ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2011

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 51), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכלכלה

13.07.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 581

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"א בתמוז תשע"א (13.07.2011), בשעה 10:35
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – השקעה בשידורים ובהפקות בשפה האמהרית), התשע"א-2011, של חה"כ יריב לוין, חה"כ ציון פיניאן. (פ/2823) – בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ שלמה מולה.
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – היו"ר

רוברט טיבייב

חמד עמאר
מוזמנים
חה"כ אחמד טיבי

חה"כ שלמה מולה

חה"כ אברהם מיכאלי

חה"כ ציון פיניאן

חה"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ'

נתי ביאליסטוק – יועץ בכיר, משרד התקשורת

יהודה סבן – רכז תקשורת באגף תקציבים, משרד האוצר

עופר מרגלית – רפרנט תקשורת ותיירות באגף תקציבים

אמנון רובינשטיין – סמנכ"ל תוכן, ערוץ IET-ערוץ ישראלי אתיופי
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – השקעה בשידורים ובהפקות בשפה האמהרית), התשע"א-2011, של חה"כ יריב לוין, חה"כ ציון פיניאן. (פ/2823) –
בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ שלמה מולה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. הבקשה היא של חה"כ מולה. חה"כ מולה, נא לנמק את הרביזיה.
שלמה מולה
תודה רבה לך, למנהלת הוועדה והיועצת המשפטית, על שאפשרתם לי להגיש את ההסתייגות. בחוק הזה לא התקיים דיון מעמיק.
יריב לוין
למה אתה אומר שלא התקיים דיון מעמיק? התקיים דיון מעמיק מאוד.
שלמה מולה
אני אומר את דעתי. הדיון שהיה התקיים זמן קצר, לא נימקנו את ההסתייגויות. בבדיקות המשפטיות שאני עשיתי באופן אישי, למרות שהיו"ר והמציע אמרו לי, שהתיקונים יוכלו להיכנס לקראת הקריאה השנייה והשלישית, חשבתי שזה יכול להיות נושא חדש. אני גם שלחתי את ההסתייגות שלנו, שעלול להיות נושא חדש.

לא מדובר בחוק דרמטי, אבל אנחנו מבקשים שהחוק יהיה חוק שישרת את קהילת עולי אתיופיה, ולא רק קבוצה מצומצמת של יוצאי אתיופיה. החוק במתכונתו הנוכחית בא לשרת ולתת תקציבי מדינה לגוף פרטי. לכן, אדוני היו"ר, הבקשה שלי היא להצביע על הרביזיה, לקבל את הרביזיה ולפתוח את הדיון מחדש. אני הבטחתי שהדיון יהיה דיון ענייני. אני לא רוצה להיכנס לגופו של עניין, למהות הדיון.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אנחנו מעלים להצבעה את הבקשה לרביזיה.
לאה ורון
חה"כ יריב לוין מצביע במקום חה"כ אופיר אקוניס, חה"כ ציון פיניאן מצביע במקום חה"כ דני דנון, חה"כ שלמה מולה מצביע במקום חה"כ אלי אפללו, חה"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ' מצביעה במקום חה"כ ישראל חסון, חה"כ אחמד טיבי מצביע במקום חה"כ עמיר פרץ, חה"כ מיכאלי מצביע במקום חה"כ אזולאי.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
מי בעד הבקשה לדיון מחדש? 4 בעד.
אברהם מיכאלי
מתי יהיה הדיון ברביזיה?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
עכשיו.
יריב לוין
אי אפשר לקיים עכשיו דיון ברביזיה. אברהם, אתה גומר את החוק ועושה נזק נורא. לא יכול להיות שתבוא לפה ותצביע בעד רביזיה נגדי.
לאה ורון
שמנו על סדר היום רק את הבקשה. והיה והבקשה מתקבלת, יוזמן דיון עם כל המשתתפים.
אברהם מיכאלי
אדוני היו"ר, אתה לא יכול להתייחס לטענות שחה"כ מולה מעלה. יש פה פגיעה בדברים שהם חשובים לנו.
יריב לוין
במה יש פגיעה?
אברהם מיכאלי
לפי מה שהבנתי, יש פגיעה בתוכן היהודי של הערוץ הזה.
שלמה מולה
נכון.
יריב לוין
התשובה לא.
אברהם מיכאלי
איך אני אדע? צריך לקיים את הדיון. תן לי לשמוע את זה.
יריב לוין
האם נראה לך שאני אבוא בפעם הראשונה להצביע בעד רביזיה על חוק שלך בלי לדבר איתך קודם?
אברהם מיכאלי
אדוני היו"ר, האם יש מניעה לקיים את הדיון על תוכן הרביזיה?
שלמה מולה
מה הבעיה עם זה? מה הבעיה לקיים דיון פתוח?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אף פעם אין מניעה. יש לחץ של זמן.
שלמה מולה
מה לחץ של זמן?
יריב לוין
זה יתיר את הקהילה הזו בלי שידורים בכלל. זו המשמעות.
אברהם מיכאלי
מה זה היום?
יריב לוין
מיידי. תוך שבועיים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
הצבענו מי בעד. מי נגד? 4 נגד. הרביזיה לא התקבלה.

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – 4

הרביזיה לא התקבלה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים