ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/07/2011

עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
5
ועדת הכנסת

19.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 196

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"א (19 ביולי 2011), שעה 13:00
סדר היום
1. בקשת חה"כ מגלי והבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור

הפלרה של מי השתייה), התשע"א-2011 (פ/18/3361), לפני הקריאה הטרומית.
2. עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"רישראל אייכלראופיר אקוניסעינת וילף
מוזמנים
חה"כ מגלי והבהחה"כ רחל אדטוחה"כ אלכס מילרירדנה מלר-הורוביץ – מזכירת הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

1. בקשת חבר הכנסת מגלי והבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור הפלרה של מי השתייה), התשע"א-2011 (פ/3361/18), לפני הקריאה הטרומית
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני מבקש לפתוח את הישיבה, נא לשבת. אנחנו פותחים את הישיבה שנועדה במקור לשעה 13:00 ונדחתה לשעה 13:15, ישיבה מספר 196. על סדר יומנו שני נושאים: הנושא הראשון הוא לבקשת חבר הכנסת מגלי והבה אבל מגלי, נכון לעכשיו אין לנו כאן קוורום שמאפשר להצביע על הבקשה שלך, כי צריכים 6 חברים קבועים ואין לנו את זה לפי דעתי, במבט חטוף. אני מציע שנתחיל מהנושא השני ואחר כך תציג את הענין שלך.
מגלי והבה
יכול להיות שאפטור את הוועדה מההצבעה.
היו"ר יריב לוין
אם זה המצב, נתחיל. רק אומר לפרוטוקול שהנושא הראשון על סדר היום הוא: בקשתו של חבר הכנסת מגלי והבה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור הפלרה של מי השתייה), התשע"א-2011 (פ/3361/18), לפני הקריאה הטרומית. אני מבקש להדגיש שבהתאם לסיכום שהיה לי בתחילת הקדנציה עם כלל חברי הכנסת, לרבות חברי הכנסת של האופוזיציה, במידה וועדת השרים לחקיקה מחליטה שלא לתמוך בהצעת חוק שהובאה אליה במסגרת תהליך של בקשה לפטור וכמובן לא לתת פטור, שמורה הזכות לחבר הכנסת המציע לבקש שיתקיים כאן דיון והצבעה בהצעתו לענין הפטור, ובהתאם להתחייבות הזאת, אתן זמן לקיים גם את הדיון הזה. בבקשה.
מגלי והבה
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, באמת היתה לי כוונה לבוא ולבקש את הפטור מחובת הנחה לאחר שוועדת השרים דחתה וזה כאילו להיכנס עם הראש בקיר. לא בגלל שההצעה לא חשובה ולא בגלל שעל ההצעה חתומים 56 חברי כנסת, קואליציה ואופוזיציה, ואז היינו מעמידים בהצעת חוק שהיא חשובה לכל אזרחי ישראל, במיוחד בנושא הפלרת המים. הרי זו לא חקיקה אישית שלי ולא של מפלגתי אלא זו בעיה אזרחית ממדרגה ראשונה שהפנו אלינו את הבעיה הזאת, של מה שאמור היה ב-2007, כשאנחנו היינו בשלטון, לפתור את הבעיה ולא פתרו ודחו. היום אנחנו ב-2011 ואלפי אזרחים ישראלים ששותים מהמים האלה מסכנים את הבריאות שלהם.

לכן, חשבתי להביא את זה באמת עם הלחץ והחתימות, ובאמת זו ההזדמנות להודות לכל חברי הכנסת, קואליציה כאופוזיציה, שראו את האחריות הלאומית לנושא הזה, שלא תהיינה לנו תופעות שליליות בנושא של המשך שתיית המים האלה. לשמחתי, אחרי שוועדת השרים החליטה לדחות, דרך אגב, כולל השר הממונה או סגן השר הממונה שאמר לי: אפילו לא ביקשתי לנמק למה אני מתנגד, כי בתוך תוכי אני יודע שאתה צודק ואתה מייצג בעיה חשובה. השר מרגי הרים את הכפפה והוא הולך להגיש ערעור לוועדת השרים, וזה מעקר את הדיון הזה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו מחזקים את ידיו.
מגלי והבה
לכן, אני מכבד את הוועדה ומי שעומד בראשה וכל מי שנמצא פה מחברי הכנסת, באתי להודיע את ההודעה הזאת כדי לא לעשות דיוני סרק. אני מקווה שיחד, כל אחד איפה שיכול ללחוץ ולעשות, נוכל לשנות ולהביא בשורה לכל אלפי האזרחים שפנו, ובמיוחד אלה שנושאים את הדגל, שנשתה מים בריאים וטובים. אני מודה לך, אדוני.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה לך, אני מודה לך על ההודעה. אני באמת מקווה שאכן הערר הזה גם יתקבל ונוכל לקדם את החוק הזה, שהוא בהחלט חוק ראוי וחשוב. תודה רבה. אם כך, אין צורך לקיים הצבעה לאור משיכת הבקשה.

עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר היום: עבודת ועדות הכנסת בפגרת הקיץ. כמדי סיום כנס ולפני הפגרה אנחנו נדרשים לקבל החלטה בענין עבודת הוועדות, ואני מבקש להקריא את הצעת ההחלטה שאני מבקש להביא כאן, בענין הזה, ונוסחה כדלקמן: ועדת הכנסת, על פי סמכותה לפי סעיף 99א, - - זה עדין 99א?
קריאות
כן, כן. לא נגענו...
היו"ר יריב לוין
כי זה שייך לפרק הוועדות, אז יש סיכוי שזה נשאר אותו סעיף. - - "מטילה על ועדת הכנסת, לרבות ועדות מיוחדות וועדות חקירה פרלמנטאריות, להמשיך את עבודתן בימי פגרת הקיץ. אולם מספר הישיבות שוועדה כל שהיא תקיים לא יעלה על 12 אלא אם כן יושב ראש הכנסת יתיר ישיבה או ישיבות נוספות על פי הוראות סעיף 99ב לתקנון." לענין ישיבות של ועדת משנה וסיורים, אני מבקש לקבוע: א. שהן תבאנה בחשבון מנין הישיבות של הוועדות. ב. שכינוס ועדות משנה יעשה רק באותם מקרים שבהם הוועדה התכנסה כענין שבשגרה ובאופן סדיר במהלך הכנס האחרון אלא אם כן מודבר בוועדה שהוקמה ממש בסמיכות למועד היציאה לפגרה ונדרשת פעולתה הדחופה להשלמת נושאים שבטיפולה במסגרת הפגרה.
אלכס מילר
לא הבנתי בקשר לסיורים.
היו"ר יריב לוין
כל סיור נחשב כישיבה.
אלכס מילר
ובמסגרת של הכנסת שיוצאת לפגרה הפורמאלית...
ארבל אסטרחן
הכנסת סגורה בשבועיים האחרונים של אוגוסט.
אלכס מילר
אז השאלה היא כזאת: כידוע לך, אדוני היושב ראש, ועדת החינוך לקראת סוף אוגוסט - -
היו"ר יריב לוין
כן, אנחנו יודעים ונתייחס לזה. יש לנו סעיף מיוחד לוועדת החינוך, ואם תרצה לתקן משהו – בבקשה.

אני אמשיך: "ההגבלה האמורה בסעיף 1 לא תחול על ועדת החוץ והביטחון, ועדת הכספים, ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכנסת", אבל כן יחול מה שציינתי קודם לענין ועדות המשנה.

לענין ועדת החינוך, התרבות והספורט - יהיה מספר הישיבות המרבי 15. כלומר, גדול יותר. יש עוד תוספת תכף. "מיום י"ז באב התשע"א, 17.8.2011 עד ליום ב' באלול התשע"א, 1.9.2011 כולל, לא תתקיימנה ישיבות ועדות בכלל, למעט עד 3 ישיבות של ועדת החינוך, התרבות והספורט הקשורות לתחילת שנת הלימודים, ולמעט ישיבות שאותן יתיר יושב ראש הכנסת באופן חריג. ישיבות בתקופה זו יבואו במנין הישיבות המרבי המותר כאמור לעיל."

הערה אחרונה וחשובה לידיעת יושבי ראש הוועדות: "על יושבי ראש הוועדות להודיע לחברי הוועדה על קיום ישיבה בפגרה ועל סדר היום לפחות 3 ימים מראש." חשוב כמובן להקפיד על זה. אני מניח, חבר הכנסת אייכלר, שזה גם עונה לכל מה ש - -
ירדנה מלר-הורוביץ
בדקתם פנים וכלכלה? לא היו להם ישיבות מיוחדות או נושאים מיוחדים?
היו"ר יריב לוין
לא, אני חושב שלא אמור להיות כי זה אמור להסתיים. אנחנו כמובן עדין נמצאים פה, אם יהיה צורך שיתעורר.

רבותי, מי בעד ההחלטה הזאת?

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

ההחלטה אושרה.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:30)

קוד המקור של הנתונים