ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/06/2011

הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' ___) (אגרה), התשע"א-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים