ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/07/2011

חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 19), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
25
ועדת הכלכלה

20.7.11


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 590
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י"ח בתמוז התשע"א, (20 ביולי 2011), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 19) (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"א-2011

של חה"כ פניה קירשנבאום, חה"כ כרמל שאמה, חה"כ איתן כבל, חה"כ יואל חסון, חה"כ אמנון כהן, חה"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ, חה"כ מירי רגב, חה"כ רוברט טיבייב, חה"כ אריה ביבי, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ אנסטסטיה מיכאלי, חה"כ דוד רותם, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ יעקב אדרי, חה"כ חיים אמסלם, חה"כ זאב ביילסקי, חה"כ חמד עמאר, חה"כ אלכס מילר, חה"כ שלמה מולה, חה"כ ליה שמטוב, חה"כ אלי אפללו, חה"כ אופיר אקוניס, חה"כ נחמן שי, חה"כ ציון פיניאן, חה"כ חנא סוייד, חה"כ דב חנין, חה"כ משהו גפני, חה"כ חיים כץ (פ/2320)
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה - היו"ר
פניה קירשנבאום
מוזמנים
אסף מיכאל

משרד האוצר

ניר ברטל

ראש ענף אגף שוק ההון, משרד האוצר

רעות רבי

אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד הילה דוידוביץ

משרד המשפטים

ברוניסלבה חירמן

מרכזת בכירה כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד בתיה לונדון

יו"ר ועדת רכב, איגוד חברות הביטוח

אסף חגי פריי

יו"ר, הפול-תאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה

עו"ד זהר גרינברג

צוות רשויות בעמותה, מועדון האופנועים הישראלי

גיורא נדל

חבר בענף הרכב הדו גלגלי, איגוד לשכות המסחר

סתו נדל

חבר בענף הרכב הדו גלגלי, איגוד לשכות המסחר

נסים רזימין

דו גלגלי

זיו ארוך

עורך האתר "ליכודניק"
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
ניר ימין
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 19) (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"א-2011

של חה"כ פניה קירשנבאום, חה"כ כרמל שאמה, חה"כ איתן כבל, חה"כ יואל חסון, חה"כ אמנון כהן, חה"כ יוליה שמאלוב ברקוביץ, חה"כ מירי רגב, חה"כ רוברט טיבייב, חה"כ אריה ביבי, חה"כ רוברט אילטוב, חה"כ משה (מוץ) מטלון, חה"כ אנסטסטיה מיכאלי, חה"כ דוד רותם, חה"כ זבולון אורלב, חה"כ יעקב אדרי, חה"כ חיים אמסלם, חה"כ זאב ביילסקי, חה"כ חמד עמאר, חה"כ אלכס מילר, חה"כ שלמה מולה, חה"כ ליה שמטוב, חה"כ אלי אפללו, חה"כ אופיר אקוניס, חה"כ נחמן שי, חה"כ ציון פיניאן, חה"כ חנא סוייד, חה"כ דב חנין, חה"כ משהו גפני, חה"כ חיים כץ (פ/2320)
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו פותחים ישיבה שנייה של ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מספר 19) (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וחברי כנסת אחרים, יש פה רשימה ארוכה, אין צורך לקרוא. אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו מתכנסים לגרסה אחת מתוך הגרסאות שלא הוכרעו בישיבה הקודמת והאוצר, איזה גרסה מועדפת עליכם?
אסף מיכאל
מבחינתנו---
פניה קירשנבאום
דבר, שאני אשמע אותך.
אסף מיכאל
אני גם אמרתי לךְ במלוא הכנות, אנחנו שוחחנו אתמול. אני שוחחתי אתמול עם חברת הכנסת קירשנבאום, הסברנו לה שאגף שוק ההון, המפקח על הביטוח, מתנגד להצעת החוק. יחד עם זאת, מבחינתנו הגרסה שהיא---
היו"ר כרמל שאמה
ד'?
אסף מיכאל
כן.
היו"ר כרמל שאמה
אוקי. א' ב' ו-ג', אנחנו תיכף נמחק אותן. ד' זה 'קבעה הרשות תעריפי ביטוח לפול, יעמוד מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח על שישה אחוזים מעלות הסיכון הטהור בשוק החופשי'.
אסף מיכאל
כמובן, ככל שתאפשר לי בהמשך, אני אתייחס למספר נושאים.
ניר ימין
(מקריא): "חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מספר 19), התשע"א-2011.

"תיקון סעיף 7. 1. בפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן – הפקודה), בסעיף 7(ד), במקום "(הוראת שעה), התשנ"ז-1996, יבוא "(ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר), התשנ"ז-1997 (בחוק זה – הפול)".

מדובר סעיף טכני. סעיף 7(ד) היום אומר כך: 'המנגנון לקביעת תעריפי הביטוח למשתמש ברכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטח במסגרת הפול, כמשמעותו בחוק ביטוח רכב (הוראת שעה), התשנ"ז-1996', שמו של החוק הזה שונה וסעיף 1 מפנה לחוק החדש ובעיקרו הוא טכני.
היו"ר כרמל שאמה
אם הוא טכני, למישהו יש הערות? אין.

מי בעד סעיף 1?
לאה ורון
חברת הכנסת פניה קירשנבאום מצביעה במקום חבר הכנסת רוברט אילטוב.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 1 אושר.

הצבעה

סעיף 1

אושר
ניר ימין
(מקריא): "הוספת סעיף 7א. 2. אחרי סעיף 7 לפקודה יבוא:

"מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח. 7א.". אני קורא, אדוני, את הנוסח המעודכן שהופץ באתר הוועדה, בעקבות הערות שקיבלנו לנוסח שפורסם לקריאה ראשונה מהאוצר, מאגף שוק ההון.

" "מרכיב ההעמסה" - הסכום שבו על מבוטח שלא במסגרת הפול לשאת כתוצאה מעלויות ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול".

בנוסח שפורסם בקריאה הראשונה נאמר 'העלות מתוך עלות הסיכון הטהור בשוק החופשי', אז נמסר לנו, אל"ף, שמרכיב ההעמסה לכשעצמו בסופו של דבר הוא סכום, הוא לא עלות מתוך עלות הסיכון הטהור, אלא הוא סכום שמתקבל מאיזה שהיא משוואה מסוימת, ובי"ת, שהוא לא מתוך עלות הסיכון הטהור בשוק החופשי, כי זה שיעור מתוך עלות הסיכון הטהור, כפי שאנחנו נראה בסעיף האופרטיבי, ולא צריך את עלות הסיכון הטהור בשוק החופשי. אם האוצר ירצה להרחיב לגבי ההבדל בין עלות הסיכון הטהור לעלות הסיכון בשוק החופשי, אני אשמח, אני אגיד מה אני הבנתי; שעלות הסיכון הטהור היא בסוף מה שחברות הביטוח גובות מהמבוטחים שלהן בפועל, כשעלות הסיכון הטהור בשוק החופשי היא מה שהן מקבלות לפי דוחות אקטואריים של מפעילי מאגרי מידע לפי פקודת ביטוח רכב מנועי, ומרכיב ההעמסה צריך להתייחס כמובן לתעריפי הביטוח שנגבים בפועל ולא להמלצות שהם מקבלים מהמפעילים.
אסף מיכאל
ניר הסביר את זה בסדר גמור.
היו"ר כרמל שאמה
יש למישהו הערות?
פניה קירשנבאום
יש לי שאלה. בחוק הזה אנחנו מתייחסים מהיום והלאה לפול הזה, או שהחוק הזה לוקח בחשבון גם את החובות רטרואקטיבית? כשאתה מקריא פה, מהיום והלאה, השישה פלוס פול זה מהיום והלאה?
ניר ימין
אם לא נאמר שום דבר, אז זה חל לעתיד.
אסף מיכאל
אני מניח שאת מתייחסת לעניין הגירעון האקטוארי הכבד שהפול נושא עליו מאירועים שקרו לפני תיקון החוק.
פניה קירשנבאום
אז אני לא רוצה שזה ייכלל, אני רוצה שזה יהיה מיום החוק.
היו"ר כרמל שאמה
איך אפשר להבטיח את זה? להגיד שכל התוספת---
ניר ימין
אני חושב שזה משתמע מהצעת החוק.
היו"ר כרמל שאמה
לא, אבל אי אפשר לסדר את זה שהתוספת במרכיב ההעמסה לא תופנה להקטנת הגירעון, אנחנו רוצים שתהיה הוזלה בביטוח. זה לא חוק להקטנת הגירעון, זה חוק להוזלת דמי הביטוח. אם אנחנו---
ניר ברטל
אני אתייחס. הצעת החוק כפי שהיא מנוסחת, עבורנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את הנתונים שידועים לנו עבור אותה שנה ובהתבסס עליהם אנחנו נקבע את התעריפים לשנה הבאה. משמע, אין כאן בכלל התייחסות, לא תהיה התייחסות לגירעונות עבר שהפול נושא עליו.
אסף מיכאל
אני חושב שאחר כך, אדוני, בסעיף האופרטיבי, לא בהגדרות, בנוסח המעודכן אנחנו כתבנו מרכיב ההעמסה הצפוי ולכן אני חושב ש---
ניר ברטל
נכון, אנחנו מתייחסים תמיד קדימה. שוב, בעצם יש כאן הוראה, שהיא תושת על הממונה, איך שהממונה יפעל, הוא יסתכל קדימה, יניח הנחות קדימה לגבי למשל מספר אופנועים צפויים בפול, הנחות אקטואריות שאנחנו ניעזר באנשי המקצוע, הנחות אקטואריות לגבי הגירעון הצפוי ובהתאם אנחנו נגזור את התעריפים. זאת אומרת, כל פעם יש כאן צפייה קדימה ולא---
פניה קירשנבאום
אני לא בטוחה שעד עכשיו, עקב ירידה או הערכה שיירדו מחירי הביטוח, אתם תצפו שתהיה תוספת של אלפי כלי רכב דו גלגליים ואז הביטוח שוב יעלה כי יש לכם איזה שהוא צפי שהפול יעלה. זאת אומרת, המטרה של החוק היא להוזיל ביטוח ולא לעשות הערכות אקטואריות שבסופו של דבר או ישאירו את הביטוח באותה רמה או יעלו את הביטוח. מי מפקח על הנקודה הזאת?
אסף מיכאל
הנקודה הזו ברורה, ושוב, והיה וההנחות שהממונה הניח לא יתממשו בשנה אחת ולמשל הגירעון, בסוף שנה נראה שמרכיב ההעמסה יעמוד למשל על 6.2, התעריף יתוקן בהתאם, אם יעמוד על 5.9, התעריף יתוקן בהתאם.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו צריכים לקבוע שהתעריף הוא 6%.
אסף מיכאל
בוודאי. אנחנו קובעים עכשיו תעריפים על בסיס 6% מרכיב העמסה. שוב, כמו שהסברנו, אנחנו נשתמש בהנחות לצורך הגעה לתעריף הזה, היה ושגינו בהנחות, הן כלפי מעלה, הן כלפי מטה, כל שנה זה יתוקן ולכן אין מקום לחשש.
פניה קירשנבאום
כבוד היושב ראש, נוצר חשש בלבי, ברגע זה, ואני מתארת לך מצב, איך אנחנו מעגנים את זה בחוק? אין לי מושג, אבל נתאר מצב. נכון להיום הפול זה 3.75 ועקב כך העלייה במחירי הביטוח. עכשיו הגדלנו את זה ל-6% ויבוא אלינו שוק ההון, האחראי על הביטוחים, ויגיד 'אנחנו מעריכים שיהיה יבוא של כלי רכב כאלה, לכן הפול יהיה ככה וככה', ולכן אין טעם להוזיל את הביטוח כי הפול 6% יהווה את התוספת של כלי הרכב.
ניר ברטל
אז כשתסתיים שנה כספית, את תראי בפול בדיוק מה הגירעון שנוצר ואת תראי בדיוק איזה שיעור זה, ואת תראי אם זה עמד על---
פניה קירשנבאום
אנחנו לא מדברים רק על גירעון, אתה לוקח את הגירעון פעם אחת, פעם שנייה אקטואריה מה יהיה בשנה הבאה, אתה מביא את זה לאיזה שהוא איזון בנקודה שנוחה לך---
ניר ברטל
בסוף כל שנה יהיה דין וחשבון, את תוכלי לראות בדיוק אם הגירעון של הפול... ואז יש פה מבחן שנתי, כל פעם שהדוח הכספי---
היו"ר כרמל שאמה
החישוב הוא רק שנתי?
אסף מיכאל
כן, כי אנחנו מקבלים בסוף שנה, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים אחרי את הנתונים הכספיים של הפול, בהתאם ל---
פניה קירשנבאום
הוא לוקח גירעון שנה אחורה, הערכה של מה שהולך לקרות שנה קדימה, ועושה בין זה איזון.
היו"ר כרמל שאמה
לא עשיתם אז את ההעלאה באמצע השנה בפעם האחרונה, במהלך השנה?
אסף מיכאל
כן.
היו"ר כרמל שאמה
כלומר זה לא היה אחרי העדכון במהלך השנה.
אסף מיכאל
כן, כי יש הבדל בין שאתה יודע שהמצב לאורך שנים הוא מצב גירעוני ואתה רוצה לתקן אותו, לבין ההוראה הזו, שבעצם מחייבת אותנו אחת לתקופה לעמוד ביעד של 6%. זה מצב שונה לחלוטין.
נסים רזימין
כבוד היושב ראש, אולי כדאי שהוא יספר לנו מה קורה היום בפועל בשביל שנדע את החישוב שלהם, מה הגירעון האמיתי היום.
פניה קירשנבאום
הם יידעו את זה רק בסוף השנה.
נסים רזימין
איזה שקלול הם עושים נכון להיום, לפי איזה חשבון של כמה כלים, של כמה---
אסף מיכאל
אני לא עושה שקלול היום. אני לא יודע כמה אתה מצוי בפרטים, אבל היום אין לי הוראה כזו, אני לא נדרש היום ל-6%.
נסים רזימין
לא, ב-3.75.
אסף מיכאל
יש כאן חקיקה חדשה שתחייב אותי מעתה ואילך לקבוע תעריפים בהתאם למרכיב העמסה של 6%.
נסים רזימין
אז למה אתה עושה שקלול?
אסף מיכאל
המפקח על שוק ההון יעמוד בהוראות החוק. זה בדיוק מה שכתוב, זה בדיוק מה שהמפקח יעמוד בהוראות החוק.
נסים רזימין
אתה מתחמק מהשאלה. אני רוצה לדעת היום 3.75---
פניה קירשנבאום
רגע, איפה בחוק כתוב שאתה צריך לעשות שקלול בין גירעון שנה קודמת לאקטואריה של השנה הבאה.
ניר ברטל
סעיף 7ב.
פניה קירשנבאום
טוב, שנדע מה לתקן עכשיו.
גיורא נדל
אני מבקש רגע לשאול שאלה. ביסודו של דבר החוק הזה אמור לשים על השולחן משוואה מהפשוטות שקיימות. הדבר הראשון שלא היה ברור לגמרי מקריאת החוק הוא שכשאתם מדברים על הענף, צריך להיות ברור שמדובר בענף ביטוח החובה. כלומר אותם 6% שאנחנו מדברים עליהם הם אחוז---
אסף מיכאל
אבל כתוב פול, אין פול במקיף.
גיורא נדל
כן, אבל הענף הוא לא הענף בפול, אלא ענף ביטוח החובה, ואם לצורך הפשטות, אני אתאר את המצב בצורה הכי פשוטה---
פניה קירשנבאום
אנחנו מדברים על ביטוחי חובה בלבד.
אסף מיכאל
אבל כתוב 'פול'.
גיורא נדל
אני מדבר על ההגדרה 'הענף'. אני ראיתי שם---
אסף מיכאל
לא רק שכתוב 'פול', גם כתוב ברחל בתך הקטנה שמרכיב ההעמסה, הקבוצה שתיהנה ממנו היא רק האופנועים. כתוב את זה שחור על גבי לבן.
גיורא נדל
אני רק מבקש שתתאר את הנוסחה בצורה כזאת שכולנו נבין אותה. אם לדוגמה סך כל הענף משלם בשנה 4.5 מיליארד שקל, או 4 מיליארד שקל, 6% מזה זה 240 מיליון וזה הסכום שצריך ללכת באופן פשטני מאוד לטובת תיק האופנועים בפול. זאת התוצאה הסופית. מה שאני מבקש לדעת, איך החוק בניסוחו ומהיום ואילך, כמו שאתה הבטחת ותיארת והסברת, מגשים בדיוק את רשימת המכולת הקטנה ששמתי כאן על השולחן.
אסף מיכאל
מי שכתב את החוק, מוזמן לתת לך את הפרטים.
גיורא נדל
האם תיארתי את זה נכון?
פניה קירשנבאום
אבל אתה תעשה חישוב, לא היועץ המשפטי.
היו"ר כרמל שאמה
האם הדברים שלו לא משתקפים בחוק?
אסף מיכאל
הוא מבקש להסביר איך החוק---
פניה קירשנבאום
לא, הוא לא אמר איך החוק מסביר, הוא שואל איך אתה תעשה חישוב.
אסף מיכאל
הוא מבין את המשוואה, הוא שאל איך החוק במלים מתרגם את המשוואה הזו.
פניה קירשנבאום
זה מה ששאלת? איך החוק מתרגם את זה?
גיורא נדל
כן.
ניר ימין
אני יכול לקרוא את הסעיף שמתייחס לכך ואם צריך לעשות בו תיקונים, נעשה בו תיקונים, אבל הסעיף אומר---
אתי בנדלר
אבל אולי כדאי לגמור קודם את ההגדרות.
ניר ימין
כן, יש עוד הערות להגדרות?
זוהר גרינברג
לגבי ההגדרה של מרכיב ההעמסה, מה שאמר הדובר הקודם הוא שבעצם הכוונה במרכיב ההעמסה זה להשית אחוז מסוים, לצורך העניין 6%, על כלל פרמיות החובה בענף ביטוח הרכב בישראל, וההגדרות כפי שהן כרגע הן לא ממש נוגעות בעניין הזה. אם אנחנו עושים הגדרה שאומרת שמרכיב ההעמסה יהיה 6% מכלל הפרמיות הנגבות בענף ביטוח החובה בישראל, זה דבר שאין בעיה לחשב אותו, הוא מופיע, אלה נתונים שיש אותם לממונה באופן שוטף, מתפרסמים אצלו באתר, ואז פשוט עושים 6% כפול האיקס המסוים ומעבירים את זה לפול לטובת חישוב ביטוח האופנועים, ולכן ההגדרות, כפי שהן כרגע, אולי באמת לוקות ואולי כדאי לשנות, לעשות הגדרה פשוטה שתקל על העניין הזה.
ניר ימין
אני אנסה להסביר. כרגע קראתי רק את ההגדרה של מרכיב ההעמסה. יש אחר כך הגדרה של עלות הסיכון הטהור, שהסעיף האופרטיבי מתייחס אליה, ואולי בעלות הסיכון הטהור צריך להתייחס לא אל ניסיון התביעות בעבר למשל של הענף כולו, אלא של ענף ביטוח רכב החובה או איך שזה לא יוגדר. אני אציין גם שההגדרות שמופיעות כאן נלקחו ברובן מאיך שהדברים עובדים על סמך תקנות מאגרי מידע ותקנות ביטוח שיורי היום, ולכן כפי שהיום משתמשים בהגדרות האלה כדי ליישם את השיעור ואת מרכיב ההעמסה, אני מניח שגם להבא יעשו את זה. אם נדרש תיקון באחת מההגדרות האלה שכאמור מתבססות על ההגדרות שקיימות בתקנות היום שעל פיהן מפעילים את הסדר הביטוח השיורי ובכלל זה את מרכיב ההעמסה, תעירו להגדרות עצמן ואם צריך, אנחנו נתקן את ההגדרה, לא לפני כן.
נסים רזימין
יש לי עוד שאלה. היום הגירעון בפול עומד על 3.75?
אסף מיכאל
היום הגירעון בפול עומד על קרוב ל-200 מיליון שקלים, יש תביעות של כ-550 מיליון שקלים, מתוכם האופנוענים משלמים 250-300 מיליון שקלים שהציבור משלם, כ-100 מיליון שקלים במסגרת צו החצייה, שבעצם משית את התאונה המעורבת, 75% על הצד של הרכב הפרטי ו-200 מיליון שקלים על ציבור הנהגים. למעשה זה 300 מיליון שקלים שציבור הנהגים ברכב הפרטי מממן את רוכבי האופנוע.
נסים רזימין
300 מיליון שקלים? זה אומר שאנחנו עומדים עכשיו על 8%?
אסף מיכאל
כולל צו החצייה, אמרתי.
נסים רזימין
תוריד את ה-100 מיליון, 200 מיליון זה אומר שאנחנו עומדים על 5.5%? אני רוצה לדעת באחוזים. אם אנחנו נעביר את זה ב-6% ואנחנו עומדים בגירעון על 6% לא תהיה הוזלה. אין לנו את הנתון הרשמי הזה.
היו"ר כרמל שאמה
איזה נתון רשמי חסר לך?
נסים רזימין
כמה נכון להיום אנחנו עומדים באחוזים בשיעור ההעמסה.
היו"ר כרמל שאמה
מה שיעור ההעמסה היום?
אסף מיכאל
שיעור ההעמסה נכון ל-2009 5.2%, ב-2010, מכיוון שהיתה עלות העברת אחריות רפואית, הוא ירד, אני לא יודע אם זה נתון סופי, אבל זה 4 נקודה משהו. יש נתון סופי כבר?
היו"ר כרמל שאמה
אין לכם נתון של 2010?
אסף מיכאל
לא, כי הדוחות הכספיים של הפול---
היו"ר כרמל שאמה
על בסיס מה עשיתם את החישוב של---
נסים רזימין
ולכן לא יקרה כלום, למה? ב-2011 חברות הביטוח הוציאו מהפול אנשים ואנחנו היום עומדים על בטח 6%, כי אנחנו לא יודעים את הנתון הזה.
אסף מיכאל
הרגע אמרתי שאנחנו עומדים, אני חושב שזה 4.2 או 4 נקודה---
נסים רזימין
ב-2010, כשאתה לא יודע את הנתון הרשמי עדיין.
גיורא נדל
ב-2009 אתה מדבר, כשבשנת 2010 חברות הביטוח הוציאו---
אסף מיכאל
נכון, מה לא ברור? זה ההבדל בין 4.2 או 4.3 ל-6%?
גיורא נדל
אנחנו לא מנסים לשחק עם מספרים, אנחנו מנסים להגיע לתוצאה. אם בשנת 2010 החלק הטוב של הפול יצא החוצה לחברות הביטוח, אומר שחברות הביטוח קיבלו את כל אותם אנשים שפעם פרנסו את הפול ויצרו לו תעריף שהוא מתקבל על הדעת, אני מוכן לחתום שבשנה הזאת אנחנו נושקים ל-6%---
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה לשאול שאלה אחרת, כמה הייקור הממוצע האחרון של תעריפי ביטוח החובה באחוזים? התעריף המשוקלל של ביטוחי החובה לאופנועים, כמה יוקר בפעם האחרונה באחוזים?
אסף מיכאל
12% ללא השתתפות עצמית. מי שבחר בהשתתפות עצמית, גם אחרי העלאת התעריף, התעריף החדש---
גיורא נדל
אבל זה לא נתון נכון, ה-12%, כי זה עלה בין 25 ל-34 ל-90%, ול-10%, שזה המבוגרים, זה ירד, והשקלול הזה שהם עושים הוא לא נכון.
היו"ר כרמל שאמה
איך יכול להיות של-90% זה עולה 25?
אסף מיכאל
מה שאתה אומר לא הגיוני מתמטית.
גיורא נדל
זה לא נכון, 12%.
ניר ברטל
זה 12% בממוצע, זה אומר שיש כאלה שגם הוזל להם.
אסף מיכאל
בוודאי, וגם הראינו את הנתונים.
ניר ברטל
בממוצע זה התייקר ב-11%-12%. 30% מהאופנוענים משלמים היום פחות לעומת מה שהם שילמו לפני נובמבר 2009, למה? או שהתעריף הוזל להם, או כי הם בחרו בהשתתפות עצמית שזה הוזלה של 20%, או שחברות ביטוח, איילון, הראל, הסכימו לבטח אותם בתעריפים יותר נמוכים בחוץ, שהם כרגע לא נמצאים במרכיב ההעמסה כי הם מחוץ לפול.
אסף מיכאל
בעצם אם כבר יש הזדמנות בסוגיה הזאת של השתתפות עצמית, ובכלל הדינמיקה, אנחנו תמיד כאן מדברים על הגברת התחרותיות, עידוד של השוק החופשי לייצר פתרונות שיהיו אטרקטיביים ללקוח, שייתנו תעריפים זולים יותר, וקרה כאן תהליך חשוב שלראשונה בהיסטוריה של ביטוח האופנועים בחרו חברות ביטוח להיכנס לתוך העולם הזה שהוא עולם שיש בו הרבה מרכיבים של חוסר ודאות, להיכנס וכן לספק ביטוח לציבור הדו גלגלי. החברות עושות את זה בתעריפים שהם תעריפים בוודאי אטרקטיביים ביחס לפול ובעצם מביאות לזה שלראשונה פתחנו את השוק הזה לתחרות חופשית. מה שזה בעצם אומר, שהרוכבים מצביעים על עצמם האם הם רוכבים זהירים. איך הם עושים את זה? בעצם זה שהם מוכנים לקחת על עצמם את אותה השתתפות עצמית, הם מצביעים על עצמם כרוכב שנוהג בצורה בטוחה, נוהג כחוק ומוכן לספוג על עצמו איזה שהוא מרכיב של השתתפות עצמית נאותה, ובאופן כזה זה יוצא לשוק החופשי, ולראשונה ייצרנו כאן תחרות.
נסים רזימין
מה שאתה אומר לא מדויק.
אסף מיכאל
לא יודע אם זה לא מדויק, אבל אלה העובדות. לראשונה פתחנו את השוק הזה לתחרות, לראשונה שלוש חברות ביטוח מכובדות מספקות מענה לציבור רוכבי הדו גלגלי במחירים זולים יותר ממה שהיה טרם אותה העלאה שעשתה הרבה רעש בזמנו, זה המצב היום. מה שאנחנו נעשה בתיקון המוצע---
פניה קירשנבאום
כנראה שהפול צריך לגדול יותר לטובת אלה שלא נכנסו לשוק החופשי. אז ההיפך, זה צריך להוזיל להם יותר. כי אם אלה יצאו מהשוק, מהביטוח, אז הסכום של הפול נשאר לאלה שלא נכנסו.
אסף מיכאל
בוודאי, נכון.
פניה קירשנבאום
זאת אומרת זה צריך להוריד וזה צריך ללכת לטובתם.
אסף מיכאל
נכון, וזה בדיוק מה שתיארתי לך.
פניה קירשנבאום
אבל כשאנחנו עושים חשבון, זה---
אסף מיכאל
לא, למה? בואו נחדד את הנקודה.
נסים רזימין
בוא אנחנו נתאר לך את המצב ואז תגיד.
היו"ר כרמל שאמה
תנו לו לדבר.
אסף מיכאל
חברת הכנסת קירשנבאום צודקת. אני לא יודע אם המצב הזה יימשך, אבל בעקבות הכניסה של חברות ביטוח לשוק ביטוח האופנועים ובעצם יציאה של אותה קבוצה בטוחה יותר מהפול, נשאר יותר כסף לחלק לטובת הרוכבים הפחות בטוחים וזו בדיוק המתמטיקה שהסברתי קודם. איך? כמו שהסברתי, כי הגירעון של הפול קטן. אמרתי, ב-2009 נתוני הגירעון, זה גם פורסם בדוח הממונה, היו 5.3%, ב-2010, שזו היתה השנה הראשונה שהרוכבים הבטוחים בעצם יצאו מהפול, הגירעון פחת. לכן אם אנחנו עכשיו נעלה אותו ל-6% בוודאי שקבוצה מסוימת תיהנה מההטבה הזו. אני מקווה שהפעולה הזאת לא תביא לחיסול השוק הפרטי, שוק הביטוח התחרותי שצמח החל מ-2010. זו התקווה שלי ואני חושב שגם אתם צריכים לקוות למצב הזה.
נסים רזימין
השוק התחרותי שדיברת עליו הוא לא שוק תחרותי. חברות הביטוח שדיברת עליהן הוציאו את האנשים הבטוחים, שאתה קורא להם---
אסף מיכאל
הם לא הוציאו, האנשים הבטוחים הצביעו על עצמם כבטוחים.
נסים רזימין
לא, לא, כנראה שאתה לא מבין איך זה עובד.
אסף מיכאל
בוודאי שכן. האנשים הבטוחים---
נסים רזימין
לחברת הביטוח יש אופציה לעשות לך בפול או לעשות אצלם והם בוחרים. אנחנו נמצאים בתוך העולם הזה.
אסף מיכאל
גם אני נמצא בתוך העולם הזה.
נסים רזימין
אבל אתה לא מעודכן, לפי מה שאתה מדבר. אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, אותם אנשים שחברת הביטוח לא רצתה לקחת, אלה גם אותם אנשים שהם לא אשמים בתאונה מעורבת, שאשם נהג הרכב---
אסף מיכאל
אבל יש צו, 75% נושא הרכב הפרטי, גם אם ה---
נסים רזימין
אבל אני חוזר ואומר לך, גם כשאין לו אָשָם, הם לא רוצים אותו.
היו"ר כרמל שאמה
אל תפתחו עכשיו את כל הנושאים של אופנועים, זה לא העניין.
נסים רזימין
הוא אומר נתונים לא נכונים לפרוטוקול. אני רוצה לדעת רק דבר אחד, לגבי הנושא של שיעור ההעמסה נכון להיום, כדי שלא ייצא מצב שבשנתיים האלה, כשהענף שלנו קרס בשנתיים האלה, אנחנו נגיע למצב שנעביר את ה-6%---
אסף מיכאל
מה זאת אומרת הענף קרס?
פניה קירשנבאום
אני אסביר לך. הוא מתכוון, בגלל העלייה בערך הביטוחי, אנשים נמנעו מלרכוש, כי זה נהיה כל כך יקר---
אסף מיכאל
אבל אלה לא הנתונים שיש לנו. יש לנו את כל הנתונים, אנחנו מוזנים ממפעיל מאגר המידע ומחברות הביטוח, אנחנו מכירים את המספרים ולכן אני מתקשה להתחבר להגדרות---
היו"ר כרמל שאמה
מה, אין ירידה במספר כלי הרכב הדו גלגלי?
אסף מיכאל
לא, יש עלייה. יש עלייה במספר כלי הרכב הדו גלגלי.
ניר ברטל
אתה תראה את הדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2010 ויש עלייה.
נסים רזימין
יש עלייה? אני לא יודע מאיפה אתם נותנים את הנתונים.
אסף מיכאל
אני מוכן להביא, אם יהיה דיון נוסף---
נסים רזימין
יש פה ירידות של עשרות אחוזים.
אסף מיכאל
אם יהיה דיון נוסף, אני אשמח להביא ליושב ראש ולחברת הכנסת את הנתון שמראה על גידול במצבת הדו גלגלי. אגב, אפרופו, בדיון הקודם עלתה שאלה של מה קורה בעולם ובקונטקסט הזה, בלא מעט מדינות בעולם, בעיקר מדינות באירופה, מדינות שכלי הרכב הדו גלגלי בהם הם שחקן משמעותי, יש דווקא מגמה הפוכה, של ירידה במצבת כלי הרכב הדו גלגלי. בשנים האחרונות, יש מגמה ברורה, כלי הרכב הופכים להיות בטוחים יותר, הכנסה של אביזרי בטיחות, העולם הדו גלגלי נשאר מאחור בהיבט הבטיחותי ולכן---
נסים רזימין
מאיפה אתה מוציא את הנתונים האלה? לדבר אפשר, אנחנו רוצים נתונים---
היו"ר כרמל שאמה
תדבר ברשות דיבור.
אסף מיכאל
אני יכול לתת דוגמה של מדינה, למשל כמו איטליה, ששם כלי הרכב הדו גלגליים הם שחקן משמעותי. בשנים האחרונות יש ירידה בכמות כלי הרכב, ירידה חזקה מאוד במכירות של כלי הרכב הדו גלגלי ולא בגלל שמחירי הביטוח התייקרו שם, מכיוון שכלי הרכב הזה הוא כלי רכב בטוח הרבה פחות מכלי הרכב הפרטיים שעשו קפיצת מדרגה בהיבט הבטיחותי. בישראל, לצערי, אנחנו נגררים למצב של עידוד של כלי שבעולם, וגם ביקשתם מאיתנו לראות מה קורה ב-OECD---
פניה קירשנבאום
אנחנו לא מעודדים, אנחנו רק לא מענישים. זה ההבדל.
אסף מיכאל
אנחנו גם לא מענישים אותם. היום, שתדעי, חברת הכנסת, כל רוכב אופנוע מקבל צ'ק וירטואלי של כ-3,000 שקלים לרכוש ביטוח. מי מממן את הצ'ק הזה? ציבור כלי הרכב הפרטיים.
פניה קירשנבאום
לא, אני אגיד לך מי צריך לממן, מי שזכה במכרז של ביטוחי חובה ומרוויח כל שנה מיליארד שקל. הוא צריך לממן את זה וזה היה התנאי כשהסכימו להעביר את זה. זה היה החוזה. במקום לחתום על 16% התפשרו על 8% ואז זה---
אסף מיכאל
אבל לא חברות הביטוח מממנות את זה, הציבור---
פניה קירשנבאום
נניח שאתה צודק, תסביר לי, כשהורדנו את הפול ל-3.75, הביטוח של הרכב שלי לא הוזל באגורה אחת. אז תסביר לי איפה הבאלאנס הזה. אם אתה אומר שזה מממן, אז כשהעלינו להם את הביטוח, למה הביטוח שלי לא נהיה יותר זול?
קריאה
אין לו תשובה.
פניה קירשנבאום
אז בנקודה הזאת נעצור, כי אין שום קורלציה בין שני המספרים.
היו"ר כרמל שאמה
על ההגדרה של 'מרכיב ההעמסה' יש עוד ויכוח?
גיורא נדל
אנחנו לא יודעים מה המרכיב ההעמסה נכון להיום.
היו"ר כרמל שאמה
על ההגדרה של מרכיב ההעמסה, לא על הגובה שלו.
קריאה
אין.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על ההגדרה של מרכיב ההעמסה. מי בעד? גמרנו עם מרכיב ההעמסה, תמשיך הלאה.

הצבעה

מרכיב ההעמסה

אושר
ניר ימין
(מקריא): "עלות אספת השירותים" – כהדגרתה בסעיף 12ד' לחוק". החוק, הכוונה לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. עלות אספקת השירותים שם מוגדרת 'עלות אספקת השירותים הרפואיים לנפגעי תאונות דרכים הניתנים בידי קופות החולים'. השימוש בהגדרה הזאת יהיה אחר כך, בתוך ההגדרה של עלות הסיכון הטהור, כי אנחנו מגדירים את עלות הסיכון הטהור:
(מקריא)
כ"חלק מתעריף ביטוח", במקור היה 'אינו כולל רווח והוצאות', עכשיו יהיה "שאינו כולל רווח, הוצאות ועלות אספקת השירותים, למעט הוצאות ליישוב תביעות, כפי שהוגדרו בתכנית הסטטיסטית", שגם לכך יש הגדרה לאחר מכן, "המתבסס על ניסיון התביעות בעבר של הענף כולו". וכאן אולי זה המקום להערות שלכם, האם להתייחס לענף ביטוח רכב החובה, או לכלל הענף.
אסף מיכאל
זה מתייחס לענף רכב החובה.
ניר ימין
(מקריא): "לרבות ניסיון התביעות בפול, בתוספת אומדן של תשלומים עתידיים בשל אותן תביעות ובהתחשב במגמות המשפיעות על שכיחות התביעות ועל עלותן".

אני אסביר למה הגדרנו את עלות אספקת השירותים. נמסר לנו שזה לא נכנס בתוך התעריפים שחברות הביטוח גובות כפרמיה, אלא הן משמשות צינור ומעבירות את התעריפים האלה לקופות החולים שמספקות את השירותים הרפואיים למבוטחים, ולא חברות הביטוח מספקות את זה כבר ולכן זה אמור להיות בחלק שיוצא מתוך תעריף הביטוח, זה אמור להיות יחד עם הרווח וההוצאות ולא להיכלל בתוך תעריף הביטוח כשאנחנו מחשבים את עלות הסיכון הטהור בתוך ההגדרה. אני מקווה שהסברתי את עצמי.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר?
קריאות
כן.
היו"ר כרמל שאמה
אוקי. מי בעד? שתי ההגדרות אושרו.

הצבעה

הגדרת עלות אספקת השירותים

הגדרת עלות הסיכון הטהור

אושרו
מה נשאר לנו?
ניר ימין
'תכנית סטטיסטית' - כמו ההגדרה של עלות הסיכון הטהור, גם ההגדרה הזו לקוחה מתקנות מאגרי המידע, תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע) מ-2004. ב'תכנית סטטיסטית', מחקנו, אדוני, ביחס לנוסח הכחול את 'עלות הסיכון הטהור בשוק החופשי', הסברתי מדוע בתחילת הדיון.
(מקריא)
" "תכנית סטטיסטית" - תכנית שאישרה הרשות, המגדירה את האופן שבו על מבטח לקדד ולהעביר את המידע על הפרמיות והתביעות לכל אחד ממאגרי המידע, הכולל בין השאר את פרטי המידע, אופן הגשתם, דרישות האיכות לגביהם ולוחות הזמנים לדיווח של כל מבטח".

מאגרי המידע, אני מבין שמדובר על מאגרי המידע לפי סעיף 11א, שהמפעילים מייצרים דוחות מאגרי המידע האקטואריים שעל בסיסם נקבעים בסוף התעריפים.

סיימתי לקרוא את ההגדרה, רק שבהגדרה של עלות הסיכון הטהור, אני לא זוכר שהיתה החלטה אם מדובר על כמו שההגדרה כתובה עכשיו, על הענף כולו, או ענף ביטוח רכב החובה רק.
אסף מיכאל
נאמר, הרשות תקבע תעריפים בפול. יש רק פול אחד והרשות קובעת תעריפים רק לאותו פול, שזה רק ביטוח חובה, לא יכול להשתמע שום דבר אחר.
פניה קירשנבאום
אנחנו לא מדברים על שום דבר, אין פה חילוקי דעות בינינו. אנחנו מדברים על ביטוחי חובה.
היו"ר כרמל שאמה
אין חילוקי דעות?
גיורא נדל
הסתכלתי בפקודה, בפקודה---
אסף מיכאל
הרשות לא קובעת תעריף לשום דבר אחר.
גיורא נדל
אני אומר את מה שאני אומר מכיוון שבפקודה עצמה אין דבר כזה 'הענף', זה המקום הראשון שזה מופיע. כתוב 'ענף ביטוח רכב דו גלגלי', אני חושב שצריך לדייק.
ניר ברטל
ההגדרה לקוחה מהתקנות.
גיורא נדל
בתקנות? אולי אני טועה, אבל תגיד אתה.
ניר ברטל
ברור שזה הענף רכב---
גיורא נדל
זה ברור, אבל זאת פעם ראשונה שמופיעה הגדרה שנקראת 'הענף'.
היו"ר כרמל שאמה
על מה הוויכוח?
פניה קירשנבאום
אין ויכוח, זה ביניהם איך זה מוגדר, לנו אין ויכוח.
היו"ר כרמל שאמה
אין ויכוח? אז אפשר לעבור להצבעה.
ניר ימין
לא, אין ויכוח, הכוונה שיהיה כתוב בענף ביטוח רכב החובה?
פניה קירשנבאום
כן, אבל להם זה ברור גם כמו שאתה כתבת. גם אם תגדיר את זה ככה, זה לא משנה, כי הוא מגדיר את הביטוח רק בחובה.
ניר ימין
אז סיימתי לקרוא.
היו"ר כרמל שאמה
האם אנחנו מאשרים את כל ההגדרות שנותרו לאישור? מי בעד? אושר, לרבות שינויים אם יתקבלו.

הצבעה

ההגדרות

אושר.
ניר ימין
אתה מבקש ממני שאני אקרא אחת הגרסאות?
פניה קירשנבאום
הגרסה שמקובלת על כולם.
היו"ר כרמל שאמה
גרסה ד' ואז נדבר על זה.
ניר ימין
גרסה ד' אומרת כך: "קבעה הרשות תעריפי ביטוח לפול", ולכן אני חושב שההערה של אגף שוק ההון היא נכונה בהקשר זה שלא מדובר על כלל ביטוח הרכב, אלא רק ביטוח רכב החובה, כי הסעיף האופרטיבי מדבר רק על קביעה של הרשות לתעריפי ביטוח לפול. "יעמוד מרכיב ההעמסה", וכאן יש שוני לעומת הנוסח שפורסם ברשומות, "הצפוי למימון העלות לביטוח אופנועים במסגרת הפול בתעריף הביטוח", וכאן הכוונה לתעריף הביטוח של מבוטח שלא מבוטח במסגרת הפול. כלומר מרכיב ההעמסה הוא תמיד מרכיב העמסה לא על הפול, אלא לגבי מבוטחים שלא במסגרת הפול, "על שישה אחוזים מעלות הסיכון הטהור", הורדנו את המלים 'בשוק החופשי', בהמשך להסברים שניתנו לפני כן.
היו"ר כרמל שאמה
יש לי שאלה. תוך כמה זמן מהרגע שאנחנו נסיים עכשיו נוסח אחרון של החוק יש סימולציה של התעריפים? סימולציה, לא שתשנה אותם בפועל.
אסף מיכאל
לא יודע.
היו"ר כרמל שאמה
סדר גודל.
אסף מיכאל
אני מניח מספר חודשים. לא 30 חודשים, חודש-חודשיים.
היו"ר כרמל שאמה
למה? אם אתה לוקח עכשיו את הנתון של 6% מכניס באקסל שלך, לא נוצר לך תעריפים?
אסף מיכאל
קודם כל לא אני---
היו"ר כרמל שאמה
אני לא מדבר עכשיו על התחילה, על התחילה נדבר עוד רגע. אני רוצה לדעת, אני אגיד לך למה, אני רוצה לראות שחור על גבי לבן שתעריפי הביטוח יורדים. אני יכול להתחיל להוסיף פה סעיפים שלא הסכמנו עליהם כדי לכבול ממש את זה ול... אני לא רוצה---
אסף מיכאל
כן, ההערה שלך ברורה.
היו"ר כרמל שאמה
אני יכול ללכת דרך מנגנונים אחרים---
אסף מיכאל
היושב ראש, ההערה שלך ברורה.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה לראות סימולציה שאתם עומדים מאחוריה, לא חייב שזה ייכנס לפועל מיידי, שאני אדע, ואם אני אראה שהסימולציה לא בסדר, אז נחזיר את החוק---
אסף מיכאל
אין בעיה, אני אראה לך סימולציה. אתה עכשיו שואל תוך כמה זמן.
היו"ר כרמל שאמה
לא, כי זה צריך להיות בטווח מיידי.
אסף מיכאל
מה זה בטווח מיידי?
היו"ר כרמל שאמה
הסימולציה, אני לא מדבר בפועל.
אסף מיכאל
בשביל לייצר את הסימולציה הזאת אני צריך שבועיים. הכל אצלך עובד מאוד מהר, אני מאוד---
זוהר גרינברג
בשביל זה אני בשוק החופשי, ככה עובדים אצלנו.
היו"ר כרמל שאמה
על בסיס הנתונים הקיימים, זה לא מחייב לשנה הבאה וזה לא משהו שאני דורש שתחיל אותו, סימולציה, כדי לקבל סבירות מה עשינו פה. אנחנו עושים פה במגמה להקל על האופנוענים.
אסף מיכאל
כמה זמן עד שנקבל את זה מהמפעיל?
זוהר גרינברג
יש תשובה לשאלה הזאת. הרי יש דוחות כספיים של חברות הביטוח לשנת 2010---
אסף מיכאל
איך אתם יודעים לתת את התשובה? עם כל הכבוד, אני לא מבין את ה---
היו"ר כרמל שאמה
אבל באותם נתונים שפעם אחרונה שהם עשו את החישוב, בסך הכל לשנות מספר אחד.
זוהר גרינברג
נכון.
אסף מיכאל
למה לשנות מספר אחד? אתה משנה סט שלם של תעריפים, יש היום דיפרנציאציה בתעריפים, יש חוזר שבו---
היו"ר כרמל שאמה
לא, מתי פעם אחרונה קבעת תעריפים?
אסף מיכאל
ב-2009.
היו"ר כרמל שאמה
אותו חישוב של 2009, לא עשית אותו על ניירת, עשית אותו במחשב, נכון?
אסף מיכאל
נכון.
היו"ר כרמל שאמה
אתה משנה רק את המספר מ-4 שאמרת פסיק משהו, ל-6.
פניה קירשנבאום
לא, 3.75.
ניר ברטל
אבל שם החישוב לא התבסס על מרכיב ההעמסה, לא הכנסנו מרכיב העמסה וקיבלת תעריף---
אסף מיכאל
ברור, לא היתה פונקציית מטרה. לא חיברנו---
היו"ר כרמל שאמה
אוקי, בחישוב שלך, איך מתבטא מרכיב ההעמסה?
אסף מיכאל
החקיקה הקודמת שאפה וגם הממונה שאף---
היו"ר כרמל שאמה
אסף, בחישוב האחרון שעשית, מרכיב ההעמסה איך מתבטא, באחוזים או בסכום כספי?
אסף מיכאל
בסכום.
היו"ר כרמל שאמה
קח את הסכום הזה, תכפיל ביחס משולש 6 חלקי---
אסף מיכאל
עוד פעם אני אומר, היושב ראש, החישוב הזה---
היו"ר כרמל שאמה
אם אתה אומר לי חודשיים, אנחנו צריכים עכשיו לבטל את החוק.
אסף מיכאל
למה?
היו"ר כרמל שאמה
כי אני לא רוצה שיהיה מצב שאנחנו נעשה צחוק מעצמנו.
אסף מיכאל
אני אנסה לספק את זה כמה שיותר מהר. עם כל הכבוד, זה לא נתון טריוויאלי, לא אני מחשב אותו, אנחנו ניעזר גם באקטואר האוצר וגם במפעיל מאגר המידע, אני לא חושב שזה נתון טריוויאלי וזה לא מספר אחד, שוב, זה סט שלם של תעריפים. אנחנו לא קובעים תעריף, זה תעריפים שמבוססים על דיפרנציאציה, עם ותק, זה לא מספר אחד שאני הולך, שיניתי ואני נותן לך אותו. אני באמת רוצה לעזור לך ולתת לך כמה שיותר מהר, אני אתן לך את זה מהר ככל שניתן.
היו"ר כרמל שאמה
רגע, הסך הכל, יש סך הכל שאופנועים משלמים בארץ עבור ביטוח חובה? בפול? יש סך הכל כזה. ברגע שאתה תדע כמה העמסה אתה תוריד מהם, תדע כמה אתה חוסך מהם. זה מספיק לדעת באחוז כללי כמה הורדת, אני לא רוצה שתיכנס לי עכשיו לתוך---
ניר ברטל
יש פה כמה משתנים נעלמים. נניח ותעריפים עכשיו יירדו באיקס מסוים, מה קורה עם חברות הביטוח? האם כל האופנועים שהיו מחוץ חוזרים? זה משפיע על כמה פרמיות אתה גובה, זה משפיע על מרכיב ההעמסה---
אסף מיכאל
אני אנסה לתת לך את התשובה לנתון הזה כמה שיותר מהר, אבל אני לא חושב שאני יכול עכשיו להתחייב לך על לוח זמנים, אם זה יהיה תוך שבועיים או תוך חודש, ואני גם לא חושב, עם כל הכבוד, תקן אותי אם אני טועה, שזה באמת הדבר הכי חשוב, אם זה יהיה בתוך שבועיים או בתוך חודש. זה לא נתון שאני מייצר אותו, אני מקווה לייצר אותו כמה שיותר מהר וברגע שיהיה לי אותו, ניתן לך אותו.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא אמרתי שאתה עושה פה משהו ש... שתתחייב למשהו ש---
אסף מיכאל
לא, אני רק רוצה לחדד.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה שלא ניכנס עכשיו למצב שאנחנו נצטרך להוסיף סעיף ג, ולכתוב נניח שהשר יהיה רשאי להעלות את מרכיב ההעמסה באישור ועדת הכלכלה, כדי להשאיר פתח שאם... אני לא רוצה שנגיע למצב אחד שגמרנו את החקיקה, הכל טוב ויפה, עמדנו בכל ההסכמות עם האוצר ומתעוררים בבוקר ולא ירדו תעריפי הביטוח לאופנועים.
אסף מיכאל
אז אתה לא תראה מצב כזה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה בטוח שתעריפי הביטוח על בסיס המבנה שאנחנו עושים פה---
נסים רזימין
אבל בכמה ירדו?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו לא מדברים על ירידה של אחוז וחצי, זה ברור.
נסים רזימין
אז בוא נשמע.
פניה קירשנבאום
הוא לא יודע להגיד את זה.
זוהר גרינברג
אסף, אפשר לשאול שאלה? כמה היו פרמיות הביטוח בענף בשנת 2010? זה נתון שיש לכם. הם היו 4 מיליארד? 4.2? 3.9? 5 נקודה...? הרי זה נתון שיש לממונה על שוק ההון כצבר של הדיווחים של חברות הביטוח לשנת 2010.
אסף מיכאל
נכון, בוודאי שיש.
זוהר גרינברג
וכבר הדוחות הכספיים התפרסמו לרבעון השני, הם מגישים לכם דיווחים חודשיים, מהסיבות האלה אתה יכול להגיד לנו, אפילו בשליפה, עכשיו, מתוך המאגר---
אסף מיכאל
אני לא רוצה להגיד בשליפה, אבל בוודאי אני אגיד את הנתון הזה.
זוהר גרינברג
אתה יכול להגיד את הנתון הזה בחישוב של שתי דקות.
אסף מיכאל
אין לי אותו פה מולי, אבל בוודאי שאני יכול לספק לך את הנתון הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו תמיד יכולים לפתוח את זה עם רוויזיה, נכון?
אתי בנדלר
בוודאי שכן, אבל בינתיים זה ייקח זמן עד שזה יוכן להכנה---
היו"ר כרמל שאמה
בוא נגמור את זה ככה. אנחנו ניכנס עכשיו למהלך של שבוע של דיון אינטנסיבי לראות איך אנחנו יוצרים לזה---
אתי בנדלר
אבל אני מניחה, אדוני היושב ראש, קח בחשבון שבתחילת השבוע הבא, או ביום שני או ביום שלישי---
היו"ר כרמל שאמה
אפשר להניח את זה גם בשבוע האחרון. אתה מכין את זה להנחה, אנחנו רק נותנים לך את האו.קי האחרון.
ניר ימין
בסדר, אבל אחרי שזה מונח על שולחן הכנסת, אי אפשר כמובן לבצע רוויזיה.
אתי בנדלר
אפשר למשוך. הוועדה יכולה למשוך.
היו"ר כרמל שאמה
הוועדה יכולה למשוך. אין בעיה. אז אתה אפילו יכול להניח, מקסימום נמשוך את זה לפה בחזרה. נצביע על זה ככה---
פניה קירשנבאום
נצביע על זה ככה והם צריכים לתת לנו נתונים.
אסף מיכאל
סימולציה, כן, כמו שביקשתם.
נסים רזימין
לאוצר יש אינטרס לדחות את זה ואנחנו רוצים להכניס הגנה.
היו"ר כרמל שאמה
אבל אין כרגע הגנה, יש לנו שבוע-שבועיים לייצר את ההגנה הזאת.
אסף מיכאל
אם זה משהו שאני הייתי עושה בעצמי, גם הייתי נותן לך פרק זמן---
פניה קירשנבאום
כל אחד מאיתנו יכול לעשות את הסימולציה הזאת, רק היא תהיה פחות מדויקת.
אסף מיכאל
חברת הכנסת, זה נתון---
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על זה עכשיו, תמיד נוכל למשוך את זה בחזרה.
פניה קירשנבאום
אני רוצה להציע. אנחנו נצביע ונניח את זה ואם תוך שבוע ימים אנחנו לא נקבל רוויזיה, אז נחזיר את זה לוועדה, סעיף סעיף, ונחזיר בחזרה למליאה.
היו"ר כרמל שאמה
אין בעיה, בסדר.
אסף מיכאל
המשמעות של מה שהיא אמרה שאתם מחכים מאיתנו תוך שבוע לאיזה שהוא נתון?
היו"ר כרמל שאמה
נדבר, אתה רואה שאנחנו לא לוחצים אותך יתר על המידה.
אסף מיכאל
מקודם אמרת שבועיים ואני אמרתי חודש או חודשיים, עכשיו היא אומרת שבוע.
פניה קירשנבאום
כי עוד שבועיים אנחנו צריכים להעלות את זה להצבעה.
אסף מיכאל
אני מניח שאתם תהיו כאן גם במושב הבא, אבל בסדר.
פניה קירשנבאום
אל תניח, תהיה בטוח.
אסף מיכאל
בסדר גמור, מצוין. היא הנותנת, על אחת כמה וכמה, ולכן אני לא רואה בעיה.
היו"ר כרמל שאמה
אוקי, אנחנו מצביעים על סעיף ב'. מי בעד הסעיף?

הצבעה

סעיף ב', גרסה ד'
בעצם גמרנו את החוק. מאשרים לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו כבר היום נדבר עם השר ועם מי שצריך שם, שיגידו לכם שזה בעדיפות עליונה שנקבל---
אסף מיכאל
מספיק שאתה אמרת, אני מכבד את זה ואני---
היו"ר כרמל שאמה
לא, שתבין את המשמעות. יש כל מיני דברים שתלויים בדבר הזה.
פניה קירשנבאום
אתה לא צריך לזמן ישיבה, תעביר את זה ליושב ראש, תעביר לוועדה, יש---
אסף מיכאל
כן, כמו שהוא אמר וזה יהיה גם נתונים, נקרא לזה, אינדיקטיביים, בסדר?
פניה קירשנבאום
רק אם צריך להחזיר לוועדה, נעשה---
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:03

קוד המקור של הנתונים