ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/07/2011

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4), התשע"א-2011, חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
21
ועדה משותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט והוועדה לקידום מעמד האישה

לדיון בהצעות חוק בנושא זכויות הסטודנט

27.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 2

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט

והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעות חוק בנושא זכויות הסטודנט

יום רביעי, כ"ה בתמוז התשע"א (27 ביולי 2011), שעה 10:00
סדר היום
1. הצעת חוק התאמות וזכויות לסטודנטיות בהיריון ואחרי לידה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 של חברת הכנסת רונית תירוש (פ/2877)
2. הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מספר 4) (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר - יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

ציפי חוטובלי – יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה

אנסטסיה מיכאלי

רונית תירוש
מוזמנים
סגנית השר לקידום צעירים, סטודנטים ונשים במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל

רינת דנון


- יועצת סגנית השר, משרד ראש הממשלה

רבקה לויפר


- רפרנטית רווחה, אגף תקציבים, משרד האוצר

אייל רק- לשכת היועצת המשפטית, משרד החינוך

עופר קובץ


- סטודנט, לשכה משפטית, משרד החינוך

עו"ד ליאורה אברמוביץ

- לשכה משפטית, משרד הרווחה

עו"ד ניר (חיים) ויינר

- הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שרית שטיינר


- משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שנטל שרה וסרשטיין

- מנהלת תחום משפחה, המוסד לביטוח לאומי

יעקב מזרחי


- מנהל אגף גבייה מעסיקים, המוסד לביטוח הלאומי

דני זקן- מנהל אגף הביטוח והבריאות, המוסד לביטוח לאומי

ליזי ביטון


- רואת חשבון, מנהלת תחום גבייה ממעסיקים, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד מיכל מזוז


- הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

פרופסור רות בייט-מרום

- המועצה להשכלה גבוהה

עו"ד יעל טור-כספא

- יועצת משפטית, המועצה להשכלה גבוהה

מעין גורמס


- המועצה להשכלה גבוהה

עוד" פפי יקירביץ

- יועצת משפטית ועד ראשי האוניברסיטאות, האוניברסיטה העברית

עו"ד מאיה צמח


- יועצת משפטית האוניברסיטה העברית

שלומית כנרי


- מכללת לוינסקי

מור אפרת


- רכזת זכויות אדם, התאחדות הסטודנטים הארצית

ערן חכים


- מ"מ הפורום המתאם על ארגוני הסגל האקדמי הזוטר

אנה ויטלין


- ארגון הסגל הזוטר, אוניברסיטת תל אביב

אביגיל פרידמן


- נציגת מלגות, האוניברסיטה העברית

עו"ד מאירה בסוק

- נעמ"ת
מנהלות הוועדה
יהודית גידלי

דלית אזולאי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

1. הצעת חוק התאמות וזכויות לסטודנטיות בהיריון ואחרי לידה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 של חברת הכנסת רונית תירוש (פ/2877)
2. הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מספר 4) (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה), התשע"א-2011
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בסדר היום. אנחנו בישיבה משותפת עם ועדת מעמד האישה, ברשות ---
יהודית גידלי
לא, לא, זו ישיבה שלך, ישיבה משותפת.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. טוב, רבותי, חינוך ומעמד האישה. אנחנו בדיון להצעת חוק בנושא זכויות הסטודנט, הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק של חברת הכנסת רונית תירוש. למען הפרוטוקול – הצעת חוק התאמות וזכויות לסטודנטיות בהיריון ואחרי לידה (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011 של חברת הכנסת רונית תירוש (פ/2877); והצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מספר 4) (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה), התשע"א-2011, פרוטוקול מספר 2. אנחנו בתאריך 27.7.2011, כ"ה בתמוז, תשע"א.

רבותי, בישיבה הקודמת ועדת החינוך ביקשה מהמציעים ומהממשלה כמובן להרחיב קצת את תיקון חוק זכויות סטודנט, הטבות לסטודנטים במילואים. אני מבין שהממשלה מביאה לנו בשורות בעניין זה. אנחנו נשמע את תוספת הסעיף שאתם מביאים, כמובן יש כאן כבר מבקשים לדבר, אז בואו נשמע קודם כל, כמובן, את הממשלה. מי בעצם מציג לנו? כן, בבקשה.
אייל רק
בוקר טוב. אייל רק, סגן היועצת המשפטית של משרד החינוך. בעקבות הדיון הקודם, שבו הוועדה ביקשה וחברי הכנסת ביקשו שאני אתייחס לאיזו שהיא רשימת תחומים ונושאים, מקבילה לרשימה שקיימת עבור מי שיוצא למילואים, שקיימת כבר היום בחוק זכויות הסטודנט, הוספנו את סעיף (ג) לסעיף שאנחנו מבקשים להכניס לחוק, שבו אנחנו כתבנו שהתאמות לפי הסעיף הזה ייקבעו בהתחשב בין השאר בסיבת ההיעדרות מבחינות או מלימודים, רציפותה ומשכה המצטבר, ולפי העניין יכללו בין היתר אחד או יותר מהתחומים הבאים:
התחום הראשון זה
(1) בחינה במועד מיוחד;
התחום השני זה צירוף של שני תחומים
(2) קביעת מועד להגשת עבודה והשלמת חומר ומטלות בקורס, לרבות בשים לב למהותם ולהיקפם ובתיאום עם המרצה;
והדבר השלישי שהוספנו, שקיים גם עבור אנשי המילואים –

