ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2011

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
27
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

21.7.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 524

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום חמישי, י"ט בתמוז התשע"א (21 ביולי 2001), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון – סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, חיים כץ ומרינה סולודקין
נכחו
חיים כץ – היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
עו"ד בני כהן שאולי, הלשכה המשפטית, אגף השכר, משרד האוצר

עו"ד דבי ספיר אליעזר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד חלי אידר, משרד המשפטים

עו"ד מיכל חילי וקסמן, לשכת התיאום, התאחדות התעשיינים

עו"ד ערן גולן, קו לעובד

רון מגורי כהן, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

עו"ד מאיר כהן, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

יוסי פרי, חבר מועצת התעשייה האווירית

שלמה שני, חבר מועצת התעשייה האווירית

אברהם זק, חבר מועצת התעשייה האווירית

שארלי וקראט, חבר מועצת התעשייה האווירית

לורה טלינובסקי, עוזרת פרלמנטרית לחברת הכנסת שלי יחימוביץ
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון – סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, חיים כץ ומרינה סולודקין
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. יום חמישי, י"ט בתמוז, ה-21 ביולי 2011 ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון – סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התשע"א-2011, הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, חיים כץ ומרינה סולודקין.


אני מבין שהיועצת המשפטית של הוועדה עשתה עבודה בהצעת החוק מול משרד התעשייה. התייחסתם לתעשיינים?
דבי ספיר אליעזר
מה זאת אומרת? התייחסנו לטענות מסוימות של התעשיינים ולא רק של התעשיינים אלא גם של איגוד לשכות המסחר. יש נושאים מסוימים שלא נכללים כאן, בקשות של התעשיינים שאנחנו מוכנים לשקול אותן. אני מבינה שיש צדדים ליד השולחן הזה שלא מסכימים לזה, אבל אנחנו נוכל לדבר תוך כדי דיון.
היו"ר חיים כץ
והם בצד של המחוקקים.
דבי ספיר אליעזר
יכול להיות שכן. צריך לשקול כי באמת יש הגיון בדברים מסוימים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעבור להקראת הסעיפים ונראה היכן אנחנו מסכימים והיכן אנחנו לא מסכימים. נראה איך אנחנו מקרבים את העניין ואיך מקדמים אותו.
נועה בן שבת
הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון – סנקציה אזרחית בשל אי מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התשע"א-2011.

חשבנו אולי לקצר את שם החוק ולומר בינתיים סנקציה אזרחית אבל לגבי שם החוק עוד נראה.
היו"ר חיים כץ
אם הסכמתם, אנחנו יודעים שזה עובר. בדרך כלל בחוק, ההסתייגויות הראשונות לחוק הן על שם החוק. אם שם החוק עובר, הכול כבר עובר.
נועה בן שבת
1.
תיקון סעיף 5


בחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-20ם02 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5:


(1)
בכותרת השוליים אחרי "שיפוט" יבוא "ותרופות".


(2)
האמור בסעיף יסומן (א) ובסופו יבוא "והוא רשאי -

(1)
לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק נזרק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין.(2)
ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה".

כאן רציתי להציע - אבל אני עדיין צריכה לבדוק אם זה מופיע בחקיקה וכמובן אם הוועדה מאשרת את זה – להוסיף גם לתת צו הצהרתי כיוון שיכול להיות שהוא יצהיר בפועל במהלך הדיון על תנאי העבודה. אולי זה עוד צעד הצהרתי.
היו"ר חיים כץ
ואם הוא יצהיר, זאת תהיה ראיה?
נועה בן שבת
לא. אם המעביד לא נתן את אותה הודעה לעובד, בית הדין יוציא. מתברר במהלך הדיון שאלה תנאי העבודה של העובד. הרי אנחנו מדברים על אותה הודעה לעובד שמרכזת את כל תנאי העבודה שלו.
היו"ר חיים כץ
בדרך כלל הוא גם צריך לרשום את זה על התלוש.
נועה בן שבת
כן.
היו"ר חיים כץ
כמעט את כל תנאי העבודה. כמעט.
נועה בן שבת
הרבה מהם.
היו"ר חיים כץ
תשלומים, חופש, מחלה מצטברת, קופה מצטברת, קרן השתלמות מצטברת, הכול מכל וכל.
דבי ספיר אליעזר
אם קיימת כבר יכולת לתת צו עשה, שזאת בעצם מסירת ההודעה.
היו"ר חיים כץ
מגיע לך מזל טוב. התחתנת. שיהיה לך מזל טוב.
דבי ספיר אליעזר
תודה.


בעצם החובה של המעביד, בדומה לכל מעביד במשק, היא למסור את ההודעה. בית הדין יכול לצוות עליו לתת את ההודעה, אבל אני לא חושבת שצריך לתת מקום גם לצו הצהרתי שהוא יצהיר. הוא יכול גם להצהיר. לבית הדין יש סמכות טבועה לבקש.
נועה בן שבת
אני חושבת שחבל להתווכח. אם אתם מתנגדים לזה, אין לי בעיה. מאחר שזאת במילא סמכות טבועה, אם כולם היו שמחים ומתלהבים, זה היה בסדר, אבל מכיוון שזאת סמכות טבועה, לא צריך לציין אותה. לכן אני חוזרת בי מההערה שלי.
מיכל חילי וקסמן
אפשר להביע הסתייגויות למה שנקרא עד עכשיו או רק בסיום הסעיף?
היו"ר חיים כץ
מי גברתי?
מיכל חילי וקסמן
עורכת הדין מיכל חילי, התאחדות התעשיינים.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
מיכל חילי וקסמן
אני רוצה לומר שאין לנו כאן מטרה להגן על אותם מעסיקים שלא נותנים הודעות לעובד. זאת לא המטרה. בחוק הזה יש גם הוראות שכבר עכשיו המטרה שלהן היא לאכוף את זה ועוד לפני התיקון הזה. אני כבר עכשיו אומרת שאחר כך אנחנו נקריא כאן את הנושא של העברת נטל ההוכחה וגם עם זה אין לנו בעיה. אנחנו חושבים שזה בדיוק המקום שכך צריך לטפל בזה.


לגבי הפיצוי העונשי, יש לנו התנגדות.
היו"ר חיים כץ
הם חושבים שהוא נמוך מדיי. אנחנו לא רוצים גבוה מדיי. אנחנו רוצים 15 אלף שקלים וזהו.
נועה בן שבת
על איזה סעיף את מדברת?
נועה בן שבת
2(1) הוא לא פיצוי עונשי.
מיכל חילי וקסמן
לפסוק פיצויים.
נועה בן שבת
ללא נזק של ממון.
מיכל חילי וקסמן
סליחה. זה פיצוי מוגבר.
נועה בן שבת
זה פיצוי לא ממוני. יש נזק ומעריכים אותו כעוגמת נפש למשל ועליו הוא מפצה.
מיכל חילי וקסמן
נכון. לא לזה ההתנגדות שלנו. ההתנגדות שלנו היא לא לזה. טעיתי. זה צריך להיות בהמשך.
היו"ר חיים כץ
טעותך מתקבלת.
נועה בן שבת
אולי נקריא את פסקה (3) כדי שתוכלי להביע התנגדות.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו הסתייגויות לפסקאות (1) ו-(2)?
בני כהן שאולי
אני לא מכיר את הנוסח שנמצא כאן. הפסקה השנייה של סעיף (1).
היו"ר חיים כץ
מה אתה רוצה לומר בזה שאתה לא מכיר את הנוסח?
בני כהן שאולי
לא מכיר את הנוסח הקיים. יש לנו נוסח שקיבלנו והוא נוסח אחר.
נועה בן שבת
הסעיף הזה היה גם בנוסח שנשלח אליך אתמול.
בני כהן שאולי
כן, אבל לפי דעתי הוא היה מוגבל בסכום.
נועה בן שבת
לא.
בני כהן שאולי
בסדר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 1(1) ו-(2).

ה צ ב ע ה

סעיף 1(1) ו-(2) – אושר פה אחד

כל חברי הכנסת שנמצאים כאן אישרו את הסעיפים האלה.
נועה בן שבת
(3)
אחרי סעיף קטן (א) יבוא:"(ב)
(1)
מצא בית הדין לעבודה כי מעביד לא מסר לעובדו, ביודעין,

הודעה לעובד על תנאי עבודה בעניינים שבסעיף 2, בניגוד להוראות סעיף 1, או לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה בעניינים שבסעיף 2 בניגוד להוראות סעיף 3, רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן – פיצויים לדוגמה).

(2)
מצא בית הדין לעבודה כי המעביד ביצע הפרה כאמור בפסקה (1) בעבור שלושה עובדים לפחות בתקופה של 24 חודשים, חזקה היא כי המעביד ביצע את ההפרה ביודעין, אלא אם כן הוכיח המעביד אחרת.

(3)
פיצויים לדוגמה כאמור בפסקה (1) יהיו בסכום שלא יעלה על 5,000 שקלים חדשים – כאן יש הצעה של קו לעובד על 15 אלף שקלים חדשים, בהתאם להצעה שהייתה ההצעה המקורית בהצעת החוק הזאת – ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר. הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה (בפסקה זו – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. לעניין זה -

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש יולי 2011.

(4)
אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה.
היו"ר חיים כץ
נעצור כאן. מה זה קו לעובד? זה המחוקק?
נועה בן שבת
לא.
היו"ר חיים כץ
שלושת המחוקקים ביקשו 15 אלף שקלים.
נועה בן שבת
נכון.
היו"ר חיים כץ
המחוקקים ביקשו 15 אלף שקלים ולכן תרשמי 15 אלף שקלים. תמחקי את קו לעובד בסוגריים.
נועה בן שבת
אני רוצה להסביר.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר. את יכולה להסביר כמה שאת רוצה, אבל קודם כל בואי נעשה סדר במגרש. 15 אלף שקלים ונמחקים הסוגריים.
נועה בן שבת
אני רוצה להסביר לגבי כל הנושא הזה של פיצוי לדוגמא. אותו פיצוי לדוגמא, למעשה פיצוי עונשי. בא העובד לבית הדין ומוכיח שנעשתה לגביו הפרה של ההוראה הזאת. לא נמסרה אותה הודעה לעובד ולפי הסעיף הזה בית המשפט יכול לתת לו, בלי שהוכחה עוגמת נפש או נזק כספי, על אי ביצוע הוראת החוק, הוא יכול לפסוק לו את אותו סכום של פיצוי עונשי, אם זה 5,000 שקלים או 15 אלף שקלים. זאת אומרת, זאת באמת הוכחה מאוד אוטומטית. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים כאן על חובה מאוד מאוד חשובה. נכון, זה גורם גם נזק ראייתי לעובד, אבל בלי קשר לנזק הראייתי, אפילו לא צריך להוכיח שבגלל זה הוא לא ידע איזה פרט או לא יכול היה להוכיח תביעה שלו, פוסקים לו את הסכום הזה. כיוון שאנחנו מדברים כאן במגרש שהוא לא עוולה נזיקית ואנחנו מדברים על מצב שבו עובד בא ומקבל משהו שלא מחזיר אותו למצב, לא מתקן לגביו משהו שגרם לו באמת נזק, שהוא הוכיח שנגרם לו חסרון כיס, שנגרם לו צער מאוד גדול, אלא בעצם סתם ניתנו לו 15 אלף שקלים ואת הסכום הזה לוקחים מהמעביד. בעצם זה סוג של פגיעה קניינית.
היו"ר חיים כץ
למה בית המשפט יפסוק לו 15 אלף שקלים?
נועה בן שבת
ברגע שהוא מוכיח שהוא לא קיבל את אותה הודעה לעובד.
היו"ר חיים כץ
מה אומרת ההודעה לעובד?
נועה בן שבת
ההודעה לעובד אומרת שהעובד בתפקיד כך וכך אצל המעביד, הממונה הישיר שלו הוא אדם פלוני, ימי המנוחה של העובד הם אלה ואלה, שעות העבודה הן אלה ואלה, התנאים הסוציאליים ואיזה תנאים סוציאליים הוא מקבל, באיזה דרגה הוא עובד וכולי.
היו"ר חיים כץ
יפה מאוד. למה הממונה לא מסר לו את זה?
נועה בן שבת
יכולות להיות כמה סיבות. זה נושא שיש בו הפרה של תשעים אחוזים משוק העבודה.
היו"ר חיים כץ
למה הממונה לא מסר לו?
נועה בן שבת
יכול להיות שלא מסר לי כי הוא לא ידע שהוא צריך למסור לו.
היו"ר חיים כץ
לא, כי הוא לא רוצה שהעובד ידע את התנאים שמגיעים לו.
נועה בן שבת
יתכן.
היו"ר חיים כץ
זה הדבר הבסיסי הראשון. הוא לא רוצה שהעובד ידע מה מגיע לו. הוא אומר שאם העובד לא יודע, הוא יקרע אותו. העובד לא בא לבקש. אם יהיה רשום 5,000 שקלים, יבוא בית המשפט ויגיד שהם כתבו 5,000 שקלים כדי שייתנו אלפיים שקלים. אם יהיה כתוב אלפיים שקלים, הממונה יגיד שבשביל אלפיים שקלים לא שווה לו להודיע לו. אם יהיה כתוב 15 אלף שקלים, הממונה ייתן לו ובית המשפט, אם הוא לא ייתן לו, יאמר שהם אמנם התכוונו ל-15 אלף אבל הוא ייתן 10,000 אלפים והוא יעשה צדק. כשאת אומרת שתיתני לי 5,000 שקלים, בית המשפט ייתן לו אלפיים שקלים ובכך עשינו צחוק מהחוק הזה.
בני כהן שאולי
בני כהן שאולי. אני מאגף הממונה על השכר באוצר.
היו"ר חיים כץ
מה יש לך להגיד על שכר רעיוני?
בני כהן שאולי
אמרנו שנדבר על זה אחרי כן ולא במסגרת הוועדה.


אם בעצם באמת הכוונה כאן בחוק היא להעניש את אותם מעסיקים שבעצם בכוונה לא רוצים.
היו"ר חיים כץ
מה המילה "בעצם" מוסיפה על המשפט שאמרת? תחזור על המשפט בלי המילה "בעצם" כי אני רוצה לראות אם יש למשפט את אותה המשמעות.
בני כהן שאולי
אין משמעות.
היו"ר חיים כץ
אז למה אתה אומר "בעצם"?
בני כהן שאולי
צודק.
היו"ר חיים כץ
אל תהיה לארג' במלים. תהיה לארג' בדברים אחרים.
בני כהן שאולי
אני אכמת במלים. בסדר. אם זאת הכוונה, אנחנו חושבים שיש מקום להוסיף ביודעין ושלא עקב טעות.
היו"ר חיים כץ
היית בצבא?
בני כהן שאולי
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע שבכל בסיס שאתה הולך יש שלטים האומרים שאי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.
בני כהן שאולי
ועדיין לפעמים יש הגנה מן הצדק.
היו"ר חיים כץ
זה לפעמים, לפעמים, לפעמים.
בני כהן שאולי
אם זה יהיה כתוב בחוק, לבתי המשפט לא תהיה אפשרות לחרוג מזה. אם זה כתוב, הם מחויבים.
היו"ר חיים כץ
נכון. לשם מה אנחנו מחוקקים? כדי שיהיו מחויבים. אנחנו לא עובדים במשרד האוצר ולא במשרד התעשייה או במקום אחר כלשהו. אני הלכתי והתמודדתי בבחירות קשות לכנסת ישראל בשביל לחוקק ולקבוע לבית המשפט איך הוא יעשה משפט. בית המשפט לא עושה צדק אלא הוא עושה משפט. הוא הולך לפי החוקים. לכן הלכתי לכנסת. אתה מגן על בית המשפט? אני מחוקק כדי להתוות דרך לבית המשפט.
בני כהן שאולי
אני מסכים עם הרעיון אבל אני חושב שראוי שכאשר יש טעות של המעסיק, לא צריך להעניש אותו בסכום כזה.
היו"ר חיים כץ
אלה סכומים קטנים.
בני כהן שאולי
אני מציע להוסיף את המלים: ביודעין ושלא עקב טעות.
נועה בן שבת
הוא רוצה שלא רק יהיה כתוב ביודעין, מה שכתוב עכשיו – בהתאם לחוק הגנת השכר למשל – אלא שיהיה כתוב ביודעין ושלא בשל טעות.
היו"ר חיים כץ
שלא בשל טעות. בסדר. הלכנו לקראת האוצר.
נועה בן שבת
אני חושבת שזה לא נכון. זאת הוספה מיותרת.
היו"ר חיים כץ
אם זאת הוספה מיותרת, אנחנו לא נהרוס את השפה העברית. עד שאליעזר בן יהודה כתב לנו משפטים, אנחנו נהרוס אותם? אפילו לא בשביל האוצר.
ערן גולן
עורך דין ערן גולן, קו לעובד ופורום אכיפת זכויות עובדים. אותו חוק קובע שמעסיק יכול להיות מורשע בפלילים בגלל אחריות קפידה. גם אם הוא עשה את זה בטעות, אפשר להרשיע אותו. זה הבסיס. זה קיים כבר היום בחוק. כאשר אנחנו באים לדבר על הפיצוי האזרחי, באה המדינה ואומרת: תוכיחו שזה היה בטעות. אבל להרשיע בפלילים, אתם לא צריכים להוכיח שזה היה בטעות. זה החלק הראשון.


החלק השני הוא לגבי הפיצוי. הסכום של הפיצוי האזרחי מאוד דומה לסכום של הקנס הפלילי.


תשעים אחוזים מהמעסיקים, לפי הנתונים של משרד התעשייה שבדק, הפרו את החוק הזה. לא כל המעסיקים במשק אלא תשעים אחוזים מהמעסיקים שנבדקו. החוק הזה נחקק לפני עשר שנים ושיעור ההפרה שלו הוא מהגבוהים ביותר שיש במדינת ישראל.
היו"ר חיים כץ
אמרו לך פעם שאתה מדבר דברי טעם?
ערן גולן
תודה.


הבסיס של הבסיס של כל ההפרות הוא החוק הזה. לכן חייבים לתת את כל הכלים האפשריים לדבר הזה.
מיכל חילי וקסמן
כמה מלים לגבי הדברים שנאמרו על ידי ערן גולן ועוד כמה דברים שרציתי לומר. ההשוואה לפלילים היא לא נכונה. זאת אומרת, זה שבפלילים האחריות היא אחריות קפידה, זה עדיין לא אומר שבמסגרת משפט אזרחי המטרה היא אותה מטרה. במשפט האזרחי המטרה היא לפצות את אותו ניזוק על הנזק שנגרם לו, בדיוק כפי שנאמר על ידי היועצת המשפטית של הוועדה. המטרה של הפיצוי האזרחי היא באמת כדי לפצות על נזק שנגרם בהבדל מהמשפט הפלילי, שם המטרה היא אחרת. לכן ההשוואה לכתחילה היא לא נכונה למרות שהיא נראית שובת עין. אתה אומר שבפלילים ככה, אז בטח באזרחי זה כך, אבל זה לא נכון והמטרות הן אחרות.


שיעור הפרה, זה גם לא הסבר למה היה צריך פיצוי עונשי. פיצוי עונשי, יש בו סיבה שצריכה להיות חוצת קבוצות. יש כאן סיבה משפטית למה זה לא מתאים. עוד מעט אני אומר את זה, אבל אם יש באמת שיעור הפרה כל כך גדול, הבעיה היא יותר בהסברה. הבעיה היא לא שצריך להטיל עונשים גדולים יותר היכן שלא צריך אלא צריך באמת להפעיל הסברה. אם זה נכון שתשעים אחוזים מפירים את החוק – אני לא מכירה את הנתון הזה – הרי ברור שזה לא בכוונה.
היו"ר חיים כץ
בואי נגיד שאלה לא תשעים אחוזים אלא חמישים אחוזים.
מיכל חילי וקסמן
עדיין אלה נתונים שמראים שבכוונה לדעתי זה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש כאן בעיה של אי ידיעה.
היו"ר חיים כץ
אתם התאחדות התעשיינים, יופי של התאחדות, מקבלים הרבה כסף, תסבירו לחברים שלכם שכל עובד צריך לקבל דף ויחתום שקיבל אותו.
נועה בן שבת
החוק לא דורש את זה.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב. מעבר לחוק.
נועה בן שבת
שהם יעשו את זה לטובתם.
היו"ר חיים כץ
כן. אני נותן להם הצעה בחינם. תחתימו אותם.
מיכל חילי וקסמן
אתה צודק וזה באמת מה שאנחנו עושים.
היו"ר חיים כץ
תרשמי לך. אימא שלי עליה השלום אמרה שמה שרשום, זוכרים.
מיכל חילי וקסמן
אני אגיד לך משהו ותגיד לי אחר כך אם לרשום. לגבי המעסיקים שחברים אצלנו, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. לייעץ להם, לעזור להם, להנחות אותם, אבל יש הרבה מעסיקים – ורוב המעסיקים – הם לא מאוגדים אצלנו. אני יכולה באמת לפתור את הבעיה במגזר המצומצם שלי. מי שלדעתי כן צריך לעשות עבודה גדולה בהרבה, זה דווקא משרד התעשייה.
היו"ר חיים כץ
מי שמציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. אם את במגזר הקטן שלך תצילי כמה אנשים, עשית עבודה גדולה.
מיכל חילי וקסמן
כן, אבל זה לא מסביר את תשעים האחוזים.
היו"ר חיים כץ
כבר ירדנו לחמישים אחוזים.
מיכל חילי וקסמן
זה גם לא יסביר את זה. האחוז אצלנו נמוך בהרבה.
היו"ר חיים כץ
נגיד שלא תשעים אחוזים אלא חמישים אחוזים.
מיכל חילי וקסמן
בכל זאת אני אומרת שבכל מקרה אנחנו באמת יכולים לעזור למעסיקים שלנו אבל לא לאחרים.


אני רוצה לומר משהו לגבי פיצוי עונשי. פיצוי עונשי, נאמר כאן, המטרה שלו באמת לפצות על נזק. אי מסירת ההודעה כשלעצמה, הדף הזה – הוא לא דף אלא רשומים בו דברים מאוד מהותיים – לא גורמת לנזק.
היו"ר חיים כץ
היא נזק. חוסר באינפורמציה הוא אחד המובילים לטרגדיה. כל אינפורמציה שנוגעת לחייו השגרתיים של הבן אדם חשובה. כל מה שהוא לא יודע, מונע ממנו אופציות אחרות ומונע ממנו לעשות דברים אחרים.
מיכל חילי וקסמן
מונע ממנו אולי נזק עתידי. לא תמיד זה גורם לנזק.
היו"ר חיים כץ
תרשמי לך. חוסר אינפורמציה, אחד המובילים לטרגדיה.
מיכל חילי וקסמן
אם אפשר בכל זאת, אני אענה גם על זה. לדעתנו אי המסירה כשלעצמה לא גורמת לנזק. איפה היא כן יכולה לגרום לנזק? וזה גם מתקשר לדברים של אדוני. כאשר עובד תובע זכות מסוימת ואז אין לו באמת את אותו דף שהצגתי עכשיו והוא לא יכול לתבוע את זה כי אין לו את זה רשום בשום מקום. אז זה באמת יכול לגרום לנזק ואז איזה נזק זה גורם? זה גורם לנזק ראייתי. לכן הטיפול בחוק הזה צריך להיות טיפול במסגרת העברת נטל הראיה. זאת אומרת, כאן יש נזק והנזק הוא ראייתי. אם כן, בוא נקבע הוראה שתטפל בדיוק בזה ולא תיתן משהו אחר. פיצוי עונשי הוא חריג ולא מקובל בדין אלא נותנים אותו במקרים. זה היה בשני חוקים נוספים – חוק הישיבה ואולי גם בחוק השני, בחוק של היציאה לשירותים.
היו"ר חיים כץ
אם הוא לא יעמוד בחוק, הוא ישב. אנחנו לא רוצים שהוא ישב ולכן אנחנו נותנים לו קנס.
מיכל חילי וקסמן
גם זאת דרך להסתכל על הדברים. אם את רוצה שניתן לו לשבת, זה כבר ילך לחוק הפלילי ושם הוא כבר ישב.
מיכל חילי וקסמן
גם זאת דרך להסתכל על הדברים.
היו"ר חיים כץ
משפט הסיום שלך.
מיכל חילי וקסמן
אם אפשר כמה משפטים.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
מיכל חילי וקסמן
אם אדוני אומר שבעצם המעסיק לא מוסר את אותה הודעה כי הוא לא רוצה שהעובד ידע, נכתוב את זה במפורש. זאת אומרת, אם אתם לא מקבלים את הטענה שלי לעניין פיצוי עונשי.
היו"ר חיים כץ
עכשיו את צוחקת עלינו. מה תכתבי במפורש? שהמעסיק לא נותן לו בגלל שהוא לא רוצה שהעובד ידע?
מיכל חילי וקסמן
לא.
היו"ר חיים כץ
שהוא יגיד שהוא לא נתן לו כי הוא לא רצה שהוא ידע?
מיכל חילי וקסמן
לא. לא כשהוא יגיד את זה. אני אומרת שאנחנו בכלל לא מסכימים לפיצוי עונשי אבל אם כבר בכל זאת יש אותו ומכניסים אותו לחוק הזה, אז לפחות שהוא יתאר באמת את הבעיה.
היו"ר חיים כץ
יש לו פתרון קל, לפחות לאלה שאת מייצגת אותם. לשים שלט גדול האומר שאין הטרדות מיניות, עם קבלת העובד תן לו את כל התנאים שלו. אני לא רוצה ממך כלום, שום דבר, אבל שהעובד שבא לעבודה ידע מה הן זכויותיו ומה הן חובותיו. כמו שהוא אומר לו שההפסקה שלו היא משעה זאת עד זאת, כאן מתחילים לעבוד בשעה 7:00 ושלא יבוא ב-8:00, הוא יגיד לו שהוא מרוויח כך וכך. דע את חובותיך ודע את זכויותיך. זה מה שצריך להיות.
מיכל חילי וקסמן
אדוני צודק.
היו"ר חיים כץ
אם אני צודק, תגידי שאת מסכימה ותודיעי לבוסים שלך שהסכמת ונלך הלאה.
מיכל חילי וקסמן
אדוני צודק, אבל.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אני לא צודק מושלם.
מיכל חילי וקסמן
זה שהעובד צריך לדעת והמעביד צריך ליידע, זה בסדר גמור. העניין כאן הוא באמת שאלה של מידתיות. לכאורה אפשר להגיד שנכניס אותו לכלא.
היו"ר חיים כץ
לא רוצה.
מיכל חילי וקסמן
אפשר להגיד את זה.
היו"ר חיים כץ
אין מקום.
מיכל חילי וקסמן
אפשר להגיד הכול כי לכאורה הוא עשה משהו לא בסדר.
היו"ר חיים כץ
תשעים אחוזים לא נותנים. במקום לבנות דירות לזוגות צעירים, נבנה בתי כלא.
מיכל חילי וקסמן
מצד שני אלה עוד מקומות עבודה. כאן יש שאלה של מידתיות ותכלית. זאת אומרת, אם באמת זה לא פותר את הבעיה והנזק הוא נזק ראייתי וצריך לפתור אותו בצורה אחרת. בכל זאת יש בהצעת החוק גם פיצוי מוגבר. פיצוי בגין נזק שהוא אינו ממוני. אם באמת היה משהו שהוא בנוסף לנזק הכספי, בית המשפט מוסמך לתת לו.


הענישה הפלילית כאן יכולה להיות בכפילות עם הפיצוי העונשי.
נועה בן שבת
יש כאן סעיף בנוסח החדש.
היו"ר חיים כץ
נגיע לזה.
דבי ספיר אליעזר
אחרי הדברים שנאמרו כאן, אני רוצה להבהיר. הפיצוי ללא הוכחת נזק, מטרתו לא לפצות על נזק.
מיכל חילי וקסמן
לא, ללא הוכחת נזק.
נועה בן שבת
לא מדובר על פיצוי ללא הוכחת נזק. זה לא פיצוי כמו לשון הרע כשאומרים שהיה נזק ואנחנו לא מוחקים אותו. זה פיצוי שאינו תלוי בנזק.
דבי ספיר אליעזר
שאינו תלוי בנזק. טוב שתיקנת אותי כי זה דווקא ממחיש את מה שרציתי לומר. מדובר בפיצוי שאינו תלוי בנזק, כפי שאמרה היועצת המשפטית, וזה אומר שמטרתו לא לפצות לא לפצות על נזק אלא מטרתו ענישה והרתעה של המעסיקים.
היו"ר חיים כץ
נכון.
דבי ספיר אליעזר
זה מצד אחד. מצד שני לפצות את אותו עובד בודד שלקח יוזמה ותבע את המעביד וזה לא דבר של מה בכך שאותו עובד יבוא לבית הדין ויפוצה. לכן העיקרון היה מקובל על משרד התעשייה מאז הוא נכנס לתוך חקיקת העבודה וממשיך להיות מקובל.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מקבלים את מה שאמרת.
דבי ספיר אליעזר
מבחינת הנוסח של הפיצוי, הנוסח שמופיע כאן, ועדת שרים לענייני חקיקה ביקשה מחברי הכנסת להסכים שזה יהיה נוסח דומה לנוסח שמופיע בחוק הגנת השכר ולכן הנוסח שמופיע כאן מופיע ביודעין ולא הכנסנו את המלים ושלא בטעות. אנחנו מבקשים, על אף הערותיו של חברי ממשרד האוצר, שלא להכניס את המלים האלה.
היו"ר חיים כץ
הוא תמך בזה בוועדת שרים. נכון?
דבי ספיר אליעזר
לא משנה מה היה בוועדת שרים.
בני כהן שאולי
תמכנו.
היו"ר חיים כץ
זה לא משנה מה היה בוועדת שרים. זאת החלטה של ועדת השרים.
בני כהן שאולי
ההסכמה הייתה עקרונית, כלומר, שתומכים אבל יש נוסח.
דבי ספיר אליעזר
עוד משהו. מבחינת סכום הפיצוי, אני מבינה שחבר הכנסת רוצה שזה יהיה בסכום המקורי שנקבע ועומד על 15 אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
נכון.
דבי ספיר אליעזר
אנחנו ביקשנו מהוועדה לכתוב 5,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
הוועדה לא קיבלה את בקשתכם.
דבי ספיר אליעזר
אני רק רוצה להסביר את ההצעה, גם אם הוועדה תדחה אותה. ההצעה של משרד התעשייה שמקובלת לפחות על משרד המשפטים הייתה באמת בהשוואה לאותו סעיף בחוק הגנת השכר ובשים לב לקנסות המינהליים המוטלים מכוח חוק העבירות המנהליות ומהפרת חוק הודעה לעובד כאשר הסכומים נעים בין 1,500 שקלים ל-2,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
בפעם האחרונה העלינו את הסכום ל-14,400 שקלים בגין העסקת עובד על ידי מעסיק.
דבי ספיר אליעזר
זה הקנס הפלילי. אנחנו מדברים על הקנס המינהלי.
היו"ר חיים כץ
זאת הרצפה. כל מה שיגיע אלינו – 15 אלף שקלים ומעלה. אלף-אלפיים שקלים לא עושים רושם על אף אחד. אנחנו לא עושים צחוק. פתחת את הדברים שלך כל כך יפה. עד שבן אדם הולך לבית משפט, אז את נותנת לו אלף שקלים? מה הסכום בתביעות קטנות?
דבי ספיר אליעזר
לא זוכרת.
קריאה
עד שלושים אלף.
היו"ר חיים כץ
נותנים חצי מאשר בתביעות קטנות. קחי את זה בפרופורציה.
אלדר
משרד המשפטים. אני רוצה לחזק את דברי חברתי. צריך לזכור שבניגוד לתביעות קטנות אין הוכחת נזק לעניין. כאן אין הוכחת נזק וזה אומר שבית המשפט יכול גם להוסיף על הסכום שייקבע כאן, אבל בניגוד לתביעות קטנות ולמקרים אחרים, באמת מדובר כאן – ואני חוזרת על דברים שכבר ציינו לפניי – רק במין פיצוי כעונש למעסיק.
היו"ר חיים כץ
על מה העונש? את אומרת כאילו זה דבר של מה בכך.
חלי אידר
ממש לא. אחת הסיבות שתמכנו בוועדת שרים הייתה כי אנחנו באמת חושבים שחשוב לקדם דבר כזה.
היו"ר חיים כץ
את מכירה את בן-דב מפרטנר? הוא לא הודיע לעובדים. הוא לא יכול לשלם 15 אלף שקלים?
חלי אידר
כן, אבל לא כולם הם בן-דב.
היו"ר חיים כץ
נכון. כולם משתדלים לשלם את חובותיהם. בן-דב משתדל לא לשלם את חובותיו אלא לקחת מכולם.
חלי אידר
אני לא נכנסת לסוגיה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אני מסכים אתך שלא כולם הם בן-דב.
נועה בן שבת
אדוני, יש כאן את סעיף 2 שאני חושבת שקראנו אותו ברצף ואולי נשכח. יש כאן חזקה שאם מצא בית הדין לעבודה שהמעביד ביצע את ההפרה עבור שלושה עובדים בתקופה של 24 חודשים, חזקה שהוא ביצע את ההפרה ביודעין כי כאילו יש כאן ריבוי מקרים לאורך תקופה.


דווקא כיוון שאנחנו מדברים על מסירת הודעה כאשר כאילו מספר העובדים לא רלוונטי, אני לא יודעת אם החזקה כאן היא באמת אמיתית.
היו"ר חיים כץ
את לוקחת את אי מסירת הודעה ביתר קלות.
נועה בן שבת
לא, אני בכלל לא חושבת כך. אני חושבת שבתור בסיס הידיעה זה בא במקום חוזה עבודה. זה נותן לעובד את המידע על כל הפרטים. יש עניין של שינוי בתנאי עבודה כאשר הרבה פעמים יש שינויים מאוד קלים.
היו"ר חיים כץ
מה זה שינויים מאוד קלים?
נועה בן שבת
אני יכולה לתת דוגמה. אני למשל קיבלתי על שינוי בעבודה כשיצאתי לחופשת לידה. לא חשבתי על זה שאני עכשיו נכנסת למצב של שינוי בתנאי עבודה.
היו"ר חיים כץ
את נכנסת לשינוי דרמטי.
נועה בן שבת
יכול להיות.
היו"ר חיים כץ
הוא יכול להיות דרמטי עד כדי כך שאת לא מפרישה לפנסיה.
נועה בן שבת
נכון.
היו"ר חיים כץ
לא מעדכנים אותך ולכן את מקבלת אחר כך חלקיות משרה. אין הפרשות לקרן השתלמות. מה זה דבר פעוט?
נועה בן שבת
לא, אני לא אומרת שזה דבר פעוט. אני רק אומרת שיש שינוי בתנאי העבודה.
היו"ר חיים כץ
זה יכול לגרום לך לפעמים לנזק בלתי הפיך.
נועה בן שבת
בוודאי שאם פתאום אומרים שמחשיבים אותי כאילו אני במצב של חופשה ללא תשלום.
ערן גולן
יש אלמנה שלבעלה לא נתנו הודעה על תנאי העבודה והיא נשארה בלי פנסיה.
נועה בן שבת
הודעה על תנאי עבודה או הודעה על שינוי בתנאי העבודה?
ערן גולן
לא נתנו לה בכלל הודעה על תנאי העבודה.
נועה בן שבת
מדובר כאן על חזקה ובדרך כלל חזקות נקבעות כאשר יש בהן כדי להעיד.
מאיר כהן
עורך דין מאיר כהן מארגון העובדים של תעשייה אווירית.
היו"ר חיים כץ
מה אתה עושה כאן?
מאיר כהן
הוזמנתי. אני מתעסק בדיני עבודה. אני חושב שהחוק הזה ראוי מאוד. הייתי אפילו חושב שצריך להרחיב אותו גם בסיום יחסי עובד-מעביד כך שהמעביד יהיה חייב ליידע את העובד בכל הנתונים. מניסיון, הרבה מאוד עובדים שמפטרים אותם, לא מקבלים את כל מה שמגיע להם.
נועה בן שבת
יש חוק אחר.
מאיר כהן
נקודה שנייה אליה רציתי להתייחס היא שבחלוף זמן מסוים שהמעביד לא מודיע לעובד, למרות הקנס שמוטל כאן, נכניס את המנגנון של הלנת שכר. אם המעביד "גונב" כסף מהעובד, יש כאן מנגנון של הלנת שכר שאולי ראוי להתחשב בו בהמשך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הולכים למקומות לא טובים.
מיכל חילי וקסמן
אדוני, אני כן רוצה לחדד את הנושא של החזקה. אנחנו מדברים על מצב של ביודעין. על זה אנחנו מדברים. כאשר מעביד עשה את זה ביודעין. החזקה כאן היא לא קשורה בכל ל-ביודעין. זאת סיטואציה שבהחלט יכולה לקרות כשיש לו מספר אנשים גדול, שלושה אנשים לא קיבלו בגלל טעות כזאת או אחרת. זה לא ביודעין. אנחנו עדיין משאירים את ה-יודעין. אנחנו עדיין אומרים שהפיצוי העונשי יתקבל רק אם אי המסירה נעשה ביודעין.
היו"ר חיים כץ
ואם יש לו מספר עובדים קטן? אם יש לו חמישה עובדים ושלושה לא קיבלו?
מיכל חילי וקסמן
יכול להיות שכאן בית המשפט ישקול את זה כמו שהוא יודע לעשות הרבה פעמים כשהוא בודק מה זה ביודעין, מה זאת מודעות ומהי כוונה.
היו"ר חיים כץ
את מבינה לאיזה מצב מגיע עובד שהולך לתבוע את המעסיק שלו בבית המשפט? את יודעת כמה הוא לא ישן בלילה, כמה הוא חושב, כמה הוא אומר שהוא לוקח סיכונים? את מבינה את זה?
מיכל חילי וקסמן
אני מבינה ואני גם בטוחה בזה. אני רק אומרת שהחזקה הזאת היא אולי עוזרת אבל היא לא נכונה. החזקה הזאת היא טעות.
היו"ר חיים כץ
גילוי נאות. בנוסף להיותי חבר כנסת, אני מזכיר ארגון עובדי התעשייה האווירית. אני חושב שצריך לתת לעובד את כל התנאים ואת כל האינפורמציה. אני כמייצג עובד עומד על כך וזאת הזדמנות של שילוב ניסיון עבר ותיקון עתידי. אף אחד שבא לעבודה לא רוצה לתבוע את המעביד. הוא רוצה לבוא לעבודה, לתרום כמה שיותר עבודה ובסוף היום ללכת הביתה ולומר שהיה בעבודה וחזר בשלום. הוא רוצה לבוא הביתה, למצוא בית מלא אור, חיוכים, את הילדה הקטנה מחייכת ואת האימא. הבוס צריך להבין את זה. אם הוא לא יבין את זה דרך הראש, הוא יבין את זה דרך הכיס.


את יכולה לומר במשפט אחד את מה שאת רוצה ואנחנו הולכים הלאה.
מיכל חילי וקסמן
אני לא מתנגדת לעצם הוספת חזקה כאן. החזקה הזאת היא פשוט לא נכונה והיא מנוגדת אפילו למה שכתבנו קודם כי אם כתבנו ביודעין, זה לא ביודעין. זה יכול בהחלט להיות בשגגה. זה לא קשור למצב נפשי בו היה המעביד כשהחליט שלא לתת לו כדי להימנע מתשלום.
בני כהן שאולי
גם משרד האוצר מתנגד לכל הסעיף הקטן הזה. נראה לי שגם משרד התעשייה מסכים להוריד אותו וכך גם משרד המשפטים. אני מדבר על סעיף קטן (2).
היו"ר חיים כץ
מה אומר משרד התעשייה?
דבי ספיר אליעזר
אנחנו מוכנים לשקול להוריד את זה, אבל יש לי הצעה אחרת. יש לי הצעה שזה לא יופיע בנוסח של קריאה ראשונה ואנחנו נשקול את החזקה מחדש לקראת הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר חיים כץ
יש לי הצעה אחרת. זה יופיע בנוסח של הקריאה הראשונה ואתם תשבו ביניכם ותשקלו מה שאתם רוצים. לאחר מכן תבואו אלינו ואנחנו נשקול את מה שאתם אומרים. אתם צריכים להבין שאתם עובדים אצלנו ולא אנחנו עובדים אצלכם. תכניסו את זה טוב לראש. אתם לא מחוקקים. אתם עובדים אצלנו ואתם לא מתנים לנו התניות. אתם יכולים לבדוק ולהציע, אבל מי שמחוקק ומי שהלך וקיבל את הזכות לחוקק, הם אלה שנבחרו.


לכן אנחנו נעבור להצבעה ונצביע על הסעיף כמות שהוא.
נועה בן שבת
עד פסקה (4).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים עד פסקה (4).

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

כל חברי הכנסת שנמצאים אישרו את הסעיפים.


עכשיו אנחנו עושים הפסקה של עשר דקות. יש לנו רביזיה על סעיף מסוים ולאחר מכן נחזור לדיון.

הישיבה הופסקה בשעה 13:40 וחודשה בשעה 13:45
היו"ר חיים כץ
אנחנו מחדשים את הדיון של פרוטוקול מספר 524.


אנחנו בסעיף (5). אישרנו עד סעיף (4), כולל.
נועה בן שבת
נכון. פסקה (5).

(5)
בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה למעביד, בשל הפרת הוראות סעיפים 1 או 3 כאמור בספקה (1), רשאי בית הדין להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו.
היו"ר חיים כץ
לפסקה (5), לאף אחד אין הסתייגויות.
ערן גולן
לטובת מעסיקים, מוסכם. אני רוצה שזה יהיה מאוזן. הרבה פעמים אין הרשעה אלא יש קנס מינהלי ובמקרה של קנס מינהלי, ההגדרה לא עונה לזה. גם במקרה של קנס מינהלי, בית המשפט צריך להתחשב.
היו"ר חיים כץ
אתם מסכימים?
קריאה
כן.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו נעשה את זה בניסוחים. תרשמי לתקן בניסוח.
נועה בן שבת
בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 4 – אתה אומר שגם מוטל עליו קנס מינהלי.
היו"ר חיים כץ
יש להתחשב בקנס שהוטל.
נועה בן שבת
(6)
בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 4, רשאי בית המשפט או בית דין אזורי לעבודה – או במקרה שזה קנס מינהלי, מי שמטיל את הקנס המינהלי – להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף זה, בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.
מיכל חילי וקסמן
אם כך, התיקון צריך להיות גם ב-(5) וגם ב-(6).
נועה בן שבת
כן. את (5) הקראתי לפני ההערה.


פסקה (7) היא פסקה לפי הצעה של קו לעובד.
היו"ר חיים כץ
קודם כל נצביע על פסקאות (5) ו-(6).

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


כל חברי הכנסת שנמצאים כאן תמכו והפסקאות אושרו פה אחד.
דבי ספיר אליעזר
לצורך הקריאה השנייה והשלישית, אנחנו נצטרך לשקול את הנוסח בקשר לפסקה (6) כיוון שלמפקח הממונה אין שיקול דעת בעניין גובה הקנס.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
נועה בן שבת
פסקה (7) היא הצעה של קו לעובד שקיבלנו אתמול.

(7)
מצא בית הדין כי העובד פנה למעביד בכתב והעמיד אותו על חובתו לקיים את החוק והמעביד נמנע מכך תוך 15 ימים מיום קבלת הודעת העובד, הרי שעל אף האמור בפסקה (3) הסכום הנקוב באותה פסקה לא יהיה ניתן להפחתה, אלא אם כן הוכיח המעביד כי עשה ככל שביכולתו לעמוד בדרישות החוק.
היו"ר חיים כץ
למה?
ערן גולן
אני אסביר את הסעיף.
היו"ר חיים כץ
למה התעוררת אתמול?
ערן גולן
הסעיף הזה הוא חלק מסעיף שהגיע מהמעסיקים. בחוזה העבודה יש את כל הפרטים ואז יהיה פטור למעסיקים.
נועה בן שבת
זה סעיף (8). תכף נגיע אליו.
ערן גולן
אני אמרתי שזה נכון והגיוני. מצד שני, כאשר העובד בא ולמרות זאת פונה, הקנס בהתאם יהיה יותר קשיח.
נועה בן שבת
אבל אתה לא מציע כאן שהקנס יהיה יותר קשיח. אתה מציע שאי אפשר יהיה להפחית את הקנס. זה משהו אחר. אם היית אומר שהעובד דרש בכתב והקנס לא יהיה 15 אלף אלא שיהיה עשרים אלף, זה סיפור אחד. זאת כאילו נסיבה חמורה, אבל אתה כאן אומר שלא יהיה אפשר להפחית אלא תמיד יהיה 15 אלף. לפעמים השופט יכול לומר שהמעביד כאן מסכן והיה כאן משהו.
היו"ר חיים כץ
פנה העובד למעביד ואמר לו שהוא מבקש את זה. המעביד לא נתן לו ולכן הלך העובד לבית המשפט. יש לו ראיה שהוא פנה ולא נתן לו. השופט יפסוק לו את הקנס.
ערן גולן
לא בטוח.
היו"ר חיים כץ
עזוב. רד מהסעיף הזה.
ערן גולן
בסדר.
היו"ר חיים כץ
ירד.
בני כהן שאולי
משהו לפרוטוקול. אפשר אולי בפסקה (3) לומר שגם לא יהיה קנס.
היו"ר חיים כץ
זה בין קריאה שנייה לשלישית.


פסקה (8) שתהיה פסקה (7).
נועה בן שבת
(8)
הוכיח המעביד כי כל הפרטים שהיו אמורים להיכל בהודעה לעובד במסגרת חוק זה, נמסרו לעובד בכתב בחוזה עבודה וכי העובד קיבל לידיו עותק מחוזה העבודה, לא יחולו הוראות פסקה (1).


אני רוצה לומר שאני חושבת שזאת הוראה שהמהות שלה היא נכונה מאוד, אבל היא לא נכונה רק לעניין הפיצוי העונשי. כשאנחנו מכוונים את התנהגות המעביד, אנחנו צריכים לומר לו שייתן הודעה לעובד. אתה רוצה להכניס את זה בחוזה עבודה, תכניס בחוזה עבודה. אנחנו צריכים להגיד לו את זה על כל דבר. לא יתכן שבאחריות פלילית היא תוחל עליו גם אם הוא הכניס את זה לחוזה העבודה וכאן בקנס העונשי היא לא תחול עליו. צריכה להיות הוראה כללית.
ערן גולן
אנחנו מסכימים. אנחנו חושבים שהמטרה היא לתת לעובד את הפרטים. אם המעסיק עשה טעות וכתב את כל הפרטים האלה בחוזה עבודה, אבל באמת את כל הפרטים, אין מקום להטיל עליו קנס. המטרה היא שהעובד ידע את התנאים שלו מהיום הראשון, אם זה בחוזה עבודה או אם זה בהודעה על תנאי עבודה.
היו"ר חיים כץ
התאחדות התעשיינים, אתם בטח מסכימים.
מיכל חילי וקסמן
אנחנו מסכימים ואני רוצה גם להרחיב את זה.
היו"ר חיים כץ
לשם מה?
מיכל חילי וקסמן
אני אומר לאדוני למה. כרגע, כמו שזה מופיע, זה באמת מתייחס רק לנושא של הפיצוי העונשי. אנחנו חושבים שזה צריך להתייחס לכל החוק, כולל בהיבטים הפליליים שלו. היכן שנמסר חוזה עבודה ונמסרו שם באמת כל הפרטים לפי חוק הודעה לעובד, זאת הודעה לעובד.
היו"ר חיים כץ
ניתן למעסיק להדליק משואה.
מיכל חילי וקסמן
הנה, זאת דוגמה לחוסר מידתיות הפוכה. אני חושבת שזה צריך לחול על כל אחד, היכן שיש חוזה עבודה.
דבי ספיר אליעזר
אני רוצה להאיר כמה היבטים. אנחנו מסכימים לרעיון המהותי שאם הפרטים נכללים בתוך חוזה עבודה, אזי לא תהיה הפרה ולא תהיה עבירה. כך אנחנו נוהגים בפועל באכיפה הפלילית. אנחנו לא אוכפים כלפי מעסיקים שנותנים חוזה עבודה, אבל אני מבקשת שבניסוח יכללו הפרטים הבאים וחשוב שזה יהיה בפרוטוקול: האחד, שחוזה העבודה באמת יינתן תוך שלושים ימים, במועדים הקבועים בחוק. שנית, אין העובדה שהדברים נקבעים בחוזה משמעותה שהעובד מסכים לוותר על פירוט חלק מהפרטים אלא שהמעביד מחויב שבאותו חוזה יהיו כל הפרטים שמופיעים בהודעה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.


אנחנו מצביעים על פסקה (7).

ה צ ב ע ה

פסקה (7) – אושרה פה אחד

כל חברי הכנסת שנמצאים אישרו את פסקה (7). אנחנו עוברים לסעיף 2.
נועה בן שבת
סעיף 2, בהתחלה כל שני עניינים. הוא כלל את העניין של הרחבת זכות התביעה גם לארגון יציג במקום עבודה וארגון שעוסק בזכויות בעבודה. הסעיף הזה נמחק ואני מבינה שזה היה אחד התנאים של הממשלה.


אני רוצה לומר שהנזק לא כל כך נורא כי ממילא הארגון היציג יכול להגיש את התביעה בשם העובד. לא מדובר על הארגון שעוסק בזכויות בעבודה.


מה שנשאר, זה נושא נטל ההוכחה ואני אקריא את סעיף 5א שאני מציעה להוסיף אותו.

2.
הוספת סעיף 5א


אחרי סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:


"5א
נטל ההוכחה בהיעדר הודעה

בתובענה של עובד נגד מעבידו שבה שנוי במחלוקת עניין מהעניינים לפי סעיף 2, והמעביד לא מסר לעובד הודעה כאמור בסעיפים 1 או 3, שהוא חייב במסירתה, בכל או לגבי אותו עניין, תהא חובת ההוכחה על המעביד בדבר העניין השנוי במחלוקת ובלבד שהעובד ביסס בדבר מה את טענתו לגבי אותו עניין – גם ההצעה של קו לעובד שיגיש תצהיר לפי פקודת הראיות, מתאים מבחינתנו.


לפני הדיון דיברנו על כך שלבד והעובד העיד על טענתו באותו עניין לרבות בתצהיר לפי פקודת הראיות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. משרד האוצר.
בני כהן שאולי
הייתי מעדיף שמשרד התעשייה ידבר על הנושא היות והם הציעו את הראיה. אנחנו מוכנים אולי להסתפק בנסיבות האלה ואם לא, אנחנו מתנגדים לזה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור. מותר לכם. אחרי שזה יעבור במליאה, אם יעבור, אחרי קריאה ראשונה תוכלו להגיש הסתייגות אותה נפיל.
בני כהן שאולי
אנחנו כבר מביעים את התנגדותנו.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור, אבל עכשיו אתם עוד לא יכולים להגיש הסתייגויות. הבנו לפרוטוקול שאתם מתנגדים לזה.
נועה בן שבת
למה? לנטל ההוכחה בכלל?
בני כהן שאולי
נראה לנו שאפשר להשאיר את ראשית ראיה.
נועה בן שבת
אני רק רציתי לומר שראשית ראיה, המונח עצמו לא מופיע בחקיקה אלא הוא מונח פסיקתי. לכן חשבנו שצריך לתת לזה איזשהו ביטוי שהעובד לא צריך לשבת כאן ולהוכיח שהוא קיבל אלא להביא משהו שבעצם מוכיח את הטענה שלו באיזושהי צורה או לפחות ראיה.
בני כהן שאולי
כל מי שמגיש תביעה, מגיש גם תצהירים. תצהיר מאומת, זה כמעט כלום. ניתן לבית המשפט לפרש את זה.
היו"ר חיים כץ
התאחדות התעשיינים.
מיכל חילי וקסמן
מכיוון שבאמת ראשית ראיה זה מונח שמוכר בפסיקה, אני גם לא מכירה איזשהו חוק שכן משתמש בזה, דווקא בגלל זה אולי צריך לחשוב על משהו אחר ואולי לקראת הקריאה השנייה.
היו"ר חיים כץ
בסדר. תחשבי ואנחנו נשקול בצורה אוהדת את מה שאת אומרת.
מיכל חילי וקסמן
עוד דבר נוסף לגבי הסעיף הזה. מאחר שטענתנו לעניין הפיצוי העונשי לא התקבלה, אנחנו היינו בעד נטל ההוכחה כשאין פיצוי עונשי. כשיש פיצוי עונשי, אנחנו מעדיפים להסתכל על זה כהעברת נטל הראיה ולא נטל השכנוע, בסיטואציה כזאת שיש גם פיצוי עונשי מאוד גבוה ובטח עם חזקות שעוד יוספו כאן.
היו"ר חיים כץ
אתם מבקשים שחבר שלכם בהתאחדות ייתן לכם 150 אלף שקלים, תזכרי ש-15 אלף שקלים זה מאוד גבוה. זאת אומרת, 150 אלף שקלים זה סכום ענק שאתם באים לבקש. רק תזכרי את המספרים עליהם את מדברת. תזכרי את ה-15 אלף כשאתם תבואו לבקש 150 אלף ואני אתן לכם עשרים אלף. נאה דורש, נאה מקיים.
דבי ספיר אליעזר
בנוגע לבקשה של התעשיינים שזאת תהיה העברת נטל הראיה ולא העברת נטל ההוכחה. כל הפסיקה של בית הדין הארצי לעבודה מכירה בכך שאם המעביד לא מסר הודעה לעובד, אזי עובר הנטל למעביד להוכיח את טענתו. לכן הסעיף די תואם את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה.


נכון שהצענו בנוסח הרשמי שהעברנו לוועדה את הבעת ראשית נטל הראיה וזה בהתאם לפסיקה של הנשיא בדימוס אדלר שאמר שגם בהעברת נטל העובד צריך להביא ראשית ראיה. לנו כמשרד התעשייה – ולא תיאמנו את עמדתנו הזאת עם משרד האוצר ועם משרד המשפטים – אין בעיה שבמקום הבאת ראשית ראיה, יהיה רשום תצהיר מאומת כחלק מאותה ראשית ראיה שהעובד צריך להביא.
היו"ר חיים כץ
יפה מאוד.
נועה בן שבת
מבחינתכם זה מקובל אם אנחנו אומרים שאם העובד העיד על טענתו באותו עניין, לרבות בהגשת תצהיר לפי פקודת הראיות, אין לכם בעיה עם זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על סעיף 5א.

ה צ ב ע ה

סעיף 5א – אושר פה אחד
נועה בן שבת
3.
תחולה

הוראות סעיף 5 לחוק העיקרי, כנוסחן בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על הודעות שיש למוסרן לפי החוק העיקרי מיום תחילתו של חוק זה ואילך.


שים לב שאני מדברת על הוראות סעיף 5 ולא על סעיף 5א.
ערן גולן
הפיצוי העונשי?
נועה בן שבת
רק על הוראת סעיף 5 של הפיצויים והפיצוי העונשי. לא על העניינים של העברת נטל ההוכחה כי זה עניין דיוני והוא חל מכאן ואילך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 3.

ה צ ב ע ה

סעיף 3 – אושר פה אחד
בני כהן שאולי
אנחנו חושבים שצריך לתת זמן למעסיקים אולי להתארגן.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נשקול את מה שאתם אומרים לקראת קריאה שנייה ושלישית. יחד עם זאת, אנחנו מאשרים את זה עכשיו כי אנחנו רוצים לקדם את הצעת החוק.
בני כהן שאולי
עוד הערה קטנה לפרוטוקול. לגבי סעיף 1, ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה, היות ואדוני אמר לי לקמץ במלים ולא לומר את המילה בעצם, נשאלה השאלה מדוע צריך לומר צו מניעה. מתי יידרש כאן צו מניעה? יש לשקול לקראת הקריאה השנייה והשלישית אם יש מקום להוריד את זה.
היו"ר חיים כץ
בסדר גמור.


תודה רבה. תם ולא נשלם. קראנו את הצעת החוק והוועדה אישרה אותה להכנה לקריאה ראשונה. אני מקווה שבשבוע הבא היא תעלה לקריאה ראשונה. תעשו את כל הסידורים שלכם כי יכול להיות שבעוד שבועיים היא תעלה לקריאה שנייה ושלישית. שבו ותדונו.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים