ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/06/2011

הצעה לסדר-היום בנושא: "מס חדש במעונות היום של ויצ"ו ונעמ"ת", תשלומי הורים על שירותים נוספים במעונות יום

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
31
הוועדה לזכויות הילד


27.06.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 130
ישיבת הוועדה לזכויות הילד
יום שני, כ"ה בסיוון תשע"א (27 ביוני 2011), שעה 09:00
סדר היום
1. הצעה לסדר היום: הצעה לסדר-היום בנושא: "מס חדש במעונות היום של ויצ"ו ונעמ"ת" –

של חה"כ חנין זועבי, חה"כ שלמה מולה, חה"כ אורי מקלב, חה"כ אורלי לוי אבקסיס.

2. תשלומי הורים על שירותים נוספים במעונות יום
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר
אורלי לוי אבקסיס
שלמה מולה

אורי מקלב
מוזמנים
תמר אלמוג
- מנהלת אגף מעונות יום ומשפחתונים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

ורד כרמון

- מפקחת ארצית לגיל הרך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד אביבית ברקאי
- המועצה הלאומית לשלום הילד

מירלה גל

- מנכ"לית, ויצ"ו העולמית

ד"ר נעמי מורנו

- מנהלת האגף לגיל הרך," ויצ"ו" העולמית

עו"ד דנה כץ

- עמותת "אנילי"- רשת מעונות יום

סופי אלעד

- מנהלת רשת המעונות, החברה למתנ"סים

אלקה גנוט

- מפקחת ארצית, "בית יעקב"

ולריה סייגלשיפר
- מנהלת תחום מדיניות וממשל, פורום "נשים למען תקציב הוגן"

עו"ד מארק אזואלוס
- מנכ"ל רשת דובדבן

עידו נווה

- אב לילד במעון ויצ"ו, "בית הכרם" ירושלים

אפרת שרעבי

- אימא לילד במעון ויצ"ו, "בית הכרם" ירושלים

איילת אלינסון

- אימא לילד במעון ויצ"ו, "בית הכרם" ירושלים

שרית אשכנזי

- אימא לשני ילדים במעונות

יהודה סקר

- יו"ר ועד הורים ארצי ונציגה בכנסת
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ
1.
הצעה לסדר היום
הצעה לסדר-היום בנושא: "מס חדש במעונות היום של ויצ"ו ונעמ"ת". של חה"כ חנין זועבי, חה"כ שלמה מולה, חה"כ אורי מקלב, חה"כ אורלי לוי אבקסיס.

2.
תשלומי הורים על שירותים נוספים במעונות יום.
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
הנושאים שעל סדר היום
הצעות לסדר שעלו במליאת הכנסת ביום רביעי שעבר על ידי חבר הכנסת שלמה מולה שנמצא כאן, חברת הכנסת חנין זועבי, חבר הכנסת אורי מקלב וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס שבדרך כלל מבקשת ממני להתחיל בשעה 09:30, אבל היום לא יכולתי ואני מתנצל. הצעה לסדר בנושא "מס חדש במעונות היום של ויצ"ו ונעמ"ת.

אני מודה לחברי הכנסת שהסכימו לקיים את הדיון היום. עוד קודם שידענו שיש הצעה דחופה לסדר היום, קבענו ישיבה בעניין תשלומי הורים על שירותים נוספים במעונות היום. בעצם אנחנו מאחדים את שני הנושאים האלה והזמנו גם את יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי וכמובן גם את כל חברי הכנסת המציעים להשתתף איתנו בדיון. מביניהם נמצא חבר הכנסת שלמה מולה ואני אכבד אותך בדברי פתיחה. בבקשה.
שלמה מולה
תודה רבה אדוני היושב ראש. אני מודה לך שאיחדת את הדיון עם הנושא שביוזמתך ואת הדיון בנושא שלנו, ועוד יותר, ביקשנו שהדיון יתקיים יחד עם הוועדה לקידום מעמד האישה או נציגי הוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, עוד תיקון אחד ואני אומר זאת לפרוטוקול, ביקשו שלא רק הוועדה לקידום מעמד האישה תשתתף, אלא גם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס בדרך כלל מנהלת שם את הדיונים בענייני רווחה.
שלמה מולה
אנחנו באמת נתבקשנו להעלות את נושא העלאת תשלומי ההורים גם בדיונים שהתקיימו כאן בהצעת 'חוק פיקוח המעונות'. כל הזמן החשש היה שברגע שהאוצר לא מתקצב מתקציב המדינה את עלות הפיקוח סכום ככל שיהיה, חששנו שהנטל יחול על ההורים ולכן אנחנו מאוד מאוד סברנו שזה לא נכון. מאבקנו הוא בחוק כי בלי תקצוב מראש זה לא נכון.


בכל הנושא של המעונות, אני טוען באופן טבעי ואני גם אמשיך לטעון ואפילו אגיש הצעת חוק, לא יתכן שיהיו יותר מדי בעלים לנושא מעונות היום. צריך שאחרי 63 שנים מהקמת המדינה, יהיה גוף אחד, מרכז אחד. לדעתי, הגוף האחראי על חינוך ילדנו צריך להיות משרד החינוך ולא משרד התעשייה, המסחר, והתעסוקה וגם לא משרד הרווחה. זה שילדי הרווחה יפנו השתתפות המדינה באמצעות מחלקות הרווחה למפעלי המעונות מה טוב, אבל מי שאמור לקבוע את התכנים הלימודיים-החינוכיים צריך להיות משרד החינוך כמו במדינות נורמאליות ובעיקר מדינות המערב. התפיסה שאומרת שכאילו עושים טובה לנשים כדי שתצאנה לעבודה ולכן מקימים את מעונות היום זה דבר שפוגע, אפילו פגיעה אנושה מאוד בתפיסה החינוכית שלנו. אני יודע שהויכוח הזה התקיים ומתקיים ולא יתכן שבמשרד החינוך ובמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יעסוק בנושא, כי כל אחד מבקש עוד אחיזה ועוד תקציבים ושוכחים מהי המטרה העיקרית. אדוני בעניין הרפורמות אני יודע שאתה בדעתי.


כל הויכוח מתקיים וגם מתמשך, בקשתנו לדיון היא בעצם לנסות לברר את נושא התוספות שויצ"ו ונעמ"ת" ביקשו. אני מבין את העניין מהמכתב שהגישו, בנעמ"ת ירדו מזה ואמרו שזאת הייתה הצעה וולונטרית וברגע שההורים סירבו הם הסירו את הבקשה. קיבלנו גם מכתב הבהרה מאוד מנומק מויצ"ו וגם הייתה לי שיחה אישית עם מירלה גל, יש לי הכרות ארוכה איתה, הבנתי שגם אצלם העניין הוא וולונטרי והוא לא מחייב את ההורים להשתתף בעלויות. הבעיה שלי היא לא נעמ"ת וגם לא ויצ"ו כי בסופו של דבר השאלה היא האם בנושא חוגי ההעשרה שמפעילי המעונות וכל ארגוני הנשים שמפעילים את התכניות היו נזעקים לנושא המדינה הייתה מממנת יותר, כלומר אם היו ניתנות תכניות העשרה מטעם המדינה יתכן שהעניין הזה בכלל לא היה נדרש. אם ההורים היו אומרים שהם בכל זאת רוצים לתת יותר לילדים ממה שהמדינה נותנת מביא אותנו לנקודת הפתיחה שאומרת מה המדינה צריכה לתת לחינוך הילדים. המדינה הייתה צריכה לדאוג שהילד כשהוא מגיע למעון יקבל את כל החוגים האפשריים.


גם אני הורה לילדים ואני יודע שגם במעון שהם נמצאים אנחנו ההורים אומרים שמה שהמדינה נותנת זה לא מספיק ואנחנו ההורים אומרים בואו ניתן יותר. אנחנו נותנים כי אנחנו יכולים אבל מה עם אלה שלא יכולים? מה הבעיה? הורים שיכולים לממן את חוגי ההעשרה לילדים שלהם מגיל קטן בעצם הם בעצם מאוד מטפחים את ילדיהם, הם יקבלו את מה שמגיע להם כי ההורים מסוגלים לממן. אבל מה קורה עם הילד שהוריו לא מסוגלים לממן את ההעשרה? זאת אומרת שנוצר פער מהותי בחינוך בין אלה שמסוגלים לממן לבין ילדים להורים שלא מסוגלים לממן.

היום כל אחד מאיתנו יודע שחוגי ההעשרה הם חלק בלתי נפרד ממה שהילדים צריכים לקבל במסגרת החינוכית. על זה כל הויכוח ואני יודע שאף אחד מהנוכחים כאן הוא לא נגד ויצ"ו או נעמ"ת ולא נגד אף ארגון מפעיל, הויכוח שצף מעלה את השאלה מה אנחנו עושים לטובת הילדים שידם של הוריהם אינה משגת ולכן הם לא מקבלים את ההעשרה. כאן צריך להיכנס תקציב מדינה ולהעניק להם.


אני לא חושב שהמדינה צריכה לממן את הכול, אבל את הדברים הבסיסיים, את העדכונים המדינה חייבת לעשות. זה הויכוח שלנו ועליו אנחנו נדרשים. אני באמת רוצה שהויכוח לא ייסוב נגד מפעילי המעונות אלא לברר את העבודות. דבר נוסף שאנחנו רוצים לעשות ועליו כן הסכים משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, שמעתי את השר שאמר "הסכמנו להציע או לאפשר לארגונים לגבות תשלומים נוספים אם ההורים יהיו מוכנים". מהם השיקולים שלכם והאם חשבתם מה יהיה על ילדים שההורים לא יכולים לממן? האם אתם מוכנים לממן במקומם?


השאלה השנייה שאנחנו מבקשים לברר, האם בכול זאת לא מופעל כאן לחץ חברתי על ההורים? יהיו הורים שיאמרו שהם משלמים והילד שלי מקבל אבל למה לממן את השאר שלא יכולים. מה אתם עושים, ואיך אתם פותרים את הבעיה לגבי הורים שאינם ביכולתם לממן? לי אין טענה שאומרת שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ייתן לויצ"ו או נעמ"ת תוספת תקציב, השאלה מה אתם עושים כדי למנוע לחץ חברתי ומה אתם עושים לגבי הילדים שהוריהם לא מסוגלים לממן – זה העניין. דעתי המוחלטת אדוני היושב ראש, אסור שבמדינה יהיו ילדים שיקבלו כי ידם של הוריהם משגת ויהיו ילדים שלא יקבלו כי שידם של הוריהם אינה משגת, כך שנקודת הפתיחה שלהם תהייה פחותה ונוצר אי שוויון בחינוך, זה לא חכם, לא נכון, לא חינוכי וגם לא ערכי וגם לא חברתי. תודה רבה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. קיבלתי תלונות בכתב מהורים. אני מציע שראשית נאפשר להורים שפנו אלינו שיציגו את העניין. בעקבות הפניות הודעתי שנקיים את הדיון, מבחינת סדר הדיון וגם כדי שתדעו על מה להשיב ניתן קודם להורים את רשות הדיבור.
עידו נווה
לדעתי קודם כל השאלה המרכזית, לפי דעתי, זה מדוע במעונות מסובסדים ומפוקחים על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בכלל קיימת האפשרות לחריגה מסל שירותים. זה מתקשר לעניין הסבסוד שלדעתי הוא דבר לא טוב כי גם אם יהיה סבסוד על השירותים הנוספים האלה בסופו של דבר הורה שאין לו הרבה כסף יצטרף להוסיף כסף על התשלום של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה קובע, גם כך הוא מאוד גבוה וגם עלה בפברואר ב- 3%, זה מגיע כבר ל- 2,000 שקל לחודש. זאת אומרת שגם אם אני אקבל שירותים נוספים אני לא מעוניין בהם כי אני צריך להוסיף עליהם כסף.


נקודה נוספת, כיצד נולד כל הדבר הזה, זה כבר התבצע, השנה זה כבר התבצע במעון שלנו במעון ויצ"ו ב"בית הכרם" כאן בירושלים, רח' החלוץ 37. כלומר לא צריך לנסות את זה כי זה כבר נוסה השנה וזה הלך למקומות הכי רעים והכי מכוערים שניתן.


כל ההתנהלות של המעון בעניין הזה הייתה בחוסר תום לב מוחלט, כלומר העברה של התכנית הזאת שהתחילה בשנה שעברה עם העברת טפסי ההרשמה למעון, פשוט דחפו לנו בתוך המסמכים את הטפסים לתשלומים נוספים שנוסחו כחוזה, לא הובא לידיעת ההורים שהם יכולים להתנגד לזה, לא הובא אלינו נספח החריגה מסל השירותים של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. הייתה כאן, אני אומר, חד משמעית סוג של הונאה.


ויצ"ו טוען שהשירותים האלה כל כך חיוניים אבל העובדה שבאותו מעון של ויצ"ו השנה רוב הכיתות היו בלי השירותים האלה. לי יש ילד בן חמש שהוא גדל בויצ"ו "בית הכרם" ועבר את כל הכיתות שם והוא יצא יופי של ילד גם בלי השירותים האלה. המעון הזה פועל 87 שנה בלי השירותים האלה והוא באמת היה מעון מצוין. לדעתי השירותים האלה אינם נחוצים מה גם שהרבה מהם הם פיקציה - אלו שירותים פיקטיביים. אני אתן דוגמה, השנה מתכוונים להעביר סעיף שלדעתי הוא מרגיז מאוד, מתכוונים לגבות אקסטרה כסף על בשר, על ארוחה בשרית שלפי סל שירותי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ארוחה בשרית כלולה בו, זה כתוב ויש לי את זה בכתובים. את רוצה שאני אראה לך את זה?
היו"ר זבולון אורלב
אם אתה רוצה להתווכח עם ויצ"ו יש כאן מסדרון, אני אסדר לך חדר נפרד. אתה נמצא כאן בישיבת וועדה, אתה מדבר אל הוועדה. בבקשה.
עידו נווה
כמו שאמרתי, היה חוסר תום לב מוחלט של ויצ"ו וזה נוסה השנה והולך לכיוונים רעים ולכן אני חושב שצריך לעקור מהשורש בכלל את האופציה לשירותים נוספים במעונות מסובסדים. הורים שרוצים שירותים נוספים שילכו למעונות פרטיים הקיימים.


בנוגע ללחץ החברתי שחבר הכנסת שלמה מולה ציין, יש לחץ חברתי באופן המכוער ביותר שיכול להיות. הופעלו עלינו השנה מניפולאציות, באמת אם אתם רוצים דוגמאות, סיפרו על ילדים שנפגעו כשאמרו להם שאם לא ישלמו על מטפלת הילדים יכולים להיפגע. זה ירד על לרמה הזאת של איום שאם לא נשלם לעוד מטפלת הילדים שלנו יפגעו. תודה רבה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רב. עוד מישהו מההורים בבקשה.
שרית אשכנזי
יש לי שני ילדים במעונות, ילד בן שנתיים במעון ויצ"ו "בית הכרם". אני רוצה לומר דברים כלליים מבלי לרדת לפרטים.


ראשית הארגונים או ויצ"ו שביקשו אישורים לחריגה מסל השירותים. שכר הלימוד שלנו עומד על 1,800 שקלים וזה הרבה יותר משנת לימודים באוניברסיטה. אנחנו לא יודעים מהם השיקולים של הארגונים האלה ואיך הם מתמחרים את הכסף הזה במהלך החודש, אבל זה גובה שכר הלימוד ואיתו אנחנו לא מתווכחים.


משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הוציא הנחיות מאוד מאוד ברורות לחריגה מסל השירותים.
שלמה מולה
האמת היא, שמבחינת העלויות המעונות הפרטיים הם הרבה יותר יקרים.
שרית אשכנזי
הרבה יותר, נכון ואני מוכנה להעיד עלינו, אנחנו שני בני זוג עובדים, שנינו בעלי תואר שני, עובדים במגזר הציבורי ומרווחים משכורות סבירות, הייתי רוצה יותר, אבל לא מתלוננים על מה שיש וזאת הנקודה הנוספת עליה אני רוצה לדבר.


אנחנו אף פעם לא זכאים להנחה, לא בארנונה ולא בכלום ולא מבקשים, אנחנו מודים על מה שיש. התוספת הזאת כשאומרים ששכר הלימוד מסובסד, הרי ברור לי שאני לא יכולה להיות מסובסדת ומבחינתי זה מס או תשלום נוסף שאני לא אמורה לשלם. לי במסגרת השיקולים שלי אני יודעת שאני רוצה להיות במסגרת מסוימת ואחרת הייתי בוחרת במסגרת פרטית- - -
היו"ר זבולון אורלב
הרי אי אפשר לחייב את ההורים.
שרית אשכנזי
בדיוק לנקודה הזאת אני חותרת. הוציא משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הנחיות מאו מאוד ברורות שאם הוא כבר מוכן לחריגה מסל שירותים הוא מנחה בהנחיות מאוד מאוד ברורות, זה לא תנאי להרשמה, הכספים יגבו על ידי ההורים, יש הנחיות לוותק של המטפלת שתעמוד בדרישות המשרד. עומד מולנו ארגון מכובד מאוד שלא עומד באף אחד מהתנאים. הלשכה המשפטית שלו מצאה כל מיני דרכים לעבוד עלינו, סליחה על המילה אבל זה בפרוש כך, מגיש לנו טפסים שלכאורה זה לא תנאי להרשמה בטענה שלכאורה הוא פותח כיתה נוספת בתוך המעון.

רוצים לשים את הילד שלי, בספטמבר הוא יהיה בן שנתיים וחצי, לא רוצה לדבר אבל הוא ילד גדול ממדים, להכניס אותו עם תינוקות שרק נכנסים למעון כשהוא יהיה כבר שלוש שנים במעון, להכניס אותו עם תינוקות בני חצי שנה עד עשרה חודשים. שלא יגידו לי כאן שיש לי את אפשרות הבחירה כי אם הייתה לי אפשרות בחירה בין כיתות גיל בטווח הגילאים שהילד שלי היה מיועד, אם היו פותחים כיתה נוספת היו עולים כאן עניינים של הפליות ודברים נוספים. כאן לא נותנים לי את אפשרות הבחירה, הילד שלי לא ילך לגן אליו הוא מיועד ללכת באופן הטבעי של המעון אלא ילך לכיתת גן שבכלל לא קשורה אליו. ילד בשנה השלישית במעון יהיה עם ילד בן חצי שנה? מי רוצה לקחת את האחריות?
היו"ר זבולון אורלב
כך אמרו לך?
שרית אשכנזי
כן. בוודאי. כך נראו טופסי ההרשמה. כדי שתבין, טופס ההרשמה שמישהו בלשכה המשפטית של ויצ"ו היה מאוד חכם והחליט שהוא נותן אפשרות בחירה, או שאני אלך לגן הטבעי ושם אני אשלם ואני אתחייב כבר בהוראת קבע, או שאני אלך לגן אחר. נתנו אלטרנטיבה ששם אני אשלם רק חלק מהסכום ולא את כל הסכום. כאן נכנסת ההפליה וחוסר האחריות של ויצ"ו והם בוגדים בכל המטרות שלהם, הם לא נותנים שוויון לילד שלי.
היו"ר זבולון אורלב
פנית בתלונה למשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה?
שרית אשכנזי
אנחנו קבוצת הורים שפנינו כבר הרבה מאוד פעמים למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. כן. אלו טפסים שהתקבלו. עוד יותר גרוע כי כשקיבלנו את הטפסים נאמר לנו שעלינו להחזיר אותם תוך שבוע ויומיים. רק בשיחה נוספת בעצם נאמר לנו שהזמן הוא ארוך יותר והוא שבועיים ולא של שבוע ויומיים, אתה צריך להבין איזה לחץ אטומי.
היו"ר זבולון אורלב
מה ענה לך משרד התמ"ת?
שרית אשכנזי
לא פניתי בכתב למשרד התמ"ת, אבל נמצאים כאן הורים שפנו למשרד.
היו"ר זבולון אורלב
עידו, אתה פנית?
עידו נווה
אנחנו פנינו, אנחנו מנהלים עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - - -
היו"ר זבולון אורלב
מה ענה לך המשרד?
עידו נווה
אני אקריא לך מה הם כתבו, תמר אלמוג מנהלת אגף מעונות היום, "..הבדיקה שערכתי עם דוקטור נעמי מורנו מנהלת לגיל הרך בויצ"ו בנושא שבנדון, לא העלתה ממצאים המעידים שארגון ויצ"ו פועל בניגוד לנהלים וכי הדברים נעשים בניגוד להסכמת ההורים".
היו"ר זבולון אורלב
תודה.
שרית אשכנזי
אני רק מבקשת לסיים ממש בקצרה. שתבינו שהחוגים האלה אינם העשרה מיוחדת, אנחנו משלמים ועד הורים 600 שקלים בשנה והילדים מקבלים את כל החוגים האלה, כך שאנחנו לא מצליחים להבין למה השינוי הגדול.
היו"ר זבולון אורלב
אמרת קודם שאת משלמת 1,8ם0 שקל לחודש, מישהו שלח לי כאן פתק שהתשלום המרבי הוא 1,561 שקלים.
שרית אשכנזי
הם מפצלים את נובמבר. על תינוק אתה משלם יותר.
היו"ר זבולון אורלב
אמרת שיש לך ילד כמעט בן שלוש.
תמר אלמוג
התשלום של 1,610 שקלים - זה מחיר לחודש והארגונים אמורים לגבות 12 תשלומים בשנה, ישנו נוהג שלפיו הם גובים 11 תשלומים בשנה ולא 12, ולכן החלק היחסי של החודש ה- 12 מחולק לכל שאר החודשים.
שרית אשכנזי
אנחנו משלמים במהלך השנה 600 שקלים לשנה ועד הורים מעבר לשכר הלימוד, אנחנו ההורים בשיתוף עם המעון מביאים הצגות, מביאים חוגים שהם בוודאי החוגים שהמעון ממליץ עליהם - - -
היו"ר זבולון אורלב
תוך כדי יום הלימודים?
שרית אשכנזי
כן. תוך כדי יום הלימודים. את כל הפעילות הזאת ויצ"ו איך שהוא מכניסה לתוך המעון, אני לא בדקתי תמחור של שקל לשקל. מה גם שהשנה כשויצ"ו פרטו את התשלומים הם גבו למעון עוד 6% אדמיניסטרציה שזה 500 ומשהו שקלים לשנה שבסכום הזה זה עוד חוג למעון. למה ההורים צריכים לשלם מעבר לשכר הלימוד אדמיניסטרציה לויצ"ו? זה כפל כסף, אנחנו ההורים לא גובים אדמיניסטרציה להפעלת ועד הורים, למה ויצ"ו צריכים לקחת מעבר - - -
היו"ר זבולון אורלב
שרית דברייך ברורים. בבקשה עוד נציג הורים.
אפרת שרעבי
אני גם אימא לילד במעון, בן שנה וחצי והוא הילד השלישי שלי במעון ויצ"ו "בית הכרם". אני מקבוצת ההורים שהשנה משלמים את התופסת של 500 שקלים בחודש. עד היום אני לא מבינה כל כך על מה.


אני מבקשת לומר שבשנה שעברה ברישום אפריל 2010 אמרו לנו שיש מעון והם עוד הציבו את זה כתנאי להרשמה. אמרתי "יש חריגה מסל שירותים צריך הסכמה, תעשו את זה בתחילת השנה אחרי שהתקבלנו למעון". על זה המנהלת אמרה לי במפורש, "את לא רוצה את ה- 500 שקלים בחודש את מוזמנת לא לרשום את הילד שלך למעון".
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. עוד מישהו מההורים. אין. בבקשה רחל עזריה חברת הנהלת מועצת עיריית ירושלים, אני מבין שאת מחזיקה תיק הגיל הרך.
רחל עזריה
אני חושבת שאחד העקרונות שחשוב שילוו אותנו בדיון הזה, אחד העקרונות המובילים, הוא שבעצם מדובר כאן על מעמד הביניים. התפיסה שהורים כדי לצאת לעבוד, אנחנו יודעים שהטיפול בילדים זו המאסה הכי משמעותית במדינת ישראל, כדי לצאת לעבוד אנחנו צריכים לשלם סכום כסף שהוא בעצם אקוויוולנטי למה שמשלמים לבין תחומי בהרצליה. על סטודנטים יושבים כאן ולכולם ברור למה צריך להוזיל את העלויות של שכר הלימוד של סטודנטים. סטודנטים משלמים שליש מהסכום שמשלמים בבין תחומי בהרצליה. על הזכות לצאת לעבודה ולאפשר למשפחה להתקיים כמשפחה נורמאלית אנחנו צריכים לשלם סכומים עצומים.
היו"ר זבולון אורלב
לא. "אמונה" הודיעו שלא עשו.
רחל עזריה
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
עידית את הוסמכת להודיע לי, קיבלנו מכתב מטליה לבני שנעמ"ת ביטלה את הדבר הזה. התקשרה אלי גם יושבת ראש "אמונה" ליאורה מיקה והודיעה שמלכתחילה "אמונה" לא נכנסה לעניין הזה.
רחל עזריה
באמת מטרתם של הארגונים שהם ארגוני נשים לאפשר, המחשבה הייתה נשים, לאפשר לנשים לצאת לעבודה. לרוב הם יושבים במבנים של העירייה או מקרים רבים אחרים הבנייה נעשית על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כלומר יש כאן הרבה מאוד השקעות ממשלתיות כדי לוודא שהעלויות תהיינה זולות. לכן הם חייבים לשמור על הקו הזה וזה שהם רוצים להוסיף עוד העשרה, אגב הייתי במפגש של הורים עם האנשים של המעון שאמרו "אנחנו דואגים לילדים, אתם חושבים על הקריירה" כלומר הם אומרים שהם מביאים את קולם של הילדים שצריכים את החוגים. זה לא לעניין, הילדים לא צריכים את העוד חוגים האלה ואם הורים רוצים עוד חוגים יש מספיק מסגרות פרטיות שאפשר לשלם עליהן 3,000 שקל ויותר בחודש, אבל המסגרות האלה נועדו לאפשר למעמד הביניים. לכן גם האמירה שיש את ההנחות ויש סבסוד זה לא מספיקה כי חשוב שכל הורה שרוצה לצאת לעבודה יוכל לצאת לעבודה.


אני רוצה להזכיר את 'בג"צ המטפלות'. הרבה מאוד מתוספות התקציב למעונות היום והצהרונים היה בגלל 'בג"צ המטפלות'. אם זה לא יעבוד כמו שצריך אפשר לחזור ל'בג"צ המטפלות' ואז למדינה זה יעלה הרבה יותר כסף.
שלמה מולה
בג"צ אמר גם לגבי המיסוי. אני לא חושב שכדאי לסמוך על זה יותר מדי.
רחל עזריה
נכון ועדיף לפתור את זה פה מאשר להתגלגל הלאה.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, אני שואל את תמר האם לשמוע קודם את ויצ"ו או קודם את משרד הרווחה?
תמר אלמוג
אני חושבת שקודם נשמע את "ויצ"ו.
היו"ר זבולון אורלב
בבקשה ויצ"ו.
מירלה גל
תודה רבה על ההזדמנות להשמיע את דברינו בנוכחות חברי הכנסת שאני מעריכה ומכירה.


ויצ"ו בראש ובראשונה תנועה שהיא תנועה חברתית שפועלת למען החברה והקהילה בדגש לילדים. בכל מה שאנחנו עושים זה נקודת המבט היא מה טוב לחברה ומה טוב לילדים. אנחנו מפעילים 103 מעונות יום שבהם שוהים למעלה מ- 14,000 ילדים, אנחנו גאים בעשייה שלנו, אנחנו מקבלים מידי שנה שבחים מכאן ועד להודעה חדשה. אנחנו אולי הארגון היחידי, אני לא מכירה ואולי יש, שעושה מידי שנה משוב של הורים כדי לדעת האם הם שבעי רצון או לא שבעי רצון. אגב אחוזי שביעות הרצון מאוד מאוד גבוהים, אנחנו גאים על כך וגם במקומות שאנחנו רואים אפילו ירידה בחצי אחוז על משהו, אנחנו הולכים ובודקים ומשפרים. בראש ובראשונה באמת חשובים לנו הילדים.


תכנית 'מעון ועוד' נולדה כתולדה מכך שהורים באו וביקשו, ביקשו תוספות שלצערי הרב לא ניתן לקיים אותן במימון שמגיע מהמדינה.
היו"ר זבולון אורלב
מהן התוספות האלה?
מירלה גל
אני תכף ארחיב, יש מספר תוספות ואנחנו נרחיב עליהן: חוגי העשרה, יכול להיות תקנים יותר גבוהים של מטפלות, יכול להיות ארוחות בשריות, יש מגוון רחב וזו לא תכנית אחת זהה בכל מעון אלא בכל מעון שהיא מתקיימת בשיתוף פעולה עם ההורים אנחנו קובעים מהו הסל שיינתן וגם המחירים משתנים. מרבית המחירים נעים בין 80 שקל מסביב ה- 300 שקל לחודש. אני אחר כך אדבר על היבט הקרן שהוא באמת במידה מסוימת חריג.


הדבר הבסיסי שמנחה אותנו, וכך גם נעשה בתאום עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כל התכנית היא בתאום עם המשרד, שאם יש מקומות בהם ההורים לא רוצים את התכנית, אם יש הורים שמסרבים היא לא תתקיים. יש לנו דוגמאות לכך מהעבר שלא פתחנו גם אם היה רוב מוחלט של הורים שרצו את התכנית – לא פתחנו. אנחנו גם במשך השנה יושבים עם ההורים ובודקים אם הם רוצים שינויים ואז אנחנו מחילים את אותם שינויים. אנחנו מאוד מאוד קשובים לציבור ההורים. בראש ובראשונה אמרתי ואני אחזור שוב ושוב על זה, הילדים לנגד עינינו.


צודק חבר הכנסת שלמה מולה, הלוואי שבמסגרת של מה שהמדינה מממנת אפשר היה לתת יותר. אם רק נשווה את שרית שמשלמת 1,800 שקל על אותם שירותים, במעון פרטי היא הייתה משלמת 3,500 שקל אם לא יותר. אנחנו באים מהמקום שאנחנו חושבים שגם למעמד הביניים בעלות יחסית נמוכה אנחנו מסוגלים ורוצים לתת הרבה יותר. הרבה יותר מזה ,אצלנו מסתכם הכול בסכומים שאנחנו מאמינים שניתן לעמוד בהם אבל יש לנו גם פתרון למי שלא יכול. אלה שלא רוצים – לא רוצים וזה בסדר ולא חשוב מהי הסיבה. אלה שלא יכולים, יש לנו מנגנון שבו אנחנו מסבסדים. התכנית היא בכל הארץ, זאת אומרת שלא כל המעונות שלנו משתתפים אבל באותם מעונות שהיא מתקיימת וזה לא רק במרכז הארץ ולא רק בירושלים או בתל אביב. להיפך אנחנו גאים שאנחנו מחילים אותה במקומות כמו קריית שמונה שבה יש הסבסוד אדיר, שם מקבלים תכניות שהם רק יכלו לחלום עליהן .
היו"ר זבולון אורלב
כמה משלם שם ההורה?
מירלה גל
התוספת מתומחרת בכ- 195 שקל בפועל מרבית ההורים משלמים 100 שקל. אתם תראו כשנפרט לכם מה למשל נותנים במעון כזה תמורת התוספת הזו, והלוואי על כל הילדים במדינת ישראל התוספות האלה שאנחנו נותנים. אנחנו נכנסים לשכונה כמו "דורה" בנתניה, יושבים כאן אנשים שמכירים ויודעים מהי שכונת "דורה", תמורת סכום באמת סמלי שבאמת יכול להגיע לתוספת של 50 שקל לחודש.
היו"ר זבולון אורלב
מה הוא מקבל תמורת זה?
מירלה גל
הם מקבלים הרבה מאוד תוספות שלא קיימות, עוד חוגי העשרה, עוד הצגות.
נעמי מורנו
מגוון פעילות לילדים, עוד הדרכות הורים ומגוון רחב שבשום מקרה לא היה מגיע למחיר הזה.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מכיר את המושג 'מגוון רחב', אני שומע הדרכת הורים, אני צריך פירוט.
מירלה גל
תוספות של חוגים, יציאה להצגות, מתנות בחגים ועוד כל מיני דברים. אני אומרת אלו דברים שהעלות שמשלמים היא יחסית מאוד נמוכה, אנחנו הארגון - - - -
שלמה מולה
סוג התוספות שאתם נותנים זה בתיאום עם ההורים, כלומר ההורים יכולים להגיד שהם רוצים תוספת ספורט או דבר אחר. הסל בתיאום עם ההורים?
מירלה גל
אני אומרת שמאחר וזה לא אותו סל זה לא אותו תמחור, במעונות השונים זה נבנה יחד עם ההורים. אנחנו מציעים להם לפי התפריט של מה אפשר, יש דברים שאנחנו לא מסוגלים להחיל אותם בכל מעון. לדוגמה, אחת הדרישות שעלתה זה נושא ארוחות בשריות שבניגוד למה שנאמר כאן היא לא מחובתנו לתת - אני חושבת שזה מאוד חשוב כי יש ילדים שזו הארוחה הבשרית היחידה שהם יקבלו. כדי לעשות את זה אנחנו למשל צריכים להסב את המטבחים שלנו כי אנחנו מאוד מקפידים גם על כשרות, אז אנחנו צריכים לעשות הסבה של המטבח ולא תמיד ניתן לעשות את זה באותו רגע שרוצים את זה, לפעמים זה לוקח לנו זמן. אגב, אנחנו עושים את זה מתרומות ומעלויות שויצ"ו לוקחת על עצמה ולא משיטה על אף אחד. כלומר כדי לממש תכנית כזאת אנחנו מוסיפים מתקציבים ומתרומות של ויצ"ו. אבל מרבית הדברים באים באמת כדי לתת מענה לצרכים שההורים מבקשים אותם.


אני יותר מאשר ממסכימה, הלוואי ובמחיר אפשר היה אפשר לתת הכול אבל לצערי הרב אי אפשר. כמו שאתם יודעים יש כאן הרבה מאוד אנשים בחדר הזה שהילדים שלהם היו במעונות, ולא חשוב ויצ"ו לא ויצ"ו שדרך ועד ההורים הוסיפו ונתנו עוד כי הבסיס טוב ככל שיהיה, שאני לא אובן לא נכון, אני מאוד מאוד גאה בתכניות הבסיסיות, אנחנו עושים את המקסימום האפשרי אבל אי אפשר לקחת את זה שבמעון מקבלים עוד ועוד תופסות. אגב במשובים שאנחנו עושים כולל במשוב האחרון שערכנו אנחנו רואים שביעות רצון גובהה יותר באותם מקומות שיש את התוספת של 'מעון ועוד'.


אני חוזרת ואומרת, התנאי הבסיסי שלנו היה שתהייה נכונות של ההורים.
היו"ר זבולון אורלב
את רוצה לומר לי שב"דורה" ההורים התארגנו ופנו אליכם וביקשו? או שאתם יזמתם?
מירלה גל
יש מקומות שההורים פונים, יש מקומות שאנחנו מציעים, אבל במקומות שאין הסכמה מלאה של הורים, שוב אני אומרת שאם זאת שאלה של מחיר אנחנו מוצאים את הדרך לסבסד את מי שתקשה. אבל באותם במקומות שיש חוסר רצון עקרוני גם אם זו קבוצה קטנה התכנית לא מוחלת, יש לנו מעונות עם הרבה מאוד הורים שהדרישה הייתה מאוד גבוהה אבל לצד זה היו הורים שלא רצו ואז לא החלנו אותה. אני גם אומרת שאם ב"בית הכרם" התוצאה תהייה שקבוצת הורים לא תרצה את זה אז כמו במעונות אחרים זה לא יהיה, ולא רק ב"בית הכרם".
היו"ר זבולון אורלב
מירלה, אומרים להם שאתם מציעים חלופות, שילד בן שנתיים יהיה בכיתה עם ילד בן חצי שנה.
מירלה גל
קודם כל אני אומרת שהכיתה רב גילאית לא הומצאה אתמול, לצורך העניין הזה.
שרית אשכנזי
אבל היא לא הכיתה הייעודית שלו.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה גברתי, היא הקשיבה לך בתשומת לב, היא לא הפריעה לך, אנא ממך את יכולה לרשום לך.
מירלה גל
הכיתה הרב גילאית מתקיימת הרבה מאוד שנים.
היו"ר זבולון אורלב
משום שאין בררה?
מירלה גל
לא. היא החלה עוד לפני שנולדה התכנית 'מעון ועוד'. כיתה רב גילאית יש לה את זכות הקיום שלה, היא מלווה במחקרים שבוצעו באוניברסיטה.
היו"ר זבולון אורלב
את רוצה להגיד לי, שיש מעון שיש כמה כיתות באותה שכבת גיל וכולן לא פועלות על פי שכבת גיל אלא הן כיתות רב גילאיות?
מירלה גל
אני אומרת ש"בית הכרם" הכיתה הרב גילאית לא הומצאה כפתרון ל'מעון ועוד' היא מתקיימת שם הרבה מאוד שנים, ויש הורים שבאים ומבקשים לרשום את הילדים שלהם לכיתה הרב גילאית. היא לא פתרון שמצאנו כדי לתת מענה למי שלא רוצה 'מעון ועוד'.


יחד עם זאת אני חוזרת ואומרת שבמעון כפי שהיה נהוג בעבר, כלומר במעון שבו לא תהייה הסכמה מלאה של ההורים התכנית לא תתקיים. אם הפתרון שאנחנו מציעים לא מקובל אז לא תהייה שם תכנית. אנחנו לא אונסים אף אחד.
אורי מקלב
נראה לך הגיוני שבמעון אחד תהייה כיתה שמקבלת, כלומר במעון אחד יהיו הורים שילכו - - -
היו"ר זבולון אורלב
חבר הכנסת אורי מקבל גם הוא ממציעי ההצעה לסדר היום.
אורי מקלב
אם עושים את זה במבט חברתי שבאותו מקום - - -
מירלה גל
אני עניתי כרגע, "בית הכרם" מורכב יותר כי הוא בנוי משלושה מעונות, אבל גם ב"בית הכרם" אם יהיו הורים שלא ירצו את התכנית ואם יהיו הורים שהפתרון שאנחנו מציעים להם לא יהיה מקובל עליהם התכנית לא תוחל.
היו"ר זבולון אורלב
לא את זה הוא שאל אותך.
מירלה גל
חבר הכנסת אורי מקלב, אין לנו מעונות שבהם על חלק מהילדים זה חל ועל חלק לא חל עליהם. המעון של "בית הכרם" בנוי מאשכול של שלושה מעונות. הצענו פתרון, אם הפתרון הזה לא מקובל על ההורים זה לא יחול. חד וחלק.
אורי מקלב
הושמעו טענות שברישום - - -
מירלה גל
תן לי רק להשלים עוד משפט אחד. אני רוצה לומר לטענה של איומים ושל ילדים שלא מתקבלים, זה בוודאי לא המדיניות של ויצ"ו. יתרה מכך, ויצ"ו לא היא זאת שמחליטה מי מתקבל למעון ומי לא. בכל מעון יש וועדת קבלה, אני שמחה לומר שבמרבית המעונות שלנו יש רישום יתר ולכן מתקיימות וועדות בפיקוח של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. המשרד, תאמינו לי יודע להקפיד על מי נכנס למעון ומי לא נכנס למעון, הקריטריון של מי חתם או לא חתם על טופס של מעון ועוד הוא בכלל לא נכנס למסגרת השיקולים של מי שמתקבל למעון. לכן לבוא להגיד כלפינו שאנחנו מפעילים לחץ הוא לא רלוונטי, כי מלכתחילה תנאי הקבלה למעון והקריטריונים - - -
אורי מקלב
נניח שהצדק והאמת תלויים רק במבחנים אובייקטיביים, אבל את לא חושבת שאולי הצדק גם צריך להיראות? אולי מפני החשד שההורים ירגישו שהם קיבלו תשובה שלילית בגלל שהם לא הסכימו? האם את יכולה לומר שיש הקלטות של הורים שלחצו עליהם ואיימו עליהם שאין מקום.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, גברת שרעבי העידה בפנינו שבשנה שעברה הבהירו לה שהיא בעצם חייבת להיכנס לתכנית הזאת.
אורי מקלב
יש על זה תגובה?
מירלה גל
אני רוצה לומר, זה בוודאי לא המדיניות של ויצ"ו, ואם היה או הייתה מי שטעתה בדרך זה יטופל נקודתית.
אורי מקלב
סליחה אדוני היושב ראש, השר או מי שענה להצעה לסדר שלנו, אני באמת מודה לך שקיימת מיד ישיבה בנושא הזה כי אתה רואה בנושא במעונות חשיבות גדולה ובוודאי אם יש חשש לעוולות. השר ענה שאם יתברר שהיה דבר כזה או שהייתה תקלה הם יטפלו בזה. אני אמרתי לו שהוא לא צריך לטפל אלא לסגור את כל התכנית. כי אם קרה דבר כזה זה לא לטפל, לי אין ספק שיטפלו, אבל אם יתברר שקורים דברים כאלה המסקנה צריכה להיות לא לטפל במקרה הזה אלא לסגור את כל התכניות. אם מתברר שהדברים האלה מביאים ללחצים ופערים, אנחנו יודעים כשמגלים טפח מכסים טפחיים, וזה סימן שהדרך היא לא נכונה. אני רוצה לשאול אותך האם התשובה שלכם לחברי הכנסת ש- 500 שקל זה מחיר השווה לכל נפש כפי שכתוב במכתב שלך? כתבם שזה 350 ויש מקרים כמו "בית הכרם" שמדובר ב- 500 שקל? אם כך למה אתם כותבים לנו שהמחיר הוא בין 80 ל- 350 שקל. היה צריך לכתוב מינימום 80 עד 500 שקל. למה ההטעיה הזאת?
מירלה גל
בית הכרם הוא מעון ייחודי וחריג בהקשר הזה, במרבית המעונות שלנו, ציינתי בתחילת דבריי שהסכום יכול לנוע בין 80 שקל לכ- 300-330 שקל כאשר בהרבה מאוד מקרים אנחנו מסבסדים הורים ויש לנו ילדי רווחה ויש לנו גם ילדים שאפילו לא משלמים שקל אחד.
היו"ר זבולון אורלב
מירלה יש לי שתי שאלות. מכלל הילדים שמשתתפים בתכנית הזאת כמה מסובסדים?
מירלה גל
זה תלוי בכל מעון - - -
היו"ר זבולון אורלב
סדרי גודל, מדובר ב- 10% מהילדים, 20%?
מירלה גל
שוב זה תלוי במקום. יש מקומות למשל בתל אביב שאולי פחות מסובסדים ובשכונת "דורה" בשכונת נתניה מסבסדים יותר.
היו"ר זבולון אורלב
את מכירה אותי, אני לא יודע מזה 'פחות או יותר', אני יודע מספרים, אני שואל שאלה במספרים.
מירלה גל
אנחנו נתייחס. דוקטור נעמי מורנו מנהלת גיל הרך - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני מכיר את דוקטור מורנו ממופע אחר שאנחנו עוסקים כאן בוועדה, ה'חוק לפיקוח על מעונות היום' ואני מעריך אותה. דוקטור מורנו יש לך תשובה עם מספרים?
נעמי מורנו
ישנם מעונות בהם אנחנו נותנים סבסוד גורף מראש לכל ילדי רווחה, ואז זה בערך 33%, כלומר שליש מילדי המעון, זה סדר הגדול. במעונות שהם רב תכליתיים עם 40 הועדות של ילדי רווחה, הם משלמים סכום סמלי, הם 40 ילדים מתוך המעון. המעונות האחרים זה נקודתי לכל מעון ומקום. יכול להיות מעון ספציפי בשכונה מאוד חזקה שאין בכלל ילדי רווחה, אין ילדים בדרגות נמוכות ואז רמת הסבסוד יכולה להיות לשלושה-ארבעה מקרים. לכן ברמת המעון הפרטי זה יכול לנוע מ- 40 ילדים שמהווים בערך 40% מהמעון ועד - - -
היו"ר זבולון אורלב
מאיפה הסבסוד? מהמקורות שלכם, תרומות שלכם?
נעמי מורנו
כן.
היו"ר זבולון אורלב
שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, על התכנית הסטנדרטית יש פיקוח של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה? כלומר המפקחת מגיעה והיא יודעת מהם הסטנדרטים על פי חוזה שנחתם או משהו אחר, אגב נחתם החוזה?
נעמי מורנו
ייחתם.
היו"ר זבולון אורלב
יש התחייבות של הארגונים לסטנדרטים והיא בוודאי לוקחת רשימת בדיקה. האם יש פיקוח על התכניות האלה? כלומר, נחתם חוזה בין ויצ"ו לבין הורה שאומר ההורה ישלם X כסף, ויצ"ו יעשה כך וכך, אגב אין כאן פירוט בהסכם מה בדיוק הוא צריך לקבל, יש איזה פיקוח או קורלציה בין מה שהוא משלם למה שנותנים? הפיקוח של משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה כולל גם פיקוח על התכנית הזאת? איפה זה עומד?
נעמי מורנו
קודם כל כשהמפקחת של משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה נכנסת למעון היא מפקחת על מה שקורה במעון. אם יש תקינה מתוגברת ואם יש כוח אדם והמפרט שלו. היא בודקת כל דבר ולא בודקת אם המטפלת הספציפית שייכת לתכנית או לא שייכת לתכנית. זה פעם אחת. פעם שנייה כשיש תלונות או פניות הורים הכתובת היא תמיד משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ואז משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה פונה אלינו בבקשה להתייחס. מרכיב נוסף - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני לא הסברתי טוב את השאלה שלי.
אורי מקלב
הסברת טוב.
היו"ר זבולון אורלב
לפי התשובה שהיא עונה כנראה לא הסברתי טוב, אני לא אומר שהיא לא הבינה אלא שאני לא הסברתי טוב.


למשל, בבית הכרם גובים מההורים 500 שקל ואומרים "אתם תקבלו תכנית 'מעון ועוד'" האם קודם מישהו בודק שהתכנית הנוספת שניתנת היא באמת שוות ערך ל- 500 שקל? זו שאלה אחת, אולי במקום אחר שזה 300-350 האם מישהו בודק שזה בסדר שגובים ויש לזה קורלציה או שסתם גובים ונותנים 80 שקל ואולי נותנים שירות של 30 שקל? שאלה שנייה, האם הפיקוח הוא פיקוח גם על התכנים של אותה תכנית, מי עוסק בה, מהם התכנים שלה?
נעמי מורנו
המחיר שנקבע, הוא לא לפי התעריף של משרד התמ"ת, זה תמחור פנימי שלנו. אנחנו בודקים בכל מנגנוני הפיקוח, אני מקווה שאתם מעריכים את הפיקוח של ויצ"ו שנעשה בכל המערכת לכל חלקי העבודה כולל מפקחות כולל בדיקה תקציבית של כל מרכיב ומרכיב, כל מעון מגיש את התכנית שלו.
היו"ר זבולון אורלב
ותשובה לשאלתי?
נעמי מורנו
הפיקוח הוא פיקוח פנימי שלנו על העלויות כאשר יש תלונה של הורים שהם לא מקבלים את השירות.
היו"ר זבולון אורלב
אני שאלתי אם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מפקח, לא שאלתי מה קורה עם תלונות הורים. את מבינה את השאלה שלי?
אורי מקלב
אפשר להוסיף על השאלה שלך, האם זה משק סגור של המעון עצמו או שזה הולך מרכז?
נעמי מורנו
חד משמעית משק סגור של המעון עצמו. לכל מעון יש סימולאטור עם כל המרכיבים כולל מרכיב ההנחות שמוטמע בסימולאטור מראש. אנחנו לא יודעים כמה הנחות במועד הרישום עד אשר אנחנו רואים מי התקבל למעון, כי לא הסתיימו וועדות הקבלה.
אורי מקלב
יש סבסוד צולב בין ההורים?
נעמי מורנו
במקרה הבסיסי בו התמחור הוא תמחור פנימי בתוך המעון, אם יש הורה שמשלם יותר והורה שמשלם פחות אז בוודאי בחבילה הכללית יש מנגנון של הנחות - - -
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי מתשובתך שהפיקוח על התעריף מול השירות הוא פיקוח פנימי של ויצ"ו ולא פיקוח של המשרד. הבנתי נכון?
נעמי מורנו
הפיקוח על התעריף הוא פיקוח פנימי שלנו, חד משמעית. הפיקוח על התכנים כמו כל דבר שקורה במעון - - -
היו"ר זבולון אורלב
למה את מאריכה? אני שואל אם יש פיקוח.
מירלה גל
אין פיקוח אבל אני בוודאי רוצה לומר שגם מבחינת התכנים וגם מבחינת מי שאנחנו מביאים לחוגי ההעשרה יש לנו הרבה מאוד ניסיון ואני יכולה לומר - - -
היו"ר זבולון אורלב
זאת לא תכנית שמציגים אותה למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה שאומרת: אנחנו חושבים שילדים בגילאים אלה ואלה כדי להעשיר את עולם, כדי להעשיר את שפתם, כדי לפתח את דמיונם וכדומה צריך א' ב' ג'. היא לא מוצגת בפני משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה כמו יתר התכנית, אם אפשר לומר היא למעשה היא תכנית פרטית של ויצ"ו. אני צודק?
מירלה גל
זה במסגרת התכניות, בוודאי.
היו" זבולון אורלב
הם בעצם לא יודעים מה נעשה בה.
נעמי מורנו
זה לא בצורה שאתה ניסחת. כשאנחנו פנינו למשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה עם התכנית, אני אנסה לחדד את זה בצורה שאני רואה את הדברים, ברשותך. כשאנחנו גיבשנו את התכנית הגדרנו מהם הרכיבים של התכנית, תקינה, תזונה והעשרה ואם יש דברים אחרים שההורים מבקשים. המרכיבים האלו נדנו בדיונים ארוכים אל מול משרד התעשייה, המסחר ותעסוקה כמעט במהלך שנה והתכנית קיבלה אישור לפורמט הזה של הרכיבים מתוך ידיעה שהדברים משתנים וההורים רוצים דברים שונים במקומות שונים, הווריאציות בכל מקום משתנות. זה החידוד שלי.
מירלה גל
אני רוצה לומר חד וחלק, שויצ"ו מכניסה לתכנית הזאת ממקורותיה לא מעט כספים, אמרתי את זה בהתחלה ואני חוזרת ואומרת את זה שוב. אני חושבת שהיופי של התכנית הזאת זה דווקא משום שהתייחסו כאן למעמד הביניים, שאנחנו למעמד הביניים מאפשרים לקבל שירותים ברמות הרבה יותר גבוהות.
היו"ר זבולון אורלב
הבנתי את זה כבר אז וזה נרשם. לפי מה שהבנתי, הסבסוד הוא רק לילדי רווחה ולא למעמד הביניים, זה מה שהבנתי.
מירלה גל
לא. זה לא רק לילדי רווחה, יש לנו גם הורים שלא מסוגלים לשלם את מלוא העלות ואנחנו מסבסדים אותם.
היו"ר זבולון אורלב
מי קובע את המסוגלות שלהם?
מירלה גל
יש דרגות שונות שמשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה קובע ובאותם מקומות שהורה מקבל סבסוד גבוה ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אנחנו נותנים את הנחות. אגב בטפסים שלנו מובנה - - -
שלמה מולה
אני יודע שדיברת על "דורה" למשל ואני יודע גם מה המאפיינים של האוכלוסייה ב"דורה". יש תכנית "פת", האם במקומות שהתכנית פועלת, ב"פת" זו תכנית שקשורה לעולי אתיופיה - - -
מירלה גל
חבר הכנסת שלמה מולה, אנחנו מדברים על גילאי אפס עד שלוש.
שלמה מולה
סליחה, נכון.
מירלה גל
לא אפס, חצי שנה.
שלמה מולה
הבנתי, חזרתי בי מהשאלה.
אורי מקלב
קודם כל כתושב ירושלים וכמחזיק תיק החינוך בירושלים אני גם יודע שתושבי "בית הכרם", אנחנו לא מדברים על הפער הוא בין "דורה" ל"בית הכרם" משום ש"בית הכרם" עדיין נמצאים אנשים מהמעמד הבינוני ולא יותר מכך, אנחנו לא מדברים על דור המייסדים של "בית הכרם" שאולי היה יכול להיחשב כאוכלוסייה אחרת, אלה שנמצאים היום ברמת "בית הכרם" הם אנשים שחלקם הם עובדי המגזר הציבורי ולא מעבר לכך, והם מתמודדים מאוד קשה עם שני ילדים שהם צריכים לשלוח למעונות. אנחנו יודעים שאנחנו מפספסים את המטרה שלשמה הקמנו את מעונות היום. תשלום תוספת שתהייה אפילו 80 שקלים וגם הרבה יותר מכך זאת אומרת שאת החלק הערכי של המעונות מפספסים.


אדוני היושב אני שואל את השאלה, אנחנו יודעים שלהורים לילדים בגיל הזה ישנה רגישות גדולה לתת לילדים יותר, זה דחף פנימי שלא תמיד הוא שכלי. אנחנו יודעים שהחברות המסחריות מנצלות את זה והן מוציאות לשוק כל מיני דברים מתוך ידיעה שהאבא רוצה להעניק לילד את המיטב. כמחזיק תיק החינוך הופתעתי לשמוע את פניות ההורים שנאמרו בלהט וברגש כשהם רוצים את הגננת רבקה ולא את שרה. למה? – כי רבקה יותר טובה. ההורים שמוציאים את הילד למעון עם הפחד הם גם רוצים לתת לילד את המקסימום, ובוודאי בגיל הזה.


לדעתי הבעיה הקודמת למעונות זאת הבעיה שאת ציינת, אמרת שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מאפשר כאלה פערים. אם מסתכלים על הפרטת המעונות וכשהופכים אותם למסחריים זה משיקולים שהם לא מהיבט ערכי-חינוכי. בדברים האלה אין ספק שגורמים לפערים מאוד מאוד גדולים בחברה וגומרים לכך שנוצרה הרגשה שמי שלא נותן את הדברים האלה לילד שלו הוא בעצם מתעלל וחוסך ממנו. מסתובבים עם המחשבה איך יכול להיות ששאר ההורים מעניקים העשרה והם לא נותנים לילד שלהם את זה. ההרגשה שמה שנעשה היום במעונות זה כאילו לא נעשה כלום עם הילדים. ההורים צריכים לשלם כאלה מחירים והורים שלא עושים ממש חוסכים. זה כמו אותו עובד שבא למעביד בבקשה להעלאה כששואל אותו המעסיק למה אתה מבקש, הוא אומר שהוא עושה את זה ואת זה ולכן הוא מבקש תוספת אבל הוא בעצם עושה את התפקיד שלו, המעונות לא צריכים לתת חינוך?


היום כשאנחנו נמצאים במצב שהורים שלא מסוגלים לתת לילד ואתם מונעים מהם, והם מודעים לכך שאולי הם לא יתקבלו למעון, לדעתי זה לחץ על ההורים. לדעתי הבעיה היא ערכית הרבה יותר מאשר אם אתם כן מסבסדים חלק וחלק לא. מתברר תוך כדי הדברים שלכם שיש סבסוד צולב כלומר שיש חלק מההורים באותו מעון שמשלם יותר כדי לסבסד הורים אחרים. הרי יש ילדים מסובסדים. לשאלת היושב ראש האם ההורים מקבלים תמורה בעלויות שהם נושאים.
מירלה גל
אין סבסוד צולב . מתוך המרכז של ויצ"ו ממנים את מי שצריך לממן. אני חושבת שהיופי של התכנית, אני אומרת את זה שוב ושוב, זה שאנחנו דווקא מאפשרים לשכבות הביניים ליהנות מההעשרות שהיום הם כמעט בגדר חובה. אני גם אומר שאני מאוד גאה גם בתכניות הבסיסיות של ויצ"ו במקומות בהם לא מתקיים 'מעון ועוד'. מאחר ולא היית כאן בתחילת דבריי אני אחזור ואומר שבמעונות שבהם אין מאה אחוז נכונות של ההורים להשתתף בתכנית התכנית לא מתקיימת. היו לנו מעונות כאלה בשנה שעברה ואם יהיו לנו מעונות כאלה השנה התכנית לא תתקיים.
אורי מקלב
אני לא מאמין בזה, לא יעזור, אני לא מאמין שיש דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה כי זה לחץ חברתי ולחץ אישי. מהניסיון שלי אני לא מאמין שיכול להיות דבר כזה שמי שרוצה רוצה ומי שלא רוצה אין. אין דבר כזה.
מירלה גל
חבר הכנסת אני יכולה לתת לך דוגמאות של מקומות שלא החלנו את התכנית בשנה שעברה כי חלק, קטן אומנם, של ההורים לא רצו את התכנית ולכן לא הפעלנו אותה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. המועצה הלאומית לשלום הילד ואחרי זה משרדי הממשלה.
אביבית ברקאי
תודה ליושב הראש, אני חייבת לציין שבמקרה הזה בנוגע למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אני מקווה שגם זה הדיון האחרון, אבל זה בוודאי לא הדיון הראשון בנושא תשלומי הורים. אדוני היושב ראש יודע למה כוונתי ומה עמדתנו בנושא הזה.


אין ספק שיש כאן פגיעה, אני שומעת את זה גם כאן מהפניות של ההורים, יש פגיעה חמורה מאוד בשוויון. למרות הטעונים שנשמעים כאן מצד הארגונים שלא מתנים את קבלתם של הילדים אנחנו שומעים כאן דברים אחרים. מהנייר של מרכז המחקר והמידע עולה שלא מדירים ילדים מפעילויות בזמן שהפעילויות האלה מתרחשים כי הוריהם לא משלמים אבל בפועל כן מדירים ואולי עלולים להדיר. יש איזה סבסוד אבל למעשה הסבסוד הוא לא רלוונטי כי בכל זאת גורמים להורים שלא תכננו להוציא את הסכום הזה, גם אם הוא פעוט, מעבר לסכום הבסיסי שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה דורש, כן מחייבים אותם בצורה כזאת או אחרת והמדרון כאן הוא מדרון מאוד חלקלק.


אדוני היושב ראש, לחלופין גם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה הוציא דף באתר האינטרנט על חריגה מסל שירותים ומהם התנאים. קראתי בנייר של מרכז מחקר ומידע שעולה שאם הדרישה היא הסכמת כל ההורים אז הדרישה הזו מתעמעמת כי מנסים להבין מההורים מה גורם להם לא לשלם ומפעילים עליהם לחצים כאלה ואחרים. מדוע הורה צריך להיחשף בפני המעון ולהסביר מהי הסיבה שבגינה הוא לא רוצה לשלם את התשלום הזה?


משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מציין עוד תנאי "התשלום הנוסף בעבור חריגה ייעשה באמצעות ועד הורי המסגרת", שוב עולה מהמסך של מרכז המחקר והמידע שגם הנקודה הזאת - - -
היו"ר זבולון אורלב
הצטרפה אלינו חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אמרתי שחברת הכנסת ביקשה שאתחיל בשעה ב- 09:00 ולא בשעה 09:30, אני מקבל את הנזיפה באהבה.
אורלי לוי אבקסיס
הודיעו לי שזה מתחיל בשעה 10:00.
חנה איכילוב
לי הודיעו שזה בשעה 10:00, אני מתל אביב.
היו"ר זבולון אורלב
ראשית אני מתנצל על התקלה. איך את שייכת לכאן, את מגיע מטעם ארגון?
חנה איכלוב
אני שמעתי ברדיו את מר אורלב מדבר והיות ואני המנכ"לית ארגון נשים ליברליות צלצלתי ואמרתי את מה שיש לי לומר.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. קודם כל אני מתנצל, כי ראשית זה היה אמור להיות בשעה 10:00 ולאחר מכן הקדימו את השעה ל- 09:00.
חנה איכלוב
חבל שלא הודיעו לי ואני מקווה שלא הפסדתי הרבה.
היו"ר זבולון אורלב
אני מתנצל, יתר הדברים רשומים בפרוטוקול.
אביבית ברקאי
תנאי נוסף שמופיע במסמך משרד התמ"ת, "...התשלום הנוסף בעבור חריגה יעשה על ידי ועד הורי המסגרת...", שוב, גם התנאי מהמסמך של מרכז מחקר ומידע ועלה שגם הוא לא נכון ובעצם יש תשלומים.
היו"ר זבולון אורלב
יש כתב התחייבות לויצ"ו?
אביבית ברקאי
התשלום הוא ישירות לארגון ולא באמצעות ועד ההורים. שוב מה שעולה מכאן היא נקודה שאומרת שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מאפשר, רוצה להיענות לדרישת הורים, כמו שטענו הארגונים, שהם רוצים שירותים נוספים וקובע חריגה מסל שירותים וקובע תנאים ברורים. המחויבת היא של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לפקח שאכן התנאים הללו מתקיימים ומשהוא לא עושה כן הוא גם שותף לפגיעה בשוויון שמתרחשת בפעול במעונות היום.


נקודה אחרונה אדוני היושב ראש, העלית והפנית שאלה לארגונים כיצד מתבצע הפיקוח. למעשה נאמר כאן באופן מפורש שאין פיקוח על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. הפיקוח הוא על ידי הארגונים עצמם. לדעתי יש כאן בעיה מאוד חמורה מעבר לפיקוח בתכנים יש כאן גם בעיה מי הם המפעילים הללו, מי הן המפעילות הללו, איזו בדיקה נעשית, מה העבר שלהם ויש לכך השלכות נוספות. אני חושבת שמן הראוי היה, אומנם מצד אחד אני אומרת בוא לא נאמץ את החולות הרעות ממערכת אחרת ונאמץ אותן גם למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, אבל אם אנחנו מדברים על תל"ן (תשלומים נוספים) במערכת החינוך גם כאן יש תל"ן ויש איזו בדיקה של המפקח המחוזי, יש איזה אישור לתכנית ורק אחר כך למעשה כשיש הסכמה של כל ההורים מתקבלת התכנית. אז אם ישנה איזו דרישה לתל"ן, שוב אנחנו סבורים שלא ראוי שתהייה כזאת תכנית ובוודאי לא במימון נוסף של ההורים, אז מן הראוי שיהיה פיקוח ראוי, פיקוח על ידי משרד ממשלתי ולא פיקוח על ידי הארגונים עצמם. תודה רבה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. בבקשה משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואחריו משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה. ורד כרמון בבקשה.
ורד כרמון
אני רוצה לייצג את אוכלוסיית הרווחה ,שבעצם דובר עליה אבל לא מיוצגת כאן סביב השולחן. אני רוצה לומר שאין ספק שהנושא של לחץ, גם הפסיכולוגי, מה שתואר כאן על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וגם לחצים כלכליים, אפילו בגישה כמו שכתוב כאן שבמעון "דורה" בתשלום של 50 שקלים נוספים, שגם כך תשלומי הורי הרווחה שזכאים על פי חוק ומגיעים למעון הוא גבוה יותר, כל 50 שקלים באים על חשבון דברים אחרים. אין לי ספק שזה בא על חשבון דברים אחרים באותה במשפחה.


משרד הרווחה והשירותים החברתיים נותן דברים אחרים למשפחות האלה שלא מממנות את עצמן בין אם זה תזונה, העשרה וחוגים. על אחת כמה וכמה אני לא רואה מקום להפעלת תכנית כזאת במעונות רב תכליתיים ששם ממילא אנחנו נותנים אקסטרות - - -
אורלי לוי-אבקסיס
סליחה, גם מבחינת הדירוג אצלכם, 1, 2 ואחר כך יש פער.
ורד כרמון
את זה כבר אמרתי גם כן בוועדה אחרת אצלך.
אורלי לוי אבקסיס
ואלה הם שנפגעים יותר מכולם.
ורד כרמון
נכון. מי שלא מכיר יש לנו אוכלוסיית רווחה עם אימהות עובדות שהן באות לקבל סבסוד ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה וממילא הדרוג שלהן לתשלום הוא הרבה יותר גבוה ואין ספק ששם אפילו 10 שקלים נוספים הם קריטיים, מה גם שיש לנו המון משפחות שאנחנו מסבסדים את כל התשלום למעון ולא יתכן שאחרי זה יבואו וידרשו. אם לא דורשים מהם אז מחריגים אותם עוד יותר. בעצם הם אוכלוסייה בצד שלא דנים איתם ומסבסדים והם מן שרך עודף כזה שאיך שהוא משתלב, אולי הם יזכו במשהו. אני חושבת שמלכתחילה זה מאוד פוגע בשוויון וזה מפריע מאוד.


כשכותבים כאן שהתכנית נעשית בתאום עם הרווחה ובחלק נקבע מחיר קבוע לילדים המופנים, למשל 50 שקלים. בתאום עם הרווחה זה לא מספיק, מה הרווחה תשלם אם ההורים לא משלמים? זו לא התחייבות לתת את הסכום הזה – גם זה מפריע.


הנקודה הנוספת, כמו שאמרת אביבית, הוא הנושא שמשרד התמ"ת לדעתי, צריך מאוד להקפיד על ההנחיות ומלכתחילה אני די מתנגדת אליהן.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. תמר אלמוג בבקשה.
תמר אלמוג
אדוני היושב ראש אני מבקשת לציין את המצב העובדתי של מערך המעונות. היום התחום הזה אינו פועל מתוקף 'חוק חינוך חובה' או 'חוק חינוך חינם' מהגיל הרך. מלכתחילה המשרד בהצהרה - - -
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל תחת האחריות של החוק.
תמר אלמוג
נכון, לכן מלכתחילה המשרד לא הצהיר שכל ילד שישהה במעון יום שמוכר על ידו יהיה זכאי אוטומטית לתמיכה ממשלתית, גם התמיכה הממשלתית - - -
אורלי לוי אבקסיס
כאן יש בעיה עם הפיקוח על המחירים. דה-פקטו אתם לא מפקחים עליו.
תמר אלמוג
אני אתייחס לזה. המשרד מלכתחילה לא הצהיר שכל מי שיכנס למעון יום מוכר יזכה אוטומטית לסבסוד בגין שהותו במעון. הזכאות נבחנת על פי הרבה מאוד קריטריונים והיא מדורגת יחסית לכל הורה והורה, יש נתח לא מבוטל של 25%-30% מההורים שנכנסים למעונות, זכאים למעונות המוכרים ולא זכאים לסבסוד והם משלמים את המחיר המלא. כמובן שיש את המערך שפועל בסקטור הפרטי והסקטור הציבורי. בסקטור הציבורי לגבי מעונות יום מוכרים משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ומשרד האוצר קבעו בצו המחירים את התעריף המרבי שיש לגבות מההורים. התעריף הזה נקבע על בסיס סל שירותים מינימאלי ובסיסי שנקבע לפני הרבה מאוד שנים.

בעוד שבשנים האחרונות תחום הגיל הרך התפתח, בעוד שמדינות מפותחות הסטנדרטים הנהוגים במעון הם אחרים ומשודרגים הרבה הרבה מעבר לסל הזה. לכן הקמנו בשנים האחרונות, המשרד עוסק בהסדרת התחום על כל היבטיו כולל קידום חקיקה כדי לשדרג את הסטנדרטים ולהשוות את התנאים שקיימים במעונות לפחות לתנאים הקיימים במדינות שמדינת ישראל חברה בהם – מדינות ה- OECD.


דוח וועדת רוזנטל, שמונח במשרדנו, טוען שהסטנדרטים שצריכים לפעול במעונות היום צריכים להיות אחרים לא כדי לתת ההעשרה, שלילדים יהיה להם משהו נוסף, אלא כדי לספק את הצרכים הבסיסיים הנורמאליים להתפתחותם התקינה והבריאה הנדרשת.
אורלי לוי אבקסיס
זאת אומרת שאיפה שלא מקבלים את הפלוס אין את הצרכים המינימאליים.
תמר אלמוג
לאור הדוח הזה פעל המשרד וממשיך לפעול בכל האמצעים כדי לשדרג ברמה האוניברסאלית את המעונות. הראיה – בתחילת 2008 הצלחנו להגיע להסכמות עם משרד האוצר לגבי הרחבת התקינה בכיתות. היה מצב בלתי סביר בו היו שתיים וחצי מטפלות במעון יום, המעון פועל מהשעה 07:00 עד 16:00, מה לעשות, לפני התקינה, לפי אותו סל בסיסי והמחיר המרבי צריכות להיות שתיים וחצי מטפלות.
היו"ר זבולון אורלב
לכמה ילדים?
תמר אלמוג
בכיתת התינוקות 15, בכיתת הפעוטות 23, צריכות להיות שתיים וחצי מטפלות. ריבון העולמים מה עושים כשהמטפלת בשעה 12:30 הולכת הביתה כי מותר להעסיק אותה רק חצי יום? נלחמנו עם משרד האוצר והצלחנו במימון ממשלתי משמעותי, בסכום של 60 מיליון להגדיל את התקינה הזאת בכל המעונות, שלוש שעות טיפול בכיתת התינוקות, ובשנת 2009 גם בכיתת הבוגרים. כך לפחות לפחות במצב המינימאלי ביותר הצלחנו להגיע למצב שבכל מעון תהיינה בכל כיתה שלוש מטפלות במשרה מלאה. אנחנו לא שוקטים על השמרים.
היו"ר זבולון אורלב
בואי נתרכז בנושא שלשמו הועדה התכנסה.
תמר אלמוג
בנושא ההסדרה, משרד התמ"ת לא יכול להיות אטום לצרכי השטח. הצרכים עלו, לא רק בויצ"ו, הצרכים עלו קודם כל מהתנועה הקיבוצית, התנועה הקיבוצית ידועה בשירותים המשודרגים שלה בכל מערכת החינוך. הם רוצים כיתה שבה המורה מלמדת 20 ילדים, וגן ילדים שבו 20 ילדים עם גננת ולא 35 ילדים, ועוד ועוד דרישות. כאן הייתה התחבטות די קשה של המשרד מה לעשות, האם לבוא ולהגיד מי שמפעיל יום עם סטנדרטים משודרגים, שלמעש דוח רוזנטל למעשה אומר שהם תנאים המינימאליים הנדרשים, אז הוא יקבל עונש והמשרד יאמר לו אתה מפעיל עם שירותים נרחבים יותר אתה לא בבית ספרי, נבטל לך את סמל המעון, נחסום את ההורים להגיע אליך ולא נאפשר להם את הסבסוד הממשלתי המינימאלי. אם כך אני לא יודעת מה הועילו חכמים בתקנתם.


לא הייתה לנו שום אפשרות לעצום עיניים, המשרד מצד אחד לא מעודד את נושא של שדורג הסטנדרטים שכתוצאה מכך תיווצר חלילה הפלייה בין הילדים או בין ההורים. אבל מצד שני הוא לא יכול למנוע שבאופן וולונטרי ומוסכם - - -
אורלי לוי אבקסיס
זה לא וולונטרי, מישהו משלם על זה אבל לא אתם, זה לא וולונטרי. ההורים משלמים ואף אחד לא עושה כאן טובה לאף אחד.
תמר אלמוג
ראשית 30% מההורים משלמים מלא, חלקם בוחרים לשלם את הסכום המלא במעונות המסובסדים וחלקם בוחרים, או בלית בררה, הולכים למעונות הפרטיים ומשלמים הרבה יותר. כתוצאה מכך הגדרנו נוהל שנקרא 'חריגה מסל שירותים', נוהל שמגדיר מאוד מאוד את הכללים. אני לא יכולה להגיד בהצהרה שהמשרד מסוגל גם לפקח על התכולה של אותו סל מאחר וזה משתנה ממקום למקום, זה משתנה מאזור לאזור, מרצון של הורים כאלה או אחרים. זה מצריך מערך פיקוח אדיר ובלתי סביר- - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני אגיד לך מה הבעיה שלי, למשל ורדית ליבוביץ מנהלת המחלקה המנהלית בויצ"ו שלחה לך את התעריפים, את התחשיבים, היא כותבת למשל שב- 500 שקל לחודש יש הוצאה של 700 שקל עבור שמירה. זה ממש חינוכי?! זו העשרה - - -
תמר אלמוג
ממשלת ישראל לא קבעה כלל או לא קיבלה החלטה - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מבין, הורים שיש להם כסף - - -
תמר אלמוג
בכל מעון יום יוצב שומר.
היו"ר זבולון אורלב
מה אתם אומרים, הורים שיש להם כסף תהייה להם שמירה, להורים שאין כסף לא תהייה שמירה? זה מה שממשלת ישראל - -
תמר אלמוג
זה לא מה שאנחנו אומרים.
אורלי לוי אבקסיס
יש פה גם מנהלים.
היו"ר זבולון אורלב
רגע רגע, פרה פרה.
תמר אלמוג
קודם כל, אדוני היושב ראש, ציינתי שהמשרד לא ערוך ולא מסוגל לפקח על כל סל שירותים נוסף שמקבלים.
היו"ר זבולון אורלב
כשאת מקבלת דבר כזה לא מן הראוי לומר לה שאתם מעריכים שהורים רוצים העשרה חינוכית רחבה יותר, אבל תסבירו לנו מה קשור שמירה ב- 700 שקל.
תמר אלמוג
זה מגיע מדרישה של הורים, היו לי המון פניות מהורים בשאלה למה - - -
היו"ר זבולון אורלב
ואם הורים יבקשו לסייד שוב את המעון אז יטילו עליהם? ואם הם יבקשו תאורה כזאת במקום הקיימת או להוסיף משהו אחר, גם אז יטילו את זה על ההורים?
תמר אלמוג
אני לא יכולה להתנגד לדרישה של הורים שיבקשו גם שומר במעון.
אורלי לוי אבקסיס
סבבה, בואו נפתח את זה לשוק החופשי. למה אנחנו לא עושים את זה עם המעונות הפרטיים? אם אתם נותנים כאן את הפתח במה הם שונים ממעון פרטי? אם הם מוסיפים אקסטרות אז למעון פרטי שנותן אקסטרות. שילכו ההורים לסבסד את הילד ולא לסבסד את המעון ולא ניתן העדפות למי שיש לו סמל מעון. ברגע שאתם אפשרתם העדפה לקבוצה מסוימת על קבוצה אחרת הם צריך להכפיף את עצמם לסטנדרטים הקבועים כדי שלא תהייה איפה ואיפה ושלא יהיה מצב שזה שיש להם בכיס, תנו לי כיתות בתוך המעון שמוכר על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, לאלה מהילדים שלהורים שלהם יש, ותהיינה כיתות אחרות לילדים שלהוריהם אין. כאן יוצרים את הפערים כבר מהגיל הרך וגם יהיה כתוב על אותו ילד 'אני ילד עני'. זה משהו שאנחנו לא ניתן לו יד. החוצפה, וסליחה שאני לוקחת כאן את זכות הדיבור כי אני שונאת שמשתמשים בי, הטענות היו בנוגע לחוק שנדון כאן שהתשלום לא יתגלגל על ההורים, חלילה וחס שלא ייוצר מצב שכאן ילדים מסוימים יהיו באיפה מול ילדים אחרים, מראש יהיו כי יש עלות לחוק הזה ומי שרוצה את הסטנדרטים יש עלויות ולמי שלא זה יתגלגל על ההורים.

באותו אופן אני אגיד לכם מה לעשות, דרך הנושא הזה אתם חוסמים את הגנים הפרטיים. אנחנו עוצרים את החוק ואני בין אלה שעצרנו את החוק כי אני לא חושבת שזה צריך להתגלגל על ההורים. עצרתם את החוק אבל יצרתם לעצמכם איזה מונופול כי במונופול הזה אתם יכולים לתת אקסטרות ואתם היחידים שתישארו עם הסמל מעון ועם סבסוד הממשלה. אנחנו לא ניתן לזה יד, אתם גילתם כאן תרנגולת שמטילה ביצי זהב. אני אומרת את זה כי אתם מנצלים את זה שיש לכם סבסוד, אתם מנצלים את העובדה שאתם נמצאים היום בתוך המערכת כמוגנים, כמי שמוכר, אבל דרך זה אתם בעצם מכניסים במינימום סטנדרט, סטנדרט אקסטרה ואומרים ההורים משלמים בנפרד. אבל מה, נמשיך להיות מסובסדים בבסיס ולשם לא יכנסו הפרטיים. אתם לא יכולים לשחק על הכול. את יודעת מה? – אני רוצה ללכת עכשיו במהלך אחר, לא רוצה לסבסד אתכם, לא רוצה שרק לכם יהיה סמל מעון. אנחנו נסבסד את הילד ונקבע מחיר סטנדרטי מסוים ואנחנו נלך לפי הילד וייקח ההורה את הילד לאן שהוא ירצה לקחת, אתם לא תיהנו מכל הקופה. לנעמ"ת היה את האינטגריטי לומר שחוזרים בהם, הם אמרו שהם הבינו מפניות ההורים ושהם חזרו בהם. אני לא אתן יד לויצ"ו לעשות את המשחק הזה לחברי הכנסת ולא עם הורים שאין להם. פה אנחנו נעמוד כחומה בצורה ואתם לא תשתמשו בנו. נקודה.
מירלה גל
קודם כל אתם לא מסבסדים את הארגונים, אתם מסבסדים את הילדים.
אורלי לוי אבקסיס
את הארגונים, כי הם לא יכולים להגיע למעון פרטי.
מירלה גל
את הילדים. מה שאנחנו עושים אנחנו מאפשרים גם לילדים שנמצאים בסבסוד לקבל תוספות שהם לא - - -
אורלי לוי אבקסיס
ב- 500 שקל, ואם יש להם שני ילדים?
מירלה גל
סליחה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אמרתי בתחילת דבריי שבמקומות שהורים לא רוצים שהתכנית הזאת לא תיכנס היא לא תכנס, ואם "בית הכרם" לא תיכנס היא לא תיכנס.
אורלי לוי אבקסיס
אז למה לא מקבלים פה? כי אתם לא מוכנים להוציא תוספת של כסף.
מירלה גל
חברת הכנסת לוי, למה את לא מסתכלת מהכיוון, אני באמת שואלת - - -
אורלי לוי אבקסיס
למה באתם וביקשתם מאיתנו? כדי שהמחיר לא יתגלגל על ההורים אבל אתם מגלגלים כאן עלויות, ואת יודעת מה, זה אפילו לא כל הסטנדרט שביקשנו בחוק. אנחנו לא כאן ניתן לזה יד.
מירלה גל
בהבדל מהחוק פה, החוק יחול על כולם והוא לא יהיה וולונטרי, לא יהיה מישהו שיוכל להגיד כן או לא. אנחנו אומרים שאיפה שיהיה מי שיאמר לא זה לא יהיה שם. אנחנו גם לא נוכל לסבסד את מספר הילדים שמדובר עליו אם החוק יחול על כולם. בתכנית שלנו מי שלא יכול לשלם, לא מי שלא רוצה ואמרתי מי שלא יכול - - -
אורלי לוי אבקסיס
יוציאו אותו מהכיתה.
מירלה גל
לא. לא נכון. אין מעונות ולא יהיו מעונות - - -
אורלי לוי אבקסיס
אבל אתם יוצרים מעונות טובים יותר ופחות טובים ברגע שאתם עושים את זה, אצלכם יש היררכיה, בתוך ויצ"ו יש "ויצו"ו" פלוס שמקבל אקסטרות מסוימות כי להורים שלהם יש כסף, ויש ויצ"ו מינוס.
מירלה גל
אנחנו יוצרים את האפשרות לילדים במעמד הביניים לקבל יותר, זה חטאנו וזה פשענו?
אורלי לוי אבקסיס
כן. כשאתם לוקחים 500 שקל על מינהלה, אם אתם לוקחים 700 שקל עבור שמירה, אם אתם לוקחים למתנות וכיבוד למסיבות, סלחי לי, זה לא זה.
מירלה גל
מעון "בית הכרם" הוא מעון חריג, במרבית המעונות - - -
אורלי לוי אבקסיס
אז מה? זה תחת הכובע שלכם, שתהייה אחריות.
מירלה גל
מה שאתם לא מבינים זה שחלק מהתשלומים שאתם רואים כאן בעבר זה היה נעשה דרך ועד ההורים והיום זה נעשה דרכנו.
תמר אלמוג
אני מבקשת להשלים את דברי בשתי נקודות, האחת לגבי האכיפה של המשרד. ציינתי שאין למשרד כלים ויכולת לאכוף כל סל נוסף בכל מעון ומעון, זה בלתי אפשרי. יחד עם זאת כדי למנוע מצבים שבהם הורים חלילה יופלו לרעה המשרד כן ערוך לטפל נקודתית בכל תלונה ותלונה. המשרד הגדיר את הנוהל באופן ברור ששומר ומאזן את זכויות ההורים כדי למנוע מצב של כפיה. בוועדות הקבלה נשמר בקפידה נוהל המשרד, בוועדת קבלה לקבלת הילדים על פי המדרג שנקבע.
אורלי לוי אבקסיס
איך את יכולה לדעת שאומרים לילד, יש לנו רשימה, איך את יודעת שאלה שנדחו הם אלה שסירבו לשלם את הכסף?
תמר אלמוג
וועדת הקבלה שבה יושב גם נציג שלנו וגם נציג הרווחה, הוועדה יושבת ורואה את כל הילדים שהגיעו למעון ונרשמו בתקופת ההרשמה המוצהרת, כולל כל הפרטים. הוועדה בוחנת את קבלתם על פי המדרג שנקבע. בנוהל הזה הנהגנו עוד הנחיה שמאפשרת זכות ערעור להורים, זאת אומרת שגם הורה שמקבל בסופו של דבר את התשובה, על בסיס החלטת הוועדה, שהוא לא התקבל למעון עומדת לו הזכות לערער ולבקש בדיקה חוזרת לקבלה למעון. בוודאי ובוודאי שתהליך הסינון לא מאפשר מצב שיהיה הורה שלא נרשם או לא התקבל למעון בגלל '"ויצו"ו" ועוד' וכדומה.


לגבי ויצ"ו בית הכרם. המשרד יחיל גזרה שווה גם על המעון הזה, הוא באמת מעון ייחודי ושונה מבחינת המבנה הארגוני שלו, הקיפו וגודלו, אבל פה אני מצהירה ואומרת שאם יתברר למשרד שמבחינה משפטית המדיניות של הארגון יש בה כדי לפגוע בעיקרון השוויון, אנחנו ננחה - - -
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מבין, את אומרת אם, חשבתי שתגידי הואיל ושמעתי.
תמר אלמוג
מאחר ובשאר המעונות יש כלל אחיד שאומר או שכל המעון עובר לתכנית או כל המעון לא עובר לתכנית, נתקלו כאן בבעיה של מעון "בית הכרם" בגלל שהוא ייחודי ובגלל גודלו, אני אומרת בהצהרה שלאור מה שמתברר ולאור מה ששומעים - - -
אורלי לוי אבקסיס
יש שם חלק שעוברים לתכנית וחלק לא?
תמר אלמוג
יש שם הרבה כיתות ורצו להגיד שבכיתות מסוימות התכנית תחול ובכיתות אחרות לא, אני אומרת שמאחר וזה עלול לפגוע בעיקרון השוויון לכן נושא "ויצו"ו" בית הכרם יבחן שנית אם זה אפשרי או לא.
מירלה גל
אני אומרת את זה כאן מעל הבמה שאת לא צריכה לבחון כי במקום שיש סירוב זה לא יהיה. זה לא יהיה.
היו"ר זבולון אורלב
מירלה, אנחנו מגיעים לדיון הזה, לפחות אני מגיע לדיון הזה אחרי שאני שומע דיון של בערך שבועיים, נדמה לי שגם את המכתב קיבלתי לפני עשרה ימים, אני מניח שגם פנו אליכם. אל תגידי לי שאת באת לדיון הזה ולא ידעת שיש הורים שמתקוממים, לא שהם מסרבים, הם מתקוממים נגד התכנית הזאת ב"בית הכרם"? רק בדיון הזה זה התברר לכם?
נעמי מורנו
אני מבקשת בדיון הזה להתייחס לעניין "בית הכרם" מאחר והדברים גם התגלגלו לפתחי ושמעתי את הדברים וקראתי את המכתבים ששלחתם וקיבלתם תגובות מכל מיני גורמים.


התכניות השנה עדיין לא נסגרו, אני שמה לרגע בצד את השנה שעברה, כרגע אני מתייחסת לשנה הבאה, בנקודת הזמן הזאת אף מעון עוד לא יודע אם יש בו תכנית או אין לו תכנית. אתם יכולים אחר כך לומר, יושב ראש הוועדה בוודאי ייתן לכם את זכות הדיבור.


אני רוצה לומר כאן באופן חד משמעי, בנקודת הזמן הזאת אנחנו רואים מי נרשם למעון, נתחיל את הליך וועדות קבלה, בתהליך וועדות קבלה רואים מי מתקבל למעון ורק אחרי שאנחנו רואים את כל התמונה כולה ורואים אם אין התנגדות הורים, אני אומרת שוב שמספיקה התנגדות של הורה אחד. אלו הנהלים - - -
אורלי לוי אבקסיס
בגלל זה מעון אחד, אבל הלחץ של הורים על אותו אחד שבגללו אתם אומרים אי אפשר כי יש התנגדות, אתם יודעים מה זה עושה לאותו הורה? הוא מביא יום יום את הילד שלו לאותה מטפלת שהיא בחצי משרה בגללו.
נעמי מורנו
אם נוצר מצב לא נעים זה לא יהיה במעון הזה, אני אומרת חד משמעית. בכל מקרה אחר החלופה הקיימת במדינת ישראל היא שבמעונות היום, להוציא את מעונות הקיבוצים ושל הרשויות המקומיות ואחרות שגובים סכומים גובהים יותר ומקבלים סמל ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כחלק מהשיטה. אני רוצה רק לומר שזה קיים בהרבה מאוד מקומות אחרים וזה עלה כאן נקודתית כי אתם עם כל הכבוד הצפתם את זה בצורה מעולה, חזקה וברורה, אתם לא מעוניינים זה לא יהיה. זה לא יהיה בשום מקום בו תהייה התנגדות הורים וזה ברור.

אני רוצה לומר שהחלופה הקיימת, וזה עלה במסמכים של מרכז מחקר ומידע של הכנסת היא חלופה של וועדי הורים בבוקר, את הזכרת את זה ורק ערבבת בין שתי הדוגמאות של בוקר וגבייה באמצעות הועד או לא. הגביה של הועד היא הרבה יותר לוחצת כאשר יש לחץ של הורים, כאשר יש לחץ של הורים באמצע היום אנחנו לא ממשיכים ולא יכולים להתערב כי זה ביניהם. מה שקורה זה שהתכנית נפסקת באמצע השנה כי חלק משלם וחלק לא משלם – אפרופו סבסוד צולב כן או לא.


הבקרה הרבה יותר פחותה, כשאנחנו עושים אנחנו מבצעים בקרה וכשהספקים הם לא הספקים שלנו אין בקרה. זאת אומרת בכל הסיבות האפשרויות התכנית מזמינה יותר פיקוח, אנחנו מזמינים פיקוח ואנחנו כל הזמן מזמינים. אני הייתי שמחה יותר אם היה אפשר לפקח גם על המרכיבים האלה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. הגברת חנה איכילוב. מנכ"ל ארגון נשים ליברליות.
נעמי מורנו
אני רוצה לחדד את החלופות הקיימות.
חנה איכילוב
זה לא כשמו כן הוא, זה מה שהיה פעם הציונים הכלליים, זה נוסד על ידי שושנה פרסיס.


שמעתי את כל הסיפור הזה של המעונות, אני רוצה לומר לכם שאני לא די, אני מאוד התרגזתי. יש לי מעון, אני נותנת כל יום בשר, אני לא זזה ממה שמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.


הבעיה נוצרת מכך שהמעונות הן מפלגתיות – זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות כי זה תלוי בראש העיר, בראש המועצה, בראש המושבה ובראש איפה שאתם רוצים, ומכאן מתחיל כל הסיפור.


השנה הייתה שנה נוראית, תמי כדאי שאת תקשיבי, נוראית. אני לא יודעת, החליפו חברת מחשבים, לא החליפו חברת מחשבים כן החליפו חברת מחשבים, אנחנו לא ראינו כסף.
היו"ר זבולון אורלב
זה לא הדיון.
חנה איכילוב
זה כן הדיון כי בגלל זה שויצ"ו לוקחת יותר יש לה אפשרות כי יש יותר כסף בקופה, אני לא יכולתי לשלם משכורות, אני לא יכולתי לעמוד בזה. נוצר מצב כזה אתה מחפש כל מיני מקומות איך לעשות כסף. כשאני שומעת שיש כזו כיתה וכזו כיתה, והעבירו לכאן ולשם, אנחנו נולדו במדינה שויצ"ו הייתה תורמת במצוות, שנעמ"ת" הייתה תורמת במצוות, לא הייתה לוקחת.
מירלה גל
עדיין תורמת.
היו"ר זבולון אורלב
מקיימת מצוות היחידה זו "אמונה".
חנה איכילוב
גם נכון. מה זה? מה קרה פה? אני פשוט לא מבינה. אני לא צעירה ואני עבדתי עם דוד לוי, תמיד עבדתי עם ציבור, נולדתי למשפחת איכילוב שבכנסת הראשונה והשנייה גם היינו ציבוריים, גם בעיריית תל אביב, גם היא קיבלה ממני הרבה מכתבים, מה קרה עם משרד העבודה? אף אחד לא מסבסד אותנו, מה אתם רוצים, אנחנו מלכ"ר מאיפה אתם רוצים שניקח כספים? אנחנו לא פשענו, אנחנו לא גנבנו - - -
היו"ר זבולון אורלב
ולעניין התשלומים הנוספים שזה נושא הדיון.
חנה איכילוב
זה נכון שיש חגים ורוצים לקנות מתנות לילדים וגם לימי הולדת ולדברים אחרים, אני נתתי הוראה מפורשת, לנו אין שום עסק בעניין, שוועד ההורים יעשה אסיפת הורים, שיחליט כמה כסף צריך לקחת ואני יודעת שיש ילדים במעון מהרווחה שלא דרשו מהם בכלל. וועד ההורים סבסד אותם, וועד ההורים שילם עכשיו ואני סבסדתי עוד כסף כדי שהמטפלות שלנו כולן תיסענה לגליל לסוף שבוע. יש בעיה רצינית במעונות, לא יודעים לנהל את המעונות. המעונות צריכים לעבור למשרד החינוך. נקודה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.
חנה איכילוב
מיום שילד נולד הוא צריך להיות בהשגחה של משרד החינוך, המטפלות הן משהו קטסטרופאלי ושלא לדבר על המפקחות שאני בכלל לא יודעת מה הן למד,ו ואיך הן למדו, ואיפה הן למדו. זה לא צריך להיות מתחת למשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה. תודה.
היו"ר זבולון אורלב
גברת איכילוב אני מודה לך על הדברים רק שהפלגת הרבה מעל ומעבר. ההורים רצו להגיב. בבקשה גברת שרעבי.
אפרת שרעבי
רציתי לציין לגבי ילדים בני חצי שנה עד שלוש שנים שגובים את "מעון ועוד', זה לא בדיוק נכון, גובים גם מגילאי ארבע-חמש. אם זה היום בפיקוח - -
אורלי לוי אבקסיס
באמת?
אפרת שרעבי
כן. אני יודעת על ויצ"ו "בית הכרם", התשלום 'מעון ועוד' החליטו להוציא את זה, עד היום אנחנו היינו משלמים בין 500 ל- 700 עבור הועד לשנה. אני הייתי כמה שנים בוועד, יש לי שלושה ילדים, עבור כל שקל היו נותנים פירוט, עכשיו בגלל ה"ועוד' אני משלמת 500 כול חודש - הנהלת המעון הציעה שגם לגילאי ארבע-חמש יהיה 'מעון ועוד' וגם שם יגבו את הכסף מההורים. בויצ"ו "בית הכרם" זה מגיע עד לגיל ארבע-חמש לפני גן חובה.


בנוגע לטופסי הרישום שגברת אלמוג דיברה, אי אפשר להגיש טופסי רישום בלי חתימה על התחייבות על 'מעון ועוד'. אם אני אגיש את הטופס בלי אז המנהלת אומרת במפורש "קחי את הטפסים שלך, שימי את הילד שלך במקום אחר". אז אל תגידי לי שיש רשימה - - -
אורלי לוי אבקסיס
את מבינה, הם אפילו לא נכנסים לרשימה שאת רואה. אם אתם לא תבטלו את "המעון ועד' הזה ותשמעו את הזעקה כאן הכול ייפול על המשרד שלכם. לא יתכן, היא כהורה אומרת שאם היא לא מגישה את הטופס של 'המעון ועוד' היא בכלל לא נכנסת לרשימה ההמתנה.
תמר אלמוג
בשם מי את מדברת?
אפרת שרעבי
אני מדברת בשם עצמי, יש לי הוכחה על כך. אני יודעת על הורים אחרים.
היו"ר זבולון אורלב
תמר, אני קצת מוחה על ההערה שלך כשגברת שרעבי מעידה בפני וועדה ויש פרוטוקול, כאת אומרת שזה דברים בעלמה, זה לא פשוט.
אורלי לוי אבקסיס
לה אין מוסד שיכול להרוויח או להפסיד כסף מ'המעון ועוד' זה החשבון האישי שלה, אם היא אומרת לך שהיא הייתה שם ואמרו לה שבלי הטפסים, איזה אינטרס יש לה להגיד את זה אלא אם כן הכיס הפרטי-אישי שלה שממנו היא אמורה לדאוג גם לכלכלת המשפחה, גם לחינוך הילדים, נפגע בגלל זה ואז היא מאבדת את השירות שהמדינה יצרה כדי לעזור לאימהות העובדות. את מבינה את האבסורד?
תמר אלמוג
התגובה שלי הייתה שאם עיקרון השוויון נפגע אז התכנית לא תהייה. עובדה שמעון ויצ"ו תלפיות הייתה התנגדות של אימא, התערבנו והתכנית ירדה. אלו הכללים.
אפרת שרעבי
יש לי שאלה אליך, למה כשפניתי אליך, נכון ואני אודה שפניתי בצורה אנונימית כי פחדתי שיעשו לי במעון צרות, אני שמתי את הילד שלי ופניתי למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בצורה אנונימית. היום אני כן אומרת שפניתי כי אני לא לבד, ראיתי שיש עוד הורים, אבל הורים סתמו את הפה, כולם הלכו בשקט במסדרונות וניסיתי להוציא מההורים את דעתם, האם הם מתנגדים או לא מתנגדים, התשובה הייתה "אל תדברי איתי, אל דברי איתי" – פחדו, בשנה שעברה הייתה אווירת פחד במעון. היום הצלחתי לגייס כמה הורים והקמנו קבוצה וראינו הוכחות של 60-70 הורים, לצערנו לא מוכנים להיחשף, זה נשאר אצלנו ואולי בבית משפט יחשפו, צריך לחשוף, הורים מפחדים מהדבר הזה.
אורלי לוי אבקסיס
באותו מוסד.
אפרת שרעבי
אז פניתי.
היו"ר זבולון אורלב
עידו אני יכול לראות את הרשימה הזאת?
מירלה גל
אף ילד לא בן ערובה אצלנו.
אורלי לוי אבקסיס
בכל מוסד שהוא נמצא כשהורה חושש שהוא יהיה בן ערובה כשהוא לא מיישר קו עם ההנהלה או הגננת, עם אותם אנשים. יש לי שלושה ילדים, אספר לך משהו. התכוונו התלונן על גננת מסוימת, היינו צריכים ללכת חפויי ראש, ואני הייתי צריכה בפחד לבוא ולעשות ביקורות פתע בגן, את יודעת מה? – גם גילתי דברים שלא נעמו לי והצטערתי שנחשפתי אליהם כי הבנתי איך זה מתנהל. אנחנו היינו הורים חזקים וניהלו מאבק עד סופו של עניין והיו כמה הורים שסירבו מפחד, הילד שלי שם. ההורים האלה שלא נתנו יד באותו מאבק הם היו הילדים האוהבים על הגננת, הם היו הילדים שקיבלו את התפקידים הראשיים. יותר מזה, כשהילדים שלהם היו מגיעים הגננת הייתה שרה להם "הילדה הכי יפה בגן" מול כל הילדים האחרים שמגיעים. זה פשוט לא נורמאלי, היא שרה לילדה "הילדה הכי יפה בגן" כי האימא שלה יישרה קו עם הגננת. זה משהו פסול שחייבים לעצור אותו.
מירלה גל
חברת הכנסת לוי, אנחנו לא החלנו את התכנית במקומות שהורים לא רצו לקיים אותה, והיא גם לא תתקיים "בבית הכרם".
אפרת שרעבי
יש לי שאלה עקרונית, למה עד היום הוראת הקבע שלי מופעלת בסכום של 500 שקלים בחודש? אם אני התנגדתי למה?
מירלה גל
אני אומרת שבשנת תשע"ב מי שנרשם ובמקומות שהורים לא רוצים התכנית לא תתקיים, גם "בבית הכרם" היא לא תוחל.
אפרת שרעבי
למה אני עדיין משלמת אם התנגדתי?
מירלה גל
חברים יקרים, ישנה מדיניות ברורה של ארגון, ויצ"ו שלא מחילה את התכנית במקום שהורים לא רוצים. אני יכולה לתת לכם עדויות על השנה הקודמת שלא פתחנו 'מעון ועוד' במקומות שלא רצו ולא היה שום לחץ על ההורים, זה לא תנאי בקבלה, ועדות הקבלה בכלל לא יודעות - -
היו"ר זבולון אורלב
חברים אנחנו חוזרים על עצמנו. אנחנו מתחילים ללעוס את אותו דבר שוב ושב. שרית בבקשה רצית להוסיף.
שרית אשכנזי
כן. קודם כל אנחנו מאוד אוהבים את ויצ"ו ואנחנו שולחים את הילדים שלנו למקום שאנחנו חושבים שהוא הטוב ביותר מבין האפשרויות שיש שלנו, המטפלות הן הטובות ביותר והתנאים שבהם הן עובדות זה נושא לדיון אחר.


אני מבקשת לומר כמה דברים, ראשית אם זה באמת היה יוצא מתום לב כל הטפסים לא היו חלק מטופסי הרישום, היינו רושמים את הילדים שלנו ובתחילת השנה היו מביאים לנו איזה פתרון של תכנית נוספת ואולי היו משכנעים אותנו, יכול להיות שחלק היו אומרים כן או חלק לא. זה לא היה צריך להיות חלק מטופסי ההרשמה כי ברגע שזה חלק מטופסי ההרשמה בעצם אמרת לנו עכשיו אתה תתבשל במיץ של עצמך, סליחה על הביטוי. הלחץ שמסתובב במסדרונות הוא בלתי אפשרי.


אני מבקשת לומר עוד משהו, זה פלא שכאן מהורי "ויצו"ו" "בית הכרם" ההתמרדות הזאת, אני משוכנעת למרות שלא בדקתי, אני משוכנעת שאנחנו קול של הרבה מאוד אנשים שמתביישים, שלא יכולים כי לדרוש מהורה באזור פיתוח 100 שקלים בחודש זה כמו לדרוש מאיתנו יותר מ- 500 שקלים בחודש. אני משוכנעת שדווקא האנשים שהכי הכי קשה להם שצריכים ללכת לרווחה לבקש הנחות, דווקא הם יתביישו. אני משוכנעת שהרבה מאוד אנשים השנה התביישו. אני יודעת שגם "בית הכרם" היום היא לא בדיוק מה שהיא הייתה בשנות החמישים. אמרנו, אנחנו עובדי המגזר הציבורי, לא רוצים להיות מסובסדים, תנו לחיות בכבוד, לא רוצים להיות מסובסדים, תנו לשלם את מה שאנחנו צריכים ולא יותר מזה. התכנית היא מעולה, ויצ"ו "בית הכרם" הוא המעון הכי טוב בארץ, למה דווקא שם צריך לשים עוד ועוד ועוד?
אורלי לוי אבקסיס
כי אולי יש לכם יכולת?
היו"ר זבולון אורלב
עידו נווה משפט אחרון.
עידו נווה
העניין הזה מויצ"ו טוענים שזה נקודתי. זה לא נקודתי ויש רשימה של עוד הרבה מעונות של ויצ"ו שהתכנית הזאת הולכת להתקיים. לדעתי הדבר הזה הוא פתח לכל כך הרבה חולות רעות. לדעתי לא צריך לתקן נקודתית אלא לעקור את זה מהשורש עכשיו. זה הולך לכיוונים מאוד רעים.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לסכם את הדיון ולומר כפי שאני מבין את עמדתם של חבריי חברי הכנסת מציעי ההצעה לסדר היום בשבוע שעבר, עמדתי היא גם קודם שקבענו את הדיון לסדר. דעתנו מאוד מאוד שוללת קיום תכנית פרטית בתוך מעונות ציבוריים עשה תכנית הפרטית אינה בפיקוח. אף שיש הנחיות לחריגה מסל שירותים בפועל מתברר שלמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אין פיקוח על התעריף וגם לא על התכנים.


הוועדה שוללת קיום תכנית פרטית ללא הנחיות וללא פיקוח מפני שהתכנית הזאת מפירה בעליל את עיקרון השוויון ומעמידה הורים בפני מציאות בה הם מרגישים שאין להם את החופש האמיתי לבחור את התכנית הראויה לילדיהם.


הוועדה גם רשמה לפניה שלאור הבעיות האלה ארגון נעמ"ת וארגון "אמונה" הודיעו לוועדה שהם לא יפעילו, ארגון "אמונה" גם לא הפעילה ונעמ"ת הודיע שלא תפעיל את התכניות האלה.


הוועדה מבקשת בשלב זה להקפיא את התכניות הפרטיות במעונות עד אשר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה יציג בפני הוועדה נהלים מפורטים ומפורשים, ובכללם גם איסור מוחלט לקשור את הרישום למעון יחד עם הצעה להשתתף בתכניות פרטיות של העשרה נוספת.


אם לא הבנת נכון, אנחנו מבקשים להקפיא את כל התכניות האלה עד אשר משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה יציג בפני הוועדה את ההערכות שלו שתפרט בחידוד את הנהלים, כולל גם פיקוח על התעריף ועל התכנים.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים