ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
20
ועדת הכלכלה
13/06/2011

הכנסת השמונה-עשרהנוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 536
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"א בסיון התשע"א (13 ביוני 2011), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 19) (פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ראופיר אקוניסנסים זאב – מ"מ


אלכס מילר – מ"מ
מוזמנים
עידו אציל
- לשכה משפטית, משרד ראש הממשלהיהודה סבן
- רכז תקשורת באגף התקציבים, משרד האוצראסי קליין
- עורכת דין בלשכה המשפטית, משרד האוצראייל בן ישעיה
- לשכה משפטית, מתמחה, משרד האוצרדנה נויפלד
- ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטיםחיה אדלר
- רע"ן שירות חובה ומילואים, משרד הביטחוןגיא ירמיהו
- אגף תקציבים, משרד הביטחוןאילן רויזמן
- יועמ"ש אגף כוח אדם, משרד הביטחוןאברהם כץ
- סמנכ"ל גביה, רשות השידורלנה קרביץ
- רשות השידוררוני לוז

- תדמי"תאלי פולק
- זכות הציבור לדעתלילי בן גיגי
- זכות הציבור לדעתמיטל בשארי
- המועצה הישראלית לצרכנות
ייעוץ משפטי
בנדלר אתיניר ימין
מנהלת הוועדה
ורון לאה
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח
הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 19) (פטור מתשלום אגרה לחייל בודד),

התשס"ח-2008
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו פותחים ישיבה רביעית היום של ועדת הכלכלה. על סדר היום: הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 19) (פטור מתשלום אגרה לחייל בודד), התשס"ח-2008, של חבר הכנסת אלכס מילר. זו בעצם הצעת חוק בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. מליאת הכנסת החליטה להחיל דין רציפות ב-9.12.2009. זוהי הצעת חוק מעולה. אין ספק שחיילים בודדים, שבהם עוסקת הצעת החוק, המדינה צריכה לסייע בכל דרך ולכן, הסיוע בפטור מאגרת רשות השידור זה דבר מתבקש ומבורך. אני לא רוצה לפתוח עכשיו חזית עם האוצר אבל בדיוק כמו שפוטרים מארנונה חיילים, ולא רק חיילים בודדים אלא חיילים בכלל, בשירות סדיר - -
אלכס מילר
הם לא משלמים אגרת טלוויזיה. רק חיילים בודדים צריכים לשלם.
היו"ר כרמל שאמה
חייל רגיל לא משלם וחייל בודד נכון להרגע משלם. זה בכלל עיוות.
אלכס מילר
העניין הוא שחיילים בודדים, בגלל שהם לא נמצאים אצל ההורים, זו אותה קבוצה - -
היו"ר כרמל שאמה
אבל יש הרבה חיילים בסדיר ששוכרים היום דירות. יש המון. יש לך יוזמות, ננסה לגלגל עוד הצעת חוק וההצלחות שלך מול האוצר...
לעצם הענין, הצעת החוק שלך, יש לה קונצנזוס ואני מקווה שנסיים אותה תוך זמן קצר.
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, בנוסף לכך - -
היו"ר כרמל שאמה
תודה לי ששמתי את זה בסדר היום...
אלכס מילר
תן לי להגיד מילה. ראשית, אין ספק שכמו שאתה יודע, הצעת החוק הזאת מתגלגלת מהכנסת ה-17. היו כמה וכמה דיונים על הענין הזה, ואני חושב שהגענו לאיזה שהוא הסדר. אין ספק שהדרך להעלות את זה היום, ואני מודה לך באמת מקרב הלב, שבמסגרת כל אותם הדיונים שיש לנו על הרפורמה ברשות השידור וכל הסוגיות שוועדת הכלכלה מעלה, להעלות את הנושא הזה ובאמת לפתור מצוקה של הרבה מאוד חיילים - -
היו"ר כרמל שאמה
כמה חיילים בודדים יש היום?
אלכס מילר
אני חושב שהחוק מדבר בסך הכל על 3000 עד 5000 חיילים. בגלל שהענין הזה מוגבל לתקופת השירות שלהם ובגלל שהם כל הזמן דינאמיים, זאת אומרת, יש כמה שמשכירים דירות ביחד. זאת אומרת, אם 3 משכירים ביחד, כבר אתה יורד בכמות מסוימת. יש חלק שגרים בכל מיני הסדרים שהמדינה נותנת. אני מאמין שהעלות של החוק היא שולית מאשר המצוקה שיכולים החיילים האלה לעבור. שמענו גם סיפורים, שבגלל שהם נמצאים ביחידות מובחרות וחלק גדול מהן נמצא שם, הם נמצאים בשטח ולפעמים חוזרים הביתה ויש להם עיקולים בגלל שלא שילמו אגרה. אין להם אף אחד כאן, לחיילים הבודדים, אין להם הורים ואף אחד לא יכול לבוא ולתת להם גב ותמיכה. הם חיים מחודש לחודש עם כל המשכורות שנותנים להם כחיילים בודדים. אני חושב שזה צעד מבורך שניתן להם סיוע.

בנוסף לכך, אדוני היושב ראש, אני מבקש להוסיף סעיף נוסף לחוק הזה והוא להסדיר מצב שנוצר במשך 3,4 שנים בהסכמים קואליציוניים מול סיעות שונות, בעיקר מול סיעת ישראל ביתנו לממשלה המרכיבה את הקואליציה על כך שקיים פטור לפנסיונרים מגיל פרישה, והנושא הזה תוקצב כל שנה. אנחנו כל שנה עוברים את אותה בעיה בוועדת הכספים כאשר ההעברה התקציבית מגיעה. אני חושב שהגיע הזמן שנעשה את זה כחוק, אני מבקש להוסיף את הסעיף הזה שיהיה תקף עד שנת 2013 כולל, ולאחר מכן, לשר האוצר תהיה סמכות להביא תקנות, באישור ועדת הכלכלה, במידה ויהיה צורך להמשיך או שיהיה הסדר אחר כי אנחנו באמת עוברים שינויים רבים גם בענין של תשלום עבור האגרה וכולי. זאת הצעתי, אדוני היושב ראש, לנושא זה.
היו"ר כרמל שאמה
תגובת האוצר? אתם בעד או נגד?
יהודה סבן
אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק הזאת. אני רוצה לציין שזה יוצר עלות תקציבית, אמנם לא גבוהה כפי שציין חבר הכנסת מילר, בטח לגבי הסעיף הראשון, וכל שאנחנו צריכים לוודא זה שבהסדר המימון הכולל שדיברת עליו בישיבה הקודמת, שבאמת נוכל למצוא לכך מקור.
היו"ר כרמל שאמה
אני מתחייב לא לקדם את הצעת החוק הזאת למליאה אם לא גמרנו את כל ההסדר. זה בסדר? זו התחייבות ג'נטלמנית שלי לאוצר. אז אתם גם לא מתנגדים לתוספת שלו?
יהודה סבן
לא, אנחנו תומכים בו.
היו"ר כרמל שאמה
יש עוד שאלה לגביה. יש יתרת חוב של חיילים בודדים אצלכם?
דובר
עד עכשיו אנחנו לא גבינו מהם כי אנחנו לא יודעים את זהותם. מה שכן, גם רשות השידור מקדמת בברכה את הצעת החוק הזאת אבל אני מתחבר למה שאמרת קודם, ואמרת קודם שהמדינה צריכה לסייע בכל דרך. השאלה שלנו היא מה הסיוע שהמדינה מסייעת, ויש פה גם התחייבות של חבר הכנסת מילר מ-2007, שהוא לא מקדם את הצעת החוק הזאת - -
אלכס מילר
אבל זה לא בא על חשבונכם, זה בא על חשבון האוצר.
אבי כץ
אם יבוא על חשבון האוצר ומישהו יממן – אין לנו התנגדות. יש פה מכתב התחייבות של חבר הכנסת מילר, שבו הוא הודיע שלא יקדם את הצעת החוק הזאת כל עוד לא ימצא הסדר מימון. רשות השידור, כידוע לך, לא יכולה לשאת במימון - -
אלכס מילר
זה על חשבון האוצר - -
אבי כץ
אני רוצה שיהיה ברור שאם יהיה כתוב בחוק שהאוצר מממן, מדובר פה לפי מה שאמרת ב-5000 חיילים, זה סכום של מיליון וחצי שקל, ולענין הזה אתה ביקשת להוסיף את התוספת שלך לגבי הגמלאים, ששם מדובר בסכום שהאוצר מעביר אלינו של 62 מיליון שקל. ביחד זה מתקרב ל-65 מיליון שקל, וכל שנה אנחנו עוברים מדורי גיהינום כדי לקבל את הסכומים האלה מהאוצר. אין לנו התנגדות והאוצר גם לא מתנגד בתנאי שייכתב בחוק שהמימון יבוא ישירות על ידי האוצר. מבלי זה, לא נוכל להנפיק להם הודעות פטור כי - -
היו"ר כרמל שאמה
הנקודה ברורה.
יהודה סבן
הדיון על המימון אמור להתקיים בוועדה בעוד כרבע שעה. כשהוא ימוצה, אנחנו נמצא את הפתרונות המימוניים לכך. אם זה יגיע ממקורות של אגרה או מתקציב מדינה, זה פחות משנה. אתם רוצים שתהיה ודאות לגבי הסכום.
אבי כץ
בדיוק.
דובר
הדיון בעוד שעה הוא על מקורות מימון של רפורמה שהיא 4 או 5 שנים, ופה מדובר על תיקון שהוא נשאר גם אחר כך.
יהודה סבן
אבל מתווה השינויים באגרה זה מתווה שייכנס לחוק ויהיה לאורך זמן. לכן, ניתן יהיה להסתכל על מודל המימון של הרשות לאורך זמן ולשלב בתוכו גם את הענין הספציפי הזה.
דובר
לכן אין סיבה שתתנגד למה שסמנכ"ל הגביה הציע.
היו"ר כרמל שאמה
אם אתם באמת לא אובססיביים לענין הגביה מחיילים, וכפי שאני מבין לא מבצעים אותה באופן מלא בפועל, למה לא לפטור את כל חיילי צה"ל בסדיר?
אבי כץ
סליחה, חיילי צה"ל, מי שמממן אותם זה ההורים שלהם. הם גרים עם ההורים - -
היו"ר כרמל שאמה
לא, מדובר על חייל שגר בגפו ולא על חייל שגר עם ההורים.
אבי כץ
אתה אמרת חיילי צה"ל בכלל.
היו"ר כרמל שאמה
לא, לא. אם הוא חלק מתא משפחתי, הוא לא מזוהה. אני מדבר על חיילים שמחזיקים חוזי שכירות על שמם, בדירות נפרדות או בשותפות, ויש דברים כאלה.
אבי כץ
אין לנו מידע עליהם.
חיה אדלר
אני אשמח לתת נתונים: אני ראש ענף ת"ש באכ"א. רק לגבי הנתונים, כי דיברו פה על התמחור של כל זה: יש בצה"ל 5500 חיילים בודדים ולא כולם שוכרים דירה בפועל, רק בסביבות ה-2000. מה שאמר חבר הכנסת מילר נכון, חלקם גם שוכרים ביחד ככה שזה יחידת גבייה אחת. כל השאר גרים בפתרונות אחרים כמו דירות של האגודה למען החייל, בתי חייל, קיבוצים וכולי, ושם אני מניחה שזה לא רלוונטי. לגבי החיילים הנוספים ששוכרים דירה, יש כאלה ששוכרים מטעמי מרחק. הם לא רבים אבל הם שוכרים כי הם גרים רחוק מהיחידה ואז הם יכולים לשכור דירה במקום לגור בבית החייל, ואז הם שוכרים דירה.
היו"ר כרמל שאמה
הם מקבלים סיוע מצה"ל בענין הזה?
חיה אדלר
מסכום מסוים שהוא כמו הלנה בבית החייל, אבל הם לא מנותקים מהמשפחה.
היו"ר כרמל שאמה
כמה כאלה יש?
חיה אדלר
אין לי פה מספר מדויק.
אבי כץ
לא מנותקים מהמשפחה זה אומר שאת הפטור הם יעבירו למשפחה.
חיה אדלר
לא.
היו"ר כרמל שאמה
לא, רק מי שמקבל סיוע מהם, מי שמקבל סיוע בשכר דירה, יש לך את המנגנון בוודאות שהוא באמת שוכר דירה כי הוא מקבל סיוע מהמדינה, הוא יהיה פטור גם.

כמה אנשים כאלה יש?
חיה אדלר
אני לא יודעת להגיד לך במדויק, זה כמה מאות, בערך 200 אם אני לא טועה, לא יותר מ-200 אנשים אבל אני צריכה לבדוק.
יהודה סבן
את יכול לשלוח מכתב?
חיה אדלר
אני מדגישה שזה לא החיילים ש - -
היו"ר כרמל שאמה
לא משנה, אצלנו כל החיילים סוציאליים.
אלכס מילר
השאלה אם הם רושמים את עצמם כבעלי אחוזי שכירות?
חיה אדלר
כן, בטח, אחרת הם לא מקבלים החזרי שכר דירה.
היו"ר כרמל שאמה
לא, זה אדם שבגלל מרחק מהבסיס שוכר דירה ומקבל סיוע מהמדינה, מצה"ל, על השכירות. החוזה שלו נבדק והוא מקבל כסף.
חיה אדלר
הוא נאלץ לשכור דירה כי הוא משובץ במקום רחוק.
היו"ר כרמל שאמה
יש לך את כל הנתונים, אתה לא צריך לבדוק אף אחד. היא אומרת שמדובר בכמה מאות בודדות.
חיה אדלר
מעט מאוד. אם אני מכלילה אותם עם הבודדים, זה לא יעבור את ה-2500.
אבי כץ
אנחנו יכולים להבין מכך שבנפרד לדיון שיתקיים לאחר מכן, הסעיף הזה של המימון יופיע בנפרד?
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו ניקח בחשבון את הדאגה שלך וניקח בחשבון את הדאגה שהוא הביע מקודם, ואת כל החבילה הזאת נוביל למליאה רק אחרי שגיבשנו את ההסכמות וכל אחד יודע לאן הוא הולך. אין לנו שום ניסיון לעשות מחטף.
בסדר, אז אנחנו מבצעים שתי תוספות: האחת שביקש חבר הכנסת מילר, ואני מצטרף אליה בחום, זה ענין הגמלאים. אני מבין שלאוצר אין שום מחלוקת לגבי זה.
דנה נויפלד
אפשר להרחיב כדי שנבין מה העיקרון?
ניר ימין
אבל היום, אם אני לא טועה, לפי חוק האזרחים הותיקים הם זכאים ל-50% הנחה בדמי אגרה.
אבי כץ
ו-50% ממומן.
ניר ימין
הכוונה היא שמי שהוא אזרח ותיק לפי חוק האזרחים הותיקים, יהיה פטור מתשלום אגרה עד 2013, כולל, כשמועד התחילה של ההסדר הזה הוא מתי?
אלכס מילר
2011 זה כבר תוקצב.
יהודה סבן
אז התחילה של ההסדר הזה תהיה ב-1 בינואר 2012?
אלכס מילר
לא, אתה יכול להוסיף את התחילה עכשיו כי זה גם ככה תוקצב כבר. שלא יקרה מצב שפתאום תהיה אי הבנה...
יהודה סבן
ב-2011 זה קיים ממילא.
ניר ימין
אבל אז רשות השידור, אם אני מבין נכון, צריכה לשלם להם החזרים, מי ששילם כבר.
אלכס מילר
הם לא משלמים כבר 4 שנים.
לאה ורון
אבל אמרתם שהם זכאים להנחה של 50%, אז הם שילמו 50%.
אלכס מילר
לא, הם כבר 4 שנים לפי ההסכמים הקואליציוניים - -
אבי כץ
50% יש להם פטור, והמשלים זה האוצר.
אלכס מילר
2011 תוקצב והם לא משלמים אגרה בצורה מלאה, ומ-2013 זה יהיה - -
אלי פולק
אם אפשר להעיר לגבי הנושא הזה של 50%: אני מדבר בדיוק על ה-50% האלה של ההנחה שניתנת היום, זוהי הנחה לא צודקת בשום דרך שהיא. ישנם גמלאים שלא יכולים לשלם את ה-50% - -
אלכס מילר
אבל לא משלמים כבר 4 שנים.
אלי פולק
סליחה, תרשה לי לגמור, אני יודע את המצב. אני יודע שהמצב הוא שהיום האוצר מעביר את זה לרשות השידור בצורה ישירה והם לא משלמים. אבל ישנם הרבה גמלאים שיכולים לשלם לא רק 50% אלא גם 100%. ישנם גמלאים שמרוויחים עדין, למרות שהם יצאו לגמלאות, משלמים מס הכנסה גבוה מאוד בגלל שהם מרוויחים הרבה. אין שום סיבה בעולם לפטור אותם מלשלם את אגרת רשות השידור ולכן, הדרך הנכונה לעשות את זה היא להצמיד את זה לשכר של הגמלאי בצורה זו או אחרת, אבל בוודאי לא לבוא ולומר שכל הגמלאים ישלמו 50%. זה לא צודק.
חיה אדלר
אני רוצה להוסיף: בקרב החיילים הבודדים יש מעט מאוד כאלה שיש להם דירות בבעלותם כמו יתומים שירשו דירה וכולי, וחשוב להכליל גם אותם.
ניר ימין
תכף אנחנו נדבר על הנוסח של החיילים הבודדים ונראה מה הוא אומר.
חיה אדלר
מדובר בכ-2000. הם לא רבים.
ניר ימין
קודם נסיים את ההסבר לגבי הגמלאים, נראה מה ההחלטות של הוועדה. אם אני מבין נכון, ההחלטה של הוועדה הראשונה אומרת שלגבי אזרחים ותיקים ההגדרה תהיה לפי חוק האזרחים הותיקים. אני חושב שזה מי שהגיע לגיל פרישה וההסדר הזה יחול עד 2013. הם יהיו פטורים מאגרה. החל מה-1 בינואר 2014 ההסדר יפקע. שר האוצר יוכל להאריך את התוקף של ההסדר הזה באישור ועדת הכלכלה. אנחנו נבדוק אם צריך לכתוב "באישור הוועדה" כי סעיף 32א רבא - -
עידו אציל
שר האוצר והשר הממונה.
אלכס מילר
למה? זה תקצוב של - -
לאה ורון
דובר באישור ועדת הכלכלה.
אלכס מילר
מה הבעיה? למה אני צריך שר ממונה? שיבוא ויחליט אם כן לתת או לא?
אבי כץ
סליחה, לא הבנו את הנוסח הסופי. הענין של המימון ייכנס בתוך הצעת החוק שימומנו גם החיילים הבודדים וגם האזרחים הותיקים עד 2013?
אלכס מילר
לא, חיילים בודדים זה לא קשור. גמלאים.
אבי כץ
הגמלאים, זה ייכנס בנוסח החוק?
ניר ימין
כן, תכף נגיע לזה. רק לגבי האזרחים הותיקים.
אז שוב, עד 2013 כולל, יהיה פטור לאזרחים הותיקים. ב-1 בינואר 2014 ההסדר יפקע. שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה, אנחנו נראה אם צריך לכתוב את זה או לא כי סעיף 32א רבא כבר לכאורה מסדיר את כל הפטורים והאגרות שצריכים להגיע לאישור הוועדה, יוכל להאריך את ההסדר לתקופה נוספת שהוא יקבע או לתקופות נוספות. זה לגבי אזרחים ותיקים.
לאה ורון
מאיזה תאריך?
ניר ימין
מה-1 בינואר 2014, מהיום שהחוק פוקע.
לאה ורון
לא. מאיזה תאריך יינתן הפטור?
קריאה
1 בינואר 2012.
יהודה סבן
אנחנו מודיעים לפרוטוקול שהמצב הנוכחי הוא זהה ל-2011 רק לא לפי חוק אלא לפי הסכם קואליציוני.
ניר ימין
לגבי התקצוב של ההסדר הזה, אם הבנתי נכון את הסיכום, התקצוב של הפטור לאזרחים הותיקים יינתן מתקציב המדינה לרשות השידור.
אלכס מילר
כן.
היו"ר כרמל שאמה
אם הם לא פטורים, המדינה משלמת עליהם. זה הסידור, נכון?
דנה נויפלד
הפטור הוא למי שמשלם אבל יש מישהו אחר - -
היו"ר כרמל שאמה
אז הם לא פטורים רק המדינה משלמת עבורם. אם הם פטורים, לא צריך לשלם עבורם.
דנה נויפלד
הם לא משלמים בעצמם.
אלכס מילר
מה שחשוב הוא שאנחנו לא נעשה פה מהלך כזה וב-2014, אם לא יהיו תקנות, זה יחזור למצב של 50%. זאת אומרת, שלא ניפול על אפס.
ניר ימין
ההסדר הרגיל שיש היום יישאר.
לאה ורון
את זה מעגנים בחקיקה, שההסדר הרגיל יישאר?
ניר ימין
כן, כי זה יהיה הוראת שעה, ההסדר הזה יהיה הוראת שעה לשנתיים. כשההסדר הזה יפקע, יחזור ההסדר כפי שהוא היום לפי החוק, 50% לפי החוק לאזרחים ותיקים. לגבי התקצוב השאלה היא האם להגיד שהתקציב הזה יועבר לרשות השידור מתקציב המדינה או להגיד שזה ייקבע בחוק התקציב השנתי, בתכנית נפרדת, כדי לוודא שאתם בחוק התקציב תוכלו לבקר ולראות שהוקצו לזה תקציבים או תכניות שמובאות לאישור הכנסת.
אלכס מילר
אתה מדבר על סעיף 1?
יהודה סבן
גם עכשיו בהסכם הקואליציוני זה לאו דווקא דברים שמופיעים בחוק התקציב המקורי.
ניר ימין
כן, אבל אז אין לחברי הכנסת דרך לפקח על זה שבאמת הסעיפים האלה מתוקצבים.
יהודה סבן
החוק קובע שהם לא משלמים אז צריך לתקצב את זה.
ניר ימין
כן, אבל הם לא יכולים לראות אם באמת תקצבו את זה או לא תקצבו את זה.
דנה נויפלד
הוא רוצה לוודא שזה לא בא על חשבון רשות השידור, שזה נמצא בתוך תקציב המדינה.
ניר ימין
אין לכם בעיה שזה ייאמר שהתקציב הזה ייקבע בחוק התקציב השנתי בתכנית נפרדת.
אלכס מילר
אין בעיה.
יהודה סבן
הרבה פעמים אנחנו עושים את זה כשיש סעיפים שבהם נותרים עודפים ואז מעבירים מהם. אני לא חושב שזה משנה מבחינת חברי הכנסת, מהיכן יגיע המקור התקציבי. האם הוא יהיה מראש - -
ניר ימין
השאלה איך הם יכולים לוודא שהוא יגיע מאיפה שהוא, אם זה לא מופיע בכחול בחוק התקציב.
אלכס מילר
זה הסדרים פנימיים של הממשלה.
יהודה סבן
השאלה אם כותבים שתקציב המדינה יממן את זה.
ניר ימין
כותבים, בוודאי.
אלכס מילר
זה מספיק. הם יגיעו להסדר. זה מול רשות השידור.
דנה נויפלד
הרי המטרה היא לוודא שזה מגיע מהתקציב ושזה לא על חשבון הרשות.
ניר ימין
זו ההחלטה של הוועדה, זה לא ענין של נוסח. אני חושב שמבחינתכם, יהיה לכם יותר קשה לפקח אם לא יאמר שזה יהיה בתכנית נפרדת כי אם אומרים - -
דנה נויפלד
ניר, עם כל הכבוד, אם כתוב שזה מתקציב המדינה והוועדה תרצה לקיים על זה דיון ויבוא נציג אגף התקציבים... למה זה בעיה?
אלכס מילר
מה שחשוב לנו זה שהפנסיונר קיבל את הבקשה לתשלום או לא קיבל. ברגע שהוא לא מקבל, זו מטרת החוק. האוצר, את המקור התקציבי שלו, איך שהוא משלם על - -
אבי כץ
הוא מקבל הודעת פטור מאתנו. זה מסודר.
אלכס מילר
המדינה מתקצבת, זה כתוב בחוק וזה מה שצריך להיות.
אבי כץ
עוד סוגיה: אם מסדירים את זה בצורה מסודרת, יש עוד סוגיה אחת שמפריעה לנו בענין של סדר גודל המימון. יש לנו כל שנה, ושם יש לנו ויכוח עם האוצר - -
היו"ר כרמל שאמה
אבל זה לא בחוק הזה.
אבי כץ
אנחנו רק רוצים שייכתב: לפי בתי האב של הגמלאים כפול מחצית האגרה השנתית. אנחנו מקבלים רק מימון חלקי ואנחנו רוצים להסדיר את זה שהמימון יהיה מלא.
דנה נויפלד
הוא רוצה להבטיח שהמימון יהיה מלא.
אלכס מילר
כן, אבל ההסדרים שלכם מול המדינה למה שהמדינה משלמת לכם ובאיזו דרך זה נעשה, את זה לא עושים בחוק. אנחנו פוטרים באופן כללי את הגמלאים. אתם עושים את ההסדר מול האוצר איך שאתם עובדים.
אבי כץ
לא, אלכס. אם אתה מסדיר את זה בחוק, שיהיה כתוב מחצית האגרה שזה 50% כפול מספר בתי האב של הגמלאים.
ניר ימין
להבנתי, אלה ההחלטות לגבי הגמלאים, האזרחים הותיקים. לגבי החיילים הבודדים, נשאר, להבנתי, הנוסח שקיים היום בחוק אלא אם כן אתם רוצים להרחיב את זה לחיילים שאינם בודדים. אני אקרא את הצעת החוק כפי שאושרה בקריאה הראשונה:
"סעיף 28ב רבא. פטור מתשלום אגרה לחייל בודד. יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודות הצבא כחייל בודד הזכאי להשתתפות בשכר דירה," וכאן רציתי לשאול את הצבא אם זה בהשתתפות לשכר או זכאי להטבות כספיות כי הבנו שפקודות מטכ"ל שונו בהקשר הזה?
חיה אדלר
מבחינתי בודד ששוכר דירה מציג לי חוזה שכר דירה. הוא לא יכול להיות כזה שמקבל רק הטבות כספיות.
ניר ימין
אז הנוסח הקיים "זכאי להשתתפות בשכר דירה" בסדר מבחינתכם?
היו"ר כרמל שאמה
רגע, אז אפשר למחוק את "חייל בודד" כי סיכמנו שכל חייל שזכאי לקבל שכר דירה - -
אבי כץ
לא, חייל בודד.
אלכס מילר
אגיד לך, הבעיה יכולה להיות כשחייל גר אצל המשפחה שלו, מחתים את חוזה השכירות ואז בעצם המשפחה פטורה מאגרת טלוויזיה בגלל שהוא גר בבית.
אבי כץ
זה מה שאמרתי קודם.
היו"ר כרמל שאמה
כן, אבל זה חוזה שהצבא מכיר בו, הצבא בודק.
חיה אדלר
אם הוא חייל בודד, ויש לנו כאלה, שגרים עכשיו אצל איזה דודה רחוקה ומשלמים שכר דירה כי גם היא לא יכולה לממן את זה, עושים אתם חוזה שכר דירה והם מציגים לי חוזה שכר דירה ואני משתתפת בהחזר, אני חושבת שזה אותו דבר.
אלכס מילר
אין בעיה, כי אתם תומכים בחיילים בודדים בלי שום קשר בגלל שההורים שלהם לא נמצאים. כשאנחנו מדברים על חיילים, זה כבר סיפור אחר. המשפחה שלהם כאן, ההורים שלהם כאן, ואז פוטרים את ההורים שלהם.
חיה אדלר
בודד שגר אצל קרוב משפחה רחוק.
אלכס מילר
ברגע שאתה אומר בחוק שחיילים לא משלמים אגרת טלוויזיה, כל משפחה תחתים אותו - -
קריאות
- - -
חיה אדלר
חיילים בודדים - -
היו"ר כרמל שאמה
חייל שעבר את מנגנון הבקרה של הצבא. אתם לא סומכים על זה? הם נותנים סתם כסף לאנשים?
אלכס מילר
כמה זה, 200 אנשים? הם יודעים את זה. אחר כך המערכת מסתבכת.
היו"ר כרמל שאמה
למה מסתבכת?
אלכס מילר
הם צריכים להעביר את הנתונים לרשות השידור. רשות השידור הם אלה שנותנים את הפטור והם צריכים לתת את הנתונים של החיילים. זה החייל שלי - -
היו"ר כרמל שאמה
מה הבעיה לא הבנתי. אם החייל יעביר את הנתונים או הם יעבירו את הנתונים והם יציג את האישור שלו. הם יעשו את זה בינם לבין עצמם.
יהודה סבן
המשמעויות של הצעת החוק של חבר הכנסת מילר נבחנו על ידינו ואנחנו יודעים לומר מה המשמעות הכספית שלהן. הדברים הנוספים שעולים כאן על ידי הצבא לא נבחנו על ידינו, אנחנו לא יודעים מה המשמעויות. אתם אומרים שזה 200. אנחנו יכולים לבחון.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מאשרים ואתה לוקח זמן לבחון, ממילא זה לא ירוץ למליאה בשבוע הבא. אני אגיש את הרביזיה, אם טעינו.
גיא ירמיהו
אני מציע שזה יהיה רק חיילים בודדים.
יהודה סבן
אני לא יודע מה המשמעות של זה. אם מערכת הביטחון מעלה פה הצעה, שתיקח את האחריות.
חיה אדלר
אני חושבת שהנושא הזה הוא בסדר כי חייל שמקבל מאתנו שכר דירה הוא בעצם זה ששוכר דירה. חייל בודד אחר שלא שוכר דירה, לא יידרש על ידכם בכלל לשלם, לא יהיה על שמו שובר לתשלום האגרה.
היו"ר כרמל שאמה
איך אתה בודק דבר כזה? כמה זמן זה לבדוק את זה? איך הוא יכול להיות רגוע שלא מדובר באלפי חיילים אלא בכמה מאות?
חיה אדלר
אני חושבת שהנוסח בהיבט הזה הוא בסדר. חייל בודד שהוא בודד ושוכר דירה - -
אלכס מילר
חייל בודד סגרנו. הוא מדבר על חיילים רגילים.
דנה נויפלד
הוא רוצה להרחיב את זה לחייל שמקבל השתתפות בשכר דירה.
חיה אדלר
מי שמקבל השתתפות בשכר דירה מאתנו הוא חייל בודד או חייל מטעמי מרחק. לכן אמרתי שההגדרה של השתתפות בשכר דירה היא ההגדרה הנכונה.
היו"ר כרמל שאמה
זה מה שהצעתי.
יהודה סבן
אנחנו לא יודעים מה המשמעות של זה.
היו"ר כרמל שאמה
אז תבדוק את זה.
דנה נויפלד
מה עם חיילים נשואים? הם מקבלים השתתפות בשכר דירה.
חיה אדלר
- - -
היו"ר כרמל שאמה
כמה זמן לוקח לכם להגיע להסכמה אם יש או אין בעיה.
חיה אדלר
אני צריכה להביא נתונים כי מישהו פה זרק נכון שיש גם חיילים נשואים שמקבלים החזר שכר דירה. עכשיו השאלה היא אם אתה רוצה להחיל את זה גם עליהם.
אבי כץ
לא.
היו"ר כרמל שאמה
לא.
חיה אדלר
אז אנחנו הצגנו נתונים רק על הבודדים כי זה מה שהוצע מלכתחילה.
היו"ר כרמל שאמה
אפשר לכתוב שהחיילים הבודדים ואלה שאינם בודדים ובגלל סיבות מרחק נאלצים לשכור דירה והצבא מסייע להם כספית.
ניר ימין
אבל אז אנחנו צריכים נוסח מהצבא. אני לא יודע מה זה בגלל סיבות מרחק.
חיה אדלר
אני מציעה שנבחן את הנתונים בנפרד.
היו"ר כרמל שאמה
אם אתם לא רוצים לעזור לחיילים שלכם, אני לא יכול לרצות לעזור יותר מכם.
חיה אדלר
אני בעד אבל אין לי נתונים כרגע.
היו"ר כרמל שאמה
אני שואל אותך: תוך שבוע את יכולה להביא נתונים מסודרים בכתב?
חיה אדלר
בטח, אפילו היום.
יהודה סבן
מה שאני מציע זה שההצבעה תהיה על הנוסח הנוכחי, אם אפשר. יעבירו את הנתונים נבחן אותם יחד ותקבלו החלטה.
היו"ר כרמל שאמה
אגיד לך: מאחר וסביר שהגברת יודעת על מה היא מדברת ושהיא בטח לא משקרת, אז נחסוך עוד ישיבה. אנחנו מאשרים. מאחר והניסוח לוקח שבוע שבועיים והתאמות והכל ועד שזה יגיע למליאה, ואתה יודע שלא נגיד לך משהו שלא נעשה אותו והרי כל זה מותנה בהסדר הכולל של הרפורמה, הלוואי שזה ייגמר בכנס הזה, החוק הזה לא מתקדם בלי החוק הגדול של האגרה. זה מה שסיכמנו, אם לא שמת לב.
אלכס מילר
אני יכול להגיד דבר כזה: על שני הסעיפים האלה יש מימון מוסכם.
היו"ר כרמל שאמה
בגלל זה נתנו להם זמן לבדוק את זה. היה ולא, נמחק את הסעיף הזה. עושה רביזיה ומוחק בשנייה.
אבי כץ
אם יהיה מימון, לפי מה שאתם מציעים - -
אלכס מילר
אני הייתי מציע לעשות את זה בדרך אחרת. אני הייתי מציע להצביע על הנוסח המקורי, להכניס את הסעיף שאתה מציע בהסתייגות למליאה. במידה ויהיה נוסח להסכמה לכל הענין הזה, כולל התקציב, זה יעבור למליאה בהסתייגות. גם זאת אופציה. במידה ולא, אתה יכול למשוך את ההסתייגות.
מיטל בשארי
ההצעה של היו"ר מבורכת. אני חושבת שמכיוון שמדובר רק במאות חיילים ולא באלפי חיילים ומדובר פה בחיילים שבעל כורחם, רק מפאת המרחק, אני חושבת שיש חשיבות לתת לחיילים האלה.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. בואו נתקדם. נוסיף את הסעיף לגבי חיילים שמקבלים זכאות. איך את יכולה להגדיר לנו את זה?
דנה נויפלד
יש להם שם?
חיה אדלר
הם מקבלים שכר דירה מטעמי מרחק.
ניר ימין
אני מבקש לקבל את הנוסח המדויק.
חיה אדלר
ברשותכם, אני אעביר כל מי שמקבל שכר דירה בצבא, זה 3 קבוצות: הבודדים, אלה מטעמי מרחק והנשואים. הנשואים הם רבים.
היו"ר כרמל שאמה
לא, אנחנו לא מכניסים את הנשואים.
אלכס מילר
אין בעיה.
היו"ר כרמל שאמה
אנחנו מצביעים.
ניר ימין
רגע, לא סיימתי לקרוא: "יוצא צבא המשרת בשירות סדיר והוכר לפי פקודות הצבא כחייל בודד" ומוצע להוסיף גם כחייל "הזכאי להשתתפות בשכר דירה מטעמי מרחק" ואתם תעבירו לנו נוסח, "זכאי לפטור מתשלום האגרה לפי סעיף 28א; בסעיף זה, "יוצא צבא", "פקודות הצבא" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986."
הסעיף הזה הוא סעיף קבוע, בניגוד לסעיף של הגמלאים, והוא לא מתוקצב מתקציב המדינה כמו הסעיף של הגמלאים.
אבי כץ
מאיזה תקציב?
ניר ימין
מרשות השידור.
אבי כץ
לא, בשום פנים ואופן לא. הרי על זה דיברנו.
ניר ימין
מה שאני הבנתי, ההסכמות בין המציע לאוצר היה שרק הגמלאים יהיו - -
אבי כץ
גמלאים וגם חייל בודד.
אלכס מילר
כמובן שזה מהתקציב. אז על מה כל הסיפור?
יהודה סבן
אגיד שוב: הסדר המימון כולו יידון פה, בוועדת הכלכלה, אמור היה להתחיל לפני 10 דקות והוא גם יסתיים כאן. במסגרת הזאת אנחנו נמצא מקור מימון להצעת החוק הזאת. זה לא משנה מבחינתכם.
אבי כץ
אבל דיברנו שזה ייכתב בהצעת החוק.
יהודה סבן
זה לא משנה מבחינתכם האם מקור המימון הוא תקציב מדינה או שזה יהיה איך שהוא מהמקורות הפנימיים של הרשות, כל עוד יש לזה מקור לאורך זמן בתוך הפעילות של הרשות.
אבי כץ
אנחנו מבקשים לכלול את זה בחוק. אחר כך זה נשאר תלוי באוויר.
יהודה סבן
כיוון שזו התחייבות לאורך זמן, אנחנו לא רוצים שלאורך זמן יתקבע כאן תקציב המדינה לאורך שנים.
אבי כץ
אז תגביל את זה ל-3,4 שנים. כמו שאתה מביא את הגמלאים לוועדת הכלכלה, נביא גם את זה.
היו"ר כרמל שאמה
חיילים בודדים, אתה צריך להריץ אותם לפה שיקבלו פטור. זה לא כסף גדול. גם כשאתה מכפיל את זה. תעשה 10 שנים. מדובר פה במאות אלפי שקלים.
יהודה סבן
בסדר, אבל אנחנו לא רוצים לקבל מתקציב המדינה מפה ועד עולם - -
היו"ר כרמל שאמה
בסדר, אז ל-10 שנים. מדובר פה במאות אלפי שקלים כפול 10 שנים. כמה זה יוצא? בוועדה אחרת פה לא רחוקה, היו"ר ממצמץ ועובר פי 100.
יהודה סבן
עד 2014, כפי שנקבע לגבי אגרת - -
חיה אדלר
אוכלוסיית חיילים בודדים זו אוכלוסייה שלא משתנה.
אבי כץ
תעשה בהגדרה לחוק הגמלאים מבחינת המימון.
אופיר אקוניס
זה פעמיים אגרה.
יהודה סבן
אני חושב שמבחינת חברי הכנסת אין הבדל אם זה מכספי מדינה או ממקורות הרשות.
היו"ר כרמל שאמה
ברור.
אופיר אקוניס
לחייל זה חיסכון של 700,800 שקל.
היו"ר כרמל שאמה
אלכס, מה אתה רוצה לעשות? מספק אותך 2014? לדעתי זו טעות.
אלכס מילר
בסדר...
היו"ר כרמל שאמה
בא נעשה לחיילים בודדים עד 2016. בסדר?
אלכס מילר
בסדר.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. אז הגמלאים עד 2013 כולל, וכל החיילים הבודדים או מטעמי מרחק עד 2016 כולל.
ניר ימין
אותו דבר לגבי החיילים הבודדים, מתקציב המדינה. גם התחילה של זה יהיה ב-2012ף כמו לגבי הגמלאים?
אלכס מילר
הן, בטח. התחילה של החיילים הבודדים תהיה מיידית.
היו"ר אופיר אקוניס
אז זה רק מהאגרה של 2012.
אבי כץ
2011 הוא רוצה.
היו"ר כרמל שאמה
מי שלא שילם.
דנה נויפלד
המשמעות של זה היא החזרים?
היו"ר כרמל שאמה
עד 2012, בואו נגמור את זה, חבל על הויכוח. תחילה מ-2012.
ניר ימין
ב-1 בינואר 2017 יחול אותו הסדר שחל לגבי הגמלאים ב-2014? כלומר, אפשר יהיה להאריך את התוקף רק שר האוצר בלי השר הממונה על רשות השידור? אותו דבר?
היו"ר כרמל שאמה
כן. מציבעים.

מי בעד הסעיף עם התוספות שאושרו?
אושר פה אחד.

אני חושב שהצעת החוק תועבר להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
לאה ורון
חבר הכנסת נסים זאב מצביע במקום חבר הכנסת אזולאי.
היו"ר כרמל שאמה
אני מברך אותך, אלכס מילר, על היוזמה. בזכות היוזמה שלך גם החיילים מטעמי מרחק נהנו וגם הגמלאים.
לאה ורון
חבר הכנסת מילר במקום חבר הכנסת אילטוב.
היו"ר כרמל שאמה
ועדת הכלכלה עשתה עוד משהו טוב היום.אני מודה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 13:45)

קוד המקור של הנתונים