ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
25
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.6.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 490

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק המועצה הארצית למזון ולביטחון תזונתי, התשע"א-2011
הצעתם של חברי הכנסת
רוחמה אברהם-בלילא, אברהם מיכאלי, אורי מקלב, ציון פיניאן, יעקב אדרי, זאב בילסקי, יואל חסון, גדעון עזרא, מגלי והבה, דב חנין, אמנון כהן, מסעוד גנאים, חיים אמסלם, דניאל בן-סימון, אורי אורבך, רוברט אילטוב, זבולון אורלב, דוד אזולאי, אריה אלדד, משה גפני, אברהם דיכטר, נסים זאב, אורית זוארץ, איתן כבל, יריב לוין, שלמה מולה, משה (מוץ) מטלון, אלכס מילר, מרינה סולודקין, יוחנן פלסנר, נחמן שי, ליה שמטוב, עתניאל שנלר, חמד עמאר, פניה קירשנבאום, דוד רותם
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

איתן כבל

ראלב מג'אדלה

אברהם מיכאלי
מוזמנים
יוכבד אילוז, מנהלת מחלקת העזבונות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד חנה נויברגר, הלשכה המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מרים ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

ד"ר זיוה שטל, מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות

רבקה לויפר, רפרנטית רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלי כהן, רפרנט אגף השכר, משרד האוצר

אהוד אבירם, עוזר ליועץ המשפטי, הממונה על השכר, משרד האוצר

מיטל הוברט אשכנזי, מנהלת תחום בריאות, המשרד לאזרחים ותיקים

אירית פורז, דיאטנית ראשית, כללית שירותי בריאות

אדוה היימן, מנכ"לית עמותת הדיאטנים והתזונאים, עתיד

רן מלמד, סמנכ"ל עמותת ידיד

שושנה צ'רניקובסקי, מקדמת בריאות ארצית, קופת חולים מאוחדת

צבי בלוי, מנהל פרויקטים אשל ירושלים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המועצה הארצית למזון ולביטחון תזונתי, התשע"א-2011
הצעתם של חברי הכנסת
רוחמה אברהם-בלילא, אברהם מיכאלי, אורי מקלב, ציון פיניאן, יעקב אדרי, זאב בילסקי, יואל חסון, גדעון עזרא, מגלי והבה, דב חנין, אמנון כהן, מסעוד גנאים, חיים אמסלם, דניאל בן-סימון, אורי אורבך, רוברט אילטוב, זבולון אורלב, דוד אזולאי, אריה אלדד, משה גפני, אברהם דיכטר, נסים זאב, אורית זוארץ, איתן כבל, יריב לוין, שלמה מולה, משה (מוץ) מטלון, אלכס מילר, מרינה סולודקין, יוחנן פלסנר, נחמן שי, ליה שמטוב, עתניאל שנלר, חמד עמאר, פניה קירשנבאום, דוד רותם
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני, י"א בסיוון, 13 ביוני 2011, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק המועצה הארצית למזון ולביטחון תזונתי, התשע"א-2011, של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא ועוד רשימה גדולה של חברי כנסת שלא כולם נמצאים כאן. כל הכבוד. יפה מאוד.


אנחנו אכן באים לדון בהצעת החוק הזאת כהכנה לקריאה שנייה ושלישית והמתכונת תהיה כלהלן. אנחנו נתחיל בהקראת החוק ונעבור סעיף-סעיף. אם מישהו מתנגד לסעיף כלשהו, יאמר שהוא מתנגד. לא צריך להסביר דבר. כל סעיף שיש לו מתנגדים, אנחנו נדלג עליו ולא מעניין אותי מדוע מתנגדים לו. אני רוצה לראות למה אנחנו מסכימים ולמה אין התנגדויות. אחר כך נחזור לכל סעיף לו התנגדו ונראה היכן אנחנו מקבלים את ההתנגדות והיכן לא מקבלים אותה.


כאמור, נעבור להקראת החוק.
אייל לב ארי
הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011

1.
מטרה

מטרתו של חוק זה לקדם את הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל, ברוח כבוד האדם ועקרונות השוויון, הצדק וההגינות, ולשם כך להקים את המועצה הארצית לביטחון תזונתי שתייעץ לשר בנושא זה.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו התנגדות לסעיף 1?
רבקה לויפר
לאוצר.
היו"ר חיים כץ
לאוצר יש התנגדות.
רוחמה אברהם בלילא
מה ההתנגדות?
היו"ר חיים כץ
לא, לא מעניין.
אייל לב ארי
2.
הגדרות


בחוק זה –
"ביטחון תזונתי" – האפשרות לצרוך באופן סדיר מזון הכולל את כל רכיבי התזונה הנדרשים להתפתחות תקינה ולבריאות האדם.
היו"ר חיים כץ
להגדרה הזאת יש למישהו התנגדות? אין התנגדות.
אייל לב ארי
"המועצה" – המועצה הארצית לביטחון תזונתי שהוקמה לפי סעיף 4.
היו"ר חיים כץ
למישהו יש התנגדות להגדרה? אין התנגדות.
אייל לב ארי
"תושב" – מי שהוא תושב לעניין חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק האמור.
היו"ר חיים כץ
להגדרה הזאת יש למישהו התנגדות? אין.
אייל לב ארי
"השר" – שר הרווחה והשירותים החברתיים.
היו"ר חיים כץ
יש למישהו התנגדות? לאוצר יש התנגדות.
רוחמה אברהם בלילא
האוצר רוצה שזה יהיה ראש הממשלה.
היו"ר חיים כץ
נלך לקראת זה.
רוחמה אברהם בלילא
ניתן את זה לראש הממשלה.
אייל לב ארי
3.
גיבוש מדיניות בתחום הביטחון התזונתי

השר יהיה אחראי לגיבוש המדיניות בתחום הביטחון התזונתי לגבי תושבי ישראל ויביאה לאישור הממשלה.
רבקה לויפר
לנו יש התנגדות. זאת נגזרת של סעיף 2.
אייל לב ארי
4.
הקמת המועצה


מוקמת בזה המועצה הארצית לביטחון תזונתי.
היו"ר חיים כץ
יש התנגדות? אין התנגדות.
אייל לב ארי
5.
מינוי המועצה והרכבה


(א)
השר ימנה את חברי המועצה.


(ב)
המועצה תהיה בת 13 חברים, וזה הרכבה
היו"ר חיים כץ: קודם כל, 13 חברים, זה בסדר? זה בסדר.
אייל לב ארי
(1)
אדם שיש לו מומחיות וידע בתחומי רווחה וחברה שאינו עובד המדינה, והוא יהיה יושב ראש המועצה.
היו"ר חיים כץ
זה בסדר? בסדר.
אייל לב ארי
(2)
שני נציגים מבין עובדי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
היו"ר חיים כץ
אם אין תגובה, זה בסדר.
אייל לב ארי
(3)
נציג לפי המלצת שר האוצר מבין עובדי משרדו.(4)
נציג לפי המלצת שר החינוך, מבין עובדי משרדו.

(5)
שני נציגים לפי המלצת שר הבריאות מבין עובדי משרדו, שהם דיאטן ומהנדס מזון.(6)
נציג לפי המלצת שר החקלאות ופ0יתוח הכפר מבין עובדי משרדו.(7)
נציג לפי המלצת השר לאזרחים ותיקים מבין עובדי משרדו.(8)
נציג המרכז השלטון המקומי.(9)
נציג מקרב ארגונים העוסקים בקידום הביטחון הסוציאלי.

(10)
נציג האקדמיה בעל מומחיות בתחום מדיניות הרווחה, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.(11)
כלכלן בעל ניסיון בתחום הביטחון התזונתי.
היו"ר חיים כץ
את מתנגדת?
אירית פורז
לא. רק רציתי לקבל הבהרה אם אפשר לגבי סעיף 9, דוגמה לארגון כזה.
היו"ר חיים כץ
אמר מישהו עמותת ידיד למשל.
אברהם מיכאלי
נמסר לי שהממשלה כבר עשתה מכרז. השאלה אם ארגון כמו הג'וינט לא צריך להיות שותף, אם הממשלה כבר עשתה את המכרז. אנחנו כאן מקימים ועדה של אנשים שעוסקים בזה.
רוחמה אברהם בלילא
למה הג'וינט? יש כאן נציג מקרב ארגונים העוסקים בקידום הביטחון הסוציאלי. זה יכול להיות הגוינט, זה יכול להיות ידיד.
היו"ר חיים כץ
הממשלה יכולה להגיש הצעת חוק.
רוחמה אברהם בלילא
אבל זה מכרז.
היו"ר חיים כץ
זאת הצעת חוק שלך, הצעת חוק פרטית. הממשלה, אם היא רוצה להגיש הצעת חוק, היא יכולה להגיש הצעת חוק בקריאה ראשונה ולבקש איחוד. אתה הגשת הצעת חוק ואני מגבה אותך. זאת הצעת חוק שלך ולא שלי.
אברהם מיכאלי
אנחנו ממילא לא מגדירים כאן מי זה הנציג. הנציג צריך להתמנות בהסכמת השר.
היו"ר חיים כץ
ממשיכים בהקראה.
אייל לב ארי
(ג)
השר ימנה מבין חברי המועצה ממלא מקום ליושב ראש המועצה.


(ד)
בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים.


(ה)
לא ימונה ולא יכהן אדם כחבר המועצה אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1)
הוא הורשע בפסק דין סופי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש חבר המועצה.

(2)
הוא עלול להימצא באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או בין תפקידו כאמור לבין תפקיד אחר שלו.


(ו)
הודעה על מינוי המועצה, על הרכבה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.

6.
תפקידי המועצה
המועצה תייעץ לשר בעניינים אלה
(1)
תכנון מדיניות בתחום הביטחון התזונתי, ובכלל זה תכניות להבטחת ביטחון תזונתי לאוכלוסייה בטווח הקצר ובטווח הארוך.
רבקה לויפר
יש לנו הסתייגות מסעיפים (1) ו-(2).
היו"ר חיים כץ
בסדר. אל תקרא את סעיף (2).
אייל לב ארי
(3)
בחינת מודלים להשגת ביטחון תזונתי בקרב האוכלוסייה ועריכת מחקרים הנדרשים לשם כך.

7.
תקופת כהונה

חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים וניתן להאריך את תקופת כהונתו בשנתיים נוספות. חבר המועצה שהסתיימה תקופת כהונתו לא יתמנה שוב לחבר במועצה אלא לאחר שחלפו ארבע שנים מתום תקופת כהונתו.

8.
פקיעת כהונה


חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:


(1)
התפטר במסירת מכתב התפטרות לשר.


(2)
חדל להיות אזרח ישראלי או תושב ישראל.
רוחמה אברהם בלילא
כמדומני אזרח ישראלי או תושב ישראל נמחק מהסעיף הראשון. מן הראוי שגם כאן זה יהיה.
היו"ר חיים כץ
צודקת.
אייל לב ארי
(2א)
חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה.


(4)
התקיים בו האמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף 5(ה).
רוחמה אברהם בלילא
למה נמחק סעיף (3)?
אייל לב ארי
כיוון שזה ייכנס בתוך העברה מכהונה. זה ייכנס בהמשך.

9.
השעיה מכהונה

הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו.

10.
העברה מכהונה


השר רשאי להעביר את חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחד מאלה:


(1)
נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

(2)
נעדר משלוש ישיבות רצופות או מארבע ישיבות בתוך שנה אחת של המועצה ולא הייתה סיבה סבירה להיעדרו.

11.
תוקף פעולות

קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.

12.
ניגוד עניינים

(א)
חבר המועצה שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו, יימנע מהשתתפות בדיון או מהצבעה בישיבת המועצה. חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו במועצה בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה. בסעיף זה – "עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה. "קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה, וכן צאצא או בן זוג של כל אחד מהם, וכן שותף, מעביד או עובד של חבר המועצה.

(ב)
התברר לחבר המועצה כי הנושא שיידון במועצה עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את כל המידע הנוגע לעניין, ויימנע מטיפול כאמור בסעיף קטן (א). היה חבר המועצה האמור יושב ראש המועצה – ימסור את המידע ואתה הודעה כאמור לשר.

13.
דיווח שנתי

(א)
המועצה תגיש לשר ולוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת דין וחשבון על ביצוע תפקידיה, שייכללו בו גם המלצותיה. דין וחשבון לפי סעיף קטן זה יוגש אחת לשנה.

(ב)
המועצה תקיים דיון בדין וחשבון השנתי לאחר הגשתו כאמור בסעיף קטן (א). הממשלה תקיים דיון בדין וחשבון השנתי במסגרת דיוניה בתקציב השנתי ותתייעץ עם המועצה לגבי התקציבים הקשורים לתחומי פעולתה.

14.
איסוף מידע ושמירת סודיות


(א)
בסעיף זה -"חוק חופש המידע" – חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998."מידע" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק חופש המידע.

"רשות ציבורית" – הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, רשות מקומית ותאגיד שהוקם בחוק.

(ב)
לשם ביצוע תפקידיה לפי חוק זה, רשאית המועצה לדרוש מרשות ציבורית מידע בעניין הנוגע לביטחון תזונתי. הרשות הציבורית תמסור את המידע למועצה לפי דרישתה, ואולם רשות ציבורית לא תעביר

(1)
מידע כאמור בסעיף 9(א)(1), (2) או (4) לחוק חופש המידע, והיא רשאית שלא להעביר מידע כאמור בסעיף 9(ב) לחוק האמור או במקרה המנוי בסעיף 8(1) לחוק חופש המידע.

(2)
נתונים המהווים מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, או ידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם אף שאינה בגדר מידע כאמור.

(ג)
על העברת מידע מרשות ציבורית למועצה לפי סעיף זה, יחול סעיף 11 לחוק חופש המידע, בשינויים המחויבים.

(ה)
שר המשפטים, בהתייעצות עם השר, יקבע הוראות בדבר אופן דרישת המידע וכן בדבר אופן העברתו ולוח הזמנים להעברתו למועצה.

15.
סדרי עבודת המועצה

(א1)
יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה. הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.


(ב)
המועצה תקיים דיונים פעם בחודשיים לפחות.

(ב1)
המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונהליה, ככל שאלה לא נקבעו בהוראות לפי חוק זה.

(ג)
המניין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.


(ד)
החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.
קריאה
תתקבלנה. לא יתקבלו.
אברהם מיכאלי
אל תדאגי. הנסחים ינסחו את זה.
אייל לב ארי
16.
הקמת ועדות משנה

המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה לתקופה שתקבע, לקבוע יושב ראש לוועדה, להעביר לוועדה מתפקידיה ולאצול לה מסמכויותיה, וכן רשאית היא להיעזר במומחים שלא מבין חבריה.

17.
החזר הוצאות

(א)
חבר המועצה אינו זכאי לקבל גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה או ועדותיה, אך יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה או ועדותיה, לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב)
השר ושר האוצר יקבעו כללים ותנאים שלפיהם ישולם החזר הוצאות לחבר המועצה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) ואת שיעורו.

18.
שירותים למועצה

משרד הרווחה והשירותים החברתיים ייתן למועצה את השירותים הנדרשים לצורך פעילותה ולמימוש תפקידיה לפי חוק זה.

19.
שמירת דינים


חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

20.
ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

21.
תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים


בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 41 יבוא:

"42.
החלטה של רשות לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011, למעט החלטות לפי סעיף 3 לחוק האמור, ובין היתר החלטות הממשלה לפי אותו סעיף".

22.
תחילה


תחילתו של חוק זה _______________ מיום פרסומו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על כל הסעיפים עליהם לא הייתה כאן התנגדות. עכשיו אנחנו מבודדים את הסעיפים להם הייתה התנגדות. זאת אומרת, אנחנו מצביעים על כל הסעיפים להוציא הסעיפים להם הייתה התנגדות. תגיד על איזה סעיפים אנחנו לא מצביעים.
אייל לב ארי
לא מצביעים כרגע על סעיף 1. בסעיף 2 לא מצביעים על הגדרת השר. על סעיף 3 לא מצביעים. לא מצביעים על סעיף 6.
אברהם מיכאלי
על 6(1) ו-(2) בלבד.
אייל לב ארי
נכון. על סעיף 6(1) ו-(2) לא מצביעים. על סעיף 6(3) כן מצביעים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להצעה על כל הסעיפים שהתקבלו כאן על דעת כל הנוכחים.

ה צ ב ע ה

הסעיפים אושרו פה אחד

חברת הכנסת רוחמה אברהם מצביעה במקום אריה ביבי, חבר הוועדה. כל חברי הכנסת שנמצאים בחדר, תמכו בהצעה ולכן הוועדה רואה את הסעיפים האלה כראויים לעלות למליאה לקריאה שנייה ושלישית.


עכשיו נחזור לסעיפים בהם היו התנגדויות.
אייל לב ארי
סעיף 1, סעיף המטרה.
היו"ר חיים כץ
מה התנגדות האוצר?
רבקה לויפר
כפי שנקבע בוועדת השרים, הוחלט על ידי הממשלה לבטל את סעיף המטרה.
היו"ר חיים כץ
למה?
רבקה לויפר
מכיוון שהיו חילוקי דעות והשקפות בנוגע למטרת המועצה.
היו"ר חיים כץ
מה לדעתכם מטרות המועצה? מקימים גוף כדי שיהיה גוף? את מייצגת את משרד האוצר ואנחנו בוועדה רוצים להבין, אם אנחנו מחוקקים, איזה מטרות יש לחקיקה. לשם מה אנחנו מחוקקים?
רבקה לויפר
אני אסביר. משרד האוצר התנגד מראשית תהליך החקיקה להקמת המועצה והסיבה להתנגדותנו היא כי בשלבים הראשונים בהם דובר על החוק, דובר על איזשהו מנגנון שמשרד הרווחה בעצם יחלק מזון. ניסוחי ההחלטה כמו שהיו בתחילה, הלכו לכיוון של חלוקת מזון.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב מה היה בהתחלה. אני רוצה שתסבירי לי למה אתם מתנגדים להגדרה של המטרה. כמה עולה לנו ההגדרה של המטרה?
רבקה לויפר
ההגדרה, לקדם את הביטחון התזונתי של תושבי ישראל, ניתנת לפרשנות. יש כאלה שיבינו שבאמת מדובר על מועצה שתבחן ותתכנן מדיניות כמו שנכתב כאן אחר כך, ויש כאלו שיבינו את סעיפי הצעת החוק הזאת כאילו הם הולכים לכיוון של חלוקת מזון.
היו"ר חיים כץ
למה? איך הם יכולים להבין שהולכים לכיוון של חלוקת מזון?
רבקה לויפר
הסעיף הזה ביחד עם פירוט הסעיפים בסעיף 6 מדברים על זה. לדוגמה, ביטחון תזונתי בישראל היום לא מתייחס רק למשרד הרווחה אלא יש היום ביטחון תזונתי במשרד החינוך, מפעל ההזנה, יש ביטחון תזונתי במשרד הבריאות ויש ביטחון תזונתי במשרד התעשייה.
היו"ר חיים כץ
ראית בסעיף 6 את הכותרת?
רבקה לויפר
אני אגיע לזה.
היו"ר חיים כץ
אבל ראית את הכותרת?
רבקה לויפר
נכון.
היו"ר חיים כץ
הוועדה תייעץ. הוועדה לא תחלק מזון אלא תייעץ לשר. אנחנו סומכים על דעתו של השר.
רבקה לויפר
בדיוק, ולכן מה שאני אומרת זה ששילוב של שר הרווחה שממונה בעצם על ביטוח לאומי ועל טיפול באוכלוסייה מסוימת ושילוב של מטרה לקדם ביטחון תזונתי ביחד עם תוכניות להבטחת ביטחון תזונתי לאוכלוסייה, בטווח הקצר ובטווח הארוך, שוב מוביל אותנו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מקבלים את דעתך. אתם תוכלו להסתייג. אני לא מבין מאיפה אתם שואבים את מה שאתם שואבים.
רבקה לויפר
אני אנסה שוב להסביר.
היו"ר חיים כץ
בבקשה. תנסי שוב.
רבקה לויפר
גם באקדמיה יש דיונים בנושא ביטחון תזונתי. היום יש מערך של קצבאות, יש מערך של פיקוח וטיפול באוכלוסיות שונות.
היו"ר חיים כץ
איזו הגדרה את מציעה במקום ההגדרה הזאת?
רבקה לויפר
אני חושבת שלא צריך את סעיף המטרה וסעיף 6 צריך להיות עם הכותרת שלו, שהוועדה היא מייעצת, ובסעיף קטן (3) היא בוחנת מודלים ואפשר להוסיף שם גם תכנון מדיניות. אני חושבת שזה באמת מייצג את המטרה של הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שאת טועה.
רבקה לויפר
ברגע שמכניסים משהו שהוא מאוד ביצועי כמו אכיפה, כמו תוכניות ספציפיות, פיקוח ובקרה, זאת לא ועדה שחושבת אלא זאת ועדה שממש מבצעת. לכן בעיניי יש כאן בעיה. השילוב של שר הרווחה עם הסעיפים האלה ועם סעיף המטרה, מביא את זה לראייה בעייתית.
היו"ר חיים כץ
שר הרווחה הוא מהפלשתינאים?
קריאה
זה לא שייך לאוצר.
היו"ר חיים כץ
מה הבעיה של שר הרווחה?
רבקה לויפר
זה מוביל לכיוון.
היו"ר חיים כץ
שאולי תהיה רווחה במדינה? אני רוצה להבין. זה עלול לגרום לכך שמישהו יקבל פרוסת לחם?
רבקה לויפר
כן.
היו"ר חיים כץ
שאולי הוא לא יהיה רעב?
רבקה לויפר
במקום מערך הרווחה שקיים היום, נעבור למערך רווחה של חלוקת תלושי מזון ואנחנו חושבים שהוא לא מתאים למדינת רווחה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מקבלים את ההערה שלך. אנחנו נצביע על סעיף 1. את תוכלי להסתייג. אתם תוכלו להסתייג במליאה.

ה צ ב ע ה

סעיף 1 – אושר פה אחד


שוב, רוחמה אברהם מצביעה במקום אריה ביבי.
רבקה לויפר
לי יש הסתייגות.
היו"ר חיים כץ
בסדר. יש לך הסתייגות. את רוצה להעלות את ההסתייגות שלך?
רבקה לויפר
להקריא אותה?
היו"ר חיים כץ
כן.
רבקה לויפר
סעיף 1 לתיקון יבוטל.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה


אנחנו נצביע שוב על הסעיף.

ה צ ב ע ה

סעיף 1 – אושר


אנחנו עוברים לסעיף 2, הגדרת "השר".
רבקה לויפר
צריך להיות הממשלה. הוועדה צריכה לייעץ לממשלה. אנחנו חושבים שלא צריך להיות מוגדר מי השר ושהמועצה צריכה לייעץ לממשלה ובכללה השרים השונים.
היו"ר חיים כץ
למי זה בממשלה?
רבקה לויפר
השרים השונים שרלוונטיים.
היו"ר חיים כץ
מי אלה השרים הרלוונטיים?
רבקה לויפר
המועצה יכולה להחליט אבל יש רווחה, יש בריאות, יש משרד התעשייה.
היו"ר חיים כץ
אז היא החליטה.
רוחמה אברהם בלילא
שר הרווחה ממנה.
רבקה לויפר
המועצה לא התכנסה.
היו"ר חיים כץ
חבר כנסת, כשהוא בא לכנסת, הוא בא לחוקק חוקים. חשוב שתדעו באוצר שחבר הכנסת בחקיקה מנסה לעזור לציבור האזרחים במדינת ישראל והוא לא עובד באוצר. הוא גם לא עובד אצל הפקידים. הוא נבחר על מנת לחוקק חוקים, אם הוא לא שר. המחוקק, אותו חבר כנסת, חושב שמי שנוגע לוועדה הזאת לא יפנה לכל השרים. הוא לוקח ברצינות את העבודה שלו והוא אומר שאיש הקשר שלו לממשלה יהיה שר הרווחה. את רוצה שר אחר? אתם במשרד האוצר רוצים שר אחר? תגידי. אנחנו לא עובדים בחלל אלא אנחנו רוצים כתובת. אנחנו רוצים שיהיה אדם אליו תפנה הועדה ולא משהו שהוא לא קיים. לא כל שר. מגדירים שר. את רוצה שר המדע? את רוצה שר הדתות?
רבקה לויפר
אני חושבת שהמועצה יכולה להחליט לאיזה שר היא פונה.
היו"ר חיים כץ
המועצה לא יכולה להחליט. המחוקק מחליט עבור המועצה לגבי תפקידיה, מה היא עושה, למי היא פונה, מי איש הקשר לממשלה וכולי.
אדוה היימן
אני חושבת שביטחון תזונתי קשור בקשר הכי הדוק שאפשר לבריאות של האדם וזה גם נמצא בתוך ההגדרה כאן. אני חושבת שזה צריך להיות שר הבריאות יחד עם שר הרווחה. זה לא מספיק שר הרווחה כי שר הרווחה לא בהכרח תמיד חושב דווקא על הבריאות אלא יש לו את האג'נדה שלו. שר הבריאות חייב להיות שם.
היו"ר חיים כץ
הבנו. אם יהיה שר הבריאות, זה יפתור לך את הבעיה של חלוקת המזון ורווחה? לכם, כמציעים, מפריע לכם שזה יהיה שר הבריאות במקום שר הרווחה?
רוחמה אברהם בלילא
בטח. שר הרווחה.
אדוה היימן
גם וגם. לא אמרתי במקום שר הרווחה אלא גם וגם.
רוחמה אברהם בלילא
יש מועצה ובמועצה יש 13 חברים ובתוכם יש נציגים למשרדים השונים והם מייצגים את השרים השונים.
חנה נויברגר
משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתנגד לכל שינוי. אנחנו חושבים ששר הרווחה והשירותים החברתיים הוא זה שצריך להיות ממונה על החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
מצוין.
שי סומך
אני ממשרד המשפטים.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה את שר המשפטים.
שי סומך
לא. ממש לא. אני מזכיר מה שאמרתי בדיון הקודם. ועדת שרים לענייני חקיקה קבעה שסעיף 3, עניינו קרונות יסוד, ישונה ויתוקן בתיאום ובהסכמה עם משרד המשפטים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. סעיף 3 כמו שהוא מנוסח בנוסח שלפניכם מתואם עם משרד הרווחה ומשרד המשפטים והוא בעצם מייצג את עמדת ועדת השרים.
אברהם מיכאלי
מה זה קשור להגדרת השר?
רוחמה אברהם בלילא
זה קשור להגדרה של השר שמביא את זה לאישור הממשלה.
אברהם מיכאלי
אתה אומר כתוצאה מכך שזה שר הרווחה.
שי סומך
כן. אי אפשר לנתק את סעיף 2 מסעיף 3.
היו"ר חיים כץ
אתה אומר שהאוצר פועל נגד החלטת ועדת שרים? זה בעצם מה שאמרת בעברית. האוצר פועל נגד החלטת ועדת השרים. אם אמרת, מכוח מה האוצר מתנגד להחלטת ועדת השרים? תסבירי לי.
רבקה לויפר
אנחנו לא מתנגדים להחלטת ועדת השרים.
היו"ר חיים כץ
אז אתה לוקח את הדברים שלך בחזרה?
שי סומך
זאת הפרשנות שלי לגבי החלטת ועדת השרים ואמרתי את זה גם בדיון הקודם.
אברהם מיכאלי
אני עכשיו כועס ועד עכשיו לא כעסתי. אתם באים לכאן עם כמה דעות ממשלה?
שי סומך
יש החלטה של ועדת שרים.
אברהם מיכאלי
לא נהוג בוועדות שהממשלה מדברת בכמה קולות. אצלנו הממשלה מדברת בקול אחד. אתה כנציג משרד המשפטים, בשם ועדת השרים, יכול לומר לנו מה סוכם שם?
שי סומך
כן. הקראתי מה סוכם שם. לדעתי הנוסח של סעיף 3 תואם את החלטת ועדת השרים.
היו"ר חיים כץ
החלטת ועדת השרים ביחס לסעיף 3 אומרת מה?
שי סומך
סעיף 3, עניינו עקרונות יסוד, ישונה ויתוקן בתיאום ובהסכמה עם משרד המשפטים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים, וכך נעשה.
רבקה לויפר
החלטת ועדת השרים מבקשת לתאם את כל ההחלטה עם האוצר והיא מדברת בסעיף 3 שהוגש לממשלה, על עקרונות היסוד.
היו"ר חיים כץ
אנחנו הולכים לסעיף 3 וסוגרים אותו וכנראה האוצר לא יסתייג מהחלטת ועדת שרים לענייני חקיקה, או אולי כן.
רבקה לויפר
לא. האוצר הולך עם ועדת השרים לענייני חקיקה.
היו"ר חיים כץ
תוכלי להסתייג. לפני שאנחנו מצביעים על סעיף 3, בהתאם להחלטת ועדת שרים לענייני חקיקה, מה ההסתייגות שלכם? תקריאי את ההסתייגות שלך לסעיף 3.
רבקה לויפר
בסעיף 3 לתיקון, במקום מה שנכתב יבוא: גיבוש מדיניות בתחום ביטחון תזונתי לגבי תושבי ישראל ייעשה על ידי הממשלה.
היו"ר חיים כץ
מה זה ייעשה? לא יבוא לאישור?
רבקה לויפר
יבוא לאישור או ייעשה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה


כל חברי הכנסת הנוכחים הצביעו נגד ההסתייגות וההסתייגות לא התקבלה.


אנחנו מצביעים על אישור סעיף 3, לפי החלטת ועדת שרים לענייני חקיקה.

ה צ ב ע ה

סעיף 3 – אושר פה אחד


צר לי שהאוצר לא מתייחס לוועדת שרים לענייני חקיקה.
רבקה לויפר
אני מבקשת להבהיר שהאוצר פועל לפי החלטת ועדת שרים. זה נתון לפרשנות.
היו"ר חיים כץ
אנחנו חוזרים לסעיף 2. אנחנו שואלים את המחוקקים האם הם מסכימים שיהיה גם שר הבריאות.
רוחמה אברהם בלילא
אני חושבת שצריך להשאיר את זה אך ורק לשר הרווחה והשירותים החברתיים. הוא הממונה על הוועדה, הוא ממנה את הוועדה. אם אנחנו נכניס לכאן את שר הבריאות, שר הבריאות ושר הרווחה יתחילו לריב ביניהם מי ממנה את החברים.
היו"ר חיים כץ
למה יריבו? הם לא בקדימה.
רוחמה אברהם בלילא
נכון, אתה צודק. אני מציעה להשאיר את זה כפי שזה מנוסח עתה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוזבים את זה בשלב זה ועוברים להסתייגות הבאה.
אייל לב ארי
סעיף 6, תפקידי המועצה.
היו"ר חיים כץ
סעיף 6.
אייל לב ארי
לגבי פסקאות (1) ו-(2).
היו"ר חיים כץ
שוב אנחנו פונים לאוצר. הכותרת של סעיף 6 היא: המועצה תייעץ לשר בעניינים אלה. תייעץ. לא תחלק מזון. המועצה תייעץ.
אייל לב ארי
(1)
תכנון מדיניות בתחום הביטחון התזונתי, ובכלל זה תכניות להבטחת ביטחון תזונתי לאוכלוסייה בטווח הקצר ובטווח הארוך.
היו"ר חיים כץ
במה זה לא טוב? היא תייעץ. תרצה הממשלה, תעשה עם זה מה שהיא רוצה. למה זה לא טוב?
רבקה לויפר
יש כאן סתירה בין זה שאוספים מועצה ומבקשים ממנה לחשוב ולתכנן, וגם כותבים לה מה לתכנן.
היו"ר חיים כץ
ניהלת פעם צוות של אנשים?
רבקה לויפר
כן.
היו"ר חיים כץ
אם את עושה עבודת הכנה למשהו, ואני רוצה שיעשו לי עבודה לצביעת צבע הבקבוק, והם אכן עושים עבודה ובאים ומייעצים. אם אני רוצה, אני מקבל, ואם אני לא רוצה, אני לא מקבל. אני יכול לומר לצוות שהעבודה שנעשתה היא לא טובה ושיעשו משהו אחר.
רבקה לויפר
בדיוק מהסיבות האלה אני חושבת שמספיק סעיף 3 ואפשר להוסיף בו תכנון מדיניות בתחום התזונה. אם המועצה היא ועדה מייעצת, לא צריך להכניס סעיפים ביצועיים בתוך סעיף 6.
היו"ר חיים כץ
כדי שהמועצה לא תחשוב חלילה שהיא ועדה מחליטה או מועצה מחליטה, כתבנו מייעצת.
רבקה לויפר
וביקשתם לייעץ בנושאים ביצועיים.
היו"ר חיים כץ
נכון. שלא תייעץ לי על השפעת ההפצצה האטומית על גידול התולעים בארץ. אני רוצה שהיא תייעץ בנושא מזון ולא תייעץ באסטרטגיה נגד סוריה.
אברהם מיכאלי
זה עבר בוועדת שרים ואושר שם.
רבקה לויפר
לא. כאן חבריי יסכימו אתי.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אברהם מיכאלי, קח דוגמה מחברתנו חברת הכנסת רוחמה אברהם שהיא רגועה ושלווה.
אברהם מיכאלי
זה מבזה את הממשלה שכך מתנהלים משרדי ממשלה בנושא שכבר עבר ועדת שרים. אני חושב שכך הממשלה לא צריכה להתנהל בוועדות הכנסת.
רבקה לויפר
על סעיף 3 הייתה מחלוקת בתוך הממשלה ואפשר לפרש פרשנות שונה את החלטת ועדת השרים. לגבי סעיף 1 ולגבי סעיף 6, גם חבריי ממשרד המשפטים וממשרד הרווחה יסכימו אתי.
היו"ר חיים כץ
על סעיף 1 כבר הצבענו ואת הסתייגת. תוכלי להסתייג במליאה. השר יוכל לעלות ולדבר ולעשות מה שהוא רוצה.
רבקה לויפר
גם הסעיף הזה.
היו"ר חיים כץ
תגיד לי אתה מה תפקיד הוועדה.
רוחמה אברהם בלילא
אל תסביר את משרד האוצר. תסביר את משרד המשפטים.
שי סומך
הנוסח שלפניכם מקובל על משרד הרווחה ועל משרד המשפטים אבל ההתנגדות של האוצר היא עדיין לגיטימית. האוצר כאן לא פועל בניגוד להחלטת ועדת השרים.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא מתנגד והנוסח מקובל עליכם.
שי סומך
לנו אין התנגדות. אין לנו מניעה שהוא יתקבל.
אדוה היימן
אני רוצה לנסות להאיר את הבעיה. אם אתה כותב בסעיף ראשון שהמטרה היא לקדם, לקדם זה משהו ביצועי שנדרשים לו תקציבים. אחרי כן אתה כותב לייעץ, כך שיש פה איזושהי סתירה פנימית בעייתית ואולי זה מקור הבעיה. אולי צריך לכן לשנות את המילה לקדם בסעיף 1 ולומר לייעץ.
היו"ר חיים כץ
זה יפתור לך באוצר את הבעיה? אלה שני דברים שונים.
רוחמה אברהם בלילא
אלה שני דברים שונים לחלוטין.
רבקה לויפר
הכיוון הוא אותו כיוון.
היו"ר חיים כץ
מאחר שהנוסח מקובל גם על משרד המשפטים וגם על משרד הרווחה, אנחנו ניתן לך את האפשרות להסתייג ואת יכולה להסתייג. תעלי את ההסתייגויות שלך לסעיף 6(1) ולסעיף 6(2).
רבקה לויפר
בסעיף 6 לתיקון, יבוטל סעיף קטן (1) וסעיף קטן (2).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

גם אתה מצביע? אתה מצביע במקום חברת הכנסת שלי יחימוביץ? אתה יכול. ראיתי שהרמת את היד.
ראלב מג'אדלה
לא הרמתי את היד.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על הסעיף.

ה צ ב ע ה

אושר


אם אתה רוצה, אתה יכול להצביע במקום חברת הכנסת שלי יחימוביץ. יש הסתייגות של האוצר על הצעת החוק.
ראלב מג'אדלה
אני אומר לך רק דבר אחד. אני לא נוהג לעשות את זה וגם לא דיברתי אתה. אם הייתה מבקשת ממני, הייתי בא ברצון אבל לא ביקשה ממני ואני לא דיברתי אתה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על הסתייגות משרד האוצר לסעיף 6(1) ו-(2).

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה


שלושה חברי כנסת מתוך ארבעה התנגדו להסתייגות ולכן ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו מצביעים על אישור סעיף 6(1) ו-(2) כהצעת הוועדה ובהסכמת משרד המשפטים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

ה צ ב ע ה

סעיף 6(1) ו-(2) – אושר
אברהם מיכאלי
זה גם בהסכמת ועדת השרים לענייני חקיקה.
היו"ר חיים כץ
יש לנו עוד הסתייגויות?
אברהם מיכאלי
הגדרת השר.
אייל לב ארי
צריך להגדיר את מועד התחילה.
היו"ר חיים כץ
מועד התחילה. משרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד הרווחה, כמה זמן אתם רוצים?
אברהם מיכאלי
חודש זה מספיק.
היו"ר חיים כץ
לא, בחודש הם לא יספיקו.
חנה נויברגר
חצי שנה.
רוחמה אברהם בלילא
שלושה חודשים, זה סביר.
חנה נויברגר
אני לא יודעת. אני יכולה להתייעץ ולחזור? אני רוצה להתייעץ.
אברהם מיכאלי
בסך הכול מדובר בהקמת ועדה.
רוחמה אברהם בלילא
השר רוצה את זה נכון לאתמול והוא מוכן נכון לאתמול. עצם העובדה שאנחנו נותנים לזה שלושה חודשים, זה גם זמן רב.
חנה נויברגר
אני אתייעץ, אחזור ואומר לכם.
היו"ר חיים כץ
אדוני נציג משרד המשפטים, מה התקבל בוועדת שרים לגבי השר?
שי סומך
לגבי השר. הפרשנות שלי.
היו"ר חיים כץ
אתם משרד המשפטים. הפרשנות שלכם תמיד מקובלת עלינו.
שי סומך
סעיף 3 ישונה ויתוקן בתיאום ובהסכמה עם משרד המשפטים ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים. לדעתי אי אפשר לקרוא את סעיף 3 בלי הגדרה של השר. לכן לדעתי הנוסח כפי שמופיע לפניכם הוא בהתאם להחלטת ועדת השרים.
היו"ר חיים כץ
זה צריך להיות שר הרווחה והשירותים החברתיים.
שי סומך
כן.
היו"ר חיים כץ
האם האוצר רוצה להסתייג?
רבקה לויפר
מדובר על עקרונות היסוד. בסוף הפרוטוקול של ועדת השרים נכתב שהכל יתואם עם האוצר. לכן אנחנו חושבים שהזכות להסתייג שמורה.
היו"ר חיים כץ
תסתייגי.
רבקה לויפר
הסתייגתי.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה


יישאר רק שר הרווחה והשירותים החברתיים.


אנחנו מצביעים על הסעיף.

ה צ ב ע ה

הסעיף אושר


אנחנו מחכים לתחולה.
אברהם מיכאלי
הנציגה יצאה לטלפן.
היו"ר חיים כץ
בסדר. יש לנו סבלנות.
רוחמה אברהם בלילא
שר הרווחה מעוניין בחוק הזה כבר מזמן.
חנה נויברגר
ביקשו חצי שנה.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
אדוה היימן
חבל. זה די מביך שזה לוקח חצי שנה להקים ועדה.
רוחמה אברהם בלילא
אם השר מבקש, יש לו את השיקולים שלו.
איתן כבל
היא הלכה עם החוק כל כך הרבה שנים וכברת דרך ארוכה.
היו"ר חיים כץ
לא אצלי.
איתן כבל
לא אצלך.
היו"ר חיים כץ
בסדר. משרד הרווחה מבקש חצי שנה - שישה חודשים אך לא יותר מ-180 ימים – להפעיל את תחילתו של חוק זה מיום פרסומו ואנחנו נקבל את בקשת משרד הרווחה.


אנחנו מצביעים על סעיף התחולה.

ה צ ב ע ה

סעיף התחולה – אושר פה אחד


כל חברי הכנסת שהשתתפו בדיון והם שלושה במספר תמכו בהצעת החוק.
קריאה
מה זה אומר? שזה לא מעניין?
היו"ר חיים כץ
כנסת ישראל בנויה מהרבה מאוד ועדות והן עובדות בו זמנית. יכול להיות שהנושא מעניין מאוד, אבל בן אדם לא מסוגל לשבת גם פה וגם פה וגם פה.
איתן כבל
לא צריך להתנצל. יש כאן הסכמה.
היו"ר חיים כץ
זה אומר שהציבור שבא לכנסת לא מבין איך הכנסת עובדת גם אם הוא יושב בוועדות כמה וכמה פעמים.
אברהם מיכאלי
תעביר את רשימת הוועדות שיושבות במקביל בשעה הזאת.
היו"ר חיים כץ
זה מה שזה אומר, אם לא ידעת מה זה אומר. מילא שאלה שלא באים, אבל גם אלה שבאים לא מבינים איך הכנסת עובדת.


ועדת העבודה והרווחה אישרה את הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011 של חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא ורשימה גדולה של חברי כנסת כהכנה לקריאה שנייה ושלישית. למרות שיש הסתייגויות, אני מקווה שבמליאה הצעת החוק הזאת תעבור ובעוד 180ימים מאז היא תעבור והיא תפורסם, יקימו את המועצה. אני מקווה שזה יעזור לציבור האזרחים במדינת ישראל.


תודה רבה לרוחמה אברהם ולחברי הכנסת המחוקקים שהביאו את הצעת החוק לוועדה.
רוחמה אברהם בלילא
אני רוצה להודות לך יושב ראש הוועדה על לקיחת החוק ברצינות, ועל ההבנה שבדחיפות החוק הזה בקרב החברה הישראלית. אני מודה לך על לוחות הזמנים המקוצרים שראית לנכון לקדם את החוק הזה. מי ייתן ובאמת נעלה את זה במליאה ונעביר את זה למרות כל ההסתייגויות ששמענו כאן.
אברהם מיכאלי
אני מצטרף לברכות.
רוחמה אברהם בלילא
תודה לכל הצוות שעמל ועשה רבות למען קידום הצעת החוק. תודה לכולם. תודה לעמותת ידיד.
היו"ר חיים כץ
יכול להיות שיהיו שינויי נוסח בכתיבת החוק על ידי משרד המשפטים והוועדה מסמיכה את היועצים המשפטיים לנסח את הצעת החוק ברוח הדברים שהתקבלו כאן.


תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים