ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.6.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 492

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), שעה 12:15
סדר היום
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אברהם מיכאלי
מוזמנים
עו"ד דבורה אליעזר, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד נטע ברנר, הלשכה המשפטית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

דן ג'ונה, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

ז'אן אבזאך, עוזר לסגן החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד מיכל שאול, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד רות דונר, האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

איתמר שרוני, מתמחה, האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

יובל ביתן, מנהל מערך iPOST, דואר ישראל

עו"ד אילן שפירא, מנהל תחום רגולציה עסקית, דואר ישראל

עו"ד ליהי פלדמן, דואר ישראל

מאיר ליברמן, דואר ישראל

עו"ד ורד וייץ, ההסתדרות הכללית החדשה
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת

עמית קנובלר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"א-2011
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"א-2011.


לאור פניית נציגת משרד התעשייה שמוסרת שיש מחלוקות בין משרד התעשייה לבין משרד האוצר ובקשתה לסגור את הדיון עד שייפתרו המחלוקות הללו, צר לי שהמשרדים משחיתים את זמן הוועדה, כי אם היינו יודעים את זה לפני כן, היינו קובעים דיון אחר, מקדמים נושאים אחרים, ולא מזמינים אנשים לוועדה ומבזבזים את זמנם. כנראה שאם אין הסכמות בין משרדי הממשלה, אי אפשר לנהל את הדיון.


אני מתנצל בפני המוזמנים שהגיעו והדיון לא מתקיים. אני חייב לקבל את בקשת המשרדים הממשלתיים ולתת להם אפשרות לדון ביניהם על מנת למצות את המחלוקות ולהודיע לוועדה מתי הם מיצו את המחלוקות ואז נקיים דיון.


תודה רבה. הישיבה נעולה.
דבורה אליעזר
תודה רבה. אנחנו מתנצלים.

הישיבה ננעלה בשעה 12:17

קוד המקור של הנתונים