ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/07/2011

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 15), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
7
ועדת החינוך, התרבות והספורט

25.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 462
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ג בתמוז התשע"א (25 ביולי 2011), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מטרות החינוך), התשע"א-2010 של חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/2656)
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר

זבולון אורלב – מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד יעקב פרידברג
- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד דורית מורג

- יועצת משפטית, משרד החינוך

ענת חיים

- יועצת לשר החינוך, משרד החינוך

עו"ד נועה בן אריה
- יועצת משפטית למרכז השלטון המקומי

מלכיאל דהן

- מנהל תחום פיקוח על השירות הלאומי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רכזת בוועדה
רבקה וידר
ייעוץ משפטי
עו"ד מירב ישראלי
רשמה וערכה
ר.כ. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מטרות החינוך), התשע"א-2010
היו"ר אלכס מילר
צהריים טובים. הנושא הצעת חוק חינוך ממלכתי תיקון – מטרות החינוך), תשע"א-2010 של חבר הכנסת זבולון אורלב. פרוטוקול 462, פ/2656.

חבר הכנסת אורלב, בבקשה, החוק שלך, חוק שאני רואה שהוא לא ארוך מדי.
זבולון אורלב
כן, הוא חוק קצר מאד.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו מכינים או תו לקריאה ראשונה, נכון?
זבולון אורלב
כן.
היו"ר אלכס מילר
יופי.
זבולון אורלב
זה חוק שמוסיף תשע מילים לחוק מטרות החינוך, לסעיף 9 והסעיף שעוסק בטיפוח מעורבות בחיי החברה ונכונות לקבל תפקידים והסוגיה של אחריות ורצון. אנחנו רוצים גם להוסיף – והן בשירות המדינה במסגרת צבאית, בשירות לאומי ושרות אזרחי, כיוון שתפיסתנו היא שמערכת החינוך צריכה לחנך לערכי היסוד של מדינת ישראל וחלק מערכי היסוד האזרחי, זה שתלמיד צריך למלא את חובתו כלפי הכלל.


ולכן אנחנו מציעים את הדבר הזה וכאמור ועדת השרים לחקיקה אישרה, בכפוף לכך שאנחנו נתאם את הנוסח עם משרד החינוך, שר החינוך, ואני קיבלתי את הדבר. בין כך ובין כך, הופנתה תשומת ליבי שגם בתיקון מספר 10 בחוק חינוך ממלכתי, מה שנקרא החינוך המשלב - חוק חינוך משלב - גם שם צריך בעצם בסעיף 3 להוסיף את הדבר הזה. בסעיף 3 כתוב – תכנית להשלמה שתכלול לימוד מקורות יהודיים בהיקף רחב, באופן מעמיק, תוך שימת דגש על עיסוק בזהות יהודית ועל חינוך לערכי הסובלנות במורשת ישראל ולקיום חיים משותפים, או ברית ייעוד וגורל בין כל חלקי העם בתפוצות ישראל ובתפוצות, והכוונה גם להוסיף – והן חינוך לשירות המדינה במסגרת צבאית, בשרות לאומי, בשרות אזרחי.

הרעיון הזה עלה גם הוא, כדי שזה יהיה במקביל. אני גם פניתי למנהלת הוועדה שיזמינו את האנשים.
רבקה וידר
הזמנו, אבל זה היה אתמול.
זבולון אורלב
אתמול, בסדר, יכול להיות. אז לשנייה ולשלישית הם יבואו, אבל אני מציע להכניס את זה כבר לקריאה הראשונה ולעשות גם תיקון עקיף איתו לשנייה ולשלישית, כי אחרת אם לא נטפלת בזה עכשיו, אז לשנייה ולשלישית תישמע טענה של נושא חדש. אם שר החינוך מתנגד אז- אני יודע ששר החינוך לא מתנגד. שאלתי את אנשי שר החינוך, אני מדגיש, את אנשי שר החינוך שאלתי ונמסר לי שיש לי את ברכתו לעניין הזה.
היו"ר אלכס מילר
אני צריך לצאת.
זבולון אורלב
אז אתה ממנה אותי לממלא מקום?
היו"ר אלכס מילר
טוב.

חילופ יו"ר – היו"ר זבולון אורלב
היו"ר זבולון אורלב
אז אני מציע שאם יש הערות, עכשיו הזמן. כן, משרד המשפטים?
מירב ישראלי
אני לא כל כך מבינה את זה.
היו"ר זבולון אורלב
אתה לא מבינה את זה?
מירב ישראלי
לא, כי אם אנחנו מתקנים את זה במטרות החינוך, זה חל גם על המשלב ---
יעקב פרידברג
בדיוק, זה מה שרציתי להעיר.
מירב ישראלי
אז זה לא ---
היו"ר זבולון אורלב
מה?
יעקב פרידברג
מטרות החינוך בסעיף 2 חלות גם על החינוך המשלב.
היו"ר זבולון אורלב
שמעתי. ענת.
ענת חיים
זה גם משהו שהוצג לנו בעבר כשדנו בזה. הטענה שכל מטרות החינוך חלות על החינוך המשלב, כי זה חינוך ממלכתי. אנחנו יודעים את זה, הציגה את זה היועצת המשפטית בזמנו בדיונים פנימיים שלנו. בכל זאת, אנחנו חושבים שהתוספת שחבר הכנסת אורלב מציע לחידוד ההגדרה של חינוך משלב בתכנית ההשלמה, היא חידוד ראוי.
היו"ר זבולון אורלב
כי אם הטענה שלך נכונה, אז למעשה כל סעיף 3 בחוק חינוך משלב מיותר.
מירב ישראלי
לא.
יעקב פרידברג
לא, סעיף 3 עוסק בתכנית ההשלמה, שהיא ייחודית לחינוך המשלב, ואני חייב לציין שהנוסח שלה, אני אומר את זה בעדינות, הוא כבד ויצירתי מספיק ---
היו"ר זבולון אורלב
אני מודה לך, כי הייתי שותף בניסוחו.
מירב ישראלי
היה לנו הרבה דיונים על זה.
יעקב פרידברג
אני מסופק אם יש טעם להעמיס עליו עוד דברים.
מירב ישראלי
לא, גם צריך להבין שתכנית השלמה ---
יעקב פרידברג
מדובר על תכנית ההשלמה, שוב.
מירב ישראלי
יש גם את החינוך הממלכתי וגם את החינוך הממלכתי דתי, אז זה לא רק לחינוך ה- ברגע שאתה מכניס את זה למטרות, אין צורך להכניס את זה לתכניות ההשלמה.
יעקב פרידברג
אני מופתע מכך שיושב הראש לא חושב שהחינוך הממלכתי דתי צריך לומר את הדברים האלה.
מירב ישראלי
תכניות ההשלמה הן לכל סוגי החינוך.
היו"ר זבולון אורלב
לא הבנתי מה שאמרת. מה אמרת?
יעקב פרידברג
כן.
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני באמת לא הבנתי, לא בציניות.
יעקב פרידברג
מדובר על תכנית ההשלמה.
היו"ר זבולון אורלב
כן. אנחנו רוצים שתכנית ההשלמה גם היא תכלול את העניין של ---
יעקב פרידברג
מדוע לא תכנית ההשלמה על החינוך הממלכתי דתי?
מירב ישראלי
כן, אבל למה רק למשלב?
היו"ר זבולון אורלב
אני מסכים גם שם, זה רעיון לא רע, אגב.
מירב ישראלי
אבל אין בזה צורך, כי אחרת אתה צריך להכניס ---
יעקב פרידברג
לכן זה לא מתאים למטרות החינוך. זה בעצם מה שאני מנסה לטעון.
ענת חיים
אבל אנחנו יודעים מהשיחה שלי היתה עם חבר הכנסת אורלב, שאנחנו ביקשנו את ההגדרה של חינוך משלב. שמדובר על ההגדרה של חינוך ממלכתי משלב שרשום –הגדרה וזהות יהודית ציונית.
מירב ישראלי
זה משהו אחר.
יעקב פרידברג
ציונית לא מופיעה בנוסח.
דורית מורג
ככל שאנחנו מתקנים את סעיף 2 להגדרה, הרי סעיף 2 הזה יהיה נכון לכל סוגי החינוך.
יעקב פרידברג
גם לחינוך המוכר שאינו רשמי.
דורית מורג
נכון. דרך חוק הפיקוח על בתי ספר.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה סעיף 2?
יעקב פרידברג
סעיף 2 זה סעיף מטרות החינוך, שאותו אתה מתקן.
דורית מורג
זה הסעיף שאתה מתקן אותו. אתה מתקן את סעיף 2, סעיף מטרות החינוך. ככל שאנחנו מוסיפים מטרה נוספת או חלק מהמטרה, מוסיפים למטרה ---
היו"ר זבולון אורלב
היא חלה על כולם.
דורית מורג
כן. זה חל על כולם. זה נכון גם על החינוך המוכר שאינו רשמי, כי גם הם לפי החוק ---
יעקב פרידברג
כל מקום שבו יש הפניה למטרות החינוך על פי סעיף 2 לחוק.
היו"ר זבולון אורלב
טוב, אנחנו נעשה כך, אנחנו לקריאה הראשונה נכניס את הדבר הזה לדברי ההסבר, על מנת לא להיקלע למצב של נושא חדש, ואני מבקש שבינתיים יתקיימו הדיונים בין משרדי הממשלה בסוגיה האת. כל דבר שמוסיף ציונות, שרות צבאי, שרות לאומי, אני תמיד בעד. אני מוכן לכתוב בכל תחילת שורה. אז מבחינה אידיאולוגית, אנחנו כמובן בעד הדבר הזה, אבל הואיל ומתעוררים כאן כרגע קשיי נוסח, אז אני אומר, בעיקרון אנחנו כן, כלומר הוועדה רואה בחיוב את הבחינה לכלול את זה גם שם, אבל מאחר שכרגע עדיין אין לנו הסכמות, אנחנו נכניס את זה בדברי ההסבר, כשלקראת קריאה שנייה ושלישית, נחזור לדון ואני מבקש עד אז שמשרדי הממשלה ידונו, בהובלה של משרד החינוך.

האם לגבי תיקון מספר 2 יש איזו שהיא הערה? אני פשוט עושה הצבעה.
מירב ישראלי
רק להקריא את זה?
היו"ר זבולון אורלב
כן, את צריכה גם להקריא.
מירב ישראלי
זה קצר: בחוק חינוך ממלכתי התש"ג-1953 בסעיף 2, במקום פסקה 9 יבוא:

9. לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, תוך נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות, אחריות ורצון לעזרה הדדית, הן בתרומה לקהילה והן לשירות המדינה, במסגרת צבאית, בשרות לאומי, בשרות אזרחי ובהתנדבות, וכן חתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.
היו"ר זבולון אורלב
אני חוזר, האם יש למישהו ממשרדי הממשלה הערה? אין. תודה רבה.

אני מעלה את נוסח החוק להכנה לקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – פה אחד
החוק אושר
היו"ר זבולון אורלב
אני קובע שהחוק אושר פה אחד לקריאה ראשונה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

ישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים