ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2011

שינויים בתקציב לשנת 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
15
ועדת הכספים

5.7.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ג' בתמוז התשע"א (5 ביולי 2011), שעה 13:10
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2011, לרבות בקשות רביזיה על שינויים בתקציב לשנת 2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

ציון פיניאן
מוזמנים
משה שגיא, משרד החינוך

אריאל קטן, מנהל אגף, המשרד לשירותי דת

דוד שטיינמץ, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

רועי קונפינו, רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שמרת, רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, רפרנט ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד, רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

דני גלושנקו, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2011

לרבות בקשות רביזיה על שינויים בתקציב לשנת 2011
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2011, לרבות בקשות רביזיה על שינויים בתקציב לשנת 2011.

פניות מספר 106, 107 ו-109 –
רועי קונפינו
המטרה היא להעביר סכום של 620 מיליון שקלים לתקציב הביטחון. השימושים יפורטו בוועדה המשותפת.
יעקב אדרי
שוב אני נתקל בבעיה. מה זאת אומרת 620 מיליון שקלים ואתה לא רוצה להגיד לנו כלום?
רועי קונפינו
אנחנו נפרט בוועדה המשותפת. הנושא הזה נתון לסיווג.
היו"ר משה גפני
אני אבקש שידברו אתי בטלפון ויסבירו לי. זה סכום גדול מאוד. אני לא חושב שחבר הכנסת אדרי או אני נגד, להפך, אנחנו בעד, אבל אני מבקש שמישהו מוסמך ידבר אתי.

פניות מספר 231 ו-232 –
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקצוב שוטף בשכר המטה לביטחון לאומי בהתאם לביצוע בפועל. למטה לביטחון לאומי יש תקציב לתפעול ותקציב שכר שיש להם שונות גדולה משנה לשנה. בהתאם לביצוע בפועל אנחנו מתגברים את התקציב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 231 ו-232 – אושרו פה אחד

פניות מספר 256 ו-257 -
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת מיליון שקלים ממשרד התעשייה למשרד נגב וגליל לפרויקט עלי נגב, בהתאם להחלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
מה זה שלב ג'?
צחי דוד
עלי נגב הוא פרויקט פיתוח מאוד משמעותי, כפר לחוסים אוטיסטים.
יעקב אדרי
מאוד חשוב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 256 ו-257 – אושרו פה אחד
יעקב אדרי
זה דורון אלמוג.
היו"ר משה גפני
כן, זה דורון אלמוג עם מר מורשטיין ועם הרב רבינוביץ. הבטיחו שיקבלו עובדים מהקהילה באופקים אבל לא קיבלו.
יעקב אדרי
יש שם הרבה מאוד אפשרות לקבל עובדים.
היו"ר משה גפני
נכון.
יעקב אדרי
לא כדאי לעכב.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 268 ו-269 –

אין רפרנט.

פניות מספר 270 ו-271 -
טמיר כהן
ביקשו למשוך את זה.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 272 ו-273 –
יאיר אידר
הפנייה נועדה להעביר לתקציב פיתוח של המשרד 36 מיליון שקלים מהתקציב השוטף שעיקרם תגבור מערך ה-DNA ותגבור תקציב שיפוץ תחנות משטרה. כמו כן, הפנייה מבצעת שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 272 ו-273 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 274 –
דוד שטיינמץ
הפנייה נועדה לתקצב 24 מיליון שקלים בהרשאה להתחייב להטמנת קו חשמל והעתקת קו הביוב בפארק ההיי-טק בבאר שבע במסגרת ההיערכות להעתקת בסיסי צה"ל לנגב, בהמשך להחלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 274 – אושרה פה אחד

פניות מספר 275 ו-276 -


אין רפרנט.

פנייה מספר 277 –
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקצוב הוצאות פעילות ועדת טירקל, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא. מדובר בתקצוב הוועדה לבחינת אירועי המשט בשנה שעברה, ועדת טירקל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 277 – אושרה פה אחד

פניות 278 ו-279 -
רועי קונפינו
הפנייה נועדה להעביר סכום של 27 מיליון שקלים לצורך הקמת הרשות לפינוי מוקשים.
היו"ר משה גפני
מה זה הקמת הרשות? זה לפנות מוקשים או להקים רשות ולשלם משכורות?
רועי קונפינו
בהתאם לחוק שחוקק לפני כמה חודשים. תקציב הרשות קבוע בחוק והוא 27 מיליון שקלים והתקציב הזה שאנחנו מעבירים עכשיו נועד לממן את הקמת הרשות.
היו"ר משה גפני
27 מיליון שקלים להקמת רשות?
יעקב אדרי
מה זה בדיוק?
היו"ר משה גפני
אני יכול להקים רשות ב-500 שקלים.
יעקב אדרי
זה מנגנון? לשכור בניין?
רועי קונפינו
תקציב הרשות קבוע בחוק. זאת לא החלטה של אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
הכול בסדר, אבל אני שואל שאלה. אתה מבקש מאתנו לאשר העברה תקציבית. תאמר לנו כמה הולך למנגנון וכמה הולך לפינוי המוקשים.
רועי קונפינו
כשני מיליון שקלים הולכים לשכר. קצת פחות.
היו"ר משה גפני
כמה אנשים?
רועי קונפינו
אני חושב שישה אנשים ועוד שישה נוספים. שישה כבר קיימים.
היו"ר משה גפני
מה התפקיד שלהם?
יעקב אדרי
לפינוי המוקשים יתפרנסו עכשיו הרבה אנשים בגין הטרגדיה הזאת.
היו"ר משה גפני
אני רוצה פירוט מדויק של ה-27 מיליון שקלים ולדעת מה עושים עם הסכום הזה.

פניות מספר 284 ו-285 –
אורי שמרת
מדובר בהעברה מגג לגג ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך וההפך, סך של 366 אלפי שקלים עבור תוכנית לטיפול בסחר בנשים ובנשים שעסקו בזנות. שישה מיליון שקלים עבור פרויקטים למניעת אנטישמיות ושימור זיכרון השואה, 2,625 אלפי שקלים עבור השתתפות בפרויקט מסע ו-2,300 אלפי שקלים בהתאם להחלטת ממשלה 2467 מיום 21 בנובמבר 2010 בנושא שדרוג תשתיות הכותל.
היו"ר משה גפני
מה זה שדרוג תשתיות הכותל?
אורי גבע
התוכנית החמש שנתית לשדרוג רחבת הכותל, בעקבות התגברות זרם המבקרים.
היו"ר משה גפני
זה משרד ראש הממשלה?
אורי גבע
משרד ראש הממשלה.
יעקב אדרי
למורשת הכותל.
אורי גבע
זה במסגרת סעיף 04.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 284 ו-285 – אושרו פה אחד

פניות מספר 286 ו-287 -
ציון פיניאן
אני מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אז נשאיר את זה. דברו קודם עם חבר הכנסת פיניאן. אין רביזיה. ציון יגיד לי מתי להביא את הפנייה.

פנייה מספר 288 –

אין רפרנט.

פנייה מספר 290 –
אורי שמרת
הפנייה נועדה לביצוע השינויים הבאים: השתתפות משרד החינוך במשרד לביטחון פנים בסך של 2,000 אלפי שקלים עבור פעילויות לשעת חירום, תקצוב סך של 5,079 אלפי שקלים עבור שילוב תלמידים מהמגזר החרדי בחינוך הטכנולוגי ושינויים פנימיים בתקציב. השתתפות משרד הביטחון ומשרד החינוך בסך של 4,266 אלפי שקלים עבור השלמת בחינות בגרות לחיילים לוחמים.
היו"ר משה גפני
מה זה שילוב המגזר החרדי בחינוך הטכנולוגי?
אורי שמרת
מדובר בפרויקט שיוצא בשנת הלימודים תשע"ב, פתיחה של עשרים כיתות של חינוך טכנולוגי למגזר החרדי.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. אנחנו אישרנו כאן העברה – שנתיים שאנחנו מאשרים העברות – לחינוך הטכנולוגי החרדי. יש שלושה או ארבעה בתי ספר של חינוך טכנולוגי, בתי ספר חרדים לחינוך טכנולוגי. אתם אמרתם במשרד החינוך שאי אפשר להעביר, שהקריטריונים לא מאפשרים להעביר. בתי הספר הולכים להתמוטט ולקרוס. אם אנחנו מאשרים את זה, אני יושב כאן כמו חכם בחלם, אני הולך להעביר כאן לתוכנית שאני לא יודע מהי, של שילוב חרדים בחינוך הטכנולוגי בשעה שבתי ספר קיימים מתרסקים לחלוטין. דיברו אתי ביום שישי. דיברתי עם אגף התקציבים וזאת התשובה שאני מקבל? אתם עושים תוכניות עתידיות עם כסף עתידי בשעה שיש בתי ספר קיימים ואי אפשר להעביר להם כסף? היועצת המשפטית של משרד החינוך לא מאפשרת להעביר ואגף התקציבים אמר שיעביר באופן כזה שיהיה אפשר? אתם באמת מבקשים שאני אאשר את זה? מה אתם חושבים שאני אעשה? משה, אולי אתה יודע לענות לי?
משה שגיא
הרחבת הכיתות במגזר החרדי תאפשר גם לתת לכיתות קיימות היום במגזר החרדי תמיכה נוספת בהתאם לאותה רמת תקצוב.
היו"ר משה גפני
יש תלמידים? כי שם יש תלמידים. גם כאן יש לכם תלמידים?
משה שגיא
יצא קול קורא והגישו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש קודם לפתור את הבעיה שם.
משה שגיא
בוא נאמר שזה כרוך אחד בשני. אלה אותם קריטריונים לאלה שהיו ואלה שיהיו.
היו"ר משה גפני
אז תעשו את הקריטריונים.
משה שגיא
התקציב הזה שנמצא כאן מיועד גם לקודמים.
היו"ר משה גפני
אתה מבין איפה אני עומד עכשיו? אני שנה אחרי שנה, ואגף התקציבים מעביר את הכסף ובתי הספר מתרסקים. פתאום אני בא לאשר חינוך טכנולוגי חרדי כשאני יודע שזה לעשות צחוק. יש את בתי הספר הקיימים וכל הזמן הממשלה מדברת על כך שצריך לעודד את החינוך הטכנולוגי החרדי וכל מה שנלווה לזה, ובינתיים בתי הספר נופלים. הם ייסגרו. אני אאשר את ההעברה הזאת?


אני רוצה פתרון. אני מבקש מאגף התקציבים.
משה שגיא
אבל הפתרון נמצא בתוך ההעברה הזאת. הוא כולל גם את בתי הספר הקיימים. אם לא תעביר את הסכום הזה, לא יהיה פתרון גם לבתי הספר הקיימים היום.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו בדקנו את זה.
משה שגיא
הקריטריונים שגובשו עכשיו מאפשרים גם לתקצב את הכיתות הקיימות. לא צריך לגבש קריטריונים ייחודיים רק לגבי הכיתות הקיימות.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 290 – אושרה פה אחד

אני מגיש רביזיה. אני מבקש לדבר אתך.
משה שגיא
אני מבין מה אתה אומר, אבל סוף כל סוף הצלחנו לפתור את הבעיה.
היו"ר משה גפני
לפני הישיבה בדקנו באגף התקציבים ואמר מי שאמר שזה לא זה.
משה שגיא
אני לא יודע עם מי בדקת.
היו"ר משה גפני
עם בכיר באגף התקציבים.

פניות מספר 292 ו-293 –
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצב תוספת של 4.8 מיליון שקלים בתקציב המשרד לשירותי דת בהתאם להחלטת ועדת הכספים בעת תיקון הקריטריונים לשינוי שיעורי ההשתתפות במועצות הדתיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 292 ו-293 – אושרו פה אחד

פניות מספר 314 עד 316 -


אין רפרנט.

פניות מספר 318 ו-319 –

אין רפרנט.

פניות מספר 320 עד 322 –
דני גלושנקו
הפנייה נועדה לתקצב את קרן המחקר והפיתוח גרמניה-ישראל, קרן גיב, בסכום של כ-8,5 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
היה צריך לעשות את זה כבר הרבה קודם.
דני גלושנקו
הפנייה הגיעה אלינו וטופלה.
היו"ר משה גפני
המצב הוא שהייתה כאן איזושהי הזנחה של ההסכם הזה.
דני גלושנקו
ההסכם, ברגע שהגיע אלינו, טופל.
היו"ר משה גפני
בסדר. אין לי טענות. הכול בסדר.
דני גלושנקו
מדובר בסכום של כ-8,5 מיליון שקלים מתקציב משרד האוצר ובנוסף כולל חלק של הוועדה לתכנון ותקצוב בסכום של כ-3,2 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
למה זה?
דני גלושנקו
לקרן.
היו"ר משה גפני
למה זה עובר דרך הוועדה לתכנון ותקצוב?
דני גלושנקו
לא. ה-ות"ת גם משתתפת בתקצוב שעובר לקרן. זה כולל חלק של משרד המדע שכבר מן הסתם הכסף נמצא אצלו, חלק האוצר וחלק ה-ות"ת שמועבר בפנייה הזאת.
היו"ר משה גפני
הבנתי. בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 320 עד 322 – אושרו פה אחד

פניות מספר 210 ו-211 -
צחי דוד
הפנייה נועדה לתקצוב 4.8 מיליון שקלים בתקציב המרכז למיפוי ישראל, בהתאם לסיכום התקציבי אתם ולתוספת של עשרים תקני רכב.
יעקב אדרי
אני מבין שמדובר בהוספת עשרים רכבים.
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
למה?
צחי דוד
המרכז למיפוי ישראל, אלה חבר'ה שעושים גיאודזיה וממפים את ישראל בשטח.
היו"ר משה גפני
הרכבים הקיימים לא מספיקים?
צחי דוד
לא. הם נמצאים בגירעון מתמשך. נקלטו שם לפני מספר שנים לא מעט עובדים.
היו"ר משה גפני
מה עושים העובדים?
צחי דוד
הם עובדי שטח, יוצאים לשטח וממפים, בודקים נקודות ישנות, בודקים מפות ישנות, עושים השוואות.
היו"ר משה גפני
יש שאלות?
טמיר כהן
אפשר לשאול על חרדים.
היו"ר משה גפני
אין חרדים. כבר התייאשתי מהם.
צחי דוד
לא מדויק. יש פרויקט עם המכללה הטכנולוגית בבני ברק, עם הטכניון ובשיתוף ות"ת לקבוצה של כחמישים חרדים מבני ברק.
היו"ר משה גפני
מה הם יעשו?
צחי דוד
המטרה היא להכשיר אותם הכשרה אקדמאית כגיאודטים, שזה מקצוע מרכזי בו מעסיקים במרכז המיפוי.
היו"ר משה גפני
כבר התחילו עם זה?
צחי דוד
זה מתחיל תוך חודשיים או שלושה. מדובר בחמישים אנשים והמטרה היא שכל מי שיסיים את הפרויקט הזה, ישריינו לו מקום עבודה.
היו"ר משה גפני
מי החליט על הפרויקט?
צחי דוד
זאת יוזמה של מרכז למיפוי ישראל בשיתוף ות"ת ובשיתוף משרד התעשייה, פרויקט די משמעותי שיתחיל בעוד מספר חודשים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 210 ו-211 – אושרו פה אחד
קריאה
אדוני אפשר לחזור לפנייה הקודמת, 318 ו-319?
היו"ר משה גפני
אתה הרפרנט?
קריאה
אני מחליף את הרפרנטית שלא יכלה להגיע.
היו"ר משה גפני
תשאיר את זה לישיבה הבאה.

פניות מספר 280 עד 283 -
דוד שטיינמץ
מדובר כאן בהרחבת הסכם ההתקשרות עם הג'וינט להפעלת מרכזי תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית בנגב. זה פרויקט משותף של הג'וינט עם משרד התעשייה, עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים. מדובר כאן בסכום של 2,750 מיליון שקלים וההתקשרות הזאת אומרת שכל הכסף יעוגן במשרד והם יפעילו את הפרויקט.
ציון פיניאן
כשתהיה הצבעה, אני אגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 280 עד 283 – אושרו פה אחד
ציון פיניאן
רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש בקשת רביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן.
דוד שטיינמץ
אני רק רוצה לציין שאי טיפול ואישור כאמור יביא לפיטורי עשרות עובדים כיום.
היו"ר משה גפני
נעבור להודעות.

הודעה מספר 51003 – דיור ממשלתי


אין רפרנט.

הודעה מספר 60007 – משרד החינוך
אורי שמרת
מדובר בעודפים של סעיף 60, סעיף הפיתוח של מינהל החינוך. הבנתי שהגשת רביזיה למשהו שלא קשור לסעיף הזה.
קריאה
עיכבת וביקשת הסבר של שיפוצי קיץ.
אורי שמרת
זה לא קשור לסעיף 60.
היו"ר משה גפני
משה, דיברנו על העניין. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 60007 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 55005 -
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת עודפים מחויבים בתקציב הפיתוח של שירותי עיבודים, שע"מ.
היו"ר משה גפני
הייתי צריך לקבל תשובות על שע"מ.
אורי גבע
שלחנו תשובה.
היו"ר משה גפני
נכון.
אורי גבע
לגבי מספר העובדים החרדים. אנשי שע"מ עשו בדיקה בתוך היחידה. שלחנו תשובה ובה מספרים, אם זה מעניין.
היו"ר משה גפני
כן. תקריא.
אורי גבע
בשע"מ מועסקים, בין העובדים הקיימים, 13 נשים חרדיות, מהן 12 במגזר התכנון והתכנות ואחת עובדת ביחידת הביצוע. בנוסף לכך מועסקים עשרה גברים מהם תשעה בתחום התכנון והתכנות ואחד באחזקה. בנוסף לכך ייקלטו, בתהליכי קליטה, כ-17 עובדים חדשים כאשר גם הם בתחום התכנות.
היו"ר משה גפני
איך אתם יודעים מי הם חרדים?
אורי גבע
אנשי שע"מ עשו בדיקה בתוך היחידה, עברו בין העובדים ושאלו.
היו"ר משה גפני
איך הם יודעים שזה כך וכך נשים חרדיות וכך וכך גברים חרדים? איך הם ראו את זה?
אורי גבע
שאלות אישיות.
היו"ר משה גפני
והגיעו למסקנה.
אורי גבע
ספירה מדויקת.
היו"ר משה גפני
מי עשה את השאלות האלה? אני צריך את זה כי כולם שואלים אותי.
אורי גבע
מי שביצע את זה, זאת מנהלת משאבי אנוש של שע"מ.
היו"ר משה גפני
שיפמן, תיצור אתה קשר. כולם אומרים שחרדי זה לא דת, לא גזע, לא מין, ומתברר שאפשר ואם רוצים, אפשר להגיע.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 55005 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 12003 – גמלאות ופיצויים
יאיר אידר
הפנייה נועדה להעביר עודפים בתקציב מינהלת הגמלאות, עשרים אחוזים מהעודפים המחויבים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 12003 – אושרה פה אחד

הודעה מספר 19011 – משרד המדע


אין רפרנט.

הודעה מספר 45001 -


אין רפרנט.

הודעה מספר 13027 –

אין רפרנט.

הודעה מספר 42004 –
צחי דוד
הפנייה נועדה להעביר עודפים מחויבים – דרך אגב, היא גם אושרה בפעם הקודמת – בתקציב מענקי בינוי ושיכון, תקציב הסיוע. עודפים מחויבים בתקציב הסיוע הם אך ורק התחייבויות לבנקים בגין עמלות, כפי שהסברתי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הודעה מספר 42004 – אושרה פה אחד
קריאה
מה עם הפניות בקשר לגז?
היו"ר משה גפני
לא. אני משאיר את זה. אני צריך לדעת לגבי ההולכה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים