ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2011

בקשת יושב ראש ועדה למיזוג הצעות חוק., בקשת יושב ראש ועדה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
4
ועדת הכנסת

22.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 188

מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ' בסיון התשע"א (22 ביוני 2011), שעה 15:15
סדר היום
1. בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 8), התשע"ע-2011 (מ/588) מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

2. בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:

א. הצעת חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/589).

ב. הצעת חוק קרן לסיוע לעסקים במצוקה, התשע"א-2011 (פ/18/2765).
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין - היו"ר

משה גפני
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

בקשת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 8), התשע"ע-2011 (מ/588) מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר יריב לוין
צהריים טובים. אני פותח את הישיבה כשעל סדר יומנו שני נושאים. הנושא הראשון, בקשת יושב ראש ועדת העבודה והרווחה והבריאות להעברת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 (מ/588), מוועדת הכספים לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

לאחר דין ודברים בין יושב ראש ועדת הכספים ויושב ראש ועדת העבודה והרווחה, התבשרתי שישנה הסכמה של יושב ראש ועדת הכספים להעביר את הנושא הזה לוועדת העבודה והרווחה. מחמת העובדה שהוועדה כבר עסקה בנושא הזה קודם לכן ונימוקים נוספים, כפי שיציין אותם יושב ראש ועדת הכספים, בבקשה.
משה גפני
הצעת החוק הזאת היתה גם בדיונים בוועדת הכספים וגם בוועדת העבודה והרווחה. אני הוצאתי לך מכתב, אדוני יושב ראש הוועדה, עם חוות דעת של היועצת המשפטית לגבי הנושא של גיל פרישה לנשים. אני סבור, בהתאם להסכם הקואליציוני, ואני חייב לומר את זה, מכיוון שעל פי ההסכם הקואליציוני, חיסכון לטווח ארוך אמור לעבור את ועדת העבודה והרווחה ואני מסכים שאכן הצעת החוק הזו, בהתאם להסכם הקואליציוני, על אף שהיא גם נדונה בוועדת הכספים, היא צריכה לעבור לוועדת העבודה והרווחה. אני נוהג לכבד הסכמים שאני חותם עליהם, לא תמיד הצד השני עושה את זה. אבל אני ביקשתי, במכתב אליך, במקביל, הצעת חוק שהיא קשורה להעלאת גיל פרישה לנשים, שזה לא קשור להסכם הקואליציוני, שזה לא חיסכון ארוך טווח אלא זה גיל הפרישה, שעל פי החוק זה צריך להיות מאושר בוועדת הכספים, אני ביקשתי להעביר את זה במקביל, מוועדת העבודה והרווחה לוועדת הכספים. לאחר שיחה שהיתה לי עם חבר הכנסת חיים כץ, שאתה גם שמעת אותה, יש הסכמה. היות והתהליך פה הוא דחוף, היות וצריך עד סוף חודש יולי לגמור את העניין הזה, אז אני הסכמתי להעביר את זה מיד, ואני סומך על חבר הכנסת חיים כץ שאומר שבמהלך שבוע הבא אנחנו נסכם את העניין הזה.

אני מודה לך, אדוני היושב ראש, שלא הבאת את זה אלא רק לאחר שהיתה הסכמה. היית יכול, על פי התקנון, להביא את זה גם בלי הסכמה.
היו"ר יריב לוין
אני יכול ולא רוצה לעשות את זה.
משה גפני
ולכן אני בעד להעביר את זה.
היו"ר יריב לוין
וכמובן גם ברשותכם, אם יהיה צריך, לסגור את הקצוות גם בהמשך. אז תודה רבה.

נוכח הודעת יושב ראש ועדת הכספים, מי בעד לאשר את בקשתו של יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות? פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצבעה

בעד – 2

נגד – 0

נמנעים – 0

הבקשה אושרה
בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות
א. הצעת חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010

(הוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/589).
ב. הצעת חוק קרן לסיוע לעסקים במצוקה, התשע"א-2011 (פ/18/2765).
אני עובר לנושא השני על סדר היום. זה מחולק למעשה לשני סעיפי משנה. בקשת יושב ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות; הצעת חוק לביטול תשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנת 2010 (הוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/509). והצעת חוק קרן לסיוע לעסקים במצוקה, התשע"א-2011, (2765/18) והמרכיב השני של הבקשה הוא הקדמת הדיון בהצעת החוק הממוזגת.

אני מציע שתתייחס לשתי הנקודות בקצרה ואז נצביע עליהן בשתי הצבעות נפרדות.
משה גפני
הצעת החוק הראשונה, שהוצבעה במליאת הכנסת, היתה הצעת החוק הפרטית של חברי ועדת הכספים שנקראת הצעת חוק קרן סיוע לעסקים במצוקה, שמורכבת משני חלקים. החלק האחד עוסק בהקמת קרן, הממשלה התחייבה להקים את הקרן והיא לא הקימה, והחלק השני מדבר על החזר דמי ההבראה. מי שגבו ממנו ב-2010 להחזיר לו את זה, וחלק מהעובדים שלא הורידו להם מ-2010, אבל אמורים להוריד ב-2011, לא יורידו להם. זה כולל את כולם, היה דיון ארוך בעניין הזה והיות ואני התחייבתי לממשלה שאת קרן הסיוע לעסקים במצוקה לא אביא יחד עם זה, הורדתי את זה מהחוק, אני מניח את זה בנפרד ואנחנו מבקשים לאחד את שני החוקים האלה, מכיוון שעניינם אחד. אנחנו הצענו את הצעת החוק קודם, ולגבי החוק השני, אני לא אעביר אותו, אני רק אניח אותו ואני אחכה לאחת משתיים; אני אחכה שהממשלה, כמו במקרה הזה, בסוף תאמר כן והיא תסכים ואז נביא גם את החוק השני, או שאם היא לא תאמר, אז נחכה לרגע שהקואליציה תתרופף ואז אני אביא סדרה ארוכה של חוקים וזה יהיה אחד מהם.
היו"ר יריב לוין
ונושא הקדמת הדיון?
משה גפני
נושא הקדמת הדיון הוא קריטי. למה הוא קריטי? בגלל שזה הגיע למליאת הכנסת רק ביום שני ואני מיד פיניתי את סדר היום ואישרנו את זה הבוקר. אם זה לא יאושר בתחילת שבוע הבא... אנחנו עוד לא הספקנו להניח את זה, בגלל שרק עכשיו אישרנו את זה, זה צריך להיות המיזוג ואחרי המיזוג צריך להניח וזה יונח כנראה ביום שני. אני רוצה ביום שני להביא את זה לקריאה שנייה ושלישית כדי שלא יורידו ב-1 ליולי את דמי ההבראה.
היו"ר יריב לוין
נצביע קודם כל על בקשת המיזוג. מי בעד? אושר פה אחד.

הצבעה

בעד – 2

נגד – 0

נמנעים – 0

אושר פה אחד.
בעניין הקדמת הדיון לקריאה השנייה והשלישית בהצעת החוק הממוזגת, לכשתונח על שולחן מליאת הכנסת. מי בעד? פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

הצבעה

בעד – 2

נגד – 0

נמנעים – 0

אושר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.
משה גפני
תודה רבה. אני מודה לך, אדוני היושב ראש.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

קוד המקור של הנתונים