ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 04/07/2011

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הגבלת התשלום החודשי במכשיר טלפון נייד), התש"ע-2009

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
26
ועדת הכלכלה

4.7.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 567

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ב' בתמוז התשע"א (4 ביולי 2011), שעה 13:15
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הגבלת התשלום החודשי במכשיר טלפון נייד), התש"ע-2009
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"רישראל אייכלר

מאיר שטרית
מוזמנים
נתי ביאליסטוק
- יועץ בכיר למנכ"ל משרד התקשורתמוהנד נאסר
- מחלקה משפטית, משרד התקשורתעדי קאהן
- מנהלת תחום רגולציה, משרד התקשורתקובי שמש
- יועץ השר, משרד התקשורתאורי ויטנר
- מנהל מחלקת רגולציה וקשרי מפעילים, חב' פרטנרעדי ויינברג
- מנהלת רגולציה, מירס תקשורתניר יוגב

- מנהל קשרי מפעילים, חברת סלקוםיוליה מרוז
- מנהלת אגף רגולציה, חברת פלאפוןיעל כהן שאואט
- יועמ"ש, המועצה לצרכנותירון לוינסון
- מנכ"ל הרשות לצרכנות
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הגבלת התשלום החודשי במכשיר נייד), התש"ע-2009
היו"ר כרמל שאמה
חברים, צהרים טובים. פותחים ישיבה שלישית של ועדת הכלכלה. על סדר היום: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – הגבלת התשלום החודשי במכשיר נייד), של חבר הכנסת מאיר שטרית. להצעת חוק זו יש תמיכת ממשלה?
נתי ביאליסטוק
כן, תמיכה בתיאום.
היו"ר כרמל שאמה
התיאום קיים?
מאיר שטרית
לא היתה תמיכה בשום תיאום ממשלה.
לאה ורון
הליכי החקיקה עם משרד התקשורת...
מאיר שטרית
משרד התקשורת אתי בענין.
היו"ר כרמל שאמה
משרד התקשורת תומך בהצעת החוק?
נתי ביאליסטוק
זה קצת יותר מורכב. אנחנו רואים את הרציונאל שבבסיס ההצעה כדבר חיובי ואנחנו בטח לא מתנגדים לרעיון הזה אבל במהלך שהיה מתואם עם חבר הכנסת שטרית, הסכמנו שההליך הנכון יותר לטפל בנושא הזה הוא לא באמצעות חקיקה ראשית. למדנו את הנושא ויצאנו בשימוע למול החברות, כשהמטרה בסוף הדרך היא לתקן את הרישיון שלהן שבצורה מידתית יחייב אותן להציע מסלולים מסוימים שעונים על הדרישה שחבר הכנסת ביטא בהצעת החוק שלו. בינתיים, תוך כדי ההליך, שנינו יודעים שהיו עם חבר הכנסת שטרית בוועדת המדע והטכנולוגיה, החברות, באופן וולונטרי כבר השיקו מסלולים כאלה. אנחנו לא סיימנו את הליך תיקון הרישיונות אבל הוא ירד, מבחינתנו, בסדר העבודה לדחיפות נמוכה יותר בגלל ההסדרה העצמית, שכבר התרחשה.
היו"ר כרמל שאמה
בא נהיה ספציפיים: יש מניעה, מבחינתכם, שההצעה הזאת תקודם לקריאה ראשונה בתום הדיון הזה?
נתי ביאליסטוק
הצעת החוק הזאת, כפי שהיא מנוסחת היום, לדעתנו קשה מאוד עד בלתי אפשרי ליישם אותה בעת הנוכחית, ולכן אנחנו חושבים שלא כדאי.
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, תראה, מה שאמר מנכ"ל משרד התקשורת הוא נכון בחלקו. אני הסכמתי בתחילת הדרך, מאחר ולצערי, הצעת החוק, אחרי שעברה בקריאה טרומית, לא הועמדה בסדר היום של הוועדה ואני מודה לך, אישית, על כך שהעמדת את זה הפעם במהירות לדיון. אני כינסתי אז את פורום החברות הסלולאריות ואמרתי: תראו, המטרה שלי זה לא לעשות חוק, המטרה שלי זה להשיג את היעד הזה. אחרי הדיון הראשון שהיה אצלי בוועדה, ב-7 ליוני 2010, לפני יותר משנה וחצי, חברות הסלולר הביעו נכונות לעשות מסלול כזה, שהרעיון שלו הוא נורא פשוט. אני רוצה שתבין מה עמד בבסיס הצעת החוק. הרעיון הוא שהורים יכולים להגביל את חשבון הטלפון של הילדים שלהם כי היום הורים רבים מסתבכים כיוון שהילדים שלהם מדברים ללא גבול, ויש 18 אלף משפחות כאלה בהוצאה לפועל כי הם הסתבכו בגלל שהילדים מדברים וגולשים בלי גבולות, שלא לדבר על ניצול לרעה שעושים לטלפונים הסלולריים. הצעתי שייעשה מסלול שאדם יכול להגיד: אני מגביל את החשבון של הבן שלי ל-100 שקל לחודש למשל או ל-200 שקל. ברגע שהאיש יגיע ל-80% הוא יקבל התראה, 90% יקבל התראה, נגמר – מפסיקים את כל השירותים היוצאים, יישארו רק שיחות חירום ושיחות נכנסות.

חברות הסלולר התייצבו בפניי ואמרו שהן מוכנות להפעיל את המסלול הזה. אכן, נתתי להם זמן, כמה זמן שהן ביקשו, עד סוף שנת 2010. הסכמתי. דחינו לסוף 2010 וסיכמנו שעד סוף דצמבר אכן יפעילו את המסלולים הללו. עשינו פגישה נוספת אצלי בוועדה, לאחר 30 בדצמבר, זה היה בתחילת ינואר, והתייצבו חברות הסלולר והודיעו לי שלושתן, שהן מפעילות מסלול כזה. יש לי מכתבים מחברות הסלולר, שהן מציגות את המסלול והן כותבות לי שהן כך וכך וכך. זה בכתב אפילו. אז אמרתי: די, לא ביקשתי שום דבר אחר מעבר לזה. מסתבר שהודעות לחוק ומעשים לחוד. זה לא עובד. זה עובד בצורה מאוד מוגבלת. חלק מחברות הסלולר בכלל לא נותנות אפשרות לפתוח מסלול כזה.

ברשותך, אדוני היושב ראש, אני רוצה לעשות ניסיון. אנחנו יושבים פה בוועדה, נצלצל לשלוש החברות, יושב פה העוזר שלי, הוא יכול לצלצל, יש לו את המספרים שלהם, ויבקש לפתוח חשבון לבן שלי, לבן שלו, מוגבל בסכום ותראה מה התגובות. תצלצל, תתחיל בטלפון הזה ונראה. יש לנו רמקול, ישמעו את השיחה חי ונראה את התוצאה. אני מחכה שחברות הסלולר יגידו לי שזה עובד. נראה. ההתרשמות שלי שזה לא עובד ומבחינתו לפחות, עקפו אותי ואותך ואני לא מבין למה אתם נותנים יד למהלך הזה, משרד התקשורת. אתם צריכים לעמוד אחרי הדבר הזה באופן מובהק וברור, ולאשר את ההצעה. אדוני, אני לא רואה שום סיבה לא לאשר את החוק בקריאה הראשונה. אני מוכן להמתין לקריאה ראשונה אם באמת יתקנו את דרכם. גם אחרי הקריאה הראשונה אני לא ממהר להביא את זה לקריאה שנייה ושלישית, אני מוכן להמתין. אני מעדיף שהחוק הזה יעבור קריאה ראשונה כי הממשלה תמכה בו - -
היו"ר כרמל שאמה
חברות הסלולר, מי פה? פלאפון, מירס, פרטנר. יש לדעתכם מסלול כזה?
יוליה מרוז
בוודאי. אנחנו מפעילים מסוף דצמבר 3 מסלולים כאלה לבחירה. זה נקרא: תשלום ידוע מראש...
היו"ר כרמל שאמה
אז למה לבדוק? היא אומרת לך שיש.
מאיר שטרית
בא נראה. אתה ניסית פעם?
קריאה
השאלה אם מוכרים אותם.
יוליה מרוז
בוודאי שיש מסלול כזה, בוודאי שמוכרים אותו. רק אתמול, לקראת הדיון, בדקתי את מספר המצטרפים מאז שהמסלול הזה הושק.
היו"ר כרמל שאמה
מה אומר המסלול הזה, שאת מדברת עליו?
יוליה מרוז
המסלול הזה אומר שניתן לבחור בין 3 מסלולים בסכומים שונים: 100 שקלים, 149 שקלים ו-199 שקלים. בהתאם לכך חבילות של דקות, SMS וגלישה. ברגע שמגיעים לסכום הזה מבין הסכומים שנבחרו, החשבון נחסם.
היו"ר כרמל שאמה
אתה מודע למסלול הזה? על קיומו?
מאיר שטרית
בפלאפון אני מודע. פלאפון הפעילו.
יעל שאואט
האם זה מותנה ברכישת מכשיר?
יוליה מרוז
לא, ממש לא.
עדי ויינברג
גם במירס יש.
מאיר שטרית
משמיע שיחת טלפון מחברת פרטנר.


(היו"ר כרמל שאמה יוצא)
מ"מ היו"ר ישראל אייכלר
הבנתי שיש מחירים יקרים יותר או שזה אותו מחיר?
טלפן
אורנג' שלום, מדבר ליאב.
מורן
שלום. אני רוצה לעשות קו חדש אבל אני רוצה לדעת אם אפשר להגביל תשלום? אני קונה לבן שלי מכשיר חדש ואני רוצה להגביל את התשלום החודשי ל-100 שקלים, שלא יעבור את התשלום הזה בחודש.
טלפן
אתה לקוח של אורנג'?
מורן
עדין לא. אני בודק עם החברות אם יש או אין, אני רוצה לדעת אם קיים כזה מסלול בכלל.
טלפן
מה השם שלך בבקשה?
מורן
מורן.
טלפן
מורן, יש לך מספר זמין אם השיחה תתנתק שאחזור אליך?
מורן
השיחה לא תתנתק. תן לי לדעת אם יש את האפשרות הזאת. אני אחזור אליך שוב אם היא תתנתק.
טלפן
אין בעיה, אני בודק.
מאיר שטרית
אני אומר שהתשובה תהיה שאי אפשר.
היו"ר ישראל אייכלר
אני שאלתי שאלה בקשר למחירים: אם נניח שההצעה של חבר הכנסת שטרית תתקבל, האם האזרח יוכל לקבל את אותו מחיר גם אם הוא מגביל את - -
נתי ביאליסטוק
ההצעה של שטרית מדברת על - -
מאיר שטרית
שיהיה באותו מחיר.
היו"ר ישראל אייכלר
אבל אמרו שיש מסלול כזה. באלה שזה קיים היום, האם זה באותו מחיר?
מאיר שטרית
אני לא יודע. אני אומר לך שבחלק מהחברות זה לא קיים, זה לא עובד ורוב האנשים לא יודעים בכלל שזה קיים. כשאתה פונה, אומרים לך שלא.
היו"ר ישראל אייכלר
אני שואל את נציגת פלאפון. האם בפלאפון, שנותן את השירות הזה, האם המחיר שווה בדומה למי שמגביל ל-100 שקל או למי - -
יוליה מרוז
לגמרי.
טלפן
תודה רבה לך על ההמתנה. מה שיש זה ב-98 שקלים, תעריף של 59 אגורות לדקה. רצית גם מכשיר, נכון?
מורן
עזוב, בלי מכשיר. יש לי מכשיר שהוא פתוח.
טלפן
אז בלי מכשיר, אין בעיה. זה 98 שקל לתכנית, 59 אגורות לכל היעדים ו-65 אגורות ל-SMS.
מורן
ומה קורה שהוא מגיע ל-98 שקל לחודש?
טלפן
הוא לא יכול להתקשר יותר.
מורן
זה נועל את המכשיר לגמרי.
טלפן
נכון מאוד.
מורן
ושיחות נכנסות כן נכנס?
טלפן
כן נכנסות. נכנס יש, יוצא אין.
מורן
אם אני רוצה יותר מזה, אני יכול להעלות את הסכום, נכון?
טלפן
אני יכול להציע לך תכנית יותר גדולה, ל-118 באותם תעריפים.
מורן
במסלול אחר, בלי הגבלה, התעריפים יותר זולים?
טלפן
התעריפים אותם תעריפים רק בלי תקרת חיוב.
מורן
אם יש מסלול חיילים, סטודנטים, כל מיני דברים כאלה, התעריף יותר זול, לא?
טלפן
הבן שלך הוא חייל?
מורן
לא חייל. תלמידים, סטודנטים, יש תעריפים יותר זולים מ-59 אגורות?
טלפן
לא, אין לנו. אין מבצע כזה לסטודנטים או חיילים.
מורן
יש חבילות או משהו, שהתעריף יותר זול מ-59 אגורות לדקה? זאת הכוונה.
טלפן
לא, אין לי משהו כזה.
מורן
59 אגורות לדקה זה הכי זול אצלכם.
טלפן
נכון.
מורן
גם אם אני מגביל וגם אם אני לא מגביל, זה המחיר.
טלפן
נכון. זאת התכנית עם התעריפים והמגבלה של ה-98 שקלים.
מורן
בסדר גמור. אני אחשוב על זה. איך קוראים לך?
טלפן
ליאב.
מורן
תודה רבה. להתראות.
מאיר שטרית
בסלקום זה לדעתי לא קיים בכלל, הם אומרים שאי אפשר. יש פה נציג של סלקום?
היו"ר ישראל אייכלר
אולי לפני שנצלצל ניתן את רשות הדיבור לנציג של סלקום.
ניר יוגב
שלום אדוני, אני ניר יוגב מסלקום. אני אשמח להציג את הפעילות שעשינו בתחום שבו עוסקת הצעת החוק הנדונה. לפני מספר חודשים השקנו מהלך מאוד גדול שנקרא: סלקום 360. המהלך הזה נועד לגעת בדיוק בנקודה של השקיפות של החשבון והיכולת לשלוט על החשבון החודשי ולדעת אותו מראש ולא להיות מופתע בסוף החודש, והוא כולל מספר פריטים: הדבר הראשון שעשינו זה שנתנו למנוי את היכולת לקבוע סכום שבו הוא יקבל התראת SMS במידה והוא חורג מהסכום הזה. זאת אומרת, זה תקף לכל התכניות של סלקום. מנוי יכול להתקשר ולהגיד לשירות הלקוחות: אני רוצה לקבל התראה ברגע שאני עובר נניח 300 שקלים. הוא יכול גם יותר מזה. הורה יכול לבקש שההתראה תגיע גם לטלפון שלו, ואז הוא יכול לתת לילד שלו תכנית שלא מוגבלת בדקות, אבל ברגע שהתכנית מגיעה לסכום מסוים, הוא והילד, שניהם יקבלו התראה - -
לאה ורון
ההורה צריך להיות מנוי של סלקום או שהוא יכול להיות מנוי של חברת סלולר אחרת?
ניר יוגב
השירות ניתן למנויי סלקום בלבד, הוא ניתן ללא תשלום לכל התכניות הקיימות. מעבר לכך, בכל החבילות שלנו יש התראה שאנחנו שולחים למנוי ברגע שהוא מגיע לניצול של 75% מהחבילה ושל 95% מהחבילה כדי שהוא ידע שהוא מתקרב לניצול מלא של החבילה שלו, ולא יגיע למצב של חריגה.
אתי בנדלר
לכמה אחוזים? לאיזה אחוזים?
ניר יוגב
75% ו-95%, גם זה ללא תשלום.
היו"ר ישראל אייכלר
זה לכל מי שמבקש?
ניר יוגב
לכל מי שנמצא בחבילות. בנוסף, השקנו חבילות גלישה ללא הגבלה. אני לא יודע אם אתם מכירים אבל בעבר היתה חבילה מוגבלת, ואם היית חורג ממנה היית משלם תעריפים של מזדמן, שהם תעריפים גבוהים יותר, ואז היו מצבים שבהם הורים היו מופתעים לראות את החשבון בסוף החודש כי בעצם הם היו חורגים ומגיעים לתעריפים גבוהים והם לא ידעו מזה. היום כבר אין את זה, החבילות הן ללא הגבלה של נפח ולכן, הם יודעים מראש כמה הם משלמים והם יכולים לגלוש ללא הגבלה.

בנוסף, השקנו עוד חבילה שמאפשרת להורה לתת לילד שלו לדבר בתוך רשת סלקום כמעט ללא הגבלה, בסדר גודל של 4000 דקות ב-69 שקלים. ואז, אם נניח שהורה רוצה לתת לילד וכל המשפחה נמצאת בסלקום, הוא יכול לדבר ללא הגבלה בסכום שהוא קבוע וידוע מראש. כל אלה לווו בקמפיין טלוויזיוני מאוד גדול, אני לא יודע אם אתם זוכרים, בכיכובה של שחר פאר. עשינו 4 פרסומות גדולות ובסך הכל יש היענות מאוד יפה לשירותים, במיוחד לשירותי ההתראה של SMS. אנחנו למדים מזה שלקוחות לא מעוניינים לקבל תכנית שבמסגרתה הם מוגבלים, כלומר מנותקים ברגע שהם מגיעים לסכום שהם קבעו אלא הם מעדיפים יותר לקבל התראה ברגע שהם הגיעו לסכום שהם קבעו. המהלכים האלה לווו, כמובן, במה שהציע חבר הכנסת שטרית. אנחנו גם הצענו 3 תכניות שבמסגרתן יכול המנוי לבקש להיות מנותק ברגע שהוא מגיע לסכום שנקבע. התכניות הן תכניות של 139 שקלים, 219 ו-249 שקלים, ואם באמת הוא מגיע לסכום הזה, הוא מנותק ולא יכול להוציא שיחות. כמובן שהוא יכול לקבל שיחות והוא יכול גם להוציא שיחות חירום אבל אחרי ניצול החבילה, לא ניתן עוד לבצע שיחות.

המסלולים האלה, אנחנו יכולים להגיד שיש היענות פחות גבוהה אליהם. ההיענות היותר גדולה היא לשירות שמאפשר קבלת עדכון של SMS. בנוסף לכל אלה יש דברים רגילים שאנחנו מציעים מזה זמן, שזה בירור יתרת התקציב. נניח שלקוח קבע תקציב מסוים והוא רוצה לדעת איך הוא עומד ביחס לתקציב, הוא יכול להתקשר ל-*5150 ולקבל עדכון כמה נשאר לו בתקציב. בכל מקרה, כל הלקוחות יכולים להתקשר ל-*444 בכל זמן, ולקבל עדכון של כמה עומד החשבון החודשי שלהם באותו רגע.
היו"ר ישראל אייכלר
סליחה, יש לי שאלה שאולי לא קשורה ישירות לזה אבל קשורה לחשבונות של סלקום: יש שירות שאתם שולחים חשבוניות במייל. אתם נותנים גם קוד כדי להיכנס לזה, נכון?
ניר יוגב
נכון.
היו"ר ישראל אייכלר
אם מישהו שכח את הקוד, לא זוכר את הקוד, אתם מאפשרים לו לראות את החשבונית בלי הקוד?
ניר יוגב
לא, אתה צריך להתקשר לשירות לקוחות ולקבל קוד חדש ולהיכנס מחדש לחשבון. זה נועד להגן על הפרטיות של המנויים, שלא יקרה מצב שמישהו אחר נכנס לחשבון ורואה מה פירוט השיחות וכולי.
היו"ר ישראל אייכלר
הוא יכול לבקש לבטל את המייל ולקבל בדואר הישן והטוב?
ניר יוגב
כן, ללא תשלום.
מאיר שטרית
אני רוצה להבין: אתה אומר שיש מסלול היום בסלקום, שאדם יכול לבקש לקנות לבן שלו טלפון או חבילת שירות עם הגבלה מראש. זאת אומרת, אני מבקש להגביל את החשבון של הילד שלי לסכום X.
ניר יוגב
כן, יש לנו 3 תכניות כאלה - -
מאיר שטרית
שהמינימום זה 119?
ניר יוגב
לא, המינימום זה 139 שקלים.
מאיר שטרית
למה קבעתם סכום כזה גבוה?
ניר יוגב
ראינו את השימושים של הלקוחות - -
מאיר שטרית
אנחנו בשיחה לסלקום מאחר והתקשרתי פעמיים, התשובה שלהם היתה שאי אפשר.
טלפנית
סלקום מכירות שלום, מדברת זהר.
מורן
שלום. אני רוצה לברר על רכישה של קו לבן שלי, אני רוצה קו עם הגבלת תשלום.
טלפנית
בא תשאיר לי פרטים, נציג יחזור אליך כי כרגע אי אפשר להעביר למוקד המכירה, יש עומסים.
מורן
קיים מסלול כזה בכלל? לפני שאנחנו עוברים או לא עוברים.
טלפנית
אני רק מעבירה שיחות, אני לא מתמצאת בתחום. אם אתה מעונין, תשאיר לי פרטים, אני אכניס את הנתונים למחשב ונציג ייצור אתך קשר.
מורן
אנסה יותר מאוחר. תודה.
מאיר שטרית
אגב, אני התקשרתי באופן פרטי לסלקום לפני הישיבה הזאת וביקשתי לקנות את המכשיר. זה אחרי כל הסיבוב שמגיע מישהו שהן מוכן למכור, הוא אומר שאין דבר כזה.
ניר יוגב
אני מוכן לבדוק את זה באופן ספציפי ומעבר לכך להוריד חידוד נוסף לענין הזה: אם זה קרה, זה כמובן טעות של נציג. אנחנו השקנו מהלך וקמפיין טלוויזיוני סביב הענין הזה. זה בוודאי לא משהו שאנחנו מנסים להסתיר אותו כי אחרת לא היינו עושים מהלך כזה. אני יכול להגיד שאנחנו בהחלט רואים בכל המהלך הזה כמהלך תחרותי לכל דבר. אני באמת מאמין שאם ציבור הלקוחות יחשוב שהוא יכול לקבל שירות כמו התראת SMS ושיהיה לו קל יותר לשלוט על החשבון שלו בסלקום, הוא יעדיף להתקשר עם סלקום ולא עם חברות אחרות ולכן, אגב, אני בהחלט חושב שזו ההוכחה לכך שמוצר תחרותי - -
מאיר שטרית
יש מיליונים של ילדים שגולשים בטלפונים סלולאריים, יותר מאשר ההורים שלהם. לכן, זה קהל היעד של הכנסות לחברות הסלולר, שלפי בדיקתי מדובר על מאות מיליונים שקלים בשנה לכל חברה ולכן, רק הגיוני לעשות איזו שהיא הגנה על הילדים, ליצור מצב שבו הורה יכול להגביל, כדי שהוא לא יסתבך בעצמו בחשבון הטלפון שלו, ולקבל התראה על כך ולהפסיק את השירות כאשר הילד עובר. זה גם חינוכי כאשר אומרים לילד שיש לו תקציב X, אז הוא מתרגל לדבר בתוך התקציב שלו ולא לעבור אותו. אגב, אני לא הבנתי מהשיחה שעשינו קודם לפרטנר, האם התעריפים שאמרו 65 אגורות ל-SMS ו-59 אגורות לשיחה, האם זה התעריף הרגיל בטלפונים אחרים של סלקום, לא של המוגבלים או שזה תעריף יותר גבוה של פרטנר?
אורי ויטנר
קודם כל, אקדים ואומר שבעקבות היוזמה שלך, השקנו בפרטנר בדצמבר שני פתרונות ללקוחות שמעוניינים לשלוט בהוצאה החודשית שלהם ולהגביל אותה. פתרון אחד זה כרטיסי חיוג בתעריפים אטרקטיביים במיוחד. הם לא היו קיימים קודם לכן, הם מהווים פתרון קל, נוח פשוט ונגיש מאוד ללקוחות. הפתרון השני - -
יעל שאואט
איזה תעריפים?
אורי ויטנר
מה זאת אומרת? יש מגוון של תעריפים - -
מאיר שטרית
האם התעריפים זהים לתעריפים הרגילים?
אורי ויטנר
שנייה, אני מתאר קודם כל את כרטיסי החיוג. התעריפים שלהם סופר אטרקטיביים, הם מגיעים לכדי 30 אגורות לדקה ואפילו למטה מזה.
מאיר שטרית
מה זה כרטיסי חיוג?
אורי ויטנר
אני אומר שהשקנו בדצמבר... אני רק מתאר את מה שעשינו בעקבות היוזמה שלך בדיונים בוועדה. אנחנו השקנו שני פתרונות כדי שללקוח תהיה אפשרות בחירה מגוונת יותר. אפשרות אחת זה האפשרות של כרטיסי חיוג בתעריפים אטרקטיביים, שלא היו קיימים קודם לכן. האפשרות השנייה אלה 3 תכניות עם תקרת חיוב, שבעצם תואמות את העקרונות שהסכמנו עליהם בוועדה. הם מאפשרות את השירותים של שיחה, SMS וגלישה, ומאפשרים ללקוח לקבוע תקרת חיוב במדרגות קופצות של 50 שקל, ככה שהוא יודע בתחילת החודש כמה הוא יוציא בסוף החודש.


התעריפים בשלושת התכניות הללו, שאנחנו הצגנו אותם בינואר בוועדת המדע, קיבלנו את ברכת הדרך עליהם ואגב, עד היום תחת הרושם שהתכניות הללו משביעות רצון - -
מאיר שטרית
גם אני אבל הציבור מגיב אחרת. אני מקבל אין סוף פניות מהציבור.
אורי ויטנר
לא קיבלנו אינדיקציה אחרת, לא מהוועדה וגם לא מהלקוחות שיש איזו שהיא בעיה עם התכניות הללו. בתכניות האלה, של תשלום פר צריכה או של - -
מאיר שטרית
הגבלת תשלום, זה המשמעות של החוק.
אורי ויטנר
זה חלק מסל של תכניות, שבהן יש תכניות עם תקרת חיוב, יש בלי תקרת חיוב, יש עם הגבלת אשראי, בלי הגבלת אשראי, עם חבילת גלישה בלי חבילת גלישה. יש מגוון של תכניות. בתכניות הללו - -
מאיר שטרית
אני רוצה טלפון לבן שלי, להגביל אותו 100 שקל לחודש. מה התעריף לשיחה?
אורי ויטנר
אני אומר שבתכניות הללו התעריף הוא 59 אגורות, והתעריף הזה, בתכניות מן הסוג הזה הוא הכי נמוך שיש לנו.
מאיר שטרית
מה התעריף הרגיל לשיחה ול-SMS של פרטנר, בפלאפון רגיל, לא של ילד.
אורי ויטנר
אין מושג כזה "תעריף רגיל". בתכניות מן הסוג הזה התעריפים הם 65 אגורות ובתכניות עם תקרת החיוב זה 59 אגורות. זה התעריף הנמוך ביותר שיש לנו בתכניות כאלה שאתה צורך, שאתה משלם לפי צריכה.
היו"ר ישראל אייכלר
אולי אני אסביר את השאלה של חבר הכנסת שטרית: מה המחירים בדרך כלל של החבילות האחרות לדקת שיחה?
אורי ויטנר
צריך לעשות אבחנה ברורה בין שני עולמות שונים לגמרי. אחד זה התכניות והשני זה החבילות. בחבילות, כמו שזה בכל מקום אחר בשוק, יש מפגש אינטרסים בין החברה לבין הצרכן.
לאה ורון
דקת שיחה בחבילה הכי זולה שלכם, מה מחירה, ובחבילה הכי יקרה, מה מחירה? תענה לוועדה.
אורי ויטנר
יש מגוון רחב של חבילות. זה לא רלוונטי.
לאה ורון
הבנו.
אורי ויטנר
זה עולם אחר, זה לא רלוונטי.
היו"ר ישראל אייכלר
השאלה רלוונטית ואנחנו שואלים מה המחיר בחבילה X,Y,Z. הזול ביותר והיקר ביותר?
אורי ויטנר
זה תלוי בסוג החבילה, זה בתלוי בסוג - -
היו"ר ישראל אייכלר
אני יודע, את זה אמרת.
אורי ויטנר
זה תלוי בשימוש שנעשה.
היו"ר ישראל אייכלר
אולי מישהו רוצה להגיד מה שהוא לא רוצה להגיד.
ירון לוינסון
אני מרשות ההסתדרות לצרכנות. מה הבעיה פה? כמו שאנחנו יושבים פה על הספסל ורובנו לא מבינים מה נאמר פה, גם הציבור לא מבין כלום. יש בלבול ומבוכה ומבולקה בכל הנושא של תכניות, תעריפים וחבילות. בזמנו דיברנו על זה בוועדה ומשרד התקשורת אמר שהוא מתכוון לצאת בקמפיין. מאז רק החברות יוצאות בקמפיינים שמבלבלים עוד יותר ומשרד התקשורת שותק בענין הזה.

אני חושב שזה בדיחה כי מבין התכניות זה הכי זול. אתה מבין? מהתשובות האלה אתה לא מבין כלום. אני רוצה לדעת למה שזה לא יחול על כל תכנית שהיא, שתהיה אפשרות להגביל.
יעל שאואט
אני מטעם המועצה הישראלית לצרכנות. אנחנו רואים שיש פה שני סוגים של פתרונות: פתרון כולל שהציעה חברת סלקום, לאפשר לכל לקוח, לא משנה באיזו תכנית הוא נמצא, לא משנה כמה הוא משלם, לשלוט על החשבונית שלו. פשוט מאוד לאפשר לו לקנות את השירות הזה. אומרים לי שהשירות הזה הוא ללא תשלום ולכן, אני חושבת שהצעת החוק של חבר הכנסת שטרית היא במקום. אם סלקום יכולה לתת שירות חינם לכל לקוח, לא משנה באיזה מסלול הוא נמצא, ולשלוט בחשבון שלו על ידי מתן התראה ב-SMS, אז אפשר לחייב כל חברה וחברה לתת השירות הזה - -
עדי קאהן
חייבנו. משרד התקשורת חייב, זה חלק מהתיקונים - -
יעל שאואט
לא, משרד התקשורת, בתיקון האחרון שלו... סליחה, לפי מה שראיתי, משרד התקשורת נתן אפשרות רק לתת התראה לחבילת גלישה ולא ל-SMS ולא לשיחות, ויש הרבה הבדל.
יעל קאהן
לא לחבילת גלישה.
יעל שאואט
לחבילות גלישה בלבד זה הוגבל בהחלטה ממרץ 2011.
היו"ר ישראל אייכלר
משרד התקשורת, בבקשה.
נתי ביאליסטוק
בתיקון חדש יחסית שעשינו ברישיונות של כל חברות הסלולר, חייבנו אותם לתת לכל מי שרוכש חבילת צריכה, הרי לפעמים אתה קונה 1000 דקות - -
יעל קאהן
רק אם יש בזה גלישה אבל.
מאיר שטרית
אין אופציה כזאת. אני לא יכול לקנות רק דקות שיחה. מחייבים אותם בגלישה אוטומטית.
נתי ביאליסטוק
בסדר, זה סיפור אחר.
מאיר שטרית
מה סיפור אחר?
נתי ביאליסטוק
זה סיפור אחר כי לא מחייבים אותך במינימום.
היו"ר ישראל אייכלר
מה השם שלך?
נתי ביאליסטוק
נתי ביאליסטוק-כהן, יועץ בכיר למנכ"ל משרד התקשורת.
היו"ר ישראל אייכלר
אז בא תגיד לי שתי תשובות קצרות: א. לשאלתו של חבר הכנסת שטרית, האם אפשר להפריד בין חבילת גלישה לחבילת שיחות ודברים כאלה שהוא רוצה לקנות? כשאני נכנס לירקן ורוצה לקנות רק עגבניות, הוא לא ימכור לי אגסים.
נתי ביאליסטוק
היום יש פרקטיקה בחברות הסלולאריות בטלפון מהדור שלישי, שאתה מחויב במינימום תשלום קבוע, שמיועד לגלישה באינטרנט סלולארי.
ניר יוגב
אנחנו לא מחייבים אותו דמי מנוי דור שלישי. לא בדמי מנוי דור שלישי ולא מחייבים בחבילות גלישה.
נתי ביאליסטוק
זה חדש לי שסלקום לא מחייבת.
היו"ר ישראל אייכלר
טוב מאוד. השאלה השנייה: האם אתם מחייבים את חברות הסלולר לתת אפשרות לצאת בכל אחת מהחבילות שמציעים, להגביל את הסכום.
נתי ביאליסטוק
לא. חברות הסלולר... שוב, אחזור לתחילת דבריי. התחלנו במהלך של תיקון הרישיון באופן שיחייב אותן להציע מספר מוגבל של חבילות כאלה שהתשלום בהן מוגבל.
היו"ר ישראל אייכלר
למה לא בכל התכניות?
מאיר שטרית
למה מספר מוגבל? למה אני לא יכול להגביל את עצמי, לא את הילדים שלי? זה לא עולה כסף, זה קל לביצוע.
היו"ר ישראל אייכלר
מאיר שטרית, תן לי לתת משל: אני בא לתחנת דלק ואני יכול להגביל איזה סוג דלק שאני קונה, 96 או 95, בסכום מסוים מראש. אני מודיע שאני רוצה רק ב-100 שקל, זה מה שיש לי. שואל חבר הכנסת שטרית למה שלא יהיה בכל חבילה, בכל תכנית, אני רוצה ב-100 שקל, ב-200 שקל.
נתי ביאליסטוק
אחזור ואומר שוב: כשחבר הכנסת שטרית הציע את הצעתו לראשונה, הלכנו וישבנו מול החברות ובדקנו האם המערכות שלהם מסוגלות לתמוך בדבר כזה. המערכות שיפסיקו לך את השירות בזמן שאתה קבעת נקראות בעגה המקצועית מערכות "זמן אמת" או מערכות "ריל טיים". מערכות "ריל טיים" הן היחידות שיכולות לענות על הדבר הזה. החיוב של החבילות הרגילות, כמו שאנחנו קוראים "פוסט פייד", שבסוף החודש עושים לך חשבון ואומרים לך כמה אתה צריך לשלם, הן אינן מערכות "ריל טיים". הן מערכות מסוג אחר, כך טוענות חברות הסלולר ואין לי אלא להסתמך על דבריהן משום שאני לא - -
היו"ר ישראל אייכלר
תאמין להם. השאלה אם מערכת הקדמה לא יכולה לאפשר להן - -
נתי ביאליסטוק
שניה, אני אתן תשובה: הקשינו עליהן ולחצנו עליהן ובהחלט הצעת החוק של חבר הכנסת שטרית היתה טריגר לענין הזה, ועד כמה שאני מבין, ואני לא יושב אצלם בטכנולוגיה וכולי, התכניות שהם מציעים לוקחות את אותן מערכות "ריל טיים" שיש להן, זה אותן מערכות של כרטיסי החיוג, עושות עליהן איזו שהיא מניפולציה ומסוגלות לתת לך בסוף החודש חשבון. אבל זה לא אותן מערכות של החיוב של המאסות הגדולות ולכן, הן צריכות להיות מוגבלות בכמות וביכולת. זה הטיעון שהוצג בפנינו על ידי חברות הסלולר, וקיבלנו אותו. נכון, יכול להיות שאם מחר חברת סלולר כל שהיא תחליף את מערכת ה"בילינג" שלה ותבנה אותה כמערכת "ריל טיים", היא תוכל להציע את ההצעות האלה לכל החבילות. אבל הן לא נמצאות שם היום וזה עלויות כבדות מאוד מבחינה כלכלית, להחליף מערכת.
מאיר שטרית
מה זה עניינכם, משרד התקשורת? מה, אתם מנהלים את חברות הסלולר, אתם שותפים לרווחים שלהם? מה זה עניינכם? אתם צריכים לשרת את האזרחים ולא את חברות הסלולר. אני מצטער לומר לך שאתם משרתים את חברות הסלולר. אתם לא עושים את העבודה שלכם, תסלח לי שאני אומר לך. אתם לא עושים את העבודה שלכם בענין הזה. ואני אומר לך - -
נתי ביאליסטוק
אני חושב שאחרי שנתיים של עשייה של השר, אני לא צריך להסביר.
מאיר שטרית
אתם לא עושים את העבודה שלכם בענין הזה. תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר. לצערי הרב, אתם לא עושים את העבודה שלכם. עם כל הכבוד לעשייה של השר, אני מדבר על הדבר הספציפי הזה. עם כל הכבוד, הדבר הספציפי הזה לא עובד כמו שהתכוון המחוקק - -
נתי ביאליסטוק
אבל עובדה שקיבלת תשובה, אדוני.
מאיר שטרית
אבל זה לא עובד. התעריפים הגבוהים ביותר נותנים לילדים במקום אחרים. אי אפשר להגביל כל חשבון. אני לא מבין למה אי אפשר להגביל כל חשבון, זה דבר פשוט לביצוע, והטענות שלך על מערכות "ריל טיים" זה שטויות. עובדה שהם עושים את זה על כרטיסי חיוג אז בעיה לעשות את זה על טלפונים? החיובים האישיים מגיעים לכל אזרח אם הוא חייב 5 שקל. אם הוא עובר או גולש גלישה בחבילת הגלישה שלו במגה אחד, הוא מקבל 1000 שקל חיוב. זה נראה לך נורמאלי? אז אתם מחפשים תירוצים בשבילם? זה לא התפקיד שלכם. תן לחברות להגיד אם הם רוצים להגיד. אתה מוצא לי תירוצים מההפטרה וזה לא התפקיד שלך. הממשלה תמכה בחוק והשר שלך תמך בחוק, ואני לא חושב שאתה יכול לדבר בשם השר, עם כל הכבוד, שלא היה או כן היה תיאום.
נתי ביאליסטוק
סליחה אדוני, לא היה תיאום בינינו לגבי - -
מאיר שטרית
התיאום היה לגבי הביצוע, לא יותר. העיקרון התקבל בממשלה.
נתי ביאליסטוק
אם אדוני רוצה להמשיך בהליכי החקיקה, אני שוב מבקש שהצעת החוק תתואם אתנו מאחר והיא כרגע לא ניתנת ליישום.
מאיר שטרית
אני חושב שאתה טועה והיא כן ניתנת ליישום. זה שאתה לא נותן יד כדי ליישם אותה, זו בעיה שלך. אני אומר לך שהיא כן ניתנת ליישום ואין שום בעיה ליישם אותה. עובדה שהחברות כבר פועלות בזה, אז בבקשה. אני לא ממהר לעשות חקיקה בקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה לתת לזה עוד צ'אנס, לראות שהחברות אכן יתעשתו, יסדרו את המערכות שלהם ואם זה יפעל בסדר, אני מושך, לא אעמיד את החוק לקריאה שנייה. חיכיתי שנה וחצי, זה מספיק.
נתי ביאליסטוק
אנחנו עשינו תהליך מאוד מסודר של שימוע ושיתוף אתך, לצורך הענין, ובהסכמתך. בהליך הזה של השימוע הובהרו לנו עניינים ואנחנו, - -
מאיר שטרית
שימוע להליכים?
נתי ביאליסטוק
להליכים מינהליים, לרבות הנושא הזה של העלויות - -
מאיר שטרית
אני ישבתי עם החברות מתוך רצון, גם שלהן וגם שלי לא לחוקק, וחלק מהחברות עשו את זה.
עכשיו יקרה אחת מהשתיים
אדוני היושב ראש, אני מציע לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה. אני לא ממהר לחוקק את זה בקריאה שנייה ושלישית. אני אמתין עוד חצי שנה, אין לי בעיה, כדי לראות שהחברות אכן יתעשתו, יעשו ויאפשרו להגביל חשבונות של כל אזרח לגבול שהם רוצים.
היו"ר ישראל אייכלר
קודם כל, שמענו פה בשורה שחבר הכנסת שטרית, הצלחת לשכנע לפחות את סלקום והם פעלו לפי ההצעה שלך.
מאיר שטרית
כל הכבוד! שאפו!
היו"ר ישראל אייכלר
אז אולי החברות האחרות גם יסכימו.
מאיר שטרית
אגב, אם אתם לא תעשו את זה, יעשו את זה החדשים שנכנסים. יקבעו תעריף כמו בארצות הברית. עושים תעריף בלי הגבלה של שיחות. למה אתם לא עושים את זה, אני לא מבין.
היו"ר ישראל אייכלר
מה קורה בחברת מירס? יש לכם את השירות הזה?
עדי ויינברג
כן.
היו"ר ישראל אייכלר
אפשר להגביל את השיחות בכל - -
עדי ויינברג
אפשר להגביל. אין איזה סכום של 100 שקלים, אפשר לכמה שרוצים.
היו"ר ישראל אייכלר
אולי חברת פלאפון רוצה להצטרף לסלקום בהצעה של חבר הכנסת שטרית?
יוליה מרוז
אני חושבת שיש פה אי דיוק ואי הבנה כי ההצעה של חבר הכנסת שטרית מדברת על משהו אחד וסלקום מדברים על משהו אחר. אז קודם כל, יש פה פער בהבנה. אבל לפני כן, אני חושבת שהתפתח פה דיון בדקות האחרונות על בעיה שלא קיימת. אני חושבת שלפחות דרך הפריזמה של פלאפון ודרך הפתרונות שאנחנו מציעים ללקוחות כשאני מסתכלת על הסוגיה, המטרה היתה לתת מענה לביקוש מאוד מסוים: אותם הורים שרוצים להגביל את הילדים שלהם בחשבון החודשי, ושזה גם יהיה בתעריפים אטרקטיביים כי אין סיבה שאותו ילד ישלם יותר.
מאיר שטרית
זה מה שסוכם עם החברות, נכון יוליה?
יוליה מרוז
נכון, וזה גם מה שאנחנו עושים.
היו"ר ישראל אייכלר
59 אגורות זה מחיר זול או יקר?
יוליה מרוז
אבל לא משלמים אצלי 59 אגורות.
היו"ר ישראל אייכלר
כמה משלמים?
יוליה מרוז
אצלי משלמים 100 שקל על 100 דקות ו-100 SMS, ומשלמים 150 שקל על 200 דקות ו-1000 SMS. אם תעשה חישוב, זה יוצא זול מאוד גם ביחס למכירות מכירתיות אחרות במגזר הפרטי.

אני רוצה להגיד גם מילה על הגמישות: ברגע שנתנו לנו גמישות לצורך מציאת הפתרון, אנחנו יודעים לסקור את הביקושים ואנחנו מכירים את הצרכים של הלקוחות שלנו. למשל, בפלאפון אני ממש ראיתי לנגד עיניי איך עברנו תהליך של התאמה. בהתחלה השקנו שני מסלולים שדיברו רק על דקות וכמות מסוימת של SMS. ראינו שבביקוש הספציפי הזה, של ילדים שאותם רוצים להגביל בחשבון החודשי, הם רוצים יותר SMS למשל. יש ביקוש גדול ל-SMS ונטייה גדולה להשתמש בהם אז יצרנו חבילות חדשות, שמדברות על פחות דקות ויותר SMS. יש פה תהליך של התאמה לצורך ואנחנו רואים שיש הרבה מצטרפים לתכניות האלה ובעיניי זה עובד ממש יפה.
יעל שאואט
למה לא לתת את זה לכל לקוח ולקוח?
יוליה מרוז
למה את מתכוונת "לתת את זה לכל לקוח ולקוח"? אני מדברת אתך על תכנית - -
יעל שאואט
זה משהו אחר. יש שני סוגים של פתרונות: הפתרון האחד זה שהאפשרות מובנית בתכנית.
לאה ורון
אבל לשם מה?
יוליה מרוז
אני חושבת שזה התערבות מיותרת באלמנט שהוא אלמנט תחרותי לחלוטין בעינינו, ומה שמוכיח פה שמדובר במוצר תחרותי זה כשאת רואה שכל אחד מאתנו מציג פתרון אחר לענין הזה. אני אומרת שיש "טרייד אוף" בין העובדה שסלקום מציעה את כל ההתראות האלה. אני מציעה מחירים מאוד זולים. אני, כל אחד אצלי, יכול להתקשר בזמנו הפנוי למוקד השירות של פלאפון או להיכנס לאתר האינטרנט של פלאפון או לבקש שירות באופן אקטיבי שמחייב את פלאפון לשלוח SMS על מצב החשבון ולדעת בכל רגע נתון את מצב החשבון שלו, ולפי זה לנהל את החשבון שלו. אני לא שולחת התראה ב-90% או ב-70%. אני מציעה חבילה זולה, זולה ביחס לתכניות אחרות, אטרקטיבית שמוגבלת מראש עם תשלום ידוע מראש כשאת יכולה אחר כך לעקוב באמצעים שונים ובערוצים שונים של מערך השירות אצלי אחרי החשבון החודשי שלך. אז למה לבוא ולשים את האצבע דווקא על דרך ההתראה שסלקום נותנת ולהגיד שזה מה שכולם צריכים לעשות? הלקוחות שלי מרוצים ממה שאני נותנת להם. יש שקיפות ויש מחיר זול. מה עוד אפשר לבקש?
היו"ר ישראל אייכלר
ברשותך, חבר הכנסת שטרית, אני רוצה לנצל שוב את שאלתך לגבי משרד התקשורת בנושא צדדי: יש אנשים בורים כמוני, שרוצים לדעת כמה עולה לי שיחת טלפון, כמה עולה לי גלישה, שהדברים לא יהיו בחבילה אחת, במיקס אחד, בסלט אחד. האם משרד התקשורת יכול לדרוש מחברות הסלולר שיהיה ברור שאדם רוצה שיחות – רוצה שיחות, רוצה SMS – SMS, רוצה גלישה באינטרנט? שלא יעשו לו את הסלט הזה בשם המחשב המטומטם שלא יודע להפריד בין הדברים. אני רוצה פירוט מדויק כמה גלישה, כמה שיחות וכמה SMS.
נתי ביאליסטוק
קודם כל, בחשבונות הטלפון השוטפים יש היום פירוט רב ומדויק לתשלומים שאדם משלם פר שיחה, פר יחידה, פר חבילה וכדומה. צריך לזכור ולהפריד תמיד שיש שני מסלולים של תשלומים בגדול, ובכל אחד מהם יש הרבה מאוד מגוונים. יש רכישה של חבילה שבה אתה אומר: אני קונה מראש תמורת X שקלים Y דקות, ויש שאני לא קונה. אני משלם X אגורות עבור כל דקה שאני מוציא. שני המסלולים האלה שונים ושתי ההתייחסויות הן אחרות אליהם. הבחירה היא בעיני הלקוח. אין חובה לרכוש חבילה. אתה יכול להגיד: אני לא רוצה לרכוש חבילה של 1000 דקות אלא אני רוצה לשלם פר צריכה.
היו"ר ישראל אייכלר
אני לרכוש 1000 דקות שיחה ו-500 דקות גלישה ו-300 דקות SMS. אני רוצה מגוון מסוים, אני יכול לקבל את זה?
נתי ביאליסטוק
כן.
היו"ר ישראל אייכלר
זה נכון שאפשר לקבל את זה?
ניר יוגב
החברות מציעות מגוון של חבילות.
מאיר שטרית
החבילות הן פיקס. אתה לא יכול לשנות מה שאתה רוצה. יושבים פה נציגי החברות. החברות מציעות חבילות מסוימות, בהרכב מסוים. אתה בוחר את השק הזה או את השק הזה או את השק הזה.
ניר יוגב
אנחנו מציעים מגוון. אם תבוא ותבקש בדיוק 318 דקות, אני לא אדע לספק לך אבל אני יכול להיות שאדע לספק לך 300 או 350. לא בטוח שאדע בול.
היו"ר ישראל אייכלר
אני לא מדבר על מספרים, אני מדבר על מוצרים.יש מוצר שנקרא שיחות, יש מוצר שנקרא SMS, יש מוצר שנקרא גלישה. שלושת המוצרים האלה, בחשבון שלי אני לא מוצא את ההבדלים.
ניר יוגב
אצלנו, אני לא יודע מה קורה אצל המתחרים, אנחנו מפרטים בכל חשבון, לא משנה באיזה סוג של חבילה או מסלול אתה נמצא, אנחנו מפרטים בתמצית מובלטת מה התנאים של החוזה שבו אתה נמצא כדי שתדע כל חודש לקבל ולראות כמה אתה משלם על כל דבר. מעבר לכך, אם אתה רוצה חבילה שבה אתה משלם תשלום קבוע מראש ומקבל איזו שהיא כמות של דקות או SMS, יש מגוון של חבילות שאנחנו מנסים להתאים אותם לצרכים של הלקוחות. אתה יודע, לפעמים באים וטוענים נגדנו שיש כל כך הרבה חבילות שכבר לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים. מצד שני, בא מישהו כמוך עכשיו ואומר: תשמע, אני רוצה 300. אני לא רוצה 400 ואני לא רוצה 200. אנחנו מנסים לתמרן בין הרצון שלנו להיענות לצרכים של הלקוחות ולתפור להם חבילות שמתאימות להם לבין הצד השני, שבו אנחנו לא רוצים לבלבל אותם יותר מדי עם יותר מדי מסלולים. אז יש פה שביל זהב שבו אנחנו מנסים ללכת. אני מנחש שאם תבקש כמות מסוימת של דקות ושל SMS, אנחנו נדע להתאים לך חבילה שמתאימה לצרכיך.
מאיר שטרית
אדוני, הצעת החוק שלי מנסה להסדיר את מה שנאמר פה בדיון. אני רוצה להקריא את סעיף (א): "הודיע מנוי לבעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד, על רצונו להגביל את התשלום החודשי בשל שירותים שניתנים בטלפון הנייד שלו (בסעיף קטן זה - תשלום חודשי מוגבל), לא יספק בעל הרישיון למנוי שירותים, אם התשלום בעדם חורג מעבר לתשלום החודשי המוגבל, החל במועד שבו נמסרה ההודעה." זאת אומרת, אם אני בקשתי להגביל את החשבון שלי או של הבן שלי ל-100 שקל, ברגע שמגיעים 100 שקל ינותקו כל השיחות היוצאות ויישארו רק שיחות חירום ושיחות נכנסות. זו המשמעות של הסעיף הזה מבחינה ניסוחית-משפטית. אני בטוח שהיועצים המשפטיים יכולים לנסח את זה יותר טוב ממני.
היו"ר ישראל אייכלר
אני מבין מחברות הסלולר שלמעשה יש את זה.
מאיר שטרית
בחלק כן עובד, כמו שנאמר. פלאפון הציגה, סלקום מציג דבר חדש ופרטנר, שמענו שיש תעריפים שונים לגמרי מהתעריפים הרגילים של החברות למרות שנציג פרטנר לא אומר את זה פה, התעריפים בהבדלים עצומים, וזה לא מה שנאמר.

אדוני היושב ראש, אני רוצה להקריא את מכתבה של פרטנר אלי בישיבה שהיתה בתחילת דצמבר, מה פרטנר הציג לי בכתב:

"פרטנר מבינה את הצורך במתן אפשרות ללקוח לשלוט בחשבון החודשי (הורים וילדים וכו'). פרטנר מתכוונת להשיק סט של תוכניות תעריפים אשר יאפשרו ללקוח להגביל את גובה החשבון החודשי של המנויים. היות ויהיה מדובר בלקוח מזוהה וידוע עם הסכם התקשרות ניתן יהיה להציע לו תעריפים נמוכים יותר כמקובל במגזר המשפחתי בשוק הפרטי.

תוכניות התעריפים יכללו את השירותים הבסיסיים העיקריים: שיחה Voice, SMS, גלישה, שירותי תוכן. לקוח יוכל להגדיר למנויים תחתיו בתכניות התעריפים הספציפיות הנ"ל תקרה מסוימת כוללת לשימוש (לדוגמה סה"כ 100 שקל). התקרה יכולה להשתנות מחודש לחודש בהגדרת הלקוח. המנוי והלקוח יקבלו התראה באמצעות SMS בהגעה לניצול של 80% ו-100%." זאת אומרת, פרטנר פה התחייבה על שלושה עקרונות: 1. אפשרות להגביל את כל שירותי הטלפון לתקרה מסוימת. אפשר לשנות את התקרה כל חודש. התעריפים של השירות הזה יהיו נמוכים, כמו שמקובל במגזר המשפחתי. זה לא המצב היום. המצב היום, שהתעריפים בתוך הטלפונים שלכם, בשירותים המוגבלים, הם יותר גבוהים, לדעתי, בצורה משמעותית, מחבילות השירותים שאתם מספקים כשיש לי טלפון רגיל ולא טלפון מוגבל. כשאתה מדבר על 59 אגורות לדקה ו-65 אגורות ל-SMS בחשבון המוגבל, זה לא התעריפים שלכם בחבילות שאתם נותנים לאנשים, וזה בניגוד למה שכתוב במכתב שלכם.
(היו"ר כרמל שאמה 14:14)

לכן הצעתי, אדוני היושב ראש, אתה נכנסת לקראת הסוף, שנאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה כמות שהיא. אני לא ממהר לחוקק אותה, אני מוכן לחכות עוד חצי שנה ולתת אפשרות לחברות אכן להשתדל, לייעל, לשרת, ובוא נבחן את עצמנו במהלך חצי השנה הקרובה. היה ולא יזוזו קדימה, נביא לקריאה שנייה ושלישית. יזוזו – לא אביא את הצעת החוק. מה לא בסדר בזה?
היו"ר כרמל שאמה
מה משרד התקשורת אומר על זה?
מאיר שטרית
מה יש לו להגיד על זה? הממשלה תמכה בזה.
ישראל אייכלר
אני רוצה להציע משהו לחבר הכנסת שטרית: צריך להוסיף סעיף, אם כך, שלא יופלה לרעה אותו אדם שמבקש, והמחיר יהיה זהה.
מאיר שטרית
אמת, מקובל עלי. שהתשלום לא יחרוג מהתשלום של התעריפים הרגילים.
נתי ביאליסטוק
לנו קשה מאוד להסכים להצעת החוק, כפי שהיא מנוסחת היום, לא לעיקרון. עם העיקרון אנחנו חיים בשלום - -
היו"ר כרמל שאמה
אני אתן לכם התאמת ניסוח עם - -
מאיר שטרית
היועצת המשפטית תנסח.
אתי בנדלר
לא, לא. אין כאן ענין של ניסוח. אני צריכה לשמוע הערות לניסוח כי פעמים רבות ההערות הן הערות מהותיות. הניסוח זה כלי שמביא לידי ביטוי את העקרונות.
נתי ביאליסטוק
אדוני, ההערות הן מהותיות כי הצעת החוק של חבר הכנסת שטרית, כפי הנראה בלתי ישימה. לעיקרון אנחנו מסכימים והוא גם יושם על ידי החברות לדעתנו, ולא צריך חקיקה.
מאיר שטרית
איך זה בלתי ישימה אם זה אושר?
נתי ביאליסטוק
אם חבר הכנסת שטרית מתעקש שזה יהיה גם בחקיקה ראשית, אז בסדר, צריך להתאים את זה למצב הקיים.
היו"ר כרמל שאמה
אבל אם כבר יש מסלולים כאלה, מה לא ישים אני לא מבין?
נתי ביאליסטוק
חבר הכנסת שטרית דורש בהצעת החוק שלו שכל המסלולים שהחברות מציעות, תהיה להן האופציה של הגבלת אשראי. זה לא ישים. מערכות של החברות, כפי שהוצג לכם, אינן מסוגלות - -
מאיר שטרית
סלח לי, זה לא מה שאמרתי וכן זה לא מה שקיים היום.
נתי ביאליסטוק
אבל זו הצעת החוק שלך, זה מה שכתוב שם.
מאיר שטרית
שמותר לאדם להגביל את החשבון שלו, ודאי. אז מה עושים היום? היום אסור לי להגביל? אמרו לך כולם שאני יכול להגביל. סלקום, אני יכול להגביל את החשבון שלי?
ניר יוגב
ב-3 תכניות בלבד.
מאיר שטרית
תודה רבה. פלאפון, אני יכול להגביל את החשבון שלי?
יוליה מרוז
ב-4 תכניות.
מאיר שטרית
תודה. כל מה שאני צריך - -
נתי ביאליסטוק
אבל זה לא החשבון שלך. צריך לעבור לתכנית - -
מאיר שטרית
אם אני רוצה להגביל את החשבון שלי, אני אבחר אחת מהתכניות הללו ובלבד שהתעריפים שלה - -
היו"ר כרמל שאמה
ואם התכניות האלה לא כדאיות?
מאיר שטרית
רגע, ובלבד שהתעריפים שלה, כמו שהתחייבו חברות התקשורת, יהיו זהים לתעריפים המשפחתיים. זה כל מה שאני רוצה.
היו"ר כרמל שאמה
התעריפים המשפחתיים.
מאיר שטרית
כן, הקראתי פה את המכתב שפרטנר כתב לי. אז אני אומר שאין לי בעיה לבחור מתוך התכניות הללו, ונגיד אני מגביל את אחת מהתכניות הללו בתנאי אחד, שהתעריפים הללו יהיו זהים לתעריפים המשפחתיים כי ככה החברות התחייבו. שהם לא יהיו תעריפים יקרים. הנה, פלאפון עושה את זה, סלקום אומרת שהיא עושה את זה, פרטנר צריכים אולי לשנות. גם מירס אומר שהוא יכול. אז הרעיון שזה לא ישים, אני לא מבין מאיפה אתה לוקח את זה.
נתי ביאליסטוק
אמרתי שזה לא ישים כפי שהצעת החוק שלך מנוסחת.
מאיר שטרית
הצעת החוק שלי אומרת בדיוק מה שאני אומר.
נתי ביאליסטוק
אדוני היושב ראש, אני מוכן גם להתחייב לתקופת זמן מסוימת לגמור את הליכי תיקון הרישיון. אם זה יביא את - -
מאיר שטרית
מה זה שייך לתיקון רישיון?
נתי ביאליסטוק
כי תיקון רישיון זה גם דבר מחייב. הבעיה שאתה חושב שוולונטארית הם לא עושים את מה שצריך לעשות.
מאיר שטרית
הם לא עושים. אם אתה לא רואה את זה, יש לך בעיה בראיה.
נתי ביאליסטוק
קודם כל, יש לי בעיה בראיה וזה ידוע. הנושא הזה, חשבנו שהוא הוסדר. אם צריך לתקן את הרישיון, שם השקענו את המשאבים שלנו. תיקון החקיקה, כפי שהוא כרגע מנוסח, צריך קצת יותר מאשר הערות נוסח. יש כאן כמה תובנות מהותיות. אם וחבר הכנסת שטרית לא מבינים את אותו דבר מהצעת החוק שלו, כנראה שצריך לעבוד עליה.
מאיר שטרית
הצעת החוק הזאת הוצגה בממשלה, אדוני היושב ראש, אושרה בממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
כן, אבל יש פה תנאי של תיאום עם משרד התקשורת. זה לא אומר - -
מאיר שטרית
אני אומר מה העקרונות. מצדי, ככל שהיועצת המשפטית של הוועדה תנסח את העקרונות האלה, מקובל עלי.
ישראל אייכלר
יש לי עוד שאלה לגבי אם מישהו מגיע לסכום הזה, האם החברות ממשיכות לתת לו שירות וגובות מחיר אחר או שסוגרים לו את הקו?
קריאות
סוגרים את הקו.
מאיר שטרית
נשארות רק שיחות נכנסות וחיוג למספרי חירום.
ישראל אייכלר
אז זה בסדר.
ניר יוגב
תראה, אני חייב להגיד לך שהלקוחות לא מתים על הרעיון של לתת לילד שלהם טלפון שפתאום, באיזה שהוא שלב, הילד לא יוכל להתקשר. אני אומר מה הביקושים בסופו של דבר. אני נותן גם את זה. אדוני, 67% מהציבור לא מצטרף לתכנית.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. כמה זמן משרד התקשורת צריך כדי להגיע לנוסח?
נתי ביאליסטוק
תיקון חקיקה? אני לא יודע.
אתי בנדלר
של ההערות המהותיות לנוסח.
לאה ורון
להעביר נוסח לוועדה.
מאיר שטרית
נעשה עוד ישיבה אם צריך. חיכיתי להם שנה וחצי.
נתי ביאליסטוק
יש המון פרויקטים בהולים כרגע. חודש וחצי, חודשיים.
מאיר שטרית
מה? בשביל לתקן שני משפטים צריך חודש וחצי חודשיים?
נתי ביאליסטוק
זה לא שני משפטים. אנחנו צריכים גם - -
מאיר שטרית
אדוני היושב ראש, שמע לעצתי. אני מציע לך להצביע על זה איך שזה לקריאה ראשונה, ואני מתחייב בפניך שהמשך החקיקה יהיה רק בתיאום עם הוועדה הזאת.
היו"ר כרמל שאמה
אי אפשר בלי הערות.
מאיר שטרית
בסדר גמור. אז היועצת המשפטית, אם יש לה הערות, בבקשה. אי אפשר להגיד שאני הזדרזתי בחקיקה, חיכיתי שנה וחצי ונתתי את כל ההזדמנויות ואני לא משנה את המהות. המהות נשארת על העיקרון שהממשלה אישרה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו קובעים ישיבה לשבוע האחרון של הכנס הזה, שזה בערך חודש מהיום. עד אז, תביאו את כל התאמות הניסוח למציע, לוועדה וכל מי שצריך.
לאה ורון
שיעבירו נוסח לוועדה כדי שנוכל להפיץ לכל הגורמים לפני הדיון.
מאיר שטרית
אני חושב שלא צריך יותר משבועיים לעשות את זה או שבוע אפילו.
נתי ביאליסטוק
אם אני יכול להעביר משהו שגם ירצה אותך, אדוני, תוך שבוע, אני אעשה את זה. תאמין לי.
מאיר שטרית
טיפלתי בהצעות חוק הרבה יותר מסובכות.
נתי ביאליסטוק
זה לא תיקון כזה מסובך. את כל מה שעשיתי במסגרת השימוע אני אנסה לנסח כהצעת חוק ולא כהצעה לתיקון ראשון. אתה יודע, בכל זאת, משרד קטן...
מאיר שטרית
אם אתם עושים תיקון ניסוח, אני מבקש שייכנס העיקרון שהתעריפים במסלולים המוגבלים יהיו זהים לתעריפים המשפחתיים הנמוכים.
נתי ביאליסטוק
זה ברור. אני לא יודע אם זהים אבל לפחות דומים. תבין, חבר הכנסת שטרית, יש פה בעיה ברפרנס להשוואה כי כשאתה קונה חבילה של 1000 דקות ב-100 שקל אז לכאורה קנית 10 אגורות דקה. אבל אם אתה באופן קבוע מנצל רק 100 דקות, אז שילמת שקל לדקה. לכן הרפרנס פה הוא בעייתי מ בחינתי. אתה לא יכול לבאו ולומר שהמחיר הוא 10 אגורות לדקה.
היו"ר כרמל שאמה
תמצא לזה פתרון. יש מסלולים אחרים שלא קשורים לחבילות.
נתי ביאליסטוק
זה הרפרנס שהחברות טוענות כרגע שהוא הנכון, ושזה לא שונה.
מאיר שטרית
זה מה שהחברות התחייבו לעשות בכתב, שהתעריפים יהיו זהים לתעריפים המשפחתיים. ככה פלאפון עושה. סלקום הבנתי עכשיו כני אני לא ידעתי שזה קיים בכלל כי כשצלצלתי אמרתי שלא ענו בכלל, אמרו שאי אפשר אבל יכול להיות שעכשיו שיניתם, אחרי הקמפיין. בפלאפון עשו את זה, מירס אמרו שאין בעיה לעשות את זה. פרטנר, שיעשו שדרוג מערכות, אני חושב שאתם צריכים לעמוד בתחרות.

חברות הסלולר, אני אומר לכם, אתם לא תעשו את זה, יכנסו מפעילים חדישים והם יעשו את זה בקלי קלות, הם ישימו אתכם בקיר. אתם עושים טעות לדעתי.
אורי ויטנר
סליחה שאני מפריע אבל מילה בשביל לדייק: התעריף של ה-59 הוא אכן התעריף הנמוך ביותר שלנו בחבילות הללו. אנחנו גם יצרנו, כפי שאמרתי בהתחלה, גם תעריפי רצפה ב"פרי פיי". כשדיברנו בוועדת המדע לא היתה התנגדות לפתרון ה"פרי פיי" - -
מאיר שטרית
היתה, היתה.
אורי ויטנר
לא, ההתנגדות היתה לתעריפים של ה"פרי פיי".
היו"ר כרמל שאמה
חברים, קבענו שהישיבה הבאה בשבוע האחרון של הכנס הזה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:15)

קוד המקור של הנתונים