ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/07/2011

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 21), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

04.07.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 505

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני ב' בתמוז התשע"א (4 ביולי 2011), שעה 11:15
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

עפו אגבריה

רחל אדטו
מוזמנים
פרופסור רוני גמזו

- מנכ"ל משרד הבריאות

עו"ד נילי דיקמן

- לשכה משפטית, משרד הבריאות

עו"ד מוריה בן-צור

- משרד הבריאות
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
עו"ד שמרית שקד-גיטלין
רשמה וערכה
ר.כ חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20)

(הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני בשבוע, ב' בתמוז, 4.7.2011. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת הרוחקים, (מס' 20) (הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי), התשע"א-2011. פרוטוקול מספר 505.

יותר מפעם אחת, נציגי משרד הבריאות מבקשים מאיתנו לקבוע פגישות בנושאים מנושאים שונים ואנחנו כוועדת הבריאות והרבה בגלל מנכ"ל המשרד וסגן שר הבריאות, ביד רכה, קובעים דיונים ודוחים אולי דיונים של מישהו אחר. למה אי אפשר לנהל באותה שעה את אותם דיונים. לצערי, או לפני צערי, מן המקובלות הוא גם בחקיקה שאנחנו מחוקקים, לפעמים אנחנו משאירים את כל הפרשנות, את כל הניסוחים ליועצים המשפטיים של המשרדים השונים ושל הוועדה, לכן גם פה היו דיונים.

ולפתע פתאום, אתמול אחרי הצהריים, משרד הבריאות, היועצים המשפטיים – לא מתאים להם לבטל את הדיון. אז הזמן שלנו, של הוועדה, הוא לא הפקר. זמן הוועדה הוא לא הפקר. משרד הבריאות, היועצים המשפטיים עובדים לאט. מה לעשות שהם עובדים לאט? מה לעשות שתקנות לוקחות שנים? מה לעשות שהכל מתגלגל שנים עד שהן זזות, או זזים, אני לא יודע מי יושב שם. הרבה מאד זמן.

אדוני, מנכ"ל משרד הבריאות, מר רוני גמזו, תעביר את אנשי משרדך, שיעבדו בקצב של 60% מהקצב שאתה עובד. לא יכול להיות שהאנשים האלה גורמים שהוועדה תפגר בפאזה. יש הזדמנות פז, עכשיו, כמו שעשינו בהרבה מאד נושאים, לגמור נושאים שתקועים פה שנים. אני לא יודע מה יהיה אחר כך, אבל אתה באת, אתה, באת למשרד הבריאות בשביל לנסות לשפר את איכות החיים של האזרחים במדינת ישראל ולתת יותר בריאות. המשרד שלך תוקע לך מקלות בגלגלים.

לא יכול להיות שבשביל סיבת ניסוח, יגידו לי לבטל דיון שנקבע, שאני לא יכול לקבוע שום דבר אחר. שיישבו בלילה, כל הלילה וינסחו. כל הלילה שינסחו. זה לא עובד ככה. שרפו לי יום עבודה. הייתי קובע משהו אחר. הייתי עושה דיון על בריאות הנפש. מה שאתה מבקש, הייתי עושה שעה על בריאות הנפש. דיון ציבורי. חסר נושאים?

תכניס לאנשים במשרד שלך שזמן הוועדה הוא לא זמן הפקר, שהם יבינו את זה.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים