ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/06/2011

בחירת יו"ר לועדת המשנה לנושא בטחון הפנים

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
20/06/2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 400
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, י"ח בסיון התשע"א (20 ביוני 2011), שעה 11:30
סדר היום
בחירת יו"ר לועדת המשנה לנושא ביטחון הפנים
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן (ש"ס) – היו"ר

יעקב אדרי (קדימה)

אורי מקלב (יהדות התורה)

חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח
בחירת יו"ר ועדת המשנה לנושא ביטחון הפנים
היו"ר אמנון כהן (ש"ס)
בוקר ושבוע טוב. אני פותח את הדיון של ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא הוא בחירת יו"ר ועדת המשנה לנושא ביטחון פנים בעקבות חילופי גבריי בראשות הוועדה מחבר הכנסת דוד אזולאי, יש לנו רוטציה ואני קיבלתי את ראשות הוועדה.

אני מבקש מחברי הוועדה להעמיד את מועמדותי לראשות לוועדת המשנה לנושאי ביטחון פנים. חבר הכנסת מקלב, תשתתף אתנו בדיון, נוכחותך מאוד חשובה ורצויה. אדוני מבין על מה אנחנו מצביעים כרגע? אנחנו בוחרים יו"ר ועדת משנה לביטחון פנים.

לכן, אני מעמיד להצבעה את הבקשה של הוועדה.

מי בעד הבקשה?

בעד – 3

נגד –אין

עבר פה אחד.

אנחנו, כמובן, מודים לחברי ועדת המשנה לביטחון פנים, שהיו וימשיכו לעבוד. אני מודה ליושב ראש הוועדה לנושא ביטחון פנים, ליקירי דוד אזולאי.

האם מישהו רוצה להתייחס ולהגיד כמה מילים לטובת יושב ראש הוועדה הקודם? אני מאוד אשמח.
יעקב אדרי (קדימה)
אנחנו מצטרפים לכל הברכות ליושב ראש הוקדם, ומברכים את היושב החדש. אני רק רוצה לציין שהנושא של מה שאמור להיות. אני מבקש מהיושב ראש לזרז את הדיונים כי מאוד חשוב מה שעלול להיות, מה שעשוי להיות בספטמבר. כדאי שניכנס לעומק ונדע שהיושב ראש רוצה לעשות את זה. לא נותר לי אלא רק לברך ולאחל לך הצלחה בהמשך.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
גם אני רוצה לברך את היושב ראש היוצא. אני מברך את היושב ראש הנכנס. אני רוצה לאחל ליושב ראש היוצא שימשיך להצליח בדרכו, לתרום למען המדינה ולמען כולנו, ושיהיה לך בהצלחה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה. אתה חייב להגיד משפט... רפואה שלמה לרב אלישיב, שיחזור לביתו בשלום, בעזרת השם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בתוך שאר חולי ישראל.
היו"ר אמנון כהן
הרב עבר ניתוח קשה, מנהיג הדור, פוסק הדור.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ברוך השם, הייתי אצלו והוא התפלל מעריב ואחרי זה נכנס לניתוח ובבוקר התפלל שחרית - -
היו"ר אמנון כהן
איזה כוח יש להם... איזו הנהגה אמיתית.
אורי מקלב
זה גם פלאי הטכניקה של היום, כשחושבים על אדם שהוא מעל גיל 100. היתה בעיה בין שני עורקים שקרובים ללב, שהם זלפו, החלו לזלוג. ראו פתאום אנמיות. יש להם טכניקות כמו בעבודת אינסטלציה, נכנסים ומלחימים את הדליפה והעסק עובד.
היו"ר אמנון כהן
רפואה שלמה...
יעקב אדרי
רפואה שלמה.
אורי מקלב
אני רוצה להגיד שהוועדה הזאת, מי שעמד בראשה אנחנו מברכים אותו והוא גם שותף בכל מה שאנחנו עושים בבית הזה. אתה, אדוני היושב ראש, נכנסת מהר מאוד לכל פעילות הוועדה, והוועדה הזאת, כמו שהזדרזת ומינית אותה, אני גם לא יודע למה צריך למנות ועדת משנה - -
היו"ר אמנון כהן
כי יש דברים רגישים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל בכל אופן, אין ספק, כמוש אמר חבר הכנסת אדרי, אולי היום אנחנו מדברים על מדיינות החוץ שלנו ועל בעיות ביטחון כלליות. ביטחון הפנים, יש בו פעילות רבה מאוד ויש בו אפקטיביות רבה מאוד מכמה וכמה היבטים: גם היערכות, גם הכנה, שיש בזה הרבה וגם אני רוצה לשים דגש מפניות הציבור. יש הרבה נושאים שפעילות המשטרה וביטחון הפנים בתוך הקהילה, בתוך הערים, בתוך מדינת ישראל, שבאים ורוצים להעלות נושאים ואין כתובת היום, אין את השולחן ששם אפשר להציף נושא בצורה אמיתית ומקצועית. שימו לב כמה שאילתות יש ואיזה סגנון שאילתות אבל הכל "מריחה". בינינו, הוא מקריא את מה שמכתיבים לו, אי אפשר לקיים דיון אמיתי, לעומק, כשהאנשים האלה נמצאים פה ואפשר לשאול את השאלות ואפשר לקבל תשובות. אני חושב שיש חשיבות מיוחדת לוועדה הזאת. היא לא פחות מוועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון.

אנחנו רוצים לאחל לך שיש לך את האפשרות ואת הזמן ואת היכולות לקיים ישיבות רצופות בנושא הזה כי אנחנו יודעים כמה עבודה יש לך, שלפעמים הדברים האלה נדחים לצד קצת. יש חוקים ויש הצעות דחופות וכל הזמן יש דברים שעל סדר היום. אני מאחל שיהיה מספיק זמן, בטח בשיתוף החלק המקצועי של הוועדה, מנהלת הוועדה, לקיים דיונים בנושאים האלה.
היו"ר אמנון כהן
אני רוצה לציין שוועדת המשנה תהיה פעילה מאוד ואפילו נצא לסיורים ונלמד את הדברים. אנחנו רוצים לייעל את כל המערכות האלה, של משרד הפנים. חברי הוועדה נשארים כשהיו. אנחנו ממשיכים בעבודה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:45)

קוד המקור של הנתונים