ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2011

הקמת ועדת משנה לקשרי ישראל והתפוצות

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

20.7.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 193
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
יום רביעי, י"ח בתמוז התשע"א (20 ביולי 2011), שעה 09:55
סדר היום
הקמת ועדת משנה לקשרי ישראל והתפוצות
נכחו
חברי הוועדה: דני דנון - היו"ר
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הקמת ועדת משנה לקשרי ישראל והתפוצות
היו"ר דני דנון
אני פותח את הישיבה, ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. על סדר היום הקמת ועדת משנה לקשרי ישראל והתפוצות. לפי סעיף 97כב(א) של תקנון הכנסת הוועדה מחליטה על הקמת ועדת משנה. הרכב חברי הוועדה יהיה הרכב כל חברי ועדת עלייה וקליטה, ששמותיהם; דני דנון, זאב אלקין, ליה שמטוב, מרינה סולודקין, רוברט טיבייב, דניאל בן סימון, עינת וילף, אברהם מיכאלי, יוליה שמאלוב ברקוביץ’.

מי בעד? מי נגד. מי נמנע?

הצבעה

הקמת ועדת משנה

בעד – 1

נגד – 0

ההצעה עברה
ההצעה עברה פה אחד. שהכל יהיה ככה בוועדה.

יושב ראש ועדת המשנה יהיה חבר הכנסת דני דנון. מי בעד? מי נגד. מי נמנע?

הצבעה

יושב הראש חבר הכנסת דני דנון

בעד – 1

נגד – 0

ההצעה עברה
אושר פה אחד.

סיימנו את הקטע הפרוצדורלי ואנחנו מברכים את חברי הכנסת שנבחרו לוועדת המשנה.

אנחנו נועלים את הישיבה הזאת. אני מודה לנוכחים.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים