ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2011

העברת דיון מהיר מוועדה לוועדה., חברת נטלי תמשיך לספק את שירותי בריאות התלמיד למרות כישלון העמידה ביעדים- 30% מהתלמידים לא חוסנו, משרד הבריאות פנה לחברת "נטלי" והודיע לה כי נשקלת האפשרות להמשך ההתקשרות עימה- למרות בעיות התפקוד הקשות שהתגלו בשנה האחרונה.

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכנסת

29.6.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 191

מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ז בסיוון התשע"א (29 ביוני 2011), שעה 10:45
סדר היום
בקשת חה"כ אדטו להעברת הדיון המהיר בנושא "המשך אחריות חברת 'נטלי' על שירותי בריאות התלמיד" מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

רחל אדטו
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

בקשת חה"כ אדטו להעברת הדיון המהיר בנושא "המשך אחריות חברת 'נטלי' על שירותי בריאות התלמיד" מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה המיוחדת שהתכנסנו כאן לבקשת חברתנו, חברת הכנסת רחל אדטו, כאשר על סדר היום בקשתה להעברת הדיון המהיר בנושא "המשך אחריות חברת 'נטלי' לשירותי בריאות התלמיד" מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כפי שאני מבין, ישנה הסכמה של שני ראשי הוועדות לבקשה הזו וכמובן שהנושא הזה מצוי בסמכותה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
רחל אדטו
לא רק שהוא מצוי, הוועדה כבר דנה שלוש פעמים בנושא הזה של העברת השירות ל'נטלי'. היו כבר שלושה דיונים שהתקיימו בדבר הזה, זה דבר אחד. דבר שני, הדיון כאן הוא לא על החיסונים של התלמידים בבתי הספר, מי יחסן, הדיון הוא בכלל על עצם המכרז שמשרד הבריאות, בניגוד לעמדת הוועדה ובכפוף לכל הכשלים שהתגלה בהסכם בין 'נטלי' למשרד הבריאות, מתחדש לשנה נוספת, ולכן הדיון הוא מול משרד הבריאות, זה בכלל לא משרד החינוך, ומכאן לדעתי משרד החינוך בכלל לא קשור לעניין הזה כהוא זה. המטרה היא 10,000 התלמידים, אבל השאלה הראשונית היא מי אחראי לזה ולכן לא נראה לי בכלל שיש מקום לוועדת חינוך לדון בה, כמו שאמרתי, במיוחד כשוועדת העבודה כבר דנה בזה שלוש פעמים ומכירה את הנושא על בוריו. לכן חשבתי שמן הראוי להעביר את זה חזרה לוועדה שדנה בעבר.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. אני חושב שאין מחלוקת שכך צריך לעשות. מי בעד בקשת ההעברה?

הצבעה

בעד – 2

נגד – 0

נמנעים – 0

הבקשה אושרה פה אחד
תודה רבה.
רחל אדטו
יש לי בקשה לפרוטוקול לרשום שהעצה הטובה היתה של ירדנה.
היו"ר יריב לוין
מסתבר שאנחנו לא עובדים סתם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50

קוד המקור של הנתונים