ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2011

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
20.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 520
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי , י"ח בתמוז התשע"א(20 ביולי 2011), שעה 10:15
סדר היום
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התש"עא-2011, של חה"כ זבולון אורלב, חה"כ דליה איציק (פ/3269)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

זבולון אורלב

דליה איציק

אריה אלדד

אריה ביבי

אברהם מיכאלי

אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
שלומי מור – המוסד לביטוח לאומי

גליה סרוסי – מנהלת תחום נפגעי פעולות איבה, המוסד לביטוח לאומי

חנן פוטרמן – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רון אשכנזי – לשכה משפטית, משרד הרווחה

צבי הורוביץ – נציג יתום משני הוריו

ישורון גביש – נציג יתום משני הוריו

דקלה גביש – אשתו של ישורון, נציג יתום משני הוריו

מנשה גביש – נציג של יתומים משני הורים מפעולות איבה

מאיר סחיווסחורדר – נציג של יתומים משני הורים מפעולות איבה

שבואל סחיווסחורדר – נציג של יתומים משני הורים מפעולות איבה

צבי
– נפגע פעולות איבה

גב' עובדיה – נפגעת פעולות איבה
בת שבע סדן הורוביץ – נציגה של יתומים משני הורים מפעולות איבה

ערן בושקניץ – נציג יתום משני הוריו

דני בושקניץ – נציג של יתומים משני הורים מפעולות איבה

זלפה נחמיה – קרובת משפחה של משפחת בושקניץ

מירי פירסטנברג – נציגה של יתומים משני הורים מפעולות איבה

מאיה שור – נציגה של יתומים משני הורים מפעולות איבה

נעמה צורף – נציגה של יתומים משני הורים מפעולות איבה

תחיה צורף – בת זוגה של נעמה צורף

מיכל נעים קורן – נציגה של יתומים משני הורים מפעולות איבה

איילה נעים אייל – נציגה של יתומים משני הורים מפעולות איבה

יהודה דיקשטיין צבי – נציג של יתומים משני הורים מפעולות איבה

שלמה ביבס – נציג של יתומים משני הורים מפעולות איבה

איילת דיקשטיין – נציגה של יתומים משני הורים מפעולות איבה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
שימרית שקד-גיטלין
עמית קנובלר – מתמחה
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30) (תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011

של חה"כ זבולון אורלב, חה"כ דליה איציק (פ/3269)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום רביעי בשבוע, י"ח בתמוז, ה-20 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, והנושא-הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מספר 30)(תגמולים ליתום משני הוריו), התשע"א-2011 של חברי הכנסת זבולון אורלב וחברת הכנסת דליה איציק. פרוטוקול מספר 520.

אנחנו התחלנו לשבת פה לפני שבוע. העברנו את הצעת החוק בקריאה ראשונה. אחר כך היה שיתוף פעולה של חברי הכנסת המציעים ושלי ושל עוד כמה חברי כנסת מול הגורמים השלטוניים . אנחנו הולכים להציע להעלות פה את הצעת החוק ללא פשרות, כפי שהיא נכתבה, כשלא מעניין אותנו כן תקציבי, לא תקציבי. המטרה שלנו, לסיים אותה היום. בשביל זה היועצים המשפטיים של הוועדה עבדו אתמול עד מאוחר, בשביל לנסח ולסיים.

יכול להיות שיהיו פה רגשות, יכול להיות שלא יהיו רגשות. נציגי האוצר ידברו פה מה שהם רוצים ואף אחד לא יפריע להם. אם אנחנו צריכים לסיים היום, הם יוכלו להגיד מה שהם רוצים, ואם הם ירצו, הם יוכלו להסתייג ואנחנו נתמודד מולם במליאה. אבל אני מבקש, אל תפריעו להם. תנו להם להגיד את מה שהם רוצים. הם רוצים להסתייג, שיסתייגו. יש כללים בחקיקה בכנסת ישראל והעבודה נעשית במליאה. הוועדה יכולה לאשר, אחר כך המליאה יכולה לעשות את עבודתה. תנו להם להגיד מה שהם חושבים.

אנחנו הולכים להיאבק על החוק הזה כמות שהוא, עם כל מה שכרוך מסביב ואנחנו נעבור להקראה. אנחנו נעבור להקראה ואנחנו נקריא גם לפי ההסכמות שסוכמו עם נציגי היתומים והמשרדים השונים. בהקראה, אם למישהו תהיה הסתייגות לגבי מה שאנחנו אומרים, ירים את ידו ויגיד מסתייג אני, ואז ניכנס לדיון. אם אין לאף אחד הסתייגות, אנחנו מקריאים והולכים הלאה.
שימרית שקד-גיטלין
לפני שאני מקריאה את סעיף 1, כפי שאמרת, יש הסכמה שהתגמולים המוגדלים וכן ההטבות המנויות להלן, למעט הסיוע בטיפול שיניים, יינתנו למי שמלאו לו 18.
היו"ר חיים כץ
מה עם הכסף עד גיל 18? מה זה היה?
ישורון גביש
כמו עד היום, כמו מה שקיים היום.
היו"ר חיים כץ
מקבל אפוטרופוס.
ישורון גביש
האפוטרופוס חותם, כן.
היו"ר חיים כץ
עד גיל 18 סיכמתם שזה כמו שהיה עד היום?
שימרית שקד-גיטלין
עד גיל 18 נשאר הסכום הקיים היום. אז אני מבקשת שהוועדה תסמיך אותנו גם בנושא הזה וגם בנושאים אחרים ככל שהוועדה מחליטה דברים מהותיים שונים ממה שהקראנו כאן, לנסח אותם. אני מתחילה להקריא, בתיקונים שציינתי.

בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן-החוק העיקרי) בסעיף 7 – במקום 13.ב.1 יבוא סעיף 7.

זה אומר שהם יהיו זכאים לתגמולים שמשולמים לאלמנות.

וכן זכאי הוא להטבות האמורות להלן, כפי שהן ניתנות לאלמנה כמשמעותה בחוק משפחות חיילים, ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל הטבות.

בסעיף קטן זה, יתום משני הוריו, לרבות מי שמלאו לו 21 שנים ולמשך כל ימי חייו.

(1) הטבה לשיקום מקצועי

(1א) יתווסף פה, הבנתי, לפי ההסכמות, מענק רכב.

(2) מימון אגרת רישוי רכב וביטוח רכב.

(3) דמי הבראה.
(4) מענק הנצחה בגין כל חלל, שישולם לאחד היתומים במשפחה.
(5) פטור מאגרת טלוויזיה.
(6) הנחה בארנונה.
היו"ר חיים כץ
מוגדרת באחוזים?
שימרית שקד-גיטלין
כמו שניתן לאלמנה.

(7) שימוש בטלפון.

(8) סיוע בטיפול שיניים.
פה אני מזכירה, שזה החריג שהוא יינתן מגיל אפס.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. כן, גבירתי.
נעמה צורף
נעמה צורף. הורי נרצחו בשנת 2006 בקדומים.


יש לי הרגשה שעשינו קצת דיאטה לחוק שעבר פה בקריאה ראשונה. ברגע שאמרנו, לכל טובת הנאה ניתנת לכל דין, אז כל טובת הנאה שניתנת לאלמנה, ניתנת גם לנו בלי כפל, ואפשר לקבוע אחר כך מה כפל ומה לא. כשלוקחים הטבות ספציפיות בפינצטה - - -
היו"ר חיים כץ
כמו למשל?
נעמה צורף
שוכחים יעוץ רפואי שניתן לאלמנה, טיפולים אלטרנטיביים שניתנים לאלמנה, מענק לידה שניתן לאלמנה, הנחה של רישום בטאבו.


אפשר לעשות את זה הפוך. אפשר להכניס כאן כל ההטבות ואחר כך אפשר לקבוע מה כפל ומה לא. אפשר לקבוע בתקנות מסודרות מה נחשב כפל ומה לא, בשביל שלא יהיה כפל.
שימרית שקד-גיטלין
אני אומר, העבודה המקצועית שנעשתה פה, נעשתה ביחד עם הביטוח הלאומי ישירות. עברנו פשוט בטבלה דבר דבר, בדקנו. כל דבר שראינו שלא מקבלים, הוספנו לכאן.
נעמה צורף
עובדה.
שימרית שקד-גיטלין
בסדר, אני אבקש. ככל שהיו"ר ייתן, למוסד לביטוח לאומי את ההתייחסות, כי את הנתונים המקצועיים קיבלנו מהם.
היו"ר חיים כץ
ישבו הנציגים יחד עם הייעוץ המשפטי, יחד עם הביטוח הלאומי, יעברו סעיף סעיף. אני רוצה שיהיו הגדרות. כמו שאומרת היועצת המשפטית, ליתומים יש מענק התארגנות ולאלמנה יש מענק התאלמנות. בבקשה.
שלומי מור
עו"ד שלומי מור, המוסד לביטוח לאומי. רק למען הסדר הטוב, אני מבקש לומר שאתמול ישבנו כל הנציגים בישיבה ארוכה מאוד וחשובה מאוד ועברנו הטבה הטבה ובדקנו באופן ענייני הטבה הטבה.
היו"ר חיים כץ
והיום אתם תשבו עוד פעם יחד עם נציגי היתומים.
שלומי מור
אז ינחה אותנו אדוני בדיוק כיצד - - -
היו"ר חיים כץ
הם יגידו, לא קיבלנו הטבת קפה. תראה שרשום שאלמנה מקבלת קפה, הם יקבלו קפה. לא מקבלת אלמנה קפה, הם לא יקבלו קפה. יעברו הטבה הטבה. כן, גבירתי.
נעמה צורף
יש לנו עוד סוגיה. ברגע שיהיו הטבות נוספות שיינתנו לאלמנה, אנחנו נצטרך לבוא לפה שוב להתחנן שגם אנחנו נקבל אותם.
היו"ר חיים כץ
יגדירו שכל מה שתקבל אלמנה בעתיד, תקבלו בחקיקה. בשביל זה היא ביקשה תיקוני נוסח.
זבולון אורלב
אני ברשותך רוצה לומר משפט אחד. גם לקריאה הראשונה אנחנו הצענו שלא לעשות תפריט מכולת. הכלל צריך להיות שכל ההטבות של אלמנה יחולו, למעט אלה שהשר חשב שלא, ויקבל את אישור הוועדה. חובת ההוכחה על השר, באישור הוועדה.
היו"ר חיים כץ
אני לא רוצה שיקבלו יותר מאלמנה. אני רוצה שיקבלו בדיוק כמו אלמנה.
דליה איציק
ברור לי שאתה אומר אחד לאחד, מה שמגיע לאלמנה, מגיע להם, ולא יותר. לכן לא צריך לפרט.
היו"ר חיים כץ
תשמעי, היתומים מקבלים מענק התארגנות עד גיל 18, 83,600. היא מקבלת מענק התארגנות, 4,300. כל שבע שנים היא מקבלת 4,300. אם היא התאלמנה כשהיא בגיל 50, לפי תוחלת חיים, היא תקבל 20,000 שקל והם מקבלים 83,000. ואז אתה אומר, היא אמרה ולא יותר. זאת אומרת, הם מיידית מאבדים 60,000 שקל.
שלומי מור
יש עוד אחד. מענק נישואים. יתומים משני הוריהם זכאים למענק נישואים בגובה של כ-250,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
דליה, אני רוצה לשבת.
דליה איציק
אגב, קיבלתם מענק נישואים?
קריאה
לא. אנחנו קיבלנו 80% מבן אדם אחד.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. דליה, אני רוצה שישבו. ישבו שעה, לא יקרה כלום. אנחנו נמשיך בהקראה.
שימרית שקד-גיטלין
(2) בסעיף קטן (ב) במקום הריישא עד המילה "ובלבד", הוראות סעיף קטן א(1) יחולו לגבי "מי" ופסקאות (1) ו-(2) יימחקו.


בעצם התיקון הזה משאיר את ההגבלה הקיימת היום בחוק. שימו לב, זה לא לגבי משך תשלום התגמולים. הצעת החוק שהוגשה לשולחן הכנסת לא ביקשה לשנות את זה ולכן זה נשאר כפי שזה היה, שכל ההטבות חלות על מי שהתייתם לפני גיל 37. כלומר, מי שהתייתם לפני גיל 37, זה נשאר לו לכל החיים. בעצם הצעת החוק לא ביקשה לשנות, וזה נשאר.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
שימרית שקד-גיטלין
(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא סעיף קטן (א1) "ומלאו לו 18 שנים". זה תיקון שהמוסד לביטוח לאומי ביקש. מדובר על מי שרוכש מקצוע, השכלה כללית או מקצועית, מקבל דמי מחיה. ההוראה אומרת שדמי המחיה לא ישולמו ביחד עם התגמולים. לא ישולמו באותה תקופה גם למחיה וגם לתשלומים. יכולים לבחור, וזה חל מגיל 21.
דליה איציק
למה?
שלומי מור
על פי נוסח החוק כיום, כאשר יתום מקבל קצבה שעומדת על כ-4,400 שקלים, ובמקביל יוצא ללימודים, בתקופת הלימודים שלו הוא זכאי לדמי מחיה, שזו איזה שהיא הטבה בסך של כ-3,300 או משהו כזה, בנוסף למימון הלימודים. החוק אומר היום ששעה שאתה מקבל קצבה, אתה לא תוכל לקבל גם בכפל את דמי המחיה. אנחנו לא באים לשנות מההוראה המהותית הזאת. אנחנו רק מכילים אותה בהתאמה לאור נוסח התיקון כיום.
שימרית שקד-גיטלין
אתה מכיל אותה מגיל 18 ולא מגיל 21.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מבקשים מגיל 18.
שימרית שקד-גיטלין
אפשר להשאיר את זה כפי שזה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי.
דליה איציק
מורידים את סעיף 3?
שימרית שקד-גיטלין
כן, אנחנו מבטלים את זה.


4 - פה אני מבינה שההסכמה היא לבטל את מענק הניידות ובמקומו הוספנו את מענק הרכב של האלמנה. אז סעיף 4 גם נמחק. בעצם בסעיף העיקרי, בחוק עיקרי צריך להוסיף פה סעיף, שבחוק העיקרי מענק הניידות מבוטל. זה אומר שבפסקה 7(ד)(2) בחוק העיקרי, נמחק מענק הניידות. במקומו הוספנו את המענק רכב של אלמנה.

תחילה ותכולה
1א. תחילתו של סעיף 7 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומו, והוא יחול גם על יתום משני הוריו שנפטרו כתוצאה מפגיעת איבה לפני יום התחילה.

בעצם זה מכיל את זה על כל היתומים ששני ההורים שלהם נפטרו גם לפני יום התחילה.

אין פה הגבלה, שנת 2000 או לא שנת 2000.
היו"ר חיים כץ
זה חל על כל מי שחי היום במדינת ישראל ושני הוריו נהרגו בפעולות איבה. על כולם.
שימרית שקד-גיטלין
תגמולים והטבות לפי חוק זה ישולמו או יינתנו בעד יום התחילה ואילך, למעט מענק התארגנות ומענק נישואין שישולמו בעד התקופה שקדמה ליום התחילה, כאמור בסעיף קטן (ב).

מי שהתקיימו בו לפני יום התחילה התנאים לקבלת מענק התארגנות או מענק נישואין כאמור בסעיף 7(ד) ו-7(ו) לחוק העיקרי, אך הוראות הסעיפים האמורים לא חלו עליו או שטרם נקבעו מענקים כאמור בחוק העיקרי, יהיה זכאי לאותם מענקים ובלבד שלא יהיה זכאי לכפל הטבות.


כל האוכלוסיה שבעצם הכנסנו אותה לחוק כרגע, ושלא היתה זכאית עד היום בחוק, יקבלו רטרואקטיבית את המענק התארגנות ואת המענק נישואין, גם אם בתקופה שהם התייתמו, הסעיפים האלה בכלל עוד לא היו בתוקף.
דני בושקניץ
יש לי שאלה. מה לגבי הקצבה הרטרואקטיבית?
שימרית שקד-גיטלין
כרגע זה לא מוצע.
היו"ר חיים כץ
כן.
נעמה צורף
אדוני,אני מוכנה לוותר על כל הגמלה שלי לכל החיים, אם הם לא מקבלים רטרואקטיבית. זה לא יתכן שארבעים שנה שכחו אותם, התעלמו מהם ועכשיו הם כאילו כמונו, מתחילים מעכשיו.


אני חושבת שצריך להגדיר סעיף מיוחד שבו תהיה תחולה רטרואקטיבית גם לנושא הגמלה. אם זה קשה לתת את זה לכולם, אפשר לתת את זה חלק. אם זה קשה לתת להמון שנים, אפשר להחליט להגביל את זה בחמש שנים. מה שתחליט הוועדה, אבל רטרואקטיבית חייב להיות פה.
רחל אבא
על כמה אנשים מדובר?
דני בושקניץ
מדובר אולי ב-15 איש.
קריאה
18 אנשים.
רחל אדטו
הביטוח לאומי, על כמה אנשים מדובר?
קריאה
מקום המדינה ועד אוקטובר 2000, תחולת החוק , 18 יתומים.
רחל אדטו
18 איש שעליהם חל הנושא הזה של רטרואקטיבי.
קריאה
שיחול כרגע על מה שאנחנו מדברים.
איילה נעים אייל
שמי איילה, הורי נרצחו בפיגוע בקו 405. אני מבקשת מביטוח לאומי לתת את הנתונים לאשורם. לא יתכן שיתנו נתונים לא נכונים. 18 יתומים זה לא נכון, אני אסביר מדוע. משפחת אונגר, הם היו קטינים. עכשיו הם גדלו. הם בעיקרון לא נכנסים עם היתומים שלא קיבלו, למרות שהם היו לפני שנת 2000. אי אפשר להכניס אותם, כי הם עוד לא הגיעו לגיל שיקבלו את הגמלה, שייכנסו. אני חושבת, מה שאני יודעת, זה בסביבות 10 יתומים שלא קיבלו.
רחל אדטו
הסעיף הזה כרגע לא משנה מבחינה זאת. זה לא יעזור כרגע הויכוח. עלתה נקודה לגבי המספר הזה. מחר יש ישיבה. אנחנו נקבל מהביטוח הלאומי את המספרים המדויקים, כולל אלה שהיו מתחת לגיל 18, המספר המדויק שבמידה ויחול רטרואקטיבי, על מי יחול.
מירי פירסטנברג
אני לא רשומה אפילו כיתומה בביטוח לאומי. חוק נפגעי ספר חוקק ב-1956 בגללי. העבירו אותו ב-1970 כשהעבירו את חוק נפגעי פעולות איבה, אני הייתי כבר מעל 18. הם לא הכניסו אותי בחוק נפגעי פעולות איבה. הם צריכים להכניס את הפסקה, שזה כולל יתומים שגם היו בנפגעי פעולות ספר.
דליה איציק
את מוגדרת כפעולת איבה?
מירי פירסטנברג
לא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ננסה ליישב את העניין. אנחנו לא הולכים לכיוון הרטרואקטיביות. זה נושא חדש. זה לא היה בהצעת החוק הטרומי. נעשה סדר. אנחנו רוצים לעזור ולא להשתגע.
זבולון אורלב
יש לי רק שאלה משפטית. חוק נפגעי פעולות איבה חוקק אי שם בשנות ה-70. האם אלה שהוריהם נרצחו בפעולות איבה לפני חקיקת חוק נפגעי פעולות איבה, האם הם מוגדרים היום כנפגעי פעולות איבה?
היו"ר חיים כץ
אנחנו נבדוק את זה. נעשה תיקון עקיף. כן, גבירתי.
גליה סרוסי
גליה סרוסי, המוסד לביטוח לאומי.

התשובה היא כן.
היו"ר חיים כץ
שהם מוגדרים פעולות איבה.
גליה סרוסי
אכן.
היו"ר חיים כץ
ויש אחת מפעולות ספר.
גליה סרוסי
שגם הוסבה לנפגעי פעולות איבה בהתאם לזכאויות.
היו"ר חיים כץ
אז אנחנו נעשה סלש ספר.
גליה סרוסי
בהחלט.
היו"ר חיים כץ
אין לך בעיה.
איילה נעים אייל
אדוני, אמרת אין רטרואקטיבית. מה שאני יודעת, החוק הזה גם בא לתקן את העוול הנורא שנעשה מחקיקה קודמת. היתה אפליה נוראית שנעשתה, שפשוט הכילו פיגועים מסוימים. לא הכילו תחולה. לא אמרו, נלך עשר שנים, נלך חמש שנים. הכילו פיגועים מסוימים. גם יתום שהיה בן 2-, לא נכנס. הוא היה זכאי. לדוגמא, אחותי היתה בת 20, משנת 2000 והיא לא נכנסה לחוק בגלל שהפיגוע שלנו היה בשנת 89'.
היו"ר חיים כץ
אבל עכשיו היא תיכנס, אבל היא לא תקבל את הקצבה מהיום של אז.
איילה נעים אייל
צריכים לתקן את העוול שנעשה.
היו"ר חיים כץ
זה לא הצעת החוק. לתיקון העוול באו שני חברי כנסת מכובדים, חברת הכנסת דליה איציק וחבר הכנסת זבולון אורלב.
זבולון אורלב
שצריך לעלות עכשיו למליאה להגיש שאילתא בעל פה על ניצולי השואה, ואני מתנצל. תמשיכו את הדיון בלעדיי. אנחנו ניפגש מחר בדיון.
איילה נעים אייל
אדוני, לא ירדת לסוף דעתי. אמרתי שאפשר ללכת כמה שנים שתחליטו. בחקיקה הקודמת נעשה פה מעשה שבאמת לא בסדר. היתה פה אפליה די ברורה לגבי הפיגועים. אמרו, נלך עשר שנים אחורנית, אבל נכיר רק פיגועים מסוימים.
קריאה
עכשיו את כל הפיגועים.
איילה נעים אייל
כן, אבל עדיין יש פה יתומים שאם היו אומרים, כל הפיגועים עשר שנים אחורנית כמו שעשו, יש פה אפליה אסורה.
היו"ר חיים כץ
תקשיבי, אנחנו מתקנים לעתיד. אם החוק הזה לא היה בא, לא היו מקבלים גם מעכשיו. באו חברי הכנסת המכובדים ואמרו, אנחנו מתקנים את העוול. אתם תקבלו רטרואקטיבית על המענקים שהם קיבלו. לא תקבלו את הגמלה רטרואקטיבית. הגברת הזאת לא תקבל 7,000 כפול 40 שנה. גם אם היא תוותר על כל התוספות, היא לא תקבל.
איילה נעים אייל
אבל צריכים ליישר קו.
היו"ר חיים כץ
מיישרים קו מעכשיו.
איילה נעים אייל
אז היישור קו הוא לא נכון.
היו"ר חיים כץ
אז הוא לא נכון, אבל זה החוק. זאת הצעת החוק.
איילה נעים אייל
אם אמרתם משנת 2000 גם מהחקיקה הקודמת, תנו לנו משנת 2000. כל מי שנכנס לחוק, שייכנס לפחות שיקבל משנת 2000. אם הכלתם את השנה הזאת, אל תגידו משנת 2000 כי ההורים שלכם נהרגו בשנת 2002. אם ההורים שלכם נהרגו לפני, אז לא תקבלו. אם ניכנס לחוק מבחינת הגיל, שנת 2000 כמו שזה, בלי האפליה הזאת, זה המינימום לטעמי.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, שמעתי. כן.
שלמה ביבס
תשאל את אנשי המקצוע שהם אחראים עלינו, מה הם אומרים בנושא הזה.
היו"ר חיים כץ
אני מודה על הייעוץ.
דליה איציק
אדוני, ברשותך, בסוגיה הזאת של מי קיבל בעבר ומי לא. הסיפור של מירי, אדוני, אתה ודאי מודע לו.
היו"ר חיים כץ
הוא למעשה כבר נפתר.
דליה איציק
היא לא קיבלה עד עכשיו כלום.
היו"ר חיים כץ
היא תקבל אותם, תקבל את המענקים.
דליה איציק
אבל היא תקבל רק מענק התארגנות. מה אומרת מירי? אני אשה בת 63. אתם היום מתקנים עוול נורא ואיום. אני חושבת שבכל זאת היה צריך פה לגלם, אני לא אומרת הכול, אבל משהו.
היו"ר חיים כץ
דליה, זה נושא חדש. יבואו ויגידו שזה נושא חדש ומה שאנחנו נוכל להעביר עבורם בכנסת ונוכל להעביר, נעביר. אם אנחנו נרד ונגיד לצורך העניין, אנחנו רוצים לתת לה עשר שנים רטרואקטיבי וזה לא יעבור, כל המענקים שקיבלו אחרים, היא תקבל. את הגמלה רטרואקטיבית היא לא תקבל. יגידו לך שזה נושא חדש. את בהצעת החוק שלך, לא כתבת את זה.
דליה איציק
נכון.
היו"ר חיים כץ
לא כתבת, לא התייחסת. הגדרת הצעת חוק שאנחנו, למרות כל ההסכמות, אמרתי, יכול להיות שאתם הסכמתם, אני לא מסכים. אני רוצה לעזור. אני רוצה לעזור במידת האפשר.
דליה איציק
האם אפשר יהיה להוסיף?
היו"ר חיים כץ
אנחנו יכולים לבדוק.
דליה איציק
אחרת, אני לא רואה איך אנחנו מתקדמים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נתקדם. החוק הזה ייגמר במושב הזה.
דליה איציק
אני יודעת, אני סומכת עליך במיליון אחוז. העניין הוא שאנחנו לא יכולים להתקדם אם אנחנו גורמים פה עוול נורא, וצריך שיהיה משהו חד פעמי לפחות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא גורמים עוול בגלל. אנחנו מתקנים עוול.
דליה איציק
חיים, אבל עדיין צריך לתת את הדעת על הסוגיה הזאת. מה הסיפור? מדינה לא יכולה לעמוד באיזה מיליון שקל? מה הסיפור? זה חמש משפחות כולו. מה הסיפור?
היו"ר חיים כץ
המדינה יכולה לעמוד גם במיליארד שקל, לדעתי. כן אדוני.
רם בושקנו
רם בוקשנו מאוטובוס הדמים, 78'. אני רוצה להגיד שהביטוח הלאומי, בטיפול שעשיתם שנה שעברה, שילם רטרואקטיבי ליתומים. אני לא יודע אם הם מתנגדים או לא. אני לא יודע מה הדעה שלהם. אני רוצה שהם יגידו עכשיו את הדעה שלהם. אני לא חושב שיכול להיות מצב שלא ישלמו שום דבר רטרואקטיבי. החיים שלנו עברו ככה סתם? כל הסבל שאני סבלתי, זה לא היה כאילו? גם מבחינה משפטית אני לא חושב שהם יכולים לא לשלם רטרואקטיבי. לפחות משהו.
היו"ר חיים כץ
כן, גבירתי.
מאיה שור
אני מאיה שור, גם מאוטובוס הדמים 78'. אני אומרת שכל השנים שלא קיבלנו שום גמלה ושום הטבה, בעצם חסכנו למדינה כסף והגיע הזמן לפירעון הזה. זה כסף שמגיע לנו. אני לא חושבת שצריך להתווכח איתנו על העניין הזה של הרטרואקטיבי.
היו"ר חיים כץ
כן, גבירתי.
גב' עובדיה
אלה משנת 2000 כן קיבלו רטרואקטיבי. למה אנחנו לא? לא ביקשנו את כל ה-37 שנים.
היו"ר חיים כץ
כמה ביקשתם?
גב' עובדיה
כמו שהצעירים קיבלו.
היו"ר חיים כץ
כמה הם קיבלו?
גב' עובדיה
משנת 2000 הם קיבלו. לא ביקשנו אחורה. אבל לפחות קצת הגינות, צדק.
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני.
שלמה ביבס
אתה יכול לשאול אותם עכשיו מה דעתם. זה הכי פשוט. אני לא מצליח להבין.
דליה איציק
למה דעתו כל כך חשובה לך? דעתנו צריכה להיות חשובה.
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני.
מאיר סחיווסחורדר
רציתי להגיד שבאמת בחוק הקודם השאירו אותם בדקה ה-90 בחוץ ובסך הכול להשאיר אותם עכשיו עוד הפעם בדקה ה-90, אם אפשר לאזן, לעשות בדיוק מה שהיה מקודם, זה היה חמש שנים ממוצע לכל משפחה.
היו"ר חיים כץ
אוקיי. ביטוח לאומי.
שלומי מור
מדובר בהצעה חדשה.
היו"ר חיים כץ
תבדוק לי למחר עלויות משנת 2000.
שלומי מור
בסדר אדוני. האם זה אמור לכלול גם את המענקים הרטרואקטיביים?
היו"ר חיים כץ
המענקים בפנים, וזה לא חדש. הגמלאות. תבדוק לי גמלאות, משנת 2000 עלויות. כן, גבירתי.
גליה סרוסי
אנחנו הגשנו אז בקשה לתקן את העיוות והגשנו אותה בכתב עם טבלת האקסל שמפרטת את הזכאות לאלה, אם היה וישלמו, משנת 2000 על כל היתומים שלא נכנסו בזמנו לחוק. הגשנו את זה לכאן, לוועדת העבודה.
היו"ר חיים כץ
אז תגישו מחר עוד פעם.
דליה איציק
כמה זה, גליה?
גליה סרוסי
זה בסביבות מיליון וחצי שקל.
היו"ר חיים כץ
כן, אדוני.
אריה אלדד
גם אם טכנית יוכל האוצר לבוא ולהגיד נושא חדש, אני לא מאמין ששר האוצר יעיז בשביל מיליון וחצי שקל ללכת להפיל את החוק, ולכן הייתי לוקח את הסיכון שגם אם יגידו נושא חדש על זה, שאפשר יהיה לעשות את התיקון.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להגיד לך, אני הייתי שם. אני לא צריך להגיד, אני לא מאמין. אין הבדל בין מיליון וחצי לארבע מיליון וחצי לעשרה מיליון, למדינה. אין הבדל. אני הייתי שם ואני ראיתי את הקרב, ואמרתי, אם זה ככה, בואו תנצחו אותי. בשביל זה אני מבקש שיעבירו את העלויות ואני יודע מה אעשה. גם אתה יודע מה אני אעשה. כן, אדוני.
שלומי מור
אני רק רוצה להבהיר כדי שנתוננו יהיו מדויקים. התכולה הרטרואקטיבית משנת 2000 היתה מותנית בכך שעומדים בכללים של הגילאים, זאת אומרת גיל 37.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אין גילאים. אני מדבר על גורף.
שלומי מור
תשלום קצבה כפי שהיתה קודם לכן, שוב, אז דובר על שני סכומים.
היו"ר חיים כץ
תשלום גמלה שהיתה קודם לכן, צמודה, ומעכשיו זה גמלה חדשה?
גליה סרוסי
אנחנו שוב רוצים הבהרה כדי שנביא נתונים מדויקים. האם אנחנו מתכוונים לעלויות בתכולה מאוקטובר 2000 לכל הזכאים?
היו"ר חיים כץ
לכולם, גם שלא היו זכאים. לכל אלה שלא קיבלו.
גליה סרוסי
רטרואקטיבי של עשר שנים.
היו"ר חיים כץ
משנת 2000, כן.
גליה סרוסי
אז העלות שנקבתי היא לא מדויקת, מפני שזה הרבה יותר.
היו"ר חיים כץ
אלה שקיבלו, קיבלו. לא מעניין. הם קיבלו ומקבלים. אנחנו מדברים על כולם, בלי הגבלות גיל, צבע, מין. כולם, מהרגע שאחרים קיבלו. מה שהם קיבלו, צמוד למדד, את העלויות של הכול. כן, גבירתי.
מיכל נעים קורן
שמי מיכל נעים קורן. הורי נרצחו בפיגוע קו 405 בדרך לירושלים. הייתי אז בת 10. ברשותך, אנחנו נשמח להגיש כאן טבלת אקסל שאנחנו הכנו, בדיוק עם הנתונים האלה, רטרואקטיבית לשנת 2000, על מנת שלא יהיו אי דיוקים עם הביטוח הלאומי.
היו"ר חיים כץ
הנתונים לא חשובים. זה רק אומדנים. אם יעבור החוק, יקחו את המספרים, ימדדו אותם במדד, יכפילו בחודשים. כל אחד יקבל. המחשב יעבוד והוא לא מבין עברית. הוא מבין במספרים. אם יהיה חוק, הם יבצעו ככתבו וכלשונו. הביטוח הלאומי הוא גוף במדינת ישראל שמבצע את ה חוקים של מדינת ישראל.


מחר ישיבת המשך. תכינו את העבודה. 09:30 בבוקר בכפר המכביה. תביאו את כל הנתונים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים