ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2011

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
12
ועדת משותפת פנים כלכלה

הצ"ח הליכי תכנון ובנייה
20.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה

להצעת חוק הליכי תכנון ובנייה

יום רביעי, י"ח בתמוז, התשע"א, (20 ביולי 2011), שעה 17:30
סדר היום
הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011- רביזיה ודיון על סעיף 2 ו-27.
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

יעקב אדרי

אבישי ברוורמן

ניצן הורוביץ

ניסים זאב

דב חנין

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

חמד עמאר

ציון פיניאן

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
אבנר סעדון – אגף כלכלה, משרד ראש הממשלה

ד"ר גבי גולן

– יועץ ראש הממשלה לתכנון ופיתוח, משרד ראש הממשלה

בני זלמנוביץ – לשכה משפטית, משרד הפנים
ראובן בן בנימין – פרוייקטי בינוי

גיתית הרש – החברה להגנת הטבע
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
ייעוץ משפטי
איריס פרנקל כהן
רשמה וערכה
א.ב., חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011- רביזיה ודיון על סעיף 2 ו-27
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו פותחים ישיבה של הוועדה המשותפת לפנים וכלכלה בעניין חוק התכנון להאצת הבנייה לפי בקשה לרביזיה שהגשתי בעקבות דיונים מאוחרים לאחר נעילת החוק. הנקודה, שלא היינו רגועים במאה אחוז לגביה. הצלחנו לקיים פגישה עם ראש הממשלה בעניין יחד עם יושב ראש הכנסת, ויש הסכמה מלאה שאני מקווה שתתבטא גם בהסכמה פה של חברי הכנסת, לתקן את סעיף 27(א), זה הסעיף שעוסק בכמה זמן יש לקבלן מרגע שהוא זוכה במתחם עד שהוא מוגדר כמי שהחל בבנייה והחל בעבודות הבנייה.


היתה הצעת חוק ממשלתית על שלוש שנים וחצי. זה מה שאישרנו. אני מציע לפתוח את הסעיף ולהוריד את זה לשנתיים וחצי. לקצר את זה בשנה. זה היה שלוש וחצי.


אנחנו מצביעים עכשיו על הבקשה לדיון מחדש. מי בעד הבקשה לדיון מחדש?

הצבעה

בעד - רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הדיון נפתח
היו"ר כרמל שאמה
הצגתי את השינוי שאני מציע.


לעניין השאלה שלך, סעיף 27(ג) אומר במפורש: "לא הוחל הביצוע תוכנית בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א), לא יפקע תוקפה". זה נכון, אולם "הוועדה המחוזית הרגילה תהיה רשאית לשנות את התוכנית, להתלותה או לבטלה". יש אפשרות אפילו של ביטול.
דב חנין
קודם כל אדוני היושב ראש, אני מודה לך על כך שביקשת את הרביזיה ופתחת את הסעיף בנושא הזה, ואני גם מודה לך על כך שניהלת את ההידברות עם ראש הממשלה והבאת לשיפור מסוים. אין שום ספק שזה יותר טוב מהמצב הקיים. אני לא מתספק בו ואני אגיד לכם למה אני לא מסתפק בו, כי אנחנו רוצים חוק להאצת בנייה, והמטרה היא לא להאצת תכנון, אלא להאצת בנייה. כשאנחנו מדברים על תכנון אנחנו סופרים לפי ימים ולפי שעות. אם זה לא עומד בשעות, אז לא בסדר. כשאנחנו מדברים על בנייה על ידי הקבלנים, אנחנו עוברים לשנים, אבל אם הקבלנים לא עושים במהלך שנים שום דבר, אז הכול בסדר.


אני חושב שיש פה איזה שהיא חוסר פרופורציה בין הדרישות שלנו מהמערכת התכנונית לבין הדרישות שלנו מהיזמים הפרטיים, לכן ההצעה שלי בשלב הזה לאחר שנפתח הסעיף, אני מציע שבסעיף קטן (א) אנחנו נקבע מסגרת של שנה שבה צריך 20% מעבודות התשתית. זה לא כל כך הרבה. 20% מעבודות התשתית. עוד לא לבנות דירות, עוד לא שום דבר, אבל שנה ל-20% מעבודות התשתית, אני חושב שזה המינימום.


הדבר השני שאני מציע, אדוני היושב ראש, זה שאלה מה קורה אם לא עושים, אם לא עשה כלום, לא בנה 20% מהתשתיות?
ציון פיניאן
וגם לא מכר. אם לא מכר, יש לנו בעיה.
דב חנין
אז קודם כל אני חושב שאתה פה מעלה סוגיה שונה, חבר הכנסת פיניאן וצריך להתייחס אליה. אני אומר מבחינת המבחן שהחוק מציע, של ה-20%, אחרי שלוש וחצי שנים ותיכף נדבר על המצב של המכירה, שאני בעד להתחשב בה.

אם הוא לא בנה 20% מהתשתית בתוך שנתיים וחצי, אני מציע שתוקפה של התוכנית יפקע, אבל אני מציע שיהיה שסתום ביטחון הפוך מה שיש כאן. ואולם הוועדה המחוזית תהיה רשאית להאריך את תוקף התוכנית או להתלותה כפי שתקבע.


עוד הערה אחת שהיא נכונה, אני חושב בהמשך לדברים של חברי הכנסת אדרי ופיניאן. אני חושב שהם מעלים שיקול נכון. אני מציע שאולי קריטריון חילופי נקבע שאם נמכרו במתחם דירות מגורים, גם זה ייחשב כקריטריון לא להפקעתה המיידית של התוכנית. אני מקבל את זה. אנחנו לא יכולים ליצור מצב, עמיתיי חברי הכנסת, שאנחנו פה יוצרים בנק של תוכניות שנמכרות בהליך פרוע והן נשארות לנצח. אז מה עשינו?
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה לך. חבר הכנסת יעקב אדרי.
יעקב אדרי
אני בעד השנתיים וחצי, אין לי בעיה עם זה, רק אני חושב שקבלן, רצינותו של קבלן נמדדת בזה שהוא לא רק מוכר את הדירות על הנייר אלא גם עובד.


הנושא של תשתיות הוא הגיוני.
היו"ר כרמל שאמה
רגע, דבר אחד רק שתשימו לב, יכול להיות שטעיתי במשהו. השנתיים וחצי מתחיל מיום אישורה של התוכנית, לא מיום השיווק. אישור התב"ע לוקח זמן עד שהמנהל משווק, המדינה משווקת, וזה כבר גם נכלל בתוך השנתיים וחצי, ואותו קבלן גם צריך להוציא מכרזים לקבלני משנה ותכנון והיתר.
יעקב אדרי
הרצינות שלו נמדדת בזה שהוא כבר התחיל לעבוד על תשתיות, אני לא מדבר על הבנייה.
היו"ר כרמל שאמה
תבינו, זה מתחמים של 200 יחידות מינימום. במינימום שווי המתחם הזה הוא בערך 100 מיליון שקל. בן אדם ששם 100 מיליון שקל ועוד 20% מעלות הפיתוח, לא ישחק עם מועד הבנייה. האינטרס שלו לפני המדינה ולפני כולנו, לסיים את זה כמה שיותר מהר. הריבית היא כבר לא אפסית במשק.
ניסים זאב
רישיון לחפירה ניתן באופן נפרד גם אם אין רישיון להתחלת הבנייה. לכן אני אומר ,זה המינימום המתבקש, 20% של תשתיות. זה אפשר לקבל את הרישיון ממש בצורה עיוורת דרך הוועדה.
יעקב אדרי
אז זה קל וחומר, אין בעיה פה של לתת את ההיתר מהר.
קריאה
אני חושב ששנתיים וחצי שהקצבת, אדוני היושב ראש, זה בהחלט בסדר גמור. אני אומר לך, אפילו 20% של תשתיות זה לא הרבה. צריך מעבר לזה. אם אנחנו מדברים באמת על להריץ תוכניות, 20% זה כלום.
יעקב אדרי
הקבלנים אגב, האינטרס שלהם שיתנו להם להתחיל בעבודות פיתוח לפני האישורים וההיתרים של הבנייה, הרבה קבלנים נוהגים כבר להתחיל בעבודות פיתוח. הם מבקשים אישור מיוחד, מקבלים את האישור להעלות על הקרקע בנפרד מהבנייה כי זה לוקח זמן עד שהם עומדים בכל התנאים.
חמד עמאר
אדוני היושב ראש, אנחנו מדברים על תשתיות. אנחנו לא מדברים על התחלת בנייה. אתה מדבר על 100 מיליון ואתה עושה את החישוב, זה מעט. אני חושב שצריך ללכת על 30% וככה אותו קבלן יודע, אם הוא כבר התחיל להשקיע, הוא צריך להתחיל לבוא לעבוד ולרוץ כדי להגיע לבנייה, כי אנחנו לא מדברים על 30% בנייה, 20% בנייה. אנחנו מדברים על 20% תשתיות. 20% תשתיות, הוא יכול לעבוד שם שבועיים-שלושה ולהגיד לך, זה 20%. מי בא למדוד את ה-20%? אם זה 20% או 30%? ועדה לתכנון ובנייה תבוא לבדוק?
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה.
אברהם מיכאלי
אני חושב שבאמת זאת התחשבות גם בהערות שהוגשו לנו גם אחרי. גם תוך כדי הדיון וגם אחרי. אפילו הבוקר היתה שאילתא דחופה בעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אני עניתי עליה.
אברהם מיכאלי
אני מבין שאנחנו קשובים באמת להערות של כל החברים פה. אין פה עניין פוליטי בעניין הזה. כולם רוצים להאיץ. שר הפנים הבוקר במליאת הכנסת תמך בזה. הוא אמר, אני רוצה כל מה שניתן להאיץ, להאיץ את כל התוכנית הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. עוד מישהו מעוניין לדבר? נציגי הממשלה?
גבי גולן
כן, אני רק רוצה לומר ממש בשלושה משפטים, שראש הממשלה הנחה אותנו להוריד את הזמן לשלושים חודשים. זה זמן, פשוט לוחצים את כל מוסדות הממשלה לעבוד בזמנים בלתי אפשריים.


אחרי שיושב ראש הוועדה, ראש הממשלה, שר הפנים ויושב ראש הכנסת יחד החליטו ללחוץ את הממשלה עד הסוף, שאלו אותי מהו הזמן המינימלי ביותר שאפשר ללחוץ את כל המוסדות, ואני רוצה עוד פעם לומר לכם רבותיי, מאושרת תכנית. צריך לעשות את כל תוכניות הפיתוח, צריך להגיע לסיכום עם ראש הרשות המקומות, צריך להוציא מכרזים, גם מכרזי קרקע.


מבחינתנו, אנחנו חייבים לעבוד במסגרת הקיימת עם מכרזים. אם יש הצעה לעבוד באופן שבו נוטשים את כל המסגרת הקיימת, אין מכרזים, אין שום דבר, אנחנו לא מציעים את זה ואנחנו גם לא מכירים היום בשנת 2011 עבודה במתכונת כזאת. לכן אנחנו מבקשים מחברי הכנסת לאשר את השלושים חודש, ואני אומר עוד פעם, משרדי הממשלה ידחסו את עצמם ויעמדו בזמנים האלה.
חמד עמאר
אנחנו לא מדברים על שלושים חודש. אני מדבר על 30% מהתשתיות. במקום שיביא שני כלים, יביא חמישה כלים. ברגע שהוא התחיל לעבוד, אם הוא מסוגל להגיע ל-20%, הוא מסוגל להגיע ל-30% אם נלחץ אותו. אני חושב שזה לא כזה משהו שקשה מאוד לבצע וצריך לתת לכל המערכות לעבוד בנון סטופ. יותר כלים, יותר אנשים יעבדו בשטח. יהיה לך תוצאה של 30%.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת ציון פיניאן.
ציון פיניאן
בנושא הזה של שנתיים וחצי, אני הייתי מוריד את זה אפילו לשנתיים, אבל בנושא של התחלות בנייה זה גם משדר תקווה לכל האזרחים. בין 20 ל-30 אחוז זה הרבה. אם אתה נותן היתר בנייה והקבלן לא מבצע, אז זה חבל על הזמן, אין אמינות. הנושא הזה של 30%, זה הרבה מאוד וזה טוב, זה כדאי. זה משדר גם תקווה ומשדר גם אמינות, שהקבלן בא לבנות, לא בא כדי לחכות עם הקרקע שהיא תעלה בעוד שנה-שנתיים.
גבי גולן
אני רוצה עוד פעם להזכיר, חברי הוועדה, מאיפה נגזרו ה-20% האלה. בעבודות פיתוח בשלב הראשון עושים כ-20% מהעבודות ואז נכנסים הקבלנים לשטח, בונים את הדירות. כאשר את השלמת הפיתוח עוד 80%, עוד פעם אני מדבר בממוצעים, עושים רק לאחר שהבנייה מתקדמת, כי לא ישימו את המדרכות או לא יבנו את התאורה לפני שגמרו את הבנייה, כי עד סוף הבנייה לא יישארו שם לא מנורות ולא מדרכות. לכן קצב ביצוע התשתיות, בשלב הראשון מבצעים כ-20%. אז מתחילים לבנות את כל הבניינים ובמקביל משלימים את הפיתוח. לכן אני אומר עוד פעם, אני מבקש מחברי הכנסת לא להעלות את הרף הזה של ה-20%. זה ממוצע. כפי שהוזכר פה, זה הרבה כסף. אף אחד לא ישים 6 מיליון שקל באדמה ואחרי זה יעצור וילך הביתה לחשוב איך הוא מתקדם.
היו"ר כרמל שאמה
ממש שקלתם? כלומר, אם מישהו חורג ומגיע לזמן הזה, כלומר עובר את השלוש וחצי, עכשיו זה יהיה שנתיים וחצי, להטיל גם סנקציה כספית? המנהל הרי עושה את זה היום. הוא נותן לו גזר או מקל בפרויקטים שהוא משווק. למה לא לשים פה קנס, אם מישהו חרג?
גבי גולן
קנס על מי, על המדינה?
היו"ר כרמל שאמה
לא. מי שחרג.
גבי גולן
אבל מי שעושה את התשתיות זו המדינה. המדינה או הרשות המקומית.
היו"ר כרמל שאמה
לא, לא, הכוונה אם האיחור הוא באשמת הקבלן. יכול להיות שהקבלן לא מעביר כסף למדינה עבור הפיתוח, לא יודע מה.
גבי גולן
לא, זה לא קורה.
היו"ר כרמל שאמה
אין מצב לעולם שהעיכוב נגרם על ידי היזם או הקבלן?
גבי גולן
אני אסביר. הרי העברת הכסף, תשלום הפיתוח נעשה שישים יום אחרי שהוא זכה במכרז. אם הוא לא מעביר את הכסף, המכרז שלו פוקע, הולכים לבא בתור, כך שאני אומר עוד פעם, זה סנקציה, זה לוח זמנים כמעט בלתי אפשרי.
היו"ר כרמל שאמה
אז לוח הזמנים הזה מכוון רק כלפי המדינה?
גבי גולן
כלפי המדינה.
היו"ר כרמל שאמה
אך ורק?
גבי גולן
לא אך ורק.
דב חנין
איפה הבניינים? הרי בסוף מדובר על דירות. אולי נקבע מנגנון שמתייחס לדירות?
חמד עמאר
אנחנו נראה 20% תשתיות ולא נראה בתים.
דב חנין
לא נראה בתים.
גבי גולן
אמרתי שמנגנון הבנייה מתבצע על ידי מנהל מקרקעי ישראל כאשר המדינה היום נותנת פרס של 15% מגובה הזכייה שלו בקרקע אם הוא מצליח ובונה כמות מסוימת של דירות בתוך 36 חודשים, זאת אומרת מוסר את הדירות האלה ויש מנגנון של קנס אם הוא לא מתחיל בסך מסוים של הבנייה תוך תקופה מסוימת. כמובן שזה גמיש בהתאם לתוכניות ובהתאם למכרזים. המנגנון הזה עובד. אנחנו מפעילים אותו.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי. כן, חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב
אני חושב שבכל אופן, בסופו של דבר נוצר כאן בלבול בסעיף הזה לגבי 20%. ה-20% שאנחנו הבנו לכל אורך הדרך, מדובר על 20% מהזוכה בעצמו במכרז. בעצם הנוסח של החוק הזה מדבר על התכנית. התכנית יכולה לדבר על 3,000 יחידות דיור כשמתוכן יזכו באמת שלושים קבלנים גם כן.


אתה אומר, מר גולן, שאף אחד לא ישקיע 6 מיליון.
גבי גולן
לא, אמרתי מינימום.
אורי מקלב
אז מתברר שהממשלה היא המינימום הזה. הממשלה יכולה להשקיע הרבה יותר מ-6 מיליון ולא יהיה אכפת לאף אחד. לכן אין כאן שום סנקציה. אם אתה רוצה לבדוק את הממשלה, באמת הממשלה היא זו שבודקת את עצמה, כי אם ראש הממשלה ושר הפנים עשו 20% מהתשתיות, הפירוש הוא הפיתוח הכללי של השטח, ואנחנו רוצים לראות שאחרי שבאמת נמצא קבלן שזכה, איפה הוא נמצא במתחם הזה? אנחנו בטוחים שהוא חייב להתחיל בעבודה, ואיפה המנגנון, שאם לא, אז מתבטלת הזכייה שלו. מה ימצא? שיבוא גם קבלן ויגיד, זה שזכה במכרז, מה אתם רוצים? יש כאן פיתוח באזור, נעשה פיתוח של 20%. איפה כתוב שגם ה-20% צריך להיות אצלו במתחם שהוא קיבל? אין כאן ירידה שהתוכנית צריכה, כדי שהיא תיקלט ותתחיל הספירה שהוא תחול, מישהו צריך שם באזור לעשות 20% של הפיתוח. הפירוש הוא כאילו שאנחנו יודעים שאם מישהו עושה את הפיתוח, זה הממשלה, זה המנהל שעושה את הפיתוח, ואחר כך רק נכנסים הקבלנים בעצמם ועליהם אין שום התייחסות בכל הנושא הזה.
יעקב אדרי
אדוני היושב ראש, יש לי עוד שאלה. לממשלה יש התחייבות להתחיל בלוחות זמנים מסודרים לגבי הפיתוח?
היו"ר כרמל שאמה
זה כתוב בחוק.
ניצן הורוביץ
אולי בסעיף שכתוב 20% מכלל עבודות התשתית, נכתוב 20% מכלל עבודות התשתית והבינוי. תוסיף את המילה בינוי, שיתייחס גם לדירות ולא רק למדרכות ותפתור את העניין.
היו"ר כרמל שאמה
אם זה כבר 20% מהתשתיות ויש בינוי, אז זה 100% מהתשתיות כמעט.
אברהם מיכאלי
אני מבין כרגע את הקושי שיש גם בהגדרה של ה-20%, כי אם לא נגדיר תשתיות, הקבלן לא יכול להיכנס לשטח. פה כתוב גם באותו סעיף שראש הממשלה ושר הפנים רשאים לקבוע כללים בדבר אופן חישוב שיעור עבודות התשתיות. זה גם צריך בכללים כנראה להגדיר בדיוק למה מתכוונים.


אם נכניס פה כבר כרגע את היזמים, כרגע אין להם שום נגיעה לדבר.
דב חנין
יש הגדרה של תשתיות לצורך העניין?
אברהם מיכאלי
לא, יוגדרו בכללים גם מה יהיה.
דב חנין
איפה?
היו"ר כרמל שאמה
עבודות תשתית.
אורי מקלב
אדוני היושב ראש, עם 20% תשתיות הקבלן עוד לא יכול להיכנס.
היו"ר כרמל שאמה
זה המבחן לביצוע התשתיות. אפשר להוסיף אחרי זה עוד תקופת זמן שזה מבחן להוצאת היתר בנייה?
גבי גולן
אני אומר עוד פעם, הוצאת היתר בנייה זה בידי הקבלן שזכה עם התנאים שקבע המנהל בעת זכייתו. אני אומר עוד פעם, הממשלה מעודדת החזר של 15% מעלות הקרקע למי שמזרז בנייה זה הרבה כסף. הקנס עולה עם הזמן, כלומר מובנה במכרז. זה ספציפי לגבי כל אזור. הרי בדימונה או בשדרות לא ניתן איזה שהוא קנס מאוד גדול כדי שלא לאבד את האופציה ולא לדחות עוד ועוד את הבנייה.


אני מבקש לא להטיל על הממשלה משהו שלא בידיה.
היו"ר כרמל שאמה
הכוונה היתה למגבלה ואילוץ שנפעיל על היזם. הוצאת היתר זה משהו שהיזם חייב בו.
גבי גולן
המגבלה הזאת, לא רק שהיא לא אפקטיבית, אלא יכולה לפעול כדי לעכב את הבנייה. הוא זכה בקרקע במחיר מסוים. ניכנס לשוק יורד, הוא מאבד את המוטיבציה להתחיל ולעבוד ויתחילו הקרקעות לחזור למדינה, הבנייה לא תתבצע. ככה יש סנקציה. הרי תמיד הוא יגיד, לא התחלתי בבנייה בגלל שמישהו אחר, העירייה לא נתנה רישיון, מכבאי אש הגיעו, המים לא היו בזמן. אין לו בעיה. ראינו לפני כעשר שנים מבול של החזרת קרקע למנהל ועצירת בנייה, בגלל שהיה שוק יורד, ובעצם קבלנים אחרים אחרי זה ניגשו למכרזים וזכו.
יעקב אדרי
איך אתה יודע שזה עוד פעם לא יהיה?
גבי גולן
על ידי זה שאני לא נותן לו אופציה להכשיל את הזכייה שלו.
דב חנין
מר גולן, אם אין בנייה, יש אינטרס לכולנו שהתכנית הזאת לא תישאר. המטרה היחידה שאנחנו מסכימים בוועדה הזאת או הממשלה הסכימה או היא מבקשת מאיתנו להסכים לכל המהלך הזה, זה בכדי שתהיה בנייה. אם אין בנייה, ברגע שאין בנייה, אין לנו אינטרס שאותן תוכניות שהן פחות טובות ברמה המקצועית, תישארנה קיימות בכלל.


אדוני היושב ראש, אני הולך בכיוון שאתה מציע. יש פה עסקת חבילה. מצד אחד היזם קיבל מהמדינה מתנה. הוא קיבל מהמדינה תכנית בהליך מאוד מאוד מהיר, ושעוקף את כל המסלולים וכל התוכניות המחוזיות והכול. הוא קיבל מתנה.
גבי גולן
היזם התחרה יחד עם כל השוק על מכרז מסוים. איזה מתנה הוא קיבל?
היו"ר כרמל שאמה
אין הטבה ליזם.
גבי גולן
אין הטבה ליזם.
דב חנין
הוא מקבל הזדמנות. היזם מקבל הזדמנות לבנות על קרקע שהתוכניות בה אושרו בהליך מזורז. חלק מעסקת החבילה צריך להיות, אתה מקבל את ההזדמנות לבנות בהליך המזורז, הצד השני, אתה חייב לבנות בהליך המזורז.
אורי מקלב
אנחנו ניתן שני זמנים: השלושים חודש בשביל ה-20% וארבעים חודש לחלק מהתוכנית, ל-60% מהתוכניות ו/או בנייה. אנחנו גם יודעים שחלק גדול מהמקומות, רק ההשקעה בתשתיות, אם צריך קירות תמך וכו', זה הרבה יותר מ-20%, ולכן אנחנו חושבים שגם את הממשלה אנחנו מלחיצים בנושא הזה, וגם אם מקומות שכן אפשר להכניס, אז הקבלנים כבר יכולים להתחיל. אנחנו גם מכניסים את התוכנית ללוח זמנים שיותר מאיצים את הביצוע שלה.
גבי גולן
ככל שאנחנו שמים עוד ועוד תנאים, עוד ועוד דברים, החוק הופך להיות ליותר מסובך, יותר יירתעו מלקחת את המקרקעין האלה. אני אומר גם לדב חנין, מבחינת היזם, זה לא משנה לו באיזה הליכי תכנון עבר המכרז. מה זה אכפת לו? הוא קונה עגבניה שלא אכפת לו איפה גידלו אותה. אכפת לו איכותה. אכפת לו היכולת שלו למכור את הדירות האלה. ככל שאנחנו שמים מגבלות, פחות קבלנים יתחרו על המגרשים האלה, מהירות הבנייה תיעצר. חבל.
חמד עמאר
אני חושב שנושא של 30% תשתיות, אני בעצמי לקחתי חלקה מחיילים משוחררים. כשאני קניתי את החלקה, התשתיות כמעט היו מוכנות הכול, ואנחנו נכנסנו ובנינו כשתשתיות מים היו נמצאים, תשתיות ביוב היה. כבישים היו מוכנים. אני חושב ש-20% זה נמוך. אנחנו צריכים לשנות את זה ל-30%, וכך אותו קבלן צריך להתחיל לרוץ ואנחנו מזרזים את הנושא.
יעקב אדרי
גבי, זו בעיה גדולה מאוד. אני אומר לך שבשכונות האלה לא יהיה שום מבנה ציבור.
גבי גולן
ועוד איך יהיו.
יעקב אדרי
אלא אם כן הקבלן מחויב.
גבי גולן
כשהוא חותם עם הרשות המקומית על הפיתוח, בין היתר גם חותמים על הקמת חלק ממבני הציבור, כי חלק ממבני ציבור, מה שחובה, זה עובר דרך משרד החינוך.
יעקב אדרי
אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שאין התייחסות לנושא של מבני ציבור. לא יהיו מבני ציבור. אין שום סנקציה, אין שום אחריות בשום דבר. זה הכול כללי. מי יבנה שם גני ילדים, מעונות יום? יהיו שכונות בלי מוסדות ציבור.
דב חנין
חבר הכנסת אדרי, מי יבנה שם בתי כנסת?
יעקב אדרי
גם בתי כנסת זה חשוב.
דב חנין
אין בתי כנסת בתוכניות הול"ליות.
יעקב אדרי
אני תומך בשנתיים וחצי. יחד עם זאת אני מתריע, אין תשובה למבני ציבור.
היו"ר כרמל שאמה
מר גולן, האם הממשלה מתנגדת באופן נחרץ להעלות את המספר מ-20 ל-25 ולגמור את הסיפור?
גבי גולן
תראה, אתם מחליטים. אני לא יכול להתנגד באופן נמרץ. אני רק אומר שזה יוריד מאיכותו של החוק.
היו"ר כרמל שאמה
בוא נגמור את זה ככה.


טוב, אנחנו משנים את הסעיף, אז גם בעוד שינוי שהוועדה הכניסה, שלא היה בהסכמה עם הממשלה, בהסכמה מראש שהושגה, ובכך נגמור את הסיפור של סעיף 27.


מי בעד השינוי? אני מזכיר, משנים משלוש וחצי לשנתיים וחצי, ומ-20 ל-25. מי בעד?

הצבעה

בעד – 8
נגד – 2
נמנעים – 1

השינוי אושר

יש לנו עוד בקשה לרביזיה. אני התבשרתי שתהליך הניסוח ייקח עד תחילת שבוע הבא, כלומר עד שיושלם הניסוח.
דב חנין
אדוני, אני ביקשתי גם כשפתחת את סעיף 27, ביקשתי גם שינוי לסעיף ג'. סעיף ג' הצעתי שאם לא עושים את ה-25% בתוך שנתיים וחצי, התכנית, יפקע תוקפה אבל הוועדה המחוזית יכולה להאריך את התוקף.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 6
נמנעים – אין

הצעתו של חבר הכנסת חנין לא נתקבלה
תומר רוזנר
לגבי הסעיף המקורי?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים עכשיו שוב על הסעיף המקורי ללא השינוי של דב חנין. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין

הסעיף אושר.

לגבי הרביזיה השנייה, אנחנו לא נעמיד אותה עכשיו להצבעה לגבי סעיף ההגדרות. אני מבין שיש לנו עוד טיפה זמן לבחון את הרביזיה, אז אני חשבתי שזה המועד האחרון עכשיו.

מה שאני מבקש מחברי הכנסת, מי שיש לו הצעה לגבי הגדרה של דיור בר השגה, שחושב אפשר להשיג עליה הסכמה ולהכניס אותה לחוק, שיגיש אותה אלי כדי שנבחן אותה ולנסות להכניס אותה לחוק, עד יום ראשון בבוקר.
יעקב אדרי
אדוני היושב ראש, מכיוון שאתה ניהלת משא ומתן גם עם משרד ראש הממשלה, אני מציע שתעלה את הנושא של מבני הציבור, כדי לשמוע מה התשובות.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מחכים להצעותיכם. אני מנסה לגלגל את זה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:10

קוד המקור של הנתונים