ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/07/2011

אגרות במוסדות להשכלה גבוהה - מעקב

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
16
ועדת החינוך, התרבות והספורט

06.07.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 446
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, ד' בתמוז התשע"א (06 ביולי 2011), שעה 10:00
סדר היום
אגרות במוסדות להשכלה גבוהה - מעקב
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר - יו"ר

מוחמד ברכה – מ"מ היו"ר

מסעוד גנאים

אנסטסיה מיכאלי
מוזמנים
אייל רק
-
לשכת היועצת המשפטית, משרד החינוך

בלה רדונסקי
-
עוזרת ראשית ליועצת המשפטית, משרד החינוך

יהודה שוורץ
-
מפקח אגף להכשרת עו"ה במכללות, משרד החינוך

נעה בינשטיין
-
אגף תקצוב, ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה

אנה פורסטני
-
לשכה משפטית, המועצה להשכלה גבוהה

נרי אזוגי
-
סמנכ"ל כספים, אוניברסיטת תל-אביב

עלי גונן
-
ראש מדור חשבונות סטודנטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

סוזי זליגמן
-
דיקן משנה סטודנטים, האוניברסיטה העברית בירושלים

אורי קידר
-
יו"ר אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת בן גוריון

רמי שיינברג
-
סמנכ"ל המכללה האקדמית בית ברל

הדס לוי
-
סגן יו"ר אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת בן גוריון

אוריין לביא
-
יו"ר אגודת הסטודנטים מכללת נתניה

עדנה קירמאיר
-
מנהלת ההכנסות והגבייה, הקמפוס האקדמי אחוה

שמואל בליץ
-
יו"ר אגודת הסטודנטים, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים

זהר יונאי
-
סגן יו"ר אגודת הסטודנטים, אורנים

שחר עבוד
-
יו"ר אגודת הסטודנטים, בית ברל

איציק שמולי
-
יו"ר התאחדות הסטודנטים

סתו ארז
-
ראש מחלקת אקדמיה, התאחדות הסטודנטים

הדס קושלביץ
-
רכזת אקדמיה, התאחדות הסטודנטים

דינה גודאי
-
מנהלת חשבונות ראשית, מכון שכטר

דולב זהרוני
-
סיו"ר, אגודת הסטודנטים אקדמית, תל אביב יפו

איתי גוטלר
-
יו"ר אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה העברית ירושלים

גבי חדד
-
יו"ר אגודת הסטודנטים, מכללת אחווה

מייק בלנגר
-
יו"ר אגודת הסטודנטית, סמינר הקיבוצים

אילן מיאסניקוב
-
רמ"ד פנים, אגודת הסטודנטים אורט בראודה

רבין אדוארד
-
יו"ר אגודת הסטודנטים, המכון הטכנולוגי חולון

לירן מלמד
-
סגן יו"ר אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת בר אילן

יעל סיני
-
סגן יו"ר אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה העברית

נעם ויצנר
-
מנכ"ל התאחדות הסטודנטים

נעמה לזימי
-
מנהלת משרד אקדמי, אוניברסיטת חיפה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
יעל, חבר המתרגמים בע"מ
אגרות במוסדות להשכלה גבוהה - מעקב
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, ה- 6 ביולי 2011, ד' בתמוז תשע"א. נושא הדיון: אגרות במוסדות להשכלה גבוהה - ישיבת מעקב, פרוטוקול 446.


אני מבקש לשמוע עדכונים, קיימנו כאן ישיבה ושמענו על גביית אגרות בתחומים מאוד מוזרים כמו תאורה וכדומה. אני צריך לקבל תשובה גם על כל נושא אגרת השמירה ולמה גובים אותה רק מהסטודנטים ולמה עובדי האוניברסיטאות לא משתתפים בתשלום השמירה, לדעתי גם הם זקוקים לאבטחה. לא יתכן שהעניין הזה מוטל רק על הסטודנטים והם אלה הנושאים בנטל. בעצם כל תשלומי האגרות הן בעצם שכר לימוד נוסף שלדעתי זה מופקר למרות שישנן אגודות סטודנטיות שעושות את זה בתיאום. רבותי הייתי שם ואני מכיר את הלחצים המופעלים על האגודות כשיש צורך להגיע להסדרים עם האוניברסיטאות. צריכה להיות כאן אחריות גם של מנהלי המוסדות. לא יתכן שתהיה קופה קטנה של מוסד אקדמי שמועשרת על גבם של הסטודנטים שמצבם הכללי ממילא של רובם אינו מהטובים בעולם.


נשמע כעת את התאחדות הסטודנטים כדי לבחון אם היו שינויים. יתכן שאצטרך לעשות במהלך הדיון הפסקה של חמש עד שבע דקות אלא אם יהיה כאן חבר וועדה שיחליף אותי. הנה הגיע חבר הכנסת מוחמד ברכה. ברוך הבא, יתכן בעוד כמה דקות אצטרך שתחליף אותו לחמש-שבע דקות. לדעתי גם אתה מתחבר לנושא הדיון.


בבקשה איציק שמולי.
איציק שמולי
תודה אדוני היושב ראש. קודם כל צריך לומר תודה לך אדוני יושב הראש ולוועדת החינוך על כך שאנחנו מקיימים את הדיון הזה, דיון המשך לדיון שהתקיים בחודש אפריל טרם פתיחת השנה האקדמית כיוון שמדובר בבעיה שהיא מאוד דחופה ומאוד חמורה מבחינתנו הסטודנטים, בעיה שיש להביא לפתרונה כבר בשבועות הקרובים כדי שהשינויים האמורים יחולו כבר בשנת הלימודים הבאה.


משפט או מילה של רקע כדי לשבר את האוזן של כולם. אנחנו מדברים על האגרות והתשלומים הנלווים שנגבים מהסטודנטים. למעשה זה מעין מונח שכולל את כל התשלומים הנגבים מהסטודנטים שהם לא שכר הלימוד. למרות שההתייחסות של חלק מהמוסדות האקדמיים לעניין הזה, אפשר לומר, היא חופשית וכל אחד עושה את הישר בעיניו. נקבעו כללים די ברורים בעניין הזה גם על ידי וועדת שעסקו באקדמיה ושכר לימוד, וועדת קוברסקי, וועדת מלץ וועדות אחרות שקבעו כללים מאוד מאוד ברורים באיזה אופן ניתן לגבות תשלומים נלווים מהסטודנטים. הדברים פשוטים מאוד, הוועדות האלה קבעו, כמובן שהמל"ג והממשלה אימצו את הדברים שאומרים שרק אם נחתמים הסכמים מפורשים מול אגודת הסטודנטים, הסכמים שמפרטים על איזה שירותים הסטודנט נדרש לשלם וכמה זה עולה לו - רק אם ישנה חתימה מול האגודה המקומית אפשר להתחיל בגבייה.


למרות שזה מה שנקבע, כאמור אחרי הדיון המשך שקיימנו בזכותך אדוני היושב ראש, רק 55% מהמוסדות מקפידים על הנוהל הזה. כלומר, יש לנו בעיה עם מחצית מהמוסדות האקדמיים בישראל שפחות או יותר עושים מה שהם רוצים, זאת אומרת שאין אגרות אחידות. אתם יכולים להסתכל על הטבלה או על נייר העמדה שהנחנו על השולחן, כל אחד גובה את הסכומים שנראים לו וזה יוצר לנו כמה בעיות. הבעיה הראשונה היא העלייה העקבית של האגרות, כל שנה האגרות והתשלומים הנלווים, מאחר שאין כלב שמירה על המוסדות האקדמיים, המוסד מרגיש לעלות בצורה שרירותית את התשלומים הנלווים וזה כמובן מטפס לשמיים. הבעיה השנייה, כל שנה אנחנו מוצאים אגרות מסוגים שונים, בזכותך אדוני היושב ראש בוועדה האחרונה גילנו שבאחד מהמוסדות גובים בגין תאורת רחוב כסף מהסטודנטים. אני יכול לספר לך שגם גילנו שבמוסד אחר גובים אגרה על טקסים מהסטודנטים ועוד כל מיני - - -
היו"ר אלכס מילר
לפחות משמיעים שם נעימות?
איציק שמולי
זו בעיה מסוג שני. הבעיה שהיא לא חמורה מבחינתנו והיא מתקשרת לבעיה כללית יותר בהשכלה הגבוהה של חוסר שקיפות. הסטודנטים שמשלמים סכומים מאוד מאוד כבדים של מאות שקלים על התשלומים הנלווים לא יודעים לאן הולך הכסף. ב- 70% מהמוסדות הסטודנטים לא יודעים מה עולה בגורל התשלומים הנלווים שגובים מהם.
היו"ר אלכס מילר
הסיכום כפי שאני יודע חייב להיות בהסדר עם האגודה, המכתב האחרון שעברתי עליו היה מאוניברסיטת בן גוריון שהנושא היה בתיאום עם - - -
קריאה
גם בחיפה.
היו"ר אלכס מילר
גם בחיפה. שכל הנושא הזה היה בתיאום עם אגודת הסטודנטים. ראשית נשמע אם יש לך נתונים על מוסדות שקיבלו את ההחלטה ללא תיאום עם האגודה. שנית, הייתי רוצה לשמוע את מנציגי האוניברסיטאות האלה האם הנושא הזה מתנהל כשורה ללא לחצים ובתיאום והאם זה לא מנגנון של תן וקח תמורת דברים אחרים שגורם ללחץ על האגודות לחתום מחוסר בררה על האגרות מסוג זה.
איציק שמולי
בסדר. סתו ארז אני מציע שאת תתייחסי באופן יותר מפורט.
סתו ארז
אני יכולה לתת מספר דוגמאות; במכללת תל חי גובים 723 שקלים אגרות ללא תיאום האגודה. במכללה להנדסה בירושלים גובים אגרות בסך 850 שקלים ללא תיאום עם האגודה. ב"בצלאל" גובים אגרות שנעות בין 300 ל- 800 שקלים מהסטודנטים ללא תיאום עם האגודה - - -
היו"ר אלכס מילר
באוניברסיטאות כולם מתואמים?
סתו ארז
באוניברסיטאות יש תיאום.
קריאה
גם במכללות, בחלק רב מהמכללות.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה להתקדם בהדרגתיות. ראשית כשאנחנו שומעים שיש באוניברסיטאות תיאום זה דבר - - -
סתו ארז
באופן גורף בכל האוניברסיטאות קיים תיאום. הבעיה כאן היא בעיקר עם המכללות. במרכז האקדמי רופין – 650 שקלים אגרות ללא תיאום עם האגודה. הרשימה מונחת לפניך עמודה 5. כמו שאיציק אמר מדובר ב- 45% מוסדות שעושים את זה ללא תיאום עם האגודה. הטבלה מפרטת את גובה דמי הרווחה, גובה דמי שמירה, סך הכול והאם דמי הרווחה והשמירה נקבעים בתיאום עם האגודה. בטבלה ניתן לראות מה נקבע ומה לא. יש מספר מוסדות שמתאמים את הרווחה ואת השמירה לא ויש מוסדות שלא מתאמים.


יתרה מכך בכל מה שנוגע בשקיפות בדקנו כאן האם יש שקיפות מלאה, זאת אומרת שלא מספיק שאומרים להם שהכסף הולך לספריות, ל- SMS ולתאורת רחובות, האם הם באמת יודעים לאן הכסף הזה הולך. מרבית האגודות לא יודעות כי לקיימת שקיפות תקציבית נורמאלית.
מוחמד ברכה
האם האגרות מופיעות תחת כותרת כללית או תשלומים נלווים.
סתר ארז
תשלומים נלווים.
מוחמד ברכה
בלי פירוט.
סתו ארז
בחלק מהמוסדות קיים פירוט וגם בהם הפירוט הוא פירוט מקסימאלי.
קריאה
מקסימאלי לחלוטין.
היו"ר אלכס מילר
סליחה גברתי, את בזכות דיבור כרגע? נשמע אותם, נשמע כל אחד וגם אותך, לא צריך להפריע באמצע.
סתו ארז
בהרבה מהמוסדות גם אם אומרים לאגודות שהכסף, למשל 200 שקל יוצא לספריות ועוד 300 שקל עבור תאורת רחוב הן לא יודעות בפועל כי הם לא מכירים את התקציב המלא, הן לא יודעות לאן באמת הכסף הזה הולך. זאת אומרת שיכול להיות שזה נשאר בגדר הכותרת. אנחנו לא יודעים. כאן הנקודה המרכזית, אנחנו לא יודעים אם הגבייה נעשית לשם הסיבה בגינה היא נגבתה או לא, כי אין שקיפות תקציבית במערכת ההשכלה הגבוהה. זאת בעיה הרבה יותר חמורה מבעית האגרות. האגרות בעצם פן אחד שחושף אותנו לבעיות שכרוכות בכך.
מוחמד ברכה
גובים לאגודות הסטודנטים עצמן?
סתו ארז
בחלק מהמוסדות יש הסכם של האגודה עם המוסד שאחוז מסוים מהכסף הולך לאגודה. זה לגיטימי כל עוד זה בהסכם עם המוסד אין לנו שום בעיה עם זה.
מוחמד ברכה
אם זה לא מתבצע בדרך זו איך האגודה גובה?
סתו ארז
ישנן אגודות שגובות דמי חבר בנוסף - - -
מוחמד ברכה
זו מערכת גביה נפרדת?
סתו ארז
באופן וולונטרי לחלוטין כשסטודנט רוצה להיות חלק מאגודת הסטודנטים הוא צריך לשלם, זה גם קיים בחלק מהאגודות אבל זה וולונטרי לחלוטין. זו נקודה נוספת שבחלק מהמקומות, בעיקר במכללות החינוך, דמי האגרות לא היו וולונטריים, כלומר על אף הקביעה גם בחוזר משרד החינוך וגם בדוח וועדת מלץ שעל כל אגרות דמי הרווחה הסטודנט זכאי לוותר עליהן, לא נתנו לוותר. בעקבות וועדת החינוך הקודמת שכינסת בהרבה מאוד מהמכללות לחינוך נעשה שינוי, זאת אומרת שבהרבה ממוסדות החינוך חתמו על הסכם עם אגודת הסטודנטים והפכו את דמי הרווחה לוולונטריים, אנחנו מברכים על כך, אבל עדיין המצב לא אופטימאלי. עדיין ב- 45% מהמוסדות אין תיאום עם האגודה.
היו"ר אלכס מילר
כתוב לי כאן שברוב המוסדות אין שקיפות, על איזו שקיפות אתם מדברים?
סתו ארז
שקיפות מלאה שיודעים בדיוק לאן כל דבר הולך.
היו"ר אלכס מילר
מול האגודה או מול הסטודנטים?
סתו ארז
קודם כל מול האגודה.
היו"ר אלכס מילר
איך חותמים על הסכם עם האגודה כשלא יודעים על מה מסכמים? אני לא הבנתי את זה.
סתו ארז
בתור התחלה בהרבה מהמקומות אין תיאום, במקומות שיש תיאום הם נותנים להן משהו כללי ש- X הולך לסעיף כזה ו- Y לסעיף כזה. הנקודה היא שברגע שאין לך את המפרט התקציבי של המוסד האקדמי שאכן הכסף שנגבה הולך לסעיף זה - כאן הבעיה.
היו"ר אלכס מילר
המועצה להשכלה גבוהה בבקשה.
נועה בינשטיין
אני מדברת על המוסדות המתוקצבים על ידינו, לא מכללות לחינוך. אנחנו בעקבות הישיבה הקודמת ערכנו ריכוז מהמוסדות ופנינו אליהם במכתב שמחדד את הנהלים. הנהלים שאנחנו עובדים לפיהם הם הנהלים של הוועדה הציבורית האחרונה המחייבים את המוסדות בגביית שכר לימוד וגם בתשלומים נוספים.
מוחמד ברכה
מה זה הוועדה האחרונה.
נועה בינשטיין
גביית שכר לימוד – וועדת מלץ.
מוחמד ברכה
לא קוברסקי?
נועה בינשטיין
וועדת קוברסקי לא רלוונטית, ועדת מלץ בעצם החליפה אותה.


דיברנו בהתכנסות הועדה הקודמת שהרגולציה הרלוונטית לעניין הזה בגביית התשלומים, תשלומי רווחה צריכים להיעשות על סמך הסכמים מקומיים בין המוסד לאגודות הסטודנטים ותשלומי הרווחה צריכים להיות וולונטריים. זה הכלל שחידדנו לכל המוסדות.


קיבלנו מהמוסדות חלוקה קצת שונה ממה שהגיע אלינו מהתאחדות הסטודנטים. מתוך 28 מוסדות מתוקצבים על ידינו 75% מיישמים, אני לא מתייחסת למכון וויצמן כי אין שם סטודנטים לתואר ראשון.
היו"ר אלכס מילר
28 מוסדות אתם מתקצבים?
סתו ארז
29, אבל מכון ויצמן לא רלוונטי.
קריאה
ביקשתם הסכם חתום?
נעה בינשטיין
לא בקשנו חוזה חתום, כשמנכ"ל המוסד אומר לנו מה קורה במוסד זה מספק עבורנו. 75% דיווחו שהם עמדו בהנחיות וועדת מלץ - - -
היו"ר אלכס מילר
28 אתם מתקצבים, 75% מדווחים שמיישמים - - -
נעה בינשטיין
21 מוסדות מיישמים ו- 7 לא מיישמים וביניהם גם המוסדות שהתייחסתם אליהם.


אני אתייחס לאגרות מקומיות כמו אגרה לתאורה ציבורית, זה בטכניון, כי אם האגודה חתמה על זה בהסכמה אז כנראה זה מוסכם. אלו דברים שהם בין האגודה למוסד.
היו"ר אלכס מילר
בעקבות הדיון שהיה בוועדת החינוך קיימת דיון במועצה להשכלה גבוהה בנושא הזה?
נעה בינשטיין
כן, זה מה שאמרתי וגם יצא מכתב למוסדות שביקש שיקפידו על הכללים ושידווחו עליהם. דבר נוסף שביקשתם שנעשה הוא שיקבע נוהל - - -
היו"ר אלכס מילר
צריכים להיות מדויקים יותר בעניין השקיפות ועל מה באמת ניתן לגבות ומה אסור לגבות. מוסד אקדמי זה לא מוסד פרטי, הוא מוסד ממסובסד ומבוקר לפחות בהיבט המנהלתי. לא יעלה על הדעת שאתם נותנים עד כדי כך חופש פעילות בכל דבר הקשור לגביה. הכנסת והממשלה מאשרות את תקציב ההשכלה הגבוהה בישראל, אנחנו לא מאשרים אגרות כאלה ואחרות וזה בעצם מוטל עליכם, אתם הרגולטור בנושא ואם יש צורך אתם אמורים להתערב. אם יש דרישה שאומרת שאתם קובעים את הנהלים על מה ניתן לגבות ומה לא, ניתן לחרוג מהנהלים האלה, זה דבר אחד. תאורת רחוב זה לא - - -
נעה בינשטיין
אני מסכימה שאבסורד לגבות עבור תאורת רחוב, אני רק אומרת שהנהלים התקפים כרגע הם לא על תכלית כל אגרה ואגרה אלא לגבי האופן. המטרה של הגמישות הזאת הייתה כדי שבכל מוסד ומוסד יתאימו את הצרכים של הסטודנטים ושל המוסד למה שנגבה. האבטחה שדרושה בירושלים למשל היא לא האבטחה שדרושה באפקה ובמקומות אחרים. גם השירותים שניתנים כמו למשל בריכה - - -
היו"ר אלכס מילר
אם אנחנו מדברים על האבטחה, האבטחה היא לכולם ולא רק לסטודנטים נכון? אפשר לקבוע אם הסטודנטים משלמים או שהאנשים שמועסקים במוסד. תאמינו לי שאז אגרת האבטחה תרד משמעותית. שנית, על מה גובים? האם פעילות שהיא פעילות בלתי פורמאלית של המוסד? האם אחזקה והפעלת המבנה או שינויים בתוך המוסד הם חלק מהאגרה?
נעה בינשטיין
שוב, כל אגודת סטודנטים צריכה להסכים. אני מסכימה לעניין השקיפות, אבל זכותה להסכים או לא להסכים. אם היא הסכימה לתאורת רחוב אז הסכימה לתאורת רחוב.
היו"ר אלכס מילר
עם כל הכבוד זה לא דבר שהסטודנטים יכולים. מחר אתם תאמרו להם שאם תהיה מחר דיפרנסציה בשכר הלימוד אז ישנו את גבוה שכר הלימוד? ברור שלא כי אתם עובדים באופן שהיכן שאתם רוצים והיכן שאתם מחליטים אתם לא מאפשרים פרשנות. אגודת הסטודנטים יכולה לסכם על המסגרת שקבעתם, לי אין שום בעיה עם זה והם יכולים לסכם אם דמי חבר יגבו דרך חשבון שפותחים, רווחה או דרך גבייה ישירה וכדומה. להפעיל לחץ על אגודת הסטודנטים שאם הם לא יאשרו את האגרה לתאורה אז הם לא יכניסו אותם לנושאי הרווחה ושהסטודנט ישלם ישירות דמי חבר. אתם מבינים שבלחצים האלה שום אגודת סטודנטים לא תוכל לעמוד? אני מציע שאתם המועצה להשכלה גבוהה תקבעו לעצמכם את הקריטריונים מהו המרחב שניתן לפעול בו ואתם תבדקו אם זה עובד ועד כמה. לא יתכן שיש לנו במקביל שכר לימוד נוסף ושיש סטודנטים שבכלל לא מודעים על מה הם משלמים. אתם לא מתערבים בפירוט אלא רק שזה צריך להיות באופן מסודר, מוסכם, אבל אתם לא נכנסים לעניין היחסים הפנימיים של המוסד עם האגודה. אני מציע שגם בנושא הזה תקבלו החלטה ברורה. תגידו א', ב' ג' מותר לגבות, שמירה, דמי רווחה ועוד פרמטר אחד או שניים. לא צריך לאפשר יותר מדי חופש פעולה בעניין האגרה.
נעה בינשטיין
אנחנו לא מחליטים מה שאנחנו רוצים, אנחנו מחליטים בהתאם לוועדה ציבורית שהחליטה עבורנו. אלו הם כרגע הנהלים שהוועדה הציבורית קבעה.
היו"ר אלכס מילר
אתם רוצים חוק?
נעה בינשטיין
אפשר לעשות חוק חדש, אבל כרגע הרגולציה שלנו - - -
היו"ר אלכס מילר
אני גם יכול להביא חוק שזה יהיה באישורה של וועדת חינוך.
נעה בינשטיין
אני באופן אישי חושבת שזה חוק מאוד חכם.
היו"ר אלכס מילר
אז אל תתלוננו אחר כך שאנחנו מתערבים. אתמול שמענו את אוניברסיטת בן גוריון שאמרה שהפוליטיקאים רודפים את המרצים.


בית ברל בבקשה.
מוחמד ברכה
זה לא אומר שפוליטיקאים לא רוצים מרצים.
רמי שיינברג
סמנכ"ל המכללה האקדמית בית ברל. אני גם מייצג את רמ"א יחד עם עדינה ממכלת אחווה. המכללות האקדמיות לחינוך פעלו בתאום ובסיכום עם אגודות הסטודנטים גם בעבר וגם לאחר הדיון שהתקיים כאן בחודש אפריל, חלק גדול מהמכללות הגיעו להסכמים חתומים עם אגודות הסטודנטים. דמי האגרות ברורים כולל בשקיפות. אגודת הסטודנטים לפחות בבית ברל קיבלה פירוט מלא של העלויות.


הבעיה המרכזית היא שיש כאן איזה מאבק אבל הוא אינו מאבק. המכללות רוצות לספק שירותים וגם שמירה זה שירות, שירותי מחשב מתקדמים מאוד עם עלויות מאוד מאוד גבוהות. סטודנטים רוצים את השירותים האלה ודורשים אותם, שירותי מחשוב, שירותי ספרייה, הודעות כמו לא להגיע לקמפוס בימים מסוימים ושירותים נוספים שלהם יש עלויות.


כמו שאתם יודעים בסיסי התקצוב של המוסדות אינם גדלים והם קטנים ונשחקים. האגרות צריכות להיות סבירה - - -
היו"ר אלכס מילר
למה? תקציב ההשכלה הגבוהה קוצץ?
רמי שיינברג
אני מדבר על המוסדות להכשרה לחינוך שיש להן עלויות שהולכות וגדלות כמו שמירה שרק לאחרונה עלה בשיעור של 8% כתוצאה משכר המינימום שעלה וההסכמים הקיבוציים. אתם יודעים כי זה מאושר כאן בכנסת. העלויות גדלות ואנחנו צריכים להגיע לרמת אגרות ריאלית שתאפשר למוסדות ולרווחת הסטודנטים שירותים שאנחנו נותנים, הם לא נעלמים, אלו לא שירותים שהולכים למקום אחר. האגרות מכסות היקף יחסית קטן מהיקף השירותים. כאן אנחנו בהחלט חושבים שצריך להגיע לסיכום ביחד, יש הצעה כזאת שראיתי במסמך, להגיע לגובה אגרות מוסכם שמתוכו יש את דמי הרווחה, בחלק גדול מהמקומות ישנה הסכמה שזה יעבור לאגודת הסטודנטים. כן לקבוע את האגרות ברמה ריאלית, פחות או יותר ניתן לראות את הממוצעים, מדובר על רמה של 800-900 שקל במוסדות מתוכם הממוצע של כ- 100 שקלים עוברים לאגודות, אני מתייחס למכללות להוראה. צריך להגיע לסיכום כדי שמדי שנה בשנה לא יהיה דין ודיונים כי האגודה משתנת ואולי מגדירה מטרות אחרות וגם הנהלת המכללה משתנה. צריך ליצור את זה כמשהו אחיד לכלל המוסדות.
היו"ר אלכס מילר
נציג אגודת הסטודנטים של בית ברל נמצא איתנו?

חילופי יו"ר – היו"ר מוחמד ברכה
שחר עבוד
אני יכול להגיד שאחרי מאבק של כמעט שנה מול המכללה הצלחנו להגיע למצב שיש סוג של שקיפות תקציבית בנושא, אבל באותה נשימה אני יכול להגיד שלמרות שהגדירו לנו בדיוק על הכספים הולכים, כשדיברנו על נושא האגרות אמרו לנו למשל שאם נוריד 15 שקלים מסכום האגרות שגובים מהסטודנטים אז יורדו 60,000 שקלים מתקציב המלגות שמקצים לסטודנטים. זה ממש לא חלק מדמי השירות בשום הגדרה, לא על ידי המל"ג, לא על ידי חוזר מנכ"ל. אני לא יודע מאיפה זה יצא וזו רק דוגמא אחת לדברים.
קריאה
זה לא נכון, זה לא חלק מהסיכום.
שחר עבוד
זה היה אחד מהדברים שהוצגו במהלך הדיונים בינינו, נאמר שאם יורדו 15 שקלים מהסטודנטים יורדו 60,000 שקלים מהמלגות. זה לא הגיוני.
רמי שיינברג
זה פער יותר גדול ולא ירדו המלגות.
שחר עבוד
זה בדיוק העניין, כשאתה מציג שקיפות תקציבית ומציג מה כל סעיף אתה לא יכול לבוא בתוך דיון - - -
רמי שיינברג
חלק גדול מהכסף הולך למימון משרות באגודה, גם את זה צריך להגיד כאן.
שחר עבוד
זה עוד דברים, למשל הציגו לנו ש- 1,286 מיליון הולכים לטובת דמי השמירה כשבעצם אנחנו מוסד שחוץ ממנו יושבים בשטח קנטרי בית ברל שהוא גוף עצמאי, קרן בית ברל שממנת חלק מהשמירה, "פנייטבול". להגיד שהסטודנטים צריכים לשלם 1,286 מיליון על שמירה של ארבעה שומרים זה נראה לי מגוחך, זה אומר שאנחנו משלמים את כל השכר שלהם ועוד דברים.
היו"ר מוחמד ברכה
הם באו איתכם בדין ודברים?
שחר עבוד
נכון.
היו"ר מוחמד ברכה
ההסכמה שלכם נדרשת ואי אפשר היה לגבות ללא הסכמתכם. אתם יכולים להסכים וגם יכולים לא להסכים. כאן מתנהל מהלך תקין וזה שיש דרישות לפעמים מופרכות זה משהו אחר.
איציק שמולי
אדוני היושב זה לא היה המצב בבית ברל, אני הייתי בבית ברל - - -
רמי שיינברג
זה לא נכון כי הוא אמר - - -
איציק שמולי
אל תגיד לי לא נכון, אני הייתי בפגישה. הנשיאה וצוות בית ברל לא הכיר בעניין שהוא חייב לבוא בחתימה אחרי מאבק של שנה.
שחר עבוד
זה הרבה יותר מורכב. מיום כניסתי לתפקיד אמרתי שיש דרישה כזאת ושאנחנו צריכים לקיים דיון על נושא האגרות, לדבר עליהן, לפתוח בפניי. במשך שנה רוב העיסוקים שלי היו מכתבים משפטיים, מכתבים של התאחדות כדי לנסות לשכנע אותם שזו בכלל זכותי לשבת איתם על שולחן הדיונים. אחרי שהגענו לשולחן הדיונים גיליתי דברים מאוד מוזרים, בין היתר מה שמוגדר דמי שהות שמוגדרים בכל החוזרים בברור על מה הם צריכים לצאת הם יוצאים לדברים אחרים. זה מאוד מקומם ומאוד מפריע וזה הרבה הרבה יותר מורכב מזה. דמי הרווחה למשל לא הגיעו אלינו במשך תקופה ארוכה ובכלל לא היו מוכנים להעביר לנו חלק מזה למרות שזה קיים. המושג של וולונטריות שהוא מאוד ברור בכל המסמכים, המכללה שלי עדיין לא מוכנה בתוקף להשאיר את זה וולונטרית שלסטודנט תהיה זכות אישית להגיד לא רוצה SMS לא רוצה ספרייה מהבית, לא רוצה לשלם עוד 800 שקלים לשכר הלימוד. מבחינתי זה ממש פסול. הם ביקשו ממני לחתום על וויתור הוולונטריות, אמרתי שאני לא מכון לוותר, האם אני אוותר על חוק או חוזר ובאיזו זכות, הם לא יכולים לעשות את זה - - -
היו"ר מוחמד ברכה
אין ספק שזה לא מתקבל על הדעת, אני מפנה את זה למוסד בו אתה לומד וגם לכלל המוסדות. התהליך ההתדיינות עם אגודת הסטודנטים יהפוך לתהליך סחיטה, זאת אומרת שאם לא תסכים לזה אני אפגע בך במקום אחר. זה דבר שהוא לדעתי מאוד לא ראוי , ועולה כאן שאלה שצריך להתייחס אליה על ידי הדוברים וגם על ידי אלה שכבר דיברו קודם, זו שאלה מאוד חשובה. האם יש מיצוי של הכסף שנגבה לצורך מטרה מסוימת, האם הוא הוצא במלואו ובמקרה של עודפים מה עושים איתם? האם יש בכלל בקרה על ההוצאה בפועל?
שחר עבוד
מה שאמרתי זו בדיוק ההוכחה לכך שכנראה אין מיצוי כי אם באים ואומרים לי שאם אני מוריד 15 שקלים זה אומר שיורדו 60,000 שקלים מהמלגות, זאת אומרת ש- 60,000 שקלים לפחות מתוך תקציב שהוגדר תקציב שמירה או תקציב דמי שימוש באינטרנט עבר לתקציב אחר. בעצם התקציב הוא מאוד נזיל, לוקחים X כסף ואיתו משחקים איך שבא.
היו"ר מוחמד ברכה
אתה כינת בעדינות אני כינתי את זה כסחיטה.
שחר עבוד
אני אומר שזה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר מורכב, זה ממש סחיטה, זה משא ומתן שאומר בעצם אולי נתחיל לגבות מכם על המבנה כסף, אנחנו נחמדים אליכם, עד עכשיו אתם מכניסים דוכנים ואולי נפסיק. היו פה הרבה מאוד כלים.


הדבר הכי משמעותי מבחינתי זה שניסו לשקף בפנינו, הסתכלו על הנתונים ואמרנו "רגע, אמרתם ש- X כסף הולך לשמירה איך יכול להיות שאתם מוציאים 60,000 שקל מתוך זה למקום אחר". המלגות זו הדוגמה הכי נוראית מבחינתי כי זה היה ממש סחיטה רגשית שאומרת "אם אתם לא תעשו את זה אז כנראה שהסטודנטים לא יקבלו מלגות".
היו"ר מוחמד ברכה
כשדיברה נציגת המל"ג אני לא הסכמתי כל כך עם היושב ראש שאמר שצריך להוציא כללים אחידים או הנחיות, אחרי הדברים האלה אני בהחלט נוטה להסכים איתו. זה שוק פרוץ - - -
נעה בינשטיין
אני רוצה להציע אלטרנטיבה שכל המוסדות וגם אנחנו, שוב אני מתייחסת למוסדות שמתוקצבים על ידנו ולא בית ברל, אני מניחה שכל הכללים שיחולו על המוסדות המתוקצבים יכולים לחול על המוסדות האחרים, אני מניחה כי לא אנחנו המחליטים, ההצעה היא לפרסם את השימושים של האגרות. כל שנה בהסכמת אגודות הסטודנטים והמוסדות יפורסמו האגרות, הסכום ומה הולך למה - - -
היו"ר מוחמד ברכה
בנוסף לפרסם הנחיה חד משמעית שאין מקום להתנות גביית סכום מסוים כנגד דבר שאינו נוגע לעניין.
נעה בינשטיין
אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שכשאומרים הסכמה זו המשמעות של הסכמה וכשאומרים שקיפות זו המשמעות. יש צורך במכתב שאומר את זה ספציפית, אין בעיה שיצא מכתב כזה. אני חושבת שזה קשור למערכת היחסים בין האגודה למוסד.
היו"ר מוחמד ברכה
חשוב שנשמע את משרד החינוך.
יהודה שוורץ
בבקשה אדוני ממלא מקום היושב ראש. אנחנו שמחים להודיע כאן שהמכתב נכתב על ידי חבר הכנסת אלכס מילר מה- 5 באפריל, אנחנו מבקשים למלא את סעיף 1 ככתבו וכלשונו. בסעיף הזה כתוב "הוועדה רשמה לפניה את הודעת משרד החינוך שמעתה כל אישור תשלומים נוספים במכללות ללימודי הוראה יהיה באישור ובחתימת אגודת הסטודנטים. במוסד שאין בו אגודת סטודנטים האישור יתקבל בפיקוח אישי של מנהל האגף". לפני כשבועיים הוצאנו חוזר לכל המכללות ושם נאמר בצורה הפשוטה ביותר וברורה מהם התשלומים המחייבים ומהם התשלומים הנלווים, מהם הסעיפים שאפשר לגבות בתשלומים נלווים וכיצד על המכללה לאשר את התשלומים הללו בחתימת נציג אגודת הסטודנטים. יש כאן טופס שנלווה לחוזר הזה בו כתוב במפורש כשהמוסד בא לאשר את התקציב שלו במשרד החינוך, כדי לקבל אישור להקצבות שוטפות במהלך השנה, עליו להגיש טופס חתום על ידי נציג אגודת הסטודנטים שמסכימה לכל התשלומים הנלווים.


אני לא רוצה להרגיז את חברינו מאגודות הסטודנטים, בדיונים השונים שקיימנו אז היו כל מיני רעיונות, אנשים אמרו אולי ניתן לגבות תשלומים נלווים עבור השימוש בשירותים, אולי גם על האוויר שהסטודנט נושם בקמפוס ועוד כאלה דברים, מס עננים וכדומה.


חשוב להגיד כאן שהכוונה היא לנהל דיאלוג חיובי, ידידותי, הסטודנטים הם לא האויבים של המכללות ובוודאי המכללה אינה איזה גורם מאיים על הסטודנטים. בסך הכול צריך ליצור יחסי גומלין תקינים, הסטודנטים יודעים את זה. חברינו איציק שמול יודע את זה היטב ומה הכתובת של האגף שלנו, הוא קיבל גם העתק של החוזר הזה. אנחנו חושבים שכל המוסדות להשכלה גבוהה יכולים להתלכד סביב השיטה הזאת. אני לא אומר שבכל המקומות צריך לעשות בדיוק את אותו דבר. אני יכול להגיש לוועדה את החוזר הזה. בחוזר כתוב מהם רכיבי הגביה המיוחדת - - -
היו"ר מוחמד ברכה
קיבלתם משוב מהמוסדות, מהמכללות?
יהודה שוורץ
כן, קיבלנו. אני יכול להציג כאן בפני הוועדה גם דוגמה של טפסים שכבר קיבלנו מהמכללות שעליהם חתום נציג אגודת הסטודנטים. במקרה אני מחזיק טופס של מכללת אחווה שנציג אגודת הסטודנטים חתום עליו. כך אנחנו מבקשים מכל המכללות לעשות.


אני רוצה למסור כאן הודעה מפורשת בשם משרד החינוך, האגף להכשרת עובדי הוראה, נציגי הסטודנטים מוזמנים לפנות אלינו בכל מקרה בו הם מרגישים שנעשה להם עוול, כשהדיאלוג עולה על שרטון אנחנו נהיה שותפים לו. זה לא רצוי כי רצוי שהדיאלוג יהיה דיאלוג חיובי בין הנהלת המכללה לבין נציגי הסטודנטים. אדוני חברי מבית ברל, אתה מכיר את הכתובת שלנו ואתה גם אמור היית לקבל את החוזר הזה, אתה אמור בהחלט לעמוד על כך שמכללת בית ברל תעמוד על הפרטים. יש ניואנסים ואני מבקש להיות רגישים לניואנסים הללו ולא להגזים, אבל בסך הכול בגדול אני חושב שצריך להגיע כאן להבנה. אכן השירותים שהסטודנטים יכולים לקבל היום מהמכללות הם שירותים שעולים הרבה כסף, אלו שירותים שמשרתים את האינטרסים האקדמיים ולא תמיד המכללה יכולה לעמוד בתשלומים האלה. לכן צריך לנהל על זה משא ומתן עם הסטודנטים. נכון הוא שהשאלה הקשה הדיפרנסציה בין הסטודנטים שלא מעוניינים. כאן באמת יש שאלה ורצוי להגיע להסכמה שאכן כל הסטודנטים יהינו מהשירותים הללו ולא להתחיל לתת שירותים לעשירים ושירותים לעניים. גם על זה צריך להגיע להסכמה.


אדוני היושב ראש, אני מסכם, אני חושב שצריך לנקוט בקו שבו יש הגדרות ברורות מהם התשלומים הנלווים וצריך להגיע עליהם להסכמה עם אגודת הסטודנטים, כך אנחנו מנחים את המכללות לחינוך.
היו"ר מוחמד ברכה
אני חושב שאולי אנחנו צריכים לחזור לנקודת התחלה אחרת. כשגובים שכר לימוד צריך להגדיר מהו לימוד, מה זה כולל והאם זה כולל אבטחה, ספרייה, האם לימוד הוא רק העניין הפרונטאלי - - -
קריאה
זה מוגדר במסמכים.
היו"ר מוחמד ברכה
ההרגשה שלי היא לא הרגשה חדשה ולא הרגשה שנוגעת רק להשכלה הגבוהה, זה מסלול עוקף שכר לימוד אחיד, מייצרים כאן אפילו מנגנוני הפרטה, אומנם מינוריים, אנחנו רואים את זה בכל מערכת החינוך הפורמאלית בכל מה שקשור לתשלומי הורים - דבר שאנחנו מקדשים לו זמן רב ומשקיעים בו הרבה מאמצעים. אני פונה למועצה להשכלה גבוהה וגם למשרד החינוך, יכול להיות שצריך להגדיר מחדש שגובים פעם אחת על עניין אחד שנקרא שכר לימוד ולהחיל בתוכו את התשלומים הנלווים. אני מודע לכך שיש הבדלים בין המוסדות להשכלה הגבוהה לגבי דרישות האבטחה ודברים אחרים. לדעתי הגיע הזמן להפסיק את השוק הפרוץ הזה ולשלב את הכול בתשלום שכר הלימוד ושהאוניברסיטה חייבת לספק דרך התשלום הזה את כל הצרכים שנוגעים ללימוד כולל דברים שהם לא בתחום הוראה פרונטאלית – סטודנט מול מרצה. יכול להיות שעל זה יתקיים דיון אחר.

בבקשה עדנה קירמאיר ממכללת אחווה.
עדנה קירמאיר
כנציגה של מכללה שמתנהלת מזה כשנתיים בשקיפות מלאה מול סטודנטים ובהסכמה מלאה של גביית אגרות מול אגודת הסטודנטים, נציג אגודת הסטודנטים שלנו יושב כאן לידי ויכול להעיד על כך. אני מרגישה ממש בנוח להגיד שאנחנו לא רואים את עצמנו כמתנגדים או כאויבים של הסטודנטים אלא ביחד אנחנו גוף אחד. כל מה שאנחנו רוצים זה לעשות את המיטב כדי שהסטודנט יצא מתחומי המוסד כשהוא מסיים עם מקסימום ידע שהוא יכול לרכוש.


קל מאוד להגיד שלא נגבה אגרות, אבל בסך הכל תקציב המוסד הוא משחק סכום אפס, זה הכסף שיש ואיתו אנחנו צריכים לעשות את המרב. ברגע שמורידים ומקצצים, בשנים האחרונות אנחנו מקצצים גם באגרות וגם התקציבים שאנחנו מקבלים מהממשלה יורדים לא באחוזים בודדים אלא בעשרות אחוזים. בסופו של דבר זה מזכיר את סיפור הסוס והקש, אי אפשר לתת שירותים אקדמיים בלי כסף. השירותים האקדמיים שאנחנו נדרשים לתת גדלים ומטייבים משנה לשנה בין אם זה מאגרי מידע, ספרים הכול עולה כסף. האגרות לא עולות אלא יורדות, שכר הלימוד לא עולה אלא בהתאם למדד ואנחנו נדרשים לתת יותר. איפשהו היותר הזה יהיה על חשבון מקום אחר שיהיה פחות, אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים. אני בעד שקיפות ועובדה שאנחנו עובדים בשקיפות מלאה, אנחנו מראים את הנהלת החשבונות והיא פתוחה לסטודנטים, אנחנו מקבלים כל החלטה יחד איתם. צריכים להבין שאין בסופו של דבר מאיפה לממן את השירותים שאנחנו נדרשים לתת לסטודנטים. הפתרון צריך להיות מאיפה.

חילופי יו"ר – היו"ר אלכס מילר
היו"ר אלכס מילר
איציק שמולי ביקשת להתייחס. בבקשה.
איציק שמולי
אני מתבקש להתייחס לכמה דברים שנאמרו, אני אתחיל מהסוף. אנחנו לא מבקשים לבטל את האגרות, אנחנו מבקשים שהגביה של האגרות תהיה בהסכמה מול אגודת הסטודנטים כפי שנעשה במכללת אחווה. זו הדרישה שלנו.


לא צריך להגיד לי כמה קשה המצב של המכללות לחינוך, להזכירכם יושבים כאן גם נציגים של המועצה להשכלה גבוהה, הסטודנטים היו אלו שדרשו את הדרישות עבור המכללות לחינוך, הדרישות התקציביות, אל תספרו לי כמה קשה. בזמן שהסטודנטים באים לעזור למכללות לחינוך אז תוקעים להם את הסכין בגב.


לגבי הצעתך חבר הכנסת, אני מקבל אותה בברכה, אני מוכן בכל עת לשבת ולהגדיר מחדש מה מותר לגבות, מה הוא המושג שכר לימוד. צריך לזכור דבר אחד שלסטודנטים יש כרגע וטו על שכר לימוד עד סוף 20013, זה אומר שאי אפשר לגעת בו. כל דיון כזה מחייב דיבור והסכמה מלאה עם נציגי הסטודנטים.


לגבי הצעת משרד החינוך אני מקדם אותה בברכה, אני מברך עליה וזה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה. אני מבקש שיקרה בעזרתכם חברי וועדת החינוך למתוקצבי ות"ת (הועדה לתכנון ותקצוב). יושבת כאן נציגת המל"ג ועם כל הכבוד אני לא מבין איך אתם מחליקים טיפים לכולם. מה לעשות, אצלכם בבית הבעיה הכי גדולה, כרגע יש אצלכם אחוז של מוסדות שפשוט מצפצפים על הכללים. יש כללים ברורים ואומרים הבנו אתכם, אחרי שוועדת החינוך התכנסה כבר פעם אחת לא עושים כלום.


אני לא הבנתי ממך מה אתם מתכוונים לעשות מול מוסדות שעד היום לא עשו שום דבר ועם מוסדות שאומרים לכם בפנים שהם לא שמים עליכם.
סוזי זליגמן
מהאוניברסיטה העברית. אני מבקש להזכיר לכל הפורום ש- 70% מכספי דמי הרווחה מועברים לאגודות הסטודנטים.
קריאה
זה לא נכון, זה רק אצלכם.
סוזי זליגמן
בכל אופן בבדיקה שלי הן האוניברסיטה העברית והן האוניברסיטאות האחרות, נוצר הרושם כאילו הכסף נמצא באוניברסיטאות - - -
היו"ר אלכס מילר
את מדברת בשם ועד ראשי האוניברסיטאות?
סוזי זליגמן
כן, אני חושבת שאני די מייצגת. מהבדיקה שלנו 70% מדמי הרווחה מועברים לאגודות.
היו"ר אלכס מילר
היום 70% מהאגרה מעוברת לאגודות הסטודנטים? אנחנו נבחן את זה, נפנה למועצה להשכלה גבוהה, אם הנתונים לא נכונים אתם תצטרכו להתמודד עם הדברים. אין שום בעיה.
סתו ארז
אין לנו שום בעיה עם זה שהכסף הולך לאגודת הסטודנטים כל עוד זה בהסכמה, אמרנו שבאוניברסיטאות יש בעצם הסכמה של האגודה. אם אנחנו מדברים על המוסדות האחרים, כמו שאיציק אמר אנחנו מאוד מברכים על מה שעושים במשרד החינוך, אנחנו מבקשים את אותן סנקציות ואת אותה תקיפות מהמל"ג, לא רק להוציא איזה חוזר אלא להבהיר למוסדות שלא מקיימים את זה מהן הסנקציות שתופעלנה.


מעבר לזה, דיבר כאן ממלא מקומך חבר הכנסת מוחמד ברכה, על כך שזה העלאה דה-פקטו של שכר הלימוד שבעצם מוסיפים תשלומים לשכר הלימוד. זה לא נגמר באגרות, זה ממשיך בעובדה שגובים על מחברות בחינה, על צפייה של מחברות בחינה גובים היום מספר שקלים - - -
קריאה
על צפייה במחברות בחינה.
סתו ארז
על צפייה במחברות בחינה, אני כתבתי עכשיו בחינה ואם אני רוצה לראות מה כתבתי באינטרנט אני צריכה לשלם על זה כסף.
מוחמד ברכה
אם את מעיינת במחברת שלך?
סתו ארז
נכון. אם אני רוצה לראות במחשב, אם אני רוצה לראות את זה במוסד הלימוד יש מספר מוסדות לימוד שהתקינו חדרי צפייה כדי שאני אוכל לבוא לראות בשעות מגודרות על מספר מחשבים מצומצם, אבל גם זה דה פקטו העלאה של שכר הלימוד. יתרה על כך, דמי הרישום - - -
קריאה
ליקויי למידה.
נעה בינשטיין
גם לקווי למידה, יושב ראש הוועדה אחראי ל'חוק זכויות הסטונדט' שהגדיר בדיוק כמה כסף אפשר לגבות עבור דמי רישום, לשמחתנו המכללות עומדות בסכום הזה בצמוד לממד, עד 400 שקלים, האוניברסיטאות עומדות בזה באופן חלקי, זאת אומרת שהן גובות 390 שקל על דמי הרישום ועוד כ- 100 שקלים על ערכת ההרשמה שאתה לא יכול להירשם ללא ערכת ההרשמה כמובן, מה שהופך את זה באופן אוטומטי מעל 400 שקלים הכתובים בחוק. גם זה העלאה של שכר הלימוד.
היו"ר אלכס מילר
מוצאים כאן דרכים עוקפות לקחת עוד שקל ועוד שקל מהסטודנט. אתם מנהלים כאן מערכת שהיא מערכת מתוקצבת, אני חוזר זו מערכת מתוקצבת. המדינה החליטה לסבסד את ההשכלה הגבוהה, תעשו את זה באופן מסודר. לא יתכן שיש לנו כאן הפרטה בתוך המערכת שהיא הפרטה סמויה ובעצם מדלגים על הכול. אנחנו צריכים לקיים מדי פעם ועדת חינוך כדי לגלות שיש כאן 100 שקל שגובים לא לפי החוק ועוד סעיף שהוא בעייתי.


איציק, אתה חבר מועצה להשכלה גבוהה, אני מציע שתעלה את הסוגיה הזאת על סדר היום - - -
איציק שמולי
אין לי סיכוי לעלות שם את זה לסדר היום.
היו"ר אלכס מילר
למה? יש לכם שני אנשים שם.
איציק שמולי
יש פרוצדורה כיצד אני אמור לבקש לעלות נושא לסדר היום.
היו"ר אלכס מילר
אז וועדת חינוך מבקשת.
מוחמד ברכה
רק שר החינוך יכול להוריד את זה מסדר היום. איזו בעיה יש לך עם שר החינוך היום?
איציק שמולי
אני יכול להגיש בקשה עכשיו ויאשרו לי אותה בסמסטר ב' בשנה הבאה אולי.
נעה בינשטיין
קטעתם אותי באמצע, הנוהל בות"ת שהוסכם הוא שכל מוסד, שוב לפי הדיווחים שבידנו מדובר בשבעה מוסדות וכעת פחות כי הצלבנו את הדיווחים של המוסדות עם הדיווחים מכם ואני מבינה שבינתיים גם אצלכם דברים השתנו, שישה מוסדות לא עומדים לפי הדיווחים שלהם והצלבה עם הדיווחים של התאחדות הסטודנטים פחות מרבע לא עומדים בהמלצות וועדת מלץ - - -
איציק שמולי
נעה, עם כל הכבוד את השישה הצלבת את המנכ"לים.
נעה בינשטיין
אני הצלבתי את הדיווח. מוסדות שלא עמדו בזה. מוסד אחד דיווח לנו בצורה ברורה שהוא לא מיישם את זה. אנחנו הנחנו את המוסדות לאחר מכן. מוסד שמצהיר שהוא לא מקיים את ההנחיות הוא יועבר אצלנו לטיפול בוועדה.
היו"ר אלכס מילר
אני חייב לסיים כי יש מליאה.


וועדת החינוך בראשותי פונה למועצה להשכלה גבוהה לאמץ את הנוהל של משרד החינוך לדרישת חתימת אגודת הסטודנטים בעניין האגרה.


אני מתכוון, אני מקווה שחברי הכנסת יצטרפו אלי, לקדם הצעת חוק שתקבע שהמועצה להשכלה גבוהה תקבל סמכות לקביעת כללים וקריטריונים ברורים לגבייה של תשלומים נלווים במוסדות להשכלה גבוהה.


אני מבקש מהמועצה להשכלה גבוהה לבדוק את כל המנגנון של גביית דמי הרשמה. נשמעו כאן דברים שהם לא נגבים על פי החוק 'חוק זכויות הסטודנט'.
מוחמד ברכה
כשלא היית עלתה השאלה לאן יוצא הכסף במלואו.
היו"ר אלכס מילר
כן. אני מציע שנושא השקיפות, אמרנו לא פעם שאנחנו נתקדם עם הצעת חוק של שקיפות במערכת ההשכלה הגבוהה. אתם מחכים להצעת חוק? - אין בעיה, בסופו של דבר החוק יעבור ואנחנו נוסיף עוד דברים. מה הבעיה לפרסם מה מותר לגבות ומה לא מותר. אם הכסף מנוצל במלואו מה טוב ואם לא נוצל אולי אפשר לחשב אותו במצטבר ולהוסיף לשנה הבאה ולגבות פחות מהסטודנטים. לא מדובר בקופה קטנה שגובים ואם מנצלים פחות והיתרה נכנסת לחשבון שמנוצל לטובת דברים אחרים לגמרי. מדובר כאן על כסף של הסטודנטים שצריך להיות מנוצל בדיוק למטרה שיועד לו ולא למטרות האחרות.


אני מציע שאת הדרישה להוספת חתימת האגודה תיישמו. בנושא השקיפות תבקשו ואנחנו נקדם חוק שבו תקבלו סמכות לקבוע כללים וקריטריונים ברורים לתשלומים נלווים.

תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים