ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 21/06/2011

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - נציג אוכלוסיה ערבית בוועדה מייעצת), התש''ע-2009

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים