ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2011

צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון), התשע"א - 2011 (ענף הדגה)(אמנון), צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 2), התשע"א - 2011 (תערובות

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
27
ועדת הכספים

18.7.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 821
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ט"ז בתמוז התשע"א (18 ביולי 2011), 12:30
סדר היום
1.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון), התשע"א-2011 (ענף הדגה) (אמנון)

2.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (תערובות)
נכחו
חברי הצוות: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

זבולון אורלב

אורי אריאל

שי חרמש

ציון פיניאן
מוזמנים
יוסי ישי, מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ניר פרוימן, מנהל תחום חקלאות מים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסף לוי, מנהל מחלקת יבוא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עמיתי גבע, מדריך מדגה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שירלי אביבי, כלכלנית, רשות המסים, משרד האוצר

עו"ד מנחם הסה, עוזר ראשי ליועץ המשפטי, רשות המסים, משרד האוצר

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

מנחם בר-און, מזכיר התאחדות יבואני הדגים

יוסי יעיש, מזכיר ארגון מגדלי הדגים

ערן להב, מנהל מו"פ, ניר דוד, ארגון מגדלי הדגים

עמיחי גילר, מנהל שולחן מגדלים, ארגון מגדלי הדגים

עזרא לאטי, יבואן דגים, מעדני הטלה

עו"ד אביגדור דורות, ב"כ חברת לאטי עזרא ו-ג. עופר בע"מ
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון), התשע"א-2011

(ענף הדגה) (אמנון)
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון), התשע"א-2011 (ענף הדגה) (אמנון), וצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (תערובות).
ציון פיניאן
אפשר לדעת מה עמדת הממשלה?
היו"ר משה גפני
הם יציגו את זה.
זבולון אורלב
זאת הצגה חוזרת? האוצר כבר הציג את העניין.
היו"ר משה גפני
מי מציג את הצו?
שירלי אביבי
שירלי אביבי מרשות המסים. בשנת 2005 ערכנו רפורמה על ידי רשות המסים בשיתוף משרד החקלאות בענף הדיג. ברפורמה הזאת על רוב היבוא בוטל המכס לחלוטין ועודכן המכס על דגים שגדלים ונדוגים בישראל. בפברואר 2011 לאחר בחינה של הענף במשך שלוש שנים רצופות, החלטנו לעדכן במקרים ספציפיים וברורים מאוד את שיעור המכס שהיה קיים משנת 2005 לגבי פילה אמנון כאשר בפילה אמנון זה מ-11 ל-15 שקלים לקילו ולעוד מיני דגים שנדוגים בים התיכון כמו נקר, לוקוס ופלמודרה.


הבחינה שלנו הראתה שמאז 2005 ועד היום שיעור המכס לא עודכן וגם לא היו עדכוני מדד ושיעור המכס נשחק. צריכת הדגים בישראל, רובה היא מיבוא ורוב היבוא, כאמור, משנת 2005 הוא פטור. הייצור המקומי מהווה מסך כל הצריכה המקומית 20 אלף טון, מתוכם בערך שליש אלה דגי אמנון. במהלך הבחינה ראינו שיש עלייה משמעותית מאוד ביבוא של פילה אמנון קפוא מסין והיבוא כמעט שמשתווה – ואפילו ב-2010 הוא השתווה לחלוטין – לגידול המקומי של פילה אמנון.
יוסי ישי
יש לך טעות כי את משווה את יבוא פילה שזה 7,200 ואת צריכה להכפיל אותו ב-2,8 כדי להשוות.
שירלי אביבי
אני מדברת על דג שלם מול פילה.
יוסי ישי
כן, אבל אם תתרגמי את הפילה לדגים, תראי שזה פי שלוש.
שי חרמש
פר קפיטה.
שירלי אביבי
תנו לי לסיים ותאמינו לי שאני גם אגיע לזה.


עלות היבוא של פילה אמנון שמגיעה מסין עומדת על בערך 11 שקלים לקילו, כאשר עלות הייצור של דג פילה אמנון טרי הוא 12 שקלים. אם אנחנו לוקחים את מקדם הטכנולוגיה של הפיכת דג שלם לפילה אמנון, אתה מקבל בסביבות ה-30 שקלים לקילו.
שי חרמש
30 שקלים כחול-לבן או סיני?
שירלי אביבי
כחול-לבן.


אם אתם צוברים את הנתונים, המכס שנקבע ב-2011 פלוס עלות היבוא, עדיין יותר נמוך מאשר העלות של העיבוד של התוצרת המקומית בארץ. יש לכך כמה הסברים. יש כאן בעיה של מגבלת מים, יש כאן בעיה של עלויות גידול ואנחנו רואים שבענף הזה משנת 2005 מגמה של התייעלות, שיפור ובריכות הגידול המקומי הולכות ומתעצמות בדגים. גם הענף עצמו בדיג בים התיכון הולך ומתייעל ומתמקצע.


ראינו, גם מדיווחים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלמרות שעדכון שיעורי המכס מ-2005, ולמרות שהמכסים ירדו, המחיר בסופו של דבר לא התגלגל לצרכן הסופי ואנחנו רואים עלייה במחירים של פילה אמנון לצרכן הסופי.
יעקב אדרי
את מדברת על היבוא או על התוצרת המקומית?
שירלי אביבי
אני מדברת בסך הכול.
יעקב אדרי
האם יש הבחנה בעניין הזה?
שירלי אביבי
אני הבחנתי בין העלויות של היבוא לבין העלויות של הייצור.
יעקב אדרי
לא, במכירה.
שירלי אביבי
במכירה? ברור שיש הבדל. מבחינתנו אלה מוצרים תחליפיים ויש הבדל בין פילה אמנון קפוא לבין פילה אמנון טרי. שניהם מוצרים תחליפיים מבחינתנו ואנחנו משווים ביניהם, אם זאת הכוונה.
שי חרמש
זה תחרותי אחד מול השני.
שירלי אביבי
אנחנו רואים שהמחירים נעים לצרכן הסופי בין 45 ל-65 שקלים. אנחנו חושבים שהעלייה בסופו של דבר היא לא של המסים, לא משפיעה בצורה כל כך משמעותית. בסך הכול מדובר בשישה אחוזים למחיר לצרכן ולכן אנחנו חושבים שהעלייה הזאת תעזור לייצור המקומי ולגידול המקומי בישראל.
שי חרמש
רק עדכון אחד. עלות העיבוד בישראל היא שלושים שקלים ועלות המוצר הסופי המעובד מסין כרגע?
שירלי אביבי
המוצר הסופי לצרכן?
שי חרמש
פוב.
שירלי אביבי
פוב סיפ, 11.
זבולון אורלב
כמה מועסקים בענף בארץ?
יעקב אדרי
מעט מאוד. יגידו לך אלפים אבל זה לא כמו שאומרים.
קריאה
3,000 אנשים.
שי חרמש
אלה אזורים שחיים מזה.
יעקב אדרי
אני מכיר את הסיפור.
זבולון אורלב
כבוד היושב ראש, אפשר לקבל תשובה מהאוצר כמה מועסקים בענף הזה?
שירלי אביבי
על פי הנתונים שקיבלנו מדובר בערך ב-3,000 אנשים שנמצאים בעיקר בעמק בית שאן ובפריפריות.
היו"ר משה גפני
אם את יכולה לומר מה יקרה לדגי האמנון כתוצאה מזה. אתם הרי העליתם את מחיר המכס בפברואר נדמה לי.
שירלי אביבי
הסתכלנו על נתוני היבוא ואנחנו עדיין רואים עלייה.
היו"ר משה גפני
מעניין את כולנו אם המחיר לצרכן עלה.
שירלי אביבי
המחיר לצרכן עלה ב-1.6 אחוזים, לפי הנתונים שיש לנו.
שי חרמש
הוא עלה בארבעים אגורות.
שירלי אביבי
כן. משהו כזה.
היו"ר משה גפני
חברי הכנסת רוצים להתייחס. שי חרמש, בבקשה.
שי חרמש
אנחנו נמצאים היום – אני אומר זאת לא רק בהקשר לאמנון אלא נגיע גם לזיתים וגם עם מחיר המטרה – במצב שהחקלאות בישראל נמצאת כרגע תחת מתקפת טרור כלכלית. יש כאן התרת רסן שמפקירה היום כל דבר שצומח וזז בארץ. מי שראה אתמול את הפגנת הרפתנים, חבל שלא הגעתם, הם נמצאים במציאות בה מחר הולכים לשחוט את ענף הרפת בישראל ב-130 מיליון שקלים בעזרת מטבע של עשר אגורות. כל מה שרוצים היום זה להוריד את מחיר המטרה בעשר אגורות. זה 130 שקלים לקחת לחקלאות. אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, נאבד את הרפתות, נייבש את הבריכות בבקעת בית שאן ולא משנה – יעקב אדרי, חבר סיעתי – כמה אנשים מתפרנסים באזור. זאת פרנסה של בקעת בית שאן שעומדת על שני דברים בלבד והם תמרים ודגים. אין שם יותר.
אורי אריאל
איך מדבירים את הטרור?
שי חרמש
אורי, אל תפריע לי. אני מדבר על טרור כלכלי וזה טרור כלכלי.
אורי אריאל
איך מדבירים אותו?
שי חרמש
לא פותחים את הטלוויזיה – גפני, מזלך שאתה לא צופה בה – ביום שישי בערב ורואים לנגד עינינו את עוכר ישראל, נחמיה שטרסלר, ושומעים מה הוא אומר.
היו"ר משה גפני
לא, לא.
שי חרמש
כשראיתי את זה, אמרתי שאני יותר לא פותח טלוויזיה בשבת.
היו"ר משה גפני
כבר הרווחנו משהו.
שי חרמש
לכן אני אומר שוב שהשינוי הוא מזערי ביחס למחיר הצרכן. ההיצף הסיני הוא קריטי לגבי אזורים במדינת ישראל שזאת פרנסתם. אין ברירה, אין תחליף לבריכות המים בבקעת בית שאן, ואם כל המגמה היא התייעלות וכולי, ביקשתי בכוונה שיסבירו לי כאן את מחיר המוצר המעובד. מחיר המוצר המעובד ללא המכס הוא חסר תחרות מול סין ושום דבר לא יעזור. מי שבא ואומר היום שלא נעלה כרגע את המכס שגם נשחק, אנחנו אומרים שאנחנו נתחיל לאכול דגים סינים ונפרנס סינים.
היו"ר משה גפני
יש הבדל בין הדגים הקפואים לבין הדגים הטריים?
שי חרמש
אני הייתי מעדיף לאכול רק דגים טריים, אבל מסין זה מגיע קפוא. עדיין זה מוצר תחליפי.
היו"ר משה גפני
יש לי שאלה אליך. תראה מה האוצר עושה ונראה עוד מה נעשה בסוף אבל האוצר עושה דבר נורא פשוט. במקום לסבסד את מגדלי הדגים בארץ, שזה הדבר הנכון לעשות, הוא מוסיף מכס. זאת אומרת, כמו שהוא עושה בדיור. במקום לסבסד את מחירי הדיור, הוא מוסיף מסים על כל מיני דברים אחרים. למה אתה לא דורש לסבסד את מגדלי הדגים? ואז אני אתך לגמרי.
שי חרמש
כי אתמול זה התחיל עם סבסוד מגדלי החלב, הצעת האוצר הנדיבה שבאה במקום להוריד את המע"מ על מוצרי החלב, והיום בתהליך הזה פוגעים.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. עזוב את החלב. על החלב נדון ביום רביעי עם שר התעשייה. דבר על הדגים.
שי חרמש
אם הייתי יודע שבשולחן הזה כרגע אפשר להגן על הגידול המקומי באמצעים אחרים למחר בבוקר, כי הצו נגמר אתמול.
שגית אפיק
היום.
שי חרמש
היום נגמר הצו. אני מוכן להצעת ביניים שאומרת שעד שאנחנו נשכנע את האוצר לסבסד את הפער הזה, אנחנו נעלה כרגע את המכס. ברגע שנצליח לשכנע את האוצר, נוריד את המכס. אל תשאיר את המקטע הזה חשוף מהבוקר ליבוא מתחרה מסין.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת אורלב.
זבולון אורלב
צריך תמיד למצוא את האיזון הנכון בין מצד אחד לדאוג שלצרכנים יהיה את המוצר הטוב ביותר במחיר הזול ביותר לבין ערכים אחרים ואני רוצה לדבר כאן על שני ערכים שעומדים מאחורי ההצעה של האוצר שאני למרבה הפלא תומך בה. אני לא מאמין לעצמי, אבל זה כך.
שי חרמש
למה? אתה בקואליציה.
זבולון אורלב
אני בקואליציה של הכלכלה הנכונה ולא הכלכלה של האוצר.


דבר ראשון זה הערך של הפריפריה. צריך להבין שענף האמנון הוא כל כולו ללא יוצא דופן מיוצר בפריפריה, בגליל העליון, במפרץ עכו, בעמק הירדן, בעמק בית שאן, בגלבוע. אלה האזורים בהם הוא מגודל וכל החלטה שלא תאשר את הצעת האוצר, פירושה פגיעה בפריפריה. אני יודע כמה הוועדה הזאת רגישה מאוד. רק עכשיו סיימנו דיון לגבי שדרות ואדוני, אני חושב שדבריך שנאמרו בסיום הדיון על שדרות ראויים להיכתב, להישלח ולא יכולים להישאר רק בתוך כותלי החדר הזה. אמרת דברים מאוד מאוד חשובים אבל הם לא יכולים להסתיים בשדרות כי זאת אמירה נכונה ועקרונית לגבי הפריפריה. אסור לנו להרים יד שהיא פוגעת בפריפריה.


הערך השני הוא החקלאות ואמרנו כמה וכמה פעמים כאן בוועדה שהחקלאות היא לא רק מקור פרנסה אלא החקלאות היא ערך. החקלאות מייצגת חלק מאוד מרכזי בקיומנו כמדינה ריבונית, יהודית ודמוקרטית. אין מדינה יהודית ודמוקרטית בלי חקלאות. מדובר כאן ב-3,000 חקלאים ולכן אני חושב שכל פגיעה בהם היא פגיעה נוספת על מה שדיבר גם חבר הכנסת שי חרמש מאחר שהמשמעות לגבי הצרכן באמת זניחה ושולית.


אני חושב שלצורך האיזון צריך לאשר ואני מקבל את ההצעה שלך, אדוני היושב ראש, לפתוח דיון מאוד רציני באשר לסוגיה של סבסוד אותם מוצרים.


דבר אחרון שאני רוצה לומר. הוזכר כאן – וחשוב לחדד את זה – שלמעלה משמונים אחוזים מתצרוכת הדגים בישראל מיובאת בעצם מחוץ לארץ, ביניהם דגים מאוד מאוד כשרים כמו הסלמון, כמו הטונה, כמו נסיכת הנילוס, כמו הסול. יש דגים כשרים רבים שמיובאים. כלומר, בעיניי כל אלה הם חלופיים. זה לא שהפילה מסין הוא חלופה לאמנון הישראלי. כל דג הוא חלופה. כשאתה בא למזנון חברי הכנסת, אתה לא תמצא ארבעה סוגים אלא תמצא סוג אחד וכל יום אוכלים דג אחר. לכן מי שרוצה לקנות את המוצר הזול יותר, יוכל לקנות את המוצר.

לו אמנון לא היה מיוצר בישראל, גם אני הייתי נלחם לבטל בכלל את המכס, אבל לצורך קיום שני הערכים האלה, ומאחר שיש חלופות שעליהן אין מכס, אני מציע להיענות לפניית האוצר ולאשר את המכס המוצע.
היו"ר משה גפני
יש מישהו מבין חברי הכנסת שרוצה להתייחס? יעקב אדרי.
יעקב אדרי
שמעתי את כל הדברים המנומקים והחשובים כשלעצמם, אבל בסופו של דבר אני מסתכל על כמה עולה לבן אדם. גם אני רוצה להגן על הייצור המקומי. אגב, המספר הזה של העובדים הוא מנופח. הנושא הוא חשוב גם ככה, בלי לנפח את המספרים.
זבולון אורלב
אני לא הבאתי את המספרים.
יעקב אדרי
מנכ"ל משרד החקלאות יאשר את דבריי.
אורי אריאל
יעקב צודק אבל עדיין גם 1,500 זה מספר מכובד.
יעקב אדרי
אמרתי שגם ככה זה ענייני להעלות את זה בלי לנפח את המספרים ובלי לומר שזה לא בריאותי וכולי וכולי. וכי אפשר להכניס דגים מבחוץ שהם לא באישור משרד הבריאות? הנימוקים ראיתי כאן, יכול להיות שהם חושבים שאנחנו מטומטמים.


על הציבור מוטלות הרבה מאוד גזרות ויש זעקה ואתה שומע אותה ואתה גם מבטא אותה. אני בעד להגן אבל הכול במידה ובטוב טעם. אם המחיר בסופו של דבר של התוצרת המקומית שאני בעד בשתי ידיי ובשתי רגליי היא משמעותית יותר יקרה, לא עשינו כלום. אז עוד פעם הטלנו את הגזרות על אותם אנשים פשוטים אוכלים את המושט.
שי חרמש
ארבעים אגורות לקילו.
זבולון אורלב
לא חייבים לאכול אמנון.
יעקב אדרי
המושט בסוף, שהוא המצרך של העם הפשוט שאוהב אותו ורוצה אותו, הוא משלם עליו יותר.
שי חרמש
ארבעים אגורות לקילו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת אורי אריאל.
אורי אריאל
הייתי בסין במשלחת הכנסת. השגריר עשה לנו קבלת פנים.
היו"ר משה גפני
מתי היית בסין?
אורי אריאל
פעם, כשהייתי צעיר.
היו"ר משה גפני
לא עכשיו. עם כל מי שאני מדבר, הוא בסין.
אורי אריאל
אז השגריר אמר שהוא רוצה להראות לנו את המדריך ממולדת למשק החלב בסין שקיבל את פרס ההצטיינות מממשלת סין למדריך הזר הכי טוב בכל תחום החקלאות. הוא אמר שיש לו רק דבר אחד: יש לו חלום שכל סיני ישתה כוס חלב אחד ביום, כל סיני יאכל דג אמנון אחד ויעזבו אותנו לנפשנו.


צודק ידידי יעקב אדרי ואני רוצה להסכים אתו. לא צריך מספרים כאלה ומספרים כאלה. אלה הרבה מאוד אנשים בכל קנה מידה. צודק זבולון, אכן זה בפריפריה וכן הלאה וכן הלאה. יחד עם זאת, חברים, שי, לאדם שלא יודע לא איך לגמור את החודש אלא הוא לא יודע איך להתחיל את החודש, כשהוא בא למכולת אומרים לו ב-1 לחודש שהוא בחוב של אלפיים שקלים והוא שואל את עצמו איזה לחם הוא קונה, ויש כאלה ולא מעט, אל תזלזלו בארבעים אגורות לא במחיר הלחם ולא במחיר הדג. היות שיש דברים אחרים, זה לא שאין דגים ושאין מה לאכול. זה לא המצב.

יעקב, אני בן טירת צבי, חקלאי, אוהב את החקלאים ואנחנו מאמינים באותם ערכים, אבל בסוף באמת צריך למצוא את הדרך שבעניין הזה לא ייפגעו החקלאים גם אם הם לא 3,000, והם לא 3,000 שמגדלים דגים. יש מספיק יבוא דגים כפי שהוסבר כאן על ידי כל הגורמים בהיקפים עצומים מסוגים שונים שנותנים פתרון לאותו אדם שאני לא רוצה שהוא ישלם עוד ארבע אגורות יותר.
יעקב אדרי
אבל הוא רוצה את המושט ולא משהו אחר.
אורי אריאל
יש את נסיכת הנילוס. לא חסרים דגים. היושב ראש, אני מבקש הצעה לסדר. שלא יהיה המשך הדיון עד שלא יהיו כאן דוגמאות מכל הסוגים.
אבשלום וילן
אני מזכיר לך חבר הכנסת אריאל שננזפנו על ידי היועץ המשפטי על כך שעשינו פרסום לא חוקי.
היו"ר משה גפני
יש עוד מישהו מחברי הכנסת שרוצה להתייחס? אין. מנכ"ל משרד החקלאות, אני מבקש לשמוע את דעתך לפני אבשלום וילן. על כמה עובדים מדובר? על כמה חקלאים מדובר?
יוסי ישי
מסובך לומר מספרים.
ציון פיניאן
הערה. אם לקיבוץ יש בריכות, אז כל חברי העובדים נחשבים עובדים.
שי חרמש
זה חבל ארץ.
ציון פיניאן
בקיבוץ מסוים, מעגן, יש בריכות דגים, כל חברי הקיבוץ עובדים.
שי חרמש
מה משנה כמה עובדים? לבקעת בית שאן יש חלופה למשהו אחר?
אבשלום וילן
500 מגדלים ו-2,500 במעגל השני.
שי חרמש
התשובה לסינים היא שאם לא דגים, נגדל אורז בבקעת בית שאן.
היו"ר משה גפני
עוד קריאת ביניים אחת ואני מפסיק את הדיון.
שי חרמש
לא, אתה מוציא אותי.
היו"ר משה גפני
אני לא מוציא אותך. אני אפסיק את הדיון.


יוסי ישי, מנכ"ל משרד החקלאות, בבקשה, פרטים על העניין.
יוסי ישי
הרוב נאמר ואני אסכם ואסגור. ענף המדגה הוא ענף פריפריאלי. שלושים קיבוצים בפריפריה, זה עיקר פרנסתם. לא צריך להסתכל רק על המעגל הראשון של אלה שעוסקים בשליית דגים אלא צריך לראות את כל המעגל, את הממיינים, את המובילים וכולי. זאת שרשרת שלמה של אנשים שמתפרנסים מזה ומשפחות שמתפרנסות מזה.
היו"ר משה גפני
אדוני המנכ"ל, אני מבקש לא להתייחס לחברי הכנסת. דבר אלי. מה שהם אומרים, הם אומרים בלי רשות ושי חרמש בעצם כבר בחוץ אלא באופן טכני הוא נשאר כאן עכשיו.
יוסי ישי
הוא מהאזור שלי.
היו"ר משה גפני
אתה ארגנת לך לובי בכל המקומות?
שי חרמש
מהבוקר.
יוסי ישי
הענף הזה נמצא בתחרות מאוד קשה. כפי שנאמר כאן, נעשתה כאן רפורמה ולמעשה מרבית סוגי הדגים נפטרו ממכס כמעט לחלוטין והתוצאה היא ברורה. 75 אחוזים מתצרוכת הדגים בארץ כולה למעשה מיובאת בגלל תנאי היבוא המאוד נוחים.


כמה מלים לגבי הוצאות הייצור. הוצאות הייצור במונחים של פילה אמנון ליצרן הישראלי, זה משהו כמו 29.5 שקלים. דג פילה האמנון המיובא, ההוצאות בכניסה לארץ הם 11 שקלים לקילו ומוסיפים עוד 15 שקלים מכס, אם כן, 26 שקלים. אם אני משווה, המחיר ליצרן, הוצאות הייצור ליצרן הם 29 שקלים לעומת עלות כוללת של סיפ בארץ פלוס 15 שקלים מכס שזה 26 שקלים. זאת אומרת, עדיין גם במצב הזה הפער בין היבוא לבין הייצור המקומי הוא גדול ואנחנו רואים את התוצאה. ב-2004 ייבאו לארץ פחות מ-200 טון פילה אמנון קפוא. ב-2010 מייבאים 7,300 טון.
יעקב אדרי
הציבור צורך את זה.
שי חרמש
זה תחלופה לייצור מקומי.
יוסי ישי
יש כאלה שאומרים שהמספר הוא הרבה יותר גדול ואולי כפול. קראתי כתבה בעיתון ומישהו אמר אתמול שבפועל מייבאים כפול מהכמות בכל מיני תרגילים.


התחרות קיימת. הענף הזה נמצא אולי בתחרות הגבוהה ביותר בענפי החקלאות. הבעיה היא, כמו בכל הבעיות האחרות, בפער התיווך. כמו שאמרתי, המחיר ליבואן הוא 11 שקלים סיפ פלוס 15 שקלים מכס – 26 שקלים. אתה יודע מה המחיר של זה בסופרמרקט היום? 60 שקלים. זאת הבעיה.
היו"ר משה גפני
תודה. אבו וילן.
אבשלום וילן
אני חושב שהרוב נאמר כאן. בסך הכול היו כבר דיונים קודמים כאן ואתה הצעת כל מיני פשרות. אני חושב, מכיוון ש-87 אחוזים מהדגים ממילא מיובאים, מוכרחים לשמור גם על ייצור מקומי. מה שיקרה, וצריך להבין, שאם הפתרון הזה שהאוצר מציע כרגע לא יתקבל, שיהיה פתרון חלופי אחר. זה לא רק הפרנסה של ה-3,000 אנשים אלא זה בעצם ענף שהוא יושב בארץ כבר עשרות שנים וכבר ראינו תהפוכות. עם כל הכבוד, היום זאת סין ומחר זה מקום אחר. על הקצת שנשאר כאן – חלק גדול כבר יצא – צריך להגן וצריך לשמור. זה ענף מדגה, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לסוגיות של כשרות ולסוגיות אחרות. צריך שיהיה איזשהו מינימום של ייצור מקומי. ראינו תהפוכות ומחר משתנים מחירים. לכן אני חושב בגדול לא מדובר על סכומים אסטרונומיים.


אני לא יכול להתאפק ואומר לך אדוני היושב ראש שבנושא הזה של חלוקת מגדלי הדגים, אני חושב שלזבולון אורלב יש חלק גדול, לאורי ולכולנו.
יעקב אדרי
ברור. אנחנו יודעים בדיוק מהיכן זה בא.
אבשלום וילן
אף אחד מאתנו לא יקבל קול אחד נוסף. כאן מרוכז אזור בין הכינרת לעמק בית שאן, שם עיקר הגידול והאזור הזה מתפרנס מזה. זה לא קטע גדול מכלל הצריכה וצריך לשמור עליו כי מי יודע מה יהיה מחר.
יוסי ישי
חבר הכנסת אורלב הסביר והציג את המטרות או את התרומות של החקלאות והמדגה, אבל צריך להוסיף עוד נושא אחד שאסור לשכוח אותו והוא תבנית נוף ארצנו. ענף המדגה צבע אזורים שלמים של המדינה בכחול, ואלה הבריכות שמשמשות גם לתיירות. לבוא ולפגוע בענף המדגה, זה פשוט לייבש את הבריכות האלה ואז התבנית הזאת, תבנית הנוף הזאת, פשוט תיעלם ויש לה חשיבות.
היו"ר משה גפני
אגב, אני לא חושב שיש חילוקי דעות בוועדה או בכלל בכנסת לגבי הנושא עליו דיברת עכשיו, שצריך לעודד את החקלאים, את מגדלי הדגים ואת בריכות הדגים בכל המקומות הללו. אין ויכוח על כך. השאלה היא באיזה דרך עושים את זה.
יעקב אדרי
הסיפור של הקוטג'.
היו"ר משה גפני
האם עושים את זה בסבסוד, האם מסבסדים את מגדלי הדגים כדי להגן על החקלאות הימית הישראלית כחול-לבן, ומה שאמרת זה נכון.
יוסי ישי
כל הבעיה שלנו היא שסין עובדת חזק מאוד והיא מציפה אותנו.
היו"ר משה גפני
אתה מנכ"ל משרד החקלאות. אנחנו צריכים לקבל הכרעה בראייה הכוללת.
יוסי ישי
אנחנו מחפשים את המטבע מתחת לפנס. הבעיה היא פער התיווך, מ-26 ל-60. זאת הבעיה.
היו"ר משה גפני
יבואני הדגים, בבקשה. שם ותפקיד.
מנחם בר-און
מנחם בר-און, מזכיר התאחדות יבואני הדגים בישראל. אני שמח על ההזדמנות שניתנה לנו.
היו"ר משה גפני
אנחנו שוחחנו.
מנחם בר-און
כן, אנחנו שוחחנו. אני שמח על ההזדמנות להופיע כאן מכיוון שמי שהיה נכנס עכשיו לדיון היה מתרשם שענף המדגה בעמק בית שאן נמצא תחת מתקפה ואם ארבעה שקלים לא יתווספו למכס שהוא היום בשיעור של 11 שקלים, הוא ייעלם ויימוג.


אולי נפתח קצת את הדברים ונסתכל איך הם פועלים באמת בשטח, כי כך לימדו אותי לעשות כשמנסים לבדוק מה קורה בשוק. בואו נסתכל על השוק. הנתונים כבודם במקומם מונח. עדיין לא הבנתי איך ארבעה שקלים של עליית מכס נותנים לצרכן רק תוספת של ארבעים אגורות או משהו בדומה לזה. את המתמטיקה הזאת באמת לא הבנתי. ארבעה שקלים נוספים ל-11 שקלים של המכס הקיים כיום, כשזה מגיע לצרכן בתוספת של מע"מ ופערי תיווך, התוספת היא בין 5.5 שקלים ל-6.5 שקלים ולא ארבעים אגורות.
היו"ר משה גפני
בטח לא למדת ליבה כמוני ולכן אתה לא יודע איך זה.
מנחם בר-און
למדתי דברים אחרים.
היו"ר משה גפני
השאלה שלי שאני כל הזמן שואל היא למה המחירים גדלו כל כך? לפני פסח לא הייתה כזאת עלייה, לא במכס, אלא להפך, גם בעולם הייתה נדמה לי ירידה. למה העליתם כל כך את המחירים?
מנחם בר-און
לא הייתה עלייה, בכל הכבוד. יש לי את נתוני המכירה.
היו"ר משה גפני
מה היה לפני המכס ומה היה אחרי המכס? מאיפה פער התיווך?
מנחם בר-און
פער התיווך נמצא בקצה השרשרת.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל קודם כל נדבר עליכם.
שי חרמש
תמיד זה הם.
מנחם בר-און
לא.
היו"ר משה גפני
קודם כל נדבר עליכם.
יעקב אדרי
גם אתם לא צדיקים גדולים.
היו"ר משה גפני
צדיקים או לא צדיקים, הוועדה הזאת לא עוסקת בצדיקים וברשעים אלא היא עוסקת במספרים. האם זה נכון שהמחירים עלו יותר ממה שהיה מכס?
מנחם בר-און
לא. התשובה היא לא. בכל הכבוד, לא. אני אדבר על נתוני כל השנה שעברה ויש לי כאן נתונים. בשנה שעברה היו לנו שתי הזדמנויות של הורדת מחירים. אם הצרכן לא ראה את זה בקצה השרשרת, אנחנו לא אחראים לכך, אבל את נתוני המכירה שלנו אני יכול להציג אותם ליושב ראש והם שקופים לגמרי. יש שתי הזדמנויות בשנה שעברה בהן המחירים ירדו.


אני רוצה לדבר לרגע על המגדלים ולומר משהו למגדלים.
היו"ר משה גפני
רגע, לפני כן. אתה תדבר. פערי התיווך. תצביע בדיוק על השרשרת. אתם מייבאים את הדגים. למי אתם מוכרים אותם?
מנחם בר-און
לרשתות.
היו"ר משה גפני
לרשתות. מה קורה ברשתות?
יעקב אדרי
שם הפער.
מנחם בר-און
זאת התשובה. אנחנו מוכרים בסדר גודל של 30-32 שקלים לקילו.
היו"ר משה גפני
כמה זה עולה בסין?
יוסי ישי
11 שקלים. הוא ירד מ-16 שקלים. זה כל הזמן נמצא בירידה.
מנחם בר-און
זה 11 עד 13 שקלים לקילו.
היו"ר משה גפני
עולה בסין.
מנחם בר-און
כן. מחיר עד שהוא מגיע לכאן. תוסיף לו את המכס, הוא נמכר בסביבות 30 שקלים היום פלוס-מינוס וכשהוא מגיע לרשתות הדיסקאונט הוא נמכר לצרכן ב-40-45 שקלים או ברשתות הרגילות בסביבות 60 שקלים פלוס-מינוס.
קריאה
אין שישים.
היו"ר משה גפני
למה?
מנחם בר-און
כך הם מוכרים את זה.
קריאה
הנה, כתוב באינטרנט. מגה בול וסופרסל דיל. שישים שקלים.
מנחם בר-און
אתמול בדקתי ברשת בה אני קונה.
קריאה
39.90 שקלים. זה המחיר.
היו"ר משה גפני
מי אחראי על הפער הזה? אדוני מנכ"ל משרד החקלאות.
שי חרמש
אין פיקוח על זה.
יוסי ישי
אין פיקוח.
היו"ר משה גפני
אין מישהו?
זבולון אורלב
אתה אחראי. אתה ואני אחראים.
שי חרמש
אין פיקוח.
זבולון אורלב
אתה ואני אחראים.
יעקב אדרי
נעשה מחיר לכולם. גם לכם וגם להם.
מנחם בר-און
אני רוצה להחזיר את הדיון למקום.
היו"ר משה גפני
אתה תחזיר לאן שאתה רוצה, אבל אני חייב לקבל תשובות כי בסוף השרשרת קונים את זה הצרכנים וכל הזמן יש עליות מחירים. אנחנו לא יכולים לסבול את הדבר הזה. יכול להיות שהטענות הן טענות.
קריאה
הצרכנים קונים את זה במחיר כפול מהעלות של היבואן כולל מכס.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני רוצה לדעת. זה משרד התעשייה.
אורי אריאל
זה לא משרד התעשייה. זה ראש הממשלה.
זבולון אורלב
המדיניות של מדינת ישראל.
אורי אריאל
לא מדינת ישראל. זה ראש הממשלה.
זבולון אורלב
זאת המדיניות הכלכלית.
היו"ר משה גפני
איך הגעת לראש הממשלה?
אורי אריאל
הוא היה שר אוצר שהוביל מאז – יש בזה גם דברים טובים – הפרטה מוחלטת של הכול ללא רגולציה ולא פיקוח וגם עכשיו הוא לא נותן שיהיה פיקוח. אם זה טוב או רע, זה סיפור אחר אבל זאת הכתובת. האם אתה יכול להשפיע על זה?
היו"ר משה גפני
ביום רביעי בעזרת השם, אם הוא לא יבטל ואני מניח שהוא לא יבטל, יהיה כאן שר התעשייה בנושא. בין היתר אנחנו נעלה גם הנושא הזה.
אורי אריאל
בטח מקוזז עם שר השיכון.
היו"ר משה גפני
לא, כנראה שהוא יבוא. תמשיך.
מנחם בר-און
אני רוצה לומר לאנשי החקלאות בחדר שהלא אנשים אחים אנחנו. אין לנו שום קונפליקט.
היו"ר משה גפני
על זה דברו בחוץ. עכשיו דבר אתי. זה שאתם אנשים אחים, דברו בחוץ. כאן דברו על הנושא. אמרת שאתה רוצה להסביר את הנושא. תסביר.
מנחם בר-און
מדובר על מוצרים שאינם תחליפיים. המוצר הטרי מיועד לחנויות מתמחות והמוצר הקפוא נמכר ברשתות. אין שום השוואה בין שני המוצרים. זה כמו להשוות ענבים לצימוקים לצורך העניין.
שי חרמש
מה יותר טוב?
מנחם בר-און
איש איש וטעמו.


לעצם העניין. מכיוון שחברי ההתאחדות שלנו עוסקים בשני המוצרים, אנחנו יודעים מה קורה בשוק של הדגים הטריים, של הדגים המקומיים. אני רוצה לומר בקול גדול שאין מה לחשוש לעתיד ענף המדגה בעמק בית שאן.
יעקב אדרי
תסביר.
מנחם בר-און
כל הכמות נמכרת. יש חוסר בשוק. אני אומר את זה מכיוון שאנחנו משווקים אותם.
אורי אריאל
אתה נותן להם ביטוח על מה שאתה אומר?
מנחם בר-און
למה שאני אבטח את זה?
זבולון אורלב
אתה בעל עניין. אתה היבואן, אתה בעל עניין.
שי חרמש
אם אתה קונה את כל התפוקה, אני מציע להוריד את המכס בכלל.
היו"ר משה גפני
זה לא פייר מה שאתם עושים. הוא בעל עניין אבל כולנו בעלי עניין.
שי חרמש
לא. אנחנו נציגי ציבור.
היו"ר משה גפני
שמחת זקנתי. כולנו בעלי עניין. כל אחד וראייתו הוא. הוא בעל עניין, הוא לא בא לכאן מתחת לשולחן. הוא יבואן, הוא מייצג את יבואנו הדגים, הוא אומר את דעתו, נקודה. הוא אומר את המצב בשוק.
שי חרמש
שהוא יתחייב לקנות את כל התפוקה ונוריד את המכס.
היו"ר משה גפני
אתה אומר שיש מחסור בשוק וככל שלא יעלו את המכס על היבוא, עדיין הדגה בישראל לא תיפגע.
מנחם בר-און
אני אומר יותר מזה. אני אומר שיש מחסור בשוק במוצר טרי. אדרבה, תגדלו יותר. אני לא אומר שאנחנו ביריבות. זה מה שאני מנסה לומר כל הזמן.


מעבר לכך, אם אתה שואל אותי על ביטוח, אם אתה שואל אם אנחנו מוכנים להיכנס אתכם להסכם ולקנות את הכול, כאן אנחנו נכנסים לבעיות של מחירים ודברים מהסוג הזה. אלה דברים ששקלנו אותם בתוך הבית, אני מוכרח להודות, ונעצרנו רגע אחד לפני שפנינו אל ארגון המגדלים על מנת להגיע לאיזושהי הבנה מכיוון שהדברים מריחים רע. זה דבר פסול אלא אם כן זה מוליך לאיזה פתרון ברמת המקרו שכולם מסכימים עליו ומקבלים את כל האישורים המתאימים אבל זה יכול להיות כיוון של פעולה. ההכבדה על המוצר המיובא, לא הוא הפתרון.

רק לראיה שאני לא בודה את הדברים ואני לא מספר כאן סיפורים, אנחנו הצלחנו – וזה לא קל – להיכנס לאתר של ארגון מגדלי הדגים וראינו איזה מחירים הם מגדירים כמחירונים של המוצר ברמה של מחיר המכירה של החברים שלהם אלינו. אנחנו גם יודעים מה אנחנו משלמים. במלים אחרות, את המרווח של המגדלים אנחנו יודעים. הנה המחירים.
יעקב אדרי
את זה אתה לא אומר לנו. תגיד לנו את המחירים.
מנחם בר-און
אני אומר לך. הנה הם בפניך.
היו"ר משה גפני
לא, את זה הפרוטוקול לא רואה. שאול אותך חבר הכנסת אדרי, תשיב לו.
מנחם בר-און
אני אשאיר העתק לפרוטוקול ואני יכול לומר בצורה הברורה ביותר.
היו"ר משה גפני
אנחנו צריכים להצביע. אם נדע את זה מהפרוטוקול, נצביע אחרי שנראה את הפרוטוקול.
ציון פיניאן
תן כמה דוגמאות.
יעקב אדרי
מנכ"ל משרד החקלאות אמר לנו את המחיר בנושא מסוים. תגיד לנו גם אתה את המחיר.
מנחם בר-און
בין דג קטן לדג ג'מבו, יש מגוון של גדלים לדג, המחירון של הארגון עצמו הוא בין 11 שקלים לדג הקטן ו-15,3 שקלים לקילו לדג הגדול, לג'מבו.
ציון פיניאן
זה דג שלם. לא פילה.
מנחם בר-און
זה שלם. זה המחיר אותו אנחנו משלמים למגדלים. שמענו כאן שעלות למגדל המקומי היא בסביבות 11 שקלים, 12 שקלים. אם כן, אנחנו מדברים כאן על מרווח של כעשרים אחוזים למגדל. במלים אחרות, הדיון כאן לא צריך להיות אם המוצר התחליפי המיובא עומד ליד המוצר הטרי ומה מחירו של זה לעומת זה, אלא המגדל שיש לו עלות של 11 שקלים, אם הוא מוכר את המוצר שלו ב-15 שקלים לנו ואנחנו משלמים אותם, הפער שלו הוא כעשרים אחוזים. אל יאמר לי המגדל שהוא לא מרוויח כאן או שהענף שלו נמצא בסכנה.
אורי אריאל
מי אמר את זה? מישהו אמר שהוא לא מרוויח?
מנחם בר-און
לא. אנחנו שמענו כאן שהענף נמצא לפני כליה.
אורי אריאל
אם יהיה יבוא מוגבר, כן.
יעקב אדרי
אבל הוא אומר שיש מחסור.
קריאה
אולי תתנו למגדלים להגיד משהו?
אבשלום וילן
מה המרווח שלך?
קריאה
אלה לא נתונים נכונים.
מנחם בר-און
אני רוצה לומר שהדברים מבוטאים גם מתוך דף המידע השבועי של הארגון עצמו לחבריו, וכך הוא אומר: "מחירי האמנונים מקבלים את הביטוי הראוי כתוצאה מההיצע". מה שאני מבין מזה בעברית פשוטה זה שטוב לנו עם המחיר שיש לנו. מה שאנחנו מגדלים, אנחנו מקבלים תמורה ראויה. אני מצטט שוב: "מחירי האמנונים מקבלים את הביטוי הראוי כתוצאה מההיצע".


יש לנו עוד משפט יפה ביחס לאמנונים.
שי חרמש
יש גם אתר שמראה כמה רווחים יש אצלך?
מנחם בר-און
אמרתי את זה. הכול אצלנו על השולחן.
היו"ר משה גפני
הבנו את העיקרון.


כמה זמן אתה עוד צריך?
מנחם בר-און
עוד דקה.
היו"ר משה גפני
אני כבר הבנתי. יש לך את הדקה.
מנחם בר-און
"תוכניות הייצור המצרפיות של המשקים יישארו כאשתקד וזאת בגין דגיגים גדולים יותר ועלייה בגודל הדג המשווק". במלים אחרות, הענף הזה נמצא בשגשוג. יש מגמה של עלייה לכיוון של מוצרי פרימיום ובסך הכול אנחנו לא רואים הקטנה של הייצור כתוצאה מאיזה לחץ של השוק שמותיר את המגדלים במצוקה.


אני רוצה לומר עוד שני דברים לסיכום.
יעקב אדרי
אגב, שני הצדדים כאן לא צדיקים, גם הם וגם אתם.
היו"ר משה גפני
כולם צדיקים. מתפרנסים.
מנחם בר-און
לפני העלאת הצו היה מאה אחוזים מכס והוסיפו עוד ארבעה שקלים. אנחנו נמצאים היום בסדר גודל של כ-135 אחוזים מכס על המוצר הקיים לאור תיקון הצו.


את ארבעים האגורות מול 6,5 שקלים לצרכן, את זה כבר הסברתי קודם, עם ליבה או בלי ליבה.


אני רוצה לומר למגדלים הנכבדים. זה לא משחק סכום אפס. זה לא אם אנחנו נייבא יותר, את הסחורה שלכם יקנו פחות. העובדה היא שכל הסחורה בשוק נמכרת ונמכרת במחירים שלדעת המגדלים הם מחירים נאים.


אני רוצה להצהיר לפרוטוקול. במידה שהמכס ירד בארבעה שקלים, אנחנו נוריד את המחיר בשיעור הזה. חד משמעית.
היו"ר משה גפני
ורשתות השיווק יעלו את זה.
מנחם בר-און
זה כבר לא באחריותי. אנחנו לא אחראים לכך.
היו"ר משה גפני
בסופו של דבר מי שמשלם את כל המחירים של כל העסקים האלה שלכם, זה הצרכן. כשאני אומר שלכם, זה גם אתם, גם המגדלים, גם רשתות השיווק. מי שמשלם בסוף, זה הצרכן.
מנחם בר-און
אבל זה לא לפתחנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אמרתי לפתחכם? אמרתי לחברי הוועדה. תודה רבה. אני מאוד מודה לך. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?
עזרא לאטי
שמי עזרא לאטי. אני ממעדני הטלה. יש נושא אחד שלא דיברו עליו. הקיבוצים מגדלים דגים שלמים.
היו"ר משה גפני
את מי אתה מייצג?
עזרא לאטי
היבואנים.
היו"ר משה גפני
נכון. אני זוכר אותך.
עזרא לאטי
דיברנו פעם. יש את הנושא שהדג שלם והקיבוצים מגדלים דגים שלמים ואין בארץ פילוט. אין כוח עבודה ושלא יספרו לי כאן סיפורים. תביא לי עכשיו אלף עובדים, תביא אותם ואני עכשיו מקבל אותם לעבודה. אין עובדים בכלל כדי לפלט דגים. כשאתה רוצה לקנות פילה דג טרי, אתה הולך לחנות ומבקש לפלט אותו. אתה מקבל מסין דג מפולט. יש כאן הבדל בין דג שלם שהקיבוץ מוכר לי מול פילה וזאת נקודה שצריך להתעניין בה ולא דיבורים מסביב.


לגבי המחיר. זה 39.90 שקלים לצרכן. מי שנדפק מכל הסיפור הזה, תאמין לי שאלה לא היבואנים אלא הצרכן משלם.
היו"ר משה גפני
הנה, אתה אתנו. כל הכבוד.
עזרא לאטי
מכאן והלאה, תמשיכו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה לך.
יוסי יעיש
יוסי יעיש, מזכיר ארגון מגדלי הדגים.
היו"ר משה גפני
הייתי במתח כי לא שמעתי אתכם.
יוסי יעיש
קודם כל, לגבי כניסה לאתר של הארגון שהוא פתוח לכולם.
היו"ר משה גפני
קראתי את כל המכתב שלך. נדיר אצלי, אבל קראתי אותו.
יוסי יעיש
אם מר בר-און היה מבקש ללמוד איך נעשה המחירון, הוא לא היה אומר דברים שאין בהם טעם. המחירון שלנו שמופץ לכלל עם ועדה מכיל בתוכו מחיר למגדל שהוא כולל בתוכו עמלה של 12 אחוזים ועוד שקל אריזה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מיקס של אמנונים שבסופו של דבר מגיע למגדל, אם נוריד את ה-12 אחוזים פלוס שקל, זה בסביבות 12.5 שקלים.
ציון פיניאן
זה על דג שלם או על פילה?
היו"ר משה גפני
לא. הסיפור הזה נגמר. זה כבר עולה לי עד מעל לראש. אני במתח כל הזמן כי אני רוצה לדעת האם אתם תצביעו לשי חרמש או לאורלב. כל הדברים האחרים לא רלוונטיים.
יוסי יעיש
ברשותך, קצת נתונים על המגדלים. אנחנו בסך הכול מהווים בין 25 ל-30 אחוזים מהשוק. שוק הדגים בארץ הוא בערך 70 אלף טון ואנחנו מייצרים כ-19-20 אלף טון.
היו"ר משה גפני
אתם מתרכזים בעיקר בעמק בית שאן?
יוסי יעיש
לא. אנחנו מתרכזים באזור העמקים, עמק בית שאן, עמק הירדן, עמק חפר, גליל עליון בקיבוץ דן.
שי חרמש
ברמת אביב ג'?
היו"ר משה גפני
עוד מעט תגיד במגדלי אקירוב, בבריכת השחייה של אחד הדיירים.
יוסי יעיש
גם באזור מפרץ עכו יש לנו מגדלים.
קריאה
אתם במצב רוח.
היו"ר משה גפני
מצב הרוח הוא רק בגלל העצבים. אני רואה את הסוף, את עקרת הבית שהולכת לקנות את דג האמנון ומה היא משלמת.
קריאה
שלא יספרו סיפורים. יש לנו כאן מחירים מאתמול.
היו"ר משה גפני
אם יש לך משהו לומר לגבי מה ששאלתי – טוב. אם יש לך משהו לגבי מגדלי אקירוב, אם הולכים לגדל דגים בבריכות שם, בבקשה.
יוסי יעיש
אני מסיים את דבריי. הענף שלנו הוא קצת שונה מסך כל הענפים בחקלאות מהבחינה הזאת שאין לו הגנה מספיקה גם מבחינה זאת שהוא לא במועצת ייצור והוא ענף עצמאי. זה מתבטא במספר תחומים כמו למשל במחיר המטרה ולנו אין מחיר מטרה ואנחנו בסך הכול בעניין הזה חיים מהיד אל הפה.


כמו שמנכ"ל משרד החקלאות אמר, התועלות הציבוריות שהענף הזה נותן לציבור, הן מבחינת מוצר טרי שיש לו ערכים בריאותיים הרבה מעבר למה שקיים בדגים הקפואים שמגיעים מסין, וגם הבריכות שלנו הן בסך הכול בנויות על מים שוליים ואלה לא מים שמתחרים בחקלאות, כך שבסך הכול התרומה היא תרומה גם אקלימית. אני יודע שרשות המסים שהייתה ביולי, לפני שנתיים, בעמק בית שאן, הייתה בטמפרטורה של ארבעים מעלות.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אז מה אמרת? אתם באמת תומכים בשי חרמש?
יוסי יעיש
אני תומך בשי חרמש.
עמיתי גבע
אני מדריך בית שאן ועובד במשרד החקלאות. הענף הוא מאוים.
יעקב אדרי
אתה בין ה-3,000 עובדים?
היו"ר משה גפני
לא, הוא עובד משרד החקלאות.
עמיתי גבע
הענף מאוים. בחמש השנים האחרונות באמנונים וגם בסל המלא.
היו"ר משה גפני
אתה תומך בצו?
עמיתי גבע
אני תומך. אני רק רוצה לתת עוד מעט מספרים. המחיר שהיצרן מקבל נשחק בתשעה אחוזים בקיזוז המדד. המחיר לצרכן עלה בשני אחוזים. זאת היא התמונה.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני רוצה לסכם את הדיון. הצו שממשלת ישראל עשתה נעשה בפברואר. אנחנו לא מדברים היום על עליית מחירים. עליית המחירים שהייתה, הייתה בפברואר בצו של שר האוצר שהוארך פעם נוספת. זה נכנס גם לפגרה והפגרה לא נכללה על פי החוק במניין הימים. אנחנו לא הולכים עכשיו לשנות באופן דרמטי את כל מה שקרה. דיבר אתי אז שלום שמחון שהיה שר החקלאות ומאוד ביקש ממני שאני אאשר. לא רציתי אז לאשר. זה היה ערב פסח וביקשתי לא להביא את זה לכאן לדיון. אמרתי שאחרי שיסתיימו שתי התקופות נביא את זה לכאן לאישור והאמת היא שהבטחתי שאני אעביר - זאת אומרת, זה מבחינתי, כי חברי הוועדה יכולים לעשות מה שהם רוצים - שאני אביא את זה ואני אתמוך בהצעה הזאת בגלל הסיפור של מגדלי הדגים ומה שנלווה לזה. לו הייתי יודע שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, לא הייתי מבטיח את ההבטחה הזאת, אבל מכיוון שהבטחתי, אני אתמוך בצו.


אני רוצה להזכיר את מה שאמרנו אז. מדובר על 7,500 טון. מה שמעניין אותנו – על כל פנים מה שמעניין אותי ואני כבר לא מדבר בשם אף אחד אחר – זה בסוף הצרכן. בסוף הצרכן משלם הרבה יותר ממה שהוא צריך לשלם ועל פי רוב אלה אנשים שאין להם את הכסף או אנשים במעמד הביניים. הממשלה נוהגת כאן לא בתבונה. היא מעלה את המכס במקום לסבסד או לתמוך במגדלי הדגים אבל אני הבטחתי ואני עומד במילתי ולא מפר אותה. אני אתמוך בצו.


דיברנו על מכסות, שיהיו מכסות עליהן לא יוטל המכס. אני מבקש מרשות המסים, אני מבקש ממך, אני רוצה ש-2,500 טון מכסות, לא יוטל עליהם מכס על מנת שיוכלו בסופו של דבר להוזיל את המחיר. מה את אומרת?
קריאה
לא תוטל העלייה?
היו"ר משה גפני
יהיו מכסות של 2,500 טון.
זבולון אורלב
של פילה אמנון.
יעקב אדרי
כן, של המושטים.
זבולון אורלב
יהיו בסופרמרקט שני מחירים?
היו"ר משה גפני
זה לא שניים. זה יוריד את המחירים.
קריאה
השאלה אם היבואנים יתחייבו להוריד את המחיר.
היו"ר משה גפני
אין יותר דיבורים.
מנחם בר-און
זה לא פתרון לבעיה.
שירלי אביבי
משרד האוצר בדעה שאפשר להטיל מכס שהיה קיים בעבר לפני העלייה על מכסה של 2,500 טון.
היו"ר משה גפני
ואתם תעשו את זה בצו ולא בהוראת שעה. בהוראה קבועה.
שירלי אביבי
שייכנס מה-1 לינואר למכסה שנתית שמתחדשת כל שנה.
היו"ר משה גפני
2,500 טון יהיו מכסות על מנת שיהיה שקלול של העניין ויוכלו להוזיל את המחירים.
שירלי אביבי
הוזלת המחירים, זה כבר תלוי בגורמים אחרים.
עזרא לאטי
שהמכסות ילכו רק ליבואני דגים ולא לעורכי דין שימכרו לי את המכסה הזאת.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך לגמרי ואני מבקש מכם יבואני הדגים, ברגע שיש את המכסות שעליהן אין מכס.
שירלי אביבי
יש מכס.
היו"ר משה גפנני
אני מתכוון שאין עליית מכס.
שירלי אביבי
אין את התוספת.
היו"ר משה גפני
אין את התוספת של המכס. אני מבקש שאתם תוזילו את המחירים.
ציון פיניאן
שיורידו בשליש.
היו"ר משה גפני
2,500 טון.


אני רוצה לומר לחברי הוועדה עוד דבר אחד. על פי החוק, מכיוון שאנחנו נמצאים עכשיו פחות משלושה שבועות לפני פגרת הכנסת, החוק קובע שגם אם אנחנו מאשרים את הצו, אני קורא לכם מחוקי מיסי מכס ובלו, שינוי תעריף, מפסקה (3): "על אף האמור בפסקה (2), החלטה שהונחה על שולחן הכנסת תוך שלושה שבועות לפני תום כנס של הכנסת, טעונה אישור הכנסת".


זאת אומרת, גם אם אנחנו מאשרים עכשיו את הצו, יתקיים דיון במליאת הכנסת. היות שאנחנו נמצאים שלושה שבועות לפני תום הפגרה, זה ששירלי אביבי אמרה שהם יהפכו את העניין של המכסות, שלוש כפי שנאמר, זה יקל על הדיון במליאה. זה יקל. אני אומר את זה ברגע שאני אציג את הנושא במליאת הכנסת. אני אומר את מה שאמרת, שהיינה מכסות ושיבואני הדגים אמרו שהם יוזילו את המחיר על אותם אלה שבאמת עליהם לא חלה ההעלאה של המכס אלא היא נשארת במכס הנמוך יותר שהיה קודם.
שירלי אביבי
אני מתחייבת שזה מה שאני מתכוונת לעשות אבל במידה שהצו לא יעבור את המליאה, אני לא יכולה לעמוד בהתחייבות.
היו"ר משה גפני
בסדר. הבנתי. אני לא אחראי על המליאה. את אומרת אותו הדבר גם על הוועדה, אם הוועדה לא תאשר. אגב, גם אם הוועדה לא מאשרת, זה עולה למליאת הכנסת. היות שאנחנו נמצאים שלושה שבועות לפני הפגרה, זה עולה למליאת הכנסת.
שירלי אביבי
יש שני צווים. יש גם את הצו השני של הדגים. שניהם באים ביחד. אמרנו שאנחנו מעבירים את שניהם ביחד.
היו"ר משה גפני
אמרתם. תסבירי את התערובות.

2. צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (תערובות)
שירלי אביבי
הכנסנו כבר לצו תעריף המכס שמפרש אך אפשר לסווג דגים שמגיעים בתערובות. באופן כללי אין יבוא בעולם ואין מין דבר כזה שנקרא תערובת דגים, אבל בזמנו, לפני 1997, הכניסו פרטי מכס שהנחו איך לסווג תערובות דגים. מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים כלל ואנחנו אומרים שאנחנו מסווגים תערובות דגים לפי המינוח הנכון. אנחנו מכניסים כלל שמפרש נכון איך לסווג תערובת.
היו"ר משה גפני
מה קורה היום? אני מייבא זיתים ואפרסקים.
שירלי אביבי
הסיווג הולך לפי המהות.
היו"ר משה גפני
זיתים ואפרסקים, אלה שני מינים שונים.
שירלי אביבי
אם אין להם מטרה משותפת, לזיתים ואפרסקים, ואני מניחה שאין, כל אחד יסווג בנפרד. אותו דבר אנחנו עושים בדגים.
יעקב אדרי
לא יהיו מושטים יחד עם קרפיונים.
שירלי אביבי
בדיוק.
היו"ר משה גפני
מה המצב היום?
שירלי אביבי
אמנונים וקרפיונים מסווגים יחד ואנחנו אומרים, לא. לפי הכללים של בריסל וההנחיות שאנחנו מחויבים להם ברמה הבין לאומית, מושטים יסווגו כמושטים וקרפיונים יסווגו כקרפיונים.
היו"ר משה גפני
יש למישהו הערות?
שי חרמש
כן. מתוך כל ה-give and take הזה שמתקיים בשלושת החודשים האחרונים, דיברנו על סדר גודל של 1,500 טון. לא מבין איך זה צמח כרגע ל-2,500 טון. בוא נגמור לפחות על 1,500 טון בהסכמה.
היו"ר משה גפני
תשכח מהעניין הזה. אני לא מביא את זה להצבעה. עם כל הכבוד, בסופו של דבר גם יש צרכן בסוף. בשום פנים ואופן. אני לא מביא את זה להצבעה. אם אתה עומד על 1,500 טון, אני לא מביא את זה להצבעה.
עזרא לאטי
מדובר על פילה מושט ולא על דג מושט.
שירלי אביבי
פילה אמנון קפוא בלבד ייכנס.
היו"ר משה גפני
שי, עם כל הכבוד, מדובר על יבוא של 7,500 טון.
קריאה
גם 10,000.
היו"ר משה גפני
7,500 טון, זה מה שנאמר באופן מוסמך.


אנחנו מצביעים על צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה (תיקון מס' 2), התשע"א-2011.

ה צ ב ע ה
שי חרמש
אני חושב שנעשה כאן דבר נורא.
זבולון אורלב
עשית דבר לא ראוי.
שי חרמש
נעשה כאן דבר נורא עם ה-2,500. נעשה כאן דבר נורא. מהי הפשרה הזאת? 2,500, זה לא ראוי.
היו"ר משה גפני
אני חוזר שוב על ההצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנע – 1

הצו אושר
קריאה
רביזיה.
זבולון אורלב
יירשם שאני הייתי כאן ולא רציתי להשתתף בהצבעה.
שי חרמש
בושה. מחר זה ילך על זיתים ואחר כך זה ילך חלב.
זבולון אורלב
לא השתתפתי בהצבעה וטוב שכך.
שי חרמש
איש כאן לא אומר מילה על הרשתות. בושה של דיון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה (תיקון מס' 2), התשע"א-2011 (תערובות).

ה צ ב ע ה

הצו אושר פה אחד


הצו יובא למליאת הכנסת לאישור.
שגית אפיק
ההצבעה הראשונה הייתה על הדגים - תיקון ולא תיקון 2. ההצבעה הראשונה הייתה על הצו של תיקון ולא תיקון מספר 2 וההצבעה השנייה היא על תיקון מספר 2.
יוסי ישי
יש בקשה שאני לא בטוח שהיא מתאימה לפרוטוקול. אני מבקש מהיושב ראש שבתוך חודש ימים אחרי שהצו הזה ייכנס לתוקף יוודא שירידת המחירים הזאת הגיעה לצרכן. אם יגיע היושב ראש למסקנה שהיא לא ירדה לצרכן, נחזור לדיון.
היו"ר משה גפני
מקובל עלי. אנחנו נבדוק האם באמת ירדו המחירים. אם לא ירדו המחירים, אנחנו נבדוק את המכסות מחדש.
ציון פיניאן
אני רוצה לברך את היושב ראש על ראיית טובת הצרכן ולא טובת כל מיני אינטרסנטים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים