ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2011

מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת בפועל שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
11
ועדת הכנסת

5.7.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 192

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ג' בתמוז התשע"א (5 ביולי2011), שעה 14:30
סדר היום
1.
ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום.

2.
מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

3.
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/598).
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

אורי אורבך

ישראל אייכלר

זאב אלקין

נסים זאב

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

פניה קירשנבאום

דוד רותם

כרמל שאמה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן

שימרי סגל
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
1.
ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום.

2.
מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

3.
קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/598).
היו"ר יריב לוין
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת.

ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום
היו"ר יריב לוין
היה ערעור אחד שנמשך ולפיכך אין צורך לדון בו.
שלמה מולה
למה לא צריך לדון?
ארבל אסטרחן
כרגע הודיעה חברת הכנסת זהבה גלאון שהיא מושכת את הערעור.

מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ
היו"ר יריב לוין
הודיעה לי מזכירת הכנסת כי יושב ראש הכנסת עתיד לצאת את הארץ ב-6 ביולי וישוב ב-11 ביולי והוא מבקש לאשר את כהונתו של חבר הכנסת יצחק וקנין, סגן יושב ראש הכנסת, אשר ישמש כממלא מקומו בתקופת היעדרותו.


מי בעד?

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד
שלמה מולה
דרך אגב, למרות שזה לא מן העניין, למה היושב ראש לא יכול להיות דני דנון?
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני כבר חורג מהזמן שהקצבתי לעצמי לדיון הזה. אנחנו עוברים לנושא השלישי שעל סדר היום.

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/598).


נשמעו הצעות להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה או לועדת הכלכלה או לוועדה משותפת לשתי הוועדות האלה. הלשכה המשפטית סבורה שהנושא מצוי בתחום סמכות ועדת הפנים והגנת הסביבה ויושב ראש הקואליציה הודיעני מבעוד מועד שיש לו איזשהו הסדר שהוא מבקש להציע כאן. בבקשה.
שלמה מולה
לפני ההסבר, אפשר לומר משהו? מה העמדה של היועצת המשפטית?
היו"ר יריב לוין
להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות חבר הכנסת מולה לכשיהיה יושב ראש הוועדה.


אדוני יושב ראש הקואליציה, בבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה אדוני היושב ראש. אכן זה לא סוד שלגבי הנושא הזה היו כמה אפשרויות כי נכון שמצד תכנון ובנייה, החוק הועבר בראש ובראשונה לוועדת הפנים, מצד המטרה שלו, פתרון הבעיה בתחום השיכון, שיכון לפי התקנון זה בוועדת הכלכלה. לכן קיימנו הידברות בין ראשי שתי הוועדות האלה ובסופו של דבר הגענו להסכמה וההצעה שלי היא שאנחנו נקים ועדה משותפת של ועדת הפנים וועדת הכלכלה.
אברהם מיכאלי
שואלים מה עם ועדת החוקה.
היו"ר יריב לוין
ועדת החוקה דנה בקודקס האזרחי.
שלמה מולה
ועדת החוקה עסוקה. היא מכינה את חוקת ישראל.
היו"ר יריב לוין
זה רעיון טוב. אני חותם על הנוסח שיביא יושב ראש הוועדה. גם אתה חותם?
שלמה מולה
אני לא בטוח.
זאב אלקין
ברשותך, אני אשלים את הדברים. חבר הכנסת אמנון כהן, יושב ראש ועדת הפנים שכידוע גם מוטלות עליו הרבה מטלות ומשימות ולא רק מתוקף תפקידו כיושב ראש ועדת הפנים אלא גם בתוקף תפקידו כיושב ראש ועדה משותפת שעוסקת ברפורמה הגדולה של ועדת תכנון הבנייה, הודיע לי שהוא מבקש שחבר הכנסת כרמל שאמה יעמוד בראשות הוועדה המשותפת הזאת כי הוא לא רק יושב ראש ועדת הכלכלה אלא הוא גם חבר ועדת הפנים ולכן הוא הדמות שמחברת היטב בין שתי הוועדות.
אברהם מיכאלי
אני מבין שאתה מסרב לקבל את זה.
זאב אלקין
לכן אני מביא לכאן קודם כל את ההצעה הכללית להקמת הוועדה המשותפת הזאת בהיקף של 12 חברים, שישה מוועדת הכלכלה ושישה מוועדת הפנים, בראשות חבר הכנסת כרמל שאמה. ברשותך, אני אציע את ההרכב לאחר שגם באתי בדברים עם הסיעות, גם עם הקואליציה וגם עם האופוזיציה כדי להגיע להרכב כמה שיותר ממצה מבחינה סיעתית.
ההצעה היא כדלהלן
מטעם ועדת הפנים: חברי הכנסת ציון פיניאן, פניה קירשנבאום, אורי מקלב, יעקב אדרי, ניצן הורוביץ שיושב על המקום שהגיע לסיעת קדימה לפי המפתח אבל סיעת קדימה הודיעה לי שהיא מוכנה לתת לו את המקום, ודב חנין.
מטעם ועדת הכלכלה
חברי הכנסת כרמל שאמה, חמד עמאר, יצחק וקנין, דוד אזולאי שיושב על המקום שהגיע לפי החישוב של המפתח לסיעת הליכוד אבל סיעת הליכוד החליטה לתת לו את המקום, עמיר פרץ ואלי אפללו.


זה לגבי החברים. בנוסף לזה יש בקשה למינוי שלושה ממלאי מקום בוועדה: חבר הכנסת איתן כבל שממלא מקום במקורו בוועדת הפנים כממלא מקום של חבר הכנסת עמיר פרץ, וחברי הכנסת אופיר אקוניס ודני דנון כממלאי מקום של שני מקומות של חברי כנסת מ-ש"ס. שניהם חברים בוועדת הכלכלה והבקשה שהם יהיו ממלאי מקום לסיעת ש"ס.
שלמה מולה
אדוני היושב ראש, אני מבקש שיהיה גם ממלא מקום מטעם קדימה.
זאב אלקין
אין בעיה. אמרו לי שאתם לא צריכים, אבל אם אתם רוצים, בבקשה.
שלמה מולה
אני מבקש שיהיה ממלא מקום.
זאב אלקין
רק תיתן שם. אני שאלתי את מנהל סיעת קדימה.
שלמה מולה
אני אומר לך.
זאב אלקין
אין בעיה. בשונה מוועדה קבועה, במינוי ועדה משותפת צריך שם. צריך להיות מישהו שהוא חבר וממלא מקום.
שלמה מולה
אנחנו רוצים מישהו.
זאב אלקין
אתם יכולים למנות עד שלושה ממלאי מקום.
שלמה מולה
נחמן שי.
זאב אלקין
נחמן שי, מצוין. חבר הכנסת נחמן שי יהיה ממלא מקום מטעם סיעת קדימה. אני בהחלט סומך את ידיי על הבקשה הזאת של סיעת קדימה ומציע לצרף אותה.


אם זה לא היה ברור, הכוונה היא שהליווי המשפטי של החוק הזה יהיה מתוך הבית של ועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
יושב ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת כרמל שאמה.
זאב אלקין
כן. את זה אמרתי בהתחלה ואמרתי שזה גם על דעתו של יושב ראש ועדת הפנים, אמנון כהן.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, אני פשוט שומע ולא מאמין. פשוט סרט. הוא מסביר ומשכנע אותנו שמשרד הפנים עמוס בצורה כזאת שהוא לא יכול לתפקד בלי כרמל שאמה.
זאב אלקין
אני ציטטתי מה שיושב ראש ועדת הפנים ביקש ממני לומר בשמו.
היו"ר יריב לוין
זה לא משרד הפנים אלא ועדת הפנים.
נסים זאב
אם הוא לא נותן לך את זה בכתב, זה לא מקובל עלי. גם אחרי שיכתוב לך, אני רוצה לדעת בדיוק אם הוא כתב ואם זה כתב ידו.
זאב אלקין
מה אתה רוצה ממני?
נסים זאב
ממך, שום דבר. יש לי בעיה. הוא כהן וגם אמנון כהן הוא כהן. לכן אני חושב שראש הממשלה במקרה הזה לא זקוק לעוד קרדיט ולומר שהנה אנחנו קבענו את התוכנית לצמצום הליכים. זאת פוליטיקה גרידא. אני חושב שהנושא הזה פרופר שייך אך ורק לוועדת הפנים כי זה נושא של משרד הפנים. אני אומר לך שגם אם אמנון כהן מוותר, אני לא מוותר. הוא לא יכול לוותר במקומי. אני מוחה על כבודה של הסיעה שלנו. עד שסוף סוף יש משהו שאפשר לומר ש-ש"ס מובילה בנושא ששר הפנים יזם אותו, עם כל הכבוד.
דוד רותם
לא. שר השיכון.
נסים זאב
זה שיכון ופנים.
כרמל שאמה
איך הצבעת על העברת חוק משכנתאות?
נסים זאב
לא יודע. בטעות. לא משנה. מותר לטעות לפעמים. אני מציע שזה יהיה בוועדת הפנים. זה נושא שקשור לוועדת הפנים ולא יכול להיות שנושא של רישוי לא יהיה שם. אתה חושב שנושא של סמים יעבור לוועדת הכלכלה רק בגלל שזה רווחי? נכון, מוכרים סמים, אבל יש ועדת סמים ולא מעבירים את זה לוועדת הכלכלה.


כאן אנחנו מדברים בנושא של תכנון. אלה לא מכירות בתים, אלה לא עסקים, לא מדובר כאן בביזנס אלא מדובר בקיצור הליכים וזה קשור לרשויות המקומיות.
זאב אלקין
חבר הכנסת כהן מסכים.
נסים זאב
אני לא מסכים. הוא גם לא יכול להסכים בלי לשאול אותי, עם כל הכבוד לו.
דוד רותם
חבר הכנסת נסים זאב צודק. אני מציע שתעלה את זה להצבעה. הוא יתנגד.
נסים זאב
לא. אני רוצה שאתה תלך אתי.
דוד רותם
אני לא אלך אתך. הבעיות שלך בסיעה הן בעיות שלך ולא שלי.
אברהם מיכאלי
היושב ראש, מכיוון שיושב ראש ועדת הפנים הודיע על הסכמתו, אני לא חולק עליו ואני מקבל את החלטתו ומכבד אותה. יש לי בקשה אחת. מכיוון שהבית הוא עדיין ועדת הפנים, ואני מבין שהמנגנון של ועדת הפנים אמור לעזור לנהל את כל הדיונים, היושב ראש ביקש ממני להכניס את זה לפרוטוקול כאן את הסוגיה של הצוות המשפטי של הוועדה שעובד היום יחד אתם בנושא של הרפורמה והוא מבקש שהצוות הזה לא יוכל להיות צמוד בליווי.
כרמל שאמה
אז מי ילווה את זה?
דוד רותם
זאת בעיה שלהם.
אברהם מיכאלי
אני מבקש לפרוטוקול לציין את זה כאן.
היו"ר יריב לוין
ציינת, אבל אני לא יכול להגיד לייעוץ המשפטי איך הם מתחלקים.
אברהם מיכאלי
אחרת הרפורמה תתקע ולא תתקדם.
דוד רותם
צריך לאשר לכל אחד מחברי הוועדה הזאת עוזר פרלמנטרי נוסף.
שלמה מולה
לאור הערתך, אני מציע להעביר את זה לוועדת החוקה.
פניה קירשנבאום
ואז פתרנו את בעיית האבטלה של עורכי הדין.
אברהם מיכאלי
לכן אדוני היושב ראש, אני מבקש שוועדת הכנסת תיתן את דעתה בנושא של תגבור הוועדה בצוות משפטי נוסף. זאת סמכותה של ועדת הכנסת להמליץ.
היו"ר יריב לוין
זאת הערה חשובה. היא נרשמה והיא תועבר לידיעת הייעוץ המשפטי של הכנסת שאני בטוח שידע וימצא את הדרך להבטיח שהוועדה תקבל את כל הייעוץ והליווי שהיא תזדקק לו.


חבר הכנסת מולה, בבקשה.
שלמה מולה
אני רוצה לדבר על מהות העניין. מהותו של העניין היא שיש 160 אלף יחידות דיור מאושרות ותקועות ברשות המקומית, כאשר חלקן הגדול תקועות בגלל משרד הפנים ושר הפנים. ועדת הפנים הייתה צריכה לפקח על עבודת השר, לא עושה זאת וזה לא קורה. זאת האמת.
היו"ר יריב לוין
זה לא הוגן לומר דברים כאלה כשחבר הכנסת בר-און לא כאן. לפחות שהוא יוכל להגיב. אתה בא בטענות על עצירת בנייה בתקופה של שר הפנים.
שלמה מולה
לא בטוח ששר הפנים הזה מבין בתכנון ובבנייה אלא אולי בדברים אחרים.
אברהם מיכאלי
אלה כבר עניינים פוליטיים.
היו"ר יריב לוין
שר הפנים יכול ללמד את כולנו.
אברהם מיכאלי
לא ראיתי מה עשו שני השרים הקודמים בתכנון ובנייה.
שלמה מולה
לכן אני אומר שלפחות אושרו 160 אלף יחידות דיור. שאל את השר אלדן כמה יחידות דיור תקועות וכאשר הוא מצלצל לשר הפנים, הוא לא מקבל אותו לפגישה. אני אומר לך שאפילו מתוך מחאה היה צריך להעביר את הדבר הזה לוועדת הכלכלה ולא לוועדה משותפת אבל מאחר שכבר יש סיכום, אנחנו נקבל את הסיכום וסמוכים ובטוחים שכרמל שאמה יעשה את העבודה. אנחנו כמובן נגיע ונמרר לו את החיים אבל זה עניין אחר.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת אייכלר. אחר כך נעבור להצבעה.
ישראל אייכלר
אדוני היושב ראש, כיושב ראש סיעת יהדות התורה שאף אחד לא התייעץ אתי בעניין הרכב הוועדה, וכמי שמוביל את נושא הדיור בסיעה שלנו, אני מבקש להיכנס לרשימת חברי הוועדה כחבר ועדת הכלכלה ולייצג את סיעת יהדות התורה בוועדה.
זאב אלקין
חבר הכנסת אייכלר, יש כאן נוסחה מאוד מורכבת שלוקחת בחשבון אינטרסים של הרבה סיעות, מאיזה ועדה בדיוק מגיע הנציג של איזו סיעה. אחר כך, ברגע שיש לך מקום, זה עניין פנימי שלכם. תחליטו שבמקום מקלב אתה משתתף שם בדיונים ומצביע, זאת החלטה שלכם. המקום של יהדות התורה חייב לבוא כי אחרת אין לזה ערך. אתם סיעה קטנה ויש סיעות גדולות שמגיע להן קודם.
ישראל אייכלר
אני לא רוצה להיכנס למניעים של יושב ראש הקואליציה שאני לא אהיה בוועדה.
זאב אלקין
לא, אין לי בעיה.
ישראל אייכלר
לכן אני לא אעלה את זה.
קריאה
תתחלף עם אורי מקלב.
זאב אלקין
אני יכול לתת מקום ליהדות התורה מתוך ועדת הפנים. יש כמה מנגנונים כאשר מנגנון אחד הוא שאנחנו מראש נמנה אותך כממלא מקום ואז תסכם עם מקלב שהוא לא מגיע אלא אתה מגיע במקומו. זאת החלטה שלכם. כיושב ראש הסיעה תנחה אותו לא להגיע ותשב במקומו. זה פתרון אחד אפשרי.
ישראל אייכלר
אם זה פתרון, אין לי בעיה.
זאב אלקין
מצוין. אדוני היושב ראש, אני מציע בעקבות השיחה שהייתה כאן למנות גם ממלא מקום ליהדות התורה ושחבר הכנסת אייכלר יהיה ממלא מקום מטעם סיעת יהדות התורה.
היו"ר יריב לוין
ממלא מקום של מי?
זאב אלקין
של מקלב. הם מאותה סיעה.
ארבל אסטרחן
אמרת שאופיר אקוניס ודני דנון ממלאי מקום.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להבהיר כדי שיהיה ברור. חבר הכנסת אקוניס שהוא חבר ועדת הכלכלה יהיה ממלא מקומו של חבר הכנסת וקנין. חבר הכנסת דני דנון ישמש כממלא מקומו של חבר הכנסת אזולאי שממילא יושב על מכסת סיעת הליכוד, אם אני מבין נכון.
זאב אלקין
כבר אין דבר כזה. התייעצתי עם ארבל בעניין הזה כי ממלאי מקום בוועדות משותפות זה יותר מורכב מוועדה קבועה. לכן העניין של המכסה הוא רלוונטי רק היסטורית. ברגע שאישרנו, אין דבר כזה כמו מכסה ולכן הורוביץ הוא חבר מן המניין ואזולאי הוא חבר מן המניין.
היו"ר יריב לוין
זה ברור לגמרי.
זאב אלקין
זאת רק היסטוריה למה הם נכנסו. דבר שני, ממלאי מקום, בגלל שיש קצת שוני בהגדרה של ממלאי מקום בוועדות משותפות לעומת הוועדות הקבועות, בעקבות ההתייעצות עם ארבל דווקא ניסחתי את זה כפי שניסחתי את זה, ששניהם ממלאי מקום על שני חברי סיעת ש"ס.
היו"ר יריב לוין
זה לא שמי?
זאב אלקין
לא, זה לא שמי.
היו"ר יריב לוין
הם לא ממלאי מקום שמי של חבר מסוים?
זאב אלקין
לא. זה יכול ליצור קושי מסוים.
ארבל אסטרחן
מה שקורה זה שהסעיף של ממלאי מקום קבועים היום בתקנון מנוסח באופן שמתייחס רק לוועדות הקבועות והוא לא בדיוק מתאים לוועדות המשותפות כי הוא יוצא מתוך הנחה שכל החברים הם חברי מטעם סיעה מסוימת בעוד שבוועדה משותפת זה לא המצב.
היו"ר יריב לוין
אני רוצה להבין. ממלא המקום הוא ממלא מקום של קבוצה או שהוא ממלא מקום ספציפי של מישהו?
ארבל אסטרחן
מה שקורה זה שבדרך כלל בוועדות הקבועות, המקומות הם סיעתיים, אז יש מקרים שלסיעה יש נגיד שלושה חברים וממלא מקום אחד, ואז ברגע שאחד מהחברים נעדר, אותו ממלא מקום יכול לבוא במקום החברים. כאן זה לא בדיוק המצב.
היו"ר יריב לוין
אנחנו נקבע שהם ממלאי מקום של חברי הכנסת דוד אזולאי ויצחק וקנין.
זאב אלקין
כן.
היו"ר יריב לוין
זה יהיה ברור.
ארבל אסטרחן
כאשר ננסח את סעיף ממלאי המקום הקבועים בתקנון, נצטרך להסדיר את זה.
היו"ר יריב לוין
בסדר.


רבותיי, אם כך, אני מעמיד להצבעה.
ישראל אייכלר
לפני ההצבעה אני רוצה לדעת מה קורה לגבי יהדות התורה.
זאב אלקין
אתה ממלא מקום. אמרתי.
ישראל אייכלר
על זה אנחנו מצביעים.
זאב אלקין
הכנסתי את זה להצעה.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מעמיד להצבעה את ההצעה של יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת זאב אלקין לעניין הרכב ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הפנים והגנת הסביבה בראשותו של חבר הכנסת כרמל שאמה הכהן ובהרכב כפי שהוקרא על ידו בצירוף ממלאי המקום כפי שצוינו על ידו בתוספת ממלא מקום של יהדות התורה ושל קדימה, ותוך ציון העובדה שחברי הכנסת אקוניס ודדון מחליפים אישיים של חברי הכנסת וקנין ודוד אזולאי.
אברהם מיכאלי
מבלי לגרוע בזכותו של חבר כנסת מ-ש"ס להיות קבוע.
היו"ר יריב לוין
מבלי לגרוע משום דבר אחר. במסגרת ההחלטה, כפי שהקריא אותה יושב ראש הקואליציה.
שלמה מולה
אנחנו ממלאי מקום של אחד מהחברים.
היו"ר יריב לוין
סיעת קדימה. יכול להיות ממלא מקום חבר גם בוועדת הפנים.
זאב אלקין
זה לא משנה. לצורך ממלא מקום, זה לא משנה.
היו"ר יריב לוין
בסדר. אני רוצה לוודא. הכוונה היא שהוא יהיה ממלא מקום או של אפללו או של יעקב אדרי או של ניצן הורוביץ. בסדר. אנחנו מיושרים ומצביעים על ההצעה.

ה צ ב ע ה

בעד – 11

נמנע – 1

ההצעה אושרה

אושר הרכב הוועדה כפי שהציג יושב ראש הקואליציה. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:00

קוד המקור של הנתונים