ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 18/07/2011

ועדת משנה לבחינת מכלול נושא תנאי עבודת חברי הכנסת והצוות העובד עמם.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים