ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2011

חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
44
ועדת הכלכלה

18.7.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 585

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ט"ז תמוז התשע"א (18 ביולי 2011), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

ישראל אייכלר
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דפנה עין דור, מנהלת אגף כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה יצחקי, מנהל אגף רישוי מסילתי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד הילה הדר, לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד מאיה לסר, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מיכה פרלמן, רפרנט תחבורה באג"ת, משרד האוצר

יערה למברגר, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

טארק קסיס, משרד המשפטים

פקד תמר ליברטי, עוזר יועמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק דנית גלעד, קצינת מדור תביעות באגף התנועה, המשרד לביטחון פנים

חיים אמיגה, ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אורלי רויך, מנהלת תחום בקרה בחטיבת הבטיחות, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

עו"ד נועה שמיר, יועצת משפטית, תכנית אב לתחבורה ירושלים

עו"ד דורון תמיר, יועץ משפטי, תכנית אב לתחבורה ירושלים

שמחה אורנשטיין, מהנדס מערכות, תכנית אב לתחבורה ירושלים

צחי שטרסר, ר' יחידת המהנדס, תכנית אב לתחבורה ירושלים

גיתית שיינין, יועצת משפטית, חברת סיטיפס

עו"ד מרק פיליפס, עו"ד חברת סיטיפס

זוהר זולר, יועץ ראש העיר לענייני מינהל, עיריית ירושלים

ענת מופקדי, מנהלת תחום קידום מדיניות, מכון ואן ליר – מכללה חברתית כלכלית

אמנון פורטוגלי, חוקר מכון ואן ליר – מכללה חברתית כלכלית

יהודה סקר, יו"ר ארגון ההורים הארצי

עו"ד אלי סבן, פורום 15 הערים הגדולות, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, איגוד מהנדסי ערים

עו"ד מאיר אסרף, בא כוח הוועד הארצי, עובדי רכבת ישראלי
ייעוץ משפטי
איתי עצמוןאלקנה אפרתי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), התשע"א-2011.


בישיבה הקודמת ראינו מצגת, והבנתי שבאותו יום או יום למחרת היתה ישיבת הבוררים עם הצדדים. מישהו יכול לדווח לי, מה נגמר? הבנתי שיש תאריכי יעד להפעלת הרכבת. בבקשה. אני אלווה את החוק עד סיומו.
נועה שמיר
בדיון בבוררות הבוררים הבינו שיש בעיה עם הרמזורים, עם ההעדפה, ויחד עם זה, המדינה הבהירה שחשוב לה מאוד להתחיל להפעיל את הרכבת, ולנסות לשפר את ההעדפה ברמזורים תוך כדי התקדמות, כי ברור שהזכיין לא יהיה מסוגל לסיים את תכנון והתקנת הרמזורים עד מועד ההפעלה שהיה אמור להיות באוגוסט וגם עד המועד שהזכיין הציע בספטמבר, כי לזכיין יש יכולת התקנת רמזורים בשטח עד חמישה רמזורים, וכפועל יוצא זה בלתי אפשרי.


בהתאם, התקבלה החלטה על ההפעלה ביום ששי, שזה מועד מתאים, שינויים תחבורתיים, 19 באוגוסט, כאשר הרמזורים יושלמו בשבועות שלאחר מכן.
היו"ר יצחק וקנין
כלומר התקנת הרמזורים תהיה בסוף חודש ספטמבר – יסתיימו, הערכה של הזכיין?
גיתית שיינין
אני לא יודעת מה ההערכה הספציפית כרגע לסיום, כי כפי שגם נאמר בישיבת הבוררות, הזכיין רצה להתקין כמה שיותר רמזורים לפני הפעלה, ולכן הזכיין ביקש מועד מאוחר יותר מ-19 באוגוסט, כדי שתהיה מסה קריטית של הרמזורים. כיוון שהבקשה הזו לא התקבלה, והוחלט בסופו של דבר על 19 באוגוסט, הזכיין הבהיר, שהוא יבצע את התקנת הרמזורים במהירות האפשרית, אבל תיתכן בעיה בהתקנת הרמזורים במהלך הדרך, כי בהינתן העובדה שיש עדיין תנועה בשטח, ויש עוד תנועה בשטח וכו', יכול להיות שזה גם יפריע להתקנה – קשה יותר להתקין תוך כדי הפעלה. דובר על חודשים ספורים. אין לפניי לו"ז שאני יכולה להגיד עליו.
נועה שמיר
בדיון עצמו הזכיין ביקש עד 15 בספטמבר או 19 בספטמבר, עד אמצע ספטמבר, בטענה שהוא יוכל להשלים עד אז את כל הרמזורים, אבל במהלך הדיון התברר שזה לא ריאלי.
היו"ר יצחק וקנין
גם 19 בספטמבר זה לא ריאלי?
גיתית שיינין
זה היה אמור להיות בקשה שמאפשרת לנו להתקין ללא הפעלה.
נועה שמיר
בכל מקרה, הזכיין אמר שלכאורה ב-19 הוא יסיים, אבל באותה מידה הוא גם אמר, שהוא יכול להתקין בכל מקרה עד חמישה בשבוע.
גיתית שיינין
זה היה מביא פלוס מינוס, זה היה מביא בדיוק לסיום התקנת הרמזורים.
נועה שמיר
גם לא.
גיתית שיינין
תלוי ממתי את סופרת, וזה שהחלטתם שאתם סופרים ממועד מאוחר יותר, כי אתם לא נותנים לפני זה את האישור לבקר, זה משהו אחר.
היו"ר יצחק וקנין
מתי אתם תסיימו את הרמזורים?
גיתית שיינין
מכיוון שהורו לנו להתקין תוך כדי להפעלה, זה יהיה מסובך יותר.
היו"ר יצחק וקנין
מתי תסיימו?
גיתית שיינין
אין לי כרגע נתונים. אני אשמח לבדוק את זה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבקש שבישיבה ביום ראשון הקרוב ב-09:00 – אני מודיע זאת עכשיו – ביום ראשון יהיה דיון ארוך מאוד מ-09:00.
לאה ורון
אנחנו מנסים עכשיו להוסיף גם דיון ביום חמישי, בראשותו של חבר הכנסת אייכלר, כדי להתקדם בהצעת החוק.
היו"ר יצחק וקנין
אם כן, היינו בסימן ח'. מי מקריא?
הילה הדר
אנחנו בסעיף 46כב(ג).

"נפסל אדם בידי רשות הרישוי לפי פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסוימת או עד למילוי תנאים שנקבעו בהחלטה, רשאי המנהל להתלות את הרישיון לנהיגת רכבת מקומית של אותו אדם לתקופה או עד שימולאו תנאים שיקבע או לפסול אותו מלהחזיק ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, בהתאם להחלטת רשות הרישוי כאמור, אלא אם כן התקיימו נסיבות שאינן מצדיקות פסילה או התליה לפי סעיף קטן זה".
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות לסעיף (ג)?
איתי עצמון
כתבתם: "בהתאם להחלטת רשות הרישוי". אני מניח שהכוונה היא, בהתאמה לתנאים ולתקופה שנקבעו בהחלטת רשות הרישוי.
הילה הדר
אכן. אנחנו רוצים להצמיד את זה להחלטת רשות הרישוי. אנחנו מבקשים שיישמר הנוסח הזה כדי שאם ההחלטה תכלול עוד פרמטרים, שכרגע איני יודעת להצביע עליהם, אבל הרעיון הוא להיצמד לאותה החלטה, כדי לא להכניס פרמטרים- - -
איתי עצמון
אם הכוונה היא להיצמד, צריך להבהיר, שמדובר באותם תנאים ובאותה תקופה.
הילה הדר
אכן.
היו"ר יצחק וקנין
הערות נוספות? בבקשה.
אורלי רויך
לדעתנו, בכל מקרה שאדם נפסל מלהחזיק ברשיון נהיגה, בין אם הוא נפסל ברשיון נהיגה לרכבת מקומית, בין אם הוא נפסל להחזיק ברשיון נהיגה לכלי רכב אחר, זה צריך להיות פסלות גורפת לכל כלי הרכב, בכלל, ולאפשר החרגה בנסיבות מיוחדות, לפי שיקול דעת, שיינתן למנהל או לקצין המשטרה, או לבית המשפט, לפי העניין.
יערה למברגר
שוחחנו על זה בשבוע שעבר עם היועץ המשפטי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, והבהרנו לו למה הנוסח הזה.
אורלי רויך
תודה.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות? אז אני מצביע על סעיף (ג), כולל התיקון שהציע היועץ המשפטי של הוועדה, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"(ד) המנהל לא יפסול רישיון לנהיגת רכבת מקומית ולא יתלה אותו, לפי הוראות סעיף קטן (א)(3) או (4), אלא לאחר שדרש מבעל הרישיון לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו בתוך תקופה שקבע, כאמור באותו סעיף קטן, ובעל הרישיון לא עשה כן; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם לא ניתן לקיים את התנאי או את ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו".

בסעיפים הקטנים האלה אנחנו מאפשרים בעצם לקיים את התנאי, כדי שההוראה הזאת תתבצע עוד טרם החלטת המנהל.
היו"ר יצחק וקנין
הערות? בבקשה.
גיתית שיינין
יש אותה הערה שהערנו, ולשם ההגינות אני מציינת שזה גם עלה בישיבה בינינו, כשישבנו ביום חמישי האחרון, והיא שאנחנו שוב מבקשים דברים שעניינם מתן אפשרות לבעל ההיתר או מי שמעסיק את הנהג, זמן סביר לטעון ולהגיב.
היו"ר יצחק וקנין
שמענו את ההערה הזאת מספר פעמים מצדכם, ואני דוחה אותה.

עוד הערות לסעיף (ד)? מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
אושר.
הילה הדר
"(ה) החלטת המנהל לפי סעיף זה תומצא לבעל הרישיון וכן לבעל היתר ההפעלה" – ואנחנו מבקשים להוסיף: או למי מטעמו – "שאצלו הוא מועסק, ככל שהוא מועסק כאמור".

כאן בא לידי ביטוי העברת המידע לבעל ההיתר. כפי שתיקנו במקומות אחרים, גם למי מטעמו, כי ההפעלה נעשית על-ידי גורם אחר, וככל שהוא מועסק, היות שמדובר במחזיק ברשיון, הוא עשוי להיות כזה שלא מועסק, והרשיון עומד בפני עצמו.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות, רבותיי? מי בעד סעיף (ה)? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"46כג. מסירת רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהוגבל, שהותלה או שנפסל. (א) בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שנמסרה לו החלטת המנהל לפי סעיף 46כב על הגבלת רישיונו, התלייתו או פסילה מלהחזיק בו, ימסור למנהל את הרישיון שהוגבל, שהותלה או שנפסל כאמור, בתוך התקופה הנקובה בהחלטה, ויחולו הוראות אלה, לפי העניין: (1) לעניין החלטה על הגבלת הרישיון – המנהל יחזיר את הרישיון לבעלו, לאחר רישום ההגבלה שנקבעה בהחלטה; (2) לעניין החלטה על פסילה מלהחזיק ברישיון או על התלייתו – הרישיון לא יוחזר לבעלו אלא לאחר תום התקופה שנקבעה בהחלטה ובתנאים שקבע המנהל".

בעיקרון, אנחנו למעשה יוצרים פה מצב - יש חובה לרשום את המגבלה ברשיון, ויש גם תנאי, שאומר, שאפשר לרשום את המגבלה הזאת ברשיון הקיים, ולגבי פסילה, למעשה, רק לאחר תום הפסילה יימסר הרשיון מחדש.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות, רבותיי?
איתי עצמון
רישום ההגבלה הוא ברשיון עצמו?
הילה הדר
כן.
היו"ר יצחק וקנין
אין הערות? אז אני מצביע על סעיף 46כג(א)(1) ו-(2). מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיפים אושרו.
הילה הדר
"(ב) בעל רישיון שרישיונו הוגבל, הותלה או נפסל בהתאם להוראות סעיף 46כב, ולא היה בידו באותה שעה רישיון, ימסור במקומו אחד מאלה לפי העניין: (1) אבד הרישיון או נגנב – תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971‏, המוכיח כי הרישיון אבד או נגנב כאמור; (2) נמסר הרישיון לגורם אחר לפי כל דין – אישור מהגורם האחר כי הרישיון נמסר כאמור".

בעיקרון, כאן, היות שהוא אמור למסור את הרשיון, ועלול להימצא מצב שהרשיון אינו בנמצא, אזי אנחנו מבקשים ליצור שני הסדרים: הראשון, במידה שאבד או נגנב, תצהיר, לפי פקודת הראיות, כדי שיעיד על המצב, ואם הוא נמסר לגורם אחר, למשל למשטרה או לבית משפט – הודעה מאותו גורם שאליו נמסר, על המצב הזה.
היו"ר יצחק וקנין
הערות? אני מצביע על (ב)(1) ו(2). מי בעד? מי נגד הסעיפים?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיפים אושרו.
הילה הדר
"(ג) מצא בעל רישיון שרישיונו הוגבל, הותלה או נפסל בהתאם להוראות סעיף 46כב, את הרישיון שאבד או שנגנב, ימציאו מיד למנהל".

כאן חלה חובה על מי שמצא את הרשיון, למסור אותו למנהל, מייד לאחר שהוא מצא אותו.
איתי עצמון
השאלה, אם לא כדאי כאן לקבוע, שבמקום שתחול עליו חובה למסור מייד את הרשיון, אולי בהקדם האפשרי - זה נוסח מתקנות התעבורה, אני יודע, תקנה 557, אבל השאלה, אם אנחנו צריכים ללמוד מתקנות התעבורה לחוק הזה.
הילה הדר
אני מסכימה אתך, וחשוב לנו לנמק את הצורך ב"מייד"; "ככל שאפשר" או "בהקדם האפשרי" נותן פתח עבור בעל הרשיון, למסור את זה בזמן שמתאים לו, ואנחנו מבקשים, שבזמן שמשרדו של המנהל פתוח, המידע הזה יימסר לו, וזה אומר בהזדמנות הראשונה, וחשוב לנו מאוד שאדם פסול, שלא ייצר קושי או אי-הבנה לגבי אפשרויות האכיפה, כי כל זמן שהרשיון בידיו, הוא נחזק כמי שרשיונו תקף.
איתי עצמון
מייד כשזה אפשרי – זה מה שאמרתי.
הילה הדר
אבל "מייד", הכוונה היא בהקשר של המנהל.
חוה ראובני
אנחנו לא רוצים להשאיר שיקול דעת.
יערה למברגר
אפשר לומר "ללא דיחוי", זה נחשב יותר מהר מ"בהקדם האפשרי" – זה מדרג פסיקתי.
היו"ר יצחק וקנין
נתקן את סעיף (ג): "מייד ללא דיחוי".


אני מצביע על סעיף (ג), כולל התיקון שהוצע, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"46כד. תקופות הגבלה, התליה או פסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית. (א) הגבלה, התליה או פסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהתאם להוראות סעיף 46כב, תחל במועד" – וכאן יש כפילות, אז המילה "מסירת" – אנחנו מבקשים למחוק – "תחל במועד המצאת ההחלטה לבעל הרישיון".

זה מועד ההתחלה של המסילה, עם המסירה.

"(ב) בחישוב תקופת הפסילה של רישיון לנהיגת רכבת מקומית בהתאם להוראות סעיף 46כב, לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד מסירת הרישיון או תחליפו למנהל בהתאם להוראות סעיף 46כג".

כלומר כל זמן שבעל הרשיון מחזיק את הרשיון בידיו, הוא עושה דין עם עצמו, כך שלמעשה, לא רצה תקופת הפסילה. לכן רק מעת המסירה של הרשיון תחל תקופת הפסילה.
חוה ראובני
יחד עם זאת, הפסילה תהיה בתוקף מרגע שהוא יודע על ההחלטה – זה הסדר מקביל להסדר שקיים בפקודת התעבורה.
ישראל אייכלר
אדם רגיל שפוסלים לו את הרשיון, הספירה של התקופה מתחילה רק כשהוא מחזיר את הרשיון?
הילה הדר
כן.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? אז אני מצביע על סעיף 46כד(א) ו-(ב), כולל התיקון הקטן של מחיקת "מסירה". מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"46כה. פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית בידי בית משפט, בשל פסילת רישיון לנהיגה ברכב. נפסל אדם בידי בית משפט לפי הוראות פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה, רשאי בית המשפט לפסול את אותו אדם גם מלהחזיק ברישיון לנהיגת רכבת מקומית, במהלך תקופת תוקפה של הפסילה מהחזקה ברישיון הנהיגה ברכב, כולה או חלקה".

הסעיף הזה הוא משלים למה שנאמר קודם על-ידי הרשות הלאומית. אנחנו נותנים פה סמכות לבית משפט, שדן בפסילת רכב, גם לפסול נהיגת רכב, היות שיש פה מקרים דומים.
היו"ר יצחק וקנין
אבל זה לא מחייב – זו החלטה של בית משפט.
הילה הדר
נכון, אם כן או לא.
ישראל אייכלר
למה צריך את זה? אולי גם לקחת לו את שכר הדירה שהוא משכיר? מה זה קשור?
היו"ר יצחק וקנין
יש זיקה, זה רשיון. תלוי איזו עבירה. אם נסע בשכרות, אני יכול לתת לו גם לנהוג ברכבת?
ישראל אייכלר
ואם, למשל, נפסל בגלל עבירה- - -
היו"ר יצחק וקנין
זה שיקול של בית המשפט. "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות".
יערה למברגר
למשל, אם לא שם אפוד זוהר, וזו חובה שלא מוטלת על נהג רכבת מקומית, זו עבירה שהיא לא רלוונטית.
היו"ר יצחק וקנין
אם זה במקרה קיצוני של שכרות, ברור שהשופט ייקח לו את הרשיון. הכול לגופו של עניין.
הילה הדר
אנחנו מבינים, שכנראה, מקומו של הסעיף הזה אינו כחלק מפקודת המסילות אלא כתיקון עקיף לפקודת התעבורה, כחלק מסמכויותיו של בית המשפט, ולכן ייתכן שיש להעביר את זה כתיקון עקיף לפקודת התעבורה. אנו מבקשים שייווסף סעיף קטן נוסף – "השר יקבע הוראות לעניין מסירת מידע למנהל על-ידי בית משפט בעניין פסילת רשיון או התלייתו". ככל שמדובר בהעברת מידע בין בית משפט.
איתי עצמון
אני מבקש שתעבירו לוועדה נוסח מסודר, שנוכל לבדוק אותו, ולא באמצע הדיון, כי הדברים האלה לא הובאו לידיעתנו.
היו"ר יצחק וקנין
זה קריטי? אתה צודק לחלוטין. אני מבקש שלהבא לא נעשה את הדברים בצורה זו. אני מוכן לשקול את זה הפעם בגלל הצורך החיוני שלנו לסיים כמה שיותר מהר את החקיקה הזאת. אבל אני מבקש, אם יש לכם שינויים שאתם רוצים להכניס אותם – כל הצדדים שיושבים סביב השולחן צריכים לראות את הסעיף. אני מציע שבישיבה הבאה תביאו את זה.
חוה ראובני
אבל הסעיף כמות שהוא אושר, לרבות הרעיון, שמקומו כתיקון עקיף לפקודת התעבורה?
היו"ר יצחק וקנין
זה טכני.
חוה ראובני
כי זה מסדיר את סמכויות בית משפט לתעבורה בהקשר, כשהוא דן ברכב - לא דן ברכבת.
היו"ר יצחק וקנין
בסדר. רבותיי, יש הערות ל-46כה? אין. אני מצביע על הסעיף. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"חיוב בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית בקבלת הדרכה. 46כו".


לפי עצתו של עו"ד עצמון, אנחנו מבקשים להוסיף בתחילת הסעיף: "מבלי לגרוע מהוראות, לפי סעיף 57א3(י)" – זה סעיף הסמכה של השר להתקין תקנות, כדי ליצור את הקשר.

"המנהל רשאי, בהוראה בכתב, לחייב בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית לקבל הדרכה כפי שיורה, אם שוכנע כי הדבר דרוש מטעמי בטיחות".

זה הדרכה שנדרשת לאורך תקופת הרישון כדי לוודא שהנהג נוהג בצורה ראויה, לשמור על בטיחות הנוסעים.
גיתית שיינין
יש לי שאלה: כיוון שדובר פה על הרשאה של המנהל, בנוסף למה שנקבע על-ידי השר, אני חושבת שהיה ראוי יותר שהרשאה של המנהל תנבע מגדרי ההכשרה שדורש השר בתקנות. את מדברת על זה שהמנהל רשאי לחייב בעל רשיון לקבל הדרכה, כפי שיורה. ההדרכה, כפי שיורה, אמורה להיות, בין היתר, בגדרי ההרשאה של השר לקבוע תקנות, שמורות אילו הדרכות נהגים צריכים לעבור.
יערה למברגר
זה סעיף אחר, סעיף של סמכות. גם אם בתנאים למתן הרשיון השר קבע תנאים מסוימים, ואחר כך מתגלה שצריך לעשות רענון לכל הנהגים, זה סעיף שגם נמצא בפקודת התעבורה, ואני יודעת שנעשה בו שימוש בהקשרים מסוימים.
גיתית שיינין
איפה הקישור?
היו"ר יצחק וקנין
ההוראה פה היא הוראה ספציפית לנושא בטיחות – הרי כתוב פה שזה בנושא בטיחות. זה ממוקד.
גיתית שיינין
העניין הוא שבטיחות יכול להיות, כמו שאנו רואים, הרבה מאוד דברים, וזה פתוח לפרשנות.
איתי עצמון
אתם מבקשים שיהיו תקנות גם לעניין הזה? לכן ביקשתי להבהיר את היחס בין ההסמכה לקבוע בתקנות הוראות לעניין השתלמויות בנהיגה לבין הסעיף הזה, כי הובהר לי שמדובר בשני דברים שונים – על הוראות כלליות ועל הוראה פרטנית של המנהל.
גיתית שיינין
הייתי מצפה שהפעלת הסמכות של מנהל לקבוע הדרכה נוספת, עדיין בסופו של דבר המנהל מוסמך מכוח הדין הקיים, שאמור לכלול גם תקנות של השר, שבין היתר, קובעות איזשהו גבול, למה ההכשרות שאפשר לדרוש.
חוה ראובני
לפי פקודת התעבורה, אנחנו יכולים לשלוח נהגים, אוכלוסיות ו/או פרטנית להכשרות, שהן לאו דווקא חופפות את הכשרת הנהג הבסיסית. כולנו מכירים את קורס הרענון שנשלחים אליו נהגים בשנה – בעבר זה היה שלישית, כיום חמישית, אחרי שמוציאים את הרשיון. זן השלמת ידע שמקצועית נדרשת, אבל אין הגבלה על זה שהתכנים שלה יחפפו את הכשרת הנהגים לכתחילה. אם הם היו חופפים, זה היה מיותר. הכוונה היא הוספת עוד מדרגה.

פה מדובר, יכול להיות שזה גם החלטה פרטנית, אם מוצאים שנהג מסוים, וזו גם אפשרות לתת סנקציה טיפה קטנה יותר, לעומת לפסול רשיון נהיגה של נהג, שנמצא שיש לו ליקוי, והוא צריך פתרון בעניין מסוים, שיש לו חוסר בידע ובהכשרה, ובמקום לשלול אותו ולשלוח אותו לגמרי הביתה, אומרים: תשלים את הפער הזה.
היו"ר יצחק וקנין
זה הכרחי.
איתי עצמון
מה ההסדר המקביל בפקודת התעבורה?
חוה ראובני
סעיף 54. הוא הרבה יותר רחב: "רשות הרישוי רשאית בהוראה בכתב לחייב בעל רשיון נהיגה לקבל מטעמה הדרכה בנהיגה", נקודה – לא קשור לתקנות.
היו"ר יצחק וקנין
אני לא רואה בזה משהו. טוב. יש עוד הערות? מי בעד 46כו? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"העברת מידע למשטרת ישראל ולרשות הרישוי, בנוגע לרישיונות לנהיגת רכבת מקומית. 46כז. המנהל יודיע למשטרת ישראל ולרשות הרישוי לגבי כל מי שקיבל רישיון לנהיגת רכבת מקומית או שרישיונו כאמור חודש, לפי הוראות סימן זה, ולגבי תקופת תוקפו של הרישיון כאמור, וכן לגבי בעל רישיון לנהיגת רכבת מקומית שהמנהל החליט לפסול את רישיונו, להתלותו או שלא לחדשו לפי הוראות סעיף 46כב או שהחליט לשנות בו תנאים או מגבלות לפי הוראות סעיף 46כא, וכן על תקופת תוקפה של ההחלטה כאמור ועל החלטה כאמור שבוטלה או שונתה בידי בית המשפט".

יש בעצם צורך לייצר חיבור בין החלטות המנהל, כדי שגם משטרת ישראל וגם רשות הרישוי יוכלו להפעיל את סמכויותיהן, ככל שהן נוגעות לפי פקודת התעבורה, כי מידע כזה עשוי להיות רלוונטי, לפחות לגבי רשות הרישוי, ובנוסף לכך, כאשר הן פוסלות, לפי סמכותן, לפי פקודת התעבורה, תהיה להן אינדיקציה לגבי אותו אדם, שאותו אדם הוא גם מחזיק ברשיון נהיגת רכבת מקומית. לכן חשוב לנו שיהיה סעיף שמייצר את החיבור, שבו המנהל, יש חובה על המנהל להעביר את המידע לגבי בעלי רשיונות שכתובים אצלו לשתי הרשויות האלה.
איתי עצמון
האם המידע הזה ייאגר במאגר מידע?
חוה ראובני
ודאי, הוא יהיה חלק מנתוני הנהגים. יש בהמשך תיקון עקיף לפקודת התעבורה, שמסמיך את רשות הרישוי – זה סעיף 40ב, בעמ' 460.
איתי עצמון
אם כך, יחולו על מאגרי המידע או על העברת המידע הוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, שמדברות גם על איסור השימוש באותו מידע אלא במסגרת סמכויות המנהל או סמכויות הרשויות האחרות. אתמול שוחחתי עם עו"ד עמית אשכנזי מהרשות למשפט וטכנולוגיה, והוא ייעץ להוסיף כאן הוראה, שגודרת את השימוש במידע מבחינת המטרות. המטרה של העברת המידע והשימוש בו היא הפעלת סמכויות המנהל והפעלת סמכויות רשות הרישוי והמשטרה לפי פקודת התעבורה.
חוה ראובני
צריך להוסיף כאן עוד נדבך של צורך, וזה צורך אולי טכני, אבל מאחר שמדובר בכמות מאוד קטנה של נהגים – כיום מדובר ב-60, בעתיד יהיה 100, 100 ומשהו – מדברים על כמויות קטנות, לא צפוי לקום ממשק מחשובי בין המנהל לבין המשטרה לבין הנהלת בתי המשפט, כפי שקיים לגבי רשות הרישוי. מסירת המידע, שכל המידע יישב גם אצל רשות הרישוי, נועד לאפשר לעשות שימוש בממשק המחשובי של רשות הרישוי לצורך כל העדכונים במשולש הזה, החיוני גם לגבי הסמכויות- - -
יערה למברגר
אבל עדיין המטרה היא לצורך הפעלת סמכויות.
חוה ראובני
אבל אני לא רוצה שזה יתפרש כאוסר אחר כך על העברות מידע דרך המאגרים של רשות הרישוי, שזה יהיה המתווך.
איתי עצמון
לא, יש כאן שלושה גורמים שלהם נתונות סמכויות: המנהל, כהגדרתו בפקודת מסילות הברזל, רשות הרישוי והמשטרה, שנותנות להם סמכויות, לפי פקודת התעבורה, ובעצם כל העברת המידע, גם בסעיף הזה וגם בתיקון העקיף בפקודת התעבורה- - -
חוה ראובני
זה רביעייה במקרה הזה – בתעבורה יש שלישייה ופה רביעייה של גורמים שכולם מתממשקים, ורשות הרישוי תהיה הגורם שיושב אצלו המידע.
איתי עצמון
יש לך תיקון לנוסח שהצעתי מבחינת הגדרת מטרת העברת המידע?
חוה ראובני
אין לי תיקון ספציפי, אני רק רוצה לוודא שהנוסח הזה לא ימנע את העברות המידע בריבוע הזה.
היו"ר יצחק וקנין
יש לכם העיקרון; אחרי כן תשלימו את הניסוח.
איתי עצמון
נוסיף: "לשם הפעלת סמכויות המנהל, לפי פקודה זו" ו"הפעלת סמכויות המשטרה ורשות הרישוי, לסעיף פקודת התעבורה, המנהל יודיע" וגומר.
דנית גלעד
המשטרה מפעילה סמכויות גם לפי פקודה זו – לא רק לפי פקודת התעבורה.
איתי עצמון
בסדר.
ישראל אייכלר
מה קורה היום בחברות האוטובוסים, למשל? מנהל חייב להודיע למשטרה שרשיונו של נהג כלשהו נפסל?
חוה ראובני
אין למנהל של חברת אוטובוסים שום סמכות על רשיונות הנהיגה.
ישראל אייכלר
כלומר אתם עושים פה דבר שונה לנהגי רכבת.
חוה ראובני
לא. כאן אנחנו מדברים על מנהל כרגולטור; בחברות האוטובוסים הוא לא רגולטור אלא מנהל עסק.
יערה למברגר
בתחום הרכבות הקלות המנהל הוא המקבילה של רשות הרישוי, לכן את התפקידים של רשות הרישוי מבצעת לגבי כלי רכב לפי פקודת התעבורה, פה מבצע המנהל לגבי הרכבת הקלה. לכן הוא הגורם הרלוונטי, בידו יהיה המידע- - -
ישראל אייכלר
למה שרשות הרישוי לא תעביר את המידע?
יערה למברגר
כי זה תחום ספציפי. זה מנהל של התחום, אבל חשבנו שמאוד חשוב, וגם מניסיון העבר גילינו, שמאוד חשוב שהגורמים הרלוונטיים יידעו לתקשר ביניהם, כי המידע צריך לעבור בין הגורמים הרלוונטיים.
ישראל אייכלר
לגיטימי לומר שנהג רכבת, מחמירים אתו יותר בגלל האחריות, אבל רציתי לדעת, אם זה דומה לנהגים אחרים, או יש פה החמרה מיוחדת לנהגי רכבת.
חוה ראובני
אין פה החמרה מיוחדת; רק רצינו לוודא, שכל הגופים יהיו מסונכרנים, כל אחד יידע מה השני עשה, יקבל החלטות בהתחשב בהחלטות שהאחרים קיבלו. חלק מזה זה חובה לשקול, לפעמים יש סמכות לשקול. כדי שזה יתבצע, הם צריכים לדעת.
ישראל אייכלר
אז הבנתי שהמנהל הוא רשות שיפוטית במידה מסוימת פה- - -
חוה ראובני
הוא רגולטור שיש לו סמכויות מסוימות גם כלפי הרשיונות.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות? אנחנו מצביעים על סעיף 46כז, כולל התיקון ברישא של הסעיף, כפי שהוצע. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"אצילת סמכויות המנהל
46כח. (א) המנהל רשאי לאצול לעובד המדינה" – וכאן אנחנו שוב מבקשים לאמץ את עצתו של היועץ המשפטי לוועדה – היות שזה עובד של משרד התחבורה, במקום במפורש, עובד משרד התחבורה – "את סמכויותיו לפי סימן זה, כולן או חלקן, לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו".

כאן אנחנו מבקשים גם לציין, על מנת להבנות את שיקול הדעת של ההאצלה, שאותו מואצל יהיה בעל ניסיון ומומחיות מתאימים למילוי הסמכויות שהוא אמור להפעיל – שוב, בעצתו של היועץ המשפטי, ואני מודה על כך.
ישראל אייכלר
יש בזה היגיון – אחרת כל פקיד יכול להתנקם באיזה נהג, ולפסול אותו באיזה שטח. צריכים לקחת בחשבון בחקיקה את כל הדברים האלה.
הילה הדר
יש פה סמכות שהיא סמי שיפוטית, אנחנו רוצים להבנות את שיקול הדעת לעניין ההאצלה, ובהחלט מן הראוי שיואצלו אנשים מתאימים לכך.
איתי עצמון
אני משלים את ההסבר לוועדה – אצילת סמכויות אינה העברה מלאה של הסמכויות, כלומר בעל הסמכות נותר עם האחריות המלאה למילוי הסמכויות, ותיווצר פה עוד רשות, שתפעל בפיקוח המנהל – זו משמעות אצילת סמכויות, לפי הסעיף הזה.
הילה הדר
"(ב) הודעה על אצילת סמכויות לפי סעיף קטן (א) תפורסם ברשומות".
היו"ר יצחק וקנין
הערות? אני מצביע על סעיף 46כח, כולל התוספת שהוצעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
ישראל אייכלר
מנהל רכבת חייב להיות עובד משרד התחבורה?
חוה ראובני
לחברת הרכבת יש הניהול הפנימי שלה, וזה כמו לחברות האוטובוסים. הרגולטור מוגדר בסעיף 2א לחוק.
לאה ורון
אתם יכולים לקרוא את 2א?
חוה ראובני
"השר ימנה עובד המדינה שהוא בעל ניסיון בניהול ובתפעול מערכות תחבורה יבשתית ובכלל זה מערכות תחבורה מסילתית, כמנהל לעניין מסילות ברזל, ורשאי הוא למנות מנהל נפרד לעניין מסילת ברזל ארצית, לעניין מסילת ברזל מקומית ולעניין מסילת ברזל לפי סעיף 48".
לאה ורון
פה השאירה הוועדה: "השר ימנה עובד מדינה", כלומר יכול שזה יהיה נציג משרד התשתיות הלאומיות – יש חוסר תיאום.
יערה למברגר
כך מקובל לכתוב, אבל כשמדברים על אצילת סמכויות, אני מקבלת את ההערה פה שניתנה, שבאצילת סמכויות אני רוצה להבהיר בדיוק, למי אפשר לאצול את הסמכויות.
חוה ראובני
רגולטור על-ידי שר – אנחנו נותנים שיקול דעת יותר רחב לעניין בחירת האדם המתאים, וכשמדברים על פקיד שאוצל את סמכויותיו על פקיד אחר, אנחנו גודרים אותו.
היו"ר יצחק וקנין
ברור.

אני חוזר לסעיף 46יט, כי עדיין לא סיימתם אותו – הייתם צריכים להביא לנו הבהרות לגבי הסעיף הזה.
הילה הדר
העברנו אתמול למנהלת הוועדה- - -
לאה ורון
מה העברתם אתמול למנהלת הוועדה, שהיתה אתמול בשני סיורים של הוועדה?
הילה הדר
הבנתי שהיתה תקלה, ואני מתנצלת על כך. העברנו גם נוסח של הוראת מעבר, שהתגבשה גם עם הזכיין וגם- - -
היו"ר יצחק וקנין
וזה מוסכם עליהם?
הילה הדר
הוראת המעבר.
היו"ר יצחק וקנין
תקראי את סעיף 46יט, ואחרי כן נדון בהוראת המעבר.
הילה הדר
"תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית. 46יט. (א) המנהל ייתן למבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית או יחדשו, אם שוכנע שמתקיימים בו התנאים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב)".
כאן התבקשנו להוסיף על-ידי יועץ הוועדה: "ולפי סעיף 57א3(ו) – סעיף הסמכת תקנות, כדי שייווצר החיבור.


" (ב) השר יקבע תנאים למתן רישיון לנהיגת רכבת מקומית או לחידושו, ובין השאר תנאים בעניינים אלה, ורשאי הוא לקבוע תנאים שונים לסוגים שונים של רישיונות".


גם כאן נדרשת התאמה לעניין סעיף- - -
איתי עצמון
זו התאמת נוסח.
הילה הדר
"(1) דרישת גיל מזערי של המבקש; (2) השכלה, הכשרה, מיומנות, ידע וניסיון מקצועי הנדרשים לצורך קבלת הרישיון, ובכלל זה בחינות שעל המבקש לעמוד בהן".


לעניין זה, במידה שנדרשת הסמכה לעניין הכרה ברשיון ממדינה זרה, ואכן יש לנו תקנה שכזו, אנחנו מבקשים להוסיף את זה – הכרה בהכשרה וניסיון שהתקבלו או נערכו מחוץ לישראל. זו הסמכה לשר להתקין תקנות, בין היתר בעניין הזה.
חוה ראובני
זה נושא לתקנות – לא התוכן. זה לא אומר מה תהיה ההכרה.
ישראל אייכלר
וגם ההשכלה נדרשת, גם השר קובע?
חוה ראובני
כן.
היו"ר יצחק וקנין
ברור. בתקנות יפרסמו בדיוק מה צריך.
הילה הדר
" (3) תנאים המביאים בחשבון את עברו הפלילי של המבקש; (4) תנאים לעניין התאמה גופנית, בריאותית ונפשית הנדרשת מהמבקש, וההליכים לבדיקת ההתאמה כאמור;
(5) נסיבות שבהן לא ראוי לתת למבקש רישיון לנהיגת רכבת מקומית, בשל דרך נהיגתו ברכב לפי פקודת התעבורה המהווה סכנה לעוברי דרך בהתאם להוראות לפי הפקודה האמורה.
היו"ר יצחק וקנין
יש לכם הערות?
גיתית שיינין
הוראת המעבר מוסכמת עלינו, זה אכן נוסח יחד אתנו ומקובל עלינו.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו כרגע בסעיפים.
גיתית שיינין
נכון, ולכן אני מעירה דבר אחד. שוב, כפי שאמרנו בזמנו, יש לנו הערה לעניין האפשרות שלאחר שתפוג הוראת המעבר ידרשו דברים אחרים, וזה עלה בדיון הקודם, שאולי לאחר מכן יהיו בלתי סבירים, ולכן התחייבו נציגי משרד התחבורה כאן, שהדרישות לא ישתנו מהותית מאותן דרישות שקיימות לפי תוכנית ההכשרה שאושרה – לא יהיו שינויים דרסטיים.
היו"ר יצחק וקנין
ואם המנהל יחשוב או השר יחשוב שצריך שינוי דרסטי, נכבול את ידיו בחקיקה הראשית?
גיתית שיינין
אפשר לבקש כל דבר, אפשר לבקש גם את הירח, אבל לוקח הרבה מאוד זמן וכסף להגיע לשם.
היו"ר יצחק וקנין
כבר היו דברים מעולם. לשר צריך להיות שיקול דעת על-פי מה שמביאים לו כל צוות המשרד.
איתי עצמון
ככל הידוע לי, הדרישות שקבועות היום בתקנות בנושא סמכויות המנהל לגבי תקופת הניסוי, הן הוראות מאוד כלליות, מאוד רזות.
גיתית שיינין
אני דיברתי על כך שאושרה תוכנית הכשרה, לאחר שהגישו אותה כמה פעמים. יש תוכנית הכשרה מאוד מפורטת - זה מה שאושר. האישור לא נסמך על אותן הוראות כלליות ללא כל תוכן נוסף. ברור לי שלשר צריך להיות שיקול דעת, וגם למנהל צריך להיות שיקול דעת. ככל שבאים לגוף פרטי, ואומרים לו: אתה חייב עכשיו לעשות הכשרה לחלוטין שונה, ובעוד עשר שנים – הרשיונות הללו הם בתוקף לעשר שנים - או, ככל שיהיה נהגים חדשים- - -
היו"ר יצחק וקנין
מניסיוני בוועדה הזאת, 16 שנים כמעט, כל הזמן אנחנו משנים, מתקנים, משרד התחבורה מביא לנו תקנות אחרות וחקיקה כזו או אחרת בכל מיני עניינים, לכן הדבר לא שרירותי.
חוה ראובני
אנחנו בדרך כלל לא הופכים על פניה את התמונה אלא משנים פרטים קטנים. אלה שינויים בשוליים, אנחנו בדרך כלל מלווים את זה גם בהתחשבות ובהכרה בנהגים קיימים ובאוכלוסייה קיימת כדי לא להטיל עליהם תנאים שהם לא מסוגלים לעמוד בהם – מה שמכונה אצלנו "דור המדבר", ובכל מיני שינויים. אני יכולה להצביע על הבנות שניתנו לנהגים - אני יכולה להצביע על כמה וכמה דוגמאות לכך מ-15 השנים האחרונות.
ישראל אייכלר
אדוני היושב-ראש, בסעיף יט יש כמה מילים מאוד משמעותיות, מספר (5): "בשל דרך נהיגתו ברכב לפי פקודת התעבורה, המהווה סכנה לעוברי דרך". אני מאוד בעד הסעיף הזה, אבל רוצה שאותן מילים ייכנסו גם בסעיף כה – "כאשר נפסל אדם בידי בית המשפט, לפי הוראות פקודת התעבורה, מלהחזיק ברישיון נהיגה, רשאי בית המשפט לפסול את אותו אדם", גם פה שיהיה אדם שנהג באופן המהווה סכנה לעוברי דרך.
חוה ראובני
אנחנו מדברים פה על שני דברים אחרים לגמרי: סעיף 46יט(ב)(5) הוא הקבלה לסעיף 56 לפקודת התעבורה; הוא לא מדבר על ענישה, על עבירה, אלא על תמונה כוללת של דרך נהיגה. זה מדבר על הנהגים, מה שאנחנו מכנים הרצדביסטיים, העבריינים הקשים, שיש להם עשרות הרשעות, בהם סכנה בעליל, וזה סמכות מניעתית ולא עונשית. סעיף 56 כבר היה בבית המשפט העליון, העיקרון שבבסיסו אושר, נדרשנו להתקין תקנות, לבסס אותו, התקנו את התקנות, ומקרי הפסילה שהפעלנו על-פי אותן תקנות בהקשר - אושרו בבתי משפט בחודשים האחרונים. זה ההקבלה של זה, לא על סמכות עונשית.
ישראל אייכלר
אני בעד הסעיף הזה, אני רק אומר שאני רוצה את אותו נוסח- - -
חוה ראובני
אנחנו לא רוצים להגביל את סמכות בית המשפט לפסול ברמה העונשית. ברמה העונשית – אנחנו לא מתערבים, בית המשפט יפסול.
ישראל אייכלר
אתם אומרים שאפשר לפסול אותו גם מלהחזיק ברשיון נהיגה רכבת מקומית. ההיגיון אומר, שאדם נהג פרוע ברכב פרטי, הוא גם יהיה נהג פרוע ברכבת.
יערה למברגר
יש מספר- - -
ישראל אייכלר
מה מפריע לכם להוסיף את המילים האלה – "המהווה סכנה לעוברי דרך"? אני לא רוצה שהשופט יוכל להתנקם בנהג מסיבות אחרות.
יערה למברגר
הסעיף שאנחנו מדברים פה, 46יט(5), הוא במסגרת התנאים למתן הרשיון. אנחנו מדברים פה בכלל על עולם אחר. זה עולם של תנאים למתן הרשיון. הסעיף שאנחנו מדברים על סמכות בית המשפט, אני חושבת שזה כה, כמקובל במתן סמכויות לבית המשפט, הניתנות באופן רחב, כי בשיטת המשפט הישראלית מקובל לתת שיקול דעת רחב לשופט, אבל מהותית, אני אישית חושבת שזה צריך להיות רחב יותר מרק "סכנה לעוברי דרך", כי "סכנה לעוברי דרך" זה תיבת לשון שלקחנו מסעיף 56 לפקודת התעבורה, שמדבר על סוג מסוים של פסילה. יש שם עוד סוגים – ב-54, 55, יש באותו פרק מספר סוגים של פסילה. אם אני אשתמש במילה הזאת לגבי בית משפט, פרשנית זה ירמוז כאילו אני מדברת רק על סוג מסוים של פסילה, ואני רוצה לתת לבית משפט - אני יכולה לגרום פה נזק.
חוה ראובני
יש מצבים שבהם בית משפט פוסל אדם מנהיגה בגלל עבירה שהיא לאו דווקא מסוכנת, אבל היא עבירה זדונית – הוא עושה דברים שפוגעים בסדרי תנועה, נזקים לפעמים כלכליים, שמצדיקים את זה, הוא פוגע בנוסעים, אם הוא בעל רשיון קו שירות, הוא העליב נוסעים, הוא תקף אותם – דברים מסוג זה; זה לאו דווקא מסוכנות בנהיגה.
ישראל אייכלר
שמעת פעם על פסילה על רשיון נהיגה על כל הדברים שאמרת עכשיו?
חוה ראובני
בית המשפט לתעבורה עושה את זה. זה לא דברים שמגיעים לכותרות.
ישראל אייכלר
מתי נפסל אדם ברשיון נהיגה בגלל התנהגות לא הולמת?
חוה ראובני
תלוי באיזו רמה. מדברים גם על זה. נהג שנהג בזמן פסילה, נתפס נוהג בזמן פסילה – יכול להיות שהוא נהג מצוין, הוא לא עשה שום דבר רע, אבל הוא יודע שהוא פסול, ובכל זאת הוא נוהג, אז בית משפט מטיל עליו פסילה נוספת. אפשר להתווכח, אם זה חכם או לא, אבל לא פוסלים אותו כי הוא מסוכן, אלא כי הוא לא מציית לחוק, הוא לא מכבד את הדין שהוטל עליו, ולכן הוא מקבל סנקציה, ולכן לקשור אותנו רק במסוכנות ולהגביל את כל הסמכות שבית משפט לתעבורה רק יטפל במסוכנות בדרך, זה לא מוצדק, כי עולם התוכן שבית המשפט לתעבורה צריך להתמודד אתו, הוא הרבה יותר רחב.
איתי עצמון
חבר הכנסת אייכלר, לפחות לפי ההוראות שאני מכיר בחקיקה, יש הבדל בין סמכויות שאתה נותן לרשות מינהלית, שבדרך כלל אנחנו נוהגים יותר לתחום ולהגביל, לבין סמכות שאתה נותן לבית משפט, חזקה על בית משפט שישקול את כל השיקולים, כלומר מרחב שיקול הדעת שאתה נותן לרשות שיפוטית הוא שונה ממרחב שיקול הדעת שאתה נותן לרשות מינהלית בדרך כלל.
חוה ראובני
אדוני, אני מבקשת להבהיר על משהו שאמרתי קודם – אני לא התחייבתי פה, ושלא יתפרשו דבריי קודם כהתחייבות, שהשר לא יתקין תקנות שיש בהן יותר מאשר שינויים שוליים לעומת הדין הקיים; ברור שיהיה התחשבות במצב הקיים.
היו"ר יצחק וקנין
אנחנו לא מחדשים מעשה בראשית. הדברים ברורים – כל יום שני וחמישי פה מתקינים תקנות.
איתי עצמון
לגבי נוסח הסעיף, מה ההבדל בין "השכלה" ל"ידע" בפסקה (2)?
יערה למברגר
השכלה זה לא בהכרח השכלה אקדמית; גם 12 שנות לימוד, למשל, זה סוג של השכלה, ויש הבדל, בעיניי, בין ידע – אדם מראה את הידע שלו – לבין שהוא מראה, שיש לו תעודה, שהוא סיים 12 שנות לימוד. אני לא רואה בזה חפיפה.
חוה ראובני
אני יכולה לתת לזה דוגמה מעולם הרכב הציבורי: אחד התנאים לקבלת רשיון נהיגה למונית, לבד מהעובדה שאדם סיים X שנות לימוד – אני לא זוכרת את המספר, כתוב שם איזה מספר - הוא גם צריך להוכיח ידע מסוים, והוא נבחן על זה, בעברית, באנגלית ואולי גם בערבית. יכול להיות, במיוחד אם אנחנו מתירים ניסיון מחו"ל, הוא יבוא עם 12 שנות לימוד מחו"ל, אבל הוא גם צריך לדעת עברית. זה ידע וזה השכלה.
קריאה
יש כוונה לייבא עובדים מחו"ל?
מרק פיליפס
אני חושב שאם כן, זה יהיה יותר רשיונות הנהיגה לתחזוקה ולתפעול ולא לנוסעים.
איתי עצמון
שאלה נוספת: בפסקה (2) בסיפא כתבתם: "ובכלל זה בחינות שעל המבקש לעמוד בהן". רציתי שתבהירו בפני הוועדה, מי יערוך את הבחינות האלה? מי יפקח על הנושא הזה?
הילה הדר
בעיקרון, כרגע הבחינות נערכות במוסדות שאליהם הזכיין שולח את המועמדים, אבל אנחנו לא מוציאים מכלל אפשרות, שהמנהל הוא זה שייצר תהליך של בחינה, כפי שקיים כיום.
איתי עצמון
אני חושב שראוי שהמנהל הוא זה שיאשר את הבחינות לפחות.
מרק פיליפס
נאמר פה קודם שתוכנית ההכשרה של הנהגים אושרה כבר על-ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה, כולל, כמובן, התוכן של הסילבוס שעל הנהגים ללמוד והמתכונת של המבחנים.
הילה הדר
מקובל בעולם שזו תהיה מתכונת ההכשרה, כלומר למעשה, תהליך של אותו מפעיל.
יערה למברגר
ובעולם המנהל לא מאשר את זה, גם אם זה נעשה על-ידי אותו מפעיל?
הילה הדר
מה שאני יודעת, שיש פחות פיקוח, בישראל זה אחרת, לכן השארנו גם את זה.
גיתית שיינין
למיטב ידיעתי, הנוהג בעולם הוא, כיוון שכל ההכשרה נעשית פר קו – זה לא נהגי אוטובוסים אלא נהגי רכבת קלה בקו מסוים, אז כל ההכשרה וגם הבחינות- - -
הילה הדר
עדיין יש הכשרה, שהיא בהחלט יכולה להיות כאן או כאן.
איתי עצמון
אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה, שלגבי בחינות לרשיון מנהל תפעול, הבחינות נערכות מטעם המנהל או מאושרות על-ידו, וכאן נוסח הסעיף, שהוא סעיף מסמיך, מותיר לשר התחבורה את שיקול הדעת לקבוע, מי יפקח או יאשר את אותן בחינות. השאלה, אם זה ראוי.
הילה הדר
אני חושבת שההבחנה היא רק בנוסח. זה יכול להיות או במנהל או במסגרת של- - -
איתי עצמון
"ובלבד שבחינות ייערכו מטעם המנהל או באישורו".
הילה הדר
שזה אומר, על-ידי גורם שהוא חיצוני גם.
איתי עצמון
אבל יש לך כאן הפיקוח של הרשות הממשלתית.
הילה הדר
אפשר להוסיף את זה.
היו"ר יצחק וקנין
טוב. עוד הערות לסעיפים, רבותיי? אני חושב שמיצינו את הדיון. אנחנו מצביעים על 46יט, כל הסעיפים, כולל השינויים שהוצעו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיפים אושרו.
הילה הדר
להקריא את הוראת המעבר?
איתי עצמון
השאלה, אם ראוי לדון עכשיו ולאשר את הוראות המעבר, או פשוט להציג בפני הוועדה את הכוונה שלכם, לקבוע הוראות מעבר ולהציג בצורה כללית מה אתם רוצים לקבוע בהן, לאור שאלות חברי הכנסת.
לאה ורון
חבר הכנסת וקנין ביקש ב-20 ביוני 2011 מנציגי משרד התחבורה להביא נוסח של הוראות המעבר.
היו"ר יצחק וקנין
מקובל עליכם שנעשה את זה, כשנדון בכל הוראות המעבר?
הילה הדר
אין בעיה.
היו"ר יצחק וקנין
בסדר. אנחנו עוברים לסימן ט'.
הילה הדר
כפועל יוצא מאותה ישיבה שקיימנו ביום חמישי עלו טענות מטעמו של הזכיין, שנשקלו על-ידינו, ומצאנו טעם לעשות שינויים שמתחילים בהגדרות, ויש להם השלכה ליתרת הסעיפים בסימן ט'. העברנו לוועדה, ואני מניחה שזה בפניכם, הנוסח החדש שאנחנו מבקשים להקריא כאן. אקריא מהדף שהגשנו לוועדה.


"סימן ט' – אירועים בטיחותיים. הגדרות. 46כט.
בסימן זה – "אירוע בטיחותי" – תאונה או תקרית חמורה או תקרית.

"אירוע בטיחותי חמור" – תאונה או תקרית חמורה.

"אירוע בטיחותי עם נפגעים" – אירוע בטיחותי שבו נפגע או נהרג אדם".

"תאונה" – אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית, שבמהלכו נהרג או נפגע אדם באופן חמור, או נגרם נזק חמור לרכוש.

"תקרית" – אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית, שאינו אירוע בטיחותי חמור, אשר השפיע או עלול היה להשפיע על בטיחות הפעלתה של מסילת הברזל המקומית".

"תקרית חמורה" - אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית, שמנסיבותיו עולה, כי תוצאה כאמור בהגדרת "תאונה" כמעט התרחשה".


הופנתה תשומת לבנו לכך שההגדרה שהיתה "תאונה", שכללה גם "נהרג" וגם "עלול היה להיהרג או להיפגע אדם, או נזק חמור לרכוש", עלול ליצור אי-הבנה מבחינת התאונה, ומן הראוי שההגדרה "תאונה" תהיה מיוחסת לתוצאות בפועל, וכאשר מדובר ב"עלול היה להיגרם", מן הראוי היה לייחד לזה הגדרה מיוחדת, שנקראת "תקרית חמורה", לכן יצרנו את הפיצול הזה. הנחת היסוג שלנו בסימן הזה, שנוגע למנהל ולסמכויות החקירה, לביצוע התחקיר שלו, אבל היות שעלול להיווצר אולי אי-התאמה אל מול חקיקה אחרת, שמדברת על הגדרת "תאונה", אנחנו מבקשים לייצר פה הגדרה ממוקדת, שהיא מייצרת אמירה מפורשת לגבי התאונה, ומה שעלול לקרות, זה בגדר "תקרית חמורה", וכך עשינו את יתר השינויים.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים. קצת מחזיר אותי לחוק הטיס... אז דחינו את הכול לסוף. אני אמרתי לא לפצל אותו.
יערה למברגר
הפרק הזה הוא פרק קצת יותר רזה מבחינת ההסדרים לעומת חוק הטיס, אבל בחרנו בהגדרות לקחת את המבנה שבחוק הטיס, שהוא מבנה בן שלוש רמות: תקרית, תקרית חמורה ותאונה, ואת זה הוספנו עכשיו להגדרות, כי אמרנו שאולי עוד הגדרות יעזרו לבהירות.
גיתית שיינין
שאלה להבהרה: "אירוע בטיחותי עם נפגעים" – ההבחנה בינו לבין "אירוע בטיחותי חמור" הוא העובדה שהוא כולל נפגעים קלים, שאחרת לא נכללים לא ב"תאונה" ולא ב"תקרית חמורה" אלא רק ב"תקרית".
יערה למברגר
כן, וההגדרה הזאת משמשת רק בסעיפים שרלוונטיים למשטרה.
גיתית שיינין
יש לנו אותה הערה על נושא של הכללת אירועים שהם אינם תאונה אלא כמעט תאונה.
איתי עצמון
יש סיבה, מדוע הגדרת "תקרית חמורה" לא כוללת בתוכה את הגדרת "תקרית", כלומר תקרית שמנסיבותיה עולה כי תוצאה כאמור בהגדרת "תאונה" כמעט התרחשה? כדי ליצור את הקשר בין ההגדרות. אם איני טועה, כך גם עשינו בחוק הטיס.
יערה למברגר
כן, זה מתבסס על זה.
חוה ראובני
יש 'תקרית', ויש 'תקרית פלוס'.
קריאה
אז איך ההגדרה תתוקן?
איתי עצמון
"תקרית חמורה" תהיה תקרית שמנסיבותיה עולה, כי תוצאה כאמור בהגדרת "תאונה" כמעט והתרחשה.
יערה למברגר
זה סוג של הבהרת נוסח.
דנית גלעד
אני לא בטוחה שהשינוי הזה הוא נכון, כי "תקרית חמורה" זה משהו שנכלל ב"אירוע בטיחותי חמור", ולעומת זאת "תקרית" לא.
יערה למברגר
זה 'תקרית פלוס' – הם הוסיפו עוד תנאים.
דנית גלעד
אבל "אירוע בטיחותי חמור" לא היה אמור לכלול "תקרית".
יערה למברגר
יש כל התקריות, וחלקן הן חמורות. לכן את לוקחת את כל המעגל; את אומרת: כולן תקריות, ואם את מוסיפה עוד תנאים, זה רק חלק מהמעגל, זה "תקריות חמורות", ורק הן נכללות- - -
איתי עצמון
אבל הבסיס הוא הגדרת "תקרית".
קריאה
אבל "תקרית", כתוב בהגדרה שלה, שהיא אינה אירוע בטיחותי חמור.
יערה למברגר
לא צריך את "שאינו אירוע בטיחותי חמור", כי אנחנו מגדירים "תקרית" בצורה רחבה, ואחר כך, כשרוצים להגדיר יותר ספציפי, מגדירים את "תקרית חמורה" ו"תאונה".
דנית גלעד
אז אין הבדל בין "אירוע בטיחותי חמור" ל"אירוע בטיחותי".
יערה למברגר
לא, "אירוע בטיחותי" זה כל שלוש הקטגוריות. יש הבדל.
חוה ראובני
אם מורידים את "שאינו אירוע בטיחותי חמור" מהגדרת "תקרית", ו"תקרית חמורה" מגדירים כ"תקרית שמנסיבותיה עולה כי תוצאה כאמור בהגדרת "תאונה" כמעט התרחשה", ו"אירוע בטיחותי חמור" זה "תאונה או תקרית חמורה".
יערה למברגר
זה בסדר, אפשר להוריד את "שאינו".
חוה ראובני
"תקרית חמורה" זה "תקרית שמנסיבותיה עולה כי תוצאה כאמור בהגדרת "תאונה" כמעט התרחשה", ו"אירוע בטיחותי חמור" זה "תאונה או תקרית חמורה".
היו"ר יצחק וקנין
תקריאו את השינויים בבקשה.
חוה ראובני
הגדרת "תקרית", לפי המוצע, יהיה "אירוע הקשור בהפעלת מסילת ברזל מקומית, אשר השפיע או עלול היה להשפיע על בטיחות הפעלתה של מסילת הברזל המקומית". "תקרית חמורה" תהיה "תקרית שמנסיבותיה עולה כי תוצאה כאמור בהגדרת "תאונה" כמעט התרחשה".
יערה למברגר
ובאמת בהגדרת "תקרית" בחוק הטיס לא מיעטנו.
חוה ראובני
ו"אירוע בטיחותי" ו"אירוע בטיחותי חמור" לא משתנים.
היו"ר יצחק וקנין
הדברים ברורים לכולם, רבותיי? אני מצביע על 46כט, כולל התיקונים שהוצעו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"חובת מסירת הודעות ודיווחים לגבי אירועים בטיחותיים. 46ל. (א)
אירע אירוע בטיחותי חמור, ימסור בעל היתר ההפעלה לגבי מסילת הברזל המקומית שבה אירע האירוע הבטיחותי החמור, למנהל, הודעות ודיווחים כמפורט בפסקאות שלהלן, באופן ובמועדים המפורטים בהן: (1)
הודעה בעל פה על אירוע בטיחותי חמור - בהקדם האפשרי לאחר שאירע; (2)
דיווח בכתב או בדרך אחרת שקבע השר על האירוע הבטיחותי החמור, שבו יציין את מקום האירוע, זמן האירוע ופרטיו - בתוך 48 שעות ממועד התרחשותו; (3)
דיווח מפורט בכתב שבו יציין, בנוסף לפרטים כאמור בפסקה (2), גם את תוצאות האירוע הבטיחותי החמור, הסיבות המשוערות להתרחשותו ולתוצאותיו והפעולות שנקט למניעת הישנותם של אירועים כאמור - בתוך חודש ממועד התרחשותו".
גיתית שיינין
אני רוצה כאן לחזור על אותה הבהרה: ברגע שמוסיפים את הנושא של כמעט תאונה, ודאי כשמדובר בכמעט תאונות שאולי התרחשו, וכמובן, מתרחשות כל יום, ולהוסיף בגין כמעט תאונות כאלה חובות דיווח וכל מיני דברים נוספים, שממילא הסעיף הזה, מבחינת החובה שהוא מטיל על הזכיין, רחבה יותר, והנטל כבד יותר מזה שהוטל עליו בהסכם הזיכיון, כי הסכם הזיכיון – יש נספחים שמדברים באופן מפורט, על אילו דברים צריך הזכיין למסור, במקרה של כל תאונה. כאשר מרחיבים את זה גם למקרה של כמעט תאונה, אנחנו מדברים כאן- - -
היו"ר יצחק וקנין
כשדנו בחוק הטיס, אחד הדברים שהיתה התלבטות רבה בהם – הלכנו למקום שלא הלכנו בחקיקה הרגילה בנושא חיסיון המידע שנמסר בעקבות אירועים כאלה ואחרים בתא הטייס או דברים אחרים שנגרמים, ורק הטייס והקב"ה יודעים את זה, והטייס יכול לעבור על זה לסדר היום, ולא לכתוב הערה או דיווח בדוח שלו, מה קרה במהלך הטיסה, והגענו למסקנה, שמתוך זה שהמערכת הזאת, יש לה חיסיון – זה לא אומר שפה צריך להיות חיסיון – ראינו את הערך המוסף שיש בכך שמדווחים על כמעט תאונה ולא על תאונה מתוך למידת הלקחים, במעגל העבודה של כל הגורמים, שכל יום נמצאים בתוך המצבים השונים שיש, ומזה נלמדים לקחים רבים, איך אפשר למנוע את התאונות, מה גרם לכך שנעשתה פעולה כזו ולא אחרת, ואני זוכר את האמירות שהיו בדיונים, שלו היינו עושים זאת גם בתוך התחבורה הציבורית, גם בתוך בתי החולים, ברפואה אפילו – בכל נושא נגענו – אז היינו מונעים מאות תאונות – לא רק תאונות דרכים; תאונות עבודה שונות, תאונות טיס שונות, רשלנות, מתוך המגמה למנוע, ולא בשביל לתפוס מישהו ולתלות אותו על העץ. זאת לא הכוונה. הכוונה פה – הלקחים שאנחנו מפיקים מהמידע הזה, והלוואי שניקח את הדברים האלה לכל השטחים שאנחנו חיים בהם בחיי היום-יום שלנו.
גיתית שיינין
אם יותר לי, אם ההצעה של כבודו עומדת בעינה בנושא החיסיון- - -
היו"ר יצחק וקנין
לא הצעתי. גם שם זה לא מדובר בחיסיון.
יערה למברגר
שם גם מדובר בחיסיון על חקירת המנהל, ולא על חקירה פנימית. הנושא נידון שם.
גיתית שיינין
ברגע שאני מעבירה דיווח- - -
היו"ר יצחק וקנין
זה לטובת המערכת. הדיווח הוא לטובת המערכת. הרי בואי נגיד שאותו נהג קטר לא יכתוב דוח – היתה כמעט תאונה. אז מה, עוברים לסדר היום? מה גרם? לו היינו עושים את זה גם בתחבורה הציבורית יום-יום, היינו חוסכים מאות תאונות. אנחנו חיים פה על זמן שאול, בכל המערכת שלנו בתחבורה. הכול זה סטטיסטיקה בזמן האחרון – כמה נהרגו לנו, כמה לא נהרגו. בתאונה אחת אפשר שנהרגים 100, ולקחנו את כל הדברים האלה. אתם צריכים לראות את זה כמי שיושבים בצד שלנו, ביחד - איך אנחנו מפיקים את המקסימום לתועלת הציבור. מדובר פה לא ברכב קטן אלא ברכבת, שעלולה חלילה – תאונה, ואמרתי את זה על המטוסים, אני אומר את זה גם על הרכבת. קחו את זה בחשבון.
דורון תמיר
החובה לדווח על כמעט וקרה למעשה מוטלת על זכיין הרכבת הקלה, והוא גם לא חולק עליה, והוא עשה את זה במסגרת ה-safety case, כלומר במסגרת החומרים שהוא מגיש - כדי להראות שהוא מוכן לתקופת ההפעלה הוא צריך להציג תיק, ובמסגרת התיק יש גם דיווחים על אירועים של כמעט וקרה, כך שהאירוע הזה לא אמור להיות אירוע מפתיע, כלומר הדרישה הזאת אולי מעגנת דרישות חוזיות.
גיתית שיינין
זה לא בדיוק היקף החובות שמוטלות כאן.
איתי עצמון
אני לא מזלזל במחויבויות שמוטלות על בעל הזיכיון, אבל יש כאן גם הגנה על אינטרס ציבורי מאוד חשוב, הגנה על שלום הציבור. על זה מדובר.
היו"ר יצחק וקנין
תאמינו לי שהרווח הוא יותר שלכם, במכלול, בהפקת הלקחים – איך אנחנו מונעים. הנזקים, אם לא נעשה את מה שאנחנו רוצים פה, בסעיפים הללו, יהיו הרבה יותר גדולים. אני אומר את זה באחריות. אני אומר את זה כשיושבים פה המשטרה. ואם היתה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קחו את חוק הטיס, את הסעיפים האלה, ותנסו לראות, איך אנחנו לוקחים אותם למקומות אחרים. ואתם יודעים, אני הקדשתי לחוק הרבה זמן בישיבות מחוץ לוועדה. ישבתי עם רופאים. היה לי ידע ברור לגבי דברים מסוימים שקורים בבתי חולים, שהם מטואטאים מתחת לשולחן, מה שנקרא. הבת שלי במקרה עובדת במערכת ניהול סיכונים באחד מבתי החולים בארץ, והיא סיפרה לי דברים שהם זועקים לשמיים, ברשלנות רפואית. ולא נלמדים הלקחים. אני לא אומר את זה סתם. אין פה עניין לחפש את האשם. זה יותר מניעה. המניעה היא הרבה יותר גדולה מאשר כבר קורה האסון חלילה. לכן קחו את הדברים שלי – אני לא מתכוון להתווכח על הסעיפים, כי אני הולך לאשר אותם כפי שהם. בבקשה. עוד הערות? אבל אני חושב שההבהרות שלי לפרוטוקול הן ברורות.
מרק פיליפס
ברשותך, אשאל רק שאלה לגבי כל הדיווחים לזכיין, שנמסרים למנהל. איזה דין יחול עליהם מבחינת הגילוי אחר כך על-ידי המנהל?
הילה הדר
מבחינתנו, הדין הכללי.
מרק פיליפס
כלומר אם היה חלילה אירוע, הדיווח שאנחנו נותנים למנהל יכול לשרת למישהו שתובע אותנו כנגדנו כראיה?
הילה הדר
אני לא נכנסת לזה, אבל הוספנו כאן הוראות, שבעצם הזכיין לא יהיה מחויב לפרסם את הדוח שהוא יצר, אלא המנהל, ובחיסיון של פרטים שמגלים את פרטיו של מי שביצע בפועל.
מרק פיליפס
אחד הדברים שנצטרך לדווח תוך חודש, זה באילו אמצעים נקטנו כדי למנוע את האירועים. ברור שאם היה אירוע, גם אם זה לא אשמתנו, אנחנו עלולים להיתפש ככיס עמוק, כי יש לנו חברות ביטוח שעומדות מאחורינו, וכמובן- - -
היו"ר יצחק וקנין
תאמין לי שאם יהיה אירוע, הכיס שלך יותר עמוק.
מרק פיליפס
זה מה שאני אומר. אז אנחנו עלולים להיות מטרה נוחה לתביעות.


קצת מטריד אותי, שהדיווחים שאנחנו מחויבים לפי הדין על-מנת להתמודד עם בעיות בטיחות וללמוד לקחים, כמו שיושב-ראש הוועדה אמר, עלולים לשמש ראיה כנגדנו בתביעות אזרחיות.
יערה למברגר
אתה מוסר את זה למנהל ולא מפרסם את זה לציבור הרחב. ונגיד, אם יפנו למנהל, לפי חוק חופש המידע, עדיין יש לפי סעיף 9 הגנות, לפי חוק חופש המידע. אני יכולה לחשוב כבר עכשיו – אני לא אומרת בוודאות, אבל מספר הגנות רלוונטיות.
מרק פיליפס
את יכולה להתחייב?
יערה למברגר
אני לא מתחייבת- - -
חוה ראובני
זה לא יפורסם בלי לקבל את עמדתכם מראש.
יערה למברגר
אני לא מתחייבת, אבל אין פה חובה לפרסם את זה, בשונה מהדוח.
היו"ר יצחק וקנין
גם כשהחלטתי שאני מאשר את הסעיפים, אני רוצה להקשיב – בבקשה לא לדבר במקהלה.
חוה ראובני
בהחלט להבנתנו יש מצב שהדוחות האלה בהליכים, לפי חוק חופש המידע, או בהליכים אחרים במסגרת תביעות – הדוחות האלה ייחשפו. אבל אני לא חושבת שזה לגיטימי, עמדה של זכיין, להגיד: אני אמנע מלחקור כמעט תאונות ואמנע להפיק מהם לקחים, כדי שמישהו לא יוכל לתבוע אותי בעתיד.
מרק פיליפס
אני מבקש לא להכניס מילים לפי.
חוה ראובני
אולי לדברים מסוג זה הוא רימז, שמנסים להימנע מתחקירים כדי להפיק לקחים בטיחותיים- - -
מרק פיליפס
ברשותך, זה בכלל לא מה שאמרתי; אמרתי שאני חושב שיש פה בעייתיות. לא דיברנו בכלל על הליכים פליליים, אבל נתמקד כרגע בהליכים אזרחיים.
חוה ראובני
אני לא מדברת על פליליים- - -
מרק פיליפס
אמרתי – אני לא מדבר על פלילי; אני אומר, מבחינת תביעות אזרחיות, כמו שנאמר קודם, אנחנו נהיה כיס עמוק, ולצערנו, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב – אנחנו רוצים לתחקר, כי אנחנו רוצים למנוע אירועים בעתיד, אבל אם אנחנו מודים שעשינו משהו לא בסדר, זה סוגר את התביעה נגדנו.
חוה ראובני
על איזה מין תביעות אתה חושב?
מרק פיליפס
רשלנות.
חוה ראובני
שגרם למה?
מרק פיליפס
שוב – אני שם בצד את הפן הפלילי.
חוה ראובני
- - - מטופלים בחוק פלת"ד.
מרק פיליפס
יכול להיות שיש דברים אחרים גם.
גיתית שיינין
גם אם נוריד נזקי גוף מהפרק, יש מספיק נזקים כלכליים של עף לו משהו מהיד כשהיתה בלימת חירום ונשבר, ולכן הוא חושב שעל זה מגיע לו פיצוי- - -
מרק פיליפס
אני אפילו לא רוצה להיכנס לזה.
היו"ר יצחק וקנין
רבותיי, הבנתי אתכם, שמעתי אתכם, אתם לא משכנעים אותי. בואו נתקדם. כדי לתת הבהרה - הטייסים העלו פה דברים שאני ברגע מסוים אמרתי להם: אתם יורים לעצמכם ברגל ובראש במה שאתם רוצים, ובשנייה אחת הם התעשתו וחזרו בהם מייד. אני אומר לכם, הסעיף הזה לטובתכם יותר מאשר לרעתכם. ככל שהמידע שלכם יהיה יותר גדול מתוך אותן כמעט תאונות, אתם תמנעו תאונות ודאיות. אם אתם תטייחו את הדברים, והדברים לא יהיו על השולחן, אנחנו נהיה כמו כל המערכות, כמו שאנחנו רואים אותן, וזו תהיה רק סטטיסטיקה. אם אני שר, אני רוצה שכמה שפחות תאונות דרכים יהיו. לא המהות האמיתית, איך אנחנו מטפלים בפחות תאונות, בפחות דברים שנגרמים לנו – כך זה בבתי החולים, כך זה בתאונות עבודה, כך זה בתאונות הדרכים, והסמוך והראש הקטן נמצא בכל מקום, ואני רוצה לכסות רק את עצמי, איך אני מכסה את עצמי. מה שאתה עושה עכשיו זה איך אני גורם למקסימום הגנה כלפיי - לא כלפי אותם אזרחים שאני צריך לשרת אותם ואני צריך לדאוג לביטחונם ולכל מה שקשור בכך. לכן אני מסיים את הנושא בסעיף הזה. יש עוד הערות? מי בעד סעיף קטן (א)? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
אושר.
גיתית שיינין
אנחנו עדיין בסעיף ל(א). בסעיף קטן (3) היה דבר אחד שהוסכם בדיון, שמשום מה נציגי משרד התחבורה לא הכניסו אותו בנוסח שהועבר לוועדה – סוכם שיהיה בסעיף קטן (3) לגבי האירועים הבהרה, שזה בעקבות בדיקתו את אותו אירוע.
היו"ר יצחק וקנין
הצבעתי על הסעיף, אבל אם היתה הסכמה ביניכם על משהו- - -
יערה למברגר
אני חושבת שנשמט; הסכמנו על תיקון נוסח קל מאוד. זה ברמה של הבהרת נוסח.
גיתית שיינין
"בעקבות בדיקתו את אותו אירוע".
היו"ר יצחק וקנין
אתם רוצים להקריא את זה?
הילה הדר
"דיווח מפורט בכתב שבו יציין, בנוסף לפרטים כאמור בפסקה (2), גם את תוצאות האירוע הבטיחותי החמור, הסיבות המשוערות להתרחשותו ולתוצאותיו והפעולות שנקט למניעת הישנותן של אירועים כאמור – בעקבות בדיקתו של אותו אירוע".
היו"ר יצחק וקנין
מקובל עליכם? זו הבהרת נוסח, הצבענו, כך ינוסח הסעיף.
לאה ורון
אבל הסיפא של הסעיף, "בתוך חודש ממועד התרחשותו", נשאר.
יערה למברגר
כן.
היו"ר יצחק וקנין
מי בעד הסעיף, כולל התיקון? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"(ב) בעל היתר הפעלה ימסור למנהל, בשבוע הראשון של כל חודש, דיווח מפורט בכתב על התקריות שאירעו במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר בחודש שקדם למועד הדיווח, שבו יציין, לגבי כל אחת מתקריות אלה, פרטים כאמור בסעיף קטן (א)(2) ו- (3)".

רצינו לייצר דיווח מרוכז של תקריות, כדי שעל כל תקרית הוא לא יידרש למסור הודעה, ודיווח מרוכז חודשי.
איתי עצמון
לעניין סעיף קטן (ב), השאלה, אם זה לא מטיל נטל כבד מדי על בעל היתר הפעלה, כי הוא נדרש לפרט באותו דיווח גם פרטים כאמור בפסקה (3), כלומר גם לנתח את האירוע, את הסיבות המשוערות להתרחשותו, לפרט את הפעולות שנקט למניעת הישנותו, וטווח הזמן פה לא כל כך ברור, כי זה יכול להיות אירוע שקרה שבוע לפני מועד הדיווח.
אפשר לומר
ב-15 בכל חודש לגבי החודש הקלנדרי שהסתיים.
מרק פיליפס
זה צריך להיות שוטף פלוס 30. כי לפי סעיף קטן (3)- - -
יערה למברגר
אז אפשר לומר: ב-30 בחודש לגבי החודש הקלנדרי שקדם לו?
היו"ר יצחק וקנין
בסדר. אז אני מצביע על סעיף (ב), כולל התיקון שהוצע. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"(ג) בעל היתר הפעלה ימסור למנהל, עד יום 31 בינואר בכל שנה, דוח שנתי המפרט את כל האירועים הבטיחותיים שאירעו במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר, בשנה הקודמת, שבו יציין, בין השאר, את המסקנות שהסיק מהאירועים הבטיחותיים כאמור והפעולות שנקט למניעת הישנותם".
היו"ר יצחק וקנין
יש לכם הערות?
גיתית שיינין
חוץ מאותה הערה, שאנחנו שותפים לדאגתו של ממלא מקום יושב-ראש הוועדה. אנחנו רוצים לנהל תחקירים, וכדי שהם יהיו יעילים, אנחנו חושבים שהיה עדיף לו היה מנגנון מסוים של חיסיון. זו אותה הערה בסופו של דבר.
היו"ר יצחק וקנין
הערות נוספות? אין. מי בעד סעיף (ג)? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.


אני סופר את מה שאתם אומרים, אבל בשיקול דעת, כשהדברים יהיו מבחינת הלכה למעשה ביום-יום, אתם תראו שמה שאתם מחליטים פה, זה יותר לטובת החברה המפעילה מאשר הנזק שייגרם; זה יותר לטובתכם מאשר חלילה פוגע בכם.
הילה הדר
אדוני היושב-ראש, חסרה פה אמירה לגבי מסירת המידע שייכלל באותו דוח לגבי מסקנות או המלצות למניעת הישנות שכבר בוצעו בתקופה הזאת, אז אם אפשר יהיה להוסיף פה הוראה בעניין הזה. הם בעיקרון מסרו את ההמלצות שלהם בצורה עוקבת לאורך השנה, והדוח הזה הוא דוח מרכז, שמן הראוי, שתיווסף לו גם הוראה, שלפיה, בעל ההיתר ימסור גם מידע לגבי המלצות או מסקנות שהוא כבר ביצע אותן בפועל בתקופה הזאת. מה שכתוב פה לא כולל את הביצוע, את היישום.
משה יצחקי
כאשר מתבצע תחקיר, נגזרים מהתחקיר שני נושאים: אחד זה מסקנות, ומהמסקנות נגזרות המלצות. הסעיף הזה דן בנושא של המסקנות. למעשה, ברגע שמפעיל הרכבת, לצורך העניין, הגיע למסקנות מסוימות, ולהמלצות הוא צריך תוך פרק זמן מסוים לבצע את אותן המלצות או ליישם את ההמלצות בשטח. הדוח הסופי השנתי מן הסתם צריך להראות ולהציג, כמה מתוך המלצות שהמליץ עליהם הזכיין לטיפול במניעת הישנות האירוע הוא ביצע, והסעיף כאן כרגע לא משקף את הדרישה הזאת, לומר בעצם מה הוא ביצע לאורך השנה. זה נתון מאוד חשוב.
איתי עצמון
מה התיבה שאתם מבקשים להוסיף לסעיף, מבחינת נוסח?
הילה הדר
מה שאני מציעה בסוף, לאחר "הישנותם", הוא "מה ביצע מתוכם".
איתי עצמון
אבל כתוב. אני לא מבין מה התוספת.
יערה למברגר
הוא נקט פעולות - זה משהו אקטיבי.
הילה הדר
במחשבה חוזרת נראה שזה כולל את הביצוע בפועל.
דפנה עין דור
לדעתי, הבעיה שלך היא דווקא ב-46ח(3) – שם אתה צריך: "והפעולות שעליו לנקוט כדי למנוע הישנות" – ואחר כך, מה הוא נקט.
גיתית שיינין
לגבי סעיף קטן (ג), אותו תיקון שהוסכם עליו, "בעקבות בדיקתו את אותו אירוע", צריך להיכנס גם ב-(ג): "עקב בדיקתו את אותו אירוע".
יערה למברגר
זה אותו דבר.
היו"ר יצחק וקנין
סעיף (ג), אמנם הצבעתי, אבל זו הבהרת נוסח.
גיתית שיינין
רק שים לב שפה זה "אירועים" ולא "אירוע".
היו"ר יצחק וקנין
טוב. מי בעד סעיף (ג)? מי נגד, כולל התיקון?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"(ד) המנהל רשאי, לבקשתו של בעל היתר הפעלה, להאריך את המועדים להגשת הודעות ודיווחים לפי סעיף זה, אם שוכנע כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת".

כדי לאפשר גמישות במידה שהתחקיר מתעכב, מתארך יתר על המידה בנסיבות חריגות, שבהן נדרשת העברה לגורם חיצוני וכו', אנחנו מבקשים להעניק סמכות למנהל להאריך את המועדים האמורים.
מרק פיליפס
היינו מבקשים שהמבחן פה לא יהיה נסיבות חריגות המצדיקות – נראה לנו שזה רף די גבוה – לא שאנחנו מתכוונים לאחר ולא לדווח, אבל אנחנו חושבים שכן ראוי, שתהיה למנהל פה הגמישות.
איתי עצמון
אם, למשל, נפצע אדם או נפגע עקב התאונה?
מרק פיליפס
לא, אם שוכנע כי הנסיבות מצדיקות זאת, ובלי החריגות - משהו כללי יותר, ולא סיבות חריגות.
היו"ר יצחק וקנין
אני חושב שהוא צודק. אפשר למחוק את "חריגות"? בסדר. עוד הערות?

מי בעד סעיף (ד), כולל התיקון? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"תחקיר בנוגע לאירועים בטיחותיים. 46לא. (א) המנהל רשאי לערוך תחקיר בנוגע לאירועים בטיחותיים שאירעו, בין אם קיבל לגביהם דיווח לפי סעיף 46ל ובין אם נודע לו עליהם בדרך אחרת (בסימן זה- תחקיר)".

אנחנו, כמובן, ניזון, או המנהל ניזון מהודעות שמסר לו בעל ההיתר, אבל חשוב להשאיר שיקול דעת למנהל לבצע תחקירים משל עצמו, לפי דיווחים שגם קיבל ממקורות אחרים.
היו"ר יצחק וקנין
יש לכם הערות לסעיף קטן (א)? אין. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"(ב) המנהל יעביר את טיוטת התחקיר שערך כאמור בסעיף קטן (א), למעט מסקנותיו והמלצותיו, לבעל היתר הפעלה לקבלת התייחסותו בתוך זמן שיקצוב טרם מסירת הדוח לשר לפי סעיף קטן (ג)".

אני מבקשת לוותר על יתר הפסקה, או להמלצת היועץ של הוועדה, ולהוסיף במקומו אמירה: "המנהל יתקן את הדוח ככל שימצא לנכון, לפי התייחסות בעל ההיתר", מתוך ההנחה שלמנהל יש שיקול דעת מובנה, כיצד והאם להוסיף את אותה התייחסות של בעל ההיתר, ובמקביל לשמור על זכותו של בעל ההיתר, ובמקביל לשמור על זכותו של בעל ההיתר לקבל את תחילת הממצאים מהמנהל, עוד טרם הוא מוסר את הממצאים לשר.
לאה ורון
אבל לא מדובר פה על טיוטת הדוח אלא על טיוטת התחקיר. את הדוח לא מעבירים בינתיים- - -
הילה הדר
אנחנו מוסרים את הדוח השלם – אחר כך יש לנו עוד סעיף, אבל לצורך הטיוטה – הזכיין ביקש לקבל מידע לפני- - -
גיתית שיינין
הרעיון כאן היה שתהיה שקיפות של מידע, גם כדי לוודא שלמנהל יש כל העובדות הנכונות, שהוא באמת קיבל לצורך עריכת התחקיר.
יערה למברגר
השאלה, למה אנחנו לא יכולים להיעזר בנוסח דומה שעשינו בחוק הטיס? למשל, התיקון שהוצע – ברור שהוא רשאי לתקן, אחרי שהוא שומע. החלק הזה דווקא כן רלוונטי, בעיניי – אני מקריאה את זה מתוך שינוי: לאחר גיבוש טיוטת – פה זה יהיה: דוח התחקיר, ולפני הגשתו לשר, ימסור המנהל טיוטה של דוח התחקיר, למעט מסקנות לבעל ההיתר, ובלבד שלא יועבר לאותו אדם מידע שיש בו כדי לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה- - -
איתי עצמון
"יחסי החוץ" רלוונטיים כאן?
יערה למברגר
תמיד טוב לא לפגוע ביחסי החוץ. ואז: המנהל יודיע לבעל ההיתר על זכותו להגיש תגובה באופן ובתוך התקופה שיורה – זה חשוב. כלומר יש לנו נוסח מוכן, ואפשר להיעזר בו.
היו"ר יצחק וקנין
מקובל עליי הנוסח הזה, בתנאי – אם יהיו דברים בנוסח, שלא יהיו מקובלים עליכם- - -
לאה ורון
אתמול קיבלה הוועדה נוסח לדיון. את מדברת לא על הנוסח שברגע זה מונח לפני הוועדה, אלא את מדברת על שינוי קל.
היו"ר יצחק וקנין
מאחר שכרגע מגבשים נוסח, שלוקחים אותו מחקיקה אחרת, נצביע על זה. אם יהיו לכם הערות על הנוסח, אני אפתח את הסעיף בישיבה הבאה, ואתקן אותו. גם לכם אני אאפשר את זה. היא הקריאה את התיקון מחוק הטיס.
לאה ורון
אחת מהשתיים - או תיתני לנו את הנוסח, נצלם ונחלק לאנשים, או נתקן את מה שמצוי על שולחן הוועדה, אבל אין בפני הוועדה את הנוסח שאת מבקשת שהוועדה תאשר.
יערה למברגר
אני מבינה, אבל אני חושבת שהמהות מוסכמת.
דנית גלעד
גם אנחנו רוצים לציין לעניין המהות, עוד לפני שיש נוסח, יש לנו הערה שדיברנו עליה עם משרד המשפטים ומשרד התחבורה, שאנחנו מבקשים שפרסום של דוח כזה, או אפילו הבהרה של טיוטת תחקיר, שלא יהיה בה כדי לשבש את הליכי החקירה, ולכן היא תהיה כפופה לסעיף 46לד, שמאפשר למשטרה למנוע לעשות כאלה פעולות - הפעולה הספציפית הזאת לא הוזכרה, לכן אנחנו רוצים שזה יהיה ברור.
חוה ראובני
ב-46לד כתוב בלשון רחבה- - -
גיתית שיינין
האמת היא שלנושא הזה יש בכלל שאלה – גם הטיוטה הזו, אולי היה ראוי שיחול עליה, להבדיל מהדוח, הטיוטה הזאת, שתהיה עליה הגבלה על פרסומים או הבהרה, כדי שנוודא שהיא לא דולפת.
חוה ראובני
לפי חוק חופש המידע, לדעתי, זה הרבה יותר מוגן מאשר הדוח הסופי.
גיתית שיינין
אבל זה התחקיר עצמו, זה הכלי הבירורי, ואנחנו גם רוצים שהוא יהיה כלי בירורי, ולכן הצענו שתהיה עוד החלפת מידע בין הזכיין לבין המנהל, אבל דווקא בגלל זה אולי את הכלי הספציפי הזה, שהוא כלי ביניים לפני הדוח, כן עדיף להשאיר אותו מוגן יותר וחסוי יותר.
יערה למברגר
לכן אין חובה לפרסם את טיוטת הדוח; יש חובה לפרסם רק את הדוח הסופי, וטיוטת הדוח תועבר עליכם, ואני מניחה שתשמרו עליו בדיסקרטיות הראויה שאתם חושבים שנכון.
מרק פיליפס
החששות שלנו הם לא על השמירה שלנו.
יערה למברגר
אבל היא נכונה לכל שלב אחר, גם מוקדם יותר.
היו"ר יצחק וקנין
מה שמחייב זה הדוח הסופי. כל דוחות הביניים לא מחייבים. הם בסיס לדוח הסופי, אבל מה שמחייב הוא מה ששמים על השולחן.
איתי עצמון
לגבי ההערה שלכם, השאלה, אם אין דין אחר שמסדיר אי-העברת מידע שיש בו כדי לשבש חקירה, כי למשל, בחוק הטיס, שזה בדיוק אותה מטריה, לא כתוב.
יערה למברגר
ההבדל שאני רואה בין חוק הטיס לבין פה זה בכל זאת לגבי סמכויות המשטרה בחקירת תאונות; המשטרה הרבה יותר מעורבת בחקירת תאונות עירוניות, תאונות – בייחוד רכבת קלה, שמשתלבת בשטח העירוני. חקירת תאונות פה נותן מקום הרבה יותר גדול- - -
איתי עצמון
אז לא תיווצר, לדעתכם, בעיה פרשנית.
יערה למברגר
אני חושבת שלא, כי יש פה סמכויות ספציפיות מפקודת התעבורה, שלא רלוונטיות לחוק הטיס; הן רלוונטיות פה, כי זו תהיה תאונה עירונית, אני מניחה.
היו"ר יצחק וקנין
יערה, תקריאי, איך את רואה את הסעיף מבחינת העקרונות שלו.
יערה למברגר
לאחר גיבוש טיוטת דוח התחקיר ולפני הגשתו כאמור בסעיף קטן (ג) ימסור המנהל את טיוטת הדוח הסופי למעט מסקנות והמלצות לבעל ההיתר, ובלבד שלא יועבר לו מידע שיש בו כדי לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה – אולי לא צריך "יחסי החוץ". חשבתי שאפשר להפנות לסעיף שאוסר שיבוש, אבל אם אנחנו אומרים עקרונות, אפשר, לדעתי, להפנות לסעיף הזה, שמדבר על השיבוש, ואז: המנהל יודיע לבעל ההיתר על זכותו להגיש תגובה באופן ובתוך התקופה שיורה – זה כל מה שאנחנו צריכים פה.
דנית גלעד
אז או תהיה אמירה מפורשת, או זה יפנה לסעיף- - -
יערה למברגר
כן.
גיתית שיינין
איפה הנושא של למעט מסקנותיו והמלצותיו?
יערה למברגר
אמרתי.
איתי עצמון
אז מה החלקים שכן יועברו?
יערה למברגר
החלק העובדתי והניתוח שלו.
היו"ר יצחק וקנין
יש עוד הערות? אם יהיו לכם הערות על הנוסח הסופי בישיבה הבאה, אני אפתח את הסעיף, אם זה יידרש על-ידי אחד הגורמים סביב השולחן, ונתקן, אם זה יהיה מקובל על הצדדים.


אני מצביע על סעיף (ב), כולל התיקונים שהוצעו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"(ג) המנהל ימסור לשר דוח לגבי כל תחקיר שערך בנוגע לאירוע בטיחותי חמור; דוח כאמור יכלול את ממצאי התחקיר והמסקנות שהוסקו וכן המלצות למניעת הישנותם של אירועים בטיחותיים חמורים".

מדובר על העברה של הדוח לשר כחלק מתהליך הבדיקה.
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות? אין. מי בעד סעיף (ג)? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"(ד) ערך המנהל דוח תחקיר על תאונה, יפרסם אותו לציבור" - כאן זו לא טעות – אני מבקשת להשאיר את זה כ"תאונה" ולאו דווקא משהו רחב יותר – "באתר האינטרנט של המשרד" – אנו מבקשים להוסיף תוספת זאת בעצתו של היועץ לוועדה- - -
איתי עצמון
לרבות באתר האינטרנט של המשרד? יהיו עוד דרכים?
יערה למברגר
כדאי להשאיר פתח.
איתי עצמון
כלומר יעמיד אותו לעיון הציבור, לרבות באתר האינטרנט.
יערה למברגר
כן.
הילה הדר
"הפרסום לא יכלול שמות המעורבים בתאונה ופרטים מזהים אחרים, אלא אם הם נדרשים לצורך הצגת האירוע, ובלבד שלא יפורסמו פרטים שיש בהם כדי לפגוע בביטחון המדינה".
דנית גלעד
או שיש בהם כדי לשבש חקירה או לפגוע.
חוה ראובני
אולי צריך להוסיף את כל ההתייחסויות לשיבוש חקירה בסעיף אחד מרוכז.
איתי עצמון
זה עניין של נוסח, אבל צריך להבהיר את הכוונה.


אני חושב שצריך כאן להבהיר, שבכל מקרה הפרסום לא יכלול את שמות המעורבים, בשום תנאי, ולגבי פרטים מזהים אחרים, או פרטים שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות, הפרטים האלה לא יפורסמו, אלא אם כן הם באמת הכרחיים לצורך ניתוח האירוע.
יערה למברגר
כמו שכתוב בחוק הטיס, וכמו שהסברנו בפגישה עם הזכיין, לעתים יש פרט מזהה, כמו גיל – לפעמים הוא לא רלוונטי לתאונה, ולפעמים גיל הנהג הוא רלוונטי לחקירת התאונה או האירוע הבטיחותי.
חוה ראובני
אם יש רק נהג אחד בן 66- - -
איתי עצמון
אז נשנה את זה ברוח הזו, שבכל מקרה שמות המעורבים לא יפורסמו.
יערה למברגר
פרטים מזהים – לעתים יש צורך לכלול אותם בדוח, לכן בחוק הטיס אמרנו שהכלל באופן כללי יהיה שלא יפורסמו פרטים, אלא אם כן הדבר דרוש - יש נוסח בחוק הטיס. השמות – בשום מקרה.
איתי עצמון
אין שיקול דעת לגבי פרסום שמות. פרטים מזהים ופרטים אחרים שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות - הפרטים האלה לא יפורסמו, אלא אם כן הדבר הכרחי לצורך ניתוח האירוע, להסקת מסקנות.
היו"ר יצחק וקנין
אני חושב שהכלל הזה חשוב מאוד. אמרנו את זה גם בחוק הטיס וגם בחוק המחזור, לגבי עיצום כספי.


יש עוד הערות? אני מצביע על סעיף (ד). מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר, כולל התיקונים.
הילה הדר
"(ה) המנהל ימסור לבעל היתר הפעלה דוח לגבי כל תחקיר שביצע בנוגע לאירוע בטיחותי שאירע במסילת הברזל המקומית שלגביה ניתן לו ההיתר; דוח כאמור יכלול את ממצאי התחקיר והמסקנות שהוסקו וכן המלצות למניעת הישנותם של אירועים בטיחותיים".

כאן אנחנו שוב מבקשים להוסיף, אבל כמו שנאמר, לגבי מניעת שיבוש הליכי חקירה, אז או יהיה סעיף נפרד או- - -
היו"ר יצחק וקנין
אני מציע שתעשו סעיף נפרד, שיכלול את כל הדברים, אחרת אנחנו חוזרים על אותם דברים בכל סיום סעיף; הוראה כללית, שתיגע לכל הסעיפים.
הילה הדר
כאן חובת מסירה של הדוח לבעל ההיתר.
איתי עצמון
מה לגבי פרטים שיש בהם כדי לפגוע בביטחון המדינה?
יערה למברגר
זה אותו דוח של (ד).
איתי עצמון
זה הדוח שמפורסם לציבור?
יערה למברגר
זה יותר רחב, כי ציבור – זה רק תאונה. אז אולי אתה צודק.
הילה הדר
לא רק זה; גם לבעל ההיתר אין בעיה לציין שמות של מעורבים, אז הדוח למעט הפרטים שדיברנו עליהם – שיבוש הליכי החקירה ופגיעה בביטחון המדינה.
גיתית שיינין
ככל שזה נוגע לעובדי בעל ההיתר, הרי שממילא זה מידע שהזכיין - אז הוא יידע אותם, ואם זה אנשים אחרים, אין סיבה לפגוע בצנעת הפרט.
איתי עצמון
השאלה, אם לא צריך לקבוע את זה כאן בצורה ברורה, מה ייעשה באותו דוח שנמסר, כי בעל ההיתר יקבל פרטים רחבים יותר מהפרטים שהמנהל מפרסם.
יערה למברגר
לגבי תאונות, יהיה אותו דבר, פשוט הוא מקבל יותר סוגים של אירועים בטיחותיים.
איתי עצמון
ואם בעל ההיתר ירצה לפרסם?
יערה למברגר
יש הדין הכללי – זה לא מידע שלך.
איתי עצמון
הוא יפרסם חלק מהפרטים.
לאה ורון
השאלה, האם הוועדה רוצה למנוע גם מבעל ההיתר, כמו מהמנהל, מלפרסם פרטים.
היו"ר יצחק וקנין
אני רוצה למנוע את פרסום שמו של האדם הפרטי בעניין הזה.
איתי עצמון
כלומר שלא יהיה פרסום אלא באותם תנאים שקבענו בסעיף קטן (ד).
גיתית שיינין
מבחינתי, לא צריך אפילו לומר שום דבר לגבי פרסום של בעל ההיתר, כי אפשר לא להעביר את הפרטים האלה מלכתחילה.
יערה למברגר
כן.
איתי עצמון
זה לא בשלב הפרסום - אתם מדברים על שלב העברת הדוח. כלומר המנהל לא יכלול בדוח שהוא מעביר אליכם שמות המעורבים או פרטים מזהים אחרים. יחולו כאן אותם תנאים שקבענו בסעיף קטן (ד), כלומר אלא אם כן דבר הכרחי- - -
הילה הדר
ובשינוי, שב-(ד) מדובר - - - וב-(ה) מדובר באירוע בטיחותי.
היו"ר יצחק וקנין
עוד הערות? אני מצביע על סעיף (ה), כולל התיקונים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יצחק וקנין
הסעיף אושר.
הילה הדר
"(ו) המנהל יורה לבעל היתר הפעלה בדבר פעולות שעליו לבצע או להימנע מביצוען בהתאם למסקנות ולהמלצות המפורטות בדוח כאמור בסעיף זה, ככל שהדבר נדרש".

זה הפועל היוצא מהתחקיר שביצע המנהל – איך הדברים אמורים להיראות אצל בעל ההיתר.
גיתית שיינין
יש לנו הערה כללית שחוזרת על עצמה – הוראה כזו, ככל שהיא באה ונותנת הוראה, שיכולה לעלות סכום בלתי מוגבל, מהווה, מבחינת הזכיין, שינוי לפי הסכם הזיכיון, כי מדובר בביצוע שינוי מערכתי, למשל, בכל צי הקרונות.
הילה הדר
אנחנו מבינים את חשש הזכיין. חשוב לציין דברים שנאמרו בעבר – מדובר פה בהליך ביצוע של חקירה על-פי חוק, והקשר אל מול החוזה מתבצע בנתיבים אחרים, ולכן פה זה החובה שלנו, כפי שיו"ר הוועדה ציין, כלפי הציבור, ללמוד את הלקחים, האירועים, ולמנוע את הישנותם. הכי לגיטימי שיש, כשמתבצע תחקיר והגיעו לממצאים, שזה יועבר לבעל ההיתר, כדי שהוא יישם אותם.
היו"ר יצחק וקנין
מה אתם מציעים – שיהיה תחקיר, נסיים אותו, ויהיו דברים ברורים מהתחקיר הזה, ולא נעיר הערות לזכיין – נגיד לו: זה התחקיר, בזה נגמר העניין?
מרק פיליפס
ההערה שלנו היא פרוצדוראלית, היא לא מה שאמרת עכשיו, אדוני היושב-ראש. הסכם הזיכיון נותן למדינה את האפשרות להורות על שינויים. יש פרוצדורה, וכמובן, ויש גם פיצוי כספי. הרי ההמלצות הן לאו דווקא בעקבות מעשה או מחדל של הזכיין; יכול להיות שכולנו למדנו לקח, ואנחנו אומרים עכשיו: ההתנהגות של הולכי רגל היא שונה מה שצפינו – בוא נעשה משהו עם זה כדי למנוע דברים בעתיד. כל מה שאנחנו מעירים זה שההוראה בחוק לא יכולה לשנות את עצם האיזון הכלכלי שיש בהסכם.
הילה הדר
ברור שאם יש המלצות שנוגעות להולכי רגל או בהתחשבות בהתנהגותם הסבירה או הבלתי סבירה של הולכי רגל, מובן שהמנהל לא יוציא הוראות לבעל ההיתר, אבל אם אלה דברים שבעל ההיתר צריך ליישמם לצורך אותה צפייה של התנהגות הולכי הרגל, הם יועברו לזכיין.
גיתית שיינין
אנחנו לא מדברים על שינויים בהכשרת נהגים, או משהו קטן, שאומרים הוראה לנהג: שים לב ל-X, כי זה יהיה עדכונים שיהיו שוטפים, אני מניחה, וזה סביר; אנחנו מדברים על זה, שהמדינה צפתה התנהגות מערכת מסוימת, לפיה היא הזמינה מערכת שלמה של קו ושל קרונות ושל מבנה וציוד, ואת המערכת הזאת, היא תגיד: צפינו משהו, הפועל בתחום הזה היתה שונה לחלוטין ממה שצפינו; בעקבות זאת אנחנו עכשיו אומרים לכם שאנחנו רוצים, ובמקום לעשות את זה בהתאם להוראות הסכם הזיכיון, שמחילות מגבלות על היכולת להטיל על הזכיין הוצאות כבדות נוספות, ומכילות פרוצדורה ומחייבות פיצוי לזכיין, יבואו ויעשו את זה במסגרת הוראה כזו- - -
היו"ר יצחק וקנין
אני מבין את החשש שהיא מעלה.
יערה למברגר
התשובה היא לא במישור של החוק, להבנתי; החוק קובע הוראות דומות לגבי בעלי רשיונות אחרים בהקשרים אחרים. כשאמרנו בטיס שמנהל רת"א ייתן הוראות בעקבות דוח התחקיר של החוקר הראשי, לא הוספנו שם התייחסות לגבי המימון התקציבי שיכול להיות למילוי ההוראות האלה.
מרק פיליפס
אבל זה קצת שונה, כי חברות הטיס רשאיות להעלות את מחיר השירות שהם נותנים - מה שלנו אסור.
גיתית שיינין
ומעבר לזה, לנו ניתן הסכם זיכיון, וזה לא משטר רשיון, ואנחנו חוזרים לאותו ויכוח עקרוני. במשטר זיכיון אתם קובעים תנאים מסוימים, ולפיו מוכרים את הסכם הזיכיון. כשהזכיין נעול מבחינת כל ההוצאות שלו, את לא יכולה לומר לו בתוך אותו משטר זיכיון: לך ותעשה משהו שיעלה לך עכשיו עוד מיליארד שקל, בלי לקבוע גם פיצוי על-פי חוק, כי מדובר בהפקעת זכות קניין, והפקעת זכות קניין, על-פי חוק, כדי שהיא תהיה חוקתית, צריכה- - -
היו"ר יצחק וקנין
תודה. בבקשה.
דורון תמיר
חוזה הזיכיון קובע, למרות הטרוניה של באי כוח הזכיין, שכאשר מדובר בהוראה מיוחדת של דין מפלה ספציפי כנגד הזכיין, הזכיין זכאי לפיצוי, כלומר למעשה הזכיין לא נפגע – חוזה הזיכיון צפה מצבים שבתקופה של 25 או 30 שנה החקיקה תשתנה, וחוזה הזיכיון קבע במפורש, שכאשר מדובר בהוראות כלליות, אז הזכיין לא זכאי לפיצוי, והזכיין גם הסכים לזה, אבל הוא כן קבע, ולכן מהבחינה הזאת לזכיין יש מענה – אם תהיה הוראה ספציפית מפלה ישירות כלפי הזכיין, הוא גם יהיה זכאי לפיצוי, לכן הוא לא נפגע במובן הזה שהוא כבול באופן טוטאלי; יש לו מענה בהוראות דין מפלה בחוזה הזיכיון.
גיתית שיינין
כמה בעיות עם הטענה הזאת: הבעיה הראשונה היא שדין מפלה טוב אולי למצבים מסוימים. מצד שני, כאשר הזכיין קבע מגבלה על הוראות שינוי של 80 מיליון שקל, ובאופן מפורש גם נשמעו הערות מצד נציגי המדינה, שאותה מגבלה של 80 מיליון שקל מפריעה להם, והם רוצים לפתוח את זה כדי לאפשר הוראות נוספות, שהזכיין יהיה מחויב לבצע אותן, ורק אז ידונו, איזה פיצוי מגיע לו ומתי – זאת בעיה.


בעיה שנייה היא נושא של מימון ביניים. כל מימון של שינוי כזה גורר אתו עלויות מימון שהזכיין, נכון לעכשיו, כביכול צריך לשאת בהן. אין שום הצדקה, שברגע שיש הפקעת זכות קניין של זכיין על-פי חוק, הוא יצטרך לשאת בעלויות למימון ביניים.


בעיה אחרת היא שנושא הדין המפלה- - -
היו"ר יצחק וקנין
אני מצטער, אני לא אצביע על הסעיף הזה. אני חייב לסיים את הישיבה, אני באיחור.
מאיר אסרף
עברתי על הנוסח, וחסר לי כאן נושא דיווחים וולנטריים, כי ייתכן מצב שבו יש תקריות בטיחות, שהן לא חמורות, ואותו מפעיל של רכבת או אדם אחר ירצה לדווח דיווח וולנטרי למנהל, ואני לא רואה כאן סמכות לעשות כן.
יערה למברגר
תמיד יכול – למנהל יש סמכות לפתוח בתחקיר, גם אם הוא קיבל מכל מקור שהוא דיווח.


אתה מדבר על דיווח על-ידי רכבת ישראל או כאזרח מודאג? אתה מדבר בכובע של אזרח מודאג?
מאיר אסרף
אנחנו כאן, כי אנחנו רוצים שייצא חוק טוב תחת ידי הוועדה, ואנחנו רוצים לקדם את הבטיחות.
היו"ר יצחק וקנין
בכל רגע נתון, אם תרצה לכתוב מכתב למנהל שלך, להעיר הערות, אין לך בעיה - מי מונע ממך? גם אם לא היה כתוב.
חוה ראובני
החוק לא צריך להתיר לעשות פעולות שמותרות ממילא. החוק מסדיר פעולות חובה.
מאיר אסרף
האם אפשר לאסור על עריכת הסכם שאוסר על פנייה למנהל או הוצאת דיווחים, סודיות?
היו"ר יצחק וקנין
למה להביא את זה הפוך על הפוך? הדברים ברורים. אתה רשאי להגיש למנהל שלך מתי שאתה רוצה את מה שאתה חושב. אם אתה חושב שיש לך הערות, מי ימנע את זה ממך?
מאיר אסרף
נגיש נייר עמדה מסודר.
היו"ר יצחק וקנין
זה לא נוגע לסעיף הספציפי כרגע שאנחנו מדברים.
מאיר אסרף
זה חסר בפרק.
היו"ר יצחק וקנין
היית צריך להגיד את זה עוד קודם. אתה יושב פה.


אני מציע שתנסו למצוא משהו לסעיף הזה, כי אני מבין את החשש שלהם, על אף שאיני רואה איזה חשש גדול במה שאתם מעלים.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00.

קוד המקור של הנתונים