרד הפנים לרשות האוכלוסין, בהתאם לאותו הסכם בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 352 ו-353 – אושרו פה אחד

פניות מספר 354 ו-355 –
חן לב
הפנייה נועדה להקים את יחידת המטה לשיפור השירות לציבור במשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
מי אחראי על זה?
זהבה גלאון
מיקי איתן. לא נגיד לא למיקי איתן.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף הזה?
חן לב
הכסף מתחלק גם להוצאות כוח אדם לעובדי מדינה.
היו"ר משה גפני
מה זה עובדי מדינה?
חן לב
עובדי מדינה חדשים.
היו"ר משה גפני
קולטים עובדים חדשים?
חן לב
בוודאי.
היו"ר משה גפני
גם חרדים?
חן לב
אנחנו קולטים עובדים לפי כישוריהם ועל פי הגדרות המשרה.
היו"ר משה גפני
אתם לא מעדיפים נשים או עולים מאתיופיה?
חן לב
למיטב ידיעתי, לא. נציבות שירות המדינה מגדירה את הדרישות למשרות והעובדים מגויסים על פי נוהלי נציבות שירות המדינה. למיטב ידיעתי אין העדפה.
היו"ר משה גפני
אבל יש חוק שמחייב העדפה מתקנת.
חן לב
אני לא מכיר את הנהלים בנושא הזה.
זהבה גלאון
אלה צודק בשאלה, אבל זה לא שייך לאוצר אלא לנציגות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 354 ו-355 – אושרו פה אחד
אלכס מילר
אני מבקש רביזיה במועד מאוחר יותר. רביזיה על מיקי איתן.
יעקב אדרי
מתחיל להיות מעניין.
זהבה גלאון
מיקי איתן מתנגד לוועדות החקירה שלהם.
אלכס מילר
חברת הכנסת הגישה רביזיה.
זהבה גלאון
על הפרדת נשים מגברים. אני צודקת.
אלכס מילר
זכותנו. לא?
היו"ר משה גפני
פניות מספר 356 ו-357 –
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת 400 אלף שקלים ממשרד המשפטים לנציבות לשוויון זכויות. זה בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 356 ו-357 – אושרו פה אחד

פניות מספר 358 ו-359 -
אורי גבע
פנייה זו נועדה להעברת עשרים מיליון שקלים ממשרד הביטחון למערך הגיור של משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
מי אחראי על זה במשרד הביטחון ובמערך הגיור?
אורי גבע
אני לא יודע מי אחראי במשרד הביטחון.
זהבה גלאון
במה קשורה לזה נתיב?
אורי גבע
נתיב בעצם תומכת מבחינה מקצועית. מדובר כאן בגיור של חיילים שרובם הגדול עולה מברית המועצות. משרד הביטחון מממן לחיילים.
זהבה גלאון
אבל מה הקשר שלהם לגיור? חשבתי שהם עושים חיפוש ברוסיה כדי למצוא כל מיני אנשים כאלה.
היו"ר משה גפני
כן. אני לא יודע.
אורי גבע
איפה בדיוק נתיב משתלבת, אני לא יודע. אני יודע שמערך הגיור הוא זה שמפעיל את התוכניות והוא אחראי והוא הסמכות.
היו"ר משה גפני
אני רוצה הסבר יותר מפורט.
אורי גבע
לפי דעתי זה יותר שם.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת איך באמת נתיב קשור לעניין.

פניות מספר 361 עד 365 –

עוד הפעם רשות האוכלוסין?
אורי גבע
לא, זה משרד החוץ. מדובר בסכום של 3.3 מיליון שקלים. משרד החוץ מסוגל מבחינה טכנית לבצע תשלומים שנעשים בחוץ לארץ ולכן יש כאן תשלום לכמה נושאים של כמה משרדים.
היו"ר משה גפני
מישהו מחברי הוועדה מתנגד לפניות?


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 361 עד 365 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 366 –
אריאל לוין
העברה של שמונים מיליון שקלים בהתאם להחלטה של מועצת מינהל מקרקעי ישראל שגובים בנוסף להוצאות פיתוח היטל לבניית מוסדות ציבור בשכונות חדשות שניבנו.
עינת וילף
מה זה מוסדות ציבור בשכונות חדשות?
אריאל לוין
בונים שכונה חדשה בעיר יפו, יש היטל מוסדות ציבור בנוסף לפיתוח וההיטל מממן את הבנייה של מוסדות הציבור. גובים את הכסף בשיווק ומעבירים במקביל התחייבות כספית לעירייה או למועצה המקומית.
יעקב אדרי
מי, המינהל?
אריאל לוין
לא, משרד השיכון. העירייה בונה את מוסדות ציבור על פי הכללים והתקן של מוסדות ציבור.
היו"ר משה גפני
מה זה דירות נ"ר?
אריאל לוין
עד כאן הסעיף הראשון.
עינת וילף
שמונים מיליון שקלים אלה הם למבנים ספציפיים?
אריאל לוין
העמסה על כל יחידת דיור בסך של כמה אלפי שקלים וכאן נצבר הכסף שמועבר לרשות המקומית בה שיווקו את הדירות.
עינת וילף
זה אמור לגבי כל הרשויות המקומיות?
אריאל לוין
כן.


