ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/07/2011

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכלכלה

6.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 572

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, ד' בתמוז התשע"א (06 ביולי 2011), שעה 10:50
על סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים)(תיקון מס' 50)
(הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות),
התשע"א-2011 (מ/590)
נכחו
היו"ר – כרמל שאמה

אופיר אקוניס

ישראל אייכלר

אחמד טיבי

חמד עמאר

יוליה שמאלוב-ברקוביץ

נחמן שי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת ועדה
לאה ורון
רשמה
אתי בן שמחון
הצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים)(תיקון מס' 50)

(הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות)
היו"ר כרמל שאמה
שלום לכולם, נדון בנושא הצעת חוק התקשורת (בזק ושירותים)(תיקון מס' 50) (הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות), התשע"א-2010, מ/590, בקשה לדיון מחדש בנושא קנסות היציאה למינויים חדשים מאת חברי הכנסת נחמן שי ויוליה שמאלוב ברקוביץ.


אזכיר בקצרה במה דברים אמורים. הועדה החליטה לקבוע שמינויים חדשים שהתקשרו עם חברות הלוויין, הכבלים, אינטרנט, ספקי אינטרנט וחיוב בן-לאומי יוכלו לעזוב ללא שום תשלום של קנס, לא 8% ולא 4% אפס אחוז קנסות, על כך הגישו רביזיה חבר הכנסת נחמן שי ויוליה שמאלוב ברקוביץ. אנחנו מקיימים כרגע הצבעה האם לפתוח את הדיון מחדש, אם היא תאושר אנחנו מקווים שהרוב יחליט נכון לשחרר את הצרכנים מהקנסות המיותרים האלה.
לאה ורון
חברת הכנסת שמאלוב ברקוביץ, תצביע במקום חבר הכנסת אלי אפללו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אדוני היושב ראש, אם אני לא טועה, הבקשה שלי הייתה - -
היו"ר כרמל שאמה
אני מתייחס למה שהציגו לנו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
להשוות, לעשות או אפס לכולם או 8%.
היו"ר כרמל שאמה
אפס לכולם זו ההצעה.
נחמן שי
מה זה לכולם?
היו"ר כרמל שאמה
לכולם, לכל מי שנמצא בהצעת החוק. לא, סליחה, לחדשים. את רוצה אפס גם לקיימים?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני אומרת שאנחנו צריכים לעשות השוואת תנאים.
אחמד טיבי
אדוני, קודם מצביעים על הרביזיה.
היו"ר כרמל שאמה
אני רק רוצה שתבינו, הרביזיה שלכם הוגשה לתקן את האפס אחוז ל-8% בחזרה.
לאה ורון
אנחנו בכל מקרה לא פירטנו. כתבנו בנושא קנסות היציאה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הרביזיה של נחמן שי?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חשוב מה שאמרה מנהלת הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד הרביזיה של נחמן שי ויוליה שמאלוב ברקוביץ? רוב.


מי נגד? הרביזיה הוסרה, בזה תם הדיון, אין דיון מחדש.


תודה רבה לחבר חדש בוועדת הכלכלה, ממלא מקום קבוע, חבר הכנסת אחמד טיבי בהופעת בכורה.
(הישיבה ננעלה בשעה 10:55)

קוד המקור של הנתונים