ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/06/2011

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק) (מס' 3), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת הכלכלה

28/06/2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 563
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ו בסיון התשע"א (28 ביוני 2011), שעה 13:45
סדר היום
צו שירות (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק)(מס' 3), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר
מוזמנים
אסף תכלת

- ייעוץ וחקיקה אזרחי, משרד המשפטים

רני נויבואר

- יעוץ וחקיקה, אזרחי, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
ורון לאה
קצרנית פרלמנטרית
אתי אפלבוים
צו שירות (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק)(מס' 3), התשע"א-2011
היו"ר כרמל שאמה
צהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום: צו שירות (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק)(מס' 3), התשע"א-2011.


משרד המשפטים, בקשה.
אסף תכלת
אני ממשרד המשפטים. כידוע, חוק נתוני אשראי, תיקון מס' 3 לחוק נתוני אשראי חוקק ב-2007 כאשר בזמנו המועד המקורי לכניסתו לתוקף של התיקון שנכנס במסגרת הליכי החקיקה, היה כ"ט בניסן, תשס"ח, דהיינו 29.4.2008. המועד הזה הוארך מספר פעמים על-ידי שר המשפטים מאחר וכניסתו לתוקף של תיקון מותנית רק בתקנות. התאריך האחרון שנקבע הוא בעוד יומיים 30.6.2011.


מאחר והתקנות, לאחר הפסקה ארוכה, מונחות שוב לפתחה של הוועדה המשותפת שתתכנס עוד מעט, מבקש שר המשפטים את אישור הוועדה להארכת תוקף הכניסה לתוקף של החוק ב-6 חודשים נוספים, עד ה-29.12.2011, כנוסח הצו שהועבר.
היו"ר כרמל שאמה
יש הערות?
אתי בנדלר
אני מציעה שתקרא את הצו.
היו"ר כרמל שאמה
"צו נתוני אשראי (דחיית תחילתו ש תיקון מס' 3 לחוק) (מס' 3), התשע"א-2011.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק נתוני אשראי (תיקון מס' 3), התשס"ז 2007, להלן החוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:

1. תחיית תחילתו של תיקון מס' 3 לחוק -

תחילתו של החוק תחל ביום ג' בטבת, התשע"ב, 29.12.2011".

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים אין
היו"ר כרמל שאמה
הבקשה אושרה.


הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:55)

קוד המקור של הנתונים