ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/06/2011

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת כלכלה

27.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 558

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שני כ"ה בסיוון התשע"א (27 ביוני 2011) בשעה 14:30
סדר היום
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: נחמן שי – מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד רון חלפון – לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

סא"ל אורן אלקסלסי – ראש ענף מכירות, חיל האוויר

עו"ד רינה פאר – המשנה ליועץ המשפטי, רשות שדות התעופה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון), התשע"א-2011
מ"מ היו"ר נחמן שי
צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר היום צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז) (תיקון), התשע"א-2011.


רון חלפון, בבקשה.
רון חלפון
סעיף 5 לחוק רשות שדות התעופה קובע כי חלק מתפקידיה של רשות שדות התעופה זה לתת שירותים לשדה תעופה, שיקבע שר התחבורה בצו בהסכמת שר הביטחון בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת. שדה דב ועובדה הם שדות שעקרונית הם בסיס צבאי וניתנים שירותים לתעופה האזרחית שם. רשות שדות התעופה מחויבת לתת שירותים מכוח צו של שר התחבורה. בשנת 1989 שר התחבורה הורה לתת שירותים כאלה לשדה התעופה "שדה דב". הצו ניתן בשנת 1989, הוארך מעת לעת. עתה אנחנו מבקשים להאריכו בחמש שנים נוספות בהסכמת שר הביטחון.
איתי עצמון
מה הסיבה לכך שהצווים נקבעים כל פעם כהוראת שעה?
רון חלפון
הם לא נקבעים כהוראת שעה, הם פשוט צווים שמוגבלים בתוקף של זמן. אני יכול לומר שבנוגע לשדה דב, מאז ומתמיד היו תוכניות לפנות את השדה כדי לאפשר את ההתרחבות של העיר תל-אביב. יש תוכניות כאלה גם היום.
איתי עצמון
מה ההיתכנות של התוכנית הזאת עכשיו?
רון חלפון
אנחנו מעריכים שיש היתכנות כזאת. בוודאי שלפנות שדות תעופה, כולל כל התוכניות הסטטוטוריות זה דבר שלוקח שנים, ואנחנו מעריכים שייקח יותר מחמש שנים עד שהוא יפונה. אז זה בהחלט חלק מהאג'נדה של שר התחבורה.
איתי עצמון
לאן הוא אמור להיות מפונה?
רון חלפון
עדיין אין פתרון לכך. לא בהכרח תהיה החלפה שלו בשדה אחר, כלומר יוקם שדה אחר במקום שדה-דב. יכול להיות שהשדות הקיימים ייתנו פתרון. שדה דב הוא שדה שמטפל בתנועה פנים ארצית בעיקרה, לאילת ולצפון. אם יוחלט לפנות את השדה נצטרך לתת פתרונות אחרים, כמו לדוגמה נתב"ג.
היו"ר נחמן שי
תודה. הוועדה רשמה את ההודעה.

הישיבה ננעלה ב-14:35

קוד המקור של הנתונים