ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/08/2011

הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון מס' 2) (מניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון), התשס"ז-2007

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה

02/08/2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 607
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ב' באב התשע"א (2 באוגוסט 2011), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון מס' 2) (פיצוי בלא הוכחת נזק), התשס"ז-2007 של חה"כ גלעד ארדן, חה"כ יואל חסון, חה"כ דני יתום, חה"כ (לשעבר) יוסי ביילין, חה"כ (לשעבר) צחי הנגבי, חה"כ יובל שטייניץ, חה"כ רונית תירוש (פ/1216).
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר – היו"ר
מוזמנים
חה"כ יואל חסון

עו"ד אילנה מישר
- עו"ד לשכת משפטית, משרד הבריאות

חיים גבע הספיל

- קידום בריאות הציבור, משרד הבריאות

עו"ד מיכל צברי דוד
- לשכה משפטית, משרד הפנים

ערן הכהן

- רפרנט בריאות באגף התקציבים, משרד האוצר

סימה אדיב

- מתמחה, משרד המשפטים

עו"ד טלי שטיין

- ממונה תחום הבריאות, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
בנדלר אתי
מנהלת הוועדה
ורון לאה
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים
הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון מס' 2) (פיצוי בלא הוכחת נזק),
התשס"ז-2007
היו"ר חמד עמאר
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון מס' 2) (פיצוי בלא הוכחת נזק), התשס"ז-2007 של חבר הכנסת יואל חסון, החלת דין רציפות.
בתאריך 16.7.2007 אישרה הכנסת החלטה לפצל את סעיף 11 מהצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים. שאר הסעיפים אושרו בקריאה שנייה ושלישית ב-25.7.2007. .

בתאריך 29.5.2011 פנתה הוועדה למזכיר הממשלה. בתאריך 30.6.2011 הודיע סגן מזכיר הממשלה כי הממשלה תומכת בהחלת דין רציפות בסעיפים 1 ו-11 בלבד.
לאה ורון
מה שהממשלה מודיעה, כנראה בטעות, זה שהיא תומכת בהחלת דין רציפות בסעיפים 10 ו-11 ומתנגדת להחלת דין הרציפות בשאר הסעיפים המוצעים. מה שעומד על שולחן הוועדה זאת בקשה להחיל דין רציפות על סעיף 11.
היו"ר חמד עמאר
רק סעיף 11?
לאה ורון
כן אדוני.
אתי בנדלר
כדי להבהיר. היתה הצעת חוק שכללה מספר סעיפים. סעיף 10 לא התקבל ולכן הוא מת ואי-אפשר להחיל עליו רציפות. היה פיצול של סעיף 11 בלבד ולכן אך ורק על סעיף 11 מבוקש דין רציפות.
היו"ר חמד עמאר
אם כך, אנחנו מבקשים דין רציפות על סעיף 11. האם למישהו יש הערות בנושא?

אני מבין שהממשלה תומכת בנושא ומשרד הבריאות תומך בנושא
יואל חסון
אני שמח שניתן כנראה את דין הרציפות לסעיף 11. זה כלי חשוב ונוסף במלחמה שלנו בתופעת העישון ולצמצום תופעת העישון. הסעיף הזה מאפשר אכיפה יותר חזקה, מאפשר יותר מנוף חשוב על אותם מקומות ציבוריים כדי שבאמת יאכפו את החוק ושלא יהיה עישון במקומות האלה. בחלק מהמקומות עדיין יש לנו בעיה.
יתכן שלאחר שהחוק הזה יחזור לדיונים, עוד נדון ונוסיף ונתייחס לדברים בצורה יותר פרטנית וגם למהות החוק. תודה רבה.
היו"ר חמד עמאר
תודה רבה.

אני מעמיד להצבעה את הבקשה להחיל דין רציפות על סעיף 11 בלבד. מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר חמד עמאר
דין הרציפות על סעיף 11 אושר.
אתי בנדלר
כשיו צריך להעביר את זה לאישור המליאה כמובן.
היו"ר חמד עמאר
הישיבה נעולה.
(הישיבה ננעלה בשעה 09:15)

קוד המקור של הנתונים