(3) קביעת גורם במוסד שירכז את הטיפול בהתאמות שנקבעו לפי סעיף זה.
יתר הנושאים והתחומים שכלולים עבור אנשי המילואים הם או לא רלבנטיים כמו תיאום בין צה"ל לבין הבקשה לדחיית שירות. הנושא של רישום מוקדם גם לא רלבנטי, כיוון שהיום הרישום נעשה באינטרנט ולמילואימניק אין אפשרות גישה לאינטרנט בשטח. לעומת זאת, גם בשמירת הריון בבית אפשר להתחבר לאינטרנט. ובעצם בזה כיסינו גם את התחומים שנמצאים, זאת אומרת לא כיסינו, אבל קבענו את הדברים העקרוניים שנמצאים כבר בטיוטת הכללים שאישרה המל"ג עוד לפני החקיקה של החוק, וכמובן היא תקבע אותם בצורה פורמאלית בניסוח משפטי, לאחר שהחוק ייכנס לתוקף.
היו”ר ציפי חוטובלי
אז אתה מדבר בעיקר על התאמות של מועדי בחינות והגשת עבודות.
אייל רק
לא, ההתאמות הן יותר נרחבות. אנחנו קבענו, יש זכות להיעדרות שלא קשורה בכלל לבחינות או להגשת עבודות, אלא מנוכחות בכלל בקורסים. אני חושב שהטיוטה של הכללים הופצה לחברי הוועדות.
רונית תירוש
טיפולים נכללים?
היו"ר אלכס מילר
רבותי, סליחה, אני רוצה לפנות למציעים קודם כל. גברתי, סגנית השר וגברתי חברת הכנסת תירוש, האם התיקונים שהביאו לוועדה מקובלים מבחינתכם לכניסה לחוק?
סגנית השר גילה גמליאל
בהחלט. אני חושבת שזה התחלה. יש עוד כמה דברים שנצטרך להחריג בסוגיות שעלו בהצעת החוק הפרטית, אבל זה נצטרך להחריג אותם מהחוק ולקבל את החוק כלשונו, לקדם אותו כבר במושב הזה, ואת שאר ההיבטים אנחנו נבחן כהצעות אחרות.
היו"ר אלכס מילר
חברת הכנסת תירוש?
רונית תירוש
אין לי בעיה עם התוספת הזאת.
סגנית השר גילה גמליאל
אולי אם כבוד יושב הראש ידאג באמת לדיון בוועדה, על הנושאים האחרים שעלו כאן, אולי מזה נגבש משהו שיכול להיות מוסכם להמשך.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותי, בלי שום קשר לעניין זה, אנחנו החלטנו שאת פתיחת השנה האקדמאית, אנחנו נעשה באוניברסיטת חיפה. אז גם את הסוגיה הזאת, אני מאמין שאנחנו נעלה, כשנהיה קרובים לאוקטובר, לפתיחת השנה האקדמאית. כולכם מוזמנים כמובן. השאלות בנושאים הקשורים לזכויותיהם של הסטודנטים, אתם מוזמנים להעלות לכיוון הישיבה הזאת. אני, באישור של חברי הכנסת והממשלה, מכניס את סעיף (ג) לנוסח ולהצעת החוק.

רבותי, אני קיבלתי כאן בקשת רשות דיבור ממור, משהו זכויות.
מור אפרת
כן, מור מהתאחדות הסטודנטים הארצית. אני רוצה להתייחס לזה שיש נקודות בתקנות של המל"ג, שאין עליהן התייחסות בחוק. הייתי שמחה לראות שנוודא בחוק שתהיה התייחסות לכל הנקודות הקטנות, לכל הפירוט שהוועדה במל"ג דנה עליהן, כדי שזה לא ילך לאיבוד בין השורות.
היו"ר אלכס מילר
אני לא מאמין שזה ילך לאיבוד מכמה סיבות. קודם כל, הסיבה הראשונה שיש לכם נציגות מכובדת בכל מוסד אקדמאי, וזה דבר ראשון לסטודנטים שאתם יכולים לבוא ולעקוב אחרי ביצוע החוק. זה דבר ראשון.

דבר שני, יש לכם שני נציגים במועצה להשכלה גבוהה, שגם הם אחראים לעניין של התקנת תקנות ולפקח על עצם הביצוע. אנחנו קודם כל לא רוצים מצד אחד להגביל בנוסח החוק, הפרשנות יכולה להיות שונה. ודבר שני, לתת גם למוסדות להרחיב, כי בסופו של דבר, כמו שאני גם ראיתי בנושא של הטבות לסטודנטים במילואים, אלה שרוצים הם גם יודעים להרחיב בלי שום קשר עם הנוסח של הצעת החוק. הצעת החוק שאושרה הייתה מאוד כללית, דרך אגב. היו שם קריטריונים וכללים ברורים, אבל גם המוסדות ראו לנכון, בחלק מן הדברים להרחיב, וזה חוץ מזה גם פעילות שגם צריכה להיות במישור שלכם, כמייצגים את הסטודנטים. לפחות כאן יושבים שני אנשים שהיו שם, אני וחברת הכנסת, סגנית השר גילה גמליאל, שהיו יושבי ראש ותאמיני לי שאנחנו גם יודעים עד כמה גם הצד של הסטודנטים הוא חשוב בכל העניין הזה. אנחנו לא רוצים לקחת לכם את העבודה.
סגנית השר גילה גמליאל
אני הייתי אומרת עוד משהו, שיהיה פה היום עוד הישג בנוסף למגוון ההישגים שהסטודנטים מקבלים לאחרונה. צריך לברך על כך.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותי, עוד הערות?
מירב ישראלי
לי יש שתי שאלות. רק עניין של משרד התמ"ת, שבזמנו ---
היו"ר אלכס מילר
כן, נושא התקנות.
מירב ישראלי
התקנות, אם מבחינתם הם אמרו שהם אולי יצטרכו התאמות, אז ---
היו"ר אלכס מילר
רגע, זה לא בחוק? זה צריך להיות בחוק.
מירב ישראלי
לא, אז זהו. השאלה אם זה מקובל עליהם הנוסח הזה. הייתה להם איזו שהיא בעיה עם הנושא של הבחינה, אני מזכירה.
היו"ר אלכס מילר
לא, אנחנו ביקשנו שמשרד התמ"ת יביא תקנות לאישור ועדת החינוך. זה גם הובהר על ידי הממשלה בהצגת החוק.
מירב ישראלי
אז את זה צריך להוסיף.
היו"ר אלכס מילר
מה זה המכתב הזה?
יהודית גידלי
זה הסיכום של הישיבה הקודמת.
היו"ר אלכס מילר
בסדר. התמ"ת כאן? כן, בבקשה.
ניר ויינר
ניר ויינר, נציג הלשכה המשפטית של משרד התמ"ת. מבחינת ההצעה שהונחה על ידי משרד החינוך – היא מקובלת עלינו. אני לא בטוח שיש צורך בתיקונים, מכיוון שאיך שזה כתוב – ייכללו בין היתר, נותן את הגמישות המתאימה למשרד התמ"ת לבחון מה מתאים ומה לא, ולהכניס את זה בתקנות, שנכון לעכשיו וכפי שגם נעשה בנושא המילואים, זה תקנות שמתקין שר התמ"ת והן כרגע לא עוברות את אישור הוועדה.
היו"ר אלכס מילר
אוקי, תודה רבה. התקנות באישור ועדת חינוך.
מירב ישראלי
של התמ"ת?
היו"ר אלכס מילר
כן. זה בעניין הזה. אני גם מצפה מכם שתביאו תקנות במהרה, שלא יהיה אצלכם שם איפה שהוא בתוך המשרדים, שכל הסטודנטים הלומדים בהנדסה וטכנאים לא יזכו להטבות שמגיעות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. כן.
מאירה בסוק
יש לי שאלה. אני עו"ד מאירה בסוק מנעמ"ת. בישיבה הקודמת דיברנו על הנושא של ביטוח לאומי ודוקטורנטיות. אני מבינה שזה הולך לישיבה אחרת, או מה קורה עם זה?
היו"ר אלכס מילר
לא, אני מציע שבנושא הזה גם המציעים שמטפלים בעניין הזה, אני מציע שתעשו איזה שהוא סיור מוחות ותראו אם יש צורך בחקיקה נוספת בעניין זה, אבל אני לא חושב שזה בעצם יהיה הגורם שיעכב לנו את החוק. אוקי.
מירב ישראלי
אז רגע, שנייה. התקנות באישור שלנו, הכללים לא. נכון, זה מה שאמרת?
היו"ר אלכס מילר
הכללים לא.
מירב ישראלי
בסדר. ונושא נוסף זה שאם אנחנו לא כותבים הוראת תחילה, החוק נכנס לתוקף מיידי וצריך זמן גם להתקנת התקנות וגם שהמוסדות יתקינו הוראות, לפי התקנות.
היו"ר אלכס מילר
כן, מה קורה?
היו”ר ציפי חוטובלי
כנראה הם רוצים שזה יהיה עד תחילת השנה האקדמאית הזאת.
היו"ר אלכס מילר
בסדר גמור, אבל צריך, אתם רוצים את זה מהראשון לנובמבר, רבותי?
היו”ר ציפי חוטובלי
כן, תחילת שנת הלימודים האקדמאית הקרובה.
קריאה
אני לא יודעת, זה צריך לעבור הליך של אישור משרד המשפטים.
היו"ר אלכס מילר
לא התייחסתם לתחילה, רבותי, אנחנו נותנים כבר שלושה חודשים. תקבלו את זה בלי ויכוח. לא התייחסתם.
מירב ישראלי
לדעתי, אם אתה לא קובע כלום, לכאורה כל החוק נכנס לתוקף מיד.
אייל רק
כן, אין שום היגיון שביום למחרת זה יקרה.
מירב ישראלי
לכן אני אומרת, אני חושבת שצריך שיהיה איזה שהוא ---
אייל רק
את מדברת על המוסדות כרגע? כי המל"ג מן הסתם יסדיר ---
מירב ישראלי
גם התקנות.
היו"ר אלכס מילר
אני אשאל אתכם שאלה – הכללים נקבעו?
יעל טור-כספא
יש החלטת מל"ג. צריך עכשיו לנסח, להפוך אותם לכללים מכוח החוק ולקבל אישור.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת אני לא צריך עכשיו ישיבת מל"ג ---
קריאה
60 יום זה לא זמן סביר? אני לא מבינה.
אייל רק
לא, השאלה לא לגבי המל"ג, אלא לגבי המוסדות.
היו"ר אלכס מילר
ור"ה כאן? כן.
פפי יקירביץ
אני חושבת ש-60 יום, ה-1 בנובמבר יכול להתאים לנו.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. תחילת החוק – ראשון בנובמבר. כן, אדוני, מי אתה?
ערן חכים
ערן חכים מהפורום של ארגוני הסגל הזוטר. אנחנו מעבירים פה עכשיו חקיקה שמדברת על זכויות סטודנטיות והיא לא פותרת את כל הבעיות, כמו שכבר הוצג פה, ובעבר הובטח על ידי מל"ג שתוקם ועדה של ות"ת שתפתור בעיות שנותרו פתוחות בוועדה הזאת של המל"ג, שאני גם הייתי חלק ממנה. הוועדה של ות"ת לא דנה בבעיות האלה ---
היו"ר אלכס מילר
על סמך מה אתה אומר שהייתה איזו שהיא החלטה מסוג זה?
ערן חכים
היא נאמרה לי.
היו"ר אלכס מילר
יש לך את זה בכתב?
ערן חכים
לא, לא, היא נאמרה לי בעל פה.
היו"ר אלכס מילר
על ידי מי?
ערן חכים
על איזה בעיות? אוקי, להשיב ---
היו"ר אלכס מילר
לא, לא, סליחה, לא לנהל לי פה את הישיבה.
ערן חכים
על ידי מי? על ידי נציגי מל"ג.
היו"ר אלכס מילר
נציגי מל"ג, אוקי. אז תשמעו, אני מציע לך, אם יש לך נתונים שאתה חושב שכדאי להציג, תביא לי אותם. מקסימום אנחנו יכולים לפנות על ידי העניין הזה לשר החינוך, שהוא יושב ראש מל"ג, בשאילתה, אם במידה שיש דברים שצריך להבהיר אותם ובמידה שיש נושאים שצריכים להיות מטופלים, שכרגע אני לא יודע על מה בדיוק אתה מדבר, ואנחנו לא נפתח עכשיו דברים שכרגע לא נמצאים בחוק. פשוט תעביר לי את זה בצורה מסודרת על ידי הארגון שלכם, הארגון הארצי, שיהיה מכתב רשמי מהארגון הארצי שלכם, לוועדת החינוך, לוועדה למעמד האישה, שיצביע על אותם הנושאים שמבחינתכם חשוב להסדיר אותם, שאנחנו נדע - במידה שיש צורך - להתייחס. כמובן שיש לנו מנגנון לבדוק את זה מול המועצה להשכלה גבוהה ולקבל תשובות, במידה והבעיות האלו קיימות. זהו.
ערן חכים
העניין הוא שזה ---
היו"ר אלכס מילר
תקשיב, אני לא יכול לעבוד בצורה כזאת – שמישהו אמר לך משהו - שאנחנו עכשיו נתחיל להתייחס לשיחות פנימיות שיש בין ---
ערן חכים
זה לא עניין של שיחות פנימיות. זה עניין של נושאים שלא מוסדרים.
היו"ר אלכס מילר
בסדר, אז יש דברים שלא מוסדרים בכלליות.
ערן חכים
עכשיו עושים חקיקה והיא משאירה אותם בחוץ.
היו"ר אלכס מילר
אבל תקשיב, אנחנו לא מטפלים בזה כרגע. תבין, אנחנו לא מדברים כרגע על התוכן, כי התוכן נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה. עכשיו, אחרי שיצאו התקנות, אחרי שמוסדות יקבלו אותן, אתם תראו. אחרי שהמוסדות יחליטו, ועדת ראשי האוניברסיטאיות והמוסדות האחרים, יחליטו איך בעצם הם מפעילים את התקנות ומה נכנס בפועל, אתם תתייחסו בצורה מקצועית לכל דבר ודבר, מה שלא עובד, מה שלא הוסדר. יכול להיות שיש דברים שלא שמתם לב שכבר נכנסו לתקנות, שכבר הוסדרו. צריך לראות איך זה עובד בפועל. אנחנו לא יכולים להתייחס לדברים בדיעבד כשהחוק מתחיל.

גם כשחוקק חוק הטבות סטודנטים במילואים, אנחנו רק שנה וחצי אחרי זה – הצלחנו לראות ממש התקדמות עם הנושא הזה – ברגע שהאוניברסיטאות התחילו להפעיל את זה בצורה שיטתית בתוך המוסדות. צריך לראות איך הדברים, אנחנו מחוקקים חוקים חדשים, אנחנו היום רק אישרנו חוק תקנות על הפיקוח על מכוני פסיכומטרי, אחרי ששנה וחצי שנתיים – החוק נכנס לתוקף. אז יש דברים שצריך להתייחס אליהם בצורה הרבה יותר מקצועית ולבדוק כל עניין ועניין. בשביל זה אנחנו כאן גם במעקב, חוץ מזה. אז תעביר לי את זה בצורה מסודרת. העברת את זה לוועדת חינוך?
ערן חכים
אני אעביר לוועדת חינוך.
היו"ר אלכס מילר
אז יפה.
רונית תירוש
אדוני יושב הראש, אני יכולה לבקש בכל זאת, רק בשביל הפרוטוקול, שהוא יאמר על מה מדובר? רק כנושא, ככותרות?
ערן חכים
כן.
רונית תירוש
אם יושב הראש מסכים.
ערן חכים
בישיבה הקודמת דיברנו על עניין המלגות וסטודנטיות שיולדות במהלך המלגה או שנכנסות להיריון בזמן המלגה.
היו”ר ציפי חוטובלי
רגע, זה שייך שוב לתחום התארים המתקדמים.
ערן חכים
זה שייך לתחום התארים המתקדמים, אותם אנחנו מייצגים. עכשיו, התקנות הנוכחיות, לדוגמא – מישהי שמסיימת לימודיה ואת המלגה שלה בזמן היריון, נניח בחודש חמישי – אין לה שום הסדרה – המלגה נפסקת, ההכנסה שלה נפסקת, היא יוצאת לשוק העבודה בלי שאף אחד יעסיק אותה.
סגנית השר גילה גמליאל
דיברנו על זה בהרחבה, הבהרתי בתחילת דבריי שהסוגיות האלה, מה שגם ביקשתי מיושב הראש, זה כן לכנס ישיבה מיוחדת ולדבר על ההיבטים האלה בנפרד מן החוק, ומזה לגזור מסקנות חדשות.
רונית תירוש
לא, אבל מה האופציה ---
סגנית השר גילה גמליאל
לא, אבל לא קשורות לחוק כרגע. אם נבחן דרישה לחקיקה אחרת, זה עניין אחר כרגע.
היו"ר אלכס מילר
תודה, תודה.
היו”ר ציפי חוטובלי
אני אמרתי את דעתי. מאחר שהמלגה היא מלגה גלובאלית – אני חושבת שצריך להכיר באפשרות להמשיך לשלם את תשלום המלגה בתקופת הלימודים.
רונית תירוש
אני גם חושבת.
סגנית השר גילה גמליאל
כן, אבל זה לא הסוגיה שכרגע תעלה על הפרק בדיון הנוכחי, אלא בדיון ייעודי אחר, שזה יידון פה בוועדה או בוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר אלכס מילר
כן, המועצה להשכלה גבוהה.
רונית תירוש
רגע, רגע, אבל יש עוד איזה כותרת? ככותרת, אל תתחיל ---
ערן חכים
כן, ככותרת גם יש את עניין הפוסט דוקטורנטיות שגם לא נדון מספיק.
רונית תירוש
אוקי, זהו? זה מה שמאירה אמרה.
ערן חכים
כן, כן, זה מתחבר, זה דברים שמתחברים. זה אותו נושא, אבל זה דגשים שונים.
קריאה
שלא נעשה כלום איתו.
רונית תירוש
בסדר, זה בפרוטוקול ואנחנו נראה איך מתקדמים.
יעל טור כספא
ות"ת אכן הקימה ועדה שדנה בכל הנושא של קידום נשים באקדמיה. הוועדה הזו כבר סיימה את עבודתה, היא הייתה בראשותה של יושבת ראש ו"רה, ביחד עם יושב ראש ור"ם, והיו שותפים בזה המוסדות להשכלה גבוהה. יש המלצות כבר של הועדה, והן עתידות לבוא לדיון בפני ות"ת ומל"ג בקרוב.
סגנית השר גילה גמליאל
באיזו סוגיה? של הפוסט דוקטורנטיות?
יעל טור כספא
של קידום נשים ככלל, כסגל במוסדות להשכלה גבוהה, אבל בעיקר ---
סגנית השר גילה גמליאל
אבל עדיין אותה החלטה של הוועדה הנוכחית הזאת, שהתבקשתם לקבל את המחקר שדן בסוגיות של בעיית הפוסט דוקטורנט של נשים בחו"ל, והתחייבתם באותה ישיבה לזמן את הנוגעים בדבר, כולל המחקר, ואם את טוענת שהוועדה סיימה את עבודתה, אז מדובר פה באי אכיפת החלטה של הוועדה, שכדאי שיושב הראש יהיה מעודכן לגביה. אני רואה את זה בחומרה רבה.
יעל טור כספא
למיטב ידיעתי הוועדה דנה ושמעה את כל הגורמים הנוגעים בדבר.
סגנית השר גילה גמליאל
אבל איך זה יכול להיות? אנחנו הגשנו את המחקר. אתה זוכר, כבוד יושב הראש? עלתה פה סוגיה שהיא אמנם לא ---
יעל טור כספא
למיטב ידיעתי כל המסמך שלכם והכל היה בדיון בפני הוועדה. אני לא יודעת להגיד לכם פרטים, אני לא נציג של הוועדה.
סגנית השר גילה גמליאל
אז הם דנים בפני עצמם? בלי לשמוע את הגורמים?
יעל טור כספא
תבדקו את זה מול מי שאחראי.
סגנית השר גילה גמליאל
היושב כאשד, אתה זוכר את הדיון על הפוסט דוקטורנטיות? הוועדה של המל"ג התבקשה בזמנו לשמוע את המחקר ואת כל הנוגעים בדבר ולזמן אותנו לעניין הזה ולא היה ולא נברא, וכרגע אני שומעת בפעם הראשונה, שהוועדה סיימה את עבודתה כבר, ויש לה מסקנות. אז זה פשוט לא לאכוף את החלטות את הוועדה, והייתי פשוט דורשת שיתכנסו מחדש על מנת כן לאכוף את החלטת הוועדה כאן.
היו"ר אלכס מילר
לא הבנתי. עוד פעם, אנחנו ביקשנו לעשות ועדה במל"ג. הייתה ועדה?
סגנית השר גילה גמליאל
היא טוענת שהיא סיימה את עבודתה, ואם היא סיימה את עבודתה ולא שמעה אותנו, זה אומר שהם לא סיימו את עבודתם.
היו"ר אלכס מילר
למה אתם לא שמעתם אותם?
יעל טור כספא
אני יודעת שהועבר חומר לחברי הוועדה. אני לא מכירה את ההחלטה שהייתה פה לזמן, אני לא יודעת, אני לא מכירה.
היו"ר אלכס מילר
מאחר שאתמול אישרנו ---
יעל טור כספא
אפשר עדיין, זה עוד לא הובא לדיון בפני ות"ת.
סגנית השר גילה גמליאל
מצוין. אז זו הדרישה, בפעם השנייה, מטעם הוועדה.
יעל טור כספא
אין בעיה לקיים דיון ולשמוע. אני לא מכירה החלטה שחייבה לשמוע.
היו"ר אלכס מילר
מאחר שאתמול אישרנו הצעת חוק הנותנת החזרים על פר ישיבות לחברי מועצה להשכלה גבוהה, זה כבר יהיה גם משתלם לכם לעשות עוד ישיבה ולהתחשב.
קריאה
אז הם לא יגמרו את זה לעולם.
היו"ר אלכס מילר
יהיה לכם משתלם לעשות ישיבה נוספת. רבותי, אנחנו לא מדברים כאן על משהו שאפשר לעבור עליו לסדר היום בלי להתאמץ למצוא פתרון. אנחנו עומדים בירידה משמעותית באחוזים של הסגל הבכיר בהיבט של אנשים עם הנתונים שהוצגו בפנינו על ידי סגנית השר, על כך שגם בוגרי תואר שלישי עומדים על כמעט 50% למול הסגל הזוטר שעומד כמעט על 50%, למול סגל בכיר, שעומד על 75-25 נשים. אוקי?

דרך אגב, אני גם אשמח לעשות כאן ישיבה בוועדת החינוך, על העניין של ועדת מינויים באוניברסיטאות וכל ההיבט הזה. אז אני מציע לכם, באמת, להתייחס לעניין הזה בצורה רצינית. אם יש לכם מסקנות לבדוק גם כן עם כל הגורמים ששותפים לאותה ישיבה, ולהציג גם בפנינו את המסקנות האלה בצורה מסודרת. אם באתם, החלטתם, הייתה לנו ישיבה, אנחנו ביקשנו מכם להתייחס לעניין הזה, הסקתם מסקנות, אז אין בעיה – תעבירו לנו – נראה על מה מדובר, מה אפשר ---
יעל טור כספא
זה המלצות, המלצות. זה עוד לא עבר את ות"ת ומל"ג, זה רק המלצות.
סגנית השר גילה גמליאל
אז טרם העברת ההמלצות, מן הראוי שהם גם יקשיבו למחקר.
יעל טור כספא
אין בעיה.
היו"ר אלכס מילר
תראו, תבינו, אין בעיה לעבוד כאן בשיתוף פעולה. תראו, יש לכם פה גם משרד של ראש הממשלה שמוכן ללכת לפתרון של העניין הזה. כל עוד אתם משתפים פעולה ומשלבים ידיים לפתרונות מסוג זה, בסופו של דבר אתם מגיעים למטרה שגם כולנו ביחד מחפשים. אין פה מאבק על קרדיטים, אין פה מאבק על מי יותר מהר מביא את הדברים האלה לביצוע. וגם אתם בסופו של דבר תצטרכו, אם יהיה צורך, איזה שהן החלטות ברמה הממשלתית. אם זה גם בהיבט התקציבי, אם זה גם בשאר הדברים. אז תראו איך אתם משלבים ידיים בכל העניין הזה, אבל כמובן שאנחנו לא יכולים עכשיו לפתוח את החוק ולהתייחס לכל הסוגיות האלה כאן, כי אני לא חושב שזה יהיה גם מקצועי, בלי לשמוע את זה בצורה יותר מפורטת.
היו”ר ציפי חוטובלי
אדוני יושב הראש, יש לי רק שאלת הבהרה – הנושא של היעדרות בתקופה הסמוכה לאחר לידה – מבחינת המל"ג – אתם מתכוונים להכליל את זה בתקנות שלכם? את פרק תקופת ההיעדרות? אורך חופשת הלידה למעשה.
יעל טור כספא
כן, כן, וודאי.
היו”ר ציפי חוטובלי
אז על איזו תקופה אנחנו מדברים?
יעל טור כספא
30% מהקורס.
אייל רק
30% מהסמסטר. 30% משיעורי הקורס.
היו"ר אלכס מילר
זה בנוסף ל-20% שמגיע לכל סטודנט?
אייל רק
זאת שאלה טובה.
יעל טור כספא
סטודנטית זכאית להעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. אם היעדרות עלתה על 30% - תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו. זה מה שכתוב.
היו"ר אלכס מילר
זה בנוסף ל-20% שמגיע לכל סטודנט בקורס?
רונית תירוש
מגיע לכל סטודנט 20% אוטומטית.
יעל טור כספא
אנחנו לא מכירים זכות של 20% היעדרות.
רונית תירוש
יש 20% אוטומטי.
קריאה
זה לפי חוק הסטודנט.
יעל טור כספא
לכל מוסד? אני לא מכירה. זה לא משהו שבא מהמל"ג, אז אני לא יודעת.
היו"ר אלכס מילר
מה לא ידוע לכם? אני עשיתי שני תארים, ואני כמעט בכל קורס קיבלתי 20%.
קריאה
אבל לא בכל הקורסים יש נוכחות חובה. בחלק גדול מהקורסים אין נוכחות חובה.
יעל טור כספא
זה רק כשיש נוכחות חובה. אני לא יודעת, נתייחס לזה, אני לא מכירה.
היו"ר אלכס מילר
לא, בנוכחות חובה יש איזה שהוא משחק.
רונית תירוש
כשיש נוכחות חובה אז יש 20% אוטומטי, עוד בזמני.
היו"ר אלכס מילר
אז הם הוסיפו עוד 10% בטח.
היו”ר ציפי חוטובלי
רגע, אז כן או לא, סליחה?
היו"ר אלכס מילר
הנה, כתוב לך, 30% מהקורס.
רונית תירוש
אז זה בנוסף או לא?
סגנית השר גילה גמליאל
על זה בתקנות אפשר לדבר, לא כרגע להיכנס לפרטים לא רלבנטיים.
יעל טור כספא
אז נגיע למצב שהוא היעדרות של 50%. אני לא יודעת. הוועדה לא התייחסה לשאלה הזאת, אפשר לפנות לוועדה ולשאול.
סגנית השר גילה גמליאל
טוב, אבל אז זה יהיה בתקנות ולא כרגע. אני חושבת שהשיח כרגע לא רלבנטי. קחו אבל בחשבון שהנושא הזה יעלה בדיוני התקנות. לדעתי מעבר, אם זה צורך מתבקש, אם יש אישורי בריאות, זה דבר אחד ודבר שני, גם ההיבט של התשלום, שהוא גם היה חשוב, כי היו מוסדות שגבו תשלום מחודש כנגד אותן סטודנטיות שנאלצו לא לעמוד בדרישות הקורס, אז שילמו פעמיים על הקורס. אז אלה דברים היום --- זה החידוש.
רונית תירוש
אדוני יושב הראש, אני רוצה לומר משהו. צודקת השרה שצריך לדון בנושא הזה במסגרת תקנות, אבל אם אני עושה חישוב שבערך לומדים בשנה נטו שישה חודשים, אז שלושה חודשי לידה זה 50%. אז לא צריך להיבהל מ-50%, זה בדיוק מה שיוצא. אני לא אומרת לכם להחליט כרגע, אבל קחו בחשבון שזה לא מופרך. אני בהתחלה נבהלתי מ-50%, אחר כך ירדתי לפרקטיקה, ואמרתי – רגע, בדיוק כשהתחילה השנה יצאתי לחופשת לידה, אני מפסידה שלושה חודשים, זה חצי.
היו"ר אלכס מילר
זה גם תלוי כמה פעמים בשבוע יש גם קורס, כי יש קורס שהוא פעם בשבוע ויש קורס שהוא פעמיים בשבוע.
רונית תירוש
נכון, בסדר, אני לקחתי באופן גס, אבל צודקת השרה. תדונו בזה באופן פרקטי.
היו"ר אלכס מילר
טוב, בקשר לתמ"ת, רבותי ---
היו”ר ציפי חוטובלי
אבל השאלה שלי היא כזאת, רק נקודה משמעותית. מאחר שכמו שאמר יושב הראש יש קורסים שהם פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, פעם בשבוע – אני חושבת שיותר הגיוני לכמת את זה במסגרת זמן, מאשר רק במסגרת האחוז שמותר להיעדר מכל קורס, כי ככה חלק מהקורסים יהיה מותר להיעדר 30% ויש 3 פעמים בשבוע, וחלק מהקורסים ---
רונית תירוש
צודקת. זה נגמר לה בחודש.
היו”ר ציפי חוטובלי
לא, זה ייצר מציאות מוזרה.
רונית תירוש
זה אומר שיתנו לה רק חודש חופשה, מבחינת לימודים.
היו”ר ציפי חוטובלי
לא, אני גם חושבת שאותה אישה, אותה סטודנטית שילדה, היא לא יכולה עכשיו לעשות תחשיבים לפי כל קורס שהיא לומדת בו, כמה מגיע לה פר קורס. היא צריכה לצאת לחופשה מסודרת, היא לא יכולה ---
רונית תירוש
מה שעושה את הקושי יותר מורכב, אז הם ידונו בזה, נכון.
היו”ר ציפי חוטובלי
אני חושבת שזה חשוב שזה יובא כבלוק של זמן, שהסטודנטית ---
סגנית השר גילה גמליאל
כן, צריך לחשוב על 12,000 סטודנטיות בשנה שהן יולדות, וכאן צריך לראות את ההיבט, ראשית מבחינה בריאותית, כפי שאתן רואות אותי, אז מבחינה בריאותית בשישה השבועות הראשונים, בכלל צריך לשמור מבחינה בריאותית על עצם האם היא יכולה בכלל לחזור למסגרת לימודים. אז שישה שבועות מראש, גם בחלוקה של חופשת לידה בין גבר לאישה, זה משהו שקבוע כחופשת לידה לאישה דווקא מטעמי בריאות, ולאחר מכן אני חושבת שזה בוודאי ובוודאי צריך להיות מדד מאד חשוב, בקבלת שיקולי הדעת בהחלטה. לאחר מכן יש בעיות אחרות, אבל זה כבר אפשר לדון.
היו"ר אלכס מילר
טוב, עוד הערות רבותי?
היו”ר ציפי חוטובלי
רק לוודא – יהיה תיאום בין כל המכללות והמוסדות האקדמאים מבחינת יישור קו ---
היו"ר אלכס מילר
לא מבחינת אקדמיה – אקדמיה זה משהו אחר, תמ"ת זה משהו אחר. תמ"ת, בגלל שהם היו צריכים להתקין תקנות, הם יעבירו לנו תקנות עד הראשון בנובמבר, ואז, אחרי שאנחנו נאשר אותן אז הם יפעילו אותן ומל"ג, החוק כבר, בגלל שהם לא צריכים להתקין תקנות, הם כבר ניסחו אותם ואישרו אותם, הם כבר יפעילו אותם באישור של ור"ה, בראשון לנובמבר.
מירב ישראלי
אז אני מוסיפה שהתקנות רישיונות של שר התמ"ת, יובאו עד הראשון בנובמבר. עד לתאריך התחילה.
היו"ר אלכס מילר
כן. טוב, בנוסף לכך, רגע, מה קורה עם כל המוסדות שגם בחוק – האמנות, תרבות, כל אלה.
מירב ישראלי
האמנות – זה היה תוספת.
היו"ר אלכס מילר
הכנסנו אותם, כל בית צבי, רימון, כולם בתוך החוק.
אייל רק
יש סעיף כללי בתיקון לחוק שעשינו, שקובע ששר התרבות והספורט, יקבע איזה הוראות מתאימות מבין ההוראות ---
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת גם משרד התרבות צריך להעביר לנו תקנות.
אייל רק
לא, הוא צריך להחליט אם בכלל להתקין תקנות. אם זה מתאים בכלל.
מירב ישראלי
זה כמו לגבי מילואימניק. כמו לגבי סטודנטים במילואים.
רונית תירוש
מה זאת אומרת? זה אופציה של השר להחליט?
קריאה
מה זאת אומרת?
מירב ישראלי
זאת אומרת, המוסדות האלה הם לא מוסדות אקדמאיים, הם מוסדות שמשרד התרבות מכיר בהם ---
היו"ר אלכס מילר
תומך בהם.
מירב ישראלי
לאו דווקא, נדמה לי. בסוף לא כרכנו את זה בתמיכה בהכרח, נכון?
אייל רק
לא.
היו"ר אלכס מילר
רגע, מי האחראי על הביצוע בחוק של ה ---
מירב ישראלי
זה סעיף 24 ב' אומר – שר התרבות ממונה על ביצוע חוק זה לעניין מוסדות לאומנות והוא רשאי, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת חינוך ותרבות של הכנסת, לקבוע הוראות בעניין תנאים שבהתקיימותם יראו מוסד כמוסד כזה ושר התרבות והספורט רשאי לקבוע הוראות לגבי אי תחולתן או תחולתן, בשינויים שיקבע של הוראות סעיפים 7-22. אולי צריך פשוט להוסיף פה – מה עשינו את זה? לא, זה נכלל כי זה 19.
אייל רק
זה נכלל.
מירב ישראלי
כן. כולן או חלקן על מוסד לאומנות, או על סוגים של מוסדות לאומנות, אך בסטייה מהוראות בסעיף 22 (ג).
היו"ר אלכס מילר
אוקי, זאת אומרת הם בפנים.
מירב ישראלי
אם השר יחליט.
אייל רק
אם שרת התרבות והספורט תחליט שזה מתאים להחיל גם את זכויות המילואים וגם את זכויות הסטודנטים – ההיריון והפוריות, אז היא תביא את ההוראות לאישור הוועדה.
היו"ר אלכס מילר
תרבות כאן?
אייל רק
הם לא הוזמנו.
היו"ר אלכס מילר
טוב.
יעל טור כספא
מי מכנס אבל את המוסדות האלה? מי ארגון הגג של המוסדות האלה?
היו"ר אלכס מילר
איזה?
יעל טור כספא
כל מוסדות התרבות.
היו"ר אלכס מילר
אין להם ארגון, יש להם תמיכה. הם מקבלים תמיכה, הם לא תחת פיקוח. אין להם סיליבוס ---
רונית תירוש
מי מביא את זה ---
קריאה
הוועדה כאן.
היו"ר אלכס מילר
טוב, רבותי, אנחנו נאשר את העניין הזה עם התיקונים שהובאו על ידי הממשלה ועם התיקון של התמ"ת, לקריאה שנייה ושלישית. אני מעלה את החוק עם התיקונים להצבעה.

מי בעד? החוק אושר פה אחד.

הצבעה
בעד – פה אחד
החוק אושר
היו"ר אלכס מילר
ועכשיו ברכות, אני מברך את כולכם על קידום הצעת החוק החשובה הזאת. אני מקווה מאד שבאמת החוק ייכנס לפועל במהרה וכל המוסדות, לא רק יישמו את הכללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, אלא גם ירחיבו.

אנחנו נקיים ישיבה לעניין של הפיקוח על הפעלת החוק, וכמובן גם איפה שהוא שם בנובמבר, אני מקווה מאד שבוועדה למעמד האישה או בוועדת החינוך, נקיים ישיבה על כל העניין של המעמד ---
היו”ר ציפי חוטובלי
אפשר גם משותף, לאור שיתוף הפעולה המוצלח.
היו"ר אלכס מילר
אפשר גם משותף. על מעמד הנשים במערכת ההשכלה הגבוהה.
היו”ר ציפי חוטובלי
תודה. אדוני יושב הראש, אני רוצה לברך אותך על הקידום המהיר של החוק החשוב הזה, את סגנית השר, על הבאת החוק, את חברת הכנסת תירוש על הבאת החוק. באמת מדובר בחוק שסטודנטיות וסטודנטים יוכלו ליהנות ממנו כבר בתחילת השנה האקדמאית הקרובה, ואני מאד מקווה שאחרי שנצביע על זה בכנסת, התקנות שיותאמו יהיו לשמחת כל היולדות ובעלי המשפחות החדשים בישראל.
היו"ר אלכס מילר
אתם רוצים להגיד כמה מילים?
סגנית השר גילה גמליאל
כן, קודם כל לי זה נפלא. אני באמת, ההתמודדות הראשונה הייתה בהיריון הראשון שלי, לפני כשנתיים ---
היו”ר ציפי חוטובלי
גילה, זהו, אולי תרשמי לעוד תואר.
סגנית השר גילה גמליאל
ארבעה תארים, תודה רבה, הספיק לי. עכשיו יש לי תארים של אמא, זה תואר בפני עצמו. מה שאני רוצה לומר שזו באמת סגירת מעגל מבחינתי, באופן אישי. אני מברכת גם אותך, אלכס ואותך ציפי על כל הזירוז של המהלך הזה, ואני שמחה שנצליח לקדם את החוק כבר במושב הזה והוא יהפוך להיות חוק. בסוגיות שצריכות להיות כל כך טריוויאליות, בעידן שבו נשים, שלב ההורות שלהן משתלב עם רכישת השכלה גבוהה, כל המהלכים שאני גם מקדמת ומובילה, של שילוב קריירה והורות.

אני מודה שבתחילת הדרך, בקדנציה הראשונה ובתפקידי כיושבת ראש התאחדות הסטודנטים, יושבת ראש אגודת סטודנטים, לא הייתי מספיק ערה לזה, כי פשוט לא הייתי שם, אבל היום אני מבינה את המשמעויות והרצון ליצור מצב של מקומות עבודה תומכי משפחה וגם מקומות לימוד תומכי משפחה, אני חושבת שאלה דברים שהם חשובים מאד והחוק הזה הוא עוד צעד בפתרון הבעיה.

וזה גם אחרי מסיבת העיתונאים האחרונה, מבחינתי זה עוד הישג עבור ציבור הסטודנטים, שכפי שאני חושבת כהפיכת הצעירים והצעירות, והסטודנטים והסטודנטיות, כמשאב הלאומי של המדינה שלנו, שכל דבר כזה זה השקעה, זה לא הוצאות, אלא השקעות שמניבות פירות בסופם של תהליכים, וצריך לזכור שהם לעתים גם תהליכים ארוכי טווח. ראיתם כזה זמן לקח להעביר את החוק הזה? שנתיים כמעט. אז לצערי גם בשאר ההיבטים זה דברים שהם מדיניות שצריכים תמיד להוביל, שמסתכלת לטווח הארוך ולא רק לטווחים הקצרים, ודברים כאלה – גם הפירות בסופו של דבר מגיעים.

אז אני באמת מברכת על כך, גם אותך כמובן רונית, ואת כל מי שלקח בזה חלק. אז באמת תודה.
רונית תירוש
תודה רבה ראשית ליושבי הראש, לחברת הכנסת ציפי חוטובלי ולחבר הכנסת אלכס מילר, ותודה מיוחדת לשרה גילה גמליאל, שאפשרה לי להעביר את החוק ולהצמיד אותו לחוק הממשלתי. אני בהחלט חושבת שמעבר לתוצאה המיידית הזאת, שמשפרת את זכויותיהן של נשים בהריון בהיותן סטודנטיות – יש פה נקודת ציון היסטורית - בתהליך מתמשך הייתי אומרת – של מהפיכה חברתית – לשוויון הזדמנויות בין המינים. אני חושבת שהתהליך הזה – שנוהל באופן מאד מובהק על ידי הנשים – החל מהשרה ודרך יושבת ראש ועדה, ואלכס כמובן הצטרף בשמחה לזה, מתוך ראייה שוויונית של המגדר, אז אני יכולה רק לברך על התהליך ועל החוק הזה, שהוא עוד נקודת ציון בתהליך ארוך, כפי שציינתי.

אני רק רוצה להציע לשרה, היא ציינה את פועלה למען עידוד נשים לצאת לתעסוקה ולאפשר להן – אם תוכלי באמת לקדם חוק שכבר קיים – של חינוך חינם לגילאי 3, שהוא נעצר בלמ"ס 2 נדמה לי ---
היו”ר ציפי חוטובלי
הוא מבוטל בחוק ההסדרים.
רונית תירוש
הוא מבוטל? עוד יותר גרוע. אני פשוט התייאשתי, אז אני לא עוקבת באיזה סטאטוס הוא, אבל זה חוק שבהחלט מאפשר לצד סבסוד מעונות והגדלת היצע המעונות, הוא בהחלט מאפשר ליותר נשים לצאת לעבודה וזה תהליך שאני חושבת שאת יכולה לקדם.
סגנית השר גילה גמליאל
שבחזון שלי באופן כללי – לימודים צריכים להיות חינם עד תום התואר הראשון.
רונית תירוש
בואי נתחיל עד גילאי 3.
סגנית השר גילה גמליאל
אז אין ספק שאני מאד מסכימה עם הדברים האלה.
רונית תירוש
תודה.
היו"ר אלכס מילר
טוב, אני גם רוצה להגיד עוד מילה טובה ---
רונית תירוש
רגע, מותר להגיד תודה גם ליועצת המשפטית ולמנהלת הוועדה כמובן.
היו"ר אלכס מילר
זה אנחנו גם נעשה.
היו”ר ציפי חוטובלי
גם למנהלת השנייה.
רונית תירוש
לשתי מנהלות הוועדה.
היו"ר אלכס מילר
כן, זה אנחנו נעשה בצורה מסודרת גם במליאת הכנסת. גם מילה טובה רבותי, לשר החינוך שהיה שותף גם בקידום הצעת החוק הזה, וכמובן גם לשר התמ"ת. זה שני השרים שהפעילו את החוק הזה בפועל במוסדות אשר הם עומדים תחת המסגרת שלהם. וכמובן, שאנחנו מצפים מכל המערכות – קידום מהיר של כל אותם הכללים שהם קובעים.

לעניין זה אנחנו סיימנו. רבותי, הישיבה הזאת נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים