ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2011

הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - קביעת כשירות לשחרור על ידי בית המשפט), התשס"ט-2009, הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - קביעת כשירות לשחרור על ידי בית המשפט), התשס"ט-2009, הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - שיקולים לשחרורו של חולה נפש שביצע מעשי אלימות ומאושפז מכוח צו בית משפט), התש"ע-2010, הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - קביעת כשירות לשחרור על ידי בית המשפט), התש"ע-2010, הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - קביעת כשירות לשחרור וליציאה לחופשות על ידי בית המשפט), התשע"א-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים