ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2011

תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ב

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
21
ועדת החינוך, התרבות והספורט

05.07.2011


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 445
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, ג' בתמוז תשע"א (05 ביולי 2011), שעה 11:40
סדר היום
תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ב
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר - היו"ר

זבולון אורלב

זאב אלקין

מסעוד גנאים

עינת וילף

נסים זאב

אנסטסיה מיכאלי

ציון פינאן

רונית תירוש
מוזמנים
שמשון שושני
-
מנכ"ל משרד החינוך

חיים הלפרין
-
מנהל היחידה לתכניות משלימות למידה, משרד החינוך

עו"ד דורית מורג
-
יועמ"ש, משרד החינוך

משה שגיא
-
מנהל מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

אלי שיש
-
מנהל אגף שלח וידיעת הארץ, משרד החינוך

אסתי די-נור
-
מנהל סל תרבות ארצי, החברה למתנ"סים

ד"ר לנה נטפוב
-
מנהלת המחלקה לשירותים דנטאליים, משרד הבריאות

ד"ר שלמה זוסמן
-
מנהל אגף בריאות השן, משרד הבריאות

ד"ר יצחק קדמן
-
מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד

ד"ר אריה לוקר
-
יו"ר התאגדות המנהלים

נחום חופרי
-
ראש עיריית רעננה

אורית פוגל-שפרן
- מנכ"ל סימפונט רעננה

ליבנה ספיר
-
מנהלת בית ספר, הסתדרות המורים

דפנה הר אבן
-
אחראית תחום חינוך, רשות ההסתדרות לצרכנות

סמי עטר
-
חבר הנהלה, אגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות

ארז קמה
-
מנהל בי"ס שדה, החברה להגנת הטבע

אתי בנימין
-
יו"ר הנהגת הורים ארצית

אבי גור
-
ארגון הורים ארצי

נועם עזרא
-
ארגון הורים ארצי

יהודה סקר
-
ועד הורים ארצי ונציגה בכנסת

מיכל ברמן
-
הורה, אלו"ט

אבנר עורקבי
-
אהב"ה, ארגון הנכים בישראל המיוחד

לירון וייס
-
דוברת הוועדה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי


עמית קנובלר, מתמחה
רשמה וערכה
יעל - חבר המתרגמים בע"מ
תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ב
היו"ר אלכס מילר
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

היום, ה- 5 ליולי 2011, ג' בתמוז תשע"א, אנו דנים בנושא תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ב, פרוטוקול 445.

הועדה קיבלה את טבלת תשלומי הורים ובנוסף לכך קיבלה - - -
מירב ישראלי
יש כאן גם את טבלת תשלומי החובה והרשות, אנחנו צריכים לאשר גם את תשלומי ההזנה. צריך לשים לב שיש גם תשלום מיוחד לגבי טיולים מהערבה ומטה- מאילת.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו נפתח בהצגת התשלומים, אותם אנחנו צריכים לאשר. אני מזכיר לכולם שמתנהלת פעילות של חברי הכנסת בראשותו של חבר הכנסת זבולון אורלב בנושא תשלומי הורים., משרד החינוך התחייב להציג מסקנות בחודש ספטמבר בכל נושא תשלומי ההורים. אנחנו במצב בו נדרש פתרון יצירתי ולא כמו שבכל שנה אנחנו כאן בוועדה מאשרים. כמובן שנתייחס לכל הדברים אותם לא מאשרים ועליהם בעבר היו לנו דיונים, כמו למשל התשלומים הנוספים ותשלומים מרצון. ראינו שקיימת בעיתיות מסוימת שדורשת פתרון. לחלק מהדברים נשתדל היום להתייחס, לחלק נתייחס בהמשך כשתהיינה המסקנות. אין ספק שהמצב כפי שהוא היום לא יכול להימשך.


משרד החינוך יציג בפנינו באופן רשמי רשימת את התשלומים שאנחנו צריכים לאשר. רבותי, הדיון פתוח וכל מי שרוצה להתייחס בבקשה להירשם בצורה מסודרת. ההצבעה תתקיים בסביבות השעה 12:45. בבקשה מנכ"ל משרד החינוך שמשון שושני.
שמשון שושני
תודה רבה אדוני היושב ראש. אני רוצה להתחיל במה שאתה סיימת. בעקבות הצעתו של יושב ראש וועדת החינוך, חבר הכנסת זבולון אורלב, הקודם הוקמה וועדה כדי למצוא פתרון עקרוני, כאמור בהסכמתו של חבר הכנסת זבולון אורלב וביוזמת שר החינוך הוקמה וועדה לבדיקת הנושא של תשלומי הורים ובדיקת האלטרנטיבות. הוועדה קיימה מספר ישיבות, חברי הועדה הם: אני, המשמש כיושב ראש הוועדה, רואה חשבון - משה ליאון ונציגי אגף התקציבים באוצר חגי עידו רכז חינוך ומשה בר סימן טוב סגן ממונה על התקציבים.
קריאה
אין נציגי הורים בוועדה הזאת?
היו"ר אלכס מילר
אתה רוצה לצאת מכאן? תבקש זכות דיבור ותשאל את השאלות שלך.
שמשון שושני
הוועדה קיימה מספר דיונים, השתתף בהם בצורה פעילה חבר הכנסת זבולון אורלב, מגיע לו יישר כוח על השתתפותו. בוועדה נשקלו מספר אלטרנטיבות, נשקלה האלטרנטיבה של גביית תשלומי הורים באמצעות המוסד לביטוח לאומי, נשקלה אלטרנטיבה של הגדלת המלגות לתלמידים ונשקלת האלטרנטיבה של המודל הקיים היום בהפעלת גני הילדים, זה מודל שפועל על פני הכנסות, לפי מבחן הכנסה. המודל הזה מופעל בגני הילדים כיום באמצעות הרשויות המקומיות. בוועדה דנים במודל זה גם כאלטרנטיבה. כלומר נשקלים שלושה מודלים.


הוועדה לא סיימה את עבודתה, בסיכום שהושג עם חבר הכנסת זבולון אורלב היא צריכה לסיים את עבודתה תוך 14 חודשים, אני מקווה שהיא תסיים את עבודתה עד סוף חודש ספטמבר לאחר פתיחת שנת הלימודים. אנחנו נזמן את מי שהוועדה תחשוב שצריך לזמן לעניין הזה בין השאר נזמן, או שהוזמנה, נציגות של הורים.


אנחנו מציעים כמשרד החינוך להביא לאישור הוועדה את הנושאים הבאים: תשלומי החובה, ביטוח תאונות אישיות - ללא שינוי משנת הלימודים הקודמת. ביטוח בריאות השן השירות המקיף – ללא שינוי משנת הלימודים הקודמת. סל תרבות – ללא שינוי משנת הלימודים הקודמת. מסיבות סיום – אין שינוי משנת הלימודים הקודמת. מסיבות כיתתיות – אין שינוי משנת הלימודים הקודמת. השאלת ספרי לימוד – יש שינוי, כיתות י' יא' יב' שלא היו בשנה שעברה, אנחנו מציעים 320 שקלים - - -
היו"ר אלכס מילר
אלו תשלומי רשות? כלומר לא חובה, אלא לבחירת ההורה.
שמשון שושני
כן, תשלומי רשות לבחירת ההורה. כאן אני כבר יכול להעיר הערה אחת, לפי התחשיב של אנשי המקצוע שלנו רכישת ספרי הלימוד בכיתות יא' יב' ששם יש התמחויות שונות, סל הספרים צריך לעלות בין 1,200 ל- 1,400 שקל כך ש- 320 שקל זה באמת חיסכון מאוד גדול להורים שמעוניינים.


ארגון הורים ארצי – ללא שינוי. ועד הורים ישובי – ללא שינוי. טיולים על פי תכנית – אין שינוי. זה מה שאנחנו מביאים.


אני מבקש להדגיש כמו היועצת המשפטית של הוועדה אמרה כדי שלא נחמיץ את העניין ונצטרך להביא את זה פעם נוספת, בבתי הספר הנמצאים בדרום לקו צומת שדה בוקר- צומת הערבה ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 שקל בשנה – כמו שהוועדה אישרה בשנים האחרונות ובכיתות שבהן מתקיימת פעילות שלח, גם כאן אין כל שינוי.


אלו הנושאים שאנחנו מבקשים להביא לאישורה של הוועדה. אנחנו מבקשים גם להביא את שיעורי השתתפות ההורים בהזנה מכוח 'חוק ארוחה יומית לתלמיד' גם כאן ללא שום שינוי בהשוואה לשנת הלימודים הקודמת.


אלו הדברים שאנחנו מבקשים להביא לאישורה של הוועדה.
היו"ר אלכס מילר
אני רוצה להציג כמה שאלות וכמה בקשות. אני בטוח גם שחברי הכנסת מיד יתייחסו. אני שואל את המנכ"ל כדי שהוא ירשום אותן ויענה לשאלות נוספות ושהתשובות תהיינה בסיכום הישיבה.


אני מבקש התייחסות לקרן המלגות, גובה המלגות והאם יש שינויים כאלה ואחרים. נשמח אם תוכל לפרט את פעילות הקרן. הטיפול באכיפת תשלומי הורים – בכל ישיבה אנחנו מקיימים אנחנו שומעים שיש בעיה עם האכיפה, עוברים על מה שאנחנו מאשרים כאן. האם יש פתרונות ואם הנושא מקבל טיפול? האם המערכת עובדת ומהן התוצאות? בקשה נוספת שאני מבקש ממשרד החינוך, ברגע שהטפסים נמסרים להורים על פיהם הם צריכים לשלם, אני מבקש שכל סעיף שאינו חובה אלא רשות יופיע בסעיף נפרד עליו תתקבל הסכמה של ההורה, זאת כדי למנוע אפשרות של גבייה כוללת ללא הסברים וכדי לאפשר לו לבחור ולציין מה הוא בוחר ומה לא.

אני יכול לציין בנושא השאלת הספרים כי הורים שעומדים לרכוש כעת ספרים והם יתבקשו לתשלום של 320 שקלים צריכים לדעת שיש להם את הבחירה או לרכוש את הספרים או להשאיל אותם. אנחנו צריכים לדעת כמה בתי ספר נכנסים לתכנית, אני מבין שהתכנית הזאת תפעל השנה בפעם הראשונה. עד כמה הורים שקיבלו עכשיו את רשימת הספרים שעליהם לרכוש יודעים שבבית הספר שלהם קיימת אפשרות להשאלת ספרים והם לחסוך כסף ודם כדי למנוע מהם את ריצה לקניית הספרים כעת. אנחנו רוצים למנוע מהורים לרכוש ספרים מבלי לדעת שיש להם אופציה להשאלת ספרים מבית הספר. חשוב לדעת מה עשו בתי הספר שנכללים בתכנית כדי ליידע את ההורים על האפשרות שעומדת לרשותם. חשוב גם לשמוע עד כמה ישנה הפרדה בין סעיפי החובה לסעיפי הרשות בטפסים וגם מי מפקח על כך.


בבקשה, חבר הכנסת זבולון אורלב.
זבולון אורלב
תודה רבה. אני מתנצל שבשעה 12:00 וועדת חוקה דנה בחוק שלי ואני אצטרך לעזוב אתכם ולחזור להצבעה. אני מראש אומר שאני מחויב במסגרת ההסדר הכולל שהגענו אליו עם שר החינוך לתמוך בהצעה, בכאב, בצער ואולי גם בבושה, בהצעת המשרד. אין ספק שכמו שאנחנו רואים כל שנה, אבל צריך לומר את זה, תשלומי ההורים במתכונת הנוכחית היא רעה חולה, היא פוגענית, היא בעיקר בעייתית מאוד כלפי אחוזים מאוד גדולים בחברה הישראלית שלא מסוגלים לעמוד בתשלומים האלה וילדיהם נפגעים. אני רוצה להזכיר שבשנה האחרונה, כעת חיה, הוועדה הודיעה לשר החינוך שהיא תדון על השנה הנוכחית, בדיון הזה, בתנאי שיעבור חוק של הוועדה שמבטל את תשלומי ההורים במתכונת הנוכחית. זאת הייתה ההחלטה של הוועדה ושר החינוך גדעון סער עמד בהתחייבותו ובהתנגדות מאוד קשה בוועדת שרים לחקיקה, התנגדות בעיקר של משרד האוצר. בעקשנות רבה הוא הצליח להעביר את החוק של הוועדה שמבטל את תשלומי ההורים במתכונת האחרת - הנוכחית והופך אותם לתשלומים פרוגרסיביים על פי מבחני הכנסה.


אנחנו הצענו, לפי וועדת לנגרמן, שיטה מסוימת. ועדת השרים התנתה את הסכמתה בכך, שהוועדה תעבוד במשך 14 חודש, היה ברור לנו שזה יכלול את חודשי הקיץ הזה, את זה אף אחד להסתיר מאיתנו. שנית, שהרכב הוועדה יהיה מוסכם גם איתי. נדמה לי שאני הופעתי בפני הוועדה כבר שלוש פעמים, וועדה בראשותו של המנכ"ל. אני מקווה שאני לא משלה אף אחד, אבל יש התקדמות ניכרת והכרה שהתשלום חייב להיות פרוגרסיבי. אין עדיין הסכמה על המנגנון, נמצא כאן גם נחום חופרי יושב ראש וועדת החינוך בשלטון המקומי שבישיבה האחרונה השתתף גם כן איתנו והוא גם יכול להעיד, יש פתיחות ונכונות. אין עדיין הסכמה עם האוצר, אבל לפחות בתוך משרד החינוך והשלטון המקומי המסקנה היא שהתשלום חייב להיות פרוגרסיבי. אנחנו כולנו מקווים שמנכ"ל משרד החינוך יעמוד בלוח הזמנים, ככל שאני מכיר אותו אני בטוח שהוא יעמוד בו, אני רואה את המנהיגות שלו בוועדה, הוא נחוש, הוא נחרץ שהדבר הזה יסתיים. יכול להיות שנצטרך לעשות מאבק ציבורי מול משרד האוצר. קבעתי כבר כמה פגישות עם משרד האוצר בסוגיה הזאת.


אני ממליץ ליושב ראש, כמו שאני אמרתי בשנה שעברה, זו הפעם האחרונה שדנים. אם לא יעבור החוק בטרומי אני מציע שגם אתה תקבע את הרף שלא נדון בשנה הבא אלא אם, אתה תקבע מה זה אלא אם, אני בטוח שזה יהיה בהסכמה עם השר. אמרתי לך שהשר עשה מאבק גבורה בוועדת שרים ומגיע לו כל השבח על המאמץ שהוא עשה. צריך לתת לו רוח גבית ללכת לפרויקט הזה בכדי לבטל את הרעה החולה של תשלומי ההורים במתכונת הנוכחית. תודה רבה אדוני היושב ראש.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. רבותי, אני עובר לדוברים שנרשמו כאן.
זבולון אורלב
אם לא הובן נכון, החוק עבר טרומי.
מירב ישראלי
אמרת עכשיו, שאם החוק לא יעבור טרומית.
זבולון אורלב
סליחה, טעיתי. אני מציע ליושב ראש לקבוע את הנורמה לשנה הבאה.
היו"ר אלכס מילר
חבר הכנסת זבולון אורלב, תזכיר לי אם החוק הגיע לוועדת חינוך.
זבולון אורלב
כן. החוק אצלך.
היו"ר אלכס מילר
אנחנו נעשה משהו אחר, אתם צריכים לסיים בספטמבר ולכן אנחנו נקבע בפתיחת המושב את ישיבת ההכנה לקריאה ראשונה, עם המסקנות וגם בלי המסקנות.
זבולון אורלב
אני מציע לעבוד בתאום עם השר.
היו"ר אלכס מילר
העניין מובן, יש התחייבות. אם האוצר רוצה להשאיר את המצב הזה כמו שהוא אנחנו נתקדם עם הצעת החוק, אני בטוח שגם משרד החינוך רואה לנכון את המצב שהעניין של תשלומי הורים חייב להשתנות. אנחנו חייבים ליישר קו עם 'חוק חינוך חינם', צריך למצוא מנגנון שייתן פתרון. זה נראה כמשהו שאנחנו יכולים להישאר איתו, כל שנה אנחנו מבטיחים דברים ושום דבר לא משתנה. אומנם אנחנו היום נעמוד בהתחייבות ונאשר את טבלת התשלום לבקשת משרד החינוך, כמובן בכפוף להחלטת חברי הכנסת. לדעתי וכפי שחבר הכנסת זבולון אורלב ציין, אני מקווה שזו תהייה הפעם האחרונה שאנחנו עושים את זה במתכונת המוצגת ובשנה הבאה נוכל לאשר את ההצעה החדשה שיביא משרד החינוך או שנחוקק חוק.


הרשות המקומית נחום חופרי בבקשה. אגב, הוא קיבל נזיפה על הישיבה הקודמת, בנושאים כאלה אתם לא יכולים לא להגיע, לא יעלה על הדעת שנושא שהוא בין החשובים ביותר במערכת החינוך - מפעל התזונה לא תהיו נוכחים. מהנתונים שהוצגו ראינו שיש לכם אחריות גדולה מאוד לא רק בהפעלה אלא גם בעניין בעלי עסקים, קיוסקים שנכנסים ועובדים ומצפצפים על חוזר מנכ"ל משרד החינוך. קרוב ל- 80% מוכרים מוצרים שאינם מאושרים והם נגד חוזר המנכ"ל. אתם צריכים לקבל החלטה שכל מי שעובר על החוק,על חוזר המנכ"ל וגם על התקנות שלכם פשוט תיקחו לו את הרישיון כדי שלא יהיו גופים עם שמספקים מוצרים בבתי הספר שהם לא מאושרים על ידי המשרד והרשות המקומית.
נחום חופרי
אני מקבל את הנזיפה בהכנעה ואני חושב שההזדמנות הזאת שמשרד החינוך נערך לשנת הלימודים הבאה כשנת בריאות, "אורך חיים בריא" אנחנו ננצל את זה יחד. אתה צודק במאה אחוז.


לגבי ההצעה שהונחה כאן אני ממליץ לוועדה לאמץ ולקבל אותה, היא באמת הרע במיעוטו. אני מסכים עם מה שאמר זבולון אורלב לגבי משפחות מעוטות יכולת כלכלית, אבל אני רוצה להרחיב את זה, אומנם זה לא בתחום תפקידי כיושב וועדת החינוך, אבל כאזרח בוודאי. המושג 'המעמד הבינוני הנשחק' הוא מושג מאוד רווח. אני כן הייתי פונה לוועדה לקבוע, להטיל או לבקש להגדיל את סכומי המלגות וגם להרים את רף הזוכים במלגות. גם הורים שאנחנו התרגלנו לחשוב עליהם כהורים מסוגלים עם יכולת כלכלית, לפעמים כשיש שניים-שלושה וארבעה ילדים במשפחה, זה לא פשוט. אני מציע בעניין הזה, הסכום של 55 מיליון שקל הוא סכום מכובד, אבל בעיקר מה שכרגע מציק לי זה גובה ההכנסה לקבלת המלגות.


הדבר האחרון שאני רוצה לומר בעניין הזה, איך שלא נסתכל על זה, אני מבקש מהוועדה לקבוע דיון לסכום בין אם החוק כבר יהיה מוכן ובין אם לא, דיון במהלך חודש מאי. אני אומר את זה משתי סיבות, א' כי בגרתי וגם זקנתי וראיתי ואני לא בטוח שהחוק יהיה מוכן.
היו"ר אלכס מילר
איזה חודש מאי?
נחום חופרי
חודש מאי, שנה הבאה. דיון בתשלומים בין אם - - -
היו"ר אלכס מילר
אמרתי שברגע שייפתח מושב הכנסת יתקיים דיון על מסקנות שיוגשו בספטמבר.
נחום חופרי
שמעתי והבנתי, אבל והיה והחוק לא יתקבל, על זה רציתי להעיר, אני כבר כהורה משהו כמו 26 שנים על הכביש, מנהל בית ספר, אגף חינוך וראש עיר 16 שנים על הכביש, אני מקווה שהחוק יתקבל ואני תומך בו, אבל אולי לא. אני מבקש ממך אדוני היושב ראש לקבוע את הדיון בסיכום על תשלומי הורים בחודש מאי על מנת לאפשר לבתי הספר לתפקד בצורה יותר נוחה אל מול התשלומים, לשכנע את ההורים, להסביר להם, לעשות את המערכת הזאת יותר פשוטה. היום כשאנחנו נקבע את זה ומשרד החינוך יוצא את זה בעוד שבוע אז כולם בחופש וההורים עד שהם יגיעו קבלת פנים להורה שמגיע לבית הספר תהיה תשלומים. אני לא בטוח שזאת קבלת הפנים הראויה והרצויה. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. דוקטור יצחק קדמן, בבקשה.
יצחק קדמן
תודה רבה אדוני היושב ראש. אני מבקש מהוועדה שלא לאשר את ההצעה שמונחת לפני הוועדה. נכון, אני מרגיש כמו קאטו הזקן שאמר ש"קרתגו" חייבת להרס, הוא אמר את זה יותר מעשרים שנה ובסוף קרתגו נפלה, אני לא רוצה לחכות עשרים שנה. תשלומי ההורים הם רעה חולה שמעמיקה פערים במערכת החינוך, הם המס הרגרסיבי היחידי הקיים במערכת המיסוי בישראל. זה מס שבו עניים משלמים יותר מאשר עשירים.

אם משפחה מקבלת משכורת 3,000 שקל לחודש, ויש משפחות כאלה, והיא צריכה לשלם 1,000 שקל תשלומי הורים היא משלמת שליש מהכנסתה. משפחה אחרת משתכרת 30,000 שקל לחודש גם היא צריכה לשלם 1,000 שקל והיא משלמת אחוזים בודדים מאוד מהכנסתה. זה מס איום שבו עניים משלמים יותר מעשירים. כך לגבי גובה הכנסתם, כך לגבי מספר הילדים בבתי הספר וקרן המלגות לא נותנת תשובה, כי אם ניתנת מלגה בגובה של 250 שקל ויש לו שלושה ילדים בבתי ספר ולכל אחד הוא צריך לשלם תשלומים שמגיעים ל- 1,000 שקל ויותר - - -
נחום חופרי
הסתכלת עלי, משפחה שמרוויחה 3,000 שקל לא משלמת.
יצחק קדמן
לא משלמת? אני לא שמעתי על משפחה שלא משלמת. אין משפחה שלא נדרשת לשלם. לכן הגיע הזמן שנבטל את הרעה החולה הזאת הקרויה תשלומי הורים, הגיע הזמן שחינוך חינם יהיה חינם. מדינת ישראל היא מדינה עשירה, מבוססת, השכם וערב אנחנו שומעים כמה המשק שלנו מוצלח. רק לאחרונה קראנו על מיליארדי שקלים שנגבו בגבייה עודפת במינהל הכנסות המדינה רק בחודשים הראשונים של השנה הזאת. צריך מישהו לחשוב לאן הולך הכסף הזה. יעד ראשוני אליו צריך להפנות את הכסף הזה למערכת החינוך ולביטול תשלומי הורים.


כמה הערות נוספות בקצרה. ראשית הייתי מבקש לדעת אם אפשר לדעת לאן בשנים האחרונות הלכו הכספים שנגבו עבור ארגון הורים ארצי שלא קיים כידוע. לדעתי מדובר במיליוני שקלים. אני מבקש לדעת אם מישהו יודע איפה הכסף הזה. אני יודע שבחלק מהשנים האחרונות כן נגבה התשלום, אני רואה שזה מופיע גם השנה בתשלומי הורים, איפה הכסף, במה הוא מושקע? מישהו צריך לתת על זה דין וחשבון. אני גם מציע לוועדה, מאחר ונמסר כאן שבחודש ספטמבר שהוא ממש מאחורי הדלת, בחודש ספטמבר הוועדה שמונתה לצורך העניין עומדת למסור את מסקנותיה, אני הייתי מבקש שהוועדה לפחות תדחה את החלטתה עד לחודש ספטמבר. חודש ספטמבר הוא בתחילתה של שנת הלימודים ועדיין לא יוצאים לטיולים, עדיין לא מקיימים מסיבות סוף שנה. למה לא לחכות עד סוף ספטמבר? אולי הוועדה הזאת תביא לנו גאולה, מדוע לא לחכות את החודשיים האלה ולהמתין עד אז?


המילה אחרונה שאני רוצה לומר היא על המשך ההפקרות המוחלטת של גבייה שלא כדין של תשלומים. אנחנו קובעים למשל שבכיתה ה', כמו שמופיע כאן, יהיה התשלום עבור טיול 252 שקלים. אני אומר לכם שבהרבה מאוד מקומות מצפצפים על כל ההוראות האלה. הנה לפני מסמך "להורי תלמידי כיתות ה' שלום. תשלום לטיולים נקבע ל- 252 שקל. מאחר והטיול הוא בן יומיים נבקשכם להוסיף 120 שקל לתלמיד". זה על נייר רשמי של בית ספר. יש לי כאן עשרות דוגמאות נוספות. אנחנו יושבים כאן בוועדה ומתווכחים על כל גרוש, מפרסמים החלטות ובשטח אין שום קשר לבין מה שמופיע בחוזרי מנכ"ל ובהחלטות וועדת החינוך לבין הגבייה שמתקיימת בשטח. בשטח מתקיימת גבייה לא חוקית ואני אומר לכם את זה באחריות, לא נעשה דבר וחצי דבר לטפל באלה שגובים שלא כחוק. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. דפנה הר-אבן מהרשות ההסתדרות לצרכנות.
דפנה הר-אבן
אני רוצה לדבר על נושא ביטוח בריאות השן מאחר שרק לאחרונה הטיפול לילדים הורחב עד גיל עשר. אני חושבת שאת נ- 30 שקלים תחת הכותרת של כיתות ג' וד' צריך לבטל ולמחוק. כמו כן השירות המקיף ניתן עד כיתה ט' ולכן את ה- 30 שקלים שנופלים תחת הכותרת כיתות י' יא' ו- יב' גם כן צריך להוריד ממסגרת הטבלה הזאת.


עוד דבר קטן שלא מאשרים כאן, אבל כנראה שנשמטה בטעות מרכישת שירותים מרצון, הקדם היסודי לא מאושר כאן, אבל לקדם היסודי לפני שנה היה טור של 125 שקל ברכישת שירותים מרצון וכדאי להכניס את זה לטבלה, כנראה שזה נשמט.
שמשון שושני
לא נשמט. אנחנו לא מביאים שירותים מרצון.
דפנה הר-אבן
בסדר, אבל לגבי ביטוח בריאות השן כמו שאמרתי כיתות ג', ד' - - -
שמשון שושני
את אחראית על כך שזה מה שיהיה מ- 1 בספטמבר? אם את אומרת שכן, אנחנו מבטלים מיד.
דפנה הר-אבן
לפי שנאמר זה מתחיל ב- 1 ביולי.
אבי גור
זה לא נכון, זה לא כל הטיפול, תכף יסבירו כאן נציגי משרד הבריאות.
מירב ישראלי
צריך לשים לב שבכל מקרה הגבייה היא רק במקום שהשירות הספציפי הזה ניתן. אי אפשר לגבות אותו אם הוא לא ניתן, זה צריך להיות ברור.
דפנה הר-אבן
הפרדתי בין שני דברים, ראשית הטיפול ניתן, המקיף ניתן עד כיתה ט', יושב כאן דוקטור זוסמן שיכול לפרט, הוא ניתן עד כיתה ט' ולא י' יא' ו-יב', לגבי הג' ד' זה דבר חדש, כמו שהשמטנו לפני שנה את א' ואת ב'.
שמשון שושני
אנחנו מוכנים לבטל כל דבר.
היו"ר אלכס מילר
תודה. אסתי די-נור, מנהלת סל תרבות ארצי, בבקשה.
אסתי די-נור
תודה. אני הייתי רוצה לתת את הדעת על דבר אחד והוא השקיפות של השימוש בכספים של סל תרבות, אין לנו כרגע תלונה על הגביה שכן אנחנו רואים רק חלק קטן מהסכום שמגיע לרכישת מופעים ואין לנו מידע מה קורה עם מה שלא מגיע לסל תרבות. אני חושבת שלפחות להורים צריך להיות איזה דיווח שיעזור לנו. אני רואה שלגבי טיולים למשל כן צריך להגיש תכנית מסודרת על מנת שיהיה מותר לגבות את הסכום. אולי רוצים לתת את הדעת גם על זה? תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. אבנר עורקבי, יושב ראש ארגון אהב"ה.
אבנר עורקבי
אני יושב ראש ארגון אהב"ה, ארגון הנכים המיוחד בישראל, אבל אני גם חובש כובע כהורה לבנות. אני תמים דעים עם דבריו של יצחק קדמן מהרשות הלאומית לשלום הילד. יש לי שאלה, לנו יש הורים שאין להם יכולת לשלם את תשלומי החובה האלה, האם נשלח את הילדים שלנו למערכת החינוך או לא? כלומר אם אני לא יכול לשלם אני לא שולח את הילדים שלי למערכת החינוך. בשנה הבאה שני הילדים שלי לא ילכו למערכת החינוך כי זה מס שמכריחים אותי לשלם ואין לי. זו השאלה שלי שאני מעביר אותה.


אני מבקש מאוד לעכב את ההצבעה על החקיקה כי אולי סוף סוף נזכה, הרי יש לנו את 'חוק חינוך חינם' במדינה, אז שלפחות נקבל את הבשורה הזאת בסוף שנה זו.
היו"ר אלכס מילר
תודה. אתי בנימין, בבקשה.
אתי בנימין
קודם כל, אני רוצה לברך את השר על שהחליט שלא לעלות את תשלומי ההורים בשנה הזאת. אני מודעת בהחלט ללחצים של כל מיני גורמים מסחריים שהפעילו לחץ כן לעלות את תשלומי ההורים במיוחד בנושא הטיולים. יישר כוח להחלטה ועל האומץ לעמוד מול הגורמים האלה ולא לעלות את תשלומי ההורים. יחד עם זאת אני רוצה לומר, כל נושא האכיפה מצד משרד החינוך הוא פשוט מזעזע. יש הרבה בתי ספר, כמו שאמר דוקטור יצחק קדמן, שמצפצפים על ההחלטות של הוועדה הזאת וגובים הרבה יותר ממה שצריך. דוגמה; כיתה ו' תשלום למסיבת סיום, אישור הוועדה הוא על סך 75 שקלים, אני מקבלת פניה מאימא שאומרת לי "דרשו ממני להוסיף עוד 350 שקלים כי עושים את המסיבה בקיבוץ רמת רחל". בפניה שאני פונה למפקחת בית הספר או בכלל למשרד החינוך התשובה "תשמעי, אין מה לעשות, הסכום לא מספיק, זו החלטה של וועד הורים". אני מציע שאם משרד החינוך נותן לנו ההורים לקבל את ההחלטה ולנהל את כל תשלומי הורים, אז אני מבקשת שתהייה שקיפות בכל מה שקשור לתשלומי הורים ושנקבל גם את הדוח הכספי בסוף כל השנה על מה שקורה עם תשלומי הורים, שיפתחו את חשבון הבנק, שיאלצו את מנהלי בית הספר לפתוח חשבון בנק משותף לתשלומי הורים ושיושב ראש וועד הורים בבית הספר ונציג בית הספר ויהיו מורשי חתימה ושייתנו לנו סמכויות ניהול נוספות. לא, אין יש. יש חוזר מנכ"ל אבל בשטח המנהלים לא מקיימים אותו. בשטח מנהלי בתי הספר לא מוכנים לפתוח חשבון בנק כזה - - -
היו"ר אלכס מילר
אם יש לך נתונים צריך להעביר אותם.
אתי בנימין
יש לי נתונים ואני כל הזמן פונה למשרד החינוך ולצערי אני לא מקבלת תשובה על זה.
היו"ר אלכס מילר
את יכולה לפנות פעם אחת אלי?
אתי בנימין
כן, בהחלט.
היו"ר אלכס מילר
תעבירי אלי בבקשה.
אתי בנימין
בשמחה.
היו"ר אלכס מילר
תעבירי אלי רשימה של בתי ספר שלא פותחים ושלא עובדים על פי הנחיות חוזר מנכ"ל, אותם בתי ספר שעוברים על החוק, אני רוצה לקבל את זה.
אתי בנימין
למשל בירושלים אין בכלל חשבונות בנק לתשלומי הורים בהנחיית עיריית ירושלים, בעידוד עיריית ירושלים אין שום חשבון בנק תשלומי הורים בירושלים. נתתי לך עכשיו סתם דוגמה שקרובה אלי, אבל זה קורה בכל הארץ.


דבר נוסף שאני רוצה לומר הוא נושא סל התרבות. כל סוגיית סל התרבות במשרד החינוך היא סוגיה מאוד מאוד מפותחת ומאוד מאוד יפה, לצערי ישנן רשויות שבוחרות לנהל את סל התרבות לבד. אין שום שקיפות ושום מעקב אחר הכספים שנגבים באותן רשויות. מה הסל ומהם השירותים שהילדים שלנו מקבלים מבחינת סל התרבות באותן רשויות. אני חושבת שהגיע הזמן שכל הרשויות תהיינה תחת סל התרבות של משרד החינוך ושתהייה שקיפות מלאה ושיתוף של ההורים באיזה הצגות ובאילו אירועים משתפים את הילדים שלנו.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. סמי עטר, בבקשה.
סמי עטר
אני חבר הנהלה של מנהלי מחלקות חינוך. אני מבקש רק להוסיף למה שנחום חופרי אמר, ישנו מנגנון הנחה להורים שידם אינן משגת לשלם את תשלומי הורים. בהמלצת גורמי הרווחה ברשויות, ישנן רשויות שעוזרות לאותם הורים שידם אינה משגת לתשלומי החובה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. חבר הכנסת רונית תירוש, בבקשה.
רונית תירוש
אני לא יודעת מה נאמר כאן ולכן אני מתנצלת אם אני חוזרת על דברים, אבל אני אצמצם את דבריי לנקודה אחת. יש תופעה שהייתה גם בזמני, הנושא של אכיפה של משרד החינוך הוא מאוד בעייתי, אני לא יודעת איך היום משתלטים עליו. בזמנו הקדשתי לנושא הרבה מאוד אבל תמיד היו פרצות שאפשרו להורים לחרוג מהגבייה שמשרד החינוך אישר גם שמחשבנו את הנושא, גם כשפרסמנו אותו בעיתונים. את הטבלה הזאת היינו מפרסמים בעיתונים כדי שכל הורה יהיה מודע למה הוא מחויב ולמה לא, עדיין מצאו פרצות ודרכים לעקוף. אחת הדרכים הנפוצות היתה באמצעות וועדי הורים ואז כולם כאילו טמנו את ראשם בחול, החל ממנהלת בית הספר, דרך רכזת השכבה שלעיתים היו מעוניינים במסיבה יותר אטרקטיבית.


אני רוצה להוסיף על זה איזו מגמה נפשעת בעיניי, אני במזל טוב חיתנתי את הבן והסתבר שהמעצבות למיניהן שלוקחות הון עתק לשמלות כלה, מסתבר שבאותה נשימה הן גם מעצבות שמלות עבור בוגרות יב', אבל לא רק יב' אפילו ט' ואפילו ו' –במעברים. אני בשוק, אני רק רוצה לשבר את האוזן, לכלה זה עולה סביב 11,000-12,000 שקל, לבוגרת ו' ט' או יב' זה 4,000 שקל. תשמעו אנחנו פשטנו את הרגל מבחינה ערכית. אני לא סתם ממציאה, אני לא מנפחת, אני מדייקת במה שאני אומרת. אני הייתי בשוק. לא יכול להיות ואני לא יודעת איך מתמודדים עם זה, אני לא מקנא במשרד החינוך. לדעתי המשרד כן צריך לתת את דעתו באמצעות המנהלים, בדבר הזה אני מרחמת על האימהות. אימא אחת תעמוד על המשמרת ותאמר לא, אבל החברה כן תוציא את התשלום וזה מוציא את העיניים ואת הדעת. רבותי, השתגענו. אני זוכרת שאני גיחכתי אל מול הנשפים שהיו בארצות הברית בה נהוגים ועדיין נהוגים - הנשפים, הבנים רכשו טקסידו, הבנות שכרו שמלות. רבותי, אנחנו לא רחוקים מזה, אולי בגלל טלוויזיה, אולי בגלל האינטרנט, איני יודעת מה קירב אותנו לתרבות הנוראית הזאת, אבל צריך לעשות סוף לעניין הזה. אני באמת לא יודעת להציע איך. הדרך היחידה שאני רואה לנגד עיניי הם מנהלי בתי הספר, אל תתנו את ידכם לכך.
נחום חופרי
הם לא נותנים, אין לזה קשר למסיבות סיום, רונית את יודעת את זה.
רונית תירוש
אני לא יודעת. איך אני יודעת?
נחום חופרי
טקסי הסיום האלה נערכים בנפרד ממסיבות הסיום.
רונית תירוש
דרך ועדי ההורים.
נחום חופרי
גם לא דרך ועדי ההורים, תמיד זה בנפרד,
זה לא קורה בבית הספר. אגב, אני שלמתי לבתי הרבה פחות כסף לשמלה.
היו"ר אלכס מילר
הויכוח על השמלה חשוב מאוד, אבל בתשלומי הורים - - -
רונית תירוש
זה עדיין הורים שמשלמים וזה עדיין באותה נשימה וזה על אותם מופעים ועל אותם טקסים. זו אותה גברת בשינוי אדרת. באותה מידה אני מתקשה לראות איך מנהל בית ספר יאמר לתלמיד שהכה כמעט למוות ילד אחר בשעות אחר הצהריים שלא במסגרת בית הספר, שיגיד זה לא במסגרת בית הספר. בכל זאת אני רואה מנהלים שמטפלים וכן רואים שזו האחריות שלהם מבחינת החינוך הערכי. לכך אני לזה מכוונת, מבחינת החינוך הערכי של הבזבזנות הזאת, הראוותנות הזאת שזה דבר שהוא נושא ערכי וחינוכי. לכן אני חושבת שבעניין הזה אתם חייבים להושיט יד ולסייע למשרד החינוך שידו קצרה מלגעת בכל מקרה ומקרה כי זה אין סוף מקרים. כשאתם מעלימים עין או אומרים שזה לא בתחום האחריות שלכם, לא בשעות שלכם ולא בשעות שלכם – על זה בוכה הנביא.
היו"ר אלכס מילר
תודה גברתי. משרד הבריאות שלמה זוסמן בבקשה.
שלמה זוסמן
אני רוצה לאשר ולתמוך בדברים שנאמרו על ידי הגברת. בשעה טובה מה- 1 ביולי טיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות עלה מגיל שמונה לגיל עשר. לכן אנחנו בהחלט סבורים שאין מקום לגבות את האגרה עד גיל עשר מאחר שהשירותים האלה ניתנים כבר היום במסגרת סל הבריאות.


לגבי כיתות י' יא' ו-יב' השירות לא ניתן בשום מקום בארץ ולכן למעשה זה רשום פה, אבל האגרה לא ניגבת כי השירות לא ניתן.
היו"ר אלכס מילר
סליחה, יש לנו כאן תיקון.
מירב ישראלי
זה אומר בעצם שביטוח בריאות שן מקיף, ג' ו-ד' ימחק בסכום של 30 שקלים ואותו דבר י' יא' ו- יב'. זה התיקון.
היו"ר אלכס מילר
כבר הורדנו את הסכום ב- 30 שקל.
שמשון שושני
אין לנו בעיה, אנחנו צריכים לשמוע את ההצהרה של משרד הבריאות שהצהיר בוועדה. אנחנו מכירים בדיוק את ההצהרה. כאן יש הצהרה ומחויבות.
היו"ר אלכס מילר
יש עוד הצהרות.
שמשון שושני
אנחנו מברכים על הצהרות כאלה.
היו"ר אלכס מילר
יש לנו תיקון.
אבי גור
אפשר להתייחס לנושא הזה ספציפית?
היו"ר אלכס מילר
בבקשה.
אבי גור
אנחנו הלכנו נגד משרד הבריאות לבג"צ בנושא הזה שבזכותו התקציב, השירות של בריאות השן של ביטוח המקיף, גדל מעשרה לשלושים. מספר המרפאות שנותנות היום שירות ברשויות המקומיות עלה מ- 53 לסביבות 100. הסל שנותן הטיפול של טיפולי שיניים, זה גם דבר שאני מאוד פעיל בו, דיברנו עם סגן השר ליצמן, הסל הזה לא מכסה את כל מה שהמרפאות האלה נותנות כרגע לנזקקים. נכון שיהיה אפשר לעשות חשיבה.
היו"ר אלכס מילר
זה נושא לוועדת הבריאות. תודה. בבקשה, דוקטור אריה לוקר.
אריה לוקר
תודה. התפקיד שלי הוא יושב ראש התאגדות המנהלים. כשאני יושב כאן ויש כאן גם חברי כנסת שהיו במערכת החינוך ושומעים שתשלומי הורים והפעילות באמצעות תשלומי הורים היא רעה חולה, זה פשוט פוגע באחת הפעילויות היפות במערכת משרד החינוך. ללא הפעילות של תשלומי הורים הילדים היו סובלים כי הם לא היו מקבלים שום דבר בבית. חבל לי לשבת פה ולשמוע מילה כזאת.
רונית תירוש
מותר לי קריאת ביניים? זה לא נגד לתת, הוא הזכיר את אלה שהם חברי כנסת והיו במערכת החינוך. אנחנו לא נגד לתת, אנחנו בעד צניעות. זה חלק מחינוך.
אריה לוקר
אין ויכוח על זה. אני לא התכוונתי לנקודה הספציפית כי קשה לנו להשתלט, יש את הלחץ החברתי גם של ההורים, כאן יש וועדי הורים שצריכים להיות שותפים למה שאת מציע.


באשר להצעה. גם משרד החינוך יודע היטב שיש שחיקה בסעיף הטיולים, היו כאן תוספות של עלויות שמקשות לנו לתפקד ללא התוספת שהיתה צריכה להיות כאן. כולנו יודעים שסל תרבות כבר שנים לא שונה וגם חבר הכנסת זבולון אורלב בישיבה הקודמת ידע, גם וועדת החינוך של הכנסת בדקה ויודעת שיש שחיקה בנושא סל תרבות וקשה לנו לתפקד ללא התקציבים האלה.


אני כן רוצה לברך ולהודות למשרד החינוך שהשנה כל נושא המלגות עבד בצורה יפה מאוד, הדברים הועברו לבתי הספר בזמן והתלמידים שהיו זכאים לקבל את המלגות קיבלו את הזיכוי. אני מצטרף לבקשה של נחום חופרי ממרכז השלטון המקומי בהחלט להגדיל את סכום המלגות.


באשר לוועדות שימוע למנהלים, הרבה מאוד מנהלים הוזמנו השנה לוועדת שימוע, התחושה היתה קשה ולא נעימה. אנחנו המנהלים לא מרגישים אשמים במה שקורה ואני חושב שהעניין שפוגעים במנהל בית הספר שאת נשמתו משקיע בפעילות החינוכית, את הדרך הזאת שבה שמים אותו במרכז החץ, הדרך היא לא נכונה. כולנו יודעים, נמצאים כאן יועצים משפטיים, שתפקיד וועדת החינוך של הכנסת הוא לדון בתשלומי חובה בלבד.
מירב ישראל
לא, טעות. יש פסק דין של בית המשפט העליון שאומר שזה גם חובה וגם רשות. אני יכולה להראות לך את פסק הדין.
אריה לוקר
בסדר, כמה שאני יודע, לא מכיר את הדבר הזה, אני יודע שהתפקיד הזה למעט תשלומי חובה. אני לא יודע ממתי הדבר הזה.
מירב ישראלי
היתה עתירה של ארגון הורים ארצי לפני מספר שנים ונקבע. אני אומר אולי לפרוטוקול. שאת תשלומי החובה והרשות אנחנו מאשרים, תל"ן (תשלומים נוספים) ורצון לא מאשרים.
זבולון אורלב
אבל מביאים לידיעת הוועדה.
מירב ישראלי
אנחנו גם עוקבים אחרי זה במסגרת תפקיד הפיקוח של הוועדה על הרשות המבצעת.
אריה לוקר
אני מקווה מאוד שנושא תשלומי הורים לא יעבור למוסד לביטוח לאומי כי גורלו יהיה כגורל ספרי עיון, כגורל שכפול ושכל הכספים האלה מבתי הספר נעלמו. אנחנו מנהלי בתי הספר מוכנים שכולם יהיו שותפים. תלמיד שמגיע ממשפחה שלא מסוגלת יקבל את העזרה, אבל אסור לנו לפגוע בדבר היפה שהוא הפעילות החינוכית חברתית בבית הספר. תודה.
היו"ר אלכס מילר
החברה להגנת הטבע, ארז קמה, בבקשה.
ארז קמה
אני מהחברה להגנת הטבע. אנחנו רואים בשנים האחרונות שמספר התלמידים שיוצאים לטיולים הולך ומתמעט. אחת הסיבות העיקריות היא חוסר היכולת לעמוד בעלות הכלכלית הכבדה. אני רואה כאן את ההצעה לתשלומי הורים ואני יודע מה קורה בשטח. קיבלנו כבר הצעות מחיר גם לקיץ הזה וגם לשנה הבאה, יש הפרשים של עשרות שקלים לתלמיד ליום שזה מתבטא בסכומים גדולים מאוד וקשה להבין איך יצאו לטיולים בשנה הבאה. אנחנו מאמינים וחושבים שלהכיר את הארץ וידיעת הארץ זה משהו שהוא תנאי ממשי לקיומנו כאן.


אנחנו לא בהכרח מציעים לעלות מיד את תשלומי הורים כי אני באמת מאמין שהורים לא יכולים לעמוד בזה. זה פשוט מחיר שאי אפשר לעמוד בו. צריך לחשוב על דרכים יצירתיות ולמשרד או לוועדה יש חלק בזה, למשל אם היה אפשר שחוזר מנכ"ל יאפשר או שישנה במשא ומתן שהכניסה לאתרי רשות שמורות הטבע תהיה כניסה חינם לכל האתרים כולם. אלו אתרים ערכיים ולא אתרי בילוי - - -
רונית תירוש
חוזר מנכ"ל חינם אומר שהמשרד ישלם לכם?
ארז קמה
זה אומר שיחליטו, אנחנו לא רשות שמורות הטבע, אנחנו החברה להגנת הטבע. לנו אין אתרים והאתרים הם של רשות שמורות הטבע ולא שלנו, מצדה, גמלה, עיר דויד בירושלים הם שאני חושב שכל תלמיד במדינת ישראל צריך להיכנס לשם וחייב להיכנס לשם ולא יתכן שלמי שאין את הכסף לא יהיה בגמלה או לא יהיה בירושלים אף פעם. מבינים היטב את המשמעות. למשל אבטחה, היום אבטחה זה דבר שבלתי אפשרי לצאת לטיולים בלעדיו, האבטחה היא במחיר יקר ואפשר להגיד אפילו מחיר מטורף. אפשר להחזיר את לווי ההורים לפחות בכיתות הנמוכות ולא יקרה כלום אם הורים יצאו וילוו את הילדים. אבטחה הפכה כבר להיות רכיב שהוא יקר יותר מהדרכה.


הייתי מציע לבדוק את הרכיבים ולראות איך מצמצמים ברכיבים ואיך מאפשרים במחיר הזה לצאת לטיול. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. אורית פוגל, בבקשה.
אורית פוגל-שפרן
אני המנכ"ל תזמורת סינפונט רעננה, אני רוצה לדבר על הנושא של התרבות, על נושא סל התרבות ועל תרבות באופן כללי. נוצר מצב משמח מצד אחד וכואב מצד שני, ישנה התפתחות עצומה בנושא של התכניות, בתכניות התרבות בארץ וההכנה של הילדים, בתכניות המבונות הן בסל התרבות והן במסגרות אחרות. אנחנו רואים את התוצאות של זה. ישנן הרבה מאוד תכניות שנעשות, אני כמובן יכולה לדבר על התזמורות, תכניות כמו "מפתח בפילהרמונית" או "בפעמה" אצלנו שנעשות מגן הילדים ועד התיכון. אנחנו רואים את התוצאות המבורכות של זה עד כדי שהיום ברעננה באיזה פיילוט חינוכי אנחנו נכנסים לתעודת בגרות חינוכית של מנהיגות חברתית בנושא של תרבות. הילדים מבינים כמה תרבות היא חלק מכישורי החיים שלהם. להגיע למצב של כל מה שמסביב ולאו דווקא ברעננה אלא במקומות אחרים. ההסעות וכל היתר עולה לפעמים יותר מאשר התרבות. להגיע למצב שילדים לא יוכלו להיחשף אפילו למינימום הזה, זה עוול גדול מאוד. אסור שזה ירד מסדר היום כי בלי סל תרבות ובלי שזה יהיה בתוך תשלומי ההורים אני חוששת שזה לא יגיע וולונטרית. אנחנו נמצא ילדים שמגן ילדים ועד יב' לא יראו פעם בחייהם קונצרט או פעם אחת בחייהם הצגה ואנחנו לא יודעים אם הם יגיעו לזה בשלב מאוחר יותר. אני לא חושבת שצריך להרחיב על החשיבות של הדברים.
היו"ר אלכס מילר
תודה. נועם עזרא, בבקשה.
נועם עזרא
אני רוצה להעיר הערה על נושא תשלומים בממ"ד (ממלכתי דתי), בבתי ספר הממלכתיים דתיים הגבייה, אני רואה את הדפים האלה וזה מצחיק אותי כי ממני מבקשים 12,000 שקל 14,000 שקל, 16,000 שקל ללא הסעות, ללא מזון, ללא השאלת ספרים – רק שכר לימוד. איך זה נוצר? האדון המנכ"ל חתם על חוזר מנכ"ל שבעצם הופך את הדיון פה לעקר, בעצם יש היום חוזר מנכ"ל שלא מופיע פה, לפי דעתי בניגוד לחוק ובניגוד לפסיקת בג"צ, שמתיר לבתי ספר ממלכתיים דתיים לגבות כאוות נפשם, זה עומד על 6,000 שקל וממני לוקחים 12,000 שקל. זה לא מופיע כאן, אף אחד לא יודע על מה, אף גם לא יודע כמה כסף הם מקבלים מהממשלה. זאת אומרת, שיש סעיף מהתקופה שרונית תירוש היתה מנכ"לית שהיה כסף היסטורי במשרד הדתות והוא הועבר למשרד החינוך. מינית אז את וועדת רינסקי לחלק את הכסף לבתי ספר. אני מנסה כבר ארבע שנים לדעת אם בתי הספר של הילדים שלי מקבלים את הכסף הזה, בכמה כסף אני לא יודע, כל הזמן חסר כסף ומבקשים ממני את הכסף. בעצם הסעיף, יש לי פה תל"ן ויש לי פה קניית שירותים מרצון, זה לא שייך לא לתל"ן ולא לקניית שירותים מרצון. זה משהו עלום שהמנכ"ל אמר להם חבר'ה אתם כל בתי הספר שזוכים באות ג' יכולים לגבות עוד 6,000 שקל. אף אחד לא יודע על מה, אף אחד לא יודע אם זה בכלל חוקי. אני ועורך דין ישראלי ניסינו לקבל תשובה על מה זה נסמך, המשרד היקר הזה עדיין לא החזיר לנו תשובה אם זה בכלל חוקי, כלומר על מה נשען התשלום הזה. נכון שהמנכ"ל חתם על חוזר מנכ"ל, אבל האם יש לו סמכות לבקש ממני עוד כסף?


הבעיה עמוקה יותר כי בתי הספר שעליהם אנחנו מדברים, כמעט רובם מנהלים עמותות פרטיות והם מבקשים מאיתנו סכומים אדירים. זה בסדר שהם עמותות פרטיות כאשר יש לי אלטרנטיבה, אבל בעיר כמו ירושלים, עיר קטנה עם איזה שלושה תלמידים בעיר הזאת, כל בתי הספר הופרטו. היום הילדה שלי מגיעה לכיתה ט' אין לה בית ספר של משרד החינוך, היא הולכת לבית ספר פרטי או סמי-פרטי, משהו כזה מעורפל שאף אחד לא יודע מה פרטי ומה לא פרטי, מאחר ואין לה בית ספר ממלכתי, אין לה בית ספר ממשלתי. מדינת ישראל היא רק ירושלים ולא מפעילה בכלל חטיבת ביניים ותיכון בירושלים בסקטור הדתי. אוטומטית אומרים לי ללכת לבית ספר אליטיסטי, מה זה בית ספר אליטיסטי שאני משלם 15,000 שקל? מה עושים עם זה? יש לי ארבעה ילדים, שניים עדיין במערכת החינוך, שניים ברוך ה' סיימו. עבור ארבעה ילדים שילמתי 5,400 שקל בחודש עבור שכר לימוד, בחודש לא בשנה ! אני רואה כאן 1,000 שקל, 800 שקל, אתם צוחקים עלי? אני משלם פי עשר מזה.
רונית תירוש
חייבים לעשות משהו עם זה.
נועם עזרא
אני מכיר הורים, אני בא ממ"ד ואין לי בעיה שהורים לילדים אתיופים וילדים אחרים הולכים לבית ספר חילוני, זה בסדר, אין לי בעיה עם החינוך החילוני, יש לי בעיה כאשר שאבא של ילד חובש כיפה ואימא שלו עם כיסוי ראש הולך לבית ספר חילוני כי האימא אומרת "אין לי כסף לשלם לבית הספר" אמרתי לה "תבקשי הנחה" היא עונה לי "לאן אני בכלל אלך, מי ייתן לי להיכנס". אני יודע, ומי שמכיר אותי מכיר את הסיפור הזה, הדרך הזאת היא דרך לסנן את ההורים, זאת אומרת בודקים, גם כך יש מבחני קבלה, אבל המבחן הכי חשוב הוא צבע כרטיס האשראי של ההורים. הורה שאין לו מאסטר קארד זהב לא נכנס לבית הספר הזה. אני הייתי בבתי ספר ואני חושב, מי שמכיר אותי יודע כשהתחלתי את הפעילות שלי בארגוני הורים, ישבתי בוועד הורים של ממ"ד ואמרו שאפשר להוריד את תשלומי ההורים, אדון שושני אתה תקשיב לזה, ההורים קמו ואמרו לא, אם נוריד את תשלומי ההורים יבואו הילדים האתיופים מהקטמונים" הם אמרו שהם ישאירו את התשלום למרות שהיו כמה מיליונים בקופה.


זה נושא שחייבים לבדוק אותו, את החוקיות שלו ואם בכלל מותר לכם לגבות את זה. זה שהמנכ"ל כתב חוזר זה לא אומר שמותר לכם. לדעתי הגבייה עדיין היא לא חוקית, לא מופיעה בחוק.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה.
רונית תירוש
אדוני היושב ראש מתכוון לדון בנושא של הממ"ד והתשלומים שהם גובים?
היו"ר אלכס מילר
יש לנו וועדת משנה בוועדת חינוך, בנושא של הממלכתי דתי.
רונית תירוש
מי עומד בראשה?
היו"ר אלכס מילר
זבולון אורלב.
היו"ר אלכס מילר
היא מתכנסת פעם בחודש. בנושא התשלומים מרצון, אנחנו דנים כל הזמן ועל התשלומים הנוספים קיימנו ישיבות רבות.
רונית תירוש
בכל נושא תשלומי היתר בחינוך הדתי נולד בתקופת שלטון המפד"ל במשרד החינוך. אני אגיד ואני אומר את זה. רבותי, לא נותנים לחתול לשמור על השמנת.
היו"ר אלכס מילר
לדעתי הבעיה כאן היא קודם כל שחוזרי המנכ"ל שיוצאים ממשרד החינוך, לא אין יותר את הכוח והסבלנות לדבר שוב שוב על כך שעל חוזרי המנכ"ל שיוצאים אין מי שיאכוף אותם. בכל פעם שאני מקיים כאן ישיבה הנושא הזה עולה. מצפצפים על החוזר ועל כל דבר, פיקוח המזון, על תשלומי הורים, על הסעות, על בטיחות, על הכול, על הטיולים.
רונית תירוש
אבל התשלומים לוועדה יש מנדט לאשר, לוועדה יש מנדט לאשר ובלי אישור שלנו - - -
היו"ר אלכס מילר
חברת הכנסת רונית תירוש, יושב כאן יושב ראש הפורום המינהלי ואומר "מה פתאום מזמינים אותנו לשימוע, מה פתאום שאנחנו נעמוד בתרחיש הזה". אני הצעתי כבר למשרד החינוך, אם אתם רוצים להצטרף חברי הכנסת אתם מוזמנים להצטרף, אמרתי שכל עוד לא יהיה חוק שמטיל אחריות אישית על מנהל בית הספר לביצוע חוזרי המנכ"ל לא יעזור דבר. יהיו כאלה שיעשו את מה שהם צריכים לעשות ויהיו כאלה שימצאו את הפרצה לעבור על החוזרים ואז נמשיך לשבת כאן ולדבר. כל עוד לא תהיה אחריות אישית, כל עוד בסופו של דבר זה יסתיים במסגרת ועדת שימוע או במסגרת הענישה קולקטיבית של הילדים על ידי סגירת בית הספר.
רונית תירוש
מי מפיל לך את החוק הזה?
היו"ר אלכס מילר
לא מפיל, אני במשא ומתן גם עם משרד החינוך למצוא דרך איך להתקדם עם החוק הזה.
נחום חופרי
אדוני היושב ראש אני חושב שהרעה החולה הזאת - - -
היו"ר אלכס מילר
תקשיב. לא רק כשאני מדבר אלא בכלל כשאנשים מדברים ושנכנסים לדבריהם זה מפריע ראשית לפרוטוקול ואם ירצו אחר להבין למה אני התכוונתי בתשובתי אליך אף אחד לא יבין מה שאלת כי השאלה לא נקלטה בפרוטוקול. שנית, סבלנות ותרבות בדיון. יש לך הערה? –אני אסיים ותבקש להגיב, אני אתן כי יש לנו עוד זמן. כרגע אני מנהל דיאלוג עם חברת הכנסת רונית תירוש היות והיא מכירה את המערכת ומאחר והיא נוכחת כאן בכל ישיבה שקשורה לנושא הזה, חשוב לנו לקיים את השיח כדי שאולי נמצא את הדרך.


לדעתי, הכסף שאנחנו מאשרים אינו הבעיה הגדולה. כמו שציינו כאן הבעיה הגדולה, גם קיימנו כאן ישיבות ושמענו שגובים 12,00-14,000 שקל ויש ילדים שהם בכלל קשורים לחינוך המיוחד שבו אין בכלל אפילו את הבררה, זה לא עניין של החינוך הממלכתי או הממלכתי דתי. בחינוך המיוחד לחלק מהאנשים אין פתרון ויש להם מספר ילדים שם. היום זאת אחת מהבעיות הקשות שצריך למצוא לה בפתרון. הבעיות האלה הן באחריות משרד החינוך. כל חוזרי המנכ"ל למיניהם שיוצאים ללא הטלת אחריות אישית של האחראי לביצועם זה לא יעבוד ותמיד תמצאו דרך לוועדת שימוע וזה ידחה משנה לשנה ואז יתחלף השר, יתחלף המנגנון והפיקוח והכול יחזור על עצמו.


בשלב זה, מטרתנו היא שבכל מה שקשור לתשלומי הורים לסיים את הסאגה הזאת השנה במסגרת ועדת המנכ"ל ובמסגרת החקיקה שאנחנו מקדמים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו פותרים את בעיית תשלומי הרצון ואת התשלומים הנוספים.


אגב אדוני המנכ"ל, הבטחת שתתקיים איזו בדיקה לפתרון העניין של ביצוע ויישום חוזרי המנכ"ל. תתנו את המענה לצרכים המיוחדים, תחייבו את מנגנון המלגות ושלא תהייה הפקרות שלא כל אחד יגבה מה שנראה לו ועושה רגולציה וסינון. מצב זה מביא אותנו להפרטה סמויה של מערכת החינוך על ידי המערכת. לא יתכן שנהיה במצב שיגבו תשלומים מאוד גובהים ויש הורים שידם משגת לשלם ויש הורים שידם לא משגת וילדיהם נפלטים. אתם אגב עושים פעילות שאמורה לפתור את הבעיה למשל בפתיחת אזורי רישום כפיילוט בתוך הערים - - -
שמשון שושני
על פי ההחלטה של - - -
היו"ר אלכס מילר
נכון, אבל מצד שני כשאתה פותח אזור רישום ולכאורה אתה כבר נותן לילד להיכנס לבית הספר בעיר שלו אז באים וגובים ממנו סכומים שהוא לא יכול לשלם. מה עשינו פה?
רונית תירוש
סוגרים לו את האזור.
היו"ר אלכס מילר
נכון, מצד שני שסוגרים לו . צריך למצוא את הדרך להגבלה או שתעבירו את זה לוועדת חינוך. אם תעבירו את תשלומי הרצון ותשלומים נוספים לוועדת החינוך גם זו תהיה חלק מהדרך של הפתרון. אז אנחנו נחייב שתהיינה סנקציות משמעותיות על כל מי שיעבור על ההחלטות של המערכת. אם רוצים חוק חינוך חינם אז שיהיה חוק חינוך חינם וכמובן שצריך להתחשב בצרכים ולכל דבר יהיה אישור.
מיכל ברמן
אני אימא של ילדה אוטיסטית מבית ספר גיל בתל אביב. אני דיברתי בוועדה הקודמת בנושא התזונה על איכות המזון ואני רוצה לדבר ולהדגיש כאן על התשלומים. אנחנו מקבלים עבור ילד ליום הזנה, ילד שיוצא מהבית בשעה 06:30 כי הוא בהסעות, וחוזר הביתה בשעה 17:30-18:00 11 שקלים ליום עבורהזנה. אני מדברת על ילדים מתבגרים אוטיסטיים שלומדים בבית הספר עד גיל 21. אי אפשר ב- 11 שקלים לקנות שום דבר שמזין, בשרי או כל דבר אחר אלא אם אנחנו מקטינים להם מאוד את המנה - זה מה שאנחנו עושים היום. אנחנו קונים להם מזון שמתאים לגילאים מאוד צעירים כדי שתהיה להם איזו מנת מזון.


אני רוצה לציין שוב שהילדים שלנו הם ילדים שרובם עם תרופות כי הם צריכים לקחת תרופות. התרופות האלה מגבירות תאבון והילדים האלה זקוקים לעוד אוכל. אני רוצה לציין שהילדים שלנו הם ילדים שזקוקים לאוכל בריא מכיוון שכל דפוסי חייהם אינם רגילים, אלו לא ילדים רגילים שמשחקים כדורגל בחצר. 11 שקלים זה לא סכום שיכול להזין נער בן 18-20 יום שלם - זו ההזנה שלהם. אני מאוד מבקשת שתעזרו לנו ההורים. אני רוצה לסיים את דברי, לא לעבור על החוק כי אנחנו ההורים לוקחים את החוק לידנו כי אין לנו בררה, אנחנו לא נשאיר את הילדים שלנו רעבים.
יהודה סקר
תודה אדוני היושב ראש. אני מוועד ההורים האמיתי כבר עשרים שנה. כתבתי מכתב לשר החינוך, לפני כשנה היה דיון בבית המשפט- - -
היו"ר אלכס מילר
סליחה, אני לא נכנס לעניין תפקידים.
יהודה סקר
יש כאן תשובה של מנכ"ל משרד החינוך לפנייתי לשר "מה לך כי תלין על משרד החינוך?" אדוני המנכ"ל, יש כאן מכתב של המנהל המיוחד, סביב השולחן הזה יושבים שניים שמפריעים לי לקיים את הבחירות.
היו"ר אלכס מילר
מה זה קשור לנושא הדיון?
יהודה סקר
סליחה אדוני, זה קשור לתשלומי הורים. עלתה כאן הבעיה שיש מיליוני שקלים. אני קיבלתי תשובה כבר לפני ארבע שנים שלמשרד החינוך אין מיליון שקל חוב, יש לו שני מיליון שקל חוב. אני מצטרף לשאלתו של מר יצחק קדמן "איפה הכסף הזה?" תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
המנכ"ל רשם את זה והוא יתייחס. אדוני המנכ"ל בבקשה. אחרי דברייך נעבור להצבעה.
שמשון שושני
תודה אדוני היושב ראש. קודם כל אני רוצה להדגיש בעניין המלגות, לשאלתך. שר החינוך גדעון סער הגדיל את בסיס התקציב המלגות ולא באופן חד פעמי אלא בבסיס התקציב משנת הלימודים תשע"א מ- 20 מיליון שקל ל- 55 מיליון שקל.
היו"ר אלכס מילר
בבסיס תקציב משרד החינוך, לא חד פעמי, בבסיס. מ- 20 מיליון שקל ל- 55 מיליון שקל. גידול של 35 מיליון שקל. זה לשאלתך בעניין המלגות והמשוב ששמעת כאן מיושב ראש ארגון המנהלים אומר שבסך הכול המנגנון עבד פחות או יותר כמו שצריך.
היו"ר אלכס מילר
זאת אומרת שזה יהיה גם בשנה הקרובה.
שמשון שושני
זה יהיה גם בשנה הקרובה. לכן אני אומר שזה בבסיס - - -
היו"ר אלכס מילר
התקציב הוא לשנתיים ולכן זה לשנתיים הקרובות.
שמשון שושני
לכן אמרתי בבסיס התקציב. הדגשתי שזה בבסיס תקציב משרד החינוך. אם יהיה משהו אחר זה יהיה משהו אחר.


אכיפת תשלומי הורים – צדקה חברת הכנסת רונית תירוש שהיתה גם מנכ"לית וגם מנהלת ומכירה את המערכת, שהנושא של אכיפה הוא קשה בצורה בלתי רגילה ולא דווקא בגלל מנהלי בתי הספר אלא גם בגלל וועדי ההורים בבתי הספר וקבוצות הורים המעוניינות ברמת שירות גובהה יותר. רמת השירות הגבוהה יותר שההורים האלה גורמת שההורים פותחים לעצמם חשבון, מנהלים אותו בידיעה או שלא בידיעה מנהל בית הספר, לכן הנושא קשה. ההורים אינם מבחינים מה שוועד הורים במוסד מסוים גובה מהתלמידים ומייחסים את זה לבית הספר. לפעמים יש שיתוף פעולה בין מנהלים מסוימים בבתי הספר.


החינוך הממלכתי דתי – אני רוצה לומר שאני מכיר שעות תל"ן והן קיימות בחוזר המנכ"ל בצורה מאוד מאוד מפורשת לתגבור החינוך התורני. אף אחד לא צריך למסור דין וחשבון על מה, איך ואיפה. יש חוזר מנכ"ל שמדבר על שעות תל"ן, שעות התל"ן בחינוך הממלכתי דתי הן שעות רבות ואת זה מותר להם לגבות - - -
נועם עזרא
חובה שלהם.
שמשון שושני
איזה חובה? רשות. תכנית לימודים נוספת אם היא מתקיימת בשעות הלימודים הרגילות אז כל התלמידים צריכים להשתתף, אם היא מתקיימת בסיום יום הלימודים אותם הורים שמעוניינים בתגבור התורני משתתפים ומשלמים.
רונית תירוש
אדוני המנכ"ל, אין מגבלה בעלות?
שמשון שושני
יש מגבלה של שעות לימוד בתל"ן. בחינוך הממלכתי דתי, למיטב זכרוני, זה מגיע ל -14 שעות. לתורני הגבלנו את הגביה ל- 5,000 שקלים רק עבור הלימוד עצמו, כלומר 14 שעות הלימוד.
מירב ישראלי
זה רשות, זאת לא חובה.
יהודה סקר
הבעיה שגובים את זה כחובה, זאת הבעיה. את לא נרשמת לבית הספר מבלי שאת חותמת על האישור הזה.
שמשון שושני
חשבונות הבנקים שמתנהלים – מי שמנהל ופותח חשבון בנקים לכספי ההורים זאת הרשות המקומית, משרד החינוך אינו פותח חשבונות, החשבונות ברובם גם מתנהלים על ידי הרשות המקומית. ועד הורים ארצי לא קיבל שום אגורה, גם לא גבו משנת 2006 מבתי הספר.


משנת 2006 לא גבו מההורים ולא העבירו. משרד החינוך על פי החלטת בית המשפט בחר מנהל מיוחד והעביר סכום כדי לאפשר שינוי בתקנון של ועד הורים ארצי וקיום בחירות בצורה מסודרת לוועד ההורים הארצי. הבקשה כאן היא מתוך הנחה שאם ייבחר אחרי קיום בחירות מסודרות ועד הורים ארצי, בתחילת שנת הלימודים הוא יהיה זכאי למה שהיה זכאי.
מירב ישראלי
זאת אומרת שהכסף לא יועבר כל עוד לא יהיה ועד.
שמשון שושני
נכון. אלו לדעתי ההערות המרכזיות, תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
לא התייחסת לבקשתי, בכל מה שקשור לטופס שההורים מקבלים לתשלום. הפרדה בין תשלומי חובה ושכל מה שהוא רשות יהיה מובן.
שמשון שושני
אני חושב אדוני היושב ראש שזה דבר מובן מאליו. הנחיות כאלה קיימות - - -
היו"ר אלכס מילר
לדוגמה כל הנושא של השאלת ספרים, זה דבר שאתם מתחילים רק כעת - - -
שמשון שושני
י', יא' יב'.
היו"ר אלכס מילר
כל עוד צריכים לגבות ההורים צריכים לדעת מהו תשלום חובה ומהו רשות, אנחנו מבקשים שזה יצוין בנפרד ולא כחבילה אחת. אנחנו נבדוק אם זה נעשה.
יצחק קדמן
חזור המנכ"ל דורש את זה, זה לא מבוצע.
היו"ר אלכס מילר
זה פשוט מאוד. ברגע שאני אקבל טפסים ואני אראה שהסכום הזה מופיע כחבילה אחת והתשלומים לא מפורטים, חבל על הזמן. חבל על הזמן. אם אתם מתחייבים כאן אני מבקש שתבדקו את הזה.


גברתי היועצת המשפטית, אנא.
אתי בנימין
סליחה, לא קיבלתי התייחסות מהמנכ"ל לגבי סל תרבות.
היו"ר אלכס מילר
סליחה. גברתי היועצת המשפטית, בבקשה.
מירב ישראלי
ההצבעה היא על הטבלה שמופיעה בפניכם. בעקבות הדיון שירד ביטוח בריאות השן – שירות מקיף, בעקבות המידע שהתקבל כאן ממשרד הבריאות ירדה הגבייה בכיתות ג' ד' ובכיתות י', יא' ו-יב'. ההצבעה בעצם על הטבלה בלי הסעיפים האלה - - -
היו"ר אלכס מילר
פחות 30 שקל.
מירב ישראלי
אותה טבלה כמו בשנה שעברה, למעט שבהשאלת ספרי לימוד, יש תוספת לגבי י' עד יב'.
היו"ר אלכס מילר
40 שקל.
מירב ישראלי
290 נוספים לגבי יום טיול נוסף באזור הדרום בתוספת כפי שהמנכ"ל אמר קודם לכן.
היו"ר אלכס מילר
זהו? זאת הראשונה. חבריי חברי הכנסת אני מעלה את תשלומי ההורים להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנע - 1

ההצעה אושרה.
אנסטסיה מיכאלי
אני נמנעת, אפשר לציין את זה לפרוטוקול?
היו"ר אלכס מילר
חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, נמנעת.
מירב ישראלי
צריך להצביע גם על טבלת ההזנה שמופיעה כאן אחרי טבלת תשלומי רשות וחובה.
היו"ר אלכס מילר
הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנע - 1

ההצעה אושרה.
אנסטסיה מיכאלי
אני נמענת מהצבעה.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים