ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2011

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

21.7.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 525

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום חמישי, י"ט בתמוז התשע"א (21 ביולי 2001), שעה 13:40
סדר היום
הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011
נכחו
חיים כץ – היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
עו"ד חנה נויברגר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

רון מאיר כהן, חבר מועצת התעשייה האווירית

יוסי פרי, חבר מועצת התעשייה האווירית
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יום חמישי, י"ט בתמוז, ה-21 ביולי 2011. על סדר היום הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011, דיון מחדש לפי סעיף 110 לתקנון הכנסת.


אני מבין שמשרד הרווחה ביקש רביזיה. אנחנו פותחים את הדיון ואנחנו שואלים אם משרדי הממשלה לא יודעים לסכם ביניהם. כל יום אתם באים ומבקשים משהו אחר. איך אתם רוצים שנגיב? הרביזיה מתואמת עם השרים? קיבלנו מה שביקשתם, אבל בא משרד האוצר ואמר הפוך. הוא רצה למשוך. הלכנו לקראת משרד האוצר, אמרו בסדר ועכשיו אתם מגישים רביזיה. אני מציע לכם למשוך את הרביזיה. תגישו את ההסתייגות. אם תעבירו את ההסתייגות, קיבלתם את מה שרציתם. אם לא תעבירו את ההסתייגות, משרד האוצר קיבל את מה שהוא רצה. אתם לא יכולים לשים את הוועדה בין המשרדים כך שאני אצטרך להעדיף משרד אחד על פני השני. יש לכם את האופציה בדרך ההסתייגות לקבל את מה שאתם רוצים.
אברהם מיכאלי
יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל.
היו"ר חיים כץ
כן. אפשר להשתגע.
חנה נויברגר
אני אענה.
היו"ר חיים כץ
לפרוטוקול, שם ותפקיד.
חנה נויברגר
אני עורכת דין חנה נויברגר ממשרד הרווחה. אני רוצה לומר שאני חושבת שיש כאן איזו טעות שמשרד האוצר בכלל נכנס לכאן. יש לי את הפרוטוקול של ועדת שרים שם החוק הזה עלה לדיון ולגבי סעיף 3 כתוב בפירוש שסעיף 3 שעניינו עקרונות יסוד ישונה ויתוקן בתיאום ובהסכמה עם משרד המשפטים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.


אם למשרד האוצר לא נראה החוק בזמנו, היה יכול להגיש ערר מיד אחרי שהוא עבר בוועדת שרים. הוא לא הגיש ערר ועכשיו טוען שזה צריך להיות בתיאום עם משרד האוצר.
אברהם מיכאלי
את הוויכוחים האלה תעשו בממשלה ולא בכנסת. תבואו אלינו עם עמדה ממשלתית אחת ולא בשתי דעות.
חנה נויברגר
אנחנו גם הגשנו לוועדת שרים לחקיקה בקשה לדיון חוזר ביום ראשון. ועדת שרים תכריע בין שני המשרדים.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.
דב בארי
אני מציע לידידתי ממשרד הרווחה לקרוא את כל החלטת ועדת שרים ולראות שבסוף כתוב שהכל בתיאום עם משרד האוצר.
חנה נויברגר
את סעיף 3 הוציאו.
דב בארי
זה נאמר לא פעם ולא פעמיים בדיונים לקראת ההצעה הזאת.
היו"ר חיים כץ
ולכן אנחנו מצביעים. אני מציע להוריד את הרביזיה. אנחנו מצביעים על הורדת הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה הוסרה

תודה רבה. הרביזיה הוסרה. ההסתייגות שלך יכולה להישאר ואת יכולה לפנות לממשלה, לוועדת שרים, ואני מקווה שיד ימין תדע מה עושה יד שמאל והעסק יתנהל בצורה יותר טובה.
דב בארי
אני רוצה לציין למען הפרוטוקול שאני מבקש לשמור זכות לשר האוצר גם להגיש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
לא צריך. עזוב. קודם כל, אתה לא יכול. שנית, אני רוצה שתבין. אם ההסתייגות שלה מתקבלת, לשר האוצר אין מה לעשות והוא יוצא מהחוק. אם ההסתייגות שלה לא מתקבלת, שר האוצר בתוך המגרש. ילך שר האוצר ויעשה לו לובי להצבעה. הוא לא צריך להגיש הסתייגות. ינצח בהצבעה, הוא יהיה בפנים. יפסיד בהצבעה, הוא יהיה בחוץ.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים