ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2011

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
20.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 518
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי , י"ח בתמוז, התשע"א,(20 ביולי 2011), שעה 08:30
סדר היום
הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת יעקב אדרי, חבר הכנסת זאב ביילסקי, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת גדעון עזרא, חבר הכנסת מגלי והבה, חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת אמנון כהן, חבר הכנסת מסעוד גנאים, חבר הכנסת חיים אמסלם, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, חבר הכנסת אורי אורבך, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת אריה אלדד, חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת אברהם דיכטר, חבר הכנסת ניסים זאב, חברת הכנסת אורית זוארץ, חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, חבר הכנסת אלכס מילר, חברת הכנסת מרינה סולודקין, חבר הכנסת יוחנן פלסנר, חבר הכנסת נחמן שי, חברת הכנסת ליה שמטוב, חבר הכנסת עתניאל שנלר, חבר הכנסת חמד עמאר, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, חבר הכנסת דוד רותם (פ/2342)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רוחמה אברהם

אריה אלדד
מוזמנים
עו"ד חנה נויברגר – יועצת משפטית בלשכה המשפטית, משרד הרווחה

רבקה לויפר – משרד האוצר

שי סומך – יועץ משפטי, משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
יעוץ משפטי
אייל לב-ארי
רשמה וערכה
א.ב. חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת יעקב אדרי, חבר הכנסת זאב ביילסקי, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת גדעון עזרא, חבר הכנסת מגלי והבה, חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת אמנון כהן, חבר הכנסת מסעוד גנאים, חבר הכנסת חיים אמסלם, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, חבר הכנסת אורי אורבך, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת אריה אלדד, חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת אברהם דיכטר, חבר הכנסת ניסים זאב, חברת הכנסת אורית זוארץ, חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, חבר הכנסת אלכס מילר, חברת הכנסת מרינה סולודקין, חבר הכנסת יוחנן פלסנר, חבר הכנסת נחמן שי, חברת הכנסת ליה שמטוב, חבר הכנסת עתניאל שנלר, חבר הכנסת חמד עמאר, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, חבר הכנסת דוד רותם (פ/2342)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, היום יום ד', י"ח בתמוז, ה-20 ביולי 2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות. הנושא – הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011 של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת יעקב אדרי, חבר הכנסת זאב ביילסקי, חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת גדעון עזרא, חבר הכנסת מגלי והבה, חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת אמנון כהן, חבר הכנסת מסעוד גנאים, חבר הכנסת חיים אמסלם, חבר הכנסת דניאל בן-סימון, חבר הכנסת אורי אורבך, חבר הכנסת רוברט אילטוב, חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת דוד אזולאי, חבר הכנסת אריה אלדד, חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת אברהם דיכטר, חבר הכנסת ניסים זאב, חברת הכנסת אורית זוארץ, חבר הכנסת איתן כבל, חבר הכנסת יריב לוין, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת משה (מוץ) מטלון, חבר הכנסת אלכס מילר, חברת הכנסת מרינה סולודקין, חבר הכנסת יוחנן פלסנר, חבר הכנסת נחמן שי, חברת הכנסת ליה שמטוב, חבר הכנסת עתניאל שנלר, חבר הכנסת חמד עמאר, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, חבר הכנסת דוד רותם (פ/2342)
אייל לב-ארי
היתה בקשה של משרד האוצר, שהוועדה תחדש את דיוניה בהצעת החוק אחרי שבעצם הצעת החוק כבר הונחה לקריאה שנייה ושלישית. לפיכך בעצם צריכה קודם הוועדה להחליט האם היא מחדשת את דיוניה בהצעת החוק לפי סעיף 124 לתקנון.
היו"ר חיים כץ
אכן לפי סעיף 124 לתקנון אנחנו משכנו את הצעת החוק והבאנו אותה לוועדה, ואנחנו מקבלים את בקשת משרד האוצר. מי בעד המשיכה, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

המשיכה נתקבלה


עכשיו אנחנו נפתח את הדיון. אנחנו מקבלים בדיון את בקשת משרד האוצר להוסיף את שר האוצר ושר הבריאות לנוסח המוצע בסעיף מספר 3.
אייל לב-ארי
בעצם הציע משרד האוצר לשנות את הנוסח. במקום הנוסח שהונח, יהיה – השר, שר הבריאות ושר האוצר יהיו אחראים לגיבוש מדיניות בתחום הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל ויבואה לידיעת הממשלה.


יש עוד נקודה שפשוט תוך כדי הכנת הצעת החוק עלתה, לגבי תקופת כהונה, וזה בעצם תיקון טכני. חברי המועצה שהם בעצם עובדי המדינה, ממונים לשלוש שנים, ושאר חברי המועצה ממונים לשנתיים.
היו"ר חיים כץ
והמדינה מסכימה?
אייל לב-ארי
אני עכשיו פשוט מציע את זה. מוצע בהצעת החוק שעובד המדינה כחבר מועצה מכהן שלוש שנים. מי שאינו עובד המדינה, ממונה בעצם לשנתיים. הוא יכול בעצם שימונה מחדש תקופה אחת נוספת של שנתיים וכן ניתן למנותו שוב לאחר הפסקה של ארבע שנים רצופות, כדי שתהיה בעצם חפיפה של התקופות, אז שגם יהיה בעצם תקופה אחת נוספת של שנתיים שלוש וגם ההפסקה יהיו שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
אין לכם בעיה.
חנה נויברגר
עו"ד חנה נויברגר ממשרד הרווחה. קודם כל אני חושבת שאנחנו לא יכולים לשנות את הנוסח שוועדת שרים קבעה אותו, ואנחנו לא יכולים לבוא עכשיו ולשנות אותו.
היו"ר חיים כץ
אז ועדת שרים הסכימה.
חנה נויברגר
מה שאנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים להתפשר על נוסח כששר הרווחה ימשיך להיות אחראי, אבל להוסיף בסוף לגבי תושבי ישראל – יביאנה לאישור הממשלה לאחר התייעצות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מקבלים את הנוסח שלך. אתם יכולים להסתייג.
חנה נויברגר
אנחנו רוצים להסתייג.
היו"ר חיים כץ
אז תגישי הסתייגות.
שי סומך
מה שיקרה אדוני, שההסתייגות תידון בוועדת שרים ביום ראשון ואם היא תקבל אותה, אז יכול להיות שהממשלה תתמוך.
חנה נויברגר
אני אעביר את זה לממשלה, אבל למה עכשיו להתחיל את זה מהתחלה ?
היו"ר חיים כץ
תשמעי, אנחנו סיכמנו עם הממשלה. אתם צריכים לעשות חשבון בוועדה, אם שווה לכם אחרי שאנחנו סיכמנו, למה לא נגמרה הדרך. תעשו את החשבון שלכם. תעשו את השיקול הקר שלכם אם על זה אתם הולכים לשבור את הכלים. אם סיכמת עם הממשלה, אני לא משחק לא עם עורך דין ממשרד הרווחה, לא עם עורך דין ממשרד המשפטים ולא עם עורך דין ממשרד הבריאות. אני לא מסכם עם הפקידים. אני מסכם מול אלה שמחליטים ובחרו. אני, עם כל הכבוד, לא עובד אצל הפקידים. אני נבחרתי לחוקק, מסכם עם קובע המדיניות ואני לא עובד אצל אף עורך דין. אבל יכול שר הרווחה לבוא ולעשות. זה לגיטימי. אבל שיהיה ברור שאם הם משחקים איתי ככה, גם אני אשחק אותו דבר.
שי סומך
אני אסביר לאדוני. אם יש בעיה במה שאני אומר, אז תתקן אותי.


הכוונה של משרד הרווחה היא להביא את הנושא לוועדת שרים ביום ראשון. ועדת שרים היא הגורם הקובע. יכול להיות שוועדת שרים תגבה את משרד האוצר, אין בעיה. יכול להיות שוועדת שרים תחליט לקבל את העמדה של משרד הרווחה, ואז בעצם כשתעלה ההסתייגות במליאה, ההסתייגות תהיה על דעת הממשלה.
היו"ר חיים כץ
מתי אתה מניח את ההסתייגות?
שי סומך
משרד הרווחה.
היו"ר חיים כץ
תעלי את ההסתייגות. נצביע על ההסתייגות. תעלי את ההסתייגות, תעבירי אותה עכשיו בכתב.
חנה נויברגר
אנחנו מבקשים להחליף את סעיף 3 – השר, שר הרווחה יהיה אחראי לגיבוש המדיניות בתחום הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל ויביאנה לאישור הממשלה לאחר התייעצות עם שר הבריאות ושר החינוך, כל אחד בתחומו.
היו"ר חיים כץ
אוקיי, אנחנו עכשיו נצביע על ההסתייגות שלך. מי נגד ההסתייגות, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – אין

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה


כן, אדוני.
שי סומך
יכול להיות שבנוסח של ההסתייגות, יכול להיות שיתווסף שר האוצר בהתייעצות.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. אתה יכול להתחיל להקריא.
אייל לב-ארי
השר, שר הבריאות ושר האוצר יהיו אחראים לגיבוש מדיניות בתחום הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל ויביאוה לידיעת הממשלה.
היו"ר חיים כץ
מי בעד ההצעה כפי שהוקראה, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תודה רבה. הוועדה אישרה פעם נוספת את הצעת החוק כהכנה לקריאה שנייה ושלישית.
אייל לב-ארי
צריך לחזור שוב על סעיף 8 – תקופת כהונה, ששינינו בעצם שיהיו חפיפות של שנים גם לגבי חברי מועצה שאינם עובדי מדינה.

חבר מועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות, אולם חבר המועצה שהתמנה לפי הוראות סעיף 6(ב)(1), (8), (9), (10) או (11), יכול שימונה מחדש לתקופה אחת נוספת של שלוש שנים, וכן ניתן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות.
היו"ר חיים כץ
ומי בעד, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין

תודה רבה. הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011 מאושרת בוועדה כהכנה לקריאה שנייה ושלישית והיא תעלה בשבוע הבא במליאה, ואתם תגישו את ההסתייגות שלכם. אני מקווה שתחליטו שאתם לא מגישים את ההסתייגות. יחד עם זה, אם אתם רוצים להגיש את ההסתייגות, תגישו את ההסתייגות ואנחנו נצביע ונחליט ונראה מה אנחנו עושים. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:45

קוד המקור של הנתונים