ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/07/2011

סיור ועדת הכלכלה ברפתות לנושא משק החלב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים