ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/07/2011

שכר השוטרים

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
26
ועדת הכספים

12.7.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י' בתמוז התשע"א (12 ביולי 2011), שעה 10:15
סדר היום
שכר השוטרים
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מגלי והבה

יצחק וקנין

חמד עמאר

ציון פיניאן
מוזמנים
השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ

יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים

רב גונדר אהרן פרנקו, נציב שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

ניצב ירון בארי, ראש אגף משאבי אנוש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עו"ד יואל הדר, היועץ המשפטי, המשרד לביטחון פנים

תג"ד מתי שולץ, ראש מינהל תכנון, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

פרומית כהן, רמ"ח פיתוח ותכנון משאבי אנוש, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

אילנה ליבוביץ, רכזת שכר וגמלאות, המשרד לביטחון פנים

אודי שלוי, ראש מטה השר לביטחון פנים

אור שוהם, יועץ השר לביטחון פנים

אילן לוין, הממונה על השכר, משרד האוצר

ניר רייס, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

מאיר בינג, רכז ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

אביגיל שררה, מנכ"לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שכר השוטרים
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מקדם בברכה את השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ. מפכ"ל המשטרה לא הגיע?
השר יצחק אהרונוביץ
לא. ראש אגף כוח אדם.
היו"ר משה גפני
זה בסדר. נמצאים כאן מנכ"ל המשרד ונציב שירות בתי הסוהר. אהרן פרנקו, אני מברך אותך על תפקידך החדש שהוא תפקיד לא קל. אנחנו מאוד מעוניינים שתצליח כי כולנו בפוטנציאל להגיע אליך באיזשהו שלב, אז שיהיה מסודר.
מגלי והבה
שיהיו הנחות.
היו"ר משה גפני
שישמור מקום ליד החלון. סתם, זה היה בהומור.


אני מקדיש את היום לנושא שהסעיף המרכזי בו יהיה שכר השוטרים. לאחר מכן אנחנו נדון על פעילות ותקציב שירות בתי הסוהר. בהמשך לבקשה של השר לביטחון פנים. אנחנו רוצים משטרה טובה ויעילה, ובכל מקרה במדינה מתוקנת ומסודרת השוטרים נושאים בעול בלתי רגיל בכל תחומי החיים ובכל תחום מתחום החיים האזרחיים השוטרים מהווים גורם מאוד מרכזי. השאלה האם יבואו שוטרים טובים למשטרה או שיבואו שוטרים פחות טובים, חלק מהעניין - מעבר לנושא של המערכת הארגונית של המשטרה – הוא שכר השוטרים. אם השוטרים משתכרים שכר נמוך או שכר שאין אפשרות לחיות אתו, אנשים טובים לא יבואו. לא יבואו אנשים בעלי השכלה, אנשים שהם ברמה גבוהה, אלא הם ילכו לתפקידים אחרים. המשמעות של העניין היא שכאילו החברה בישראל או הממשלה בישראל אומרת לאנשים הטובים לא לבוא למשטרה אלא שילכו למקומות אחרים וכי אל המשטרה יבואו אלה שהם פחות טובים. זאת המשמעות של העניין על אף שבאמת לא זאת הכוונה אלא הכוונה היא ככל הנראה לעניין כפי שאנחנו נתקלים בו כאן מדי יום בדברים מאוד חשובים של החברה בישראל.


לא שמתי לב, הממונה על השכר נמצא כאן.
אילן לוין
בוקר טוב.
היו"ר משה גפני
הנושא הזה הוא נושא שחייבים לדון בו. השר דיבר אתי כמה פעמים ואני יחד עם חברי הוועדה נרתמים לעניין.


יחד עם זאת, אני מבקש לומר שדיבר אתי יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה שהוא גם חבר בכיר בוועדת הכספים. התקיימו שם מספר דיונים ויכול להיות שהנושא מתקדם. אנחנו מתכוונים להיות לעזר לוועדת הפנים בעניין הזה ואנחנו מתכוונים לסייע למערכת כולה. נפעל כדי לעזור למשטרה בעניין הזה ולעזור לך אדוני השר.


אגב, אדוני השר, אני רוצה לברך אותך על הפעילות שהייתה בנושא של המשט הימי והמטס האווירי. ראיתי שיש עליך ביקורת למה עשו פאניקה מהעניין אבל אני אומר לך שאני מבקש ממך לעשות פאניקה בכל פעם שיכול להיות דבר כזה. זאת חכמה לאחר מעשה. אם חס וחלילה זה היה מתפתח והיה קורה משהו, כפי שהיה אפשר לחשוש ואף אחד מאתנו לא יכול לדעת מה הייתה יכולה להיות תוצאת הפעולה הזאת, אחרי כן היו מעבירים ביקורת על כולנו ובעיקר עליך, אדוני השר, והיו אומרים שהמשטרה לא נערכה לעניין ונבחרי הציבור לא נערכו לעניין ולא טיפלו בזה. עדיף ביקורת שתאמר שכולנו נכנסנו לפאניקה, ובמיוחד אתה אדוני השר ואנשיך, עדיף לומר שנכנסו לפאניקה ולא קרה שום דבר ובאמת חלק גדול עצרו בנמלי התעופה באירופה ומה שהיה כאן, היה באמת מינורי לגמרי ובעצם לא היה כאן שום דבר שביזה או שגרם נזק תדמיתי למדינת ישראל. אני מברך אותך על כך. אל תשים לב לביקורת הזאת כי היא איננה במקומה. כך צריכה לנהוג מדינה מסודרת, כך צריך לנהוג שר לביטחון פנים, כך צריכה לנהוג משטרה והתהליך הזה הוא תהליך נכון. חכמה לאחר מעשה, זה רק אחרי שאתה עושה פעולה נכונה. אני מברך אותך על כך.


זה לא אומר שאין לי ביקורת על המשטרה. יש לי אבל היום זה היום של המשטרה ואני לא משמיע את הביקורת שלי.

אדוני השר, הבמה לרשותך.
השר יצחק אהרונוביץ
בוקר טוב. אדוני היושב ראש, אני קודם כל מאוד מעריך ומוקיר את כינוס הוועדה. פניתי אל היושב ראש מספר פעמים ואנחנו היום יושבים. אני יודע שזמן הוועדה מאוד לחוץ אבל מצאת זמן לקיים דיון בנושא מאוד חשוב של שכר השוטרים.
היו"ר משה גפני
על מנת לקיים את הדיון הזה דחיתי את חוק הבנקאות של בנק ישראל.
השר יצחק אהרונוביץ
מאוד חשוב לקיים את הדיון הזה על שכר השוטרים והסוהרים. נמצאים אתנו, כפי שהזכרת, גם אנשי משטרה וגם אנשי שירות בתי הסוהר, נמצא כאן המנכ"ל ונציג שירות בתי הסוהר. נמצאים כאן חבריי חברי הכנסת שמלווים אותי ואכן יש כאן אנשים שכל הזמן מנסים לסייע, חלקם נמצאים כאן וחלקם בטח יצטרף לאחר מכן. נמצא כאן הממונה על השכר ידידי לוין וכמובן מאיר בינג. אין לנו כאן יריבות אישית חלילה וחס. אנחנו לא מדברים בפן האישי אלא בנושא מאוד מקצועי ונושא ענייני שכולנו מסכימים – ואני חושב שגם אנשי האוצר מסכימים – לכך. בחודשים האחרונים אני מנהל ביתר שאת את המאבק, נקרא לו כך, לסיים את הסאגה הזאת של טיפול בשכר השוטרים והסוהרים בשנים הראשונות שלהם בשירות. אני עובד ומשקיע גם בצינורות האוצר ואני אומר על כך כמה משפטים, וכמובן אצל ראש הממשלה, בוועדת הפנים ובוועדת הכספים. אני פועל באמת בכל החזיתות על מנת לסיים את הנושא הזה ולתת פתרון לאותם אנשים.


אני חייב לומר שבתחושה שלי יש יותר ישיבות בתקופה האחרונה עם אנשי האוצר, של המנכ"ל, של המפכ"ל, של שירות בתי הסוהר עם אנשי האוצר, עם לוין, עם אגף התקציבים ואולי אולי – אני לא יודע, אני כבר התאכזבתי הרבה בחיים – יהיה פתרון. אני יודע שגם היום מתקיימת פגישה ואני מקווה שבסוף יימצא הפתרון.
יצחק וקנין
אני באתי במיוחד בשבילך.
השר יצחק אהרונוביץ
אני מאוד מעריך את זה.


אני חייב לומר בפתח הדברים שאי אפשר להחזיק שוטרים וסוהרים עם 5,000 שקלים לחודש וברוטו או נטו, זה אותו הדבר. אי אפשר. אנחנו עושים מאמצים אדירים לגייס אנשים ועובר זמן עד שהם מצליחים לעבור את המבחנים ובסוף להתחיל את הקורסים. הם יודעים מה השכר אבל בהתחלה הם נכנסים בגלל האתגר ולאחר מכן – אחרי שהשקענו בהם הרבה, גם בחלק המיוני ובהכשרות – הם עוזבים אותנו כי שכר המינימום במשק הוא 4,000 פלוס והשכר הממוצע במשק מגיע בין 7,000 ל-8,000 שקלים ועדיין השוטרים – בשנים הראשונות שלהם – נמצאים בשכר ירוד מאוד ואי אפשר לקיים משפחה עם הסכום הזה.


צריך לזכור שהשוטרים והסוהרים באים אחרי שירות צבאי ובדרך כלל הם גם נשואים עם ילד אחד או שניים והם לא מצליחים לפרנס את המשפחה. הם מתחילים לחפש מקומות אחרים לעבודה או עבודה נוספת. אחוז גבוה מאוד עוזב אותנו והנותרים מתחילים לחפש עבודה צדדית נוספת, דבר שאני אוסר עליהם בחוק כי כאנשי מדים אסור להם לעבוד עבודה נוספת.


כל הנושא של גלגול ההכשרות והכל לוקח משאבים רבים ובתוצרים אנחנו לא מצליחים לגייס. אל לשכות הגיוס כמעט ולא מגיעים אנשים שרוצים להתגייס כי יש להם מקצועות אחרים והם הולכים למקום בו ניתן להם שכר הולם.


משכורתם של השוטרים היא משכורת קבועה ולא מקבלים עבור שעות נוספות. כל המשכורות הן גלובאליות. בעבר במשטרה ובשירות בתי הסוהר היו שעות נוספות והאדם היה מקבל שעות נוספות, ואם היה עובד בסופי שבוע, היה מקבל תוספת. צריך לזכור ששוטר שעובד שמונה, תשע או עשר שעות, אחר כך להיכנס לעבודה נוספת, הוא צריך למחרת להיות במשמרת שלו וזה לא פשוט למצוא את האיזונים. אנחנו נותנים להם מדי פעם כדורגל ודברים נוספים, אבל עדיין אין להם את האפשרות לקבל שעות נוספות בסופו שבוע או עבור עבודה בלילות, דבר שמאוד מאוד מקשה.


אם תשאלו אותי, ואני אומר את זה כנושא באחריות על המשרד, הדבר שבאמת מפריע היום לשוטרים, ובעיקר ללוחמים בשטח, זה נושא השכר. אתה יכול לדבר אתו על ציונות, אתה יכול לדבר אתו על ערכיות, אתה יכול לדבר אתו על הכוונת משימה, אבל בסוף הם מגיעים הביתה ורואים את התלוש של ה-5,000 שקלים וכאן מתאכזבים והם מעלים את זה כמעט בכל מפגש ומפגש.


אני חייב לציין שהמשטרה לא עושה חשבון לא למבצעים – דיבר היושב ראש על מבצע מאוד מורכב שהיה לנו בסוף השבוע בנמל התעופה בן גוריון – אבל השוטרים נמצאים שם והם נמצאים בהר הבית או בהנחת צינור הגז בצפון ועכשיו נכנס חודש הרמדאן כך שבמשך חודש ימים הם יהיו כל ימי שישי בהר הבית. אין כאן תגמול. כל אלה הם אותם שוטרים, אותם אנשים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן.


הדיונים התקיימו ואנחנו חייבים להביא בשורה. אני אומר את זה ליושב ראש הוועדה. אומר לכם מה ביקשתי. אמרתי שלפחות 7,000 שקלים. אמרו לי שאני דרשתי מינימום שבמינימום ולמה לא דרשתי יותר. אמרתי שלפחות תהיה בשורה של 7,000 שקלים.
יצחק וקנין
מה משכורתו של השוטר היום?
השר יצחק אהרונוביץ
5,100 שקלים.
מגלי והבה
5,600. אני לא מתווכח אתכם אבל קראתי את הנתונים שקיבלנו.
השר יצחק אהרונוביץ
לא. אני אומר לך, 5,100 שקלים.
מגלי והבה
אז צריך לתקן את הנתונים שקיבלנו.
השר יצחק אהרונוביץ
אחרי שהוא גומר את הקורס, אחרי תשעה חודשים הוא מקבל 5,600. זה הזמן בו האנשים בורחים לו, בחודשים הראשונים ובשנה הראשונה, אבל נגיד שיש תוספת של 600-700 שקלים, אז הוא מגיע הביתה עם 5,600 שקלים או עם 5,700, אבל רבותיי, על מה אנחנו מדברים? זה השכר ועם זה צריך לאכוף את החוק ועם זה צריך לתת פתרונות לאלימות, לפשע ולכל הדברים, עם אותם שוטרים. אלה השוטרים שנמצאים ברחובות.


המצב הוא בלתי נסבל. אני אומר שהמצב הוא בלתי נסבל כי יש בעיה במערכת אכיפת החוק ואני אומר את זה עם כל האחריות. כולם צריכים להרים את הכפפה. אי אפשר רק לדבר ולדבר, וסימפטיה אני מקבל מכולם, אלא צריך לעשות מעשה כי אנחנו באמת נמצאים רגע אחד לפני. אני מבקש מכולם, מחברי הכנסת, מיושב ראש הוועדה, לעשות את הכול כדי לגמור את הסיפור הזה שמאוד מאוד מפריע לי לתפקוד המשרד, מפריע לשוטרים ולסוהרים, והמשימות הן לאומיות והן מחייבות אותי לתת את המענה. אנחנו עושים את הדברים ברצון אבל חייבים לתת את הפתרון הזה של השכר


עד כאן ההקדמה שלי. נמצא כאן המנכ"ל.
היו"ר משה גפני
תודה רבה אדוני השר. אדוני המנכ"ל, בבקשה.
יעקב גנות
מה אני יכול להוסיף מעבר לדברים שנאמרו? מזה שלושה חודשים אנחנו במשא ומתן עם משרד האוצר. אני רוצה להדגיש כמה נתונים מעבר למה שאמר השר שמלווה אותנו כמעט יום-יום.


נכון להיום עלות הכשרת שוטר היא 51 אלף שקלים. אנחנו מדברים על מאות שוטרים שעוזבים במשך השנה, חלקם יוצאים לפנסיה וחלקם עוזבים. אנחנו תחנת ביניים. בתקופה פרה היסטורית הייתה פנסיה תקציבית והיה לך ביטחון שאף אחד לא יכול להזיז אותך אבל היום המצב השתנה. המשכורת נשחקה. השר ואני מהדור הוותיק של משטרת ישראל. הצמדה לצה"ל, לגביה הוחלט בזמן שלא יכולנו למלא את התקנים. היום אנחנו לא מסוגלים למלא תקנים בגלל המשכורת והתנאים. אני מדבר מניסיון של ארבע שנות עבודה עם משרדי ממשלה. אתה רוצה משהו, תשלם. יש שעות נוספות, יש פרמיות, יש כל מיני דברים אבל לשוטרים אין כלום.
היו"ר משה גפני
היה הבדל בשכר השוטרים בין התקופה שלכם במשטרה לבין היום?
יעקב גנות
פעם היינו במצב גרוע אבל הצמידו אותנו לצה"ל והמשכורות עלו, התנאים שופרו ומצבנו הוטב. עם השנים, בשנים האחרונות, המצב הוא כזה שאנחנו נתקענו עם 5,000 שקלים וזה כבר במשך שנים כאשר כל המשק מתקדם אבל אנחנו תקועים באותו מצב. אתה לא יכול להסתכל בעיניים של שוטר כאשר השוטר בא ואתה יודע שהוא מביא הביתה 5,144 שקלים עם כל ההילה, עם השעות הנוספות וכולי. זה המצב.


יש התקדמות עם משרד האוצר אבל היעד שקבע אותו השר הוא 7,000 שקלים וזה לא משהו ערטילאי אלא יש לזה גם הסבר. למצב הזה אנחנו אמורים להגיע אחרי חמש שנים. אתה לא יכול למשוך חמש שנים שוטר כדי להגיע למשכורת של 7,000 שקלים. אתה לא יכול למשוך את הזמן הזה.


אמרתי לפני כמה ימים ואני חוזר ואומר שבאילת התפטרו שישה שוטרים ולאן הלכו? לעבוד באבטחה. בבאר-שבע רק לאחרונה התפטרו 17 שוטרים. אנחנו מדברים על מצב שיש כרגע תקנים בשיטור עירוני כאשר גייסו פקחים אבל לא שוטרים.


אנחנו מדברים – ואת זה סיכמתי גם עם המפכ"ל וגם עם הנציב, והשר מעודכן בכל התנועות שלנו – רק בשלב אחד שהוא השוטר המתחיל. אחר כך צריך לטפל בכל נושא שכרם של השוטרים בכלל והסוהרים כנ"ל. אנחנו מדברים כרגע על השוטר המתחיל. זה השלב הראשון והוא הכרחי ודחוף.


עד כאן.
היו"ר משה גפני
נציב שירות בתי הסוהר, לגבי שכר הסוהרים.
אהרן פרנקו
אני לא אחזור על הדברים שאמרו השר והמנכ"ל אלא אני יכול רק להעביר את התחושות, גם של השוטרים שעד לפני כחודשיים הייתי חלק מהם, והיום של הסוהרים. כולם מסתכלים על התהליך שמתקיים בחודשים האחרונים, תהליך שהשר והמנכ"ל מובילים, אחרי הרבה שנים של ציפייה לשינוי בשכר שלהם. הדיונים שמתקיימים גם בוועדת הפנים והיום בוועדת הכספים, השוטרים מצפים לשינוי הזה ואני מקווה שלא יתאכזבו. הקושי קיים היום ואנחנו מתקשים לקבל אנשים ויותר קשה זה להחזיק אותם. האנשים האלה צריכים לעבוד משמרות, חגים, שבתות, תחת איום מבפנים ואיום מבחוץ. אני יכול להתייחס לסוהרים ולומר שכמעט אין יום שאין לנו איומים כלפי אותם אנשים שאנחנו אמורים להשגיח עליהם. אנחנו מכירים גם בתוך המשטרה את זה.


לכן, כדי להחזיק את האנשים ולהביא את האנשים הטובים, סוגיית השכר הופכת להיות דומיננטית. כשלוקחים היום את שכר המינימום, הוא לאט לאט סוגר את הפערים מול שכר השוטרים.
היו"ר משה גפני
יש פער בין שכר הסוהרים לבין שכר השוטרים?
יעקב גנות
מזערי. 150 שקלים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה.
מגלי והבה
אדוני היושב ראש, השר, אין ספק שעשית היום תחילתו של צעד גדול ונכון כשהבאת את הנושא לדיון. אנחנו מלווים את השוטרים שעושים מלאכתם. אלה אנשים שבקושי יש להם זמן להיות עם המשפחות שלהם והם תורמים לביטחון אבל לא מקבלים את התמורה.


במדינת ישראל אתה רואה – לא נעים לומר – שיש לנו 750 אלף עובדי ציבור במדינת ישראל ושליש מהם משתכרים מתחת לשכר המינימום. כחברה מתוקנת אנחנו לא יכולים לדרוש מאותם שוטרים לבוא ולעשות את המוטל עליהם וכאשר אנחנו רוצים להחזיר להם כחברה, כאוצר, כמי שמשלם את המשכורות, לא נותנים להם את התמורה המגיעה להם. האבסורד הוא, אדוני היושב ראש, ששנינו יודעים שאין בעיה של כסף במדינת ישראל אלא יש בעיה של סדר עדיפויות והדבר הזה צריך להיות ברור. אנחנו כאן יודעים איך מעבירים תקציבים שלא מנוצלים. אי אפשר כל הזמן לדרוש מהשוטרים, או בכלל מעובדי משק אחרים, לעבוד בשכר מינימום. הדוגמה שהביא המנכ"ל על חמשת השוטרים באילת, ודאי שאותו אדם יעדיף ללכת לעבוד במסוף ולקבל 12 אלף שקלים ובינתיים הוא גם מבלה באילת. למה לו לשרת את הדגל והמדינה? אלה דברים שמגיעים לאבסורדים שאי אפשר לקבל אותם.


אם המטרה בדיון הזה היא לסמן וי ולומר שמענו סקירה מאלפת, זה לא תקין. אנחנו צריכים לצאת עם החלטה.
היו"ר משה גפני
אתה יודע שזאת לא המדיניות של ועדת הכספים.
מגלי והבה
נכון. אני מדגיש את זה כיוון ששנינו מקופחים ולכן אנחנו יודעים מה זה קיפוח. כאן מדובר באנשים מקופחים. כשאני מדבר על שוטרים, אני מדבר על כל המערך, גם על שירות בתי הסוהר ועל כל אלה שעושים את העבודה. לנו היום תפקיד חשוב וטוב שנמצא כאן ראש אגף התקציבים. שלא יפחידו אותנו וישאלו אותנו מהיכן יביאו כסף ואיך ייתנו אותו לאנשים. אני כל הזמן מביא את הדוגמה של התחבורה כאשר לשנתיים אלה אישרנו 8,7 מיליארד שקלים לפרויקטים תחבורתיים אבל בסוף השנה באו אלינו עם 3,7 מיליארד להעביר לשנה הבאה.


מה שאנחנו לא מספיקים, אנחנו רוצים להתקדם, לפתח תשתיות, אבל המשטרה או כל מי שמקבל שכר צריך להיות מתוגמל כי אחרת נהיה מדינה עם כבישים ותשתיות מודרניות ביותר אבל אין לנו לא ביטחון ולא כל מה שמתחייב.


זה בנושא השכר. לכן אני תומך בך בכל מה שנעשה ושבאמת ניתן תקווה לאותם שוטרים. אני מעדה בה יש אלפי שוטרים ואנשי שירות בתי הסוהר ואני יודע איזו בעיה זאת. השר היה כאן צנוע ואמר ששוטר משתכר 5,600 שקלים אבל לאותו שוטר אין איך לשלם משכנתא ואין לו כסף לחנך את הילדים שלו.
השר יצחק אהרונוביץ
תוסיף על זה שאצלכם האישה לא עובדת.
מגלי והבה
האישה לא עובדת. צריך לראות איך אנחנו מגייסים את כוחותינו לעזור למשטרה בכוח אדם.
היו"ר משה גפני
דרך אגב, אלה שוטרים טובים.
מגלי והבה
נכון.


אני רוצה לנצל את המעמד הזה שהשר, המנכ"ל ונציב שירות בתי הסוהר כאן ומבקש להתחשב בנושא של המתגייסים. אנחנו רואים אנשים במגזר שרוצים להתגייס גם למשטרה, גם לשירות בתי הסוהר ואפילו גם לכיבוי אש והאנשים האלה, כשהם גומרים את השירות הצבאי ביחידות קרביות מעולות. יכול להיות שאתם דורשים הכשרה מיוחדת, טיפול מיוחד, אבל לא יכול להיות שאותו חייל ששירת – אם זה בעזה או בגבול הלבנון או בכל מקום אחר – ביחידות קרביות, כשאנחנו מביאים אותו לגיוס למשטרה, אומרים לו שלא יכולים לקבל אותו. נכון שהקריטריונים הם אלה שקובעים, אבל אנחנו גם יודעים בצבא – אני יודע זאת כקצין בכיר לשעבר – שהרבה פעמים הכשרנו אנשים גם בהשכלה והבאנו אותם לרמה אותה אנחנו צריכים. אני לא צריך לנהל את מדיניות המשטרה אבל מפריע שאותו חייל ביחידה קרבית בא להתגייס למשטרה והוא רואה שנמצאים שם אנשים שבכלל לא שירתו בצבא או שנחתו כרגע בארץ והם מתקבלים ואז הכללים משתנים.


הכוח שנמצא כאן, אלה אחראים על מדיניות הגיוס. בקשה מיוחדת – ואני מניח שגם היושב ראש יצטרף אליה כי הוא עצמו רואה את עצמו כחלק מהמגזר שתמיד צריך לסייע לו ולעזור לו לקבל מה שמגיע לו – שמי שיפנה אליכם, להתייחס אליו.
היו"ר משה גפני
אמרת שאני חלק מהמגזר הדרוזי? זה כבוד בשבילי.
מגלי והבה
אנחנו תמיד יחד, המקופחים. הרב גפני, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
היו"ר משה גפני
בטח שאנחנו יודעים.
מגלי והבה
אנחנו מכירים את הבעיות מקרוב, גם את הבעיות הפנימיות האלה, ואני מקווה שתהיה לנו אוזן קשבת גם בהעלאת שכר וגם בנושא הזה של גיוס.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת ציון פיניאן ואחריו חבר הכנסת יצחק וקנין.
ציון פיניאן
תודה אדוני היושב ראש על שאתה מעלה את הנושא הזה לדיון. זה נושא שעשרות שנים עולה ומנסים לפתור אותו ואני מקווה שאכן סוף-סוף יימצא פתרון.


אני רוצה לברך את השר על האווירה הטובה שיש היום בשירות המשטרה. אני שומע על כך דווקא משוטרים ולא מאזרחים, שיש אווירה שכולם בעד אחד ואחד בעד כולם.

ברכה רצינית היא על כך שהחזרת את הנשק לשוטרים הנוקמים. יותר מזה, אני הייתי מחזיר אותם לשירות. תאמין לי שהייתי מחזיר אותם לשירות.
קריאה
אילן, תגיד כן.
אילן לוין
אני פקיד.
יצחק וקנין
אם זה היה תלוי באילן, תאמין לי שהוא היה מחזיר אותם.
ציון פיניאן
נושא של שכר השוטרים הוא אחת הבעיות הקשות ביותר שיש לנו כאן במדינת ישראל. אם אני לא טועה, כבר לפני שנה קראתי מאמר ששכר השוטרים בישראל הוא הנמוך ביותר בעולם ואני מדבר על המדינות המפותחות ולא על העולם השלישי. במצרים ראיתי שוטר שמרוויח חמישים דולר אבל במדינות המפותחות, זה לא כך.
יצחק וקנין
הוא מקבל שם עוד עשרים אלף דולר כשוחד. גם במרוקו זה אותו הדבר.
ציון פיניאן
כן. שם יש את הבקשיש.
יצחק וקנין
עוצר אותך שוטר לתת לך רפורט, אתה נותן כסף וממשיך הלאה.
ציון פיניאן
משכורתו של השוטר בישראל היא אחת הנמוכות ביותר בעולם, במדינות המפותחות. אנחנו למדנו שאם יש שכר, יש עבודה ויש איכות טובה לאלה שנכנסים למשטרה. עברנו עכשיו את הנושא של הרפורמה עוז לתמורה בחינוך ואני חושב שכאן יש עוז ואין תמורה. שר החינוך יחד עם ארגון המורים הגיע לתוכנית של עוז לתמורה וברוך השם היום אתה יכול לומר שהשכר של המורים עלה ב-51 אחוזים ובגלל זה יבואו מורים מצוינים למערכת ולא מורים שמתחילים ב-4,850 שקלים לחודש. אותו הדבר גם במשטרה. אם תיתן להם שכר טוב, יבואו שוטרים טובים ומעולים, ואז יש לך גם מבחר ממנו תוכל לבחור. מה שנעשה במערכת החינוך בעוז לתמורה, צריך לעשות את זה כאן, במשטרה. חייבים לפתור את הבעיה הזאת כי כל הזמן היא מונחת על שולחננו.


אני רוצה לומר תודה לשר לביטחון פנים על שהעלה את הנושא הזה ביתר שאת ואני מקווה שבאוצר הפעם במידת הרחמים, וגם במידת העוז, יבואו לקראתו בנושא הזה.


משכורת התחלתית בסך 7,000 שקלים, זה לעג לרש. בטבריה משלמים 2,000 שקלים כשכר דירה, ואז עם מה נשאר עוד לחיות? אני חושב שכל השוטרים נמצאים במעגל העוני. הם נכללים בתוך מיליון התושבים במעגל העוני. צריך להוציא אותם משם, כדי שתהיה לנו משטרה טובה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת וקנין, לפני שאני נותן לך את רשות הדיבור, אני רואה שיש נתונים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מה-12 ביולי 2010, א' באב התש"ע, ולפי הנתונים – ועל פי רוב המקורות שלהם אמינים מאוד – בישראל השכר של השוטר הוא 5,600 שקלים.
השר יצחק אהרונוביץ
אחרי הקורס, כן.
היו"ר משה גפני
נאמר שהשעות שהם עובדים הן 47.5 שעות.
השר יצחק אהרונוביץ
לפחות.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ציון פיניאן דיבר על מה שקורה בעולם.
יצחק וקנין
הנתונים לא יכולים להיות כאלה
היו"ר משה גפני
מה שאמר חבר הכנסת ציון פיניאן לגבי ההשוואה עם העולם. אתה יכול לדבר על ה-5,600 שקלים ואתה יכול לומר שזה פחות, אתה יכול לדבר על כך שזה אחרי הקורס. הנתונים הם נתונים.
השר יצחק אהרונוביץ
מבחינת השעות. אנחנו לא סופרים אותן שעות.
היו"ר משה גפני
הבנתי. כאשר אתה צריך לעשות מחקר ואתה צריך לתת נתונים לכל הגורמים, בעיקר לחברי הכנסת שדנים בעניין הזה, אתה נותן את הנתונים התיאורטיים. אתה יכול לומר שבאופן מעשי לא סופרים את השעות.
קריאה
באופן מעשי עובדים יותר.
יעקב גנות
זה בדיוק מה שרציתי להדגיש.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על נתון שאתה צריך לכמת אותו ולשים אותו על השולחן כעבודת מחקר כדי שתהיה לך תמונה. אם אנחנו מדברים על 5,600 שקלים בישראל, בפינלנד השכר הוא 6,563 שקלים, בנתונים שמתורגמים לשקלים עם כוח הקנייה שלהם. ביוון השכר הוא 6,535 שקלים. טוב, מצבה הכלכלי של יוון יותר טוב מאשר שלנו. בגרמניה השכר הוא 7,185 שקלים, בשוודיה השכר הוא 7,222 שקלים, באירלנד השכר הוא 7,274 שקלים, בדנמרק השכר הוא 8,444 שקלים, בבריטניה השכר הוא 10,281 שקלים, בניו-יורק השכר הוא 14,990 שקלים.
השר יצחק אהרונוביץ
אנחנו האחרונים.
היו"ר משה גפני
לא, לפנינו יש את איטליה שנמצאת עם שכר של 5,410 שקלים ופולין.
השר יצחק אהרונוביץ
ה-5,600 שקלים מתקבלים אחרי הקורסים.
היו"ר משה גפני
לא צריך להתווכח על הנתון הזה כי כראיית מצב כללית, נכון מה שאמר חבר הכנסת ציון פיניאן ואכן אנחנו מהנמוכים ביותר במדינות המפותחות. זה ברור לחלוטין שמצבו של השוטר שמתקבל לעבודה ומתחיל – אני לא מדבר על דרגות הקצונה, שם אפשר להתחיל להתדיין ולבדוק את זה – הוא כזה. כפי שאמר השר, אנחנו לא דנים עכשיו על המערכת כולה אלא אנחנו קודם כל רוצים לפתור את הבעיה של גיוס השוטרים.
השר יצחק אהרונוביץ
אדוני היושב ראש, צריך גם לקחת בחשבון את הסיכון של השוטר בארץ ואת המצב הביטחוני לעומת מדינות אחרות. את הנקודה הזאת מאוד חשוב לקחת בחשבון.
היו"ר משה גפני
ברור. אחרי כן מתפלאים שבניו-יורק המשטרה הצליחה להתגבר על כל הדברים. בשכר של 15 אלף שקלים בחודש, גם אני הייתי מתגבר.


חבר הכנסת וקנין. אחרי כן חבר הכנסת חמד עמאר.
יצחק וקנין
אילן, אני מדבר אליך ואני מדבר במלוא הרצינות. הבעיה של השוטרים היא לא רק ההצגה של השכר לעומת מה שקורה באירופה. אנחנו נמצאים במדרג אולי הנמוך ביותר מבחינת היחס של כמה שוטרים לאלף נפש. המחסור בשוטרים הוא עוד נדבך על כך שאותם שוטרים שנמצאים בתוך המערכת עובדים הרבה יותר קשה כיוון שאין מספיק כוח אדם. גם זה נתון שצריך לשים אותו על השולחן.


אני תמיד זוכר את האמרה – והשר מכיר את זה לא פחות ממני כי אנחנו שכנים – שכאשר רצינו בזמנו לחוקק את חוק הגליל, הסובסידיה לתושבי הגליל, ובאותה תקופה היה ירי מסיבי של קטיושות וחדירות של מחבלים מדרום לבנון, אמרו שהמצב הביטחוני לא מזיז לנו אבל המצב הכלכלי, אין לנו מה לחפש כאן. אם לא יהיה מצב כלכלי בריא כאן ואנחנו נצטרך לעמוד כעניים בפתח, ולא יהיה איזה משהו בסיסי שנוכל להתקיים אתו כי באזור אין תעשייה אלא כולנו מפוזרים שם בדובב, באביבים, בדישון ומושב יערה. מה לוקח אותנו לשם? אז אמרו שדור המייסדים, בלי אותה סובסידיה, רנטה קטנה שנותנים, אלפיים ומשהו שקלים לחלק מדור המייסדים שם, חוץ מהמכסה שיש להם, אין להם מה לחפש במקום.


יש לי אח שהיה קצין במשטרה ומזמן כבר פרש וכבר כ-15 שנים הוא לא במשטרה. הוא היה ביחידות מאוד לא פשוטות והוא אמר לי שכל הזמן הם בסיכון חיים. אתה עובד מול כל הפשע המאורגן, אתה עובד מול גורמים כאלה. מגלי והבה ואני העלינו את הנושא של השוטרים הנוקמים. השכן שלי הוא אחד מארבעת השוטרים והוא נורה. סיפרתי סיפור אישי. יוסי לביא, גר אתי במושב יערה. אני בא בבוקר לאסוף אותו, וזה היה בתקופה שעוד לא התפוצצה הפרשייה, עוד לא ידעו כלום על מה שהם תכננו, ואני בא לקחת את העוזר שלי שגר מולו, יצאתי מהמכונית כדי שהעוזר שלי ינהג, קפצו עלי שוטרים והפילו אותי על הרצפה. זה היה בחושך, 4 בבוקר.
היו"ר משה גפני
מושב יערה.
יצחק וקנין
כן. ראיתי שאלה שוטרים ואמרתי להם שאני חבר כנסת. הם התעשתו והתנצלו. אני אומר שהשוטר נמצא בסכנה. אם שמו שוטרים שישמרו על השוטרים, אנחנו מבינים באיזו מציאות החבר'ה האלה נמצאים. אני לא רוצה לומר כמה איומים יש על אנשי שירות בתי הסוהר. יש לי קרוב משפחה שעובד בשירות בתי הסוהר. אם שוטר צריך לבוא ולעבוד במשטרה ב-5,000 שקלים אוב-5,600 שקלים – אין שום דבר שייתן לו תמריץ לעבוד. זאת השורה התחתונה של מה שאני רוצה לומר. הוא צריך לקחת את הסיכונים הביטחוניים שלו ושל המשפחה שלו. לפעמים האישה אומרת לו שהיא לא רוצה שיעבוד דקה אחת במשטרה כי היא לא רוצה את כל הדברים האלה. חברים, אני מדבר אתכם ברצינות.


אילן, את זה אתם צריכים לקחת בחשבון. קחו בחשבון את כל הפרמטרים שאמרנו, את הסיכונים הביטחוניים, העבודה הקשה, השעות הנוספות שהשוטרים עובדים ולא מקבלים תמורה כי הם לא כמו עובד רגיל שמגיע לעבודה ומשעה 4:00 הוא יודע שהוא מקבל עבור שעות נוספות. השוטרים יכולים לעבוד משמרת שנייה ולא לקבל תמורה. רבותיי, אני זוכר את מלחמת לבנון ומה עשתה המשטרה. את מי שראינו בשטח, רק את המשטרה ואת כוחות הביטחון. הם לא רק ממלאים פונקציה של שיטור אלא במקרים מסוימים הם עושים עבודה של מערכת הביטחון וכולנו רואים את זה.


אילן, אני אומר לך את הדבר החשוב ביותר. אם אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו כאזרחי מדינה, אם לא ניתן שכר לשוטרים, אני מודיע לך שאולי יהיה הרבה כסף בקופה אבל אנחנו נפחד לצאת מהבית בגלל הביטחון הרעוע. כל דאלים גבר. אם לא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. זאת השורה התחתונה. לכן צריך לתגמל את השוטרים. לדעתי השכר הזה הוא ביזיון אחד גדול ואתם חייבים לחשוב על הדברים. הביטחון של האזרחים לא פחות חשוב מכל וזה כפועל יוצא מכך שהשוטרים יקבלו שכר הגון. תודה.
השר יצחק אהרונוביץ
חבר הכנסת וקנין, זה מה שקרה בניו ורק.
יצחק וקנין
אמרתי זאת. אדוני השר, אני הייתי צריך להיות במקום אחר אבל באתי לכאן להשתתף בישיבה כי אני חושב שהדיון הזה חשוב מאוד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. דברים בסלע. חבר הכנסת חמד עמאר.
חמד עמאר
אדוני היושב ראש, אדוני השר. אני קודם כל רוצה להודות לך על קיום הדיון הזה ואני רוצה להודות לשר על שלקח את הנושא הזה לידיו והוא רץ אתו. אני מאמין שבסופו של דבר הוא יצליח להגיע לרף ששם לעצמו, 7,000 שקלים כי באמת מגיע לאותם שוטרים השכר המכובד כדי שיוכלו לפרנס את משפחותיהם.


זאת לא פעם ראשונה שאני משתתף בדיון על שכר השוטרים. לפני שבועיים-שלושה השתתפתי בדיון שהתקיים בוועדת הפנים כאשר שם דיברנו גם על חשיבות השוטרים ועל חשיבות אנשים טובים שיתגייסו ועל כל מה שהוזכר כאן. אני חושב שמה שהשר אמר על ארגון עובדים לשוטרים, אולי זה יעזור. ארגון עובדים לשוטרים, אולי זה יעזור. בכל מקום שיש ארגון עובדים, הם יכולים לקבל את השכר המגיע להם כך שיהיה שכר מכובד. אנחנו רואים את זה עם כיבוי אש ואני חושב שמי שמתגייס לכיבוי אש, יקבל משכורת יותר טובה מזו של שוטר. אנחנו שומעים את הדברים. זה קורה כי יש להם ארגון עובדים והם יכולים להילחם על הנושא הזה ולהעלות את שכרם. לשוטרים אין ארגון עובדים ולכן אנחנו צריכים להיות ארגון העובדים שלהם ולהילחם עבורם כאן.


אני רוצה לתת לך דוגמה. מסתנן שנכנס ממצרים, הוא ללא אישורים, הוא עובד בבית מלון באילת ואחר הצהרים עובד במקום נוסף – מרוויח יותר משוטר ומדובר באותן מספר שעות עבודה. הוא יכול להרוויח יותר משוטר. זאת בושה למדינת ישראל שמסתנן צריך להרוויח יותר משוטר, כאשר שוטר צריך לשמור ולדאוג שאותו מסתנן לא יהיה במדינת ישראל. היום המצב כל כך קשה שכולנו צריכים לקחת את הנושא לידינו ולראות איך אנחנו מצ'פרים את האנשים האלה שמחליטים להתגייס למשטרה.


אני אתן לך עוד דוגמה. שוטר שגר בבית ג'אן או בקריית שמונה, הרי השוטר לא מחליט ללכת לעבוד בכרמיאל שנמצאת במרחב 10-15 דקות מהבית אלא המשטרה אומרת לו שהוא משרת בירושלים או בשירות בתי הסוהר בכלא עופר. הוא לא מחליט היכן הוא ישרת. תאר לעצמך שאותו שוטר שמפרנס יחיד מבית ג'אן, יוצא מהבית בבוקר, צריך להגיע לירושלים או למקום בדרום, לשרת שם והוא לא יכול לחזור הביתה אלא צריך לישון מחוץ לבית והוא צריך גם לאכול. כל זה עם 5,600 שקלים והוא מפרנס יחיד. אני לא יודע ולא מבין איך אותו שוטר יתגייס למשטרה.


סיפרתם על השוטרים מבאר-שבע שהתפטרו וחלקם הם דרוזים. למה התפטרו? הם הלכו לעבוד במפעלי כימיקלים בים המלח. הם הרי מחוץ לבית אבל שם מרוויחים 10-12 אלף שקלים לחודש ומשתלם להם לעבוד שם חלקם של השוטרים האלה הם קצינים, אבל הם אמרו ששם הם יעבדו וירוויחו.
היו"ר משה גפני
שם הם מקבלים שכר יותר גבוה.
חמד עמאר
הרבה יותר גבוה. פי שתיים. 10-12 אלף שקלים ולא 5,600 שקלים ולא 7,000 שקלים. מה שאמר המנכ"ל, אכן פעם זה היה מקום עבודה עם פנסיה תקציבית, מקום בטוח שאם אתה עובד בו, אתה מסודר ויש לך עתיד, אבל היום אין לך את זה הכול פנסיה צוברת וכמו שאתה מקבל במפעל, אתה מקבל כאן, אבל במפעל אתה מקבל יותר טוב כי השכר שלך יותר גבוה ולכן מופרש לך יותר כסף לפנסיה שלך. לכן משתלם לך לעבוד במפעל ולא במשטרה.


אני לא רוצה להגיע למצב שלא יהיו לנו אנשים טובים שיתגייסו למשטרה. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו מהאורחים שרוצה להתייחס לעניין הזה?
אביגיל שררה
שמי אביגיל ואני מנכ"לית ארגון נשות השוטרים והסוהרים. אני רוצה לדבר בשם משפחות השוטרים והסוהרים.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
אביגיל שררה
קודם כל, השכר שמגיע לשוטרים ולסוהרים, הוא לא נדבה, הוא לא בחסד אלא הוא בזכות. זה בזכות העבודה שלהם, בזכות ההקרבה שלהם, בזכות זה שהמשפחה היא קורבן והם כל הזמן עובדים ולא מקבלים שום גמול על שעות נוספות, כפי שצוין קודם לכן.


אני לא ארחיב כי השר עושה עבודת קודש למען משפחות השוטרים והסוהרים. עוד לא היה שר כזה. בעברי הייתי עוזרת פוליטית לשר לביטחון פנים ולא ראיתי שר שאיכפת לו כל כך ממשפחות השוטרים והסוהרים.


עוד דבר אני רוצה לומר. בשבת הייתה כתבה בעיתון "ידיעות אחרונות" ואשת שוטר כתבה שהשכר ההתחלתי של שוטר הוא 5,000 שקלים. כשיש הפגנה בנמל, עובד נמל מקבל שישים אלף שקלים ואנחנו כשוטרים צריכים לבוא ולשמור על החוק הציבורי. הוא מקבל שישים אלף שקלים ואנחנו כשוטרים שמקבלים 5,000 שקלים צריכים לעבוד יום ולילה כאשר אין לנו מעמד. מעמד השוטר הוא נמוך ומי שיגיד אחרת, זה לא נכון. אנחנו רואים שכך מסתכלים עלינו.


לגבי האוצר בנושא של אי ביטחון תעסוקתי, הצבא למעשה מקבל הכול מהאוצר ואנחנו כלום. גם כאשר יש החלטת ממשלה שאומרת השוואה לצה"ל, אנחנו כארגון נשות השוטרים והסוהרים, יש לנו אולי ארבעים תביעות בבית הדין לעבודה על מה שמגיע לנו על פי החלטת ממשלה ש/33.
היו"ר משה גפני
מהי החלטת הממשלה?
אביגיל שררה
היא אומרת השוואה לצה"ל. לדוגמה, יש לנו עכשיו נושא של אי ביטחון תעסוקתי. יש לנו דיון בשבוע הבא ביום שני בבית הדין לעבודה. הרמטכ"ל יחד עם האוצר נתנו תוספת לכל אנשי הקבע, תוספת של בין 1.3 עד 13 אחוזים שזה ממוצע בין חמישה לשבעה אחוזים, תוספת שנקראת אי ביטחון תעסוקתי כי בצבא אין ביטחון תעסוקתי ובמשטרה יש. הסתבר שאפילו הגמלאים של הצבא מקבלים בגין זה את התוספת הזאת אבל אנחנו לא מקבלים.


יש עוד הרבה דברים, כמו רכזי מודיעין - עליהם יש לנו בקרוב דיון - שלגביהם בצבא הוחלט לתת תמריץ אבל לנו כאנשי משטרה לא נותנים את זה. החליטו להוריד את זה ולקרוא לזה מענקים. מוצאים כל מיני שמות כאלה ואחרים, כדי שאנחנו לא נקבל את הגמול


על כך המאבק שלנו. אין לנו את השלטר של המדינה, אנחנו לא המורים שיכולים לסגור את בתי הספר, אנחנו לא הרופאים שיכולים להפסיק לרפא חולים, אלא אנחנו משפחות השוטרים והסוהרים שלא יכולים להפגין, לא להשבית ולא לעשות כלום. אמר מני מזוז בזמנו לא לנצל את זה ששוטרים וסוהרים לא יכולים לשבות ולא יכולים להפגין ולכן לא לתת להם תגמול.


עליכם לסייע לשר בנושאים האלה ובאמת שלא יהיו ועדות ונצא מכאן בלי תוצאות. תודה רבה.
היו"ר משה גפני
תודה לך. יש מישהו מגמלאי המשטרה? הם לא הגיעו. הם פנו אלי. יש עוד מישהו מהאורחים שרוצה להתייחס? תודה רבה. אנחנו נתחיל, לפני הממונה על השכר, באגף התקציבים ולדעת מה עמדתכם.
מאיר בינג
אני יכול להתחיל אבל בגדול אנחנו מתואמים עם הממונה על השכר.
היו"ר משה גפני
הממונה על השכר הוא שחקן מרכזי בעניין הזה אבל קודם תתייחסו אתם.
מאיר בינג
את עמדת האוצר יציג הממונה בעוד כמה דקות.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך מה סדר הדיון. אנחנו לא הולכים מכאן לשום מקום ולא הולכים לבית המשפט, בניגוד למה שהיה אתמול כאן בדיון אחר שהיה נוגע למשרד האוצר. לא זה נושא הדיון. אנחנו יודעים שמתנהל משא ומתן. אנחנו יודעים שוועדת הפנים עסקה ועוסקת בנושא הזה והנושא הזה מתקדם. אנחנו רוצים לעזור בעניין ואנחנו רוצים לנתח את הדברים ולדעת מה אומר אגף התקציבים וכמובן גם הממונה על השכר. אנחנו לא מדברים עכשיו על עמדות רשמיות. הועלו כאן טענות, שמעתם אותן, שכר השוטרים הוא שכר שאיננו מאפשר קיום בכבוד וממילא גיוס שוטרים למשטרה ילך ויפחת ובוודאי זה אמור לגבי שוטרים ברמה. מה עמדתכם בעניין הזה? יש לי גם את ההחלטה מול משרד הביטחון. האם משרד הביטחון יכול לעשות מה שהוא רוצה והמשרד לביטחון פנים לא? איפה אתם, אגף התקציבים, בעניין?
מאיר בינג
אני אומר שאני יכול לדבר בגדול אבל הנושא הזה הוא נושא שבתחום אחריות מרכזית של הממונה על השכר.
היו"ר משה גפני
מה שהממונה על השכר יחליט, מקובל עליכם?
מאיר בינג
כן. אנחנו מתואמים.
היו"ר משה גפני
אתם תביאו את הכסף.
מאיר בינג
אנחנו מתואמים. כל סיכום שיסוכם עם הממונה על השכר, מקובל עלינו.
יצחק וקנין
התקדמנו.
היו"ר משה גפני
כן? אתה מכיר את השפה שלהם היטב ולפרטיה? אתה איש אופטימי. זה בגלל שאתה גר ביערה.


אילן לוין, בבקשה. האצבע מופנית אליך. אין לך מגבלה תקציבית כי אגף התקציבים הודיע שמה שתחליט, זה מה שיהיה.
מאיר בינג
זה לא שאין מגבלה תקציבית. אמרתי שאנחנו מתואמים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין. הממונה על השכר תכף יאמר את דברו והוא יחליט שבאמת צריך לקבל את עמדת השר לביטחון פנים וצריך להעלות את שכר השוטרים לרמה הזאת עליה מדובר, בסביבות 7,000 שקלים. מדובר על כמה תיקונים שהם תיקונים מאוד משמעותיים מבחינת מה שהעלתה כאן הגברת אביגיל שררה. הממונה על השכר יבוא ויאמר שזה נכון, על פי החלטת ממשלה ועל פי דרישת השר לביטחון פנים, זה מה שצריך לעשות. יש מגבלה תקציבית, כן או לא? זאת השאלה המרכזית.
אילן לוין
חבר הכנסת גפני, תן לי להתייחס.
היו"ר משה גפני
בכל אופן יש אצלכם סולידריות משרדית.
אילן לוין
תאמין לי שהחיים של הממונה על השכר מורכבים אבל הוא מסתדר גם עם אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה אחרי כן לדבר אתך בארבע עיניים כדי לדעת איך אתה עושה את זה.
אילן לוין
צריך להכיר קצת את המטריה, למי שלא מכיר. בפתח דבריי אני רוצה להגיד מה שנאמר גם בדיונים קודמים. אנחנו מאוד מכירים ומוקירים את מערכות הביטחון בכלל ואת המשטרה ושירות בתי הסוהר בפרט ואנחנו עשינו ועושים מהלכים. היה מהלך שיזם השר לתשלום מענקים ששולמו רק לפני מספר חודשים וברור שהדרך עוד ארוכה.


בגדול מה שקורה היום הוא ששכר השוטרים והסוהרים צמוד לשכר משרתי הקבע וחוסר הנוחות שנשמע כאן בדיון ממערכת ההצמדה עולה בין היתר בנושא של הדיון הזה. הרי מה שנאמר כאן לא דומה לצורך הנושא וזה שכר שוטר מתחיל לשכר חייל מתחיל. אתה יכול לבוא ולומר שהחייל מתחיל את שירות הקבע בגיל 22 ושוטרים, יכול להיות שהם מתחילים את שירותם במשטרה בגיל יותר מבוגר כאשר יש להם משפחות, מסלול השירות שונה, יש הבדל בין מה זה שוטר קרבי לעומת מה זה חייל קרבי, הנושא של גיל הפרישה שונה, מסלולי הפרישה שונים. בשורה התחתונה, להערכתנו התהליך שנעשה בזמנו שהיה תהליך מבורך של הצמדה של המשטרה לצבא כדי לשקם את מערכות השכר ולשפר אותן, הוא מהלך שמיצה את עצמו והיום ככל שהתהליך הזה מתמשך, צריכה המשטרה לעבור למודל שמצד אחד שומר על השכר של השוטרים מפני שחיקה אבל מאידך המשטרה צריכה להתחיל לנהל את מערכת השכר שלה.


לא יעלה על הדעת שהמשטרה ושירות בתי הסוהר ינהלו את מערכת השכר בהצמדה דווקנית לצבא ומה שמקבל החייל, מקבל השוטר ולהפך, וכשזה לא מתאים – באים ואומרים שזה לא מתאים ומבקשים לתת להם יותר. צריך לעבור למערכת ניהול עצמאית של המשטרה ושל שירות בתי הסוהר כשהם בודקים מה הצרכים של הארגון ומתאימים את מערכות השכר למה שצריך. הצענו כל מיני מודלים להתמדה מפני שחיקה על ידי מדדים כאלה ואחרים ומודלים כלכליים שניתן לעגן אותם גם בהחלטת ממשלה כדי למנוע כל פגיעה.


הנושא השני הוא שלראייתנו יש עוד שינויים שצריך לעשות בשכר השוטרים והסוהרים והדברים האלה הם בשיחות עם המשטרה ושירות בתי הסוהר. יש לנו תהליך מול המנכ"ל של המשרד, היינו בדיונים אצל השר ויש לנו הערב דיון עם המפכ"ל ועוד אנשים כאשר הרעיון הוא לנסות ולראות מה אפשר לעשות. לא דומה השוטר במטה לשוטר בשטח ולא דומה השוטר שעובד משמרות לזה שלא עובד משמרות.


נושא נוסף שמפריע מאוד לטפל בשכר השוטרים זה שהמשטרה בחרה שלא לקדם את ההצמדה של הגמלאים למדד למרות פניות של ארגוני הגמלאים של המשטרה ושל שירות בתי הסוהר. המשטרה בחרה שלא לקדם את התיקון בחוק הגמלאות, דבר שהיה מאפשר להצמיד את הגמלאים למדד, לתת להם תוספות ראויות כפי שקיבלו כל גמלאי השירות הציבורי וההתמדה הזאת, כל עוד היא קיימת, מונעת את הטיפול המשמעותי שצריך לטפל בשכר השוטרים. הכנו עבודות מאוד משמעותיות כדי לשנות ולשפר את שכר השוטרים אבל לראייתנו השלב הראשון הוא לטפל בגמלאים ולתת להם מה שמגיע להם. הגמלאים משתכרים עוד הרבה פחות משוטר מתחיל. יש גמלאים שהפנסיה שלהם היא לא שכר מינימום אלא היא פחות משכר המינימום והאנשים הללו כרגע, מזה תקופה ארוכה, לא מקבלים את מה שמגיע להם מתוך הפחד, להערכתי, של המשטרה שהצבא יקבל יותר ואז הם יצאו מה שנקרא בלשון העם, פריירים.
מגלי והבה
אדוני מתכוון לתת בסקירה שלו פירוט? כל הזמן אתה אומר מוצמד לצבא.
אילן לוין
אני אסיים את דבריי ואחר כך אני אתייחס.
מגלי והבה
אנחנו יודעים לשאול ואני שואל. כשאתה מדבר על הצמדות של המשטרה לצבא וכשאתה מדבר על הגמלאים, אתה מוכן לפרט קצת לגבי רמות השכר? אנחנו יודעים את הנתון שיודעים אותו היום והוא 5,140 שקלים.
אילן לוין
אני אגיד לך. השכר הממוצע של רב-סמל במשטרה הוא 7,000 שקלים. השכר הממוצע של חייל רב-סמל, הוא 6,700 שקלים. יש נתוני דוח הממונה על השכר והם באינטרנט וכל אחד יכול לבדוק את מה שאני אומר. עדיין אני אומר שיכול להיות ששכר הרס"ל במשטרה צריך להיות גבוה משכר החייל בגלל מה שדיברנו, אבל מצד שני יכול להיות שמסלולי השירות הם שונים.


מדברים כאן על השכר. השכר המתחיל של מורה באופק חדש, אחרי הרפורמה, הוא קרוב ל-5,500 שקלים לחודש. זאת אומרת, מערכת השכר בשירות הציבורי היא לא מתחילה בשכר הממוצע במשק ומשם היא מתקדמת אלא יש מסלולי שירות, מתחילים אולי בשכר יחסית נמוך, אבל יש לך פוטנציאל מתי אתה מתקדם, יש צומתי מיון, יש אפשרות של מענקי חתימה, יש מי שיוצא ללימודים אקדמאיים, יש תנאים לפרישה מוקדמת. אנחנו לא מדברים על אדם בסקטור העסקי אלא על מערכת של שירות ציבורי, וטוב שכך, שבנויה עם מרכיבים שגם מייצרים הימשכות בשכר.
היו"ר משה גפני
לגבי הגמלאים, אני מבין שאתם מתנגדים.
השר יצחק אהרונוביץ
יש לי הרבה מה לומר, אבל בוא נתקדם.
אילן לוין
לכן אני אומר שאנחנו נמשיך את הדיאלוג עם המשטרה ושירות בתי הסוהר. הצענו כל מיני פתרונות ביניים כי אנחנו לא רוצים להחזיק את כל הארגון כבן ערובה עד אשר יסתיים הטיפול בגמלאים מצד אחד, ומצד שני יכולת התמרון שלנו היא מאוד מוגבלת. כל תשלום, לראייתנו, שישתרשר לגמלאים, צריך להיות קודם ייעודי לגמלאים עצמם ולא כפועל יוצא שאחר כך נהיה בכאוס ויבואו הגמלאים ויאמרו שניתן להם קודם כל את מה שנתתי לשוטרים כי הם צמודים. הם יאמרו שעכשיו אני מעביר ואתם למדד ושאתן להם את מה שמגיע למי שעבר למדד. מדובר כאן בסדרי גודל של מאות מיליוני שקלים.


תקציב הגמלאות של מערכת הביטחון הוא מעל חמישה מיליארד שקלים ויש כאן גם טיפול שאנחנו עושים ברב-סמל במשטרה ויבואו רבי-הסמלים בצבא וישאלו מה אתם. יש לנו אלפי שוטרים גמלאים שהם בדרגות רב-סמל ומטה וגם בהם צריך לטפל.

בכל המכלול הזה נדרש לטפל משרד האוצר והממונה על השכר ואנחנו נדע, אני מקווה,לנווט את זה דרכנו במים הללו, כך שמצד אחד נביא איזשהו פתרון ביניים – אני לא יודע אם זה 7,00 שקלים – לעניין השוטרים ומצד שני נעשה שינוי שיאפשר להערכתנו שינויים הרבה יותר משמעותיים מאשר הנושא הקטן הזה שנדון כרגע בוועדה כי יש לנו תוכניות הרבה יותר משמעותיות לטפל בשכר השוטרים הרבה מעבר לטיפול בשכר השוטר המתחיל.
היו"ר משה גפני
האמת שקצת לא ברור לי. זה שיש תוכנית גדולה לעניין של השוטרים, זה בסדר. זה שיש את הנושא של הגמלאים, גם זה בסדר. אומר השר שכרגע רוצים להגיע לשכר של שוטר לסכום של 7,000 שקלים.
אילן לוין
ומה אני עושה עם הפנסיה של הגמלאים?
היו"ר משה גפני
רגע. אל תשאל אותי שאלות קשות לפני מסיים את השאלה. בוא נתמקד לרגע בעניין הזה. אתה יכול לתת תשובה שלילית ולומר שיש בעיות של השלכות רוחב, וזה בסדר כי אז נטפל בעניין. אומר השר לביטחון פנים, ואנחנו כולנו מצטרפים לדרישה הזאת, שכר של 7,000 שקלים הוא שכר שגם אם אנחנו משווים אותו למדינות בעולם וגם אם אנחנו מדברים על מה שקורה כאן במדינת ישראל כשאנחנו נמצאים במזרח התיכון על כל המשתמע מכך, איפה אתם עומדים בחלק הזה? אני מבין שלא הסתיים הדיון, יש תוכנית גדולה ויש לזה השלכת רוחב, אבל איפה אנחנו עומדים עכשיו? אנחנו עומדים בזה שהשוטרים לפי הבנתכם – אם נסיים את הדיון - יכולים כבר לקבל 6,00 שקלים או שעדיין אין שום התקדמות? איפה זה עומד?
אילן לוין
אנחנו כרגע בשיחות עם המשטרה על מתווה שיאפשר תוספת לשכר השוטרים. הם לא יתחילו בשלב הזה ב-7,000 שקלים. אנחנו לא פוסלים שבטווח הארוך, עם השלמת המהלך שאת חלקו תיארתי כאן, שכר השוטר מתחיל יהיה 7,000 שקלים אבל כרגע לראייתנו המשמעויות, החשיפות, ההשלכות שיכולות להיות למהלך כזה דרסטי בבת אחת הן משמעויות שאנחנו לא יכולים כרגע לגדר אותן.
היו"ר משה גפני
כמה בערך לפי דעתכם אפשר להתחיל? 7,000 שקלים יהיה בהמשך אבל כמה עכשיו?
אילן לוין
אנחנו הצענו איזשהו מודל שמאפשר כרגע להעלות את שכר השוטר המתחיל לפחות בעשרה אחוזים.
יצחק וקנין
150 שקלים.
ציון פיניאן
כמה הוא מקבל היום?
אילן לוין
השכר הממוצע של רב-סמל היום - שוטר מתחיל הוא רב-סמל – הוא קרוב ל-7,000 שקלים. הנה הנתונים.
ירון בארי
סליחה שאני מתערב אבל השכר ההתחלתי של שוטר במשטרת ישראל הוא 5,100 שקלים.
ציון פיניאן
אילן, אתה רוצה להוסיף להם 500 שקלים?
אביגיל שררה
זה לעג לרש.
ציון פיניאן
אפילו קוטג' הוא לא יכול לקנות.
היו"ר משה גפני
השר לביטחון פנים, בבקשה.
השר יצחק אהרונוביץ
ישבתי כאן והתבקשתי לא להיות הפעם מיליטנטי ואני משתדל גם עכשיו לא להיות כזה אבל אני מתבייש. באמת מתבייש שזאת ההנחיה או זאת הדרישה או זאת ההמלצה של הממונה על השכר.


אומרים שיש התקדמות. אני תיארתי לעצמי שאנחנו דורכים במקום. אותי לא צריך לשכנע. אני כבר מלא אכזבות ואין לי גם תקוות, לא מהאוצר, לא מהממונה ולא מאף אחד שם. אני באתי אליך אדוני היושב ראש, אל חברי הכנסת, לצעוק צעקה ולעשות זאת בשם השוטרים והסוהרים.


מתקיים משא ומתן כזה או אחר, שמענו על תוספת של עשרה אחוזים, ובפגישה הקודמת במשרד הפנים שמענו כבר על עשרים אחוזים אבל עכשיו ירדנו לעשרה אחוזים. מחר נשמע על חמישה אחוזים. אני לא מתפלא.
היו"ר משה גפני
מי אמר עשרים אחוזים?
השר יצחק אהרונוביץ
עזוב. תקראו את הפרוטוקולים. אני לא רוצה כאן כרגע להתייחס לזה. אני אמרתי ששכר המינימום, ואני לא אתפשר עליו, הוא 7,000 שקלים, ואם צריך להקים ועד, אני אקים ועד על אפם ועל חמתם. אני תומך בחברי הכנסת שיהיה ועד עובדים למשטרה ולשירות בתי הסוהר. אומרים לי כאן שאני הולך לשבירת כלים, בסדר, אני אשבור כלים ואני לא אתבייש לעשות זאת כי זה מאבק צודק. כל הנושא של הגמלאים, צריך לבחון אותו ואמרתי את זה לאילן שהיה אצלי כמה פעמים. צריך לבחון אותו. אני אמרתי שמה שהצבא יחליט, מה שהשב"כ יחליט, מה שהמוסד יחליט, בסדר. יש הסכמים ואני אתם. אמרו לי שאנסה להתנתק ונלך, אבל אני לא אוהב את ההצמדות האלה שאומרים לי שאעשה א' ואקבל ב'. בואו נפתור את הבעיה. צריך לקיים דיון לגבי הגמלאים, נקיים אותו.
היו"ר משה גפני
אני לא הבנתי למה מפריע הנושא של הגמלאים.
השר יצחק אהרונוביץ
שמעתי את הדברים של הממונה על השכר והוא אומר שברגע שאתה תתנתק, אנחנו נוכל לתת לכם והגמלאים מקבלים פחות. אני דואג הרבה יותר לגמלאים מאשר אחרים דואגים להם ולגמלאים אכן צריך לדאוג.
היו"ר משה גפני
אדוני השר, אתה צריך להסביר לי. באת לועדת הכספים והיית צריך לקחת בחשבון שיש יושב ראש ועדה ברמה יותר נמוכה. אתה צריך להסביר לי.
השר יצחק אהרונוביץ
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין. אומר אילן לוין שתצמיד את הגמלאות של הגמלאים במשטרה למדד. תגיד לו כן, נגמר העניין.
השר יצחק אהרונוביץ
אני מסביר. אני אמרתי דבר מאוד פשוט.
אילן לוין
הצבא יקבל יותר.
השר יצחק אהרונוביץ
אני אסביר. קודם כל, אלה שני דברים נפרדים. צריך לפתור את הבעיה הזאת של השוטרים כדי לאפשר לגייס ולאפשר להם לקבל משכורת.
היו"ר משה גפני
בסדר. זה נושא הדיון.
השר יצחק אהרונוביץ
זה נושא הדיון. לנושא הגמלאים. אמרתי, אנחנו צמודים היום לצבא, לשב"כ, למוסד, לכל גורמי הביטחון. הם לא רוצים להתנתק. אומרים לי שאני אתנתק והם לא. כרגע יש משא ומתן, בוא נפתח אתך את הדלת, נכניס אצבע. אמרתי שדווקא אתי רוצים להתחיל? בואו נקיים על זה דיון, בואו תפתרו לי קודם כל את הבעיה כי זה דיון אחר. בואו נפתור את הבעיה של השוטרים ואל תקשור לי דבר בדבר. 7,000 שקלים לתת לשוטרים, אומרים לי שמה שאני אקבל זה עשרה אחוזים. זאת בושה. בושה לדבר בצורה כזאת.


שמעת את אגף התקציבים אומר הממונה על השכר והממונה על השכר אומר אגף התקציבים. כך הם משחקים אתי כבר שנתיים ואין פתרונות. אני אומר לך, אני מאוד מקווה אדוני היושב ראש, ואני נותן לך הרבה קרדיט, שאתה צריך לנקוט בכל הצעדים המתבקשים. אני כשר ממונה פונה ליושב ראש שיאמר שיש להם אולטימטום, קחו שבוע, קחו שבועיים אבל תגמרו את הסיפור הזה. אנחנו עושים זאת על גבם של שוטרים שאין להם איך לחיות והולכים לפחי האשפה לחפש אוכל. כמה אני צריך לדבר על הדברים האלה? 7,000 שקלים זה כסף? אומרים לי עשרה אחוזים, אבל אני מתבייש בכלל לצאת מהדיון הזה עם 10 או 20 אחוזים. אני לא מדבר על גופים אחרים. תסתכל מה קורה עם המורים ועם הרופאים, אבל אני לא מדבר על זה. תנו לקבוצה הזאת.


לגבי הגמלאים, בואו נשב אבל למה הסחיטות האלה? למה סוחטים את המשטרה? על זה הכאב.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך אדוני השר. אני הייתי מציע לך להמשיך את המאבק הזה.
יצחק וקנין
ביטחון הציבור צריך להיות לנגד עינינו.
אילן לוין
למה אתם לא דואגים לגמלאים של המשטרה? תתחילו קודם עם הגמלאים שמקבלים פחות.
מגלי והבה
למה השב"כ והמוסד לא?
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, כולכם מבינים הכול, אבל אני לא מבין. אני חוזר ואומר שיש שתי סוגיות מעניין לעניין באותו עניין. יש מישהו מנסה לחבר אותן ואני רוצה להפריד אותן. אני לא מבין למה הן מחוברות.


יש את הנושא לשמו התכנסנו. אומר השר לביטחון פנים שהוא רוצה ששכר השוטרים יעלה בקרוב לארבעים אחוזים. היום השכר עומד על 5,100 שקלים והוא מדבר על 7,000 שקלים כשכר שוטר מתחיל. זאת טענה נכונה מבחינת הראייה הכוללת של מערכת הביטחון בישראל וגם הנושא החברתי של שכר שאתה נותן כחברה לשוטר. זה דיון שאנחנו צריכים להחליט מה אנחנו עושים אתו. זה חלק אחד.


יש חלק אחר שהוא מעניין לעניין באותו עניין והוא שכר הגמלאים. שכר הגמלאים הוא לא נושא הדיון. אומר אילן לוין, הממונה על השכר, שנאפשר לו להעביר חוק שכר הגמלאים יהיה צמוד למדד, כפי שהגמלאים עצמם דורשים, והוא מתחייב שכל סיכום שיהיה עם מערכות הביטחון האחרות, קרי, הצבא, המוסד, השב"כ, כל מה שנלווה לעניין הזה, יהיה גם לגבי גמלאי המשטרה.


לו אני הייתי יועץ של השר לביטחון פנים – אני לא יודע אם הוא יסכים לקחת אותי לכמה דקות – הייתי אומר שאין בעיה. תתחייב כאן על העניין הזה וסיימנו את שכר הגמלאים. אתה רוצה להעביר חוק על שכר הגמלאים במשטרה? מצוין. יהיה צמוד למדד. כל סיכום שיהיה עם מערכת אחרת במערכת הביטחון, יהיה בכתב ממנו.
אילן לוין
החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
החלטת ממשלה. על הממשלה אני לא כל כך סומך, אבל עליך אני סומך. הממשלה, לך תדע. הממשלה קיבלה הרבה החלטות. הבעיה הזאת ירדה מהשולחן והיא לא קיימת יותר.


עכשיו נשארת רק ההתמודדות הזאת עם משרד האוצר על כל אגפיו – הן הממונה על השכר, הן אגף התקציבים כולל מה שנלווה לעניין הזה – ומתמודדים על הארבעים אחוזים או על עשרה אחוזים או על עשרים אחוזים. שם אנחנו עומדים ואנחנו יכולים להיכנס בתפר הזה ולומר מה שהשר אומר. אז אנחנו מתקדמים. הרי כך אנחנו נוהגים כל הזמן.


אני שואל אותך אדוני השר לביטחון פנים מה הבעיה בהצעה הזאת. תגיד כן, נוריד את זה מסדר היום ונמשיך את הדיון הלאה. למה אי אפשר להגיד כן על זה?
השר יצחק אהרונוביץ
אני לא אגיד כן ולא תקבל את ה-כן. אני אומר כאן בצורה ברורה, לא אישית.
היו"ר משה גפני
אתה יותר גרוע מגפני. גם אני כך הרבה פעמים מתנהג.
השר יצחק אהרונוביץ
כי זאת סחיטה. זאת סחיטת דמי חסות. אני לא מוכן לשמוע את הדברים האלה. אלה שני דברים נפרדים. יש את הנושא של שכר השוטרים ובואו נגמור את שכר השוטרים. אמרתי שאני מוכן להיכנס לנושא הגמלאים. הם לא פונים לצבא, לא פונים לשב"כ ולא פונים למוסד, אלא פונים אלי. אני יושב בדיונים עם ראש הממשלה. למה? מקבלים פיק ברכיים? למה מתעסקים עם המשטרה? למה מתעסקים אתי? למה הם לא מתעסקים עם הצבא? אני אגיד לך את הדברים כי הם לא יגידו לך את זה. תתמודדו עם כל הגופים. אמרתי, כל הגופים שירדו, גם אני אהיה מוכן. אומרים לי שיתחילו אתי. אמרתי שאני מוכן, גם לזה אני מוכן, אבל בואו נגמור את השכר הזה, נקיים דיונים נוספים ונשב. מה אתה קושר דבר בדבר? אין קשר בין הגמלאים לשכר השוטרים. בואו נפתור את הבעיה הזאת.
אילן לוין
אם אני מעלה את השכר התחילי של שוטר ל-7,000 שקלים, צריך גם להעלות את המשכורת הקובעת של אותו גמלאי שפרש ל-7,000 שקלים ומזה לגזור את הפנסיה. אחר כך אני ארצה לתת לו את ה-25 אחוזים תוספת שמגיעה לו, אז פעם אחת אני אשלם ארבעים אחוזים על ה-7,000 שקלים ואחר כך אני אשלם 25 אחוזים על ההצמדה, ומה יגיד לי החייל? הוא פרייר? בסוף החיים של הממונה על השכר הם מורכבים אבל אני מתיימר גם לדעת איך עושים את זה ואני אומר שוב לפרוטוקול שצריך קודם כל לטפל במי שהפנסיה שלו מתחת לשכר המינימום, לפני שמעלים את השכר מ-5,000 שקלים ל-7,000 שקלים. אני מוכן להתחייב ומוכן לקשור את כל הקשרים הנדרשים ולומר שאם מישהו חושב שמישהו אחר יעשה, הגיע הזמן שהמשטרה תנהל את עצמה ולא כשנוח, נשארים צמודים, וכשרוצים לטפל בשכר המתחיל, באים אל הוועדה.
מגלי והבה
אבל למה לא להתחיל הפוך? תגמור עם השוטרים.
אילן לוין
התחלתי.
מגלי והבה
לא, אתה לא התחלת. אתה אומר שאתה רוצה לפתור את בעיית הגמלאים ואחר כך את בעיית השוטרים. אנחנו רוצים הפוך, קודם השוטרים ואחר כך הגמלאים.
אילן לוין
בגלל הטיעון הזה, לפני מספר חודשים אישרנו מענקים למשטרה שלא אישרנו לאף גוף אחר במערכת הביטחון, מתוך האמירה של בואו קודם כל נעשה צעד ראשון. עשינו. עכשיו באים ואומרים שנעשה עוד צעד ראשון.
ירון בארי
400 שקלים לחודש, אלה היו המענקים לשוטר.
אילן לוין
400 שקלים לחודש, אף אחד ממערכת הביטחון לא קיבל את זה בחודשים האחרונים וגם לא בשנה האחרונה ואף אחד ממערכת הביטחון לא קיבל תוספת של 400 שקלים לחודש.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אביגיל, רצית לומר משהו.
אביגיל שררה
כן. עם כל הכבוד לאוצר, אנחנו מכירים כבר את זה מהמאבקים המשפטיים שלנו ויודעים שהם יכולים - וצודק השר שלנו - לעשות הסכמים עם הצבא ואנחנו לא מקבלים. אנחנו יודעים על זה מאוחר ולכן המאבקים המשפטיים שלנו. לכן השר מתעקש שקודם כל יגמרו עם גורמי הביטחון השונים והוא צודק. הצבא הוא העוגן שלנו. לולא הצבא, לא היינו מקבלים גם את המשכורות שמקבלים היום שוטרים ואת התמריצים. לכן ההתחמקות הזאת שקודם דוחפים את המשטרה לחתום ואחרי כן ייתנו לצבא כל מיני תוספות שיקראו להם בכל מיני שמות כמו אי ביטחון תעסוקתי או דברים אחרים, כדי שאנחנו לא נקבל את זה. זה מה שרוצה האוצר לעשות לנו.
אילן לוין
ההפך. מה אני אומר לך? אל תחפשו את הריגול התעשייתי מה קיבלו בצבא אלא תנהלו את מערכת השכר של המשטרה, תקבעו עוגן הצמדה לדוגמה לשכר הממוצע של הצבא, עוגן הרבה יותר אינטליגנטי ולא כל היום תחפשו מה קיבל החייל המתחיל ברמת הגולן ותחפשו את השוטר שברמת הגולן. תנהלו את מערכות השכר והגמלאות שלכם כמו ארגון.
אביגיל שררה
אתם לא משאירים בידינו ברירה ואנחנו זוכים בבתי המשפט. בכל המאבקים שלנו בית המשפט הצדיק אותנו וקיבלנו גם רטרואקטיבית ואתה יודע את זה. זה כמו במאבק רכזי המודיעין שהחלטתם להעביר את התוספת הזאת ולקרוא לה מענקים וזה באותו סכום של התמריץ שמקבלים רכזי המודיעין. רק כדי שאנחנו לא נדרוש את זה, קראתם לזה בשם אחר.
אילן לוין
ועל מה מדברים כאן בדיון אם לא על מענקים, כדי שהגמלאים לא יקבלו?
אביגיל שררה
אתם נותנים את המענק בדיוק כמו שאתם קוראים לתוספת הזאת, באותו סכום, אלא שאתם מוצאים שם אחר על מנת שאנחנו, משפחות השוטרים והסוהרים, לא נהנה מכך. כל בוקר אומר השוטר או הסוהר לבן שלו שהוא מתבייש להגיד לו שאין לו. לך יש ביטחון פנימי והביטחון הוא מהשוטרים. זה שאתה נוסע וזה שאתה ישן טוב בלילה, זה בגלל שהשוטרים נשארים ערים ומגינים עליך.
היו"ר משה גפני
תודה. אני מודה לך. עכשיו נתחיל לחזור על עצמנו. אני מציע שאנחנו נקים צוות שלנו שיהיה בתיאום עם ועדת הפנים. אני לא רוצה להתנתק מוועדת הפנים. ועדת הפנים היא הוועדה שעוסקת בעניין של המשרד לביטחון פנים על כל המשתמע מכך. הנושא של שכר אולי נוגע אלינו, אבל באמת הוועדה המובילה היא ועדת הפנים, במיוחד שיושב ראש הוועדה הוא חבר בכיר בוועדת הכספים. אתמול אפילו הוא ניהל כאן ישיבה.


אני מציע שחברי הכנסת הנוכחים בישיבה כאן, שיש להם נגישות למשטרה, יהיו הצוות. ציון, אתה תעמוד בראש הצוות הזה, רכז הקואליציה בוועדת הכספים, ואתה תהיה בקשר עם אמנון כהן כדי לתאם את הדברים. יש כאן דברים שאני לא הצלחתי להבין עד עכשיו. זאת אומרת, אני יכול לחזור על הדברים של מה שאמר השר לביטחון פנים ומה שאמר אילן לוין, אבל אני לא מצליח להבין. אני חושב שאנחנו צריכים לפרק את המוקשים. אנחנו צריכים להגיע למשכורת של 7,000 שקלים ולהערכתי אנחנו לא רחוקים מזה. אני הבנתי את מה שאמר אילן לוין. צריך לקשור כאן חוטים, צריך להתקדם עם הנושא של השכר, עם הנושא של התנאים, עם ההתאמה ובמקביל עם הנושא של הגמלאים.
מגלי והבה
אדוני היושב ראש, אתה הולך להרוג את הנושא.
היו"ר משה גפני
אם יש לך הצעה טובה, אני מוכן לשמוע.
מגלי והבה
אני אומר לך גם למה. שמעת את השר. שנתיים הוא שר והוא טוחן מים.
היו"ר משה גפני
אני מקבל כל הצעה שאתה מעלה.
מגלי והבה
אדון האוצר יודיע עכשיו.
היו"ר משה גפני
הוא לא רוצה.
מגלי והבה
אז יש לנו כלים.
היו"ר משה גפני
תציע הצעה. מה שתציע, מקובל עלי.
יצחק וקנין
מגלי, גפני הציע שהחברים שיושבים כאן פלוס חברי ועדת הפנים יהיו צוות. כך הבנתי.
היו"ר משה גפני
כן. להתחיל לפרק את המוקשים האלה כי הם לא רחוקים מפתרון.
יצחק וקנין
מהניסיון שלי בכמה דברים, כששמו אותנו כצוות, הדברים זזו.
מגלי והבה
בתנאי שנקבע בעוד חודש ישיבה ודיווח לוועדה כאן.
היו"ר משה גפני
מגלי, אנחנו לא משני צידי המתרס. אם יש לך נוסחה איך אתה יכול בבת אחת להכות על ראשיהם של אנשי משרד האוצר ולהביא את ה-7,000 שקלים, כל הצעה שלך מקובלת עלי. לעצור את ההעברות?
מגלי והבה
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל יש שם העברות של המשרד לביטחון פנים.
השר יצחק אהרונוביץ
אין שם.
היו"ר משה גפני
היום אין אבל מחר יש.
השר יצחק אהרונוביץ
אני אדאג שלא יהיו. תעצור את ההעברות. מספיק כבר עם המשחקים האלה.
מגלי והבה
הנה, יש לך אור ירוק. תעצור את ההעברות.
יצחק וקנין
אני עשיתי את זה פעם אחת והצלחתי, אבל לא בטוח שזה יצליח שוב.
מגלי והבה
אני רוצה לתת גיבוי לחבר הכנסת פיניאן ושלא יעבוד לחינם.
יצחק וקנין
תן לנו צ'אנס. אולי בעוד שבועיים-שלושה שבועות נבוא לכאן ונגיד שאין עם מי לדבר. לדעתי כן יהיה פתרון.
מגלי והבה
אם כן, אנחנו חברי הוועדה, השלישייה כאן.
היו"ר משה גפני
כן. כולם. חמישה. מוועדת הכספים שלושה. פיניאן, וקנין ומגלי. אל תהיה עצבני, כי אני עצבני יותר ממך.
מגלי והבה
שנינו כבר הזדקנו כאן. אנחנו רוצים לפתור בעיות.
היו"ר משה גפני
אם היה יושב כאן יושב ראש מהאופוזיציה, לא היה עושה לממשלה מה שאני עושה.
מגלי והבה
אתה עשר. הכוונה שלנו היא לפתור את הבעיה.
היו"ר משה גפני
אתמול הגיעו לכאן עם החוק לגבי המק"מים ואני לא יודע אם אתה היית ואמרו שהמדינה הולכת להפסיד 4 מיליארד שקלים ולא העברתי את החוק. מה עוד אתה רוצה שאני אעשה? אין מנהיגות היום. אין מנהיגות.
מגלי והבה
אני מסכים אתך.
היו"ר משה גפני
נגרמים כאן נזקים למשרד האוצר על ימין ועל שמאל כל יום שעובר. אתה מדבר על העברות שאני מעכב. לא עיכבתי העברות בשבוע שעבר? תאמין לי, אני אגיד לך גם את השם של מי במשטרה התקשר אלי כדי שאני אעכב את ההעברה של המשרד לביטחון פנים. אני אתן לך את השם ואת מספר הטלפון שלו. תשאל את המזכירה שלי. החיים מאוד מורכבים. כפי שאמר אילן לוין, חייו של הממונה על השכר מורכבים אבל חייו של יושב ראש ועדת הכספים מורכבים פי מיליון יותר משל הממונה על השכר עם כל הפקידים באוצר. להם יש דבר אחד ולי יש אלף דברים.
מגלי והבה
חבר הכנסת גפני, בפחות מחודש נבוא ונדווח לך.
היו"ר משה גפני
שלושה שבועות.
יצחק וקנין
ציון אמר שהוא יכנס את הישיבה בשבוע הבא.
היו"ר משה גפני
בסדר אבל דבר עם אמנון כהן. הכול עם ועדת הפנים.


אדוני השר, אני מודה לך.
השר יצחק אהרונוביץ
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אילן לוין, תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים