ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/06/2011

תקנות משק הדלק (קידום התחרות) (כללים לענין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
48
ועדת הכלכלה

27.06.2011

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 555

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ה בסיון התשע"א (27.06.2011), בשעה 10:30
סדר היום
תקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה-הכהן – היו"ר

רוברט אילטוב

חמד עמאר
מוזמנים
חה"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ'

חה"כ שי חרמש

חגית אייזנמן מלכה – לשכה משפטית, משרד התשתיות הלאומיות

חן בר יוסף – מנהל מינהל הדלק והגז, משרד התשתיות הלאומיות

יהודה גסנר – מינהל הדלק והגז, משרד התשתיות הלאומיות

אייל סולומון – מנהל התקינה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עדנה הראל – משרד המשפטים

יהושוע שדה – מנכ"ל חברות ההסעה

חיים מרציאנו – סמנכ"ל ארגון חברות ההסעה

גבי בן הרוש – יו"ר מועצת המובילים והמסיעים

צבי קורמן – יו"ר ארגון סוכני ובעלי תחנות דלק

אפרת כהן – יועמ"ש, חברת פז
ייעוץ משפטי
ניר ימין
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר שלום

תקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים לעניין התקני תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"א-2011
היו"ר כרמל שאמה הכהן
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו מתחילים ישיבה שנייה של ועדת כלכלה. אלו תקנות בהמשך לחוק שחוקקה הוועדה – חקיקה פרטית של חה"כ שי חרמש - בעניין התקן דלקן אוניברסאלי, שלא קשור רק לחברה אחת ספציפית. בעל הרכב שבו מותקן דלקן אוניברסאלי לא כבול להיכנס לתחנת דלק של חברה מסוימת, ויכול לפי הנוחות, הזמינות והמחיר לתדלק במקום שהוא רוצה וחושב לנכון.

התקנות נחוצות כדי להפעיל את החוק הלכה למעשה. זה עוד נדבך בצעדים שהמדינה עושה כדי לשכלל את השוק הזה, להגביר את התחרות בו. המטרה הסופית היא להיטיב את השירות ולהוריד המחיר של הבנזין והסולר. הגענו עד לסעיף 3ו). אנחנו עוברים לסעיף 3(ז).
ניר ימין
הוועדה אישרה, לבקשתו של חה"כ חרמש, שסמכות הרשות, שהופיעה בתקנות שהוגשו לוועדה, למנהל מינהל הדלק לאשר מפרט ברגע שהוא מוגש אליו, תהיה סמכות חובה. כלומר, ברגש שמנהל מינהל הדלק פותח את המעטפות ורואה שיש זוכה, הוא חייב לאשר את המפרט, כדי שלא יוצר מצב שאין תקן של מכון התקנים וגם אין מפרט מחייב. הוועדה אישרה הוראה שאומרת, שהמנהל יאשר זאת בתוך 90 ימים מהיום שבו נבחר זוכה סופי. ניסיתי לבדוק איך אפשר להתייחס לאותו זוכה סופי, ומה נחשבת סופיות בעניין הזה. ראשית, אני אומר שבתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים יש הוראה שאומרת שעתירה לתוצאות של מכרז אפשר להגיש עד 45 ימים אם לא נקבע מועד בדין, אלא אם כן מדובר בתובענה מנהלית. זה כאשר מדובר בפיצויים לפי מכרז. יכול להיות שיש בזה כדי לתת אינדיקציה לגבי המועדים שבהם המנהל יאשר את המפרט, או לומר שהוא יאשר את המפרט בתוך 90 ימים מיום שהוא רואה שיש זוכה כזה, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת. לעיתים בית המשפט יכול לקבוע שהמכרז הזה לא יתקדם, שלא יתקיימו הליכים על פי התוצאות של המכרז וכו'. אני לא יודע מהי עמדת הממשלה לגבי העניין הזה. קשה להתייחס לאותו זוכה סופי, כאשר אנחנו לא יודעים מתי מסתיים ההליך, מתי יש את הסופיות הזו. אני אשמח לשמוע את העמדה של משרדי הממשלה. דיברתי על הנושא עם עו"ד אייזנמן.
חגית אייזנמן מלכה
לא לגמרי הבנתי את השאלה שלך. מה שהוחלט בדיון, הוא שאם יש עתירה לבית משפט אז יש החלטה של בית משפט שהזוכה מאושר.
ניר ימין
ואם אין עתירה?
חגית אייזנמן מלכה
אם אין עתירה וחלפו 45 ימים...
לאה ורון
לא הבנתי. האם אנחנו בונים מראש הליך, שסיומו זו עתירה או לא עתירה לבית משפט?
חגית אייזנמן מלכה
לא. בהחלט לא. אם אין עתירה וחולפים הימים להגשת עתירה, אין שום בעיה. מהיום שבו נבחר הזוכה אנו סופרים 90 יום. אם בתוך ה-90 הימים האלה הוגשה עתירה, אז הסופיות נדחית. אם לא הוגשה עתירה, אז הסופיות היא 90 ימים מהבחירה.
קריאה
עצם העתירה? לא צו מניעה בתוך העתירה, שאושר על ידי שופט?
ניר ימין
זו אחת השאלות. גם אם בית משפט אומר שאפשר להמשיך? אם זה העיקרון שעליו מחליטה הוועדה, אז אנחנו נעגן את זה בנוסח לאחר מכן. העניין של הסופיות לא היה ברור לי מההחלטה של הוועדה.
עדנה הראל
עדיין יש מרחב אפשרויות. יכולה להיות מוגשת עתירה, למרות שהתבקש על ידי גוף שלישי שלא זכה צו מניעה מפני הכרזה עליו כסופי, בית משפט לא ייתן. כלומר, קביעה כסופי או הכרזה עליו לפי התקנות, בית משפט לא ייתן. אני לא בטוחה, שנוסח יכול לסגור את כל האפשרויות בעניין הזה. יכול להיות, שהוועדה צריכה לשוב ולשקול את עמדתה לעניין החובה להכריז עליו, ולהשאיר את זה לשיקול דעת - להכריז עליו כסופי אם חלפו 90 יום, ובלבד שלא יתעוררו נסיבות מיוחדות שמונעות את ההכרזה הזו.
ניר ימין
זה ידרוש דיון מחדש. זה באמת להחלטת הוועדה.
עדנה הראל
יכול להיות שהדוגמאות שאתה הבאת - ויכולות להיות דוגמאות נוספות – מצדיקות לשקול מחדש את הבקשה של הוועדה מהדיון הקודם.
ניר ימין
אני אזכיר, חה"כ חרמש, את הבקשה שלך בדיון הקודם. אחת ההוראות בתקנות המוצעות שהביא משרד התשתיות אמרה, שיש הליך של מכון התקנים – מכון התקנים פועל ובמקביל יכולים להתחיל בהליכים מכרזיים למפרט. ברגע שמנהל מינהל הדלק מקבל בקשות של המפרט, ברגע שהוא רואה שיש זוכה סופי, הוא צריך בתוך 90 ימים לאשר את המפרט של ההתקן האוניברסאלי. עלתה שאלה, מהי אותה סופיות. מתי נחשב זוכה לזוכה סופי? משרדי הממשלה העלו אפשרות: לגבי מצב בו אין עתירה במסגרת אותם 45 ימים. אמרתי שבתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים אפשר להגיש עתירה מנהלית תוך 45 ימים, אלא אם כן מדובר בתובענה מנהלית בה יש סעיפים אחרים. השאלה היא, האם אומרים שמרגע שבו יש זוכה במכרז ואין עתירה, זה 90 ימים. השאלה היא, מה קורה אם יש עתירה. האם מדובר בעצם הגשת העתירה או רק אם בית משפט במסגרת העתירה נותן צו מניעה? זה מעורר כל מיני שאלות. הציעה עו"ד הראל, לשקול שוב את ההחלטה של הוועדה לשלול את שיקול הדעת ממנהל מינהל הדלק בעניין הזה, ולהחזיר את הנוסח של הממשלה עם תיקונים.
עדנה הראל
בנסיבות חריגות.
שי חרמש
הדיונים בעניין הזה מתנהלים 12 שנה. מרגע שזה בא לשולחן פה, יש לנו דיון פעם בחצי שנה. אני כבר הבנתי את התרגיל. מספיק. זה לא ברור לכם? הדיון האחרון היה בינואר. מאז מכון התקנים היה צריך כבר להיות בשליש הדרך למפרט. היום אנחנו נמצאים בסוף יוני. מה אתם רוצים? שאחרי שייצא מפרט תהיה עתירה 45 יום, בית המשפט ייצא לפגרה ונעבור עוד קיץ? זה או שהפריץ ימות או שהסוס ימות. אני כבר הבנתי את העיקרון. אני מספיק מבוגר כדי להבין את העניינים האלה.
חגית אייזנמן מלכה
אנחנו לא רוצים כלום. זה מה שהוחלט בישיבה הקודמת.
שי חרמש
זה מה שקורה פה כרגע. האם זה לא ברור לכם? 12 שנה זה שכב על הרצפה, ולא נגעו בזה. באנו והרמנו את זה פה, קיבלנו החלטנו, היו דברים מאוד ברורים, יצא נוהל ברור של משרד התשתיות הלאומיות. יירטו את הנוהל הזה והחזירו אותו חזרה לפה. משחקים עם זה עוד חצי שנה, ושום דבר לא מתקדם. עכשיו רוצים עוד 45 יום ועוד 90 יום. חבר'ה, מספיק. תיכף נגיע לטווח הזמן, וגם פה תהיה לי הצעה לתחנת ביניים באמצע. אם מכון התקנים או הממונה מבחינים שאחרי חצי שנה מכון התקנים לא מסוגל להתקדם בנושא הזה, חוזרים למכרז. אחרת, לא נצא מזה. אחרת תהיה תוכנית רב שנתית לכנסת הבאה, לזו שאחריה ולזו שאחריה, ובינתיים עם ישראל משלם מחירי דלק לא מוצדקים. אני רוצה לתת פה היום עוד חלון לפרוץ הלאה. אם רוצים לתקוע את זה בבית משפט - ערעורים בבית משפט - אין בעיה. 12 שנים חיכינו, נחכה עוד 12 שנה.
עדנה הראל
אני חושבת, שהקצף הוא לשווא.
שי חרמש
זה לא קצף. זה כבר חוסר תקווה. זה כבר יותר גרוע מקצף. זה כבר חוסר תקווה שבכלל יקרה משהו.
עדנה הראל
היועץ המשפטי של הוועדה הצביע בפני הממשלה על שאלה שמתעוררת מההחלטה של הוועדה בפעם הקודמת, כאשר הוועדה יכול והחליטה החלטה שמעוררת קושי משפטי. כאשר הוועדה אומרת: בכל מקרה יוחלט על זוכה סופי בתוך 90 יום, האם היא לא יצרה מצב שיוכרז על אדם שבית משפט, בגלל עתירה שהגיש צד שלישי, יקבע בתוך 100 יום שהוא איננו הסופי. יכול להיות מצב שבו למנהל מינהל הדלק, למרות שהוא בחר באופן סופי מבחינת ההליכים מנהליים את הזוכה, יש הליכים שאינם בשליטתו, אינם נתונים בידו, ואני לא חושבת שבידי הוועדה הסמכות לשלול את הזכות של צד שלישי לפנות לבית משפט.
שי חרמש
שייפנו. שיוציאו צו מניעה, אם יצליחו.
ניר ימין
אבל אז הוא לא ייחשב לסופי בעניין הזה. אז המנהל לא יכול לאשר את המפרט.
שי חרמש
האופציה של עתירה לבית משפט קיימת בכל דבר שאנחנו דנים בו פה. העברנו את חוק ועדות קבלה, וזה הגיע לבג"צ. כל דבר מגיע בסופו של דבר לבג"צ. הבג"צ היום מחוקק ולא הכנסת. שילכו לבג"צ. אנחנו חיים יומיום בידיעה, שכל חוק שאנחנו מעבירים פה מגיע בסוף לבג"צ.
עדנה הראל
לא זה העניין. העניין הוא לא לחייב את מנהל מינהל הדלק בפעולה, שהיא בעצמה תהיה בעייתית משפטית במועד עשייתה. הרי אתה לא רוצה ליצור מכשול בפני הזוכה או בפני מנהל מינהל הדלק. לגבי אותו זוכה, לכאורה - יכול להיות שבתוך חצי שנה יבטל בית המשפט את העתירה כנגדו, הוא יהיה זוכה כדין והכל יבוא על מקומו בשלום. במשך חצי שנה הכריזו עליו כסופי מצד אחד, ומצד שני מתנהל הליך כנגדו והוא לא יכול לפעול. אם הוועדה מבקשת שזה יהיה המצב, זה יהיה המצב. יוכרז מישהו כסופי, ובמקביל בית משפט ינהל עתירה. אם זה המצב שאדוני מבקש ליצור, הוא יוצר. הרי אתה המחוקק. אנחנו בסך הכל מציעים, שאולי יחזור מעט אמון למנהל מינהל הדלק וייאמר, שהוא יכריז על הזוכה הסופי בתוך 90 יום, למעט אם יתקיימו נסיבות חריגות שמונעות את זה. זה כל מה שביקשנו להציע.
שי חרמש
האם יש לך ספק שתוגש עתירה לבית משפט? אין שום ספק. תוגש בטוח. כל מה שהוא לא יעשה: יעמוד על הרגליים יום ולילה, שבעה נקיים. הכנסת גמרה לחוקק. כל מה שאנחנו מחוקקים נוסע לגבעה ממול. למדנו את זה. למדתי את בחוקים שלי. כל חוק מגיע לבית המשפט.
רוברט אילטוב
דווקא אתה מתלונן?
שי חרמש
בטח שאני מתלונן.
ניר ימין
אני רוצה להבהיר, שאנחנו לא במישור של עתירה לבג"צ. אנחנו מדברים על אפשרות שיכולה להיות תיאורטית או מעשית, שאחרי מנהל מינהל הדלק מכריז על זוכה במכרז מישהו מגיש עתירה והעניין הזה מתעכב בשל עתירה המתנהלת בבית המשפט.
עדנה הראל
זו לא עתירה לבג"צ. זו עתירה מנהלית. זו עתירה מנהלית על הזכות שלו לפי חוק חובת מכרזים.
ניר ימין
ואז מנהל מינהל הדלק בוודאי לא יכול במסגרת אותם 90 ימים לאשר את המפרט הזה.
שי חרמש
גם בית המשפט יכול לתת עוד צו מניעה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
הנקודה מוצתה. אם יש לכם חלופות ספציפיות להציג לנו, נבחן אותן ונצביע עליהן בסוף הדיון.
ניר ימין
כך אני הבנתי, אחרת אני לא רואה איך אפשר לכתוב משהו שאינו מתיישב עם הוראות של חקיקה אחרת. המשמעות הסבירה היחידה שאני ראיתי לנגד עייני היא, שמנהל מינהל הדלק מאשר את המפרט בתוך 90 ימים מהרגע שבו נבחר זוכה, אלא אם כן הוגשה עתירה בנושא או אם יש נסיבות מיוחדות. אם רוצים לייחד את זה רק לעתירה או להליכים בבית משפט, צריך להגיד: אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אם יש לכם חלופות מוסכמות מנוסחות, תציגו לוועדה. אנחנו נבחן אותן, ואם נמצא לנכון נצביע עליהן. בינתיים, בואו נתקדם.
חגית אייזנמן מלכה
קוראת סעיף (ז):

"בהליך תחרותי לאישור מפרט רשאי המנהל להתחשב בין השאר במדדים אלה, כולם או מקצתם:

(1) ישימות טכנית והוכחת יכולת ביצוע, לרבות ידע וניסיון מוכח עקב שימוש קודם בטכנולוגיה המוצעת המקיימת את דרישות המפרט.

(2) רמת אבטחת המידע
(3) נוחות, פשטות ויעילות השימוש בטכנולוגיה המוצעת
(4) עלות לצרכן
(5) התנאים, לרבות מחיר, למתן רשות לייצר לפי המפרט
(6) עלות למשק
(7) מידת הבטיחות של השימוש בכל אחד מרכיבי התקן התדלוק האוטומטי העומדים בדרישותיו, מידת ההבטחה מפני גניבת התקן התדלוק האוטומטי העומד בדרישותיו ואמינותו
(8) קיומה של התחייבות של בעל המפרט לתקן ולשדרג את המפרט בכל מקרה של כשל בהתקנים העומדים בדרישותיו, ובכלל זה דליפה של מידע, העברה לא תקינה של מידע, מניעת תדלוק וכיוצא באלה.
(9) אופן ביצוע הקידוד והצריבה
בסעיף הזה אנחנו קובעים מהם המרכיבים הסבירים, לדעתנו, כדי לבחור את המפרט. הרעיון הכללי הוא שהמפרט ישיג את המטרה שלו. כלומר, אפשר יהיה לתדלק תוך אבטחת מידע מקסימאלית. מצד שני, אנחנו נעשה את זה במינימום עלויות למשק ולצרכן.
ניר ימין
קיבלנו הערות בדיון הקודם ולקראת הדיון היום מעו"ד אפרת כהן. אני מציג את זה במילים שלי: האם אתם מוכנים לשקול את עניין התאימות להתקנים קיימים במסגרת המדדים או הפרמטרים שמנהל מינהל הדלק בוחן בתקנת משנה (ז), כאחד הפרמטרים שהוא יבחן בבקשות במפרט?
חן בר יוסף
יכול להיות. אלה רק הנושאים בהם המנהל רשאי להתחשב. כמובן שהוא יכול להוסיף עוד מדדים. בנוסף, סעיף (ד) הוא סעיף התאימות. בסעיף (ד) שולחים את כולם למכון התקנים. ישנה שנה של עבודה, ומנסים לתאם בין כולם. בסעיף הזה, בסעיף המכרזי, בהנחה שלא הצלחנו, אנחנו הולכים על אחד התקנים הקיימים. האם התקן הזה מתאים לאחרים, זה כבר תלוי איך יצרו אותו עד היום. היכולת להתאים אותו עכשיו או לבחון האם הוא מתאים לכל השאר, זה מבחן מסדר גודל שני, כיוון שבנושא התאימות ביצענו הליך ארוך וקשה.
ניר ימין
אם באמת אנחנו נמצאים בהליך המכרזי, יש שני התקנים שהוגשו לבקשה למכרז: אחד מתאים להתקן השלישי ואחד לא מתאים להתקן השלישי. האם העובדה שאחד מהם מתאים להתקן השלישי ויהיה קל יותר לחברה אחת מתוך החברות הקיימות לעשות את ההתאמות האלה הוא שיקול רלוונטי?
חן בר יוסף
זה נכנס בסעיף (6) – עלות למשק.
ניר ימין
אז למה אי אפשר לכתוב את זה?
חן בר יוסף
זה פרמטר בתוך עלות למשק.
ניר ימין
אז מה המניעה מבחינתכם לכתוב: "ובכלל זה התאמתו של ההתקן המוצע במידת האפשר"? כמובן שזה לא חייב להיות שיקול מכריע.
חן בר יוסף
שוב אני אומר: השפעתו של הסעיף הזה היא השפעה כלכלית. העלויות, בין אם לצרכן ובין אם למשק, הן המבחן התוצאתי שלו. אם מסיבות אחרות של מידת הבטיחות, ישימות, ניסיון, יש לו השפעות שליליות, אז השיקול הזה הוא שיקול שיידחה כנראה.
עדנה הראל
אפשר לכתוב: "עלות למשק, לרבות עלות ההתאמה להתקנים קיימים", או "עלות ההתאמה להסדרים קיימים"?
חן בר יוסף
יש הרבה סעיפים ותתי סעיפים פה. היה פרק שלם שדיבר על תאימות.
עדנה הראל
אבל זה לא תאימות.
חן בר יוסף
הוא מדבר על רמת התאימות לאחרים.
אפרת כהן
התאימות עובדת בשני מישורים. אתה צודק ששלב התקן מטרתו להגיע לאיזשהו תקן המדבר עם כולם. יש לזה אספקט נוסף המדבר על דרישות כל דין או הוראה מנהלית אחרת, כמו הנושא של איכות סביבה. כרגע יש מהלך כולל של החלפת כל הקוראים לקוראים אל חוטיים במקום קוראים חוטיים, בגלל דרישות איכות סביבה. לא מדובר כאן רק על עלויות. נכון שיש את המישור המדבר על התאימות בין החברות – מן הסתם זה אינטרס מאוד מרכזי של החברות. כמו שאמרה עדנה, התאימות להתקנים הקיימים גם נותנת לך את הפתרון להתאמה בין הוראות של רשויות שונות.
עדנה הראל
אלה שני דברים שונים לחלוטין.
חגית אייזנמן מלכה
זה טריוויאלי שזה אחד הדברים שאנחנו נדרוש אותם. לא ייתכן שאנחנו ננהיג במשק התקן, שלא עולה בקנה אחד עם דרישה חוקית של רשות אחרת.
אפרת כהן
אבל זה לא רשום כרגע בשום מקום בתקנות.
עדנה הראל
אז אפשר להוסיף את זה.
חגית אייזנמן מלכה
לא צריך לרשום. אלה דברים כל כך בסיסיים, שאתה לא צריך לרשום אותם.
אפרת כהן
אבל יש חברות שיכולות להתמודד במפרט, אבל המערכות שלהן כרגע לא תואמות את הנושא של מישוב אדים, כפי שאתם במינהל הדלק יודעים יותר טוב ממני. זה נושא מורכב, עם עלויות, עם החלטות של משרד לאיכות הסביבה שעדיין לא גובשו במלואן. יש חברות שעשו כבר מהלכים, ויש חברות שעשו פחות מהלכים בנושא הזה. אני חושבת, ששני המישורים הם חשובים. אם אפשר כדאי לתת עליהם את הדעת. גם על התאימות להתקנים הקיימים. אני חושבת שהמקום עם עלות המשק הוא רלוונטי, וגם דרישות אחרות.
גבי בן הרוש
אני מתייחס לסעיף (ז)(1). מה זה יכולת ביצוע? אנחנו עם ההתקנים האלה כבר עשרות שנים. אני רוצה להזכיר לכולם, שהרעיון של ההתקנים האלה בא מדרישת מס הכנסה בזמנו.
שי חרמש
גם היום.
גבי בן הרוש
אז אני לא מבין על מה אנחנו מדברים. כל חברות האוטובוסים והמשאיות קשורות בהסכמים עם פז וסולר – עם החברות הגדולות. שמישהו לא יציע לנו התקן חדש, ומישהו יבוא ויגיד שבגלל שזה אוניברסאלי אנחנו צריכים לשנות את כל המערכות. אל תמציאו לנו דבר שאנחנו כבר חיים איתו עשרות שנים, גם פה וגם בעולם.
שי חרמש
שאלת כמה עולה התקן? 180 שקלים.
גבי בן הרוש
לנו ההתקן לא עולה. חברות הדלק מעוניינות להתקין לנו בגלל אותה התקשרות חוזית. הרי כאשר יש לי התקן של סונול, אני לא יכול לתדלק בפז. יש להם עניין לממן את ההתקן.
שי חרמש
יש להן קודם כל עניין לא להתקין, ואחר כך יש להן עניין שזה לא יקרה. אחרי זה יהיה להן עניין גם לממן. אם היה להן עניין שזה יקרה, לא היינו מחכים 12 שנה וחצי. מדובר ב-180 שקלים למשאית.
גבי בן הרוש
זה היה רעיון לא רע לחכות 12 שנה מסיבה אחת, כי הולכים לשיטת הגז עוד מעט ולכן לא צריך את ההתקנים.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
האם יש הערות נוספות לסעיף (ז)?
ניר ימין
האם אתם מוכנים לכתוב את מה שביקשה עו"ד אפרת כהן? אני הבנתי שהיחס היה לתאימות. ההערה השנייה היא לגבי התאמה לדרישות כל דין.
חגית אייזנמן מלכה
אנחנו מוכנים לקבל את ההערה לעניין התאימות להתקנים קיימים רק כחלק מפסקה (6) – "עלות למשק..."
עדנה הראל
"לרבות לעניין עלות ההתאמה להתקנים קיימים", "אפשרות ההתאמה למתקנים קיימים".
חן בר יוסף
איך מישהו יגיד כמה עולה לו להתאים לאחר, או לאחר להתאים אליו? כאשר הוא מגיש לי הצעת מכרז, אני צריך לבחון אותה. חברה A אומרת אני מתאימה גם ל-B אבל הוא צריך לעשות שניים-שלושה דברים. זה משהו ש-B צריך לעשות בשביל להתאים אליי. הרי אני מציע את המתקן שלי. מה הוא כותב שם? B צריך לעשות A,B,C, ואני צריך עכשיו לברר אצל B על טפסי המכרז של A: כמה עולה לו באמת להתאים את עצמו ל-A? איך מישהו יידע להוכיח את זה בכלל? הסיפור פה לא סתם נדון במכון התקנים בוועדה טכנית מיוחדת, שתנסה לגבש ביחד את הסוגיה. אחד אמור לכתוב על השני, כמה יעלה לו להתאים את עצמו. זה משהו שהוא שווה כלכלית? כל אחד יגיד: נורא קל להתאים אליי.
אפרת כהן
אבל זה רק שיקול אחד שאתה מתחשב בו. אם יבואו ויגידו: אני יכול בהתקנה של צ'יפס שעולה 10 שקלים לפתור את סוגית ההחלפה של 180 שקלים.
חן בר יוסף
צ'יפ אצל B ולא צ'יפ אצלי. אני A, ו-B ישים צ'יפ מתאים אליי.
אפרת כהן
אנחנו הרי מכניסים את זה לסעיף שהוא בשיקול הדעת שלך, ואתה יכול להתחשב בכולו או במקצתו. אם יבוא אדם וייתן לך פתרון שאומר: זה מתאים תמורת 10 שקלים או אני מספק עם ההתקן החדש את הצ'יפ, אני יודע לדבר עם ההתקן האחר ויכול לעשות את הבדיקה הזו, אתה לא חייב להתחשב. הסעיף הזה נותן אפשרות להתחשב בהם. אנחנו חושבים, שזה הוגן שזה יהיה בפנים. אתה לא חייב, אתה יכול.
יהודה גסנר
אם זה כל כך פשוט, למה זה לא נעשה עד היום?
אפרת כהן
כי חברות הדלק לא יכולות לדבר ביניהן על התאמה.
יהודה גסנר
ניסינו לשדך ביניהן.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
האם יש הערות נוספות? אני מבין, שמשרד התשתיות מתנגד לתוספת הזו. האם יש הערות נוספות?
ניר ימין
יש את העניין של התאמה לדרישות כל דין.
חגית אייזנמן מלכה
בוודאי שאנחנו מסכימים לזה. זה לא בסעיף הזה. זה לא אחד הפרמטרים לבדיקה, אלא תנאי סף.
ניר ימין
איפה אתם מציעים שזה ישולב?
עדנה הראל
חגית, יכול להיות שזה כן צריך להיות פה באפשרות ההתאמה לדרישות כל דין. כמו שאמרה עו"ד כהן, יכול להיות שחלק מההתקנים נכון להיום עוד לא עשו את ההתאמה לדרישות של המשרד לאיכות הסביבה, וזה לא סיבה לפסול אותם על הסף.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אנחנו נצביע על זה, ותתאימו את הניסוח איך שאתם רוצים אחרי זה.
עדנה הראל
אני מציעה שזה כן יהיה בשיקול דעת, כאפשרות ההתאמה לדרישות כל דין, פסקה (10) כאן, ולא כתנאי סף.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
תחליטו עם היועץ המשפט של הוועדה איפה לשים את זה. אנחנו מצביעים על פסקה 3(ז)
ניר ימין
כולל התוספת של פסקה (10) שעו"ד הראל הצביעה עליה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
ובלי ההתאמה לרכיבים קיימים.
ניר ימין
יהודה חס על העניין של עלות שחברות הדלק טוענות שהיא עלות נמוכה. אתה אמרת: אם זו עלות כל כך נמוכה, למה הן לא עשו את זה עד כה. העלות הגבוהה הזו יכולה להיות גם אחד מהשיקולים. הוא לא יקבל את המפרט אם העלות היא מאוד גבוהה. כלומר, זה יכול ללכת לשני הכיוונים. אני חייב להודות, שאני לא השתכנעתי למה אי אפשר להוסיף את ההוראה הזו כאחד מהשיקולים שמנהל המינהל שוקל, כאשר הוא יכול לשקול רק חלק מזה. זו סמכות שהיא ברשות. אם זה מאוד ברור לו במפרטים המוצעים המוגשים אליו, הוא יתייחס לזה. אם זה לא ברור ומסובך, הוא יכול להתעלם מזה. זה אחד מרשימה של שיקולים.
יהודה גסנר
אני רוצה לחזור ולהדגיש: חזקה על הוועדה שמנהל מינהל הדלק יודע לשקול את כל השיקולים, בין שאר השיקולים שהועלו פה. כל ניסיון להכניס את זה באופן כתוב, זה ניסיון להכתיב פתרון.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד סעיף 3(ז) עם השינויים שהוצגו והוסכמו?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3(ז) אושר פה אחד
היו"ר כרמל שאמה הכהן
אושר פה אחד, לרבות הנושא של התאמה לכל דין. תשימו את זה איפה שתמצאו לנכון.
ניר ימין
אני מזכיר, אדוני, שבסעיף (ז)(4) דיברנו על כך שהתקנות האלה לא מדברות על צרכן אלא על לקוח, כמו שהחוק מתייחס ללקוח בחברת דלק. לכן, גם פה צריך להתאים את זה.
חגית אייזנמן מלכה
קוראת סעיף (ח).

(ח) לא יאושר מפרט אלא אם כן התחייב בעל המפרט להעמיד את המפרט לשימוש בהתאם להוראות תקנות אלה ובהתאם לתנאי השימוש שהורה לו המנהל.

זה אחד מתנאי הסף של בחירת מפרט. מפרט זה לא משהו סודי שבין מינהל הדלק לבין בעל המפרט. מפרט זה משהו שאמור לשמש ככלל, ולכן בעל המפרט שמשתתף במכרז צריך להתחייב שהוא מאשר את השימוש במפרט.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
האם יש הערות? מי בעד סעיף (ח)?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3(ח) אושר פה אחד.
חגית אייזנמן מלכה
קוראת סעיף (ט):

"אישר המנהל מפרט, אשר אינו תקן, ייפרט באישורו את התנאים לשימוש במפרט על ידי הציבור, ורשאי הוא להורות, בין השאר, כי מתן רשות לייצר לפי תקנות אלה תהיה לשם ייצור התקני תדלוק המיועדים לשימוש בארץ בלבד, וכי השימוש במפרט יותנה בתנאים המבטיחים הגנה מתאימה על זכויות הקניין הרוחני של בעל המפרט. בעל המפרט שאושר יאפשר לכל אדם העומד בתנאים כאמור להשתמש במפרט. אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות חוק התקנים".

הבעיה המרכזית שהתקנה הזו באה להתמודד איתה, היא השאלה של פגיעה בזכות קניין. כאשר אנחנו מדברים על מכרז, אנחנו לרוב מדברים על תחרות בין מפרטים קיימים של התקנים קיימים, כאשר ההתקנים האלה משמשים לא רק בארץ ועשויים לשמש גם בחו"ל. אנחנו מפקיעים זכויות מסוימות מבעל המפרט, ומאפשרים את הייצור של אותו מוצר בארץ. אנחנו לא מעוניינים להפקיע את הזכויות האלה ככל שמדובר בייצוא לחו"ל. לכן, השימוש המותר פה הוא רק לצורך ייצור בארץ. זה העניין העיקרי פה.
ניר ימין
מה משמעות הסיפה: "אין בכך כדי לגרוע מהוראות חוק התקנים"? למה הכוונה?
חגית אייזנמן מלכה
הרי אנחנו מדברים על שתי אופציות. אופציה אחת זה שיהיה לנו תקן, כאשר האופציה האחרת היא שיהיה מפרט. לגבי תקן – חוק התקנים קובע כללים, איך משתמשים בתקן. אנחנו לא באים פה לשנות את מה שחוק התקנים אומר לגבי תקנים. אנחנו באים לקבוע באופן ספציפי רק לגבי הנושא של המפרט.
עדנה הראל
כמו למשל, התשלום בעד זכות היוצרים.
ניר ימין
דווקא הפעם לא התכוונתי לזה.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
האם יש הערות של חברי כנסת? אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד סעיף 3(ט)?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3(ט) אושר פה אחד.
לאה ורון
חה"כ שמאלוב-ברקוביץ' מצביעה במקום חה"כ אלי אפללו. חה"כ שי חרמש מצביע במקום חה"כ רוברט טיבייב.
חגית אייזנמן מלכה
קוראת סעיף (י):

"אישר המנהל מפרט אשר אינו תקן, ואשר בעל המפרט מייצר התקן תדלוק אוטומטי העומד בדרישותיו, יעביר בעל המפרט למנהל, יחד עם המפרט, מידע מלא הנדרש לייצור מוצר זהה לשלו, ובכלל זאת במדדי בטיחות, הגנה מפני גניבה ואמינות. בעל המפרט ייתן רשות לייצר לפי המפרט, לכל המבקש לייצר התקני תדלוק כלליים לשם שימוש בארץ בלבד, בתנאים ובתמורה שאישר לו המנהל. המבקש לייצר התקן תדלוק אוטומטי כללי רשאי לייצר התקן זהה להתקן שמיוצר בידי בעל המפרט, על פי רשות מאת בעל המפרט, וכן רשאי הוא לייצרו באופן שונה, אם מעבדה מוסמכת אישרה כי רמת הבטיחות של המוצר שהוא מייצר, ההגנה מפני גניבה ואמינות המוצר זהה לזו של המוצר הקיים או עולה עליו, אלא אם אישר המנהל אחרת".

פה הפרדנו בין הסוגיה של תאימות לבין כל שאר פרטי ההתקן. יש התקנים הקיימים בארץ, התקנים שפועלים, התקנים שהוכיחו את בטיחותם ואת יעילותם. מה שמחייב מבחינת המפרט הציבורי זה רק החלק של התאימות. אנחנו רוצים שגם מי שבא עכשיו ורוצה לייצר מוצר חדש על בסיס המפרט החדש, יוכל לייצר אותו באופן זהה להתקן הקיים, על מנת לשמר את אותן פונקציות של בטיחות, אמינות וכו'. מצד שני. אנו רוצים לאפשר לו גם לייצר מוצר אחר, ובלבד שלא נפגע ברמת הבטיחות והאמינות. לכן, בעל המפרט שזכה צריך לאפשר לייצר את המוצר שלו כמו שהוא, גם את היבטי התאימות וגם את ההיבטים האחרים. מי שמבקש יכול לייצר כך או יכול לייצר אחרת, ובלבד שיש לו אישור של מעבדה מוסמכת, לפי חוק הרשות למעבדות מוסמכות, שתאשר שרמת הבטיחות ורמת האמינות – ויש לזה כל מיני מדדים ותקנים בינלאומיים - של המוצר החדש זהה למוצר הקיים או אפילו עולה עליו.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
האם יש הערות?
גבי בן הרוש
אני רוצה לחזק את הדברים בהקשר של רמת הבטיחות. אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בהן היא התקלות. לכל עובד תחנה יש מאסטר שעוקף את המערכת ומתדלק, אבל יש לנו הסכם עם חברת הדלק. לחברת הדלק אסור כלל לתדלק ללא אישור של מנהל החברה או מישהו מטעמה.


היום בארץ יש עידוד של תחנות לתדלוק עצמי. אנחנו לא רוצים שיהיה פה מנגנון. אנחנו משקיעים הון עתק. הדלק נהיה מוצר יותר יקר מזהב היום.
שי חרמש
אל תתלהב, הקוטג' יותר יקר.
גבי בן הרוש
זה גם נכון. שם לא גונבים. אנחנו לא רוצים שתהיה מערכת פרוצה, כך שכל נהג ירשה לעצמו לעשות דיל. עד שאנחנו עולים על הנושא הזה לוקח לנו זמן. הנושא של ההתקן והבטיחות צריך לחייב כמו בהסכמים הקיימים היום מול חברות הדלק.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
האם יש הערות נוספות? אנחנו עוברים להצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3(י) אושר פה אחד.
חגית אייזנמן מלכה
קוראת סעיף (יא): "בהליך לאישור מפרט, יהיה המנהל רשאי להגביל את תקופת התוקף של המפרט שיאושר (להלן – תקופת המפרט), או להגביל את התקופה שבה יותנה השימוש במפרט בתשלום לבעל המפרט, ובלבד שאם היו לבעל המפרט זכויות קניין רוחני במפרט קודם זכייתו במכרז, לא תפחת תקופת התשלום בעד המפרט, מן התקופה שבה מתקיימות זכויות הקניין הרוחני האמורות".

אנחנו אומרים פה את הדבר הפשוט: זה שאנחנו בוחרים מפרט, זה לא אומר שאנחנו עושים פה התחייבות לעולם ועד כלפי בעל המפרט. חייבת להיות איזושהי גמישות. חייבת להיות אפשרות להחליף את המפרט למפרט טוב יותר, למפרט זול יותר. מצד שני, כאשר אנחנו מדברים על הפקעה של זכות בעל קניין רוחני אנחנו לא רוצים לפגוע בזכות הקיימת. אותו בעל מפרט יהיה זכאי לתשלום עבור המפרט. זה חלק מהזכויות שיש לבעל קניין רוחני. הזכות הזאת תימשך לכל הפחות מספר שנים שקובע החוק לגבי קניין רוחני רגיל. זה בלבד שהיו לו לפני כן את אותן זכויות במפרט.
היו"ר כרמל שאמה הכהן
האם יש הערות נוספות? מי בעד סעיף 3(יא)?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3(יא) אושר פה אחד.
חגית אייזנמן מלכה
קוראת סעיף (יב): "ראה המנהל במהלך תקופת המפרט, כי המפרט אינו מאפשר שימוש יעיל בהתקן תדלוק אוטומטי כללי העומד בדרישותיו, בין לנוכח התפתחויות טכנולוגיות שחלו בתחום ובין מטעמים אחרים, רשאי הוא, לאחר שניתנה לבעל המפרט הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, לבטל את אישור המפרט או לקצר את תקופתו, וכן רשאי הוא להחליפו במפרט אחר, שיאושר בהתאם לתקנות אלה".


זו הוראה שדומה מאוד לעניין של שלילת רישיון. יש בעל מפרט, יש למפרט זכויות, אם המפרט לא מקיים את הפונקציות שאנחנו חשבנו שהוא יקיים, בין בגלל שיש בו תקלה ובין בגלל שהשתנו הנסיבות, קיימת האופציה להפסיק את השימוש בו, בכפוף להליך שימוע שהוא דבר רגיל בכל הליך מנהלי.
ניר ימין
כמה זמן ייקח לערוך מכרז, להערכתכם?
יהודה גסנר
מכרז חדש? להחליף את הקיים?
ניר ימין
גם חדש וגם מכרז שיבוטל לפי תקנת משנה (יב).
חגית אייזנמן מלכה
אין לנו ניסיון.
ניר ימין
לכן אני מדבר על הערכה ולא על ידע.
יהודה גסנר
מספר חודשים: שלושה, חמישה או שניים.
חן בר יוסף
מסמכי המכרז יהיו מוכנים. הם כבר היו. הם הופיעו בתיקייה. ישלפו אותם, יעשו להם כמה התאמות וייצאו מכרז חדש. ניתן הזדמנות של חודשיים-שלושה להגיש הצעות.
ניר ימין
זה מתקשר לשאלה אחרת שיש לי בנוגע למכרז חדש שאמורים לפרסם. הרי מהיום הראשון שבו מתפרסמות התקנות האלה מכון התקנים מתחיל את העבודה שלו ומנסה להגיע לאיזשהו תקן. אם אני לא טועה, יש לו 15 חודשים, בהתאם להחלטת הוועדה. מאותו יום אתם יכולים לצאת למכרז. השאלה היא, האם לא נכון יותר לקחת את אותו מספר חודשים אחורה כדי שחברות לא יגישו סתם בקשות למכרז מהיום הראשון, כאשר יש אפשרות סבירה שבסופו של דבר יוציאו מהכספת ויגידו: תודה שהגשתן בקשה, אבל יש כבר תקן. נניח שהמכרז אורך 5 חודשים, החל מהחודש העשירי מיום פרסום התקנות מנהל מינהל הדלק יוכל לצאת למכרז אם מכון התקנים ימסור לו שהסיכוי להגיע לתקן הוא סיכוי נמוך, כדי שלא יתנהל ההליך המכרזי לשווא, כולל העלויות המושתות על החברות בהקשר הזה.
חן בר יוסף
אם נסתכל על התקנות, יש שם שני שלבים: שלב של שנה – אני לא זוכר אם הוא קצר או לא.
ניר ימין
התקופה של השנה לא קוצרה, למיטב זכרוני.
חן בר יוסף
אז מדובר בתקופה של שנה ועוד שלושה חודשים. אז קודם כל צריך לקחת מהשנה, כי אם ההליך של השנה כושל אז גם אנחנו בדיפון.
לאה ורון
באותה שנה ושלושה חודשים מה קורה?
חן בר יוסף
אחרי שנה זה לפרסום הערות לציבור. אחרי עוד שלושה חודשים זה פרסום התקן.
ניר ימין
נכון זה מופיע בתקנה 3(ה).
חן בר יוסף
יש שלב, אבן דרך, בשנה, ואם לא עומדים בה גם עוברים לשלב המכרזי. שניים, על מנת לקבל שיתוף פעולה באותה ועדת קידה – ואני מזכיר: היא נסמכת לגמרי על הצעות שיוצגו לה על ידי המציג - חייב להיות ברור שההליך האלטרנטיבי חי וקיים. מי שלא ישתתף בהליך הזה יכול למצוא את עצמו עם ההליך האלטרנטיבי. לכן, על מנת לגרום לזה שיהיה שיתוף פעולה טוב בהליך של מכון התקנים – שהוא הליך חשוב - צריך שגם יהיה מכרז לא רק תיאורטי בעתיד.

בנוסף, גם בהליכים מכרזיים, לצערנו, יש עיכובים כאלה ואחרים. לחכות עד לתאריך? כלומר, אם נצא עכשיו בדיוק בשנה, נמצא את עצמנו עם מעטפות ביד, זה נראה לי סיכון שאנחנו כממשלה לא רוצים לקחת, בטח לא אחרי 12 שנים ואחרי עיכובים כאלה ואחרים. לכן, נכון לצאת למכרז כמה שיותר מהר במקביל. המכרז הזה אכן יכול להיות שימושי. הוא לא סתם בזבוז זמן, לא לנו ולא לחברות. הוא אכן יישמר בכספת, בגלל שכך התחייבנו בתקנות. אבל יש מצב אפשרי, שיכול להיות שנשתמש בו. לחכות לרגע האחרון ולראות שתיאמנו את הזמנים, זה נראה לי הליך מסוכן.
ניר ימין
לא התכוונתי להמתין לרגע האחרון.
חן בר יוסף
אתה רוצה שנחכה שלושה חודשים אחרי התקנות. זה לא נראה לי.
ניר ימין
אם לחברות זה לא מפריע, אני לא אציע את זה. זה פשוט היה נראה לי משהו שמשית עלויות לגבי מכרז תיאורטי, לפחות בשלב הראשון.
חן בר יוסף
אני רוצה להגיד עוד משהו גם על ההליך המכרזי עצמו. ברמה של מכון התקנים – חברות שאמורות לבוא ולחשוף חלק מהנתונים. אם הוא יודע שהצד השני יכול להסתכל על הנתונים שלו ובהליך המכרזי לעשות שינוי כזה או אחר על התקינה שלו. בכלל לא בטוח שלא כדאי שהן יגישו את המעטפות של ההליך המכרזי במקביל ועוד לפני שהן נחשפו במכון התקנים ברמות שהן הולכות להיחשף.
שי חרמש
קח בחשבון, שיש סיכוי שמכון התקנים לא יידע לפתח מתקן כזה. שלא נחכה שנה וחצי, ואחר כך עוד שנה.
ניר ימין
לא התכוונתי להאריך את המועדים כמובן. אמרתי, שעד שמפרסמים את הטיוטה לוקח שנה והמכרז אורך משהו כמו חצי שנה, ולכן אפשר להגיד שהמכרז ייצא רק חצי שנה ממועד פרסום התקנות.
שי חרמש
אני רוצה להציע אבן דרך נוספת להנחת דעתו של הממונה: אם תוך פרק זמן של חצי שנה או שמונה חודשים הוא רואה שמכון התקנים לא מצליח להתקדם לדבר ישים, תהיה לו זכות גם באמצע הדרך לחתוך את לוח הזמנים. אין טעם לחכות סתם 15 חודש, וכעבור 8 חודשים לא יראו את זה.
עדנה הראל
יש אבן דרך של שנה שנקבעה בישיבה האחרונה, בדיוק מהטעם הזה שאתה מציג. קשה לעשות הערכה. אני חושבת שזה סביר לתהליך התקינה.
צבי קורמן
מה קורה כאשר המתקן החדש עבר את כל תקני הבטיחות, את כל השלבים, ופתאום אחרי תקופה קצרה התגלה זייפן מומחה, הצליח לעלות על הפטנט, הצליח לשווק לשוק כמה עשרות או כמה מאוד התקנים כאלה? מי נושא באחריות הכספים של הנזקים שייגרמו או עלולים להיגרם?
היו"ר כרמל שאמה הכהן
זה כמו בכל זיוף אחר. גם היום אפשר לזייף את המתקן.
צבי קורמן
אם מזייפים מתקן של אחת מהחברות הקיימות היום, החברה בולמת את זה מייד. עוצרים את זה מיידית.
לאה ורון
מי אחראי היום לנזק?
צבי קורמן
חברת הדלק המספקת את ההתקן. יש לה יכולת לשתף את כל הפעולות של ההתקנים בכל הארץ באופן מיידי.
ניר ימין
אני לא בטוח שהבנתי את השאלה שלך. אם מכון התקנים מגיע לתקן, אז יש תקן לפי ההליך של מכון התקנים, וזה כמו כל מוצר שמבוסס על תקן. אם יש מפרט שמנהל מינהל הדלק בחר בו בהליך המכרזי, אז יש בעלים למפרט הזה.
צבי קורמן
נניח שעברו כמה חודשים, מישהו עלה על הפטנט ואנחנו ממשיכים לשווק. באיזו צורה נפצה על הנזק?

מה יקרה אם בעל ההתקן זכה במכרז והתחילו לעלות על זיוף? שיווק את ההתקנים המזויפים. שבוע ימים זה כמה מיליוני שקלים, מי יפצה אותנו על הכסף הזה? יש תחנות שזה יכול להכניס אותן לפשיטת רגל, המשחק הזה. מי יפצה? מי אחראי על זה?
יובל
שמי יובל, אני יזם של - - - אוניברסאלי. מה שקורה היום זה בדיוק מה שיהיה גם בעתיד. כפי שאתה מפעיל היום את התחנה שלך וכל הליך ההתחשבנות שלך אל מול חברת הדלק שלך - ההליך עצמו לא משתנה.
צבי קורמן
רגע, רגע. איזו מין תשובה שמה שיהיה היום יהיה גם בעתיד? היום יש חברה בעלת יכולת כלכלי, שיש לי ממי לדרוש פיצוי. ממי אתבע את הפיצוי מחר, כשיהיה התקן חדש?
יובל
אותו יצרן, אותו ספק - - -
צבי קורמן
אותו יזם יפקיד ערבויות?
לאה ורון
מר קורמן, תאפשר לו להשיב.
יובל
אותו ספק או אותה חברה שמייצרת את ההתקן שייבחר יעמדו בכל הסטנדרטים, בין אם זה מול המינהל, בין אם זה מול חברות הדלק. יש סטנדרטים.
צבי קורמן
ערבויות כספיות אני מדבר.
יובל
זה לא יהווה שום מכשול על מנת לקדם את המיזם. מבחינתך, אותו תהליך שקורה לך היום, כפי שקורה עם הסליקה, ממשיך בדיוק.
צבי קורמן
באיזה מקום כתוב שאותו יזם, אותו מפעיל דלקן חדש יפקיד או ייתן ערבויות מספיקות לפצות אותי על הנזקים שייגרמו לי?
יובל
היום יש לך איזושהי ערבות?
צבי קורמן
כן, מיידית, מאותה חברה שמספקת לי את ההתקן, שאותה אני משרת. מיידית.
קריאה
ולמה שזה ישתנה?
צבי קורמן
תכתבו. תכתבו באחת התקנות שמי שזוכה במכרז יהיה אחראי במקרה של כישלון, שמקרה שמישהו יעלה על הפטנט הזה.
דובר
אנחנו לא צופים שהצורה שבה הדלקנים משווקים תשתנה.
צבי קורמן
רבותי, בואו לא נצחק מעצמנו. היום יש שטרות מזויפים של 200 שקלים, עשרות. עובד מתחיל לזהות, אם מחזירים את השטר הזה לעובד התחנה הפסידה כסף, ומדובר באלפי שקלים.
דוברת
ומי מפצה אותך על השטר הזה?
צבי קורמן
אף אחד לא מפצה אותי, אבל שטר אני מיד מממש, מי מפסיק לעבוד אתו. מה קורה עם ההתקן? אני לא יכול לממש אותו, אני לא יודע אם הוא מזויף או לא מזויף.
דוברת
תוך כמה זמן אתה - - -?
צבי קורמן
תוך חודש ימים, עד שיגיע תשלום ויגידו זה וזה מזויף. אז אני כבר אצבור כמה עשרות אלפי שקלים. מי יפצה אותי על זה? זה יכול להכניס עשרות תחנות לפשיטת רגל. היום יש לגוף כלכלי בסיסי כלכלי איתן. אני חברה, מישהו זייף – אסביר לכם איפה זה קרה.
דובר
מי זה? היצרנים של הדלקן?
צבי קורמן
לא, היום יש לי את החברה שמפיקה את ההתקן. אם יש זיופים, עסקאות לא כשרות – היא מפצה אותי. אתן לכם דוגמה. לפני שנתיים חברה ענקית, שמחזיקה הרבה כלי רכב, החזיקה באופן קבוע כמה עשרות כלי רכב במוסכים לצורך תיקונים שונים. אותם המוסכים הוציאו את ההתקנים, שמו בכיס עם מצבר קטן. ניגשו למשאבה, הפעילו את ההתקן ותדלקו רכב אחר. עד שהוא עלה, כבר הגיעו לכמה עשרות אלפי שקלים נזקים. מי יפצה אותי על זה.
דובר
מי פיצה אותם?
צבי קורמן
אותה החברה.
דובר
החברה פיצתה אותם?
צבי קורמן
אותה החברה, מפני שהיא אחראית על הדלקן - - -
גבריאל בן הרוש
זה מה שאני אמרתי לגבי ההסדר הקיים. אם מתדלקת אותי תחנה עם המאסטר, בלי אישור שלי, כמנהל, התחנה לוקחת על עצמה. היה לי את זה עם חברת "פז". אנחנו פטורים מתשלום, כי הוא היה צריך להפעיל את המאסטר רק באישור שלי, כמנהל. המצב לא ישתנה.
יובל
יש סעיף שאומר בצורה מאוד ברורה בתקנה עצמה, שהמכשיר בלתי גניב, שלא ניתן לשכפל אותו או להעתיק אותו.
צבי קורמן
חודרים לפנטגון, אז פה יהיה בלתי גניב? בואו לא נשחק משחק.
יובל
גם כרטיס אשראי ניתן לשכפל.
צבי קורמן
מה קורה היום בשירות עצמי, רבותי? עשרות כרטיסים גנובים.
כרמל שאמה-הכהן
מר קורמן, אם מישהו התרשל בחברה של הדלקנים – הוא יהיה אחראי בנזק כלפיך. אולי זה לא יהיה אוטומטי, אבל תהיה כתובת. אם התחנה התרשלה - - -
צבי קורמן
אבל שיפקיד ערבויות. יכול להיות - - -
היו"ר כרמל שאמה
בסופו של דבר, חברה שתנתק דלקנים אוניברסאליים בישראל לא תהיה חברה זניחה או קטנה. אם היא תלך לפרויקט הזה היא צריכה להיות חברה - - -
צבי קורמן
אבל באיזשהו מקום הדבר הזה צריך להיות כתוב. זה כמו פתיחת חשבון בנק. אתה יודע מה המחזור הכספי בכרטיסי האשראי בהתקנים? זה יכול להגיע ל-30 מיליארד שקל בשנה. זה לא כספים קטנים. כל תדלוק זה כמה מאות שקלים, תוך שנה יכול להגיע ל-30 מיליארד שקלים.
חן בר יוסף
זה לא תוך שנה. אין לך תשלום כבר בחודש העוקב.
צבי קורמן
עד שאני אדע עוברים חודשיים עד שלושה חודשים. עד שאני מקבל הודעה מחברת האשראי שהכרטיס הזה גנוב או לא כשר, עוברים חודשיים עד שלושה חודשים.
חן בר יוסף
פה אתה אומר שיהיה לך תשלום בסוף החודש על התדלוקים של החודש.
צבי קורמן
זה כשיש לי קשר ישיר עם החברה, לא עם כרטיסי האשראי. אתה מערבב שני תחומים. חברות האשראי זה דבר אחד, החברה אתה אני קשור זה משהו אחר. מיידית בסוף החודש אני מזדכה. ב-2 בחודש אני מבקש זיכוי.
יהודה גסנר
אבל פה מדובר על זה שהלקוח עושה הסכם עם חברת הדלק, נכון? זה מה שהתקנות אומרות.
היו"ר כרמל שאמה
כבר עברנו על זה, אישרנו את זה.
צבי קורמן
בתחנה אתה אומר שאתה מחייב אותי, כבעל תחנה, להקדיש כמה משאבות לדלקן אוניברסאלי.
חגית אייזנמן מלכה
אבל אתה לא מחויב לספק, אלא אם כן יש לך הסכם. זה בסעיף 2.
צבי קורמן
מי עושה אתי הסכם?
חגית אייזנמן מלכה
בלי הסכם אתה לא מספק.
צבי קורמן
עם מי אני אעשה הסכם?
יהודה גסנר
הלקוח עושה עם חברת הדלק הסכם. אתה עובד עם "פז", נניח? הלקוח, כדי שיוכל לתדלק בתחנה אצלך, חייב שיהיה לו הסכם עם "פז", באחריות "פז".
צבי קורמן
עד פה מובן. אשאל אותך שאלה. נניח חברת "פז" עשתה הסכם, ונניח - - -
יהודה גסנר
תן לי בבקשה לגמור. חברת "פז", כמו שהיא עושה היום, ברגע שיש לה מנגנונים שאמורים לזהות גניבה – הם עדיין פועלים. הם יצטרכו לדעת לזהות שמישהו זייף את ההתקן הזה. הם יצטרכו לעמוד בזה.
צבי קורמן
חברת "פז"? תכתוב. אני אהיה מבסוט.
מיכל אוגולוניק
מה, אתה מתחייב בשם חברת "פז"?
יהודה גסנר
אתם לא רוצים? אל תמכרו התקנים בכלל.
אפרת כהן כהן
יש פה שאלה שלא פתורה בתקנות, ואני גם לא בטוחה שאפשר להגיע לפתרון, והיא הסוגיה מי בסופו של דבר ינפיק את ההתקן. ברגע שהפתרון יביא לזה שיהיה מנפיק אחד, הוא יצטרך לשאת באחריות. אם בסופו של דבר כל אחת מהחברות תייצר לפי ההתקנים, אז כן, כמו היום, היא תצטרך אולי לשאת באחריות. אבל אני באמת לא יודעת איך לפתור, את הסוגיה שמר קורמן מעלה היא נכונה. אם בעל המפרט יהיה גם זה שיספק את ההתקנים, תצטרך להיות לו אחריות מנפיק, כמו האחריות של מנפיק כרטיסי אשראי.
חן בר יוסף
אנחנו רוצים שגם בשוק הזה, למרות שטענו נגדנו שאנחנו רוצים להרוג אותו, אנחנו רוצים שהוא יתקיים עם מספר מתקינים.
צבי קורמן
לשאלתך, אתה אומר שהחברה תחתום על הסכם. נניח שהחברה חתמה אתך על הסכם ונתנה לך 40 אגורות לליטר – מרווח השיווק שלי הוא לא 40 אגורות. איך אני יכול לקבל את ההסכם הזה?
יהודה גסנר
זה בינך לבין חברת הדלק.
צבי קורמן
שאני אתחיל להילחם? אתה פשוט נותן כלי לחברות - - -
יהודה גסנר
זה קיים גם היום.
חגית אייזנמן מלכה
אבל זה קיים - - -
צבי קורמן
אתם נותנים לרוקן תחנות דלק ולעשות ריכוז של שיווק.
יהודה גסנר
מר קורמן, זה קיים לך גם היום. הבעיה שהעלית קיימת גם היום.
צבי קורמן
לא, לא קיימת היום. אתם נותנים לחברות מסוימות ריכוזיות והיתר, שלא יכולים להשתתף בהנחות בסדר גודל כזה, זורקים אותם מהשוק, עד לפשיטת רגל. אתם רוצים תחרות? איזו תחרות זו תהיה?
היו"ר כרמל שאמה
הערות נוספות לסעיף?
עדנה הראל
בעקבות השיח הזה נדמה לי שיש פה איזושהי טעות בהבנת ההסדר בתקנות. אין המדובר בזה שבעל המפרט הוא שיספק את ההתקנים באופן ישיר לצרכנים. יכול שהוא יעשה את זה, אבל עדיין זה יהיה למכור את הרכיב. ההסדר העיקרי, ככל שאני מבינה, הוא הסדר שקיים היום והוא באמת ההסדר שאישרנו בסעיף 2 בישיבה הקודמת. קרי, ההתקשרות היא התקשרות של חברת דלק לאספקת דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי,וזה גם מה שנעשה היום. ההתערבות של התקנות האלה היא לעניין הטכנולוגיה וסוג ההתקן, כזה שאיננו מונע מעבר בין חברות.
צבי קורמן
אז אני מבקש שתכניסו סעיף לגבי התחנה, שהחברה שהנפיקה או ששיווקה את ההתקן, היא אחראית לכל מה שקורה.
עדנה הראל
אני חושבת שזאת התערבות בהסדרים המסחריים, שאנחנו לא צריכים להתערב.
צבי קורמן
אין שום הסדר. את מחייבת אותי למכור בהתקן אוניברסאלי. תני לי ביטחון על הכסף שלי.
עדנה הראל
אני לא מחייבת אותך למכור בהתקן אוניברסאלי.
צבי קורמן
את כן מחייבת אותי. כתוב שאת מחייבת אותי.
עדנה הראל
אני לא מחייבת אותך למכור התקן תדלוק בכלל.
צבי קורמן
עבור הדלק אני משלם מראש, לפני שאני מקבל אותו. את אומרת לי שאני חייב לשווק דלק לפי כל ההתקנים שיהיו בשוק. תני לי ביטחון על הכסף שלי.
יובל
אני רוצה להבהיר דבר אחד. גם אם יהיה ספק אחד שימכור את אותו התקן, הוא לא עושה את הסדר התדלוק מולך או מול הצרכן הסופי או חברת הדלק. הסדר התדלוק עצמו הוא בין הלקוח לבין חברת הדלק. ברגע שחברת הדלק מאשרת את הלקוח לתדלוק זה אומר שהיא בדקה אותו, היא עושה את כל התהליכים, וזה מה שקורה.
צבי קורמן
לא על זה אני מדבר.
יובל
יש תהליכים של בקרה ופיקוח - - -
מיכל אוגולוניק
יש חברת דלק אחת.
צבי קורמן
לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה שיבוא גאון וימצא את כל הרכיבים שאתה שומר בסוד. חודרים לפנטגון, יחדרו גם לזה. אני עובד בשוק, אני נפגש כל יום במשך 50 שנה עם לקוחות. אתם לא תאמינו איזו דרכים אנשים ממציאים. על מה אתה מדבר בכלל?
היו"ר כרמל שאמה
עוד הערות לסעיף י"ב? אנחנו מצביעים על הסעיף.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא מצביעה, כי אני מסכימה עם האדון.
שי חרמש
אין לנו משמעת סיעתית במפלגה?
היו"ר כרמל שאמה
אתם הסיעה הגדולה בכנסת, אתם צריכים להסתדר. אנחנו מצביעים.

הצבעה

בעד סעיף י"ב – רוב

נגד - מיעוט

סעיף י"ב אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף י"ב אושר. נא להקריא את סעיף 4.
צבי קורמן
אפשר להוסיף משהו? אני מבקש להכניס בהסדר שאותו הגוף שישווק את ההתקנים חייב להפקיד ערבויות במקרה של תקלות. חייב להיות גוף יציב, שיפצה את האנשים שיינזקו מההתקנים האלה.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זה, ביטוח התקנים?
צבי קורמן
שהוא יהיה אחראי כלפיי על ההתקן שהוא הוציא.
היו"ר כרמל שאמה
ניגע בנקודה הזאת. נא להקריא את 4.
חגית אייזנמן מלכה
הקראת סעיף 4 בתקנות – קידוד וצריבה. עד סעיף ד.
היו"ר כרמל שאמה
הסבר, בבקשה.
חגית אייזנמן מלכה
אחד הדברים החשובים בכל הנושא של התקני התדלוק זה הזיהוי החד חד-ערכי של בעל הרכב. לכן פה אנחנו צריכים מאוד להקפיד שלא יהיו חזרות בין בעלי התקנים שונים. אנחנו מפריטים פה את נושא ההתקן הכללי וכל אחד יכול לייצר, אבל הנושא של הקידוד והזיהוי חד חד-ערכי לא יכול להיות מופרט לאין-סוף גורמים. הוא חייב להיות מוחזק בידי כמות מצומצמת מאוד של אנשים. זה יכול להיות בן-אדם אחד, ואז אין סכנה של חזרה על קידוד, או שצריך יהיה לחלק את זה למספר אנשים, שיחלקו ביניהם תחומים של קידוד. זה היבט אחד.

היבט שני זה הנושא של הסודיות. אנחנו צריכים מהימנות ואבטחת מידע מאוד גבוהה בחלק הזה של הטעמת הנושא. לכן מה שנקבע פה זה: א. שמי שיקודד או יצרוב יקבל אישור לכך ממנהל מינהל הדלק. ב. שזה יהיה בידי מספר מצומצם של אנשים. נראה לי שאלה העניינים העיקריים פה.

דבר נוסף, בגלל הנושא של אחידות הקידוד, אסור לנו להגיע למצב שבו לא יהיה מי שיקודד. נניח אותו מקודד פשט רגל או מכל סיבה שהיא לא יכול להמשיך לקודד, חייבת להיות המשכיות - זה מה שתקנת משנה (ג). ההמשכיות היא על-ידי זה שכל הזכויות, כל החומרה וכל התוכנה עוברים לידי מנהל מינהל הדלק, שיוכל להמשיך, הוא באמצעות מישהו אחר, לבצע את הקידוד והצריבה.
היו"ר כרמל שאמה
הערות?
ניר ימין
בחלק אחר של התקנות דיברתם על קידוד, צריבה והצפנה. הצפנה לא רלוונטית לתקנה הזאת?
יהודה גסנר
זה אותו דבר.
לאה ורון
מה זה אותו דבר? הצפנה זה קידוד בעברית?
יהודה גסנר
זה נכלל תחת אותו נושא. זה לא שקול חד-ערכית, אבל כשאנחנו מדברים על קידוד, זה כולל בתוכו הצפנה.
ניר ימין
אני חושב שאם אתם רוצים להתייחס לאיסור גם להצפין, לפי התקנה הזאת, אז כדאי לכתוב את זה במפורש ולא להניח שבתוך המילה "קידוד" כלולה גם ההצפנה.
יהודה גסנר
אם אסרת עליו לקודד, אז הוא יכול להצפין עד מחר. אתה יכול להוסיף את זה.
ניר ימין
אני לא מכיר את המאפיינים הטכנולוגיים. אם אתה אומר שאתה לא יכול להצפין- - -
יהודה גסנר
אני לא רואה יתרון בהוספה של זה או הורדה.
ניר ימין
אין צורך לכתוב סתם. לא הבנתי שקידוד כולל גם הצפנה. בסיפא של תקנת משנה (א), ההליך השוויוני צריך להיות גם הליך תחרותי או רק שוויוני, באפשרות שכמה בני-אדם יקודדו?
חגית אייזנמן מלכה
מה זה הליך שוויוני?
ניר ימין
שבוחרים מספר מסוים של אנשים. אפשר לעשות את זה בצורה שוויונית בזה שמגישים לך ארבעה אנשים ואתה נותן לכל אחד רבע. בהליך תחרותי אתה יכול לבחור שניים שעושים הכי טוב, למשל. זה הבדל אחד שאני יכול לחשוב עליו.
חגית אייזנמן מלכה
אני לא רואה הבדל בין האמירה "תחרותי" ל"שוויוני". אפשר את שניהם, אין בעיה.
ניר ימין
בתקנת משנה (ב), בהוראה שמציעה שהמפרט ייתן מידע בנוגע ליכולת שלו – הכוונה היא שהוא צריך רק לספק את המידע על האופן שבו זה מתבצע או שהוא גם צריך להראות את הדרך שבה הוא עושה את זה, שזה ישים, כמו שיש לגבי פטנטים? כלומר, לא רק לתת מידע כללי, שלא בטוח אם אפשר באמצעותו לעשות את זה או לא, אלא גם שיראה שאפשר לעשות את זה.
חן בר יוסף
הישימות נבדקת באמצעות סעיף ז(1). צריך להיות יכולת ביצוע, ידע, ניסיון מוכח, שימוש קודם בטכנולוגיה המוצעת, מקיימים את דרישות המפרט. זה חלק מזה.
ניר ימין
בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה, גברתי.
אפרת כהן
אני חושבת שחלק מההערה של קורמן אולי רלוונטית יותר לסעיף הזה. אם הקידוד יתבצע לא על-ידי חברת דלק, שבסופו של דבר תספק את הדלק, פה יש את שאלת האחריות. כלומר, אם מחר הקידוד לא בסדר או שיש רשלנות בהליך הקידוד, אז מי שמקדד צריך לשאת באחריות.
היו"ר כרמל שאמה
זה ברור.
חן בר יוסף
להבדיל מ"פז", בחברות האחרות זה כן עובד ככה. מי שמקודד זה לא חברות הדלק.
אפרת כהן
אבל היום יש הבדל. עכשיו יכול להיות מצב שאני, למשל, נקשרתי עם "סונול" ומחר אני נקשרת עם "דלק", יש פה התקן - - -
עדנה הראל
היום, גם אם זה נעשה על-ידי חברה אחרת, זה נעשה בהתקשרות. "סונול", לצורך העניין, מתקשרת עם מישהו לצורך הקידוד. פה זה לא נעשה בהתקשרות, אלא בהוראה מנהלית – קידוד באמצעות גורם שלישי.
גבריאל בן הרוש
מי שעושה לנו את ההתקנים ואת הקידוד זה לא חברות הדלק. זה מתקינים מורשים. דרך אגב, גם למערכת האיתוראן. אלה חברות שמקבלות את ההסמכה.
עדנה הראל
היום אתה לא קובע מי זה המקודד.
לאה ורון
למה בכלל נדרש אישור של המנהל המקודד וזה לא הסכם בין החברה למקודדים?
חן בר יוסף
כמו שהסבירה חגית, זה חייב להיות רצף, כמו בהנפקת תעודת זהות. אם יהיו שני גורמים לא מתואמים ביניהם, ששניהם מנפיקים תעודת זהות, יכולים שני אנשים להיות עם אותו מספר תעודת זהות. כדי למנוע את זה אמרנו שאו שיתוחמו טווחי קוד בין הגורמים השונים - - -
לאה ורון
כמו שעושים בעולם הגדול בקונסוליות עם מספרי תעודות זהות.
קריאה
כמו שעושים בסלולאר, שלכל מקודד יש קידומת.
חגית אייזנמן מלכה
אבל יש את מי שתוחם את זה.
חן בר יוסף
לכן האפשרות קיימת למספר מקודדים. גם יש אפשרות, אם לא נמצא מספר מקודדים מתאים, שיהיה גורם אחד.
ניר ימין
לטעמכם, אפשר לשלב כאן הוראה שמי שאחראי לתוצאות הקידוד יהיה מי שעשה אותו, מי שקודד?
חן בר יוסף
דרך אגב, לא בטוח שהבעיה היא בקידוד.
גבריאל בן הרוש
חבר'ה, אתם מדברים על טכנאי. אנחנו מקבלים את ההתקן מחברת הדלק, נותנים את מספר הרכב, מקבלים את ההתקן ורצים לטכנאי שיושב באיזו מעבדה ועושה את ההתקן באישור חברת הדלק. חשמלאי רכב עושה את זה.
חן בר יוסף
לא, לא, הקוד מגיע ממערכת יותר מורכבת. זה שבסוף אתה רואה טכנאי - - -
גבריאל בן הרוש
אבל על-פי הוראה של חברת הדלק. אני לא יכול לקנות התקן בסופרמרקט ולהסתובב אתו.
חן בר יוסף
גם מחר לא.
היו"ר כרמל שאמה
הערות נוספות?
צבי קורמן
התיקונים שנעשים בהתקנים, אלה שעושים את התיקונים במשך הזמן יודעים את כל הסודות של ההתקן. שלא יהיו אי הבנות.
ניר ימין
זו כבר עבירה, אתה מדבר על מישהו שגונב, אם אני מבין נכון.
צבי קורמן
אני יודע שאם יש דלת פתוחה אז גונבים.
היו"ר כרמל שאמה
טוב, מי בעד סעיף 4, עם השינויים שהוסכמו?
הצבעה

בעד סעיף 4 – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 4 אושר.
ניר ימין
רק בהוראה של ההליך התחרותי והשוויוני?
היו"ר כרמל שאמה
כל מה שהסכמתם.
לאה ורון
זה השינוי היחיד.
דובר
להבנתי, הצבעתם רק על העניין של הליך תחרותי ושוויוני. אם הוועדה מחליטה שגם תהיה איזושהי אחריות על מי שעורך את הקידוד הזה זו שאלה אחרת, ואני לא חושב שהתקבלה תשובה אם כדאי לשלב.
חן בר יוסף
דרך אגב, באירוע שקרה לאחרונה זה בכלל לא היה קשור לקידוד. זה היה קשור להרכבה הטכנית. יכולות להיות אין-ספור שיטות.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא חושב שבתקנות צריך לקבוע מי אחראי. יש דיני נזיקין, יש הסכמים בין צדדים, יקבעו הם מי אחראי באופן ברור.
אפרת כהן
כן, אבל אם המקודד לא יישא באחריות באיזשהו שלב אז- - -
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו לא פטרנו אותו מאחריות. הרי טבעי שאם עשיתי פעולה מסוימת, מתוך מקצועיות ומתוך מומחיות, בטח פעולה כמו קידוד, ועשיתי אותה לא נכון או התרשלתי או אפשרתי לפרוץ אותה בקלות קיצונית, אז אני אחראי. אני צריך להגיד את זה? זה דבר כל כך ברור. לגבי הערבויות של אותו מקודד – נגיע לזה עוד מעט, ואם צריך נקבע אותן.

בבקשה, סעיף 5.
חגית אייזנמן מלכה
"תעריפים 5. היה מחירו של מצרך או שירות הנמכרים לפי תקנות אלה, אחד מן המדדים לבחירת מפרט שאישר המנהל, לא ימכור בעל המפרט שאושר את המצרך או השירות במחיר העולה על הצעתו במכרז."
היו"ר כרמל שאמה
הסבר, בבקשה.
חגית אייזנמן מלכה
בעל מפרט קודם כול צריך לאפשר עיון במפרט או למכור את המפרט עצמו. הוא גם יכול לתת שירות של קידוד, במידה שהוא נבחר כמקודד, כאשר לכל אחד מהדברים האלה יש מחיר ויכול להיות שזה יהיה אחד הפרמטרים במכרז לבחירת המפרט. מה שאנחנו אומרים פה זה דבר די ברור, שאם התחייבת במפרט על תעריף מסוים אתה לא יכול למכור בתעריף שעולה על זה. זה מוסיף לזה מימד, שלא רק שאתה מפר חוזה אלא שאתה גם עובר פה עבירה על החוק.
היו"ר כרמל שאמה
יש למישהו הערות על הדבר הברור הזה? אנחנו עוברים להצבע. מי בעד סעיף 5?

הצבעה

בעד סעיף 5 – פה אחד
נגד – אין
סעיף 5 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
סעיף 5 אושר פה אחד.
חגית אייזנמן מלכה
"דיווח חודשי לצרכן 6. מי שהתקשר בהסכם תדלוק עם צרכן, ימסור לצרכן או למי מטעמו של הצרכן דיווח חודשי לגבי מידע הנוגע אליו, וכן נתונים נוספים הנוגעים לאותו צרכן, ככל שאלו מצויים בידו, ובכלל זה כל מידע שהתקן התדלוק מאפשר להעביר, אלא אם כן הצרכן הורה אחרת."
היו"ר כרמל שאמה
הסבר, בבקשה.
חגית אייזנמן מלכה
בשביל ניר, אז כל צרכן יהיה לקוח.
ניר ימין
בשבילי ובשביל החוק. בחוק מדבר על לקוח.
חגית אייזנמן מלכה
התקן התדלוק, מעבר לזה שהוא מאפשר לתדלק, הוא גם מאפשר לקבל מידע. פה נקבע שהמידע יינתן על בסיס חודשי, כאשר מידע מוגדר בהגדרות כזיהוי הצרכן, כלי הרכב, סוג הדלק שרכש, הכמות, מקום הרכישה ומועד הרכישה. כל מה שכלול ברשימת ההגדרה של מידע, יש חובה להנפיק אותו מדי חודש לצרכן. מעבר לזה, יכול להיות מידע נוסף שנצבר על גבי התקן התדלוק, שגם אותו תהיה אפשרות לבקש ולקבל במסגרת הדיווח החודשי.
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה, מר שדה.
שוקי שדה
אני מנכ"ל ארגון חברות ההסעה בישראל. בנושא הזה אני לא רואה שום דבר שנכתב על הביצוע של רמת הדוחות. למה אני מזכיר את זה? כי היום אנחנו עובדים ברשות המסים מול מערך הדוחות של התדלוק בסיס רמת הבלו. התוצאה היא שאם תהיה לנו התערבבות של מערכות שונות התוצאות יכולות להיות בעייתיות. החברה שאליה אנחנו מתקשרים, היא חייבת לספק לנו את רמת הדוחות ואת הדוחות בכללותם, של כל ארבע או חמש החברות שיספקו לנו את הדלק.
עדנה הראל
יש לנו אולי בעיה של פרטיות בעניין כזה.
שוקי שדה
אם משהו לא ברור אסביר עוד פעם.
עדנה הראל
אני מדבר על בעיה משפטית.
היו"ר כרמל שאמה
אם יש דוחות כאלה היום, מה הבעיה של הפרטיות אתם מחר?
עדנה הראל
אני לא יודעת איך הם ניתנים היום, אבל לקבוע בתקנות - - -
שוקי שדה
אז אסביר. היום
אנחנו מתדלקים על-ידי הדלקן או הפזומט. מערכת הדוחות והנתונים מגיעה לשתי נקודות מוצא: האחת לחברה והשניה לרשות המסים, על החזר הבלו. אנחנו מקבלים החזרי בלו, גם המשאיות וגם ההיסעים, ועל בסיס זה מתנהל כל מערך הרישום הכספי. אם לא יהיה דוח אחד בנתון אחד, יכולה להיווצר פה בעיה מאוד רצינית. כלומר, מה שאנחנו מבקשים שיהיה רשום – עברתי על הכול, לא ראיתי שזה רשום בשום מקום – שזה יהיה דרך החברה שאנחנו קשורים אליה. כלומר, אם אני קשור היום ל"פז" או ל"דלק" או לכל חברה אחרת, היא צריכה לדלות את הנתונים מכל ארבע החברות שאני מתדלק בהן ולהעביר אלי דוח חודשי אחד, שאותו גם רשות המסים מקבלת.
יהודה גסנר
אתה קשור עם ארבע חברות? אתה לא יכול לתדלק בתחנות - - -
שוקי שדה
לא, לא, לא הבנתם.
חגית אייזנמן מלכה
ההסדר הקיים מנתק אותך מחברה שלך. אם אתה מתדלק בארבע חברות, יש לך הסכמים עם ארבע חברות.
שי חרמש
הוא מאפשר לך מגוון של התקשרויות, גם לחברות וגם לתחנות.
חגית אייזנמן מלכה
ומכל חברה כזאת אתה מקבל דוח. הסעיף הזה אומר שמי שיתקשר בהסכם תדלוק עם צרכן ימסור לצרכן או למי מטעמו של הצרכן דיווח חודשי. אתה יכול לקבוע שיהיה לך מישהו שיקבל את ארבע הדוחות, יסנכרן אותם לדוח אחד ותקבל את הדוח האחד.
שוקי שדה
מי יכול לסנכרן את זה לדוח אחד? על זה אני מדבר.
שי חרמש
אתה לא יכול להחזיר אותנו לחברה מובילה, כי מזה כבר יצאנו. אין חברה מובילה. יש תחנת דלק אחת ליד הבית, חברה אחת על כל הארץ ועוד שתי תחנות בפתח-תקווה - - -
שוקי שדה
כבודו, הבעיה שלי היא לא חברה מובילה. הבעיה שלי היא איך אני מעביר את הנתונים בצורה מסודרת, במקום בארבעה דוחות בדוח אחד, לרשות המסים, כי דרכם אני מקבל כסף.
שי חרמש
אצל רואה החשבון שלך. אין לך ברירה, אף אחד לא יעשה לך את זה.
שוקי שדה
זה לא יכול לעבוד דרך רואה חשבון.
גבריאל בן הרוש
מה אתה מצפה, שארבע החברות יהיו מתואמות עם דוח אחד, שלך? אין חיה כזאת.
שוקי שדה
לא, אני מצפה שחברה שאני מגיע אתה להסכם, היא תרכז את רמת הדוחות.
חגית אייזנמן מלכה
אתה רוצה שחברת "פז" תדע כמה אתה מתדלק ב"דלק", "סונול" ו"דור"?
שוקי שדה
זה בכלל לא מעניין אותי. מה זה שייך?
גבריאל בן הרוש
אבל אותה זה מעניין. אתה נותן להנפיק לך את הדוח אז היא אומרת לך: סליחה, אני הצינור שלך?
חן בר יוסף
אין חיה כזאת.
שוקי שדה
במקום דוח אחד שקיבלת עד עכשיו מול חברה אחת - - -
חן בר יוסף
אני רוצה להסביר. הרעיון הוא רעיון בסיסי. בסופו של דבר מדובר על דוחות עם שלל נתונים סופי, לא אין-סופי. אנחנו מניחים - לא שמנו את זה בתקנות כי זה יוצר בעיה אחרת - שאתה יכול לבחור לשכת מידע שמרכזת לך. אתה מקבל במערכת ממוחשבת ארבעה דוחות, שבעה דוחות, שני דוחות שונים, יודע לסנכרן אותם לטבלה אחת, שמרכזת לך. אותך מעניין לפי משאיות בכלל, אתה לא רוצה לראות לפי תאריכים.
שוקי שדה
אוטובוסים.
חן בר יוסף
לפי אוטובוסים. הוא יודע, בפעולת תכנות לא מסובכת, לקבל משלושה גורמים את הפורמטים שלהם, לשים אותם על פורמט אחד, מאוחד לפי מקבצים של תאריכים או מיון לפי אוטובוסים או לפי תחנות תדלוק – איך שתרצה את זה. זה עניין יחסית פשוט, שניתן לביצוע על-ידי כל לשכת שירות שיודעת לסלוק כאלה דברים ויודעת לעשות דברים אחרים - אני מניח שיקומו כאלה. אתה רק מתקשר אתם ויש לך דוח מאוחד.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, חברים. תמשיכו את זה אחרי זה.
ניר ימין
הערה קצרה לגבי תקנה 6. מאחר שיכול להיות מדובר על מידע רגיש שנוגע לצרכן והוא יכול לבקש למסור את זה למי מטעמו, השאלה היא אם חברת הדלק צריכה להחזיק נייר בכתב. כלומר, שהצרכן יבקש בכתב שזה יימסר למי מטעמו.
עדנה הראל
מראש בכתב.
ניר ימין
בדיוק. אני חושב שזה נוגע גם לתקנה ד(3), אבל שם אני חושב שהסברתם אין נחיצות. אני חושב שיש מידע שיכול להיות רגיש.
עדנה הראל
זה נכון לשני החלקים של 6, גם לגבי למי הוא מוסר וגם מה עושים עם נתונים אחרים.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד סעיף 6, עם השינויים שהוצגו?
הצבעה

בעד סעיף 6 – פה אחד

נגד – אין

סעיף 6 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, הסעיף אושר פה אחד. נא לקרוא את סעיף 7 בבקשה.
חגית אייזנמן מלכה
"העברת מידע למנהל 7. בעל מפרט, וכל אדם המייצר התקן תדלוק אוטומטי כללי או אחד מרכיביו, או מעניק שירות בקשר עם התקני תדלוק אוטומטיים כלליים, לפי תקנות אלה, ימציא למנהל כל מידע שיבקש המנהל, ודרוש לו להבטחת ביצוע הוראות סעיף 7 לחוק וביצוע תקנות אלה, ולהבטחת התחרות וטובת הצרכנים;
מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מידע שנמסר לפי תקנה זו בלבד לא יימסר לאחר, אלא לשם ביצוע מטרות מסירתו לפי תקנה זו."
היו"ר כרמל שאמה
הסבר, בבקשה.
חגית אייזנמן מלכה
כמו בכל תקנות, אנחנו צריכים מעקב ולפעמים עקב האכילס בתקנות זה היכולת שלנו לאכוף אותן ולבדוק שהן מתקיימות. לכן חשוב להכליל סעיף שמאפשר למנהל לדרוש כל מידע רלוונטי. יחד עם זה, אנחנו מודעים לזה שיכול להיות פה מידע שהוא מאוד רגיש מבחינה מסחרית, ולכן אנחנו אומרים שהשימוש שייעשה במידע הזה יהיה אך ורק לצורך הבטחת ביצוע התקנות האלה בסעיף 7 לחוק, שזה בעצם הסעיף המסמיך, ולא לשום צורך אחר.
היו"ר כרמל שאמה
הערות? אין הערות, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד סעיף 7?

הצבעה

בעד סעיף 7 – פה אחד

נגד – אין

סעיף 7 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, סעיף 7 אושר פה אחד. נא להקריא את סעיף 8, בבקשה.
חגית אייזנמן מלכה
"החזר עלויות 8.
בהסכם תדלוק לא ייכלל סעיף הקונס את הצרכן בשל הפסקת ההתקשרות עם חברת דלק, ואולם, אם התקינה חברת הדלק התקן תדלוק אוטומטי כללי בכלי רכב של צרכן, רשאית היא לגבות מן הצרכן את החזר עלות ההתקן הרכבי שהותקן ברכבו, לרבות עלות התקנתו, ובלבד שלא תגבה כל תשלום כאמור אם חלפו למעלה משלוש שנים ממועד התקנת ההתקן ברכב." אגב, זה עולה מאחד מסעיפי ההסמכה.
שי חרמש
זה תיקון שעלה בוועדה בדיון הקודם, זאת יוזמה שלנו.
חגית אייזנמן מלכה
בסעיף 7ג(2) לחוק: איסור על חברת דלק לכלול בהסכם התקשרות בינה לבין לקוח הוראות שיש בהן כדי להפחית את התחרות במשק הדלק.
חן בר יוסף
מניעת קנסות יציאה, בקיצור.
חגית אייזנמן מלכה
קנסות יציאה זו בעצם שיטה לכבול את הלקוח אל חברת הדלק שלו. אנחנו לא רוצים שתהיה אפשרות לכבול את הלקוח לחברת הדלק שלו. מצד שני, אנחנו מודעים לזה שהיום חברות הדלק מספקות על חשבונן את התקני התדלוק, ולכן אנחנו מסכימים שיהיה החזר עלויות. החזר העלויות מוגבל לשלוש שנים בלבד, מאחר שההנחה היא שיש איזשהו פחת והחזר עלויות במהלך שלוש שנים.
היו"ר כרמל שאמה
החזר העלות - לא משנה כמה זמן עבר מיום שהתקינו לי? זה לא באופן פרופורציונלי לתקופה? אם נשארו לי חודשיים להשלים את שלוש השנים, עדיין אשלם כמו אם נשארו שנתיים וחודשיים?
שי חרמש
יותר מזה – מי קובע את העלות?
חגית אייזנמן מלכה
היה על זה דיון והוחלט שלא להיכנס לפרטים האלה. האמת - אנחנו לא זוכרים מה היו הנימוקים.
היו"ר כרמל שאמה
חן בר יוסף, מה עלות של התקן והתקנה?
חן בר יוסף
זה משתנה מחברה לחברה, אבל מדובר על מאות שקלים.
כרמל שאמה-הכהן
מה זה מאות שקלים?
חן בר יוסף
השאלה על איזו רמה אתה הולך. אפשר לייצר - - - משני דולר לטבעת.
היו"ר כרמל שאמה
ממה שהתקינו עד היום בשוק, מה העלות?
אפרת כהן
זה גם עלות ההתקן וגם עלות ההתקנה. זה כמה מאות שקלים, תלוי בחברה ובמה היא מספקת.
היו"ר כרמל שאמה
כמה מאות זה יכול להיות 200 וזה יכול להיות גם 900 שקלים. בגלל זה אני שואל.
צבי קורמן
בין 400 ל-1,000 שקל.
חן בר יוסף
הנתונים שאנחנו קיבלנו הם 500 שקלים ומטה.
היו"ר כרמל שאמה
כולל עלות ההתקנה.
חן בר יוסף
כן.
שי חרמש
יש איזו דרך שיהיה פיקוח שלכם על המחיר?
חן בר יוסף
למחיר ההתקנה אני לא חושב נכנסנו. נכנסנו למחיר הטבעת עצמה.
שי חרמש
האם אפשר לפחות שיהיה כתוב פה שיהיה שיקול דעת שלכם לפקח על העניין? לא חייב, אבל שיהיה שיקול דעת, אם מתחילים להשתגע.
חגית אייזנמן מלכה
אפשרות הפיקוח קיימת תמיד, לפי חוק. חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים מקנה לשרים סמכות פיקוח על כל מחיר.
שי חרמש
זה מספיק?
עדנה הראל
אם יש הצדקה כלכלית.
חן בר יוסף
למרות שאני מזכיר שמתקינים יש הרבה, זה כמו מתקיני "איתורן". הבעיה היא לא בהתקנה, הבעיה היא במפרט שנוצר, ולכן ההצעה במכרז היא שקובעת מחיר לטבעת, מחיר להתקנת עמדה בתחנת הדלק. היום יש לא מעט מתקינים.
היו"ר כרמל שאמה
אל"ף, צריך להעביר את זה למשהו פרופורציונאלי. בי"ת, איך מגדרים את זה?
עדנה הראל
"פרופורציונאלי" מניח שיש החזר במהלך התקופה, שיש החזר גלום. היתה הנחה שהמודל הכלכלי הנכון הוא לא לכפות תשלום לאורך זמן. אם זה החזר פרופורציונאלי, בהגדרה הלקוח יידרש מההתחלה, ליתר ביטחון. אם החברה תהיה זכאית רק להחזר פרופורציונאלי אז היא תתחיל לגבות ממנו לא תקנה את זה על חשבונה כדי לשכנע ותגבה ממנו רק את עלות השימוש, מתוך הפחתת העלות בפחת בתוך שלוש שנים. השאלה היא אם לסחוב את זה לכיוון הזה או לא.
שי חרמש
אני מציע להשאיר לפחות את האופציה, מעבר להגדרה הכללית של פיקוח, שלשיקול דעתו של הממונה, אם יתגלו כשלים. כשהייתי צעיר קראו לזה הפקעת מחירים, היום קוראים לזה כשלי שוק.
עדנה הראל
אבל אז יש חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.
שי חרמש
על הדברים האלה?
ניר ימין
כן, גם. יש סמכות של ועדת המחירים.
חגית אייזנמן מלכה
חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים קובע שלכל שר יש סמכות, יחד עם שר האוצר, להטיל פיקוח על מוצר או שירות שבתחום האחריות של משרדו. יש פרוצדורה שנקבעת – ועדת מחירים, שרים – אבל זה חוק שמאפשר להטיל פיקוח על כל דבר שקיים. הוא קובע שם את הקריטריונים, את שיקול הדעת, כגון תחרות וכו'.
גיא בר-צור
אני מרשות ההגבלים. חשבנו שדווקא השוק הזה, של התקני תדלוק, הוא שוק של התחייבויות, ובהתחייבות גם צריך מנגנון שמאפשר את ההתחייבות הזאת. לכן דווקא ביטול הקנסות נראה לי משהו שעשוי לבטל את ההנחות בסופו של דבר. לכן אני לא בטוח שזה דבר טוב. כלומר, אם חברת "דלק" לא יכולה להטיל קנסות על הצרכנים שעוזבים אותה לפני הזמן, זה עשוי לבטל גם את ההנחות שחברת "דלק" נותנת.
ניר ימין
כלומר כל תקנה 8 היא בניגוד לדעתכם? לשיטתכם, היא היתה אמורה להימחק?
גיא בר-צור
לפי דעתי, כן.
גבריאל בן הרוש
הוא מעוניין למכור לי דלק. הוא צריך להתחרות על הצרכן.
שי חרמש
אני מתפלא עליך בעניין הזה, ואומר לך למה. כל הרעיון של התקן אוניברסאלי, ראשיתו וסופו ברעיון שיש ניידות. ברגע שיש ניידות יש תחרות, ברגע שיש תחרות החברה לא יכולה לקנוס.
היו"ר כרמל שאמה
ההנחה הכי גדולה שלקוח מקבל היא בתחרות. אין הנחות חינם.
גיא בר-צור
אני הראשון שיסכים עם זה שתחרות זה דבר טוב, אבל מה זה שוק צי הרכב? היום חברות מקבלות הנחות. למה הן מקבלות הנחות? כי הן מתחייבות בפני חברת דלק מסוימת לקנות כמות מסוימת במשך תקופה מסוימת, והדבר הזה מאפשר את ההנחות. למה נותנים הנחות? אני יודע שחברת "בזק" תקנה מאוד כמות גדולה עכשיו, ואני מוכן לתת לה הנחה לאורך שלוש שנים. אם אין קנס, זה אומר שחברת "בזק" מחר יכולה לעזוב את חברת הדלק וזה יכול למנוע את ההנחות. כלומר, בעצם זה שאנחנו מנסים לגרום לדינמיות בשוק, אנחנו עלולים לבטל את כל מבנה ההנחות. ככה נראה לי.
גבריאל בן הרוש
אתה אומר דבר והיפוכו.
גיא בר-צור
אסביר. אם חברת הדלק לא יכולה לאכוף את זה שאותו צרכן מראש יקנה ממנה לתקופה מסוימת - - -
שוקי שדה
תעשה את הכול שהוא לא יעזוב אותך.
שי חרמש
אתה באמת נאיבי לחשוב שלא יהיו הסכמים?
גיא בר-צור
אני לא יודע. ברור שיהיה הסכם כלשהו. היום נותנים לחברת "בזק", לדוגמה, 40 אגורות הנחה – אני סתם זורק מספר. מחר חברת "פז" או "דלק" או "סונול", ו"בזק" אומרת: תנו לי הנחה. אותה חברת דלק אומרת: זה יופי שאתם רוצים לקנות רק ממני, אבל אתם יכולים מחר לעזוב אותי, אז למה שאתן לכם הנחה? מחר אתם יכולים לעזוב, אני לא יכולה לכפות עליכם שום דבר. על מה ניתנות ההנחות פה? על כמויות.
גבריאל בן הרוש
לא, אתה טועה, אני מצטער להגיד לך. אנחנו צרכנים של מיליוני ליטרים בשנה, אין לי שום הסכם עם חברות הדלק הגדולות, אלא לפי הצריכה העצמית. אם הוא מוכר לי ב-5.60 שקלים וההוא מוכר לי ב-5.40 – אני אלך ל-5.40. מה אתה אומר? אתה בעצם רוצה לכבול אותי. לא, אני לא רוצה.
גיא בר-צור
לא, אני רוצה לכבול. אני אומר לא לאסור בתקנות על איזשהו מנגנון. יש הרבה חברות שחותמות על הסכמים לכמויות גדולות, ותמורת הכמויות הגדולות מקבלים הנחות. אם חברת הדלק לא יודעת שבצד השני של ההסכם יש כמויות גדולות, למה שהיא תיתן הנחה? זה נראה לי היגיון כלכלי.
יהודה גסנר
ההנחה לא יכולה להיות - - -. הנחה שאומרת שתדלקת בחודש 1,000 ליטר וההנחה שלך היא 10 אגורות; תדלקת ב-2,000 – על ה-1,000 השני אתה מקבל 20 אגורות; תדלקת ב-3,000 - על השלישי 40 אגורות. ואז אין קנסות ואין שם שום דבר.
גיא בר-צור
יכול להיות. מצד שני, יכול להיות שהחודש תדלקת אבל בחודש הבא לא. נראה לי הגיוני שלחברת הדלק חשוב שהלקוח הזה יקנה ממנה כל השנה. היום אתה קונה ממנה, מחר אתה לא קונה ממנה, אז עם כל הכבוד - - -
שוקי שדה
תתחרה עליו.
גיא בר-צור
- - תיכנס כל פעם לתחנה אחרת ותתדלק לפי המחיר. חשוב להבין, בשוק הזה יש הנחות, לעומת צרכן מזדמן. אנחנו לא רוצים להפוך את ציי הרכב לצרכנים מזדמנים, אני חושב.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת חרמש, נוריד את שלוש השנים לשנה? אוקיי. אנחנו מצביעים על סעיף 8. נשנה משלוש שנים לשנה, שרק בשנה הראשונה אפשר יהיה לגבות החזר עלות, אם מישהו רוצה לשנות.
שי חרמש
זה סכום זניח, כמה מאות שקלים.
חן בר יוסף
רק שנבין, אם הוא לא יוכל לגבות את זה בשלב הזה, הוא יגבה את זה ב-day 1. לא בטוח ששנה היא מנגנון שפותר את הבעיה הזאת?
היו"ר כרמל שאמה
מה זאת אומרת?
חן בר יוסף
הוא יגיד: אתה רוצה ממני התקן – הסבירו פה נהגי המשאיות שמקבלים אותו חינם – אתה לא יכול לקבל אותו חינם, כי אני לא כובל אותך בהמשך הדרך, אבל תשלם מהיום הראשון.
היו"ר כרמל שאמה
מה שהוא יכול לקחת ביום הראשון, שייקח כמה שהוא רוצה. אנחנו רוצים את התחרות מהיום הראשון.
חן בר יוסף
השאלה אם לא שווה שנה וחצי וזה כבר יהיה - - -
היו"ר כרמל שאמה
שנה וחצי? בסדר.
שי חרמש
ותמורת זה, קצר את הפיתוח של - - -
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 8, עם השינוי לשנה וחצי.
גיא בר-צור
אני רק אגיד שאני חושש שמעצם זה שאנחנו רוצים תחרות דינמית כל הזמן - וזה מעולה - לא נבטל את כל מנגנון ההנחות. זה מה שאנחנו לא רוצים, אני מעריך.
שי חרמש
אל תדאג, לא יקרה.
היו"ר כרמל שאמה
הגישה שלנו היא שאנחנו רוצים הנחות במחיר, הנחות בתווית. כל השאר זה עבודה בעיניים. אני יודע שלקוח מקבל את ההנחה הכי גדולה כשהוא רואה מספר אחד מול העיניים והוא יודע גם להשוות לאחרים. כל השאר מתחיל להיות מורכב מדי. תאמין לי, אני מכיר אנשים מאוד מתוחכמים שלא יוצאים מכל הסיפורים האלה של ההתחייבויות וההנחות. הם לא יודעים בסוף כמה הם משלמים.
גבריאל בן הרוש
אדוני היושב, תוך כדי השיחה – כדי להיות בטוח עם עצמי – שאלתי את המשרד כמה עולה לנו ההתקן. התשובה היא: כלום, זה אינטרס שלהם שנתקין. זה מה שאמרתי, חברות הדלק רצות אחרינו שנקנה אצלן את הדלק.
שי חרמש
למה לא העברת אליי SMS?
היו"ר כרמל שאמה
בסדר, אני הייתי בעד לפטור לגמרי, אבל היתה פה עמדה של הרשות להגבלים עסקיים ועמדה של משרד התשתיות, ולכן נלך לדרך האמצע בעניין הזה. אנחנו מצביעים על סעיף 8 – במקום שלוש שנים, שנה וחצי.
ניר ימין
הנוסח – אני לא מכיר סעיף הקונס את הלקוח או את הצרכן.
היו"ר כרמל שאמה
התאמות נוסח אתה תמיד יכול לעשות.
ניר ימין
רק לוודא שהנוסח הוא מדויק – כשאומרים שהיא רשאית לגבות מן הצרכן את החזר עלות ההתקן הרכבי, לא את עלות ההתקן הכללי שהותקן ברכבו?
חגית אייזנמן מלכה
נדמה לי שההתקן הרכבי זה איזושהי שארית שצריך לתקן. היתה לנו הגדרה של "התקן רכבי" ותיקנו ל- "התקן תדלוק ברכב". פה פשוט פספסנו את התיקון.
ניר ימין
"עלות התקן התדלוק ברכב"? טוב.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד סעיף 8?
הצבעה

בעד סעיף 8 – פה אחד

נגד – אין

סעיף 8 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, סעיף 8 אושר פה אחד. נא להקריא את סעיף 9 בבקשה.
חגית אייזנמן מלכה
"עונשין
9. המוכר דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי שאיננו כללי או מוכר או מספק התקן תדלוק אוטומטי שאיננו התקן תדלוק אוטומטי כללי, בניגוד לתקנה 2(א), דינו מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן – חוק העונשין).
היו"ר כרמל שאמה
הסבר.
חגית אייזנמן מלכה
אנחנו קובעים פה ענישה על מעבר ההוראות המהותיות של התקנות. דבר ראשון, אתה לא יכול למכור דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי, אלא אם כן זה התקן תדלוק אוטומטי כללי. אם אתה מוכר עדיין באמצעות התקני התדלוק הישנים לאחר התקופה שנראה אחר כך בהוראות התחילה והוראות המעבר, דינך מאסר שישה חודשים או קנס, לפי הסעיף הנמוך ביותר בחוק. האפשרות השניה זה אם אתה מוכר התקן אוטומטי, אתה למעשה מספר שהוא התקן תדלוק אוטומטי אבל הוא לא עומד בכל הדרישות של התקן תדלוק אוטומטי – שוב תקבל את אותה ענישה: שישה חודשים מאסר או קנס.
ניר ימין
בחלק מהמקרים מדבר על מתקין התקן התדלוק. כאן מדובר על רק המוכר או המספק. זה בכוונה?
צבי קורמן
כאן מדובר על תחנת דלק.
ניר ימין
נכון.
גבריאל בן הרוש
מי יעז לגנוב תחנות דלק היום? המצלמות שיש בתחנות, אפילו באח הגדול אין כאלה מצלמות.
צבי קורמן
מעזים.
חגית אייזנמן מלכה
יש פה שתי הוראות נפרדות. הוראה אחת היא לגבי מכירת הדלק, שפה לא רלוונטי מתקין. ההוראה השנייה היא מוכר או מספק הסכם תדלוק, כאשר להבנתי אספקה יכולה להיות גם התקנה ולא רק מכירה תמורת כסף.
ניר ימין
אז הכוונה שזה יתייחס גם למתקין של התקן תדלוק? נבדוק אחר כך בנוסח, אני חושב שבמקום אחר בתקנות יש הוראות מפורשות לגבי מתקין.
עדנה הראל
ההוראה של 2(א) מדברת על האספקה של הדלק על פי הסכם רק בהתקן תדלוק אוטומטי כללי ולא בהתקן תדלוק אוטומטי. מהו הכללי? הכללי הוא זה שאושר כאן. במובן הזה זה גם משיב להערות שהוערו קודם לעניין זיופים. כלומר, זה כולל את המזייפים, כי גם הם לא ימכרו כזה שמוגדר ככללי.
ניר ימין
צודקת, זה גם לעניין הזיופים.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים על סעיף 9 כנוסח התקנות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד סעיף 9 – פה אחד

נגד – אין

הסעיף אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, הסעיף אושר פה אחד.
חגית אייזנמן מלכה
"תחילה והוראות מעבר 10. (א) תחילתן של תקנות 2(א) ו-8 – 36 חודשים מיום שאושר מפרט לפי תקנה 3 (להלן – תקופת המעבר)."
תקנה 2(א) זהו התקנה שאוסרת לספק באמצעות התקן תדלוק, תקנה 8 זה החזר עלויות.
היו"ר כרמל שאמה
את תקנה 8 קיצרנו ל-18 חודשים, נכון?
חן בר יוסף
18 חודשים מרגע ההתקשרות, פה מדובר על מתי הסעיף הזה חל.
חגית אייזנמן מלכה
"(ב) מתום שנה מיום שאושר מפרט כאמור, לא תמכור חברת דלק דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי, אלא אם כן בתחנה שבה מתבצע התדלוק קיימת פיית תדלוק אחת לפחות לכל מוצר דלק, שבה ניתן לרכוש דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי (להלן – פיית תדלוק כללי), ומתום שנתיים– לפחות שלוש פיות תדלוק לכל מוצר דלק, או שני שלישים מפיות התדלוק לכל מוצר דלק הקיימות בתחנה - הנמוך ביניהם;"
הרעיון הוא הכנסה הדרגתית של השימוש בהתקן תדלוק אוטומטי כללי.
היו"ר כרמל שאמה
תקראי בבקשה את סעיף 10 עד הסוף.
חגית אייזנמן מלכה
"לא יראו תחנה כעומדת בדרישות תקנת משנה זו, כל זמן שמתקיים בה אחד מאלה:

(1)
פיית התדלוק הכללי אינה פועלת, או שמסיבה כלשהי לא ניתן לתדלק באמצעותה וחברת הדלק הוכיחה כי עשתה כל שניתן כדי להבטיח את פעילותה התקינה של הפייה בכל עת;"
ניר ימין
זה צריך להיות במקום "וחברת הדלק הוכיחה" הפוך: "אלא אם כן היא הוכיחה שהיא עומדת".
חגית אייזנמן מלכה
לדעתי, הנוסח בסדר גמור. אני לא רואה - - -
היו"ר כרמל שאמה
אין דיון עכשיו. נא להקריא את תקנה 10.
חגית אייזנמן מלכה
"(ב) מתום שנה מיום שאושר מפרט כאמור, לא תמכור חברת דלק דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי, אלא אם כן בתחנה שבה מתבצע התדלוק קיימת פיית תדלוק אחת לפחות לכל מוצר דלק, שבה ניתן לרכוש דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי (להלן – פיית תדלוק כללי), ומתום שנתיים– לפחות שלוש פיות תדלוק לכל מוצר דלק, או שני שלישים מפיות התדלוק לכל מוצר דלק הקיימות בתחנה - הנמוך ביניהם;

לא יראו תחנה כעומדת בדרישות תקנת משנה זו, כל זמן שמתקיים בה אחד מאלה:

(1)
פיית התדלוק הכללי אינה פועלת, או שמסיבה כלשהי לא ניתן לתדלק באמצעותה וחברת הדלק הוכיחה כי עשתה כל שניתן כדי להבטיח את פעילותה התקינה של הפייה בכל עת;

(2)
אין בתחנה שלט המכוון את הנכנסים באופן ברור ובולט לעין מן הכניסה אל פיית התדלוק הכללי;

(3)
פיית התדלוק הכללי אינה מסומנת באופן שמאפשר לנהג לזהות בקלות כי ניתן לתדלק בה באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי.
(ג)בתקופת המעבר –

(1) לא ימכור ולא יספק אדם התקן תדלוק משוייך ברכב או בתחנת תדלוק, באופן המונע התקנתו של התקן תדלוק אוטומטי כללי העומד בדרישות המפרט, או משבש את פעולתו, לא ינקוט פעולות אחרות המונעות התקנה של התקן תדלוק אוטומטי כללי העומד בדרישות המפרט או משבשות את פעולתו, ויבטל פעולות כאמור שביצע לפני תחילת תקופת המעבר ויסיר כל מכשור שהתקין לפני תחילת תקופת המעבר שיש בו כדי למנוע או לשבש פעילותו של התקן תדלוק אוטומטי כללי;
(2) מפעיל תחנת תדלוק יוודא כי התקן התדלוק האוטומטי הכללי תקין, ולא ישבש את פעולתו או מעבר של מידע לפי הוראות הצרכן; בכל מקרה של תקלה יפעל בעל התחנה מיידית לטיפול בתקלה.
(ד) העושה אחת מאלה בתקופת המעבר, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1) מוכר דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי, בתחנה שבה לא קיים המספר המזערי של פיות תדלוק שבהן ניתן לרכוש דלק באמצעות התקן תדלוק אוטומטי כללי, בניגוד לתקנת משנה (ב);
(2) מוכר או מספק התקן תדלוק משויך, באופן המונע התקנתו של התקן תדלוק אוטומטי כללי, או משבש את פעולתו, או נוקט פעולות אחרות המונעות התקנה של התקן תדלוק אוטומטי כללי או משבשות את פעולתו או שאינו מבטל פעולות כאמור שביצע לפני תחילת תקופת המעבר, או שאיננו מסיר כל מכשור שהתקין לפני תחילת תקופת המעבר שיש בו כדי למנוע או לשבש פעילותו של התקן תדלוק אוטומטי כללי, בניגוד לתקנת משנה (ג)(1);
(3) לא מוודא כי התקן התדלוק הכללי תקין, משבש את פעולתו או שאינו פועל לטיפול בתקלה בו, בניגוד לתקנת משנה (ג)(2)."
יש פה הוראה שמכניסה באופן הדרגתי את התקן התדלוק האוטומטי. קבענו שרק בתום שלוש שנים משאושר התקן התדלוק האוטומטי יחול האיסור לתדלק באמצעות התקן תדלוק משויך, אבל אנחנו קובעים מדרגים שבהם תהיה חובה להכניס לתוך תחנת התדלוק לפחות מספר מסוים של משאבות, שבהן ניתן יהיה לתדלק באמצעות ההתקן הכללי. כרעיון הוא שמחד גיסא יש עדיין להרבה מאוד ציי רכב התקן תדלוק קיים, ואנחנו לא רוצים לחייב אותם מיד ביום הראשון להחליף את כל צי הרכב; מצד שני, אנחנו רוצים לאפשר לכלי רכב חדשים או כאלה שיש צורך להחליף בהם התקן תדלוק, להחליף את זה כבר להתקן הכללי ולא להישאר עם הישן, ולכן אנחנו קובעים פה את המדרגים.

למדנו מניסיון שהיה לנו עם התדלוק העצמי, שחברות דלק הוכיחו לנו שהיה להן משאבות בתדלוק עצמי, אבל בפועל המשאבות האלה היו מקולקלות או שהיו מוסתרות באיזשהו שביל צדדי שאי-אפשר היה לראות. לכן קבענו פה שלושה תנאים שבהם לא יראו תחנה כעומדת בדרישות התקנה של מספר פיות מינימלי שאפשר לתדלק בהם בהתקן כללי. עד כאן תקנה משנה (ב).

תקנת משנה (ג) – יש הוראות שקבענו לתקופת המעבר כי חששנו שבתקופה הזאת יעשו פעולות, שאמנם יהיו התקני תדלוק אוטומטיים אבל ישבשו את הפעולה שלהם. כגון להתקין על כלי רכב טבעת שלא מאפשרת להתקין את התקן התדלוק הכללי. לכן קבענו פה איסור לעשות פעולות משבשות כאלה וגם חובה לבטל פעולות שהתבצעו קודם לכן. מעבר לזה, יש חובה בתקופת המעבר לוודא שהתקן התדלוק האוטומטי תקין. לא קבענו את החובה הזאת באופן כללי בגלל שהחשש שלנו הוא רק בתקופת המעבר, כאשר במקביל להתקן הכללי יש התקן משויך. אנחנו חוששים שיחבלו בהתקן הכללי כדי לחייב את כולם להגיע להתקן המשויך. לאחר תקופת המעבר כל חבלה כזאת משמעותה שיקנו פחות בתחנת התדלוק שלך, ובוודאי אין לך אינטרס כזה.

תקנת משנה (ד) קובעת את הענישה על כל אותן הוראות שקבענו לתקופת המעבר.
שי חרמש
הסאגה הזאת, אני כל הזמן מרגיש - - -
היו"ר כרמל שאמה
לעניין.
שי חרמש
זו ממש הערה פוגענית, כאילו שחבר כנסת לא מדבר לעניין. אין דבר כזה בבניין הזה.

אני מציע את התנאי השלישי לקצר. אוקיי, זה כבר עבר שנה וחצי מכון התקנים, עוד מכרז, עוד בג"ץ.
היו"ר כרמל שאמה
מה אתה מציע? לעניין.
שי חרמש
תנאי שלישי להוריד, ומתום שנתיים - - -
היו"ר כרמל שאמה
איפה? דבר אתי על מספר תקנה.
שי חרמש
(ב) – "ומתום שנתיים". שים לב, השנתיים האלה זה כבר אחרי שנה וחצי פיתוח ובטח עוד חצי שנה תביעות משפטיות. זאת אומרת, בכל מקרה זה לא לפני עוד ארבע שנים מהיום. להחיל בתום שנתיים את כל המערכת, מספיק. שנה להסתגל, שנה להתרגל - - -
חן בר יוסף
חבר הכנסת חרמש, מה שבאמת צריך לעניין אותך זה התנאי הראשון – מתי בכל אחת מתחנות הדלק בישראל ניתן על-ידי קורא אוניברסאלי להיכנס לתחנה. זה הקטע המעניין.
חרמש
היו"ר כרמל שאמה: מתי הנקודה הזו? שנה?
חן בר יוסף
שנה.
שי חרמש
שלוש שנים מהיום: שנה וחצי פיתוח, חצי שנה בתי משפט ועוד שנה.
היו"ר כרמל שאמה
אוקיי, פיתוח זה פיתוח.
חן בר יוסף
למה השארנו את האופציה של שלוש שנים? הסתכלנו על מערכת ההסכמים עם מי שיש לו היום דלקן לא אוניברסאלי,וכדי שהוא לא ייאלץ להחליף את הטבעת שלו בתוך תקופת ההסכם – והסכמים נחתמים לתקופות ביניים, תקופות ארוכות יותר, אבל שלוש שנים זו תקופה סבירה – אמרנו שלפחות עד תום תקופת ההסכם. זמן סביר, לא בטוח שכל ההסכמים, בטח יש גם הסכמים של חמש שנים, אבל ברמה הכללית ההסכם הזה ימשיך וירוץ עד תומו ורק אחר כך, אם הוא רוצה, יכול או מעוניין להמשיך בתדלוק אוטומטי כללי, רק אז יתקין את הפיה. אבל מענה ניתן בתוך שנה לכולם.
היו"ר כרמל שאמה
אם יש לי טבעת קיימת היום, אני יכול להמשיך לתדלק.
חן בר יוסף
שלוש שנים.
היו"ר כרמל שאמה
אבל ברכבים חדשים אתה יכול לדרוש שיהיו רק אוניברסאליים.
חן בר יוסף
הבעיה בתוך צי רכב שמוסיף עוד רכבים למערכת.
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה שההתקן יהיה כבר אוניברסאלי? הוא יעשה את ההסכם עם חברה מסוימת. אתה לא מכריח אותו להיכנס עם כל החברות.
חן בר יוסף
זה כבר אינטרס שלו גם.
היו"ר כרמל שאמה
במקרה הזה זה אינטרס שלו, אבל אנחנו רוצים לעשות סטנדרטיזציה של כל השוק בעניין הזה כמה שיותר מהר.
חן בר יוסף
הוא יודע שהשוק הולך לשם, אין לו טעם להתקין טבעת חדשה לשנה וחצי כשהוא יודע שהטבעת הזאת - - -
היו"ר כרמל שאמה
אבל לא נקבע את זה כחובה אז חברות הדלק ימשיכו לדחוף את הטבעות שלהן.
שי חרמש
אפשר להכניס תוספת שאומרת שממועד פרסום המכרז לא יותקנו התקנים חדשים, אלא אוניברסאליים?
היו"ר כרמל שאמה
בחדשים, כן. זה לא שאסור השימוש. אני לא דורש החלפה, אני לא דורש מאף אחד להחליף.
שי חרמש
סעיף (ב): מתום שנה מיום שאושר המפרט לא יותקנו התקנים ישנים. את זה אפשר לדרוש?
היו"ר כרמל שאמה
חדשים יהיו אוניברסאליים, קיימים יהיו קיימים עד שיסיימו את תקופת ההסכם, כמו שאתה אומר. לא נתערב בזה. טוב, תעשו שתי דקות התייעצות. מר קורמן, בבקשה.
צבי קורמן
מה שמדובר פה בתקנה זה טוב לתחנות גדולות, שיש להן 50 משאבות או 50 פיות. בואו נניח שיש מספר גדול מאוד של תחנות שיש להן ארבע, חמש או שש פיות. היום אנחנו חייבים להפריש לשירות עצמי שליש מהפיות שנמצאות בתחנה, עכשיו נצטרך להפריש חלק מהפיות להתקן אוניברסאלי, נצטרך להשאיר כמה פיות להתקן הקיים היום, נצטרך להשאיר כמה פיות לשירות מלא. איפה ניקח כל כך הרבה פיות? אז יש תחנות שאין להן בעיה לעמוד בזה, אבל יש תחנות שלא יכולות לעמוד בכל כך הרבה פיות, אז אין מקום להעניש את התחנה בשום מקרה. אם רוצים להפסיק עם ההתקן הישן, שמי שמספק אותו יפסיק לספק אותו אז לא נתדלק. איזה קשר יש בין זה לתחנה? התחנה תספק דלק לכל מי שיכול לשלם. למה להעניש את התחנה.
היו"ר כרמל שאמה
איך זה ישפיע על תחנות קטנות, שיש להן מספר פיות קטן?
חן בר יוסף
על פיה אחת ואז על שלוש פיות.
צבי קורמן
אתה חייב שלוש פיות לשירות עצמי.
חן בר יוסף
שירות עצמי ותדלוק אוטומטי קורים יחד היום.
צבי קורמן
לא, לא, לא.
חן בר יוסף
למה לא? אתה יכול לקבל תדלוק אוטומטי ושירות עצמי באותה פיה בדיוק.
היו"ר כרמל שאמה
בהכנת התקנות לקחתם בחשבון גדלים שונים של תחנות, לרבות תחנות קטנות?
חגית אייזנמן מלכה
כתוב: שלוש או שני שלישים מהפיות, הנמוך מהשניים.
היו"ר כרמל שאמה
טוב. מה לגבי הצעתנו? אין לכם התנגדות, אוקיי.
ניר ימין
כלומר, מתום שנה מיום שאושר המפרט בסעיף 10(ב) יהיה איסור גם למכור התקן תדלוק שאינו התקן כללי.
אפרת כהן
ההערה הזאת אולי תישמע לכם לא במקומה, אבל המשמעות של שנה או שנתיים - ברגע שיש פיית תדלוק אחת בתחנה, משמעותה שכל תהליך המעבר תסתיים. מבחינת חברות הדלק, כדי שפייה אחת תעבוד, המשמעות היא שכל מערכות המידע, כל מערכות הגיבוי מאחורה - - -
שי חרמש
יהיו כפולות.
אפרת כהן
לא, אין כפול, יש מערכת סליקה אחת. אם רוצים שנה זה בסדר, הסיכוי שהחברות יוכלו לעמוד בזה הוא שאפתני. אנחנו חושבים שהיה נכון יותר לקבוע מנגנון של שנתיים להתארגנות ושההתקן הזה יעבוד כמו שצריך עבור כולם. תבינו, מבחינת חברת דלק, כדי להכניס פיית תדלוק אחת שתעבוד – ומר קורמן בטח יודע את זה בתחנה – היא צריכה להתאים לכל המערכות.
היו"ר כרמל שאמה
טענתך ברורה. חן, מה התגובה?
שי חרמש
את מוכנה לגמור את זה בשנתיים וזה מתנקה ואין שום דבר? במקום שנה, שנתיים ושלוש יהיה שנתיים לכול, לנקות את השורה?
מיכל אוגולניק
אנחנו לא אחראים על הלו"ז של מכון התקנים.
שי חרמש
אחרי מכון התקנים. אחרי שנתיים, 24 חודש, אין יותר סיפורים?
חגית אייזנמן מלכה
שלוש שנים זה יותר אינטרס של ציי הרכב.
חן בר יוסף
התהליך המדורג חשוב, הוא הוכיח את עצמו גם בנושא התדלוק עצמי. בשנתיים לסגור את הכל, זה לא טוב למשק – לא שלא טוב לתחנות. מה שמעניין אותנו הוא הצעד הראשון. האם מערכות המידע שמקבלות תשדורת נתונים מקבילה לא יכולות לשדר אותה לשני כיוונים שונים? יכולות. לחשוב שצריך להחליף עכשיו את כל ה-back office של הדבר הזה, לדעתי זה - - -
אפרת כהן
אתה צריך גם לפתח, גם להתקין פיה וגם לדאוג שמערכות המידע שלך יעבדו. כלומר, אתה מקבל מפרט ואתה נותן 12 חודשים שבהם, אם אני לא רוצה לקנות מהמפרט כדי שהוא לא יהיה בעל מונופול, אני צריכה לפתח את ההתקנים בחברה אצלי, שמתקינה לי, לעשות להם בדיקות, לראות שהם עובדים, להתקין פיה בכל התחנות, יכול להיות שגם להתחיל להחליף לחלק מציי הרכב ובנוסף, לראות שהכול עובד. אם זה לא קורה אז אתה מעמיד אותי לדין פלילי, לפי ההוראות האלה, או קובע פה עונשי מאסר וקנסות.
חגית אייזנמן מלכה
ההתקנים שתתקיני הם כאלה שהם תקניים - --
אפרת כהן
אז יצרת מונופול בתחום הזה. זו בדיוק התוצאה שלא רצית להגיע אליה.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, הזמן הסתיים. אמנם נשאר לנו עוד סעיף לאשר, שזה סעיף 10. אנחנו צריכים רק עוד חצי שעה. מנהלת הוועדה, אפשר למצוא חצי שעה בזמן קרוב?
שי חרמש
לפני ינואר 2012?
היו"ר כרמל שאמה
לא, בשבוע הקרוב אני מתכוון. נמצא זמן כדי לסיים את זה כדי שנעשה את זה בצורה מסודרת ולא בגלל לחץ הזמנים.
גבריאל בן הרוש
מתי יהיה הדיון החשוב על סעיף 11, המס על הדלק?-
היו"ר כרמל שאמה
תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים