ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2011

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

21.7.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 522

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום חמישי, י"ט בתמוז התשע"א (21 ביולי 2001), שעה 09:15
סדר היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב ודליה איציק
נכחו
חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

זבולון אורלב

אריה אלדד

אריה ביבי
מוזמנים
עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

שרון אסיסקוביץ, המוסד לביטוח לאומי

גליה סרוסי, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שלמה מור, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד חנן פוטרמן, המוסד לביטוח לאומי

דב בארי, אגף התקציבים, משרד האוצר

אסנת כהן, מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה

רון מגורי כהן, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

עו"ד מאיר כהן, חבר מועצת עובדי התעשייה האווירית

שמואל סעדון, עובד התעשייה האווירית

אלכס זילברפרב, עובד התעשייה האווירית

אלי רבזנפט, עובד התעשייה האווירית

דני בושקביץ, יתום משני הוריו

צבי יהודה דישקטיין, יתום משני הוריו

אביגדור גדיש, יתום משני הוריו

צבי הורביץ, יתום משני הוריו

גילה עובדיה, יתומה משני הוריה

מאיה שור, יתומה משני הוריה

מיכל נעים קום, יתומה משני הוריה

אילה נעים אייל, יתומה משני הוריה

מנשה גביש, יתום משני הוריו

עו"ד נעמה צורף, תומה משני הוריה

מירי פירסטנברג, יתומה משני הוריה

דן בושקוף, יתום משני הוריו
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011

הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב ודליה איציק
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מחדש את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. י"ט בתמוז, ה-21 ביולי 2011.


על סדר היום הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011, הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב ודליה איציק.


כשיצאתם החוצה לנסות לנסח את הצעת החוק, ביקשו כאן לדבר שלא לפרוטוקול אבל אחר כך אמרו לי שרוצים לדבר לפרוטוקול.


נראה לי שהגענו להסכמות ונראה לי שזה נגמר. יש לנו בעיה עם מירי, אותה אנחנו צריכים לפתור ולהכניס בחוק החרגה. נמצא פתרון אבל נמצא פתרון לו לא יהיו השלכות רוחב והוא יהיה פתרון אישי. אני מכיר בכנסת חוקים שחוקקו לגופם של אנשים כאשר בדרך כל זה נעשה במטרה לפגוע, אבל כאן אנחנו ננסה לחוקק חוק שיבוא להיטיב.


אנחנו נדבר כאן על עקרונות. הניסוח לא הסתיים אבל אני לא רוצה לעצור את יום העבודה. באנו לכאן כשאנחנו בסוף מושב ואני רוצה לסיים כמה דברים. היועצת המשפטית וגורמי הביטוח הלאומי, אחרי שנסכם את העקרונות, ישבו ביחד. את ההצבעה נקיים ביום שני בבוקר אבל אף אחד מכם לא יגיע. אתם לא מוזמנים ולא תוכלו להיכנס. אנחנו מסכמים את העקרונות וחברי הכנסת יבואו להצביע.


אני אתן לכם לדבר כאן. אנחנו מתחילים בעקרונות ואם יהיה משהו שנראה לא מתאים, מישהו מכם יוכל להתייחס אבל בצורה מסודרת. אנחנו נבדוק את זה אבל המגמה היא לסיים את העניין. אם אנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה, צריך לגמור אותו.
דני בושקביץ
שמי דני בושקביץ, ההורים שלי נרצחו באוטובוס הדמים ב-1978. זאת פעם שנייה שאני אומר את זה היום ועכשיו אני אומר את זה לפרוטוקול.


אני רוצה לומר לכם שלפי הצדק האמיתי, מה שמגיע לנו הוא שתשתלמו לנו. אתם החלטתם להשוות את התנאים.
היו"ר חיים כץ
מי זה אתם? המדינה תשלם לכם.
דני בושקביץ
המדינה. אלמן/אלמנה, זה מה שמגיע. אנחנו מדברים עכשיו על העניין של הרטרואקטיביות. מה שמגיע, צריך לשלם. אם אני לא הייתי משלם ביטוח לאומי, היו באים ולוקחים אותי לבית סוהר והיו דורשים שאשלם עד האגורה האחרונה, כולל ריבית והצמדה. אנחנו עברנו שואה בחיים שלנו וזה הפרצוף של המדינה. אני מבקש מכולם לקחת בחשבון שיש כאן אנשים שאין להם בית. יש כאן אנשים שאין להם כסף לגמור את החודש. אנחנו לא באנו לבקש נדבות אלא את מה שמגיע לנו. מה שמגיע לנו זה תשלום רטרואקטיבי מיום הפיגוע לפי אלמן/אלמנה ואת זה אתם צריכים לשלם.
היו"ר חיים כץ
סיימת?
דני בושקביץ
כן.
היו"ר חיים כץ
תודה.
מאיה שור
יתומה מאוטובוס הדמים. אני יושבת כאן ואני מאוד נרגשת מאחר שאחרי 33 שנים מדברים על הנושא הזה ומישהו מקשיב. אני רוצה להודות לכל מי שתומך והציע את החוק, וגם לך באופן אישי - אני בטוחה שהתודה היא מכולנו- על היוזמה. אני יושבת כאן היום ברגשות מעורבים. אני שומעת את דני. אני רוצה היום לסיים. אני באתי היום לסיים את הפרשה הזאת. תבינו. אני שומעת את דני ואני יודעת שהוא צודק בכל מילה שהוא אומר. יחד עם זאת, אני רוצה לסיים את הנושא. אני יושבת ברגשות מעורבים. 33 שנים אני חיה לבד. כמו שדני אמר, לא נזקקת אלא מקיימת את עצמי. יכולתי להיות בבית משוגעים, יכולתי להיות בבית סוהר, כמו שהוא אמר, ולהיות לנטל על המדינה. אני סומכת עליך ועליכם שתעשו בעניין הרטרואקטיבי החלטה נכונה וצודקת. אני אומרת בשיא הכנות שבאתי היום - ברגשות מאוד מעורבים – לסגור את הפרשה.


אני מודה לכולם.
נעמה צורף
בקשה. אם אפשר שהנוסח הסופי יעבור גם לאישורנו.
היו"ר חיים כץ
הנוסח הסופי לא יעבור לאישורכם, עם כל הכבוד לכם. הנוסח הסופי לא יעבור לאישורכם. אנחנו עשינו מעבר לחוק שהוגש. יהיה כאן מצב שבתשלומים הרטרואקטיביים תקבלו יותר מאלה שקיבלו בחוק. זה ברור לנו. אנחנו לא באים לשחק באלף שקלים או באלפיים שקלים אלא אנחנו באים לפתור את הבעיה.


לדעתי הגזמת קצת.
מנשה גביש
אני לא חושב שהיא הגזימה.
היו"ר חיים כץ
אז אתה לא חושב, אבל אני חושב. מי אדוני?
מנשה גביש
מנשה גביש. ההורים שלי נהרגו בפיגוע באלון מורה. גם אחי הבכור נהרג. אני לא חושב שהיא מגזימה. כל ישיבה אליה הגענו, ביטוח לאומי קיצץ וקיצץ. אני מבקש שאנחנו נראה את הנוסח.
היו"ר חיים כץ
בכמה ישיבות ישבת אתי?
מנשה גביש
שתי ישיבות. גם בוועדת שרים.
היו"ר חיים כץ
מה מספר הישיבה הזאת?
מנשה גביש
זאת הישיבה השלישית.
היו"ר חיים כץ
במה קיצץ הביטוח הלאומי?
מנשה גביש
אתמול הוא הכניס שמונה סעיפים.
היו"ר חיים כץ
הוא קיצץ או רצה לקצץ?
מנשה גביש
הוא צמצם את זה לשמונה סעיפים.
היו"ר חיים כץ
הוא קיצץ או רצה לקצץ?
מנשה גביש
רצה. מה זה משנה?
היו"ר חיים כץ
הוא לא קיצץ.
נעמה צורף
גם היום יש ניסיון לקצץ.
דני בושקביץ
למה ביטוח לאומי רוצה לקצץ?
נעמה צורף
זה לא מה שסוכם היום. גם היום יש ניסיון לקצץ.
היו"ר חיים כץ
כל מה שסוכם אתמול – יבוצע.
נעמה צורף
בנוסח כרגע זה לא מופיע.
היו"ר חיים כץ
מאיפה את יודעת מה היה בנוסח?
נעמה צורף
קיבלתי אותו.
היו"ר חיים כץ
מה הורידו? נאמר לך שיתקנו את זה בישיבה.
נעמה צורף
לא דיברתי על מענק התאלמנות שיתוקן. יש כאן עוד משהו שקוצץ.
היו"ר חיים כץ
כמו מה למשל?
נעמה צורף
שניתנות לפי כל דין לאלמנה לפי חוק משפחות החיילים. יש עוד הטבות שניתנות לפי חוקים אחרים. מדברים על הקטינים.
שמרית שקד גיטלין
לא, לפי כל דין, זה כל דין ולאלמנה לפי חוק משפחות החיילים, זה זהה לאלמנה.
קריאה
ישבנו אתמול שלוש שעות ועברנו דבר-דבר.
היו"ר חיים כץ
דני, אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה, אבל תוריד טורים.


מישהו מכם רוצה לומר עוד משהו? אף אחד לא יתפרץ יותר.
שמרית שקד גיטלין
אני אקריא את סעיף קטן (1) למרות שכבר הקראנו אותו.
היו"ר חיים כץ
זה נוסח מתוקן.
שמרית שקד גיטלין
גם הנוסח שמונח כאן, הוא לא סופי.
היו"ר חיים כץ
הוא יתוקן. הוא לא סופי.
שמרית שקד גיטלין
הוא יתוקן כי אתם רואים, אנחנו מתקדמים תוך כדי תנועה.

1.
תיקון סעיף 7


בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 -

(1)
בסעיף קטן (א1) בסופו יבוא: "עד הגיעו לגיל 18 וכן את כל ההטבות הניתנות לפי כל דין לאלמנה לפי חוק משפחות חיילים בעד היתום ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל הטבות".
היו"ר חיים כץ
דני, אתה רגוע?
דני בושקביץ
כן.
שמרית שקד גיטלין
(2)
אחרי סעיף קטן (א1) יבוא:


"(א2)
יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, ומלאו לו 18 שנים זכאי למשך כל ימי חייו לתגמול חודשי בשיעור התגמול הקבוע בסעיף 7 לחוק משפחות חיילים, ולהטבות הניתנות לפי כל דין לאלמנה שאין עמה ילדים כמשמעותה בחוק משפחות חיילים, למעט ההטבות המפורט7ות להלן, ובשינויים המפורטים, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל הטבות.

(1)
ההטבות לעניין הנצחה יינתנו בגין כל חלל לאחד היתומים במשפחה.
(2)
סיוע במימון רכישת דירה והחלפת דירה.


אלה שתי הטבות שאנחנו ממעטים מכיוון שנעשה חשבון שזה מול המענקים שהם כן מקבלים והאלמנה לא מקבלת.


מענק התאלמנות יורד. זה המענק שהיה אמור להיות ממועט אבל בסוף הסכימו להשאיר גם אותו.
היו"ר חיים כץ
עד כאן סיימנו?
שמרית שקד גיטלין
כן.
היו"ר חיים כץ
תמשיכי.
שמרית שקד גיטלין
(2)
בסעיף קטן (ב), במקום הרישה עד המילה "ובלבד" יבוא "הוראות סעיף קטן (א1) ו-(א2) יחולו לגבי מי" ופסקאות (1) ו-(2) – יימחקו.


אמרתי גם אתמול שזה משאיר את ההוראה הקבועה בחוק שהיתום הוא רק מי שהתייתם עד גיל 37. תגמולים לכל החיים אבל לצורך קביעת זכאותו כיתום, זה נשאר כפי שהיה בחוק.
היו"ר חיים כץ
זה סעיף 1.
שמרית שקד גיטלין
יש לקרוא עוד את פסקות (3) ו-(4).

(3)
בסעיף קטן (ג), במקום "סעיף קטן (ב)" יבוא "סעיף קטן (א1) ומלאו לו 21 שנים".


אתמול הצענו לתקן את זה ל-18 שנים אבל חברת הכנסת דליה איציק התנגדה ולכן אנחנו לא מתקנים ל-18 אלא בכל זאת משאירים את התיקון כפי שהוא. בסך הכול זה סעיף שהיה היום בחוק ואנחנו עושים לו תיקון כיוון שביטלנו סעיף והוספנו סעיף במקומו.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
שמרית שקד גיטלין
(4)
סעיף קטן (ד)(2) – יימחק.כאן למעשה מדובר על תשלום מענק הניידות. אנחנו מוחקים את מענק הניידות ונותנים אחזקת רכב כמו לאלמנה, אבל אני מדגישה שלפחות לפי הוראת המעבר שקבועה כרגע – אני אומרת את זה יותר למשרדי הממשלה – מי שלא קיבל מענק ניידות, כן יקבל אותו למרות שאנחנו מבטלים אותו עכשיו.
דני בושקביץ
צריך להוסיף את זה.
שמרית שקד גיטלין
זה כבר קיים בנוסח.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אנחנו סיימנו את סעיף 1 ואין לנו מחלוקות עליו. משרד האוצר וביטוח לאומי, אין מחלוקות.
נעמה צורף
האם הוראות דומות של משרד הביטחון נחשבות להוראות כל דין?
שמרית שקד גיטלין
לפי כל דין. לפי חוק, כן. זה מכוח החוק.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 1.

ה צ ב ע ה

סעיף 1 – אושר פה אחד


כל חברי הכנסת שנמצאים כאן ויש להם זכות הצבעה, הצביעו בעד סעיף 1 והוא אושר פה אחד.
שמרית שקד גיטלין
סעיף 1א.

(א)
תחילתו של סעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום התחילה. תגמולים והטבות לפי חוק זה ישולמו או יינתנו בעד יום התחילה ואילך, למעט מענק התארגנות, מענק ניידות ומענק נישואין שישולמו בעד התקופה שקדמה ליום התחילה כאמור בסעיף קטן (ב).

(ב)
מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה התנאים לקבלת מענק התארגנות, מענק ניידות או מענק נישואין כאמור בסעיף 7(ד) לחוק העיקרי כנוסחו ערב יום התחילה, אך הוראות הסעיפים האמורים לא חלו עליו או שטרם נקבעו מענקים כאמור בחוק העיקרי, יהא זכאי לאותם מענקים, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל הטבות.

כאן יצטרך להיכנס הסעיף.
היו"ר חיים כץ
קודם כל נצביע על סעיף1א(א) ו-(ב).

ה צ ב ע ה

סעיף 1א(א) ו-(ב) – אושר פה אחד

כל חברי הכנסת שנמצאים ויש להם זכות הצבעה, הצביעו בעד אישור הסעיף.


תעברי לסעיף (ג). הוא צריך להיות מנוסח. לא נצביע עליו עכשיו אלא נאמר את העקרונות.
שמרית שקד גיטלין
יצטרכו להיות כאן שני נושאים. אני אתחיל מהנושא הקל, הנושא של מירי. בנושא של מירי אין לי עדיין את הפתרון המשפטי אבל אנחנו נכתוב משהו שחברי הכנסת יצביעו עליו כדי שהוא ייפתר גם לעניין המענקים.
היו"ר חיים כץ
מירי, אנחנו לא נביא את החוק למליאה אם לא ייפתר הנושא. סומכת עלינו?
מירי פיסטנברג
מאה אחוז.
אריה אלדד
בסעיף 1א(א), "והוא יחול גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום התחילה", כאן זה המקום לשתול את החריג.
שמרית שקד גיטלין
לעניין ההצבעה, זה יכול להיות ב-(ג) ו-(ד) ואחר כך בנוסח אני יכולה להעלות את זה ל-(א). זה רק לעניין ההצבעה.
זבולון אורלב
העיקרון הוא שעושים החרגה וזה יחול עליה.
שמרית שקד גיטלין
ההצעה שגיבשנו היא שלכל היתומים שלא קיבלו לפני אוקטובר 2000 ישולם מענק חד פעמי בסך 550 אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
זה נובע מכל התשלומים שהיו מגיעים בשערים ששולמו. יש כאן כאלה שיקבלו יותר מאלה שקיבלו וזה צריך להיות ברור. אנחנו הלכנו לכיוון בית הלל ולא לכיוון בית שמאי. אני מקווה שאלה שקיבלו, לא נקבל מהם עכשיו פידבקים למה אלה מקבלים יותר כי אלה קיבלו את הכסף מזמן והייתה הצמדה.
שמרית שקד גיטלין
בנוסף לכך הם יקבלו את המענקים של ניידות, נישואין והתארגנות.
היו"ר חיים כץ
ניידות, נישואין, התארגנות ועוד 550 אלף שקלים בגין הרטרואקטיביות.
זבולון אורלב
הרטרואקטיביות של עשר השנים.
שמרית שקד גיטלין
זה יהיה סעיף (ג) עליו עדיין לא מצביעים.
זבולון אורלב
אבל העקרונות מקובלים.
היו"ר חיים כץ
העקרונות מקובלים. ביטוח לאומי והאוצר, העקרונות מקובלים.
קריאה
מקובלים.
היו"ר חיים כץ
שיהיה לכם ברור, כל הנושא הזה עולה ביום ראשון לוועדת שרים. שלא נופתע.
זבולון אורלב
אם נופתע, נפתיע אותם ביום שני.
שמרית שקד גיטלין
הנושא השני הוא נושא שהעלה חבר הכנסת אורלב. יש סיטואציה בה שני הורים נפגעו בפעולת איבה אבל מכיוון שאחד ההורים היה שוטר או אחד ההורים היה במילואים, היתומים לא הוכרו כיתומים ששני הוריהם נהרגו בפעולת איבה.
זבולון אורלב
שתי משפחות כאלה בישראל.
שמרית שקד גיטלין
התיקון הזה נועד לתקן את הסיטואציה הזאת.

2.
תיקון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, בסעיף 9ב, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב)
יתום משני הוריו שהתייתם משני הוריו לפני שמלאו לו 37 שנים ומתקיימות בו הוראות פסקאות (1) או (2) שלהלן, יהיה זכאי לכל תגמול והטבה הניתנים לפי חוק נפגעי איבה ליתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל הטבות:


מדובר על יתום ששני הוריו נספים, עוד סיטואציה שכבר הכנסנו הוא יתום ששני ההורים שלו נספים. כלומר, יתום ששני ההורים שלו הם חללי צה"ל. הנושא השני הוא יתום שאחד מהוריו נספה וההורה השני נפטר בפגיעת איבה ושחלות לגביו הוראות סעיף 20א.(1)
יתום ששני הוריו נספים.

(2)
יתום שאחד מהוריו נספה והורהו השני נפטר מפגיעת איבה, ושחלות לגביו הוראות סעיף 20א. הוראות פסקה זו יחולו על אף הוראות הסעיף האמור.


יש כאן שתי סיטואציות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על זה. יש כאן שתי משפחות כאלה, אבל כאן הלכנו להרחבה.

ה צ ב ע ה

סעיף 2 – אושר פה אחד

כל חברי הכנסת הנוכחים ושיש להם זכות הצבעה, אישרו את הסעיף.
שמרית שקד גיטלין
3.
תיקון חוק משפחות חיילים שנספו במערכה – תחילה ותחולה

תחילתו של הוראות סעיף 9ב(ב) כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו של חוק זה, והוא יחול גם על יתום משני הוריו שהתייתם משני הוריו לפני תחילתו ושמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 9ב(ב). תגמולים לפי חוק זה ישולמו בעד יום התחילה ואילך, ואולם, מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה, התנאים לקבלת מענק התארגנות, מענק ניידות ומענק נישואין כאמור בסעיף 7(ד) ו-(ו) לחוק נפגעי פעולות איבה, יהא זכאי לאותם מענקים, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל הטבות.


זה צריך עיון, האם לגבי שתי המשפחות האלה צריך לעשות איזשהו מענק.
היו"ר חיים כץ
כן, ודאי.
שמרית שקד גיטלין
אנחנו ננסח את גם את זה.
זבולון אורלב
אותו הדבר.
היו"ר חיים כץ
הם יקבלו הכול.
זבולון אורלב
דין אחד לכולם.
היו"ר חיים כץ
כן.
אסנת כהן
אני חייבת לומר ששניים מהם הם קטינים שהחוק ממילא יחול עליהם.
היו"ר חיים כץ
אם כן, אין לך בעיה.
אסנת כהן
אין לי בעיה כי אני חושבת שערכית ומוסרית כך היה צריך לעשות. יש שם אחד שהוא בן 36.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 3 כפי שהוקרא.

ה צ ב ע ה

סעיף 3 – אושר פה אחד

כל חברי הכנסת הנוכחים הצביעו בעד אישור הסעיף.


אנחנו ננסה לסיים עכשיו הכול. עד הישיבה הבאה נותרו לנו 25 דקות וננסה לסיים הכול.
דני בושקביץ
יש לך את סעיף (ג).
שמרית שקד גיטלין
אותו הדבר. מענק חד פעמי, פיצוי רטרואקטיבי כמו שנתנו.
היו"ר חיים כץ
תנסחי אותו. אנחנו יכולים להצביע ולאשר לך לנסח את זה? אני יכול להצביע על העקרונות ולאפשר לך לנסח אותם.


יש לנו שתי בעיות. האחת, למצוא את הניסוח לגבי מירי ולסגור אותו. אם לא, החוק לא יגיע להצבעה. הנושא השני הוא ניסוח גובה המענק החד פעמי. מבחינתנו אנחנו רוצים לקוות שביום ראשון זה יעבור את ועדת השרים. אם זה לא יעבור את ועדת השרים, אנחנו נעלה את זה למליאה ונגייס את החברים. אין שום סיבה, גם אם זה מעבר לתקציב שהם חשבו, לא לאשר זאת. אני חושב שעשינו כאן משהו הומני, אני חושב שעשינו משהו שהיה צריך לעשות מזמן וחבל שהוא נעשה רק עתה. הניסוחים יבוצעו עד יום שני וביום שני אנחנו נצביע על הסעיפים שלא הוצבעו כאשר המטרה שלנו היא שביום שלישי או רביעי החוק יעלה למעלה.
צבי יהודה דיקשטיין
ההורים שלי נרצחו לפני כמעט תשע שנים בדרום הר חברון ויחד אתם נרצח אחי. אנחנו נשארנו תשעה ילדים. אני רוצה לומר כאן תודה רבה. לפני תשע שנים אמרו לנו מביטוח לאומי שאנחנו צודקים אבל אין פתרון. מה שנעשה כאן, זה תיקון היסטורי. תודה לזבולון, לדליה, וגם לך, חיים, כי באמת כשנכנסת לתמונה, מבחינתנו הכול השתנה. זה גמר אותנו להגיע עוד פעם ועוד פעם, לדבר ולשכנע ועוד פעם לספר. תודה שאתה מביא את זה לסיום.
זבולון אורלב
לא חוק אחד ולא שניים הצלחתי להעביר בכנסת הזאת אבל אין ספק שזה אחד החוקים אולי המרגשים ביותר שאתה אומר לעצמך שאם הגעת לכנסת כדי לעשות את התיקון הזה, הדבר הזה היה כדאי. אני חושב שהתגלגלה כאן זכות גדולה מאוד גם לעמיתתי לחוק, חברת הכנסת דליה איציק שמסיבות אישיות לא יכלה להיות כאן היום, אבל בעיקר ליושב ראש הוועדה, לחבר הכנסת חיים כץ שבאמת נקט כאן הליכים מאוד מיוחדים. אלה שלא בקיאים בעבודת החקיקה בכנסת, החוק הזה עובר בדרך מהפכנית, חדשנית, יצירתית מדהימה, עם הרבה תעוזה ומנהיגות.
היו"ר חיים כץ
את זה אתה תגיד במליאה.
זבולון אורלב
אני אגיד את זה גם במליאה, אבל חשוב לי לומר את זה כאן. אני לא יודע אם כולם ישתתפו במליאה. צריך להבין מה קרה כאן.


אני רוצה לומר עוד תודה אחת בסופו של דבר גם לכל עובדי המדינה שנמצאים כאן. נכון, היו לנו חבלי לידה וזה לא היה פשוט אלא אפילו היה קשה, אבל אם בסופו של דבר היום הצבענו בהסכמה – ואני מקווה שההסכמה הזאת תבוא לידי ביטוי ביום ראשון בוועדת השרים בערר שהגישה חברת הכנסת לימור לבנת – אני חושב שזאת תעודת כבוד למשרדי הממשלה, לביטוח הלאומי, למשרד המשפטים, למשרד האוצר.

אני גם יודע לומר תודה למנהיגות של היתומים שלקחה אחריות ואני יודע על חילוקי הדעות כי תמיד רוצים עוד, אבל צריך תמיד לדעת גם מה הגבול האפשרי. אני חושב שהלכנו הרבה מעל הגבול האפשרי שהתכוונו אליו לכתחילה.

אני מקווה מאוד שבשבוע הבא יושב ראש הוועדה יעמוד על בימת הכנסת ויציג את החוק – ואני בטוח שהוא לא יציג את החוק באופן טכני אלא גם ידבר על הערכים הגלומים בו, על האחווה, על אחריות, על הערבות ההדדית ועל המוסר של מדינה כלפי יתומיה – זה יהיה יום חשוב לכנסת.

שוב, תודה לכולם.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.


הדיון הבא הוא דיון אחר לגמרי וניתן לראות איך אנחנו עוברים מקיצוניות לקיצוניות, מנושא לנושא, דבר שלפעמים משגע את החיים.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45

קוד המקור של הנתונים