דירות נ"ר, 55 מילין שקלים לזכאי דיור ציבורי שלא נמצאה להם דירה בדיור הציבורי, שם יש מחסור, משפחות, בעיקר משפחות גדולות ו/או נכים או משפחות עם מגבלות שסובלות ממצוקות רב-מצוקתיות.
יעקב אדרי
מכירים את זה. הנושא הוא מאוד חשוב. אני שואל כמה היה התקציב בשנה שעברה ומה התקציב השנה?
אריאל לוין
בבסיס התקציב היה סדר גודל של 21 מיליון שקלים. בעקבות סיכומים בין משרד השיכון לבין משרד האוצר התקציב תוגבר במהלך שנה שעברה מעבר לבסיס בעוד סדר גודל של חמישים מיליון שקלים.
יעקב אדרי
ומה השנה? אנחנו בעד אבל אני מקווה שלא מקצצים בתקציב.
אריאל לוין
לא. מוסיפים. בתחילת השנה הוספנו חמישים מיליון שקלים ועכשיו מוסיפים עוד 55 מיליון שקלים.
יעקב אדרי
זה מאוד חשוב.
היו"ר משה גפני
מה עושים עם הכסף הזה?
אריאל לוין
קונים דירות.
היו"ר משה גפני
לא קניתם לאחרונה. קניתם?
אריאל לוין
נגמר הכסף.
היו"ר משה גפני
לא הבטחתם שיהיה סכום של מאה מיליון שקלים בסעיף הזה?
אריאל לוין
היה סכום של מאה מיליון וזה מעבר לזה.
היו"ר משה גפני
לא, חוץ מזה הבטחתם בוועדה לפניות הציבור.
אריאל לוין
זה היה בוועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
בוועדה לפניות הציבור היה דיון על דירות נ"ר ואמרתם שתוסיפו מאה מיליון.
אריאל לוין
השנה הוספנו בהתחלה עשרים מיליון, שלושים מיליון ועכשיו עוד 55 מיליון, כך שזה יותר ממאה מיליון שקלים.
יעקב אדרי
זה בסדר.
היו"ר משה גפני
זה שזה בסדר, אני יודע.
אלכס מילר
אני חושב שאפשר לבדוק עם אורי מקלב לפי הפרוטוקול האם התוספת שהתחייבו למאה מיליון צריכה להיות תוספת לחמישים מיליון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 366 – אושרה פה אחד

פניות מספר 367 ו-368 -
נעם שטרן
הפנייה נועדה לתקצוב 3.5 מיליון שקלים עבור מכרז ליועץ לוועדת קדמי לבחינת מחירי המזון.
אלכס מילר
אבל הוועדה כבר נתנה את המסקנות.
נעם שטרן
היא נתנה מסקנות על מוצרי החלב, אבל יש ועדה שתשב בחודשים הקרובים על כלל מוצרי המזון.
עינת וילף
למי זה הולך?
נעם שטרן
עדיין לא יצא המכרז. אנחנו מתקצבים את המכרז כדי שנוכל לצאת אליו.
היו"ר משה גפני
אולי ניתן את ה-3.5 מיליון שקלים ישר לרפתנים ואז נפתור בעיה?
זהבה גלאון
יש ממש במה שאתה אומר.
היו"ר משה גפני
אני לא מתכוון לאשר את הפנייה. מישהו רוצה לאשר את זה?
נעם שטרן
הוועדה עובדת בלוחות זמנים מאוד צפופים והיועץ חשוב כדי שהיא תוכל להגיש את המסקנות שלה.
היו"ר משה גפני
אני מוכן להיות יועץ בהתנדבות. יש לי פתרונות. זה קצת מוגזם להביא לוועדת הכספים פנייה בסך 3.5 מיליון שקלים לתקן של יועץ על עליית מחירי המזון.
יעקב אדרי
יועץ אחד?
היו"ר משה גפני
כן. לא שמעת?
עינת וילף
השאלה היא למה במשרד התעשייה אין את היכולת לעשות את העבודה הזאת.
היו"ר משה גפני
זאת שאלה טובה. התביישתי לשאול אותה. אני מוכן לאשר, אני אשכנע את חברי הוועדה לאשר את הפנייה בתנאי שלוקחים את חבר הכנסת אדרי כיועץ.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני רוצה להבין. המסקנות לגבי החלב היו ללא יועץ?
נעם שטרן
ללא יועץ.
היו"ר משה גפני
והתוצאות היו משהו לא רגיל.
זהבה גלאון
אדוני, אני מבקשת להעיר הערה. כאשר נחשף הסיפור של קוטג' שיצא מפיקוח, הסתבר שוועדת המחירים הוציאה אותו מפיקוח בניגוד להחלטת ממשלה שקבעה שהקוטג' צריך להישאר בפיקוח. הסיפור שמבקר המדינה בדק בזמנו היא שאותה החלטת ממשלה התקבלה – וזאת החלטת ממשלה שאני תומכת בה – בהתבסס על חוות דעת של חברת ייעוץ שלקחו בזמנו כדי שתייעץ לוועדה לגבי אילו מוצרים להשאיר בפיקוח. אז לקחו כיועץ את מי שהיה הממונה על התקציבים, שזה בסדר גמור. מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה שהוא היה היועץ, אבל מי שהגיש את חוות הדעת הייתה חברת הייעוץ שלו עצמו.


אני רוצה לומר שאני לא חושדת בכשרים ואולי הוועדה אכן צריכה יועץ, אבל כיוון מי שנכבה ברותחין נזהר בצוננים.


אדוני, רציתי להסב את תשומת לבך להשתלשלות העניין.
מעין נשר
הדוח שבסופו של דבר הוגש לממשלה ועליו התבססה החלטת הממשלה, לא היה דוח של חברת הייעוץ אלא על הדוח שבסופו של דבר עליו מבוססת החלטת הממשלה. לכן צריך לדייק. היו מספר דוחות.
אלכס מילר
משרד החקלאות לא סגור לגבי מה שצריך לעשות עם ועדת המחירים. אתם לא יודעים מה צריך לעשות?
מעין נשר
אני ממשרד האוצר, רפרנטית חקלאות. למשרד החקלאות אין כאן כרגע נציג.
היו"ר משה גפני
הוא לא צריך לשלוח. את לא יודעת לענות.
מעין נשר
יש צוות שמונה. ועדת קדמי מתעסקת גם בכלל מחירי המזון ולשם כך הם מבקשים כאן את היועץ. בהערה מוסגרת אני אומר שהנושא של פיקוח על מחירים ומחירים, ובכלל איך עובד שוק המזון, הוא נושא מאוד מורכב וטוב שלוקחים יועץ.
נעם שטרן
במיוחד כשיש צורך בהשוואות בין לאומיות נרחבות.
היו"ר משה גפני
אני מסכים. אני מאוד בעד. אני מוכן להיות היועץ בהתנדבות. לא צריך 3.5 מיליון שקלים לצורך כך.
נעם שטרן
במידה שיש עמידה בקריטריונים שהוגדרו, נשמח אם תיגש למכרז.
היו"ר משה גפני
זה טוב. אני לא אעמוד בקריטריונים. לא למדתי ליבה אבל אני מבין בחלב.
אלכס מילר
לכמה זמן צריך להיות הייעוץ הזה?
נעם שטרן
הוועדה צריכה תוך שמונה שבועות להגיש מסקנות ביניים ותוך ארבעה חודשים מסקנות סופיות.
אלכס מילר
בן אדם הולך לקבל משכורת של 3.5 מיליון שקלים לארבעה חודשים.
נעם שטרן
אנחנו לא יודעים אם הסכום יהיה 3.5 מיליון שקלים ויכול להיות שזה יהיה פחות.
יעקב אדרי
אפשר לקבל את הנתונים של ועדת קדמי?
היו"ר משה גפני
חלק מחברי הוועדה רוצים לבדוק את הקריטריונים. מה צריך להיות?
נעם שטרן
חברה שהיא ישראלית.
היו"ר משה גפני
זאת חברה?
אלכס מילר
זה לא יועץ. זאת חברה.
היו"ר משה גפני
צריכה להיות חברה ישראלית. יש לי. בסדר. תמשיך.
נעם שטרן
חברה ישראלית כיוון שהיא צריכה להכיר את השוק והיא צריכה קשר לרשת בין לאומיות כדי שהיא תוכל לאסוף את הנתונים ולעשות השוואה של רגולציות במדינות אחרות.
היו"ר משה גפני
אני עומד בקריטריונים.
נעם שטרן
מצוין.
היו"ר משה גפני
אני מסתובב בשוק ויש לי חברה ישראלית.
זהבה גלאון
תגיד לו שבסוף נאשר לו אלא שאתה רק רוצה להסדיר את עניין הרפתנים.
היו"ר משה גפני
בדיוק. יש בעיה קטנה שאנחנו רוצים לפתור.

פנייה מספר 373 –
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המינהל האזרחי בסך של 8 מיליון שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה שעיקרם היא עבור הגדלת הכנסות בחברת מקורות. כמו כן הפנייה מבצעת שינויים פנימיים בתקציב לשם התאמת התקציב לביצוע.
עינת וילף
הוא אומר כאן שהכנסותיה של מקורות גדלו?
היו"ר משה גפני
כן.
עינת וילף
ב-8 מיליון שקלים?
יאיר אידר
מגדילים את ההכנסה של חברת מקורות.
עינת וילף
זה כתוצאה מהעלאת מחירי המים?
יעקב אדרי
בין היתר.
עינת וילף
העלייה הזאת היא כתוצאה מהעלאת מחירי המים? כלומר, פתאום ההכנסה הגבוהה של מקורות.
יאיר אידר
הם הצליחו לגבות יותר. אני לא יודע בדיוק ממה זה נובע, אבל הם גבו יותר כספים.
היו"ר משה גפני
דווקא במקרה הספציפי הזה, זה לא קשור להעלאה הכוללת.
יאיר אידר
אמרתי. אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור.
היו"ר משה גפני
כי אחרת היה צריך לעשות הגדלות בעוד מקומות ולא משהו נקודתי.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד - 1

פנייה מספר 373 – אושרה

פניות 374 ו-375 -
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה לבצע הסטות בין תקציבי הפיתוח של משרד התחבורה כדי להתאים את מסגרות התקציב לביצוע בפועל. למעשה מעבירים כסף לתוכנית הפיתוח של הרכבת כדי לממן את התוכנית בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי הממשלה.
היו"ר משה גפני
מאיפה הכסף?
מיכה פרלמן
מתקציבי הפיתוח של משרד התחבורה האחרים כמו תחבורה ציבורית.
יעקב אדרי
זה בתוך המשרד. אלה הסטות בתוך המשרד.
מיכה פרלמן
זה בין שני סעיפים ששניהם תקציבי פיתוח של המשרד כאשר האחד הוא של תחבורה ציבורית ותוכניות אחרות והשני הוא של תקציב הרכבת עצמו בסעיף 83.
היו"ר משה גפני
מאיפה הכסף?
מיכה פרלמן
לוקחים כסף מסעיף 79 ומעבירים לסעיף 83.
עינת וילף
זה מתחבורה ציבורית אחרת לרכבת?
מיכה פרלמן
כן. מתחבורה ציבורית וגם תוכניות אחרות אבל של תחבורה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל התחבורה הציבורית, אני מבין שעכשיו משרד התחבורה מסבסד את הרפורמה בגוש דן.
מיכה פרלמן
לא, זה לא תקציבי הסובסידיה. אלה תקציבי הפיתוח. לא נגענו בתקציבי הסובסידיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 374 ו-375 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 382 -
אריאל לוין
שישים מיליון שקלים למענקי מקום בהתאם להחלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
חברים, זאת החלטת הממשלה לגבי השישים מיליון שקלים.
אריאל לוין
לתקצוב מענקי מקום לחסרי דירה שירכשו דירות בפריפריה.
היו"ר משה גפני
תן הסבר יותר מפורט.
יעקב אדרי
תאמר איך זה מתבצע.
ציון פיניאן
שאלה. זה לא מעט מדיי?
היו"ר משה גפני
מעט. יש החלטת ממשלה. תסביר קצת יותר באריכות כי החברים רוצים לדעת.
אריאל לוין
אלה שישים אלף שקלים מענק ונוסף לסבסוד של עוד ארבעים אלף שקלים.
יעקב אדרי
איך זה מתבצע בפועל?
היו"ר משה גפני
נתחיל מהתחלה. יש רשימת ישובים שעליהם החליטה הממשלה.
אריאל לוין
יש רשימה.
היו"ר משה גפני
נניח אופקים. אומר חבר הכנסת אדרי שהוא הולך לרכוש דירה באופקים. מה התהליך?
אריאל לוין
קונה דירה, מביא חוזה לבנק ויש לו תעודת זכאות של חסר דירה. עם שני הדברים האלה הוא מקבל את מענק המקום מהבנק.
היו"ר משה גפני
שישים אלף שקלים.
אריאל לוין
כן.
היו"ר משה גפני
מה עם הפיתוח?
אריאל לוין
זה לא בבקשה הזאת. המסמך הזה עדיין לא נחתם אבל ייחתם עוד יום או עוד יומיים. יש תיקונים קלים.
יעקב אדרי
אני שואל איך הם משתתפים בפיתוח.
אריאל לוין
טרם הוציאו הוראות ואני לא יודע.
ציון פיניאן
זה בנוי על אלף בקשות.
אריאל לוין
כן.
ציון פיניאן
מה ההערכה שלכם?
אריאל לוין
אלה דירות חדשות שירכשו בפריפריה.
ציון פיניאן
ההערכה שלכם היא על אלף בקשות.
אריאל לוין
אני מניח שלא יהיו אלף בחצי השנה הקרובה.
היו"ר משה גפני
כמה יהיו? הערכה. אני מבין שאתה לא יכול לתת נתון מדויק כי אתה לא יודע.
אריאל לוין
פחות מאלף.
אלכס מילר
זה תלוי בכמות הדירות שיירכשו ובטח מבחינת התזוזה של האנשים.
אריאל לוין
זה לא בנה ביתך אלא זאת בנייה רוויה.
היו"ר משה גפני
רק דירה חדשה, רק דירה יחידה, רק בישובים עליהם מדובר.
יעקב אדרי
ורק זכאים.
היו"ר משה גפני
כן, ורק זכאים.
אלכס מילר
עוד שאלה. האם שישים אלף השקלים האלה יכולים גם לשמש כחלק מהאחוז שהאדם צריך להביא במזומן לטובת רכישת הדירה?
יעקב אדרי
לדעתי לא.
מיכאל בן ארי
אפשר לקבל את רשימת הישובים?
היו"ר משה גפני
זה היה בהחלטת הממשלה.
מיכאל בן ארי
יש לי את הרשימה.
אלכס מילר
הבנק יכול להשתמש בכסף הזה כחלק מהתשלום? אם דירה עולה מיליון ומאתיים אלף שקלים, הוא מביא שישים אלף שקלים, כך שבמקום ארבעים אחוזים שהיו הבנק דורש לטובת המשכנתא, הוא מביא כביכול עשרים אחוזים מהכיס שלו ועוד עשרים אחוזים שהם שישים אלף השקלים.
ציון פיניאן
זה ארבעים אחוזים פחות שישים אלף שקלים.
יעקב אדרי
הלוואי שזה כך.
אלכס מילר
אני שואל.
יעקב אדרי
אני מסתכל על הזוג הצעיר. אני לא מאמין שזה כך.
אריאל לוין
מי שקובע מה נכלל ומה מזומן, זה הבנק. אני בטוח שזה שהוא מקבל מענק, זה מקטין לו את הצורך בהון עצמי.
אלכס מילר
זה חשוב מאוד.
יעקב אדרי
אתם יודעים מה הבנק הולך לעשות עם העניין הזה? האם הוא מכיר בשישים אלף שקלים כחלק מארבעים אחוזים?
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, אני ממליץ לך, אם אתה יכול – אני לא חבר ועדת הכספים – לקיים על העניין הזה ספציפית ישיבה כדי להבהיר לציבור. בסופו של דבר הכסף הזה נועד לאנשים שאין להם כסף. היום להביא ארבעים אחוזים מהכיס, זאת משימה בלתי אפשרית. אם יבואו אל הוועדה ויאמרו חד משמעית והבנקים יתחייבו שהם ייתנו את זה כביכול לרכישת דירה כחלק מהתקציב המזומן שהלקוח מביא, זה פותר הרבה מאוד בעיות.
יעקב אדרי
הרב גפני, אני רוצה אפילו לחדד את זה עוד יותר. אם אתה שם לב, בסך הכול מדובר על מספר קטן שעומד על פחות מאלף אנשים.
אריאל לוין
זה בשנה ראשונה. זה בחמישה חודשים.
יעקב אדרי
בסדר. גם זה חשוב. מה שאומר חבר הכנסת אלכס מילר זה מאוד חשוב. במשכנתאות נעצר הכול בגלל ההוראה של נגיד הבנק. השאלה אם יכירו בשישים אלף השקלים כחלק מארבעים האחוזים.
אריאל לוין
עניתי לו ואני אענה גם לך.
יעקב אדרי
אני אומר לך שאתה לא יודע את התשובה. אני בטוח שאתה לא יודע את התשובה. הבנקים עוד לא קבעו את המדיניות שלהם.
אריאל לוין
כל בנק עובד לעצמו. כל בנק עובד עם השיקולים והכללים שלו. הוא בודק את הלווה, בודק את המזומן. אני משוכנע שהבנק יראה בזה חלק מההון העצמי. אני רוצה לעזור ולא להכשיל את הזוגות הצעירים ולא את הוועדה. אני חושב שהבנקים קובעים את המדיניות שלהם והם מתחשבים בזה, אבל אף אחד לא מכתיב לבנקים את שיעור ההון העצמי ואת הריבית.
יעקב אדרי
אנחנו רוצים להקל על הזוגות הצעירים שגם כך הם במצוקה. זאת ההזדמנות לעשות זאת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 382 – אושרה פה אחד
מיכאל בן ארי
אני רוצה להגיש רביזיה.
יעקב אדרי
גם אני. רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. רביזיה של חבר הכנסת בן ארי וחבר הכנסת אדרי. בשבוע הבא בעזרת השם אני אקיים דיון ואבקש שיבואו אליו גם נציגי הבנקים ובוודאי משרד השיכון.
מיכאל בן ארי
בעמנואל לדוגמה יש בנייה רוויה.
יעקב אדרי
עזוב עמנואל. יש רשימה שהממשלה החליטה עליה.
היו"ר משה גפני
אני אשתדל בשבוע הבא לקיים דיון. זה שבוע אחרון ויש לנו עומס, אבל אני אשתדל לקיים דיון בנושא הזה אליו אני אבקש שיבואו נציגי משרד השיכון, נציגי הבנקים ובנק ישראל. הנוהל כאן מעניין את כולם. זה דבר חשוב.


אם כן, הפנייה אושרה ויש בקשת רביזיה.


אגב, זה יורד מסעיף סיוע מיוחד. מה זה?
אריאל לוין
יש ועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר, ועדת שני, שבוחנת תנאים מועדפים ליוצאי מרכזי קליטה מקרב עולי אתיופיה בהשתתפות בשכר דירה.
ציון פיניאן
אבל ההשתתפות בשכר דירה לא נפגעת.
אריאל לוין
לא. מתגברים את הסיוע ליוצאים ממרכזי קליטה שהם יוצאי אתיופיה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 383 עד 386 –
מעין נשר
הפנייה התקציבית נועדה לתקצב סך של שבעה מיליון ו-935 אלף שקלים במזומן וסך של מאה וארבעים מיליון ו-550 אלף שקלים למספר מטרות: חמישה מיליון שקלים הולכים למרכזי מחקר ופיתוח אזוריים בחקלאות על פי החלטת ממשלה. מיליון ו-425 אלף שקלים עוברים מהגנת הסביבה לחקלאות להשבתת הדיג בכינרת.
ציון פיניאן
מתי הייתה השבתה?
מעין נשר
יכול להיות שתהיה השבתה עד סוף השנה. אם לא, כמובן שהכסף יוחזר וישמש למטרות אחרות.


בנוסף סך של 35 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב לאחזקת מלאי חירום של חיטה. מיליון ו-400 אלף שקלים גם מהגנת הסביבה לחקלאות לשם חיסון חיות בר נגד כלבת. 110 אלפי שקלים מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי עבור כנס מגדלי דבורים ישראל-תורכיה. 85 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב עבור שיקום תשתיות בישוב הכפרי בהתאם להחלטת הממשלה. חמישה מיליון שקלים בהרשאה להתחייב ממינהלת תנופה למינהלת ההשקעות בחקלאות לתקצוב פעולות למפוני גוש קטיף.
ציון פיניאן
לגבי הדיג בכינרת, מה התוכניות? הרי נכון להיום אין שום דבר.
מעין נשר
כרגע הכסף מועבר אבל לא נעשה בו עדיין שימוש. הייתה תוכנית ולכן הוא מתוקצב בבסיס של המשרד לאיכות הסביבה.
ציון פיניאן
אני מבקש להסיר את זה מסדר היום. על נושא הדיג דיברנו כבר כמה שנים טובות אבל דבר לא קורה אבל עכשיו מביאים העברה של מיליון ו-400 אלף שקלים לדיג כשאין השבתה.
מעין נשר
בכסף לא ישתמשו אם לא תהיה החלטה והסכמה מול החקלאים ומול האוצר.
ציון פיניאן
בינתיים אין כלום. אין הסכמה.
היו"ר משה גפני
ציון, לא להביא.
ציון פיניאן
לא להביא.
מעין נשר
אנחנו נוכל להוריד, אבל אני מבקשת, אין שום בעיה.
היו"ר משה גפני
ביקשת ואנחנו סירבנו. נדחה את זה לשבוע הבא.
ציון פיניאן
שרת החקלאות תדבר אתנו.
מעין נשר
הפנייה הזאת נועדה להעברת הרבה מאוד כספים לפעולות אחרות.
ציון פיניאן
חבר הכנסת פיניאן מטפל בזה כבר שנה ואין לו תשובות.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך.

פנייה מספר 219 - מענקי האיזון.

לפני כן. אורי מקלב אומר שדובר על כך שיוסיפו 155 מיליון שקלים לדירות נ"ר. אורי מקלב אומר שאתם אמרתם בוועדה שבמקום 55 מיליון שקלים שהבאתם עכשיו, תביאו שבעים מיליון שקלים. מה התשובה?
אריאל לוין
התקציב מחולק לשניים. 55 מיליון שקלים עכשיו לרכישה ויש עוד 15 מיליון שקלים שעדיין האוצר לא הספיק להכין את הפנייה והסכום הזה הוא למענקים מתוגברים.
היו"ר משה גפני
תגיע גם הפנייה לגבי ה-15 מיליון הנוספים, עליהם מדבר אורי מקלב.
אריאל לוין
לתגבור רכישת דירות נ"ר.
היו"ר משה גפני
בסדר. טמיר שואל מתי. זאת שאלה טובה.
אריאל לוין
אני אתן תשובה לטמיר עוד היום.
היו"ר משה גפני
אולי תגיד לכולם.
אריאל לוין
צחי הלך. הוא צריך לעבוד.
היו"ר משה גפני
בכמה אתה מעריך?
אריאל לוין
אני לא יודע. פעם ידעתי להעריך אבל היום אני לא יודע.
היו"ר משה גפני
השתנו הנסיבות והזמנים.

פנייה מספר 219 – מענקי האיזון.
יעקב אדרי
אין רשימה.
היו"ר משה גפני
זאת כל הרשימה שהייתה.
יעקב אדרי
הרב גפני, אני רוצה להציע. אתה גילית היום מקור תקציבי בלתי נדלה ואולי אפשר להוסיף למענקי האיזון.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא רצינו לכרוך את זה בנכי רדיפות הנאצים ואני אמרתי שאני מבקש שתפרידו את זה. יש כאלה שירצו להצביע על העברת תקציב נכי רדיפות הנאצים לרזרבה, תביאו את זה בנפרד.
יעקב אדרי
מאיפה הם מביאים את זה?
היו"ר משה גפני
עכשיו הם מביאים את זה בלי כריכה של נכי רדיפות הנאצים. אם אתה לא בקואליציה, אתה יכול להצביע בעד כי אתה רוצה את מענקי האיזון.
ציון פיניאן
הכשירו את זה.
היו"ר משה גפני
כן, הכשירו את זה. אני אמרתי שאנחנו לא נצביע כששני הדברים ביחד. זאת הייתה עמדת הוועדה ולכן הם הפרידו. עכשיו אנחנו מביאים רק את ההעברה של 250 מיליון שקלים.
יעקב אדרי
מאיזה סעיף תקציבי?
היו"ר משה גפני
מהרזרבה. שלא תטעה, הם יביאו את הנושא הזה אבל נניח לו כי זה לא עומד עכשיו להצבעה. יש כאן מענק לעיריית שדרות בסכום של 13 מיליון שקלים. בסדר.


הייתה לי בעיה נוספת, מעבר לנכי רדיפות הנאצים, עם ראש עיריית קריית מלאכי. אני לא ארפה מהעניין הזה.
יעקב אדרי
אבל לא בסעיף הזה.
היו"ר משה גפני
לא בסעיף הזה כי בסעיף הזה אני רואה שלקריית מלאכי מפחיתים. זה אחד הישובים הבודדים שמפחיתים לו. יוצא שאני מעניש את ראשי הערים הטובים, אצלם יש באמת תוספות.
יעקב אדרי
נמצא כאן נציג משרד הפנים?
היו"ר משה גפני
לא. הם הסבירו את זה בפעם הקודמת.
יעקב אדרי
מה ההסבר שלהם להורדה בקריית מלאכי?
היו"ר משה גפני
זה לפי הנוסחה. אני הייתי מבטל לו בכלל. שיחליפו את ראש העיר.


אנחנו מצביעים על הפנייה.

ה צ ב ע ה

נמנע - 1

פנייה מספר 219 – אושרה
יעקב אדרי
אני נמנע.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 381 – מפוני גוש קטיף


אין רפרנט.

מה עם הפנייה של ראש הממשלה? הם פיצלו אותה?
טמיר כהן
לא.
היו"ר משה גפני
אין רפרנט.

פניות מספר 249 עד 253 – משרד ראש הממשלה
רבקה לויפר
הרפרנט הלך. אני חושבת שזה לא היה על סדר היום.
היו"ר משה גפני
אם את פוגשת אותו במשרד האוצר, תשאלי אותי, כי מעניין אותי לדעת, כי ביקשתי בישיבה לפני שבועיים להפריד את הסעיפים. בפנייה הזאת יש סעיפים שאין קשר בין האחד לשני. יש רבים שאני רוצה להצביע בעד ויש כאלה שאני רוצה להצביע נגד. תשאלי אותו למה לא הפרידו את זה. אני הבאתי את זה עכשיו אבל הרפרנט לא נמצא.


סיימנו את ההעברות?
טמיר כהן
כן.
היו"ר משה גפני
לגבי הרביזיה שביקשה חברת הכנסת עינת וילף. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד - 5

הרביזיה לא התקבלה

הרביזיה לא התקבלה ולפיכך הפניות מספר 348 ו-349 – אושרו.
רוית זילברפרב
יש פעולות מינהליות רבות שהממשלה אישרה אותן והן תקועות. אני יועצת השר מיכאל איתן ואני מדברת בשם הרפורמה בשירות הממשלתי לציבור, רפורמה שהממשלה אישרה כבר לפני שנה. רציתי לבקש, אם אפשר, לדון בכל זאת היום ברביזיה ולהצביע עליה לנוכח הדחיפות שלנו בקידום הרבה פעולות מינהליות שהממשלה אישרה אותן.
היו"ר משה גפני
תודה. אתה נעתר לבקשתה?
אלכס מילר
לא.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 51003 – דיור ממשלתי
אורטל גבריאלי
הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2010 לשימוש בשנת 2011.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 51003 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 38013 -
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בעשרים אחוזים עודפי המשרד, עודפים שקשורים למרכז ההשקעות בעיקר ולסוכנות לעסקים קטנים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 38013 – אושרה פה אחד
ציון פיניאן
אני מבקש לאשר את הנושא של משרד החקלאות, את נושא הדיג, ואני אגיש רביזיה.
מיכאל בן ארי
אני מצטרף לרביזיה.
היו"ר משה גפני
הודעה מספר 19011 – משרד המדע


אין רפרנט.

הודעה מספר 30009 – משרד הקליטה
אופיר להב
העברת עודפים מחויבים למשרד הקליטה. אלה עודפים מחויבים.
רבקה לויפר
חשבונאית זה לא נכנס לפנייה הקודמת אבל אלה עודפים מחויבים משנה שעברה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 30009 – אושרה פה אחד


אני חוזר למשרד החקלאות.

פניות מספר 383 עד 386 –

מה זה 85 מיליון שקלים עבור שיקום תשתיות בישוב הכפרי? זה הנושא של מפוני גוש קטיף.
מעין נשר
לא. יש החלטת ממשלה מאוקטובר 2010 להעביר מיליארד שקלים בפריסה של עשר שנים דרך היחידה לפיתוח הכפר - וזה יעבור גם דרך החטיבה להתיישבות – לשיקום תשתיות בישובים חקלאיים כפריים ותיקים שיש להם תשתיות – סליחה על הביטוי כאן בכנסת – על הפנים ופשוט עושים קולות קוראים לשקם את הישובים.
מיכאל בן ארי
למה שנת 1964 דווקא? מה הקריטריונים לחלוקה של הכסף?
יעקב אדרי
ישובים שהוקמו עד 1964?
מיכאל בן ארי
עד 1964.
מעין נשר
הרעיון הוא לתת כסף לישובים שהתשתיות שלהם התיישנו כאשר בקול הקורא כתוב שיבחנו את המצב של התשתית ולא רק לפי גיל הישוב אלא גם לפי המצב של התשתית.
מיכאל בן ארי
לא כתוב 1964?
מעין נשר
אני לא רואה שכתוב 1964.
בן דב
אנחנו מגישים רביזיה.
מעין נשר
אני מוכנה לתת הסבר לזה, אבל נראה לי שזה לא מדויק.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 383 עד 386 – אושרו
בן דב
רביזיה.
ציון פיניאן
גם אני מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן ושל חבר הכנסת מיכאל בן ארי. אם תסחבו את זה הרבה זמן, נביא להצבעה את הרביזיה אבל אני מניח שיתנו לכם את מלוא הפרטים. אני מבקש לתת את מלוא הפרטים. זה הרבה כסף ואנחנו לא רוצים לעכב את זה, במיוחד שביקשת מאוד יפה.ץ
מעין נשר
אתם תקבלו את הפרטים.
מיכאל בן ארי
הכסף הזה הוא הסכם קואליציוני. אני יודע על כך. זה הסכם קואליציוני של מפלגת העבודה.
מעין נשר
זה לא הסכם קואליציוני. זאת החלטת ממשלה.
מיכאל בן ארי
החלטת ממשלה שאמרו להעביר את הכסף.
מעין נשר
אני אבקש שייתנו לכם את כל הפרטים.
היו"ר משה גפני
זה לא הסכם קואליציוני?
מעין נשר
למיטב ידיעתי לא מדובר בהסכם קואליציוני, אבל יתנו לכם את מלוא הפרטים.
היו"ר משה גפני
היא אמרה שזה לא הסכם קואליציוני ואולי היא יודעת. אולי זה כן הסכם קואליציוני.


חבר הכנסת בן ארי, אתה תוכל לדווח על זה לוועדה אחרי שתברר יותר?
מיכאל בן ארי
כן.
היו"ר משה גפני
גם את.
מעין נשר
אני אברר.
ציון פיניאן
למה עד 1964?
מעין נשר
אמרתי שאני לא מכירה את המספר הזה.
היו"ר משה גפני
אם זה כך, גם אני מגיש רביזיה. רגע.
מעין נשר
יש לי את החלטת הממשלה. אני לא רואה 1964. זה לא כתוב.
היו"ר משה גפני
מעין, תקשיבי למה שאני אומר לך. אני רואה שאת לא כל כך בקיאה בסדר כאן ואני רוצה לעזור לך. אנחנו אישרנו את הפנייה. בעיניי ובעיני חברי הקואליציה בוועדה לא פסול הסכם קואליציוני. לכל אחד מאתנו יש הסכם קואליציוני. אנחנו מאשרים כאן פניות של הסכמים קואליציוניים, אם הן נעשות כדין.
ציון פיניאן
עם שקיפות.
היו"ר משה גפני
כן. חלק מההסכמים הקואליציוניים הם פעולות כאלה שמשרד האוצר בתקציב מוריד כסף בסעיפים ואנחנו בהסכם קואליציוני מחזירים אותו בחזרה. זה תרגיל של האוצר כדי להשתיק אותנו ולהשאיר אותנו במצב של בני ערובה בידי פקידי האוצר. זה תהליך ברור. חשוב לנו לדעת האם זה הסכם קואליציוני, כן או לא. את הבירור הזה אני מבקש לקיים. אני רוצה לדעת אם זה הסכם קואליציוני. תבררי את זה.


דבר שני. אני רוצה לדעת לאיזה ישובים זה הולך. מה זה הסעיף הזה שהוא סעיף גדול. האם אלה ישובים שהוקמו מעבר לקו הירוק, או ישובים שהוקמו באזור הנגב, או ישובים שהוקמו עד שנה מסוימת, או על ידי תנועה מיישבת מסוימת. אני רוצה את מלוא הפרטים. כדי לא לעכב ולהחזיר את זה לדיון בוועדה, אישרנו את הפנייה אבל גם חבר הכנסת בן ארי וגם חבר הכנסת ציון פיניאן – ואחרי שהתעוררתי לשאלות האלה, גם אני – הגשנו רביזיה. אנחנו רוצים שתעשי עבודה יסודית ותתני לנו את מלוא הפרטים. האמת היא שעם שאלות כאלה לא הייתי צריך להצביע אלא להמתין לפרטים, אבל לא רצינו לעכב אותך ולא רצינו לעכב את הפנייה ולכן אישרנו. ככל שתמהרי לתת את מלוא הפרטים, כך יותר מהר נסיר את הרביזיה.
מעין נשר
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מודה לך.
מעין נשר
לגבי הישובים, אמרתי שיצא קול קורא.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. לא עכשיו. תעשי את זה באופן מסודר.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים