פרוטוקול

 
PAGE
68
ועדה משותפת פנים-כלכלה
לדיון בהצ"ח הליכי תכנון ובנייה להאצת בנייה למגורים
19/07/2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

<פרוטוקול מס' 6>
מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה

לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011
יום שלישי, י"ז בתמוז התשע"א (19 ביולי 2011), שעה 11:30
סדר היום
1.
הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/598) – הצבעות
נכחו
חברי הוועדה: >
כרמל שאמה-הכהן – היו"ר
ציון פיניאן – מ"מ היו"ר
דב חנין

חמד עמאר

פאינה (פניה) קירשנבאום

ישראל אייכלר (מ"מ)

אופיר אקוניס (מ"מ)

איתן כבל (מ"מ)
מוזמנים
>
חה"כ דורון אביטל

חה"כ זאב אלקין

חה"כ מגלי והבה

חה"כ נסים זאב

חה"כ שלמה (נגוסה) מולה

חה"כ אברהם מיכאלי

חה"כ עתניאל שנלר

ד"ר גבי גולן
-
סגן מזכיר הממשלה, משרד ראש הממשלה

אמיר וייס
-
ראש אגף מדיניות ממשלתית, הרשות לניתוח כלכלי של מגזר המיעוטים, משרד ראש הממשלה

פרח לרנר
-
יועצת ראש הממשלה לקשר עם הכנסת, משרד ראש הממשלה

עו"ד שירה ברנד
-
יועמ"ש, משרד ראש הממשלה

אבנר סעדון
-
אגף כלכלה, משרד ראש הממשלה

עו"ד יהודה זמרת
-
היועץ המשפטי, משרד הפנים

קארין טלמור
-
יועצת לפיתוח והטמעת כלים וידע, מינהל התכנון, משרד הפנים

עו"ד כרמית יוליס
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ראובן קוגן
-
סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

יאיר פינס
-
מרכז מקרקעין ותכנון, אגף התקציבים, משרד האוצר

אינג' דוד ויינברג
-
מהנדס ארצי לתכנון וקולחין, משרד הבריאות

יוליה פלדמן
-
ראש ענף התחדשות עירונית, משרד הבינוי והשיכון

עו"ד שחר יששכר
-
הלשכה המשפטית, משרד הבינוי והשיכון

ד"ר ירון ארגז
-
ממונה לתכנון תיירותי, משרד התיירות

שירלי לוי רונן
-
מנהלת תחום תכנון פיזי, אגף התכנון, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד ליאורה עפרי
-
הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

מוטי כהן
-
מתמחה, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

חגית ברנר
-
מרכזת בכירה לתכנון אזורי, הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עו"ד נתן מאיר
-
יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי + פורום ה-15 + איגוד מהנדסי ערים

יצחק-שייע ישועה
-
מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות

אדריכל אסף קשטן
-
יועץ תכנון, מרכז המועצות האזוריות

אהרון (רוני) בן אריה
-
חבר ועד, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות

אורי פוגל
-
איגוד המתכננים בישראל

ערן ניצן
-
סמנכ"ל ומנהל אגף יזמות ובנייה, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

עו"ד מירי כהן
-
היועמ"ש, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל

רפאל (רפי) אלמליח
-
סמנכ"ל תכנון ופיתוח, מינהל מקרקעי ישראל

יואב שגיא
-
מנכ"ל מכון דש"א (דמותה של ארץ), החברה להגנת הטבע

גיתית הרש
-
קשרי ממשל, החברה להגנת הטבע

יעל דורי
-
אדריכלית נוף, ראש תחום תכנון, אדם טבע ודין

טל גולדמן
-
מגמה ירוקה

עו"ד גיל גן-מור
-
האגודה לזכויות האזרח + הקואליציה לדיור בר-השגה

ציפי רון
-
יו"ר ועדת איכות הסביבה, מועצת ארגוני הנשים בישראל

ענת כהן
-
הארגונים הסביבתיים

עו"ד סער פאוקר
-
היועץ המשפטי, התאחדות האיכרים

משה בר
-
יו"ר עמותת נכים למען נכים

דניאל גלילי
-
עוזר ליו"ר עמותת נכים למען נכים

שאדי חליליה
-
עוזר לחבר הכנסת חנא סוייד

יגאל ברזילי
-
יועץ ליושב-ראש הוועדה

שמואל חן
-
דובר ועדת הפנים והגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

איריס פרנקל-כהן

דניאל באומגרטן (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
אירית שלהבת
הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה),

התשע"א-2011 (מ/598) – הצבעות
היו"ר כרמל שאמה-הכהן
אני מתכבד לפתוח ישיבה נוספת של הוועדה המשותפת פנים-כלכלה בעניין הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011.


בפתח הדיון, אני מבקש ממנהלת הוועדה לפרסם בקשה לדיון מחדש לגבי סעיף 33 להצעת החוק ולהציב אותה עד סדר היום.


נתחיל את הדיון הזה בסעיף שדנו בו. נעבור רק לשלב ההצבעה. אם יש הצעות שונות מנוסח הצעת החוק כפי שמונחת כרגע בפניכם נצביע, כמובן, גם על הצעות אחרות.


אנחנו מתחילים בסעיף 4: ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית. הסעיף קובע באופן מפורט את נציגי הממשלה, וקובע עוד מכסה של 4 חברים נוספים שתבחר המועצה הארצית מבין החברים המנויים בסעיפים ספציפיים בחוק התכנון והבנייה. התנהל דיון בוועדה והסוגייה שנדונה עסקה בעיקר בחסרונו של נציג השר להגנת הסביבה.
דב חנין
והארגונים הסביבתיים. אם אין, אוסיף את זה.
איריס פרנקל-כהן
היו מספר דברים. מבחינת היושב-ראש, הצענו את יושב-ראש המועצה הארצית או מנהל מינהל התכנון. יושב-ראש הוועדה הציע את נציג השר להגנת הסביבה. אנו סבורים כי יש מקום לחזק גם את הנציגות של השלטון המקומי, כך שיהיו שני חברים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(6) ו-(7) לחוק התכנון. זה משאיר אותנו עם שני חברים נוספים שתבחר המועצה מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(8) עד (14) לחוק התכנון, שזה היתרה כדי להשלים את המכסה. הרי מלכתחילה דובר על ארבעה חברים נוספים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(3) עד (14) לחוק התכנון. מכיוון שאנו סבורים שצריך להיות כאן נציג המשרד להגנת הסביבה ושני חברים שמייצגים את השלטון המקומי, לכן אפשר לצמצם את ארבעה החברים לשניים שייבחרו מתוך קבוצת החברים הנותרים במועצה הארצית.
היו"ר כרמל שאמה
מי הציע את הוספת החברים מן השלטון המקומי?
איריס פרנקל-כהן
זה עלה כמה פעמים במהלך הדיונים.
יצחק-שייע ישועה
אנשי השלטון המקומי העלו את זה. דובר גם על נציג משרד החקלאות כמשקיף.
מגלי והבה
רק ועדה ארצית אחת לכל הארץ?
היו"ר כרמל שאמה
זאת ועדת המשנה לדיור לאומי. זה לא הווד"לים. כאשר יש מחלוקת בין החלטות של הווד"לים ובין החלטות הוולקחש"פ מגיעים להכרעה בוועדת המשנה הזאת.
מגלי והבה
כלומר, על-פי החלוקה הקיימת היום, ליד כל ועדה תהיה ועדת משנה?
היו"ר כרמל שאמה
לא. זה ועדה ארצית.
דב חנין
הוועדה הזאת תיקרא מעתה ומל"ל: ועדת משנה לדיור לאומי.
נתן מאיר
היא כמו המועצה הארצית לווד"לים.
מגלי והבה
פרויקטים הלאומיים – אני יודע שיגיעו. אני מבקש לשאול איך המיעוטים שגרים בצפון ואין להם קרקע ואין להם תוכניות לאומיות, איך אתם מתכננים שהוועדה הזאת תשרת אותם?
איריס פרנקל-כהן
גם לזה יש מענה.
מגלי והבה
תקום הוועדה ומישהו ירצה לבנות פרויקט על הקרקע שלו, שהיא לא קרקע מדינה, אך הוא לא כלול בתוכנית המתאר ויש לו בעיה. הוא רוצה להגיע ולהגיד: אני רוצה לבנות. לאחרים מצאו פתרון כי זה פרויקט לאומי, אבל מה הפתרון לאזרחים הללו? זאת השאלה שאני מבקש שתהיה התייחסות אליה. אני לא רוצה שאחרי כל העבודה הטובה שעושה יושב-ראש הוועדה בסוף נחזור אליו ונלין שאנחנו לא נכללים בפתרון.
חגית ברנר
שכחתם כאן את הסעיף על המשקיף.
היו"ר כרמל שאמה
אני חוזר על הסעיף שאנחנו עומדים להצביע עליו. אציג את סעיף 4 מאחר וחלק מהאנשים לא היו בתחילת הדיון. סעיף 4 עוסק בהרכב של ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית. מיצינו את הדיון בישיבות קודמות. כרגע רק הבהרנו את השינויים המוצעים. אחד השינויים המוצעים הוא שיושב-ראש המועצה הארצית או מנהל מינהל התכנון יהיה היושב-ראש, ולא "נציג שר הפנים". זה הצעה אחת. הצעה שנייה, להוסיף את נציג השר להגנת הסביבה. הצעה שלישית, לפצל את ארבעת החברים הנוספים שניתנים לבחירה ל"שני חברים שתבחר המועצה הארצית מבין החברים המנויים בסעיף 2(ב)(6) ו-(7)", שהם נציגי השלטון המקומי, ושני חברים נוספים מתוך הרשימה שמנויה בהצעת החוק הממשלתית. והצעה רביעית, למשרד החקלאות יהיה משקיף באותה ועדה.
נסים זאב
נציג שר הפנים לא יהיה היושב-ראש? רוצים לשנות את זה?
גבי גולן
כתוב: "יושב-ראש המועצה הארצית או מנהל מינהל התכנון, והוא יהיה היושב-ראש".
היו"ר כרמל שאמה
שניהם אנשים של משרד הפנים.
גבי גולן
יושב-ראש המועצה הארצית הוא בעצם מינוי של שר הפנים. יושב-ראש המועצה הוא שר הפנים או מי שהוא ממנה.
מגלי והבה
אתה יודע מה מטריד אותו, שמחר יתחלף שר הפנים ואז לא יהיה יושב-ראש מש"ס. הוא רוצה לוודא שיהיה יושב-ראש מש"ס.
נסים זאב
מטריד אותי מה שעכשיו אתה מדבר, זה באמת מטריד אותי.
מגלי והבה
מטריד אותי מה שאתה מתכוון.
דב חנין
חבר הכנסת מגלי והבה, ש"ס הורחקה מן החוק הזה, אפילו לא מתייעצים איתה ...
נסים זאב
שר הפנים בכלל ויתר על כל הסמכויות שלו, אבל אנחנו לא נוותר עליהן.
היו"ר כרמל שאמה
אני מבקש לשמור על השקט. נתחיל בהצבעות. נקרא את הנוסח המתוקן, בבקשה.
איריס פרנקל-כהן
"ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית

4.
(א)
למועצה הארצית תהיה ועדת משנה לדיור לאומי, אשר תבחר מבין חבריה, וזה הרכבה:(1) יושב ראש המועצה הארצית או מנהל מינהל התכנון והוא יהיה היושב ראש;(2)
נציג ראש הממשלה, מקרב עובדי משרדו, והוא יהיה ממלא מקומו של יושב ראש ועדת המשנה בהעדרו;(3)
נציג שר המשפטים, מקרב עובדי משרדו;(4)
נציג שר הבינוי והשיכון, מקרב עובדי משרדו;(5)
נציג שר האוצר, מקרב עובדי משרדו;(6)
נציג השר להגנת הסביבה, מקרב עובדי משרדו.(7)
שני חברים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(6)ו-(7) לחוק התכנון.(8)
שני חברים נוספים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה המנויים בסעיף 2(ב)(8) עד (14) לחוק התכנון.(ב)
עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר ימונה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר יהיה משקיף בוועדה."
יואב שגיא
היתה גם בקשה לגבי נציג ארגוני הסביבה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מקבל את ההצעות לתוספת שאדוני היושב-ראש הציע.
היו"ר כרמל שאמה
תגיד אילו הצעות שונות יש לך.
דב חנין
אני מציע תוספת, לא במקום. ראשית, אני מציע שלרשימת נציגי המשרדים יתווסף גם נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים, מכיוון שכפי שהחוק הזה הוצג הוא אמור להיות בעל הקשרים חברתיים.
היו"ר כרמל שאמה
אתה אומר: איך אפשר בלי השר כחלון?
דב חנין
כך אמר ראש הממשלה. את זה לא אני אומר. החוק מוצג בהקשרים חברתיים ואני סבור שנציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים חיוני כאן.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על הצעתו של חבר הכנסת דב חנין, להוסיף להרכב הוועדה את נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש להוסיף לסעיף 4 את נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
אין רוב להצעה. הצעתו של חבר הכנסת דב חנין לא נתקבלה ולכן תהפוך להיות הסתייגות ותועבר למליאה.
מגלי והבה
אדוני היושב-ראש, מקובל לפני דיון בהצעת חוק שכל ההסתייגויות יהיו לפנינו וכך נדע אם לתמוך או להתנגד להן.
היו"ר כרמל שאמה
היועץ המשפטי של הוועדה אומר שאין הכרח כזה, לכן אנחנו ממשיכים. תודה רבה על ההערה.
מגלי והבה
אין הכרח, אבל אני מבקש. איך אדבר על הסתייגות שלא נמצאת בפניי? איך אדע אם לתמוך בה או להתנגד לה?
היו"ר כרמל שאמה
הוא הציג אותה. אני לא יכול לחייב אותו להגיש אותה בכתב. בהליך החקיקה הזה נהיה הכי לארג'ים שניתן כלפי האופוזיציה, כלפיו וכלפיך.
שלמה (נגוסה) מולה
הגשתי את ההסתייגויות של קדימה לפני שבוע ימים. הנחנו שצוות הוועדה יחלק אותן לחברי הוועדה. מאחר והגשנו את ההסתייגויות בזמן והחברים שהיו כאן יכולים לנמק אותן, אנא תנו להם. לכן בסעיפים שהוועדה כבר הצביעה עליהם אני מבקש שאדוני היושב-ראש יאפשר לנו לנמק את ההצעות שלנו.
היו"ר כרמל שאמה
תתקבל בעניין זה החלטה בהתאם לתקנון הכנסת. אני לא רוצה להגיד לך עכשיו מה ההחלטה.
שלמה (נגוסה) מולה
אני מבקש שככל שאתה מתקדם בהצבעות תגיד לנו מה יהיה סדר הדיון. אנחנו הגשנו את ההצעות שלנו בזמן.
תומר רוזנר
הם הציגו את ההסתייגויות והוועדה הצביעה עליהן.
היו"ר כרמל שאמה
עדיין אין תשובה. לא חייבים לענות תשובה באותו רגע. בודקים.


הצעה נוספת של חבר הכנסת חנין, בבקשה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני מבקש את תשומת לבם של חברי הקואליציה לרגע. לאחר שההצעה שלי בעניין הוספת נציג של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לא נתקבלה, אני מציע שננהג במשרד הרווחה והשירותים החברתיים כפי שהוצע לגבי משרד החקלאות ופיתוח הכפר. כלומר, נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים לא יהיה חבר בוועדה, אבל לפחות יהיה משקיף בה. ה"אינפוט" של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בחוק שאמור להיות חוק עם ממד חברתי צריך להינתן בדיוני הווד"ל, אחרת לחוק לא יהיה ממד חברתי. מי יציג את הממד החברתי? בכל הוועדה הזאת אין ולו אדם אחד שיודע להציג התייחסות חברתית.
היו"ר כרמל שאמה
אם לא יהיה שקט באולם אתחיל לקרוא אנשים לסדר.
דב חנין
לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע שאותו נוסח שנקבע לגבי נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שיהיה משקיף, יחול גם על נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
היו"ר כרמל שאמה
נצביע על הצעתו של חבר הכנסת דב חנין להוסיף משקיף מטעם משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מי בעד? מי נגד?
שלמה (נגוסה) מולה
סיעת קדימה כולה מצטרפת להצעה.
היו"ר כרמל שאמה
שאלתי מי בעד, לא מי מצטרף. סיעת קדימה חברתית מאוד.

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש להוסיף בסעיף 4 את נציג שר הרווחה והשירותים החברתיים כמשקיף – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה, והיא תהפוך להסתייגות ותועבר למליאה.
תומר רוזנר
ההסתייגות היא של חברי הכנסת חנין ושל קבוצת חד"ש.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני מציע שלהרכב המוצע של ועדת המשנה יתווסף נציג הארגונים הסביבתיים, כמשמעותו בחוק ייצוג ארגונים. ההרכב כולו, עמיתיי חברי הכנסת, מאוד-מאוד מוטה פיתוח והמינימום שאנחנו יכולים להבטיח, שמסביב לשולחן שמקבל החלטות כל-כך גורליות יהיה לפחות נציג אחד של ארגוני הסביבה, כמשמעותו בחוק ייצוג ארגונים.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין, כפי שנומקה כרגע? מי נגד?
שלמה (נגוסה) מולה
זאת גם ההנמקה של סיעת קדימה.
היו"ר כרמל שאמה
הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש להוסיף לסעיף 4 נציג של ארגוני הסביבה – 5

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
אין רוב להצעה והיא תהפוך להיות הסתייגות.
מגלי והבה
אדוני היושב-ראש, אני מנהל ישיבות במליאה ויודע שאם רשום רק חבר הכנסת דב חנין אז החבר'ה שלו יכולים לדבר, לכן אני מבקש לפרוטוקול לרשום שזו הסתייגות של כל סיעת קדימה.
דב חנין
כל ההסתייגויות שלי הן בשם סיעת חד"ש.


הסתייגות אחרונה, אני מציע שלהרכב ועדת המשנה יתווסף חבר המועצה הארצית בעל הכשרה מקצועית בסוציולוגיה, שוב, כדי לחזק את הממד החברתי בעבודת הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין להוסיף נציג בעל הכשרה בסוציולוגיה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש להוסיף לסעיף 4 נציג מבין חברי המועצה הארצית בעל הכשרה בסוציולוגיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
אין רוב להצעה והיא תהפוך להסתייגות.
שלמה (נגוסה) מולה
גם להסתייגות הזאת אנחנו מצטרפים.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת מולה, לא על כל דבר צריך לחזור מאה פעמים. הבנתי, כל הסתייגות שלו – "נדבקתם" אליו, אתם צמודים אליו, הבנתי.
שלמה (נגוסה) מולה
לא. אנחנו בנפרד והוא בנפרד.
היו"ר כרמל שאמה
אין בעיה, אבל אתם אתו בכל הסתייגות, עד שתודיעו אחרת.
מגלי והבה
"נדבקתם" זה ביטוי לא הולם.
היו"ר כרמל שאמה
אתם השותפים הטבעיים. אתם אתו בכל הסתייגות, כל עוד לא תודיעו לי אחרת. רק אל תעירו כל פעם מחדש.
איתן כבל
אתה יכול להכניס גם אותי לרשימה?
יואב שגיא
אדוני היושב-ראש, שאלת הבהרה, ברשותך, לייעוץ המשפטי. האם אין חפיפה בין שני החברים שתבחר המועצה הארצית ובין נציגי הרשויות המקומיות? הפסקה שקובעת נציגים מבין חברי המועצה הארצית – האם הם כוללים גם רשויות מקומיות, בנוסף לשניים?
איריס פרנקל-כהן
לא.
יאיר פינס
אני נציג משרד האוצר. אדוני היושב-ראש, אנחנו מתנגדים להוספת נציג השר להגנת הסביבה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה לך.
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני היושב-ראש, אני מבקש לצרף הסתייגות. אנחנו מבקשים שתהיה נציגות של הנכים בוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה וסיעת קדימה להוספת נציג של הנכים? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה להוסיף לסעיף 4 את נציג ארגוני הנכים – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
מגלי והבה
לפרוטוקול, אני מחליף את חבר הכנסת אריה ביבי.
היו"ר כרמל שאמה
עד עכשיו הצבעתם מעבר לכוחכם האמיתי. חברי קדימה הצביעו ב-50% יותר מכוחם, וגם זה לא עזר להם.
מגלי והבה
אדוני, אני שמח על הבדיקה שלך. ההבדל בינינו, אני דואג לאלה ששוהים בשדרות רוטשילד וישנים שם, ואתה תדאג לקואליציה שלך. זה כל ההבדל. אז אל תטיף לקדימה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה מאמין במה שאתה אומר?
מגלי והבה
אני מאמין במה שאני אומר.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מתנצלים, אדוני היושב-ראש, זאת היתה טעות בתום-לב.
היו"ר כרמל שאמה
אם אתם דואגים לאלה שנמצאים בשדרות רוטשילד אתם יכולים להצביע כפי שאתם רוצים, אין בעיה. כאשר הוא הצהיר שהוא דואג לאנשים בשדרות רוטשילד ואילו אני לא, הוא לקח בעלות. יש לך ייפוי-כוח מטעמם לדאוג להם?
מגלי והבה
אני רואה את החבר'ה מן המפלגה שלך.
היו"ר כרמל שאמה
הצעת חבר הכנסת מולה וסיעת קדימה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.


אנחנו מצביעים כעת על סעיף 4 כפי שהוקרא. מי בעד סעיף 4, על-פי הנוסח הממשלתי עם השינויים שהוועדה הכניסה, לרבות נציג השר להגנת הסביבה? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 4 – 7

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 4 נתקבל.


אנחנו עוברים לסעיף 6.
איריס פרנקל-כהן
"ועדה לדיור לאומי

6.
(א)
בכל מחוז תוקם ועדה לדיור לאומי, וזה הרכבה
(1)
יושב ראש הוועדה המחוזית, או עובד משרד הפנים שימנה שר הפנים, והוא יהיה היושב ראש;
(2)
מתכנן המחוז;
(3)
עובד משרד הבינוי והשיכון אשר ימונה על ידי שר הבינוי והשיכון;
(4)
עובד המשרד להגנת הסביבה אשר ימונה על ידי השר להגנת הסביבה;
(5)
עובד משרד התחבורה והבטיחות בדרכים אשר ימונה על ידי שר התחבורה והבטיחות בדרכים;
(6)
עובד משרד התשתיות הלאומיות אשר ימונה על ידי שר התשתיות הלאומיות;
(7)
נציג הרשות המקומית שבשטח השיפוט שלה נכלל רוב שטחה של התכנית הנדונה;
(8)
נציג הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה;
(9)
נציג הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבנייה.(ב)
ראש הממשלה רשאי למנות נציג לוועדה לעניין תכנית אחת או יותר.(ג)
עובד רשות מקרקעי ישראל, שימונה על ידי מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהיה ממלא מקומו של נציג שר הבינוי והשיכון בהעדרו.(ד)
היועץ המשפטי לוועדה יבחן באם מי מהנציגים המנויים בסעיף קטן (א) (7)-(10) עשוי להמצא בניגוד עניינים תדיר ואת כשירותו לכהן כחבר הוועדה.
(ה)
לא ימונה כחבר הוועדה מי שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקידו במוסד התכנון, וטרם הסתיימו ההליכים."
היו"ר כרמל שאמה
יש הצעות נוספות?
דב חנין
תודה רבה, אדוני. ההצעה הראשונה שלנו היא שיושב-ראש הוועדה המחוזית יהיה היושב-ראש. הרעיון שמופיע כאן, ששר הפנים יוכל למנות נציג אחר, הוא פתח בעייתי למינויים פוליטיים. אין שום צורך בדבר הזה. אין כאן גם שום הוראה על הכישורים של האיש. אם מדובר על יושב-ראש ועדה מחוזית לפחות אנחנו יודעים שמדובר באדם בעל כישורים. לכן אני מציע שיושב-ראש הוועדה יהיה יושב-ראש הוועדה המחוזית.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש בסעיף 6, שיושב ראש הוועדה יהיה יושב-ראש הוועדה המחוזית – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
איתן כבל
אני מבקש להציג הסתייגות. אני מבקש שנציג השלטון המקומי – זה נראה לי הדבר הכי טריוויאלי – יהיה חלק מן הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
הוא מופיע בנוסח המתוקן. קלעת לדעת הממשלה.
יצחק-שייע ישועה
הוא לא מופיע. נציג הרשות המקומית שבשטח השיפוט שלה נכללים רוב שטחי התוכנית – זה לא שייך.
היו"ר כרמל שאמה
הנציג כאן מתחלף לפי ההקשר של הרשות המקומית הרלוונטית.
איתן כבל
השלטון המקומי מבקש שיהיה לו נציג קבוע.
היו"ר כרמל שאמה
נצביע על זה. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת איתן כבל, שיהיה לשלטון המקומי נציג קבוע? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ איתן כבל להוסיף לסעיף 6 נציג קבוע של השלטון המקומי – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
שלמה (נגוסה) מולה
סיעות קדימה וחד"ש מצטרפות להסתייגות של חבר הכנסת איתן כבל.
איתן כבל
אני מצטרף לכל ההסתייגויות של קדימה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה, או כל המפלגה?
איתן כבל
אבדוק את זה. כולנו.
היו"ר כרמל שאמה
יש הצעות נוספות?
דב חנין
אני מציע למחוק את ההוראה שקובעת שנציג ראש הממשלה יהיה ממלא מקומו של יושב-ראש הוועדה בהיעדרו. אומר רק משפט אחד של הנמקה. זה חלק מן הרעיון הלקוי שמרכז את כל הכוחות ואת כל הסמכויות במשרד ראש הממשלה. זה לא נכון קונסטיטוציונית, לא נכון דמוקרטית ולא נכון עניינית.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לסעיף 6, שנציג ראש הממשלה לא יהיה ממלא מקום יושב-ראש הוועדה בהיעדרו – 4

נגד – 5

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.


חברים, מי שמצביע נגד או בעד, זה לא אומר שבהצבעה הבאה יצביע אותו דבר. אם הוא לא מרים את היד תהיה לנו בעיה לספור אותו. תודה.
ישראל אייכלר
אדוני היושב-ראש, יש לי שאלה. למה כתוב בכל מקום "מקרב עובדי משרדו"?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עכשיו לא בשלב של הסברים. יש הצעות נוספות?
שלמה (נגוסה) מולה
סליחה, לא הצטרפנו להצעה האחרונה של חבר הכנסת דב חנין.
שירה ברנד
יש לי הערת נוסח לעניין בדיקת היועץ המשפטי לוועדה שבוחן את הנציגים. הוא בוחן את ניגוד העניינים אבל לא בוחן כשירות. יש שם נציגי ארגונים שבכל מקרה אמורים להיות בעלי כשירות מתאימה, נציגי גופים שעניינם בשמירת הסביבה ונציגי השלטון המקומי. לכן נבדוק את נושא ניגוד העניינים ולא את הצורך בבחינת כשירות.
היו"ר כרמל שאמה
אז נוריד את המילה "כשירות".


אנחנו מצביעים על סעיף 6, עם התיקון שהוצג כרגע. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 6, עם התיקון שצוין – 7

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 6 נתקבל.


אנחנו חוזרים לסעיף 5 שדילגנו עליו. נא לקרוא את סעיף 5.
איריס פרנקל-כהן
השינוי היחיד בסעיף 5 הוא בסעיף קטן (ד).

"סמכויות ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית
5.
(א)
היתה תכנית לדיור לאומי טעונה אישור של המועצה הארצית לפי כל דין, יהיו כל סמכויות המועצה הארצית לעניין אישור כאמור, נתונות לוועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית (בסעיף זה – ועדת המשנה לדיור לאומי), ולה בלבד.
(ב)
הסמכות לדון ולהכריע בעררים על החלטות של הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ושל הוועדה לשמירת הסביבה החופית, בנוגע לתכנית לדיור לאומי, יהיו נתונות לוועדת המשנה לדיור לאומי, ולה בלבד.(ג)
ועדת המשנה לדיור לאומי תיתן את החלטתה בתוך 15 ימי עבודה מיום שהוגשה התכנית לאישורה כאמור בסעיף קטן (א) או מיום שמיעת הערר לפי סעיף קטן (ב), לפי העניין, אלא אם כן הודיע יושב ראש ועדת המשנה לדיור לאומי לוועדה לדיור לאומי על הארכת המועד בחמישה ימי עבודה נוספים.(ד)
לא נתנה ועדת המשנה לדיור לאומי את החלטתה במועד האמור בסעיף קטן (ג), יהיה נציג ראש הממשלה בוועדה רשאי להתריע כי אם לא תינתן החלטה בתוך חמישה ימי עבודה, יפעל לכינוס ישיבה שלא מן המניין לצורך כך, והוא יהיה רשאי לשמש כיושב ראש ועדת המשנה לדיור לאומי לעניין אותה ישיבה."
היו"ר כרמל שאמה
זה בעצם הצעת תיקון שאני הצעתי בדיון הראשון. יש הצעות נוספות? בבקשה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, קודם כול אני מבקש לומר שההצעה שלך היא הצעה בכיוון הנכון לשינוי מסוים בסעיף קטן (ד), ובכל זאת אני מציע למחוק את סעיף קטן (ד). אני חושש שהוא יצוֹר מירוץ סמכויות מיותר בין משרד ראש הממשלה ובין משרד הפנים והתוכניות יינזקו.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין למחוק את סעיף קטן (ד)? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש למחוק את סעיף קטן 5(ד) – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מבקשים למחוק את סעיף קטן 5(ב).
דב חנין
משפט הסבר. סעיף קטן (ב) קובע כי העררים על הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ועל הוועדה לשמירה על הסביבה החופית יגיעו לוועדת המשנה לדיור לאומי. זה מנגנון לקוי. העררים הללו חייבים להגיע למועצה הארצית, שהיא הגוף התכנוני הרחב שיודע לשקלל גם שיקולים של פגיעה בשטחים פתוחים ובחופי ים. אין לנו כל-כך הרבה שטחים פתוחים, אין לנו כל-כך הרבה חופי ים במדינת ישראל. תנו לפחות למועצה הארצית לקבל החלטות עקרוניות בסוגיות של פגיעוֹת כל-כך קשות בחופי הים ובשטחים הפתוחים של כולנו.
איתן כבל
אדוני היושב-ראש, אני מצטרף להסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתם של חברי הכנסת חנין, כבל, מולה וקבוצת קדימה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה, חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש וחה"כ איתן כבל למחוק את סעיף קטן 4(ב) – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות במליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מבקשים גם למחוק את סעיף קטן 5(ד).
היו"ר כרמל שאמה
כבר הצבענו על זה.


אנחנו מצביעים על סעיף 5, עם השינוי שהוכנס במהלך הדיונים בוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 5 – רוב

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 5 נתקבל.


אנחנו עוברים לסעיף 7. נא לקרוא אותו, בבקשה. השינוי היחיד מופיע בפסקה (2), בהוספת המילים: "ויכול שיהיה היועץ המשפטי לוועדה המחוזית". זה לגבי היועץ המשפטי לווד"לים. יש הערה של הייעוץ המשפטי, בבקשה.
איריס פרנקל-כהן
אני רק חוזרת על ההערה של הייעוץ המשפטי מן הדיון הקודם בסעיף הזה. אנו סבורים שלא נכון להגביל את היועצים שאינם עובדי המדינה. נדמה לנו ששיקול הדעת צריך להיות של מתכנן הוועדה להחליט אם ייקח עובד מדינה או מי שאינו עובד מדינה.
דב חנין
אני מציע תוספות לסעיף 7. אני מציע להוסיף סעיף קטן נוסף שמחייב יועץ חברתי אחד או יותר. לא ייתכן שבחוק הזה, שראש הממשלה טען שיש לו משמעות חברתית, לא יהיה אפילו יועץ חברתי אחד. יש לנו כאן יועץ כלכלי, יועץ תחבורתי, יועץ שמאי, אבל אין יועץ חברתי. אז למה אומרים שזה חוק חברתי? אתם לא מעוניינים בייעוץ חברתי?
נסים זאב
מה זה בדיוק יועץ חברתי?
פאינה (פניה) קירשנבאום
מה יועץ חברתי יעשה?
דב חנין
הוא יסב את תשומת הלב להתייחסות לקבוצות אוכלוסייה שונות.
נסים זאב
מאיזו מפלגה אתה רוצה שהוא יהיה? כולם חברתיים כאן.
שלמה (נגוסה) מולה
אם באותו אזור יש אנשים נכים, יש אנשים בעלי קשיים כלכליים, הוא יוכל לתת ייעוץ חברתי לרווחת האנשים.
פאינה (פניה) קירשנבאום
הייתי בוועדות תכנון, באתי מן השלטון המקומי, ומעולם לא ראיתי עובדת סוציאלית יושבת באיזו ועדת תכנון.
שלמה (נגוסה) מולה
למה לא תשב שם עובדת סוציאלית? זה בדיוק העניין. חשוב שבוועדה תהיה עובדת סוציאלית.
דב חנין
ראש הממשלה אמר שזה חוק חברתי.
פאינה (פניה) קירשנבאום
יש דברים שהם כל-כך מהותיים שצריך לדבר עליהם.
שלמה (נגוסה) מולה
לא אמרנו שלעובדת הסוציאלית תינתן זכות וטו, אבל לפחות שישמעו את דעתה. אני מבקש לנמק את ההצעה שלי.
נסים זאב
מה זה יועץ סביבתי? הוא לא גם יועץ חברתי?
שלמה (נגוסה) מולה
ממש לא.
נסים זאב
זה גם התפקיד שלו. הוא אומר אם יש נכים בסביבה, אם יש זיהום או אין זיהום.
דב חנין
חבר הכנסת זאב, אני רוצה לענות על השאלה שלך בצורה עניינית. יועץ סביבתי מתעסק בעניינים פיזיים, של הסביבה הפיזית.
נסים זאב
אז נטיל עליו אחריות לייעץ גם לגבי כל מי שנמצא בסביבה, לא רק חיות אלא גם בני אדם.
היו"ר כרמל שאמה
לא תנהלו על כך דיון כעת.
דב חנין
עמיתיי חברי הכנסת מן הקואליציה, חבר הכנסת פיניאן, השמועה אמרה שאתה חבר כנסת חברתי. אנחנו לא מדברים על חבר בוועדה שיש לו קול בהצבעה, אלא מדובר בסך הכול על ייעוץ. מה מפריע לכם ייעוץ חברתי? אני לא מבין. מה מפריע שיהיה לוועדה הזאת ייעוץ על ההשלכות של התוכנית על קבוצות אוכלוסייה שונות, על המשמעויות של התוכנית? אם אין ייעוץ חברתי אז התוכנית "עיוורת" לממדים החברתיים של מה שקורה בה, ולכן זה שגיאה גדולה. אנחנו מדברים כאן בסך הכול על ייעוץ.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש להוסיף לסעיף 7 יועץ חברתי – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
זה גם הסתייגות שלנו.
דב חנין
יש לי הצעה נוספת. אנחנו מבקשים לאפשר ליושב-ראש הוועדה לקחת ייעוץ נוסף אם הוא חש שיש בכך צורך, ולכן אנו מציעים שיתווסף סעיף.
היו"ר כרמל שאמה
זה כתוב בפסקה (7). קיבלת את רצונך מבלי שתבקש.
דב חנין
בסדר. אני מוחק את ההצעה שלי.


אני מציע, לגבי כל היועצים, למחוק את המילים "שאינו עובד מדינה". זאת הסתייגות עקרונית ואני מבקש שתאפשר לי לנמק אותה בקצרה. כאן נוקטים במהלך מסוכן מאוד של הפרטת הייעוץ. במקום שנקבע שהייעוץ יינתן על-ידי עובדי המדינה, שהם חלק מן המערכת, שמחויבים למערכת, מחויבים למדינה - - -
היו"ר כרמל שאמה
הוספנו את זה.
איריס פרנקל-כהן
זה מה שהערתי.
דב חנין
היא העירה לגבי היועץ המשפטי.
איריס פרנקל-כהן
הערתי לגבי כולם.
דב חנין
לגבי כל היועצים זה יורד?
איריס פרנקל-כהן
לא. זאת רק העצה שלנו. אני עוד לא בדרג המחליט.
דב חנין
אם כך, אני תומך בעמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה. אנחנו נוקטים כאן במהלך בעייתי מאוד.
שלמה (נגוסה) מולה
זאת היתה גם ההסתייגות שלנו. אם הערת היועצת המשפטי תקפה לגבי היועץ המשפטי, בעניין מי שאינם עובדי מדינה, אז לא צריכה להיות שום בעיה.
דב חנין
אני מציע להסיר את המילים "שאינו עובד מדינה". אם הן מוסרות אין לי בעיה.
שלמה (נגוסה) מולה
מה הבעיה להסיר את המילים הללו? אני שואל שאלה משפטית.
איריס פרנקל-כהן
זה שאלה של מדיניות, לא שאלה משפטית.
היו"ר כרמל שאמה
רוצים מסלול מואץ יותר. עד היום עובדי המדינה לא הוכיחו - - -
דב חנין
אם יש יועץ טוב, למה הוא לא יוכל לייעץ? דווקא השיקול של היעילות מעדיף יועצים מקרב עובדי המדינה. יועץ פרטי עובד לפי שעות. ככל שהוא מגדיל את מספר השעות שלו הוא מרוויח יותר, אז דווקא מן השיקול של היעילות צריך להעדיף יועצים מקרב עובדי המדינה.
היו"ר כרמל שאמה
דנו על זה כבר. יש דעות לכאן ולכאן. תלוי באיזו זווית אתה מסתכל על זה.
דב חנין
פתרון הפשרה הוא לפחות לא לכבול אותם, לא לסגור את האופציה שזה יהיה עובד מדינה.
היו"ר כרמל שאמה
בניגוד לעובד מדינה שיש לו קביעות, היועץ מן השוק הפרטי יודע שאם לא יעמוד ביעדים לא יעסיקו אותו פעם נוספת.
דב חנין
יש גם עובדי מדינה מסורים ויעילים, או שאדוני אומר שאין בכלל עובדי מדינה כאלה?
היו"ר כרמל שאמה
ברור, הטובים ביותר הם עובדי המדינה.
דב חנין
אז למה לסגור בפניהם את הדלת?
היו"ר כרמל שאמה
גם אני עובד המדינה וגם אתה עובד המדינה.
דב חנין
נכון, ואנחנו טובים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על הצעתו של חבר הכנסת דב חנין. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לאפשר בסעיף 7 ייעוץ גם על-ידי מי שהם עובדי המדינה – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו בקדימה מצטרפים להסתייגות.
איריס פרנקל-כהן
אני מבקשת לקרוא את הנוסח הסופי של פסקה (2): "יועץ משפטי, ויכול שיהיה היועץ המשפטי לוועדה המחוזית".
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 7, עם התיקון כפי שקראה היועצת המשפטית של הוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 7, עם התיקון שקראה עו"ד איריס פרנקל-כהן – רוב

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 7 נתקבל.


אנחנו עוברים לסעיף 8.
איריס פרנקל-כהן
הסעיף הוקרא ולא הוכנסו בו שינויים.
דב חנין
אני מציע להשמיט את סעיף קטן (ב). הקביעה, לפיה הוועדה מוסמכת לדון ולהחליט במקום כל מוסד תכנון אחר, היא קביעה בעייתית ומוטעית ולכן אני מציע למחוק את הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעת חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש למחוק את סעיף קטן 8(ב) – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
איתן כבל
אני מבקש להוסיף ברשימת המוסדות שרשאים לדון בתוכניות גם את ועדת התשתיות הלאומיות, הוועדות המחוזיות וועדות הערר המחוזיות.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת איתן כבל? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ איתן כבל לתיקון סעיף קטן 8(ב) – 4

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
כל סיעת קדימה מצטרפת להסתייגות של חבר הכנסת איתן כבל.
דב חנין
גם סיעת חד"ש מצטרפת להסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
אישרנו את סעיפים 9-11.


אני מבקש לפרסם בקשה לדיון מחדש בסעיפים 11 ו-12. יש לנו שם בשורה. הדיון על הרביזיה יתנהל בשעה 12:55.


אנחנו עוברים לסעיף 21.
איריס פרנקל-כהן
יש שני שינויים בסעיף. אקרא את כל הסעיף.

"שמיעת התנגדויות והחלטת הוועדה

21.
(א)
הוועדה תשמע את ההתנגדויות לתכנית לדיור לאומי בעצמה או באמצעות חוקר, בתוך 30 ימי עבודה מהמועד האחרון להגשת התנגדויות לפי סעיף 20(ב) (להלן – התקופה לשמיעת התנגדויות); יושב ראש הוועדה רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה לשמיעת התנגדויות לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימי עבודה.
(ב)
שמעה הוועדה את ההתנגדויות בעצמה, תחליט בתוך 21 ימי עבודה מתום התקופה לשמיעת התנגדויות –
(1)
לקבל או לדחות את ההתנגדויות, כולן או חלקן;
(2)
לאשר את התכנית, עם או בלי שינויים או בתנאים שתקבע, או לדחותה.(ג)
מונה חוקר כאמור בסעיף קטן (א), ישמע את ההתנגדויות ויגיש לוועדה את המלצותיו בתוך 30 ימי עבודה מתום התקופה להגשת התנגדויות, ורשאי מתכנן המחוז להגיש עמדתו בקשר להמלצות החוקר עד למועד הדיון בוועדה בהמלצות אלה;
(ד) הוגשו לוועדה המלצות החוקר, תחליט הוועדה, בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת המלצות החוקר –


(1)
לקבל או לדחות את ההמלצות, כולן או חלקן;
(2)
לאשר את התכנית, עם או בלי שינויים או בתנאים שתקבע, או לדחותה.(ה)
הופקדה תכנית לדיור לאומי ולא הוגשו התנגדויות עד המועד האחרון להגשת התנגדויות לפי סעיף 20(ב), יראו את התכנית כאילו אושרה בידי הוועדה בתום 30 ימים מהמועד האמור, זולת אם החליטה הוועדה אחרת במהלך 30 הימים האמורים.(ו)
מתכנן המחוז יהיה רשאי להאריך המועדים האמורים בסעיף קטן (ג), מנימוקים מיוחדים שיירשמו בתקופה שלא תעלה על 7 ימים."
היו"ר כרמל שאמה
כל השינויים מוסכמים?
איריס פרנקל-כהן
כן.
היו"ר כרמל שאמה
נעבור להסתייגויות.
דב חנין
בסעיף קטן (א), אני מציע ששתי מסגרות הזמנים יהיו "45 ימים".
דב חנין
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לקבוע בסעיף קטן 21(א) "45 ימים" – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
דב חנין
בסעיף קטן 21(ב), אני מציע לקבוע "30 ימי עבודה" במקום "21 ימי עבודה".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין לקבוע "30 ימים"? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לקבוע בסעיף קטן 21(ב) "30 ימי עבודה" – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
דב חנין
בסעיף קטן 21(ג), 30 ימי עבודה לחוקר כדי להגיש את המלצותיו זה מגוחך. זה גם לא יקרה במציאות. אני מציע "60 ימי עבודה".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין לקבוע "60 ימים"? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לקבוע בסעיף קטן 21(ג) "60 ימי עבודה" להגשת המלצות החוקר – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
שירה ברנד
בסעיף 4 נוכל להעביר הסתייגות של שר האוצר על ההוספה של נציג השר להגנת הסביבה.
תומר רוזנר
הוא יכול לבקש דיון מחדש.
היו"ר כרמל שאמה
שיעשה כפי שהוא מבין.
תומר רוזנר
השר לא חייב לבוא בעצמו, כי הוא הוציא את הבקשה בכתב, אבל הנציג שלו צריך לבוא לכאן ולהציג את ההסתייגות.
דב חנין
אחרי המלצת החוקר כתוב: "תחליט הוועדה בתוך 21 ימי עבודה ממועד הגשת המלצות החוקר". זה לא ריאלי. אני מציע שבמקום "21 ימי עבודה" יבוא "45 ימים".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לקבוע בסעיף קטן 21(ג) "45 ימים" לקבלת החלטה לאחר קבלת המלצות החוקר – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
דב חנין
בסעיף קטן 21(ד) יש מנגנון של 'טייס אוטומטי', לפיו אם לא הוגשו התנגדויות יראו את התוכנית כאילו אושרה בידי הוועדה. אני מציע למחוק את הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש למחוק את סעיף קטן 21(ד) – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
איתן כבל
אני מצטרף להסתייגויות. זה תוספת משמעותית.
שלמה (נגוסה) מולה
אם אני לא אומר, דהיינו אנחנו לא מצטרפים להסתייגות. מאחר והגשתי את ההסתייגויות שלנו, יש דברים שחבר הכנסת דב חנין מוסיף שלא רשומים בהסתייגויות שלנו ואני לא מצטרף אליהם.
היו"ר כרמל שאמה
נצביע על סעיף 21. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 21 – 6

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 21 נתקבל.


סעיף 22 – הסעיף הוקרא ולא הוכנסו בו שום שינויים.


מי בעד סעיף 22? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 22 – 6

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 22 נתקבל.
שלמה (נגוסה) מולה
יש לנו הסתייגות. אחרי סעיף 22 אנחנו מבקשים להוסיף את סעיף 22א, שיקבע כי "מי שהתנגדותו לתוכנית לדיור לאומי נדחתה יוכל להגיש ערר לוועדת המשנה של המועצה הארצית לדיור לאומי בתוך 30 ימי עבודה ממועד פרסום ההחלטה לאשר את התוכנית, או ממועד קבלת ההחלטה, לפי המוקדם; ועדת המשנה של המועצה הארצית לדיור לאומי תקיים דיון בערר ותתן החלטתה בתוך 60 ימי העבודה מתום המועד להגשת הערר".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה להוסיף את סעיף 22א, כפי שהוצג – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
דב חנין
סיעת חד"ש מצטרפת להסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 23 הוקרא בוועדה ולא הוכנסו בו שינויים.


מי בעד סעיף 23? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 23 – 7

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 23 נתקבל.


סעיף 24 אושר.


אנחנו עוברים לסעיף 27.
איריס פרנקל-כהן
בסעיף 27 אין שינויים, אך יש הערות, גם של הייעוץ המשפטי. הייעוץ המשפטי סבור שהסעיף הזה לא מספק. אין בו כדי לתת מענה למטרה של האצת הבנייה, אין בו כדי לכרוך בין התכנון והבנייה. סברנו שראוי לקצר את משך הזמן שבמהלכו יתחיל ביצוע התכנון ולקבוע גם איזו חובה על הוצאת היתר בניין.
דב חנין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. למען מי שלא היו בחלק הזה של הדיון, אני מבקש, בקצרה, רק להציג את הבעיה. אנו מייצרים כאן מנגנון שמייצר בעצם, בקצב מהיר, תוכניות מאושרות. השאלה מה קורה ברגע שהתוכנית מאושרת. התוצאה שנגיע אליה, שיהיה מלאי גדול מאוד של תוכניות מאושרות, אך שום דבר לא מחייב לבנות. אפשר במשך 3 שנים וחצי ליישר את הקרקע ואז התוכנית נשארת לנצח, בלי לבנות כלום. כך אנו רק מגדילים את מלאי התוכניות הבעייתיות שמאושרות במסלול מהיר, בלי שיקול דעת רציני. אנחנו מגדילים את המלאי ולא בונים שום דבר.


ההצעה שלנו היתה – ונדמה לי, אדוני היושב-ראש, שגם אתה היית פתוח לעניין הזה, אבל אולי לא ירדתי לסוף דעתך – שייקבע כאן איזה מנגנון של סנקציה, לפיו באמת חייבים לבנות. אם מקדמים תוכנית במסלול המהיר, אם קיבלו אישור תוכנית במסלול המהיר חייבים באמת לבנות. אם לא בנו או לא התחילו בבנייה, התוכנית בטלה, גמרנו. כך לא ניצור כאן עוד מלאי של דירות מתוכננות בהליכים עוקפי תכנון. אם המטרה היא האצת בנייה – כאן היא הנקודה. אם לא רוצים האצת בנייה – תאשרו את הסעיף כפי שהוא ותייצרו עוד המון-המון תוכניות. יש 160,000 דירות שמאושרות תכנונית. תוסיפו להן עוד 160,000 ולא תיפתר אף בעיה. אם אתם רוצים את זה, בבקשה. בתחילת הדיון אמרתי שהמטרה של הממשלה לתת לקבלנים עוד מלאי של דירות שיהיה להם ברזרבה. אין כאן שום מטרה אמיתית של האצת הבנייה, אבל אם אתם לא רוצים בהאצת הבנייה תשאירו את הסעיף כפי שהוא.
יואב שגיא
עד היום יש תוכניות ול"ליות שמחכות בתור ולא בוצעו.
דב חנין
עוד משנות התשעים של המאה העשרים. אנחנו מציעים כי אם לא הוחל בהליך הביצוע – תבוטל התוכנית. אם חלפו 3 שנים וחצי ולא עשו כלום, רק ישרו את הקרקע.
ערן ניצן
עשו 20%.
דב חנין
ב-20% ישרו את הקרקע, וזהו. אם לא תהיה סנקציה - - -
ערן ניצן
זה עולה המון כסף ליזם.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אחרי 3 שנים הוא - - -
איתן כבל
לא בהכרח. מכיוון שאנחנו מכירים את הדברים מקרוב, אינטרס הוא מושג יחסי של הזמן שהוא נמצא בו: לפעמים יש לו אינטרס ולפעמים האינטרס הוא שזה לא ייבנה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
- - -
יואב שגיא
מה ההתייחסות להצעת הייעוץ המשפטי של הוועדה?
גבי גולן
אענה לגבי המימוש. צריך להבין ש-20% מסך התשתיות – אמרתי את זה גם בדיון הקודם – זה לא יישור קרקע וזה לא עבודות זוטא. מדובר על מינימום של 6 מיליון שקל, כי מדובר על 200 יחידות דיור. כאשר עושים ממוצע של עלות פיתוח ליחידת דיור ומכפילים את זה ב-200 מגיעים לסדר גודל של 6 מיליון שקל. זה הרבה מאוד כסף. לכן אנו סבורים בפירוש שאלה עבודות משמעותיות. דרך אגב, כאשר משווקים קרקע לבנייה ומעבירים לידי הקבלנים כדי שיתחילו לבנות, חייבים לתת להם תשתית של כבישים, לפרוץ את הדרך, מים, חשמל וכן הלאה. זה סדר גודל של 20% מן התשתיות.
ישראל אייכלר
למה 3 שנים וחצי? למה לא שנה?
גבי גולן
בשל סיבה פשוטה מאוד – כאשר מסיימים לתכנן תוכנית צריך לנקוט בכמה צעדים עד שאפשר יהיה לשווק אותה ולהתחיל בעבודות הפיתוח.
ישראל אייכלר
שנה זה די זמן. אנחנו מבקשים לזרז בנייה.
גבי גולן
כתבנו: במהלך 3 שנים וחצי.
ערן ניצן
תלוי מתי יינתן היתר. אנחנו לא יודעים אפילו מתי יינתן היתר. החוק לא עוסק בהיתרים. הרשות המקומית יכולה להגיד: לא אתן היתר.
גבי גולן
אני מבקש לאפשר לי לסיים לדבר. מבחינתנו נעשה את כל הצעדים האפשריים כדי שזה ייקח פחות זמן, אבל אי אפשר לומר בזמן קצר משלוש שנים וחצי שיש סנקציה של פקיעת תוכנית. צריך להבין, בשלב הזה ייתכן שחלק מהתוכנית שווקה כבר לקונים. הקונים הללו ימצאו את עצמם מול שוקת שבורה אם פתאום יבטלו להם את הקנייה ואז נגיע לבתי-המשפט. דברים כאלה יכולים ליצור לנו בעיות קשות ביותר.
ישראל אייכלר
אבל היושב-ראש הציע דבר אחר, לא לבטל, אלא להטיל מס רכוש על האדם.
גבי גולן
אי אפשר להטיל מס רכוש במסגרת חוק התכנון והבנייה. מס רכוש הוא דבר מסובך מאוד. כידוע לחברי הכנסת, המס הזה היה, ובוטל לאחר שהיו הרבה מאוד בעיות עם יישומו.


אני רוצה להוסיף תיקון אחד. צריך להיות "ראש הממשלה ושר הפנים", לגבי התקנת תקנות.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו עוסקים ב-160,000 יחידות דיור מאושרות. ידוע שחלקן נמצאות על הנייר בלבד, כלומר איננו יודעים בוודאות מתוך 160,000 יחידות הדיור כמה מהן בלתי אפשרי לבנות. היום קורה בדיוק אותו "פקק".


אני מציע, אדוני היושב-ראש, מנגנון. עזוב כרגע את מה שאתה אומר. אולי אתה רוצה שיהיה זמן רזרבה. מאחר ואנו עוסקים בחקיקה של הוראת שעה – היא לא חקיקה ראשית – אני מציע שנלך לדרך לפיה אם היזם לא עמד בלוח הזמנים שנקבע תינתן לו ארכה של שנה אחת נוספת בלבד, ומעבר לזה, אם לא עמד בשנה נוספת ייפקע האישור. כך, מאיצים בבעל הקרקע לבנות כאשר ידוע שעליו לעמוד בלוח הזמנים. אם מראש תאמר לו: אני נותן לך עוד 3 שנים נוספות – זה לא מזרז אותו. לכן אני מציע, אדוני היושב-ראש, שלא תינתן ארכה של יותר משנה. כלומר, לאפשר עוד שנה נוספת, ואם לא עמד בשנה הזאת נגיד לו: ביי, ביי, ונחפש פתרון אחר.
נסים זאב
ומה עם כל ההשקעה שהוא השקיע?
שלמה (נגוסה) מולה
אני מניח שבכל דיון כזה על ארכה ישקלו את כל השיקולים. אני מציע שלתוכנית לא תינתן ארכה נוספת של יותר משנה. אם לא עמד בארכה של שנה נוספת – התוכנית תופקע. נגיש את זה במסגרת ההסתייגות שלנו.
איריס פרנקל-כהן
לאיזה סעיף אתה מתייחס?
שלמה (נגוסה) מולה
לסעיף קטן 27(ג).
איריס פרנקל-כהן
סעיף קטן 27(ג) קובע שהוועדה המחוזית רשאית לשנות, להתלות או לבטל את התוכנית.
היו"ר כרמל שאמה
אין כאן שום אפשרות להארכה.
שלמה (נגוסה) מולה
לכן אני מציע עכשיו להוסיף התניה, שהארכה תפקע בתוך שנה.
רפאל (רפי) אלמליח
אני נציג מינהל מקרקעי ישראל. אני מבקש להגיב.
היו"ר כרמל שאמה
אין צורך. אנחנו לא פותחים דיונים. רק חברי הכנסת משתתפים.


מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה לקבוע בסעיף קטן 27(ג) פקיעה של התוכנית בתום ארכה של שנה – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
איתן כבל
אני יכול להתקשר מחדרי בקשר לכל הצבעה? נראה לי שהכול עובר בחטף.
דב חנין
הצעתי את ההצעה שלי, על פקיעת תוקף של תוכנית. הצבענו על הצעת הפשרה של חבר הכנסת מולה, שאני מצטרף אליה. אבל יש גם את ההצעה שלנו, על פקיעת תוקף של תוכנית שלא החלו בבנייתה בתוך שלוש שנים וחצי.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין לגבי פקיעת תוקף? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לקבוע בסעיף קטן 27(ג) פקיעת תוקף של תוכנית אם לא הוחל בבנייתה בתוך שלוש שנים וחצי – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
דב חנין
הצעות חלופיות שלי בסעיף הזה הן שמסגרת הזמן לא תהיה שלוש שנים וחצי כדי לשבת ולא לעשות כלום, אלא שנתיים וחצי כדי לשבת ולא לעשות כלום.
נסים זאב
יש בזה הרבה הגיון.
ערן ניצן
20% מן השטח זה לא לעשות כלום?
דב חנין
20% זה עבודות קרקע.
ערן ניצן
כבר מכרת את הדירות, כבר יש לך רוכשים. מה בדיוק אתה עושה?
איתן כבל
איך מכרת?
דב חנין
לא מכרת. לא עשית כלום.
נסים זאב
מוכרים על-פי התוכנית. איך קבלנים מוכרים דירה? במקרה הטוב הם נשארים עם הכסף בארץ.
דב חנין
פתאום יש זמן לכל דבר. עד שאישרתם כולם עובדים לפי ימים: 7 ימים, 3 ימים, 48 שעות.
גבי גולן
אני מסביר שוב לחברי הכנסת כי אני מרגיש שדבריי לא הובנו. כאשר מאושרת תוכנית יש צורך להכין את כל הפיתוח, את כל המכרזים. יש לנו תהליך מכרזי שרק הוא אורך זמן, כדי לשמור כמובן על ניקיון כפיים.
דב חנין
האם לא רוצים בהאצת בנייה?
גבי גולן
גם חבר הכנסת חנין לא מציע שלא נשמור על כספי הציבור ועל ניקיון כפיים בזמן המכרזים.
דב חנין
יש לך שנתיים וחצי תמימות לשמור על כספי הציבור.
גבי גולן
אני מסביר שוב, בפעם העשירית, יש כאן תהליך של מכרוז, יש כאן תהליך של מכרוז הוצאות הפיתוח, יש כאן תהליך של רישום, יש כאן תהליך של עבודה והוצאת היתרים. כל זה אורך זמן. לכן העבודה בפועל יכולה להתחיל, להערכתנו - - -
יואב שגיא
אז אתם לא מאמינים בווד"לים.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לקבוע בסעיף קטן 27(א) "שנתיים וחצי" במקום "שלוש שנים וחצי" – 4

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
דב חנין
הצעה חלופית שלי, מה שצריך לעשות היום במהלך שלוש שנים וחצי זה רק 20% מעבודות התשתית, זה מה שצריך.
ערן ניצן
ולהוציא רישוי.
דב חנין
בסדר.
ערן ניצן
מה זה "בסדר"? זה יכול לארוך המון זמן.
דב חנין
אני מציע במקום "20% מעבודות התשתית" לקבוע "60% מעבודות התשתית".
נסים זאב
אפילו "50%" מספיק.
דב חנין
אפילו "50%", כפי שחבר הכנסת זאב מציע. "50% מעבודות התשתית". רק עבור עבודות תשתית קובעים כאן שלוש שנים וחצי. חשבתי שאתם רוצים בהאצת הבנייה.
איתן כבל
הם בונים רק בהרי ירושלים והשטח קשה ...
דב חנין
באמת רוצים האצת בנייה? צריך להשלים 50% מן התשתית בלבד במשך שלוש שנים וחצי. מה אתם רוצים?
יואב שגיא
יש הצעה של הייעוץ המשפטי של הוועדה.
ערן ניצן
ואז מה קורה אם לא מגיעים ל-50%? היזם שיווק כבר את כל הבניין. מי יחזיר לו את הכסף?
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לקבוע בסעיף קטן 27(א) "50 אחוזים" במקום "20 אחוזים" – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
דב חנין
אז לא רוצים האצת בנייה. מה נעשה? היו לי תקוות וציפיות.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים להצביע על סעיף 27, לרבות התיקון שהוצג כאן לגבי שר הפנים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 27, עם התיקון שהוצג ע"י ד"ר גבי גולן (תקנות יותקנו על-ידי ראש הממשלה ושר הפנים) – 7

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 27 נתקבל.


סעיף 28 הוקרא ולא הוכנסו בו שינויים.


מי בעד סעיף 28? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 28 – רוב

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 28 נתקבל.


נעבור לסעיף 30. נא להציג את השינויים בפני הוועדה.
איריס פרנקל-כהן
"פרסום
30.
(א)
החלטות הוועדה לפי חוק זה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, בתוך שבעה ימי עבודה מיום קבלתם.(ב)
תכנית שהוגשה לוועדת דיור לאומי, תפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים, על נספחיה, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קליטתה.(ג)
חוות הדעת התכנונית לרבות חוות הדעת שצורפו אליה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים בתוך שבעה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה בדבר ההפקדה כאמור בסעיף 13.(ד) דוח החוקר בהתנגדויות שנשמעו בפניו יפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים בתוך שבעה ימי עבודה ממועד החלטת הוועדה כאמור בסעיף 21(ג)."
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להגיש הסתייגות על הסעיף הזה. אני מבקש שהפרסום יהיה לא רק על-ידי משרד הפנים אלא גם על-ידי משרד ראש הממשלה. אם ראש הממשלה הפקיע את הסמכויות של משרד הפנים - - -
אברהם מיכאלי
הוא לא הפקיע.
שלמה (נגוסה) מולה
אני מבקש להוסיף גם פרסום באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה לקבוע בסעיף 32 פרסום גם באתר משרד ראש הממשלה – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
דב חנין
אני מבקש להצטרף להסתייגות הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 30, לרבות השינויים שהוצגו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 30 המתוקן, כפי שהוקרא על-ידי עו"ד איריס פרנקל-כהן – 7

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 30 נתקבל.


אנחנו עוברים לסעיף 35, שנטען לגביו שהוא נושא חדש.
שלמה (נגוסה) מולה
יש לנו הסתייגות בעניין זה. אנחנו מבקשים למחוק את פסקה 35(ב)(2).
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה למחוק את פסקה 35(ב)(2)? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה למחוק את פסקה 35(ב)(2) – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותהפוך להסתייגות.
דב חנין
אנחנו מצטרפים להסתייגות הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
ועדת הכנסת החליטה היום בישיבה שקדמה לישיבה הנוכחית, שההצעה שלי, לתת גמישות לממשלה להאריך את תוקפה של הוראת השעה, אינה בגדר נושא חדש ולכן אנחנו יכולים להצביע ולאשר. יש בסעיף תיקוני נוסח, אז נחזור לסעיף 35 מאוחר יותר.
איריס פרנקל-כהן
סעיף 36 עוסק בעתירה על החלטות. הוא מבטיח שפנייה לערכאות תהיה במקרים מסוימים לבית-משפט לעניינים מנהליים ולא לבג"ץ. נוסח הסעיף הוא כדלקמן:
היו"ר כרמל שאמה
"עתירה

36.
(א)
על החלטות ועדת המשנה לדיור לאומי לפי סעיף 5 ועל החלטת הוועדה לדיור לאומי לפי סעיפים 21 ו​-22 ניתן יהיה להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים.(ב)
בחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפסקה 10, יתווסף סעיף קטן (ג):
"(ג) החלטה של ועדת המשנה לדיור לאומי או של הוועדה לדיור לאומי לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 (הוראת שעה), התשע"א-2011, ולמעט החלטות שעניינן תכנית מתאר ארצית"."מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד סעיף 36 כפי שהוקרא על-ידי יושב-ראש הוועדה – 7

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 36 נתקבל.
כרמית יוליס
יש לנו הערה ביחס לסעיף הזה. רצינו שתתאפשר לנו איזו גמישות לעת הניסוח. העיקרון מוסכם.
איריס פרנקל-כהן
בניסוח אין בעיה. זה ניסוח ראשוני בלבד.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו חוזרים לסעיף 1: מטרת החוק. אני מבין שיש שינויים.
איריס פרנקל-כהן
"מטרת החוק

1.
חוק זה בא לקבוע, כהוראת שעה, הסדרים מיוחדים לאישור תכניות בנייה למגורים, שיאפשרו מתן מענה לצורכי הדיור באמצעות היצע דירות מגורים בגדלים שונים ומסוגים שונים, לרבות באמצעות ייעוד קרקע לדיור להשכרה."
עד כאן זו ההסכמה. אני רוצה להזכיר את התוספת לנוסח שהוצעה על-ידי הייעוץ המשפטי של הוועדה בעבר: "והכול תוך איזון ראוי בין הפיתוח הנדרש להקמת הדיור ובין שימור הקרקע לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים".
דב חנין
גברתי היועצת המשפטית, הניסוח שהצעתם לא דומה לנוסח שאושר ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל?
איריס פרנקל-כהן
כן, בהחלט.
שלמה (נגוסה) מולה
יש לנו הסתייגויות. אדוני היושב-ראש, אנו לא מסתירים את אי-הנחת שלנו. אנו מבקשים שיירשם במטרות החוק: "חוק יחסי ציבור של ראש הממשלה".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה לקבוע בסעיף 1 "חוק יחסי ציבור של ראש הממשלה" – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
לחילופין, אנחנו מבקשים שהחוק ייקרא "חוק הכניעה לבירוקרטיה של ראש הממשלה".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעת חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה לקבוע בסעיף 1 "חוק הכניעה לבירוקרטיה של ראש הממשלה" – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, על כל בדיחה צריך להצביע, גם אם זה לא מהותי? אני מבקש ממך לא להצביע על זה. לא על כל בדיחה כאן צריך להצביע.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת נסים זאב, האופוזיציה היא רצינית ועניינית וצריך להתייחס אליה בהתאם.
נסים זאב
לא אם זה לא מהותי.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת זאב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
שלמה (נגוסה) מולה
לחילופין, אנחנו מבקשים למחוק את הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה למחוק את סעיף מטרת החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה למחוק את סעיף 1 – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
לחילופין, אנו מבקשים להוסיף בסעיף 1: "תוך שמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, על איכות החיים והסביבה ועל משאב הקרקע עבור הדורות הבאים".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה להוסיף לסעיף 1 את הנוסח כפי שהוקרא – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
אני לא מבין למה אתם מצביעים נגד המטרה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
כפי שאתם מצביעים על כל דבר נגדנו.
דב חנין
אני מצטרף להסתייגויות.
איתן כבל
כבר אמרתי לאדוני שאני מצטרף לדברי אלוהים חיים של חבר הכנסת שלמה מולה.
היו"ר כרמל שאמה
דברי אלוהים חיים?
איתן כבל
לא פחות.
נסים זאב
אבל זה אלוהים אחרים, אתה יודע ...
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אנחנו מגיעים להכרעה באחת הסוגיות העיקריות שהתנהל עליהן ויכוח בוועדה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
ברור לנו שזה הכרעה מהותית מאוד. מה הצעתך?
דב חנין
לכן אני מציע שבסעיף המטרות תהיה קביעה מפורשת שהחוק יקדם דיור בר-השגה. אנחנו מציעים שזה ייכלל גם במטרות החוק.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש להוסיף בסעיף 1: "קידום דיור בר-השגה" – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, לאחר שהצטרפנו להסתייגויות של חבר הכנסת מולה – אנו מצביעים כעת על סעיף 1. מתי יהיה זמן לנמק הסתייגויות לשמו של החוק?
היו"ר כרמל שאמה
נערוך הצבעה בנפרד על שמו של החוק.


אנחנו מצביעים עכשיו על סעיף 1 כפי שהוקרא על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה. לא הוכנסו בו שינויים נוספים לאלה שהוכנסו לפני תחילת הדיון.
דב חנין
מה עמדתו של היושב-ראש לגבי הצעת הייעוץ המשפטי לאמץ את הנוסח מן הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל?
היו"ר כרמל שאמה
מה שלא גיבשנו סביבו הסכמות עד תחילת הדיון ואי אפשר לגבש הסכמות כעת, לא ישונה.
דב חנין
מה עמדת הממשלה? זה נוסח שהממשלה הסכימה לו ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל.
היו"ר כרמל שאמה
החלק החשוב יותר שהשגנו נוגע לייעוד קרקע לדיור להשכרה.
דב חנין
בהגדרה מן הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל יש ממדים נוספים.
היו"ר כרמל שאמה
אני מסכים אתך, דרך אגב. במצב נורמלי הייתי בעד, אבל מאחר והיו כאן הסכמות, ההסכמה על דיור להשכרה נראית לי הרבה יותר מהותית, הרבה יותר חשובה ובעלת תרומה רבה יותר לפתרון מצוקת הדיור. אין לי ספק שמה שנאמר בסיפה צריך להישקל, גם אם לא נאמר, לעומת דיור להשכרה שאם זה לא היה נכתב אף פעם לא היה מובא בחשבון. אתה יודע שזאת הגדרה שהצבעתי בעדה ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל, אבל אני מניח שאתה מבין את כל השיקולים.


מי בעד סעיף המטרות? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 1 – 7

נגד – 4

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 1 נתקבל. זה באמת ציון דרך בעניין ייעוד קרקע לדיור להשכרה.
דב חנין
וציון דרך של התעלמות מדיור בר-השגה.
היו"ר כרמל שאמה
לא, אנחנו נגיע גם לזה.
שלמה (נגוסה) מולה
בואו נראה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים לסעיף 3.
איריס פרנקל-כהן
אקרא את סעיף 3 כפי שהוסכם.

"תכנית לדיור
לאומי
3.
(א)
תכנית לדיור לאומי תכלול הוראות להסדרת מבני הציבור, השטחים הציבוריים הפתוחים, החניה, התשתיות ושימושים נוספים הנדרשים ליחידות הדיור הכלולות בתכנית, וכן הוראות לעניין גודלן של יחידות הדיור והיחס בין דירות קטנות וגדולות בתחומה, ויכול שתקבע כי בנין, כולו או חלקו, ייועד להשכרה, ואת התקופה שבה ייועד כאמור.(ב)
על אף האמור בחוק התכנון, כוחה של תכנית לדיור לאומי שאישרה הוועדה לדיור לאומי לפי חוק זה יפה מכל תכנית אחרת שאושרה לפי חוק התכנון, למעט תכנית מיתאר ארצית."זה המקום להציף את ההערה הנחרצת של הייעוץ המשפטי מן הדיון הקודם, לעניין אפשרות החריגה מתוכניות מתאר מחוזיות. על-פי הנוסח המוצע למעשה אין מניעה לעקוף תוכניות מתאר מחוזיות. סברנו שצריך ליצור איזה איזון בהקשר הזה, והאיזון שהצענו הוא שבתוכניות שחורגות תהיה פנייה לוועדת המשנה לדיור לאומי שתאשר את העניין, עוד עין שבוחנת האם אכן ראוי לסטות מתוכנית מתאר מחוזית במקרה המסוים הזה.


הרעיון הכללי הוא לקדם תוכניות. מצד אחד, אנחנו לא רוצים אוהלים בשדרות רוטשילד. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים אוהלים לדורות הבאים, ואנחנו רוצים שיהיה גם קצת מקום לאוהלים שאינם למגורים.
איתן כבל
תכנון ראוי.
איריס פרנקל-כהן
לכן זאת ההערה.
היו"ר כרמל שאמה
יש לי הצעה לשינוי בסעיף קטן 3(א). לאחר המילים "ואת התקופה שבה ייועד כאמור" אני מציע להוסיף: "תקופה זו לא תפחת מעשר שנים". אני מניח שעל זה יש קונצנזוס. לגבי דיור לשכירות לא הוגדר כאן שום מאפיין. מאפיין בסיסי שאנחנו רוצים להבטיח - - -
שלמה (נגוסה) מולה
אולי תכניס את זה קודם להגדרות.
היו"ר כרמל שאמה
אני מציע את זה עכשיו, ועדיין לא סיימנו. אני מציע לעגן את זה גם כאן.
ערן ניצן
אדוני היושב-ראש, בחוק עידוד השקעות הון זה 5 שנים.
היו"ר כרמל שאמה
אדוני הקבלן, החוק הזה לא נועד לקבלנים. אני מדבר על הסיפה של סעיף קטן 3(א), לקבוע שהתקופה לשכירות תהיה לכל הפחות עשר שנים. אפשר שתהיה גם 15, 20, 25 שנים, אבל לא פחות מ-10 שנים. מי בעד ההצעה, שדיור בשכירות לא יפחת מ-10 שנים? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ כרמל שאמה להוסיף בסיפה של סעיף קטן 3(א) "אשר לא תפחת מעשר שנים" – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה נתקבלה פה אחד.
דב חנין
יש לי הסתייגויות.


בסעיף 3(א), אני מציע להוסיף בסיפה: "בהתייחסות להיבטים סביבתיים ובריאותיים אחרים המושפעים ממנה, כפי שתורה על כך הוועדה". ההנחיה היא של הוועדה, אבל הקביעה שהצעתי היא שצריכה להיות התייחסות להיבטים סביבתיים ובריאותיים אחרים.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מצטרפים להצעה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לתיקון סעיף קטן 3(א), כפי שהוצג – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
לחילופין, "הקצאת שטחי ציבור תיקבע בתדריך להקצאת קרקע לצורכי ציבור על-פי החלטת הממשלה מספר 2873 מיום 28 בינואר 2011".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת שלמה מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה לתיקון סעיף קטן 3(א), כפי שהוצג – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, יש לנו הסתייגויות נוספות לסעיף קטן 3(א). אני מציע שבקביעת ההוראות שתוכנית לדיור לאומי חלה עליהן, תהיה קביעה מפורשת של "דיור בר-השגה", כולל הגדרה מה הוא דיור בר-השגה. מיקומו הנכון של הדבר הזה צריך להיות בהוראות שאותן כוללות התוכניות לדיור לאומי. שוב, השאלה אם רוצים דיור בר-השגה או לא רוצים דיור בר-השגה, על כך חברי הכנסת צריכים לענות. לדעתי הרוב לא רוצה, אבל בואו נראה.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מצטרפים להצעה של חבר הכנסת דב חנין.
דב חנין
בקיצור, מי בעד דיור בר-השגה?
נסים זאב
כל החוק הזה בשביל דיור בר-השגה.
דב חנין
הלוואי.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לתיקון סעיף קטן 3(א), כפי שהוצג – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
נסים זאב
למה אתה עושה הצגות כאילו אנחנו נגד דיור בר-השגה? לא יפה שאתה מעמיד אותנו במצב כזה.
דב חנין
הסתייגות לסעיף קטן 3(ב). אני מציע למחוק את הסעיף. אמרו כאן נציגי הייעוץ המשפטי – דיברנו על הנושא הזה בהרחבה – יש כאן רעיון מאוד-מאוד לקוי ושגוי, של התעלמות מכל התוכניות המחוזיות.
היו"ר כרמל שאמה
הצגת את הנימוקים. תגיד מה אתה מציע למחוק.
דב חנין
נמצאים כאן חברי כנסת רבים שלא היו באותו דיון, אז אומר במשפט, באמת בקיצור. אני לא עושה פיליבסטר. אנחנו עושים תכנון מאוד-מאוד מהיר. דווקא כשהתכנון מהיר כדאי להסתייע בתוכניות המחוזיות ולא להתעלם מהן, כי יש בהן הרבה מאוד ידע שהצטבר במהלך השנים ותהיה טעות גדולה להתעלם ממנו, במיוחד כשרוצים לתכנן מהר. לכן אני מציע למחוק את סעיף קטן 3(ב).
פאינה (פניה) קירשנבאום
אפשר לחילופין לשמוע את העמדה של היועצת המשפטית של הוועדה?
איריס פרנקל-כהן
בשמחה. התכנון במדינת ישראל הוא תכנון היררכי, שמתחיל בתוכניות מתאר ארציות, מתחתן מצויות התוכניות המחוזיות, ורק אז התוכניות המקומיות. הרעיון הכללי בתכנון, שכאשר אתה מתכנן מקום עליך לתכנן אותו כחלק ממכלול. התוכניות המחוזיות קובעות עקרונות תכנון כלליים לאזורים מסוימים. הן קובעות היכן יהיו שטחים פתוחים, כמה שטחים פתוחים.
פאינה (פניה) קירשנבאום
מה ההצעה שלך?
איריס פרנקל-כהן
ההצעה שלי פשוטה: לא לעצור את התכנון המקומי החשוב הזה, אבל כן כאשר יש חריגה מתוכנית מתאר מחוזית ללכת לוועדת המשנה הארצית, שצריכה לקבל את החלטתה בתוך 15 ימים, זה הזמן שמוקצב לוועדה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אם בתום 15 ימים אין תשובה אז מתקדמים?
זאב אלקין
אז יהיו עוד 15 ימים, ואחרי זה עוד 15 ימים.
איריס פרנקל-כהן
לא יהיו עוד 15 ימים. החוק הזה כתוב באופן נוקשה מאוד.
יואב שגיא
אם אתה לא מאמין לזה אז אתה לא מאמין לזה גם בהיבטים האחרים.
איריס פרנקל-כהן
כאן זה בהחלט גם עניין של הממשלה. ההרכב הוא כזה שיושבים שם נציגי המועצה הארצית. המדיניות היא של הממשלה. אין שום בעיה להירתם לעניין הזה, אם זה אכן משימה לאומית, שוועדת המשנה הזאת תתן מענה מהיר לפניות מן הסוג הזה שמגיעות אליה. זה לא צריך להיות דבר שמעכב. שבועיים ימים, אל מול שינוי המצב התכנוני במדינת ישראל באופן בלתי הפיך – נראה לי שזה החלטה ברורה מאוד.
יואב שגיא
אדוני היושב-ראש, אנא הרשה לי לומר שני משפטים, לפנים משורת הדין. אני פונה אישית גם אליך וגם אל כל חברי הכנסת, בעיקר אל חברי הקואליציה. אני יושב כאן ורואה את ההצבעות האוטומטיות הללו. אני לא מופתע, אני יודע שכך נהוג בכנסת, אבל נראה לי שכרגע אנחנו מגיעים לסעיף מאוד-מאוד-מאוד משמעותי. אני פונה גם אליך אישית, אדוני היושב-ראש, כמי שלחם בשחיתות ויודע את הבעיות של מערכת התכנון, ויודע שצריך איזון ובקרה לכל החלטה. אני פונה בפנייה אישית אל חברי הקואליציה בעיקר. בסעיף הזה, שהוא בעצם המוצא האחרון שנותר לאיזה איזון ובקרה בתכנון, לעומת חיסול ההיררכיה של התכנון, להתעלות מעל שיקולי הקואליציה – אני סבור שהנושא הזה הוא גם שיקול של הקואליציה – ולתת את ה"עצם" הקטנה הזאת של איזו בקרה ואיזה איזון. אני סבור שערעור כזה צריך היה לעלות למליאת המועצה הארצית, אבל לכל הפחות תקבלו את ההצעה של הייעוץ המשפטי של הוועדה.
איריס פרנקל-כהן
כדי לנסות לרכך את זה עוד מעט, אני מציעה שהפנייה לאותה ועדת משנה תיעשה לבקשת שני חברי הוועדה לדיור לאומי, אותה הוועדה המחוזית. כלומר, בתוך ההרכב הזה יש קבוצה של אנשים שמבינים בתכנון. אם שניים מהם סבורים שיש בעיה אז התוכנית תעלה הלאה. יש הרי תוכניות מחוזיות, כולנו יודעים, שאינן עדכניות ואין טעם להתחיל להתרוצץ בגינן למוסד נוסף, אבל אם שני חברים סבורים כי יש מקום לעשות כן אני סבורה שתכנון מקצועי ואחראי מחייב את זה.
דב חנין
רק להבנה, את מציעה שזה יעלה לערעור לווד"ל הארצי, לוועדת המשנה הארצית, לבקשת שני חברים, והיא תהיה חייבת להחליט בתוך 15 ימים?
איריס פרנקל-כהן
בדיוק כך.
חמד עמאר
למה הממשלה מתנגדת לזה?
יואב שגיא
היא לא ממש מתנגדת.
היו"ר כרמל שאמה
לממשלה יש מה לומר בעניין הזה, בתגובה לדברים שנאמרו?
ראובן קוגן
אצטט את דבריו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
דב חנין
רק רגע, הממשלה זה משרד האוצר?
ראובן קוגן
אנחנו מחלקים את האחריות בין משרדי הממשלה בצורה אחראית מאוד.
דב חנין
אני שמח לראות אותך. ברוך הבא.
ראובן קוגן
כל מה שיש ברפורמה הזאת שאיכשהו מזרז את הליכי התכנון, הוא רק הסעיף הזה. כל שאר הדברים הם תהליכים שקורים - - -
איריס פרנקל-כהן
מדובר על שבועיים בסך הכול.
יואב שגיא
בסדר, אז תוותרו על כל הסעיפים האחרים. יש ויתור של הממשלה על כל הסעיפים האחרים?
ראובן קוגן
הסעיף המרכזי בהצעת החוק הוא הסעיף שעליו מדובר כעת. בל נשכח, יש בקרות נוספות בתוך מערכת התכנון הקיימת שמטפלת בדיוק בסוגיות הללו אם הבנייה למגורים נוגסת בשטחים פתוחים כאלה או אחרים. כי זה הניגוד האמיתי שיש בתוך התוכניות הללו, שהתוכנית למגורים נכנסת פתאום לאיזה שטח פתוח שלא היתה צריכה להיכנס אליו.
יואב שגיא
מה הבקרה?
ראובן קוגן
בשביל זה יש לנו את הוולקחש"פ – הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.
יואב שגיא
אבל ועדת המשנה גוברת עליה.
ראובן קוגן
לכן אנחנו מייצרים כאן הליך ערר נוסף. מכיוון שלוחות הזמנים כאן לא מחייבים את הפורום לקבל החלטות, אלא בעצם מנחים אותם, אבל מכיוון שהתוכנית לא יכולה להתאשר הם לא עומדים בלוחות הזמנים, אנחנו מקבלים את אותו מערך, לפחות לסוגייה הזאת.
נסים זאב
לא בהכרח יש סתירה בין הרצון העז של הממשלה, שבעזרת-השם בתוך שנה כל אחד ואחד מאתנו יזכה לדירה, ובין תוכניות קיימות של הוועדה המחוזית. במשך 15 שנים הייתי חבר בוועדת תכנון ובנייה ואני מכיר את הסרבול. הממשלה בעצם רוצה לעקוף את הסרבולים הללו. אבל למה אי אפשר לקחת כבסיס את התוכניות שקיימות כבר? מדברים על 160,000 יחידות דיור, על מיליון דונם. אני מציע שזה יהיה הבסיס ושזה יילקח בחשבון.
היו"ר כרמל שאמה
אני מדבר כעת אל הממשלה. שמענו בקשב רב את ההצעה של היועצת המשפטית של הוועדה. בעניין הזה נאפשר חופש הצבעה. לא תהיה משמעת קואליציונית וכל חבר יוכל להצביע על-פי הבנתו. אין עמדה לקואליציה בעניין הזה.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אולי רק בקשה, ברשותך. מכיוון שאין כאן משמעת קואליציונית, אפשר לשמוע את העמדה המקצועית של משרד הפנים?
איתן כבל
למה לך?
היו"ר כרמל שאמה
גברתי היועצת המשפטית, אנא הציגי שוב את ההצעה שלך, בבקשה.
איריס פרנקל-כהן
ההצעה שלי קובעת כדלקמן: "מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (ב), לא תאושר תוכנית לדיור לאומי אשר אינה תואמת תוכנית מתאר מחוזית אלא באישורה של ועדת המשנה לדיור לאומי, אם נדרש, כאמור בסעיף ...", ובאחד המקומות נוסיף עוד סעיף – שנמקם אותו כנראה באזור ההפקדה – שקובע כדלקמן:

"(א)
לבקשת שני חברי ועדה אשר תוגש ליושב ראש הוועדה תוך 7 ימים ממועד ההחלטה על ההפקדה, תועבר תכנית דיור לאומי אשר אינה תואמת הוראותיה של תכנית מתאר מחוזית לאישור ועדת המשנה לדיור לאומי.

(ב)
הועברה תכנית דיור לאומי לאישורה של ועדת המשנה לדיור לאומי, יחול האמור בסעיף 5.

(ג)
אישרה ועדת המשנה לדיור לאומי את התכנית, יחול האמור בסעיפים 17 ו-18, בשינויים המחוייבים, ממועד שניתנה החלטתה זו."


"האמור בסעיף 5" זה בעצם אותם 15 ימים.
אברהם מיכאלי
ואם לא, אז התוכנית תאושר אוטומטית?
פאינה (פניה) קירשנבאום
מה קורה בתום 15 ימים?
איריס פרנקל-כהן
אם לא, אפשר לקבוע שהתוכנית תיראה כמאושרת.
פאינה (פניה) קירשנבאום
שזה ייכתב. אם לא ניתנה החלטה בתוך 15 ימים יראו את התוכנית כמאושרת.
היו"ר כרמל שאמה
אני אומר לפרוטוקול: אם לא מתקבלת החלטה – התוכנית מאושרת בתוך 15 ימים, ללא צורך בפעולה נוספת.
יהודה זמרת
יש כאן מנגנון של הקלה מתוכנית מתאר ארצית. אלה לא שני מנגנונים ש"ירוצו" בנפרד. צריך לחבר את המנגנונים הללו למנגנון אחד. יש לנו הרי מנגנון שקובע שהוועדה הזאת מאשרת הקלה מתוכנית מתאר ארצית, וקבעתם לוחות זמנים. עכשיו אתם קובעים עוד מנגנון.
איריס פרנקל-כהן
אלה אותם לוחות זמנים, אבל אם לא עומדים ב-15 ימים – נקבע כאן: על אף האמור בסעיף ..., אם יצטרכו לאשר חריגה מתמ"מ לא יחול ההסדר.
יהודה זמרת
אבל שם יש אפשרות בתוך 7 ימים לדחות דיון וכאן אין אפשרות כזאת. אחד רץ ימינה והשני רץ שמאלה.
ראובן קוגן
כבוד היושב-ראש, ההשגה הזאת מחליפה את ההשגה לגבי הוולקחש"פ?
איריס פרנקל-כהן
לא, היא לא מחליפה.
ראובן קוגן
למה לא?
דב חנין
הצעתי שתחליף את כל החוק.
ראובן קוגן
אם אנחנו נמצאים כבר במעמד של המועצה הארצית אז למה צריך גם את המועצה הארצית וגם את הוולקחש"פ?
איריס פרנקל-כהן
יש להניח שאותן תוכניות במילא יהיו במסגרת הוולקחש"פ.
דב חנין
אתה רוצה לפתוח את הדיון בכל החוק מההתחלה? יש לי כל מיני הצעות.
ראובן קוגן
זה האיזון שהושג בין הוולקחש"פ ובין התמ"מ.
איריס פרנקל-כהן
זה לא האיזון.
דב חנין
כל הזמן טוענים שהאופוזיציה עושה כאן פיליבסטר, אבל מסתבר שזה משרד האוצר. אנחנו מדברים רק על האפשרות של בחינה לעוד 15 ימים, זה כל העניין, כדי למנוע טעות גדולה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הנוסח כפי שקראה היועצת המשפטית של הוועדה? אני מקווה שזה יתקבל פה אחד. מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת עו"ד איריס פרנקל-כהן לשינוי הנוסח של סעיף 3 ולהוספת סעיף נוסף, כפי שהוקרא – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה נתקבלה פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אני מבקש, מכיוון שלא ראינו את הנוסח, שהדברים יהיו ברורים בפרוטוקול. הנוסח קובע דחייה של 15 ימים.
גבי גולן
אנחנו מבקשים להגיש הסתייגות של שר האוצר ושל ראש הממשלה לנוסח שאושר כעת בסעיף 3.
שלמה (נגוסה) מולה
מה הבדיחה הזאת? זה לא ייתכן, אדוני היושב-ראש.
היו"ר כרמל שאמה
זכותם.
שלמה (נגוסה) מולה
לא אמרתי שאין להם זכות. לא ייתכן שכאשר לא מתקבלת דעתם מאיימים עלינו.
זאב אלקין
אני מכיר מקרים, אחרי שהכנסת אישרה חוק, אחרי כל השלבים מישהו למחרת מגיש הצעת חוק הפוכה. זה בסדר, זה ייתכן.
שלמה (נגוסה) מולה
ההסתייגות של שר האוצר וראש הממשלה תהיה במליאה ולא פה, נכון?
היו"ר כרמל שאמה
אכן, במליאה.


אנחנו עוברים לסעיף 2: הגדרות ופרשנות.
איריס פרנקל-כהן
אקרא רק הגדרות שהוספו או שונו.


""יישוב מיעוטים" – כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;


"מבנה ציבור" – מבנה לשימושים ציבוריים לצורכי חינוך, תרבות, דת, רווחה ושירותים חברתיים, בריאות, ספורט, מקלט ומחסה ציבורי, תחנת משטרה ותחנה לכיבוי אש וכן מבנה של המדינה, רשות שהוקמה על פי חוק, רשות מקומית או ועדה מקומית המשמש כל אחת מאלה לצורך מילוי תפקידיה;
"מקרקעי ישראל" – כמשמעותם בחוק-יסוד
מקרקעי ישראל, למעט קרקע עירונית שיש בה חוכר לדורות או מי שזכאי להרשם כחוכר לדורות;" – יש כאן בעיה של ניסוח. ננסח את זה מאוחר יותר.

""קרקע עירונית" – כהגדרתה בחוק מקרקעי ישראל התש"ך-1960;

"תכנית לדיור לאומי" – תכנית אשר הוכנה והוגשה על ידי גוף ציבורי המנוי בסעיף 9 והכוללת הוראות מפורטות להקמת 200 יחידות דיור לפחות ולהסדרת השימושים הנלווים להן, בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל וכן תכנית לדיור לאומי בישוב מיעוטים;

"תכנית לדיור לאומי בישוב מיעוטים" – תכנית אשר הוכנה והוגשה על ידי גוף ציבורי המנוי בסעיף 9 והכוללת הוראות מפורטות להקמת 100 יחידות דיור לפחות ולהסדרת השימושים הנלווים להן בתחומו של יישוב מיעוטים, בין בקרקע שעיקרה מקרקעי ישראל ובין בקרקע אחרת, ובלבד שבקרקע שאינה מקרקעי ישראל – 80% לפחות מבעלי הקרקע בתחום התכנית נתנו הסכמתם לתכנית;" – זה תיקון שנכנס לבקשתם של חברי הכנסת חנא סוייד וחמד עמאר.
שאדי חליליה
חבר הכנסת מוחמד סוייד הציע להכניס את זה.
חמד עמאר
הגשתי את ההצעה כבר בישיבה הראשונה. אם זה לא לבקשתי, אצביע נגד ההצעה.
איריס פרנקל-כהן
מן הישיבה הראשונה העליתם בקשות דומות.
חמד עמאר
אני ביקשתי את זה ראשון.
שלמה (נגוסה) מולה
חבר הכנסת חנא סוייד ביקש וראש הממשלה התחייב במליאת הכנסת. צריך להגיד לפחות את האמת.
נסים זאב
גם אני ביקשתי. תרשמו גם אותי.
איריס פרנקל-כהן
""דירות קטנות" – דירות ששטחן המותר לבנייה אינו עולה על 75 מ"ר, כולל מרחב דיור מוגן;".
כרמית יוליס
יש לי הערת ניסוח, בהגדרה "תכנית לדיור לאומי בישוב מיעוטים", בפסקה האחרונה, במקום לומר שאם התוכנית חלה לא במקרקעי ישראל, יש לומר: "באם חלה התוכנית בקרקע אחרת – 80 אחוזים".
איריס פרנקל-כהן
גם זה עניין של ניסוח. עוד נחשוב על זה.
היו"ר כרמל שאמה
יש הצעות אחרות?
פאינה (פניה) קירשנבאום
חבר הכנסת עמאר דיבר על זה וזה מופיע כתיקון שהוצע על-ידי חבר הכנסת חנא סוייד.
חמד עמאר
אני מבקש שיהיה כתוב "בישובי דרוזים".
היו"ר כרמל שאמה
"מיעוטים" לא כולל דרוזים?
חמד עמאר
לא, אני רוצה שיהיה כתוב "בישובים הדרוזים".


בישיבה הראשונה ביקשתי. חבר הכנסת חנא סוייד לא השתתף באותה ישיבה. לא ייתכן דבר כזה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת חמד עמאר, הצהרתי לפרוטוקול בישיבה שבה לא נכחת, כאשר בישרתי על השינוי הזה אמרתי: ביוזמתו של חבר הכנסת חמד עמאר.
פאינה (פניה) קירשנבאום
אבל רשמו כאן את שמו של חבר הכנסת חנא סוייד.
היו"ר כרמל שאמה
נפלה שגגה בידי הייעוץ המשפטי של הוועדה. שגגה אחת מותרת להם ברפורמה כל-כך גדולה. היוזמה והמהלך היו של חבר הכנסת חמד עמאר. אין ויכוח על כך שהיוזמה שלך.
פאינה (פניה) קירשנבאום
שזה יופיע שם.
דב חנין
ראש הממשלה אמר את זה בתשובה לדבריו של חבר הכנסת חנא סוייד במליאת הכנסת.
חמד עמאר
אני ביקשתי את זה בישיבה הראשונה של הוועדה כאשר אתם לא נכחתם.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, לא הייתי אומר אחרת. חבר הכנסת עמאר גם הפנה אותי והאיץ בי לדבר עם ראש הממשלה ו"לסגור" את הנקודה, והוא דיבר עם ראש הממשלה. חבר הכנסת חנא סוייד דיבר על זה במליאה, נכון.
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני היושב-ראש, מה הבעיה לרשום את שניהם? מה הבעיה לרשום שיהיה גם למיעוטים וגם לדרוזים?
היו"ר כרמל שאמה
אין בעיה, אבל היוזמה והמהלך, מי ש"סגר" את זה מול ראש הממשלה, עם כל המשמעויות של זה, הוא חבר הכנסת חמד עמאר, וזה צריך להיאמר.
דב חנין
אלא אם כן ראש הממשלה אומר לא-אמת לכנסת.
ציון פיניאן
"סגירוֹת" נעשות בתוך הקואליציה, לא מחוץ לקואליציה.
קריאה
אני מציע להגיש אי-אמון בממשלה בשל זה ...
דב חנין
ראש הממשלה אמר לכנסת, ואני מצטט מפרוטוקול הכנסת: "עכשיו לגבי פנייתך, חבר הכנסת חנא סוייד, לא הייתי מודע לבעיה המיוחדת שהחוק המוצע עושה למגזר הערבי. הנחיתי עכשיו את מנכ"ל משרדי, וניגש אליי גם כרמל שאמה יושב-ראש הוועדה - - "
היו"ר כרמל שאמה
בשליחותו של חבר הכנסת חמד עמאר.
דב חנין
"- - לראות כיצד מוצאים פתרון לבעיה הזאת".
נסים זאב
אנחנו דנים עכשיו בהיסטוריה של דברי הכנסת? אני לא מבין. אדוני היושב-ראש, תכתוב את כולם, גם אותי. אני מבקש.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, הפרוטוקול מדבר בעד עצמו.
נסים זאב
חבר הכנסת חמד עמאר דיבר בוועדה. עם כל הכבוד לראש הממשלה, הוא לא מעודכן במה שהיה בוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
ראש הממשלה גם העיד שפניתי אליו.
דב חנין
עמיתיי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות גם לחבר הכנסת עמאר בעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
סליחה, כעת אנחנו שומעים הסתייגויות.
דב חנין
בעניין הסתייגות. אני לא ממשיך את הוויכוח ההוא. בישובים של ערבים ודרוזים 100 יחידות דיור זה המון. הקרקע שם מאוד-מאוד מפוצלת, אין כמעט קרקעות שיש בהן אפשרות לבנות 100 יחידות דיור.
היו"ר כרמל שאמה
מה ההסתייגות?
דב חנין
אני מנמק אותה. אתחיל בהצגת ההצעה. אני מציע שבתוכניות מן הסוג הזה בישובים הערבים והדרוזים המספר לא יהיה "100 יחידות דיור", כי לא יהיו תוכניות כאלה. אני מציע שהמספר יהיה "30 יחידות דיור", כדי שזה יהיה מעשי.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין, שבמקום "100 יחידות דיור" יבוא "30 יחידות דיור"? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לקבוע בהגדרת "תכנית לדיור לאומי בישוב מיעוטים" בסעיף 2 "30 יחידות דיור" במקום "100 יחידות דיור" – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
דב חנין
אני מציע להוסיף בסעיף ההגדרות את ההגדרות הבאות:


""דיור בר-השגה" – דיור בהשכרה או במכירה העונה על כל אלה במצורף:

(א)
דיור ייעודי לזכאים – רק משקי בית שיימצאו זכאים לפי מבחן אמצעים וקריטריונים נוספים יאוכלסו ביחידות שנועדו לדיור בר-השגה; בחינת הזכאות והליך האכלוס יתבצע על-ידי משרד הבינוי והשיכון, כפי שיפורט להלן;

(ב)
עלות הדיור נמוכה – עלות הדיור נמוכה ממחיר השוק כפי שקבעה אותו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; עלות דיור בר-השגה בהשכרה יהא שכר דירה חודשי שאינו גבוה מ-25 אחוזים מרמת ההכנסה ברוטו המקסימלית לצורך זכאות" - -
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת דב חנין, אתה יכול לקרוא עכשיו את "כיפה אדומה" בתור הגדרה. מה אתה רוצה?
דב חנין
זאת הגדרה עניינית של "דיור בר-השגה".
היו"ר כרמל שאמה
אבל אין צורך. אין שום אזכור בחוק למונח "דיור בר-השגה", בשום סעיף. לשם מה אתה מוסיף הגדרה כאשר אין שום אזכור בשום סעיף? הסעיפים "סגורים".
דב חנין
הסעיפים לא "סגורים".


- - "לצורך זכאות ותוך התחשבות ברמת ההכנסה באזור התוכנית;

(ג)
שמירה לאורך זמן – הדירה תישאר במאגר של דיור בר-השגה לאורך זמן ואין מדובר בהטבה חד-פעמית למשק בית אחד."


עמיתי חברי הכנסת, הוויכוח על דיור בר-השגה הוא ויכוח מרכזי בהצעת החוק. אני קורא לכם להוסיף הגדרה של "דיור בר-השגה" בחוק הזה. אם לא יהיה כאן דיור בר-השגה יהיה כאן שוב קידום של תוכניות בנייה לטובת עשירים ולא פתרון למי שצריכים פתרונות דיור אמיתיים. זה המבחן של החוק הזה. אם לא יהיה דיור בר-השגה – אין כאן שום פתרון חברתי לשום מצוקת דיור.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין להוספת הגדרה של "דיור בר-השגה"? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש להוסיף בסעיף 2 הגדרה של "דיור בר-השגה", כפי שהוצג – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה. לצערי ההצעה נפלה.
שלמה (נגוסה) מולה
אני מבקש להסתייג בנושא דיור בר-השגה.
פאינה (פניה) קירשנבאום
לא הגענו לסעיף הרלוונטי. כשנדבר על זה נוכל להתייחס.
דב חנין
אין סעיף כזה, ולא יהיה.
שלמה (נגוסה) מולה
בהגדרה "דיור בר-השגה" אנו מבקשים שייכתב כדלקמן: ""דיור בר-השגה" – דיור המיועד למכירה או השכרה במחיר מסובסד לקונה או שוכר, לזוגות צעירים, לסטודנטים ולחסרי דירה".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה להוסיף בסעיף 2 הגדרה של "דיור בר-השגה", כפי שהוצג – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
דב חנין
אנחנו מצטרפים להסתייגות.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מבקשים להוסיף הגדרה של "דיור ציבורי".

""דיור ציבורי" – דירות המנוהלות על-ידי משרד הבינוי והשיכון או גוף מוסמך מטעמו והמושכרות בעלות מסובסדת למי שנמצא זכאי בהתאם לנהלי משרד הבינוי והשיכון".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההגדרה שקרא חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה להוסיף בסעיף 2 הגדרה של "דיור ציבורי", כפי שהוצג – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מבקשים להוסיף הגדרה של "ישוב מיוחד".

""ישוב מיוחד" – ישוב מדורג יותר משנתיים בדירוג 4 ומטה לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחינה סוציו-אקונומית, ורוב הקרקעות הניתנות בו לפיתוח הן בבעלות פרטית; בישובים אלה ניתן לקדם תוכנית גם על קרקעות פרטיות".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההגדרה שהציע חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה להוסיף בסעיף 2 הגדרה של "ישוב מיוחד", כפי שהוצג – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מבקשים להוסיף הגדרה של "קרקעות פרטיות".

""קרקעות פרטיות" – קרקעות פרטיות אשר מוצעות לבנייה" - - -
היו"ר כרמל שאמה
אין צורך להצביע כי זה חלק מן ההסתייגות הקודמת, אומר היועץ המשפטי. תעבור להגדרה הבאה.
שלמה (נגוסה) מולה
תודה. אין לי הצעות נוספות.
יהודה זמרת
בהגדרה "דירות קטנות" נכתב: "דירות ששטחן המותר לבנייה אינו עולה על 75 מ"ר, כולל מרחב דיור מוגן". אנחנו רוצים לומר: "לרבות ממ"ד", כדי שלא יעשו: 75 מ"ר + 9 מ"ר. הממ"ד ייכלל בפנים.
דב חנין
צריך לכתוב: "ובכלל זה ממ"ד".
היו"ר כרמל שאמה
זה כבר ניסוח של הייעוץ המשפטי של הוועדה.


מי בעד סעיף ההגדרות, כולל התיקונים שהוכנסו? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 2, עם התיקונים שהוקראו – רוב

נגד – 3

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 2 נתקבל.
פאינה (פניה) קירשנבאום
חבר הכנסת חנין, אתה נגד דיור בר-השגה? אתה נגד דירות לזוגות צעירים?
דב חנין
אין דיור בר-השגה בחוק.
פאינה (פניה) קירשנבאום
זה בדיוק הסעיף.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת דב חנין, אתה לא מפסיק להפריע לניהול הדיון.
דב חנין
אין דיור בר-השגה בחוק.
פאינה (פניה) קירשנבאום
תגדיר מה זה "דיור בר-השגה".
דב חנין
הצעתי הגדרה ל"דיור בר-השגה", אבל הקואליציה לא רוצה לקדם דיור בר-השגה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו עוברים לשם החוק.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, נימקתי את הדברים בהרחבה. החוק הזה הוא לא חוק של האצת בנייה. אני מציע ששם החוק יהיה "פירוק מערכת התכנון מבלי להאיץ את הבנייה". הרי אמרתם שבמשך שלוש שנים וחצי לא צריך לעשות כלום.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו החשובה של חבר הכנסת דב חנין לשנות את שם החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לשינוי שם החוק, כפי שהוצג – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.
דורון אביטל
אני מציע ששם החוק יהיה "חוק המעקף הממשלתי העצמי".
שלמה (נגוסה) מולה
זאת הצעה של כל סיעת קדימה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת דורון אביטל לשינוי שם החוק ל"חוק המעקף הממשלתי העצמי"? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ דורון אביטל וסיעת קדימה לשינוי שם החוק, כפי שהוצג – 3

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.


נצביע כעת על שם החוק.
איריס פרנקל-כהן
אני מציעה: "חוק להאצת הליכי תכנון ובנייה לבנייה למגורים (הוראת שעה)".
אברהם מיכאלי
זה לא מה שכתוב בכותרת. בכותרת כתוב "שינוי בהליכי תכנון להאצת בנייה". היא מציעה כאן שֵם אחר.
היו"ר כרמל שאמה
לא שמעתי מישהו שהתנגד.
איריס פרנקל-כהן
בכותרת כתוב: "להאצת הבנייה". מה שאנו עושים בחוק הוא לא האצת הבנייה אלא האצת הליכי התכנון.
אברהם מיכאלי
אני רוצה להצביע על הצעת הממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
הממשלה לא התנגדה לתיקון השם.
שלמה (נגוסה) מולה
יש לי הסתייגות לשם החוק. אני מציע שהשם יהיה: "חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים ללא דיור בר-השגה".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה לשינוי שם החוק, כפי שהוצג – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.


מי בעד השם המקורי של החוק, כפי שהוצג בהצעת הממשלה? מי נגד?

הצבעה

בעד שם החוק – 7

נגד – 3

נמנעים – אין

שם החוק נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
שם החוק נתקבל.
נסים זאב
אני מבקש לרשום לי הסתייגות לשם החוק, לצורך דיבור, שיירשם "בנייה ותכנון" ולא "תכנון ובנייה", כי אנחנו קודם כול בונים ואחר-כך מתכננים.
פאינה (פניה) קירשנבאום
כבוד היושב-ראש, אני מבקשת לשמוע שוב את הסעיף בעניין המיעוטים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על הבקשה שלי לדיון מחדש בסעיף 11. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד בקשה לדיון מחדש בסעיף 11 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
הבקשה לדיון מחדש בסעיף 11 נתקבלה.
איריס פרנקל-כהן
לאחר המילים "היועצים המקצועיים של הוועדה" יתווסף: "כאמור בפסקאות (3)-(8) בסעיף 7". הסעיף עוסק ביועצים המקצועיים של הוועדה. אחד היועצים הוא היועץ המשפטי, וסעיף 11 מחייב אותם לתת חוות דעת בתוך פרק זמן מסוים. לא הגיוני שהייעוץ המשפטי יינתן רק 21 ימים אחרי קליטת התוכנית. יועץ משפטי צריך לתת את חוות דעתו כל הזמן. לכן לא היה הגיוני לכרוך את כולם ביחד.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד השינוי שהציעה היועצת המשפטית של הוועדה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעה לתיקון סעיף 11, כפי שהציעה עו"ד איריס פרנקל-כהן – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה נתקבלה פה אחד. הסעיף אושר עם השינוי שהציגה היועצת המשפטית של הוועדה.


אני מעלה בקשה לדיון מחדש בסעיף 12. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד בקשה לדיון מחדש בסעיף 12 – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
אין מתנגדים. הבקשה לדיון מחדש בסעיף 12 נתקבלה.
שירה ברנד
מכיוון שהכנסנו שינויים שונים בסעיפי ההגדרות ובסעיפי הוראות התוכנית, אנחנו מבקשים לתקן את פסקה 12(א)(1) כדלקמן: "עיקרי התוכנית, הוראותיה והתאמתה להוראות החוק".
איריס פרנקל-כהן
כלומר, לא לכרוך את זה במטרות.
שירה ברנד
נכון, כי נכנס סעיף ההוראות. נושא הדירות להשכרה נמצא בעיקר בסעיף ההוראות. לכן אנחנו מדברים על "עיקרי התוכנית, הוראותיה והתאמתה להוראות החוק".
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני היושב-ראש, יש לי הסתייגות בעניין זה.
דב חנין
אני מציע הצעה אחרת. אני מציע שהנוסח של פסקה 12(א)(1) יהיה כדלקמן: "עיקרי התוכנית, לרבות אומדן צורכי ציבור בשטח התוכנית והסביבה העלולה להיות מושפעת מן התוכנית; אומדן צורכי הציבור יתייחס, בין היתר, ליחס בין מחירי הדיור להכנסה הממוצעת באזור, אחוז הדירות להשכרה ומיקומן" – זה בתשובה להערתך, אדוני היושב-ראש – "תמהיל גודל הדירות הקיים באזורים השונים, מקבלי סיוע בשכר דירה ודיור ציבורי, המלצות לגבי הכמות הנדרשת לדיור בר-השגה, דיור ציבורי, דיור לאוכלוסיות עם צרכים ייחודיים, גודל הדירות הנדרש והיחס בין דיור בר-השגה לשכירה ולרכישה".


אני מציע להוסיף עוד פסקה, לפיה "התוכנית תצטרך לכלול את השטחים המיועדים למבני ציבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, לתשתיות, לתחבורה ולחניה הנדרשים לצורך התוכנית המוצעת וקיומם בתחומה של התוכנית ובסביבתה הקרובה באופן ובכמות הנותנים מענה לצרכים הנובעים מן התוכנית".
בסיפה אני מציע להוסיף
"לצורך סעיף זה, "סביבתה" – לא רק הסביבה הקרובה אלא סביבה בכלל שעלולה להיות מושפעת מן התוכנית, ובנוסף הצגת שטחי הציבור תהיה בהשוואה לנדרש, על-פי תדריך קרקע להקצאת צורכי ציבור שאושר בהחלטת ממשלה מיום 28 בינואר 2011".
שלמה (נגוסה) מולה
קדימה מצטרפת להסתייגות.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההצעה של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעות חה"כ דב חנין וסיעת חד"ש לשינוי סעיף קטן 12(א), כפי שהוצגו – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההצעות לא נתקבלו.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעות לא נתקבלו ויועברו כהסתייגויות למליאה.
שלמה (נגוסה) מולה
אנחנו מבקשים להוסיף את סעיף קטן 12(ה), כדלקמן: "חוות דעת המתכנן והיועצים יפורסמו באתר של משרד הפנים ומשרד ראש הממשלה שבועיים לפני דיון הוועדה".
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הצעתו של חבר הכנסת מולה? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת חה"כ שלמה מולה וסיעת קדימה להוספת סעיף קטן 12(ה), כפי שהוצג – 3

נגד – 7

נמנעים – אין

ההצעה לא נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
ההצעה לא נתקבלה ותועבר כהסתייגות למליאה.


מי בעד סעיף 12, עם השינוי שהוצג בו? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 12, עם התיקון כפי שהוצג – 7

נגד – 3

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 12 נתקבל.


נצביע על בקשה לדיון מחדש בסעיף 33. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד בקשה לדיון מחדש בסעיף 33 – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

הבקשה נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
הבקשה לדיון מחדש בסעיף 33 נתקבלה.


השינוי שאנחנו מבקשים להכניס, לאור בקשתו של חבר הכנסת דב חנין שכל כך דאג לשר הפנים, שהאחריות תהיה גם של ראש הממשלה וגם של שר הפנים והם יהיו ממונים על ביצוע חוק זה, והם יהיו רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע החוק.
נסים זאב
עד כדי כך אתה מתעלם ממני? כאשר נכנסתי על מה דיברתי?
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת נסים זאב, ברור שזה ממך. לא הבנת.


"ראש הממשלה ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו".


מחקו כאן את "באישור הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה של הכנסת"?
איריס פרנקל-כהן
כך רצתה הממשלה. אני סבורה שאין זה נכון. צריך להשאיר את זה.
יהודה זמרת
כל עוד לא יהיו תקנות. יש הרבה תקנות על-פי חוק התכנון והבנייה. אנחנו מנסים לייעל את ההליכים.
היו"ר כרמל שאמה
אתה כותב תקנות?
יהודה זמרת
פרט לתקנות מסוימות שמתייחסות לתשתית שצריך לכתוב אותן - - -
היו"ר כרמל שאמה
אני לא מבין מה הבעיה. אני רוצה להבין למה זה מעכב. כדי להביא תקנות לאישור אתה צריך לכתוב אותן, לנסח אותן. מרגע שניסחת אני מבטיח לך שתוך שבוע הן יאושרו. אם תוך שבוע הוועדה לא תדון בתקנות המוצעות, הן יאושרו אוטומטית. בסדר? אני מתחייב לפרוטוקול כיושב-ראש הוועדה להעמיד לדיון את התקנות בשבוע שהן יוגשו, אלא אם כן תעביר אותן ביום רביעי או חמישי. האמן לי, אני רוצה לפחות כמוך, או אפילו יותר ממך, שהחוק הזה יתקדם.
גבי גולן
הוספנו את שר הפנים לפי הצעת רוב חברי הוועדה. עכשיו להוסיף עוד הליך – זה גם ראש הממשלה וגם שר הפנים, וההליך הזה אורך זמן רב עד שמסכימים להגיש יחד, ואחר-כך שוב לקיים דיון בוועדה ולהגיע לסיכום בין שלושה מוסדות – זה כמעט בלתי אפשרי.
דב חנין
לא צריך להגיע לסיכום. הדיון בכנסת יהיה קצר.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא מבין מדוע זה מעכב, כי כל מה שמתווסף כאן הוא דיון באחת מוועדות הכנסת שתאשר את התקנות. מאחר ואנחנו קובעים כאן איזו ועדה תקיים את הדיון, ואני מתחייב שהדיון לא יעוכב ויתנהל באופן מהיר – אתה רואה, הוועדה אתכם בעניין הזה, הוועדה להוטה שהתהליכים יואצו, אבל עלינו להשאיר מינימום של פיקוח פרלמנטרי.
שירה ברנד
היום תקנות התכנון והבנייה ברובן לא מגיעות לכנסת. אלה תקנות טכניות שעוסקות בנושאים טכניים.
נסים זאב
מי צריך את אישור הוועדה? ממתי מביאים תוכניות לוועדה? אנחנו לא ועדת תכנון ערים. זה בדיוק כפי שרוצים להקים ועדה פרלמנטרית לחקור את השמאלנים.
דב חנין
זה לא התוכניות אלא התקנות.
יהודה זמרת
אבל התקנות ברובן עוסקות בנושאים טכניים: תנאי סף, קליטה, יציאה. התקנות טכניות. הנושאים המהותיים נחקקו בחוק.
נסים זאב
זה באמת לא הגיוני. תשאירו את זה במשרד הפנים, תנו לשר הפנים "לשבור את הראש" על התקנות.
פאינה (פניה) קירשנבאום
כבוד היושב-ראש, אף פעם לא הובאו תקנות התכנון והבנייה לוועדה. תמיד מציעים משרדי הממשלה ואנחנו מקבלים את התקנות כפי שהן, בייחוד בכל הקשור לתוכניות. אני סבורה שאנחנו לא צריכים את זה.
היו"ר כרמל שאמה
אם חברי הכנסת לא רוצים לדון בתקנות, לא אכפה עליהם.
דב חנין
אנחנו רוצים לדון בזה.
היו"ר כרמל שאמה
אם חברי הכנסת לא רוצים לפקח, לא אכפה את זה עליהם.
דב חנין
אנחנו רוצים לפקח.
היו"ר כרמל שאמה
נצביע על סעיף 33 כפי שהוקרא, ללא צורך באישור ועדה מוועדות הכנסת, בתוספת שהשרים האחראים על חוק זה ידווחו לוועדה המשותפת אחת ל-4 חודשים החל מיום פרסומו של חוק זה על ההתקדמות ביישומו. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 33 המתוקן, כפי שהוצג – רוב

נגד – 3

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 33 נתקבל.
דב חנין
אני מברך על כך שבכל זאת נכנס שר הפנים, ביום האחרון, ברגע האחרון ...
נסים זאב
ממש "הצלת" את כבודו ...
היו"ר כרמל שאמה
נקרא את הנוסח של סעיף 35.
איריס פרנקל-כהן
"הוראת שעה
35.
(א)
חוק זה יחול לעניין תכנית לדיור לאומי המוגשת לוועדה לדיור לאומי ואשר התקיים דיון בה לפני הוועדה והוחלט על הפקדתה, בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד תום 18 חודשים מהמועד האמור.(ב)
על אף הוראות סעיף קטן (א), חוק זה יחול גם על תכנית לדיור לאומי שהוגשה למוסד תכנון לפני תחילתו של חוק זה, ובלבד שהועברה לוועדה לדיור לאומי בתוך התקופה האמורה בסעיף קטן (א); הועברה תכנית כאמור, תמשיך הוועדה לדון בה לפי הוראות חוק זה מהשלב שאליו הגיע מוסד התכנון שאליו הוגשה, ואולם –
(1)
אם לא החליט מוסד התכנון על הפקדת התכנית לפני שהועברה לוועדה, לא תדון הוועדה בתכנית אלא אם כן צורפו לה חוות הדעת כאמור בסעיפים 9(ב), 11 ו-12;
(2)
אם החל מוסד התכנון בשמיעת התנגדויות לתכנית לדיור לאומי לפני שהועברה לוועדה, רשאית הוועדה להמשיך ולדון בתכנית, ובלבד שתשמע את כל המתנגדים בעצמה או באמצעות חוקר, ורשאית היא לשמוע המתנגדים באמצעות חוקר ששמע את המתנגדים טרם העברת התכנית אליה.(ג)
ראש הממשלה ושר הפנים רשאים להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 8 חודשים, באישור הכנסת, לאחר המלצת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולוועדת הכלכלה של הכנסת."
דב חנין
אני מבקש להציג הסתייגויות.
היו"ר כרמל שאמה
כבר הצבענו על ההסתייגויות.
נסים זאב
אני מבקש הסתייגות לשם דיבור, להאריך את זה בעוד 18 חודשים.
כרמית יוליס
אנחנו מתנגדים מאוד לתוספת הזאת. החלטת הממשלה והחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה התייחסה לתקופה קצובה של 18 חודשים. ההליכים בעניין הרפורמה בתכנון ובנייה מתקדמים מאוד ואנחנו לא מעוניינים להאריך את זה לתקופות נוספות.
איריס פרנקל-כהן
אני חוזרת על ההערה שלי מן הדיון הקודם בעניין הזה. למעשה מדובר כאן בחוק שמשלם מחיר כלשהו, מוותר על חלק מהליכי התכנון, ויש לו גם משמעויות קנייניות שנותנות איזו עדיפות לתכנון על מקרקעי ישראל ולא על קרקעות אחרות. לכן אני סבורה שכאשר הממשלה והגורמים המקצועיים שמשרתים אותה קבעו ש-18 חודשים הם התקופה הנכונה כדי לתת מענה למצב החירום, אין צורך ואין שום נחיצות להאריך את זה לתקופה נוספת.
נסים זאב
נדבר בעוד 18 חודשים ותגידי לי כמה זה התקדם. מה שנראה היום חירום, בעוד 18 חודשים יהיה דאבל-חירום.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.


מי בעד הסעיף כפי שהוצג? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 35, כפי שהוקרא – רוב

נגד – 3

נמנעים – אין

הסעיף נתקבל.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 35 נתקבל.


באשר לסעיף שביקש חבר הכנסת חמד עמאר להוסיף לגבי ישובים המיעוטים. הודעה אישית של הייעוץ המשפטי, בבקשה.
תומר רוזנר
לבקשת חבר הכנסת עמאר, אני מבקש להבהיר שהדברים שנאמרו קודם על-ידי היועצת המשפטית, לגבי היוזמה לתיקון החוק באופן שיכלול את ישובי הדרוזים, נפלה בהם שגגה, מתוך שכחה של רגע. חבר הכנסת עמאר עמד מאחורי היוזמה הזאת.
שלמה (נגוסה) מולה
אדוני, אני מבקש להגיש רביזיה לצורך נימוק הסתייגויות, כי אנחנו הגשנו את ההסתייגויות בזמן. אני מבקש רביזיה על סעיפים 9, 10, 14, 19 ו-22 כדי שאוכל לנמק את הצעותינו.
זאב אלקין
אם כך, אני מבקש רביזיה על סעיף 2.
היו"ר כרמל שאמה
יש רביזיה על כל הסעיפים.
אברהם מיכאלי
מתי ההצבעה?
היו"ר כרמל שאמה
נפרסם לעוד חצי שעה. נא לפרסם סדר יום לשעה 14:20, הצעות לרביזיה על כל הסעיפים שצוינו.


(הישיבה נפסקה ב-13:45 ונתחדשה ב-13:48)
היו"ר כרמל שאמה
אני מחדש את הישיבה.


בשגגה השמטנו את סעיף התוספת. אנחנו מצביעים על התוספת שמגדירה את האיגודים ואת הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבנייה, והכול בהנחיית היועץ המשפטי של הוועדה. אין צורך לקרוא את התוספת.
ערן ניצן
אנחנו מבקשים להוסיף את איגוד הקבלנים והבונים לתוספת.
איריס פרנקל-כהן
זה כל-כך לא קשור.
היו"ר כרמל שאמה
אנשי הייעוץ המשפטי טוענים שאתה לא יכול להציג עכשיו הצעה כי אתה לא חבר כנסת.


מי בעד אישור התוספת? מי נגד?

הצבעה

בעד התוספת לחוק – 5

נגד – אין

נמנעים – אין

התוספת נתקבלה.
היו"ר כרמל שאמה
התוספת נתקבלה.


עכשיו סופית השלמנו את חקיקת החוק מאחר ונמשכו כל הבקשות לדיון מחדש.
תומר רוזנר
רק הערה טכנית לממשלה שביקשה להגיש הסתייגות. נצטרך לקבל את המכתבים החתומים בידי השרים, על מנת שתוכלו להגיש הסתייגות, עד ליום חמישי בשעה 10 בבוקר.
היו"ר כרמל שאמה
שיהיה בשעה טובה לכל אזרחי ישראל. הבאנו בשורה שאולי לא כל האזרחים מבינים את המשמעות שלה ואת גודלה, אבל אני בטוח שבתוך זמן קצר יתחילו להרגיש אותה, במובן החיובי.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50

קוד המקור של הנתונים