ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור על קנסות יציאה), התשע"א-2011, חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב-2012, חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 50), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
3
ועדת הכנסת

13.6.11


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 185

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י"א סיוון התשע"א (13 ביוני 2011), שעה 10:00
סדר היום
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 50)(הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות), התשע"א-2011 (מ/590)
2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - איסור על קנסות יציאה), התשע"א-2011 (פ/2824/18), של חה"כ אופיר אקוניס
3. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/577)
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

אופיר אקוניס

עינת וילף

נסים זאב

דב חנין

ציון פיניאן
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
שמרי סגל, מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 50)(הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות), התשע"א-2011 (מ/590)
2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - איסור על קנסות יציאה), התשע"א-2011 (פ/2824/18), של חה"כ אופיר אקוניס
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום קביעת ועדות – למעשה, שתי הצעות חוק שקשורות זו בזו, ועוד הצעה שלישית בעניין אחר. ההצעות הראשונות, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 50)(הגבלת תשלום והפסד הטבה בשל ביטול הסכם התקשרות), התשע"א-2011 (מ/590); והצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - איסור על קנסות יציאה), התשע"א-2011 (פ/2824/18), של חבר הכנסת אופיר אקוניס.

ההמלצה של הלשכה המשפטית היא, כמובן, להעביר את ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה. היו הצעות להעביר את העניין לכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט. נדמה לי שברור לגמרי שהנושא הזה הוא בתחום סמכותה של ועדת הכלכלה.
אופיר אקוניס
אגב, ה-מ/590 זה הממשלתית?
היו"ר יריב לוין
כן.
אופיר אקוניס
גם עליה התבקשו - אם כך, התרגיל לא היה כל כך חכם.
היו"ר יריב לוין
אני הבנתי שכנראה, נפלה טעות סופר בפרוטוקול, והמחלוקת שהועלתה היתה בהתייחס להצעה הפרטית ולא להצעה הממשלתית, אבל שתיהן עברו אליי כמקשה אחת, וההחלטה חייבת להתקבל בשתיהן גם יחד. לפיכך אני מציע להעביר את שתי ההצעות גם יחד לוועדת הכלכלה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יריב לוין
בעד – פה אחד, אין נגד, אין נמנעים. אושר.
קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:

3. הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/577)
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא - הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א-2011 (מ/577).


מדובר בהצעת חוק מאוד חשובה, שנוגעת לטיפול בסוגיית המסתננים. ההצעה של הלשכה המשפטית היא להעביר את ההצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. באופן די חריג היתה ממני בקשה גם של הממשלה באופן מפורש, שביקשה שהנושא הזה יעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. היו הצעות להעביר את זה לוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים או לחוק, חוקה ומשפט והגנת הסביבה, ונדמה לי שהמקום הטבעי והנכון הוא בוועדת הפנים והגנת הסביבה. לפיכך אני מציע לעבור להצבעה. מי בעד להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה?

הצבעה

בעד – פה אחד

אושר.
היו"ר יריב לוין
בעד - פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים