ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/06/2011

אוהל חושך-קריאת ספרות בחשיכה (מדמה מציאות של עיוורים)-לציון יום הספרות

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
5
ועדת החינוך, התרבות והספורט


14.6.11

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 429
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שלישי, י"ב בסיוון התשע"א (14 ביוני 2011), שעה 11:00
סדר היום
אוהל חושך-קריאת ספרות בחשכה (מדמה מציאות של עיוורים) - לציון יום הספרות
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר - היו"ר
מוזמנים
יושב ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין

יואב חפרי

מנכ"ל הספרייה לעיוורים

עו"ד נאוה לבון

אחראית קשרי חוץ של ספריית העיוורים

צבי אנג'ל

יו"ר, "הספרייה המרכזית לעיוורים, כבדי ראייה ומוגבלים"
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
ס.ל. חבר המתרגמים בע"מ

אוהל חושך-קריאת ספרות בחשכה (מדמה מציאות של עיוורים) – לציון יום הספרות
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני חשבתי שזה מאוד חשוב לבוא ולהשתתף, שיראו הפיקחים, ולא במובן השכל, כל אלה שרואים יבינו איך חשים את הספר כאשר לא רואים.
קריאה
והמסר שלנו, שבשבוע הספר כולנו פה, גם העיוורים קוראים. והם קוראים באמצעות הספרייה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
ודאי. ואם צריך, אנחנו עשינו ונעשה כל שביכולתנו שלא יפגעו אפילו הפגיעה הקטנה והשולית ביותר בספריית העיוורים. אמרנו ועשינו ופעלנו וגם הוכחנו שלא רק מדברים.
קריאה
נכון שאני עיוור, אני טוען שעיוורון זו מחלה ככל המחלות.

(הקראת סיפור מוקלטת).
קריאה
כשאתה הולך בחושך, אתה מפחד על עצמך, אבל כשאתה עומד ומתפנה להקשיב, אתה כולך בתוך זה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כן, יש בזה יתרון. לא שאנחנו מייחלים לו, אבל בהחלט אתה רואה שכאשר אתה מוותר על חוש אחד, החוש האחר מתחדד.
קריאה
וזה מעט העושר התרבותי שאנחנו יכולים לתת לקהילה הזאת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אין לי ויכוח איתכם, אדוני. תשאלו את המזכיר של העיוורים, שהוא איתי בקשר כל הזמן, ואנחנו עוזרים להם הרבה, גם באמצעות ועדת הכספים בעבר והיום, אנחנו עוזרים כמיטב יכולתנו ויכולתנו רבה. אתה יכול להיות משוכנע ובטוח שיש לכם נציגים נאמנים בתוך הכנסת.
קריאה
שא ברכה ותודה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני מוכרח להזכיר את חבר הכנסת לשעבר חיים אורון, שהוא זה שהביא אותי לאותה משימה, יחד עם חבר הכנסת ליצמן. היום הוא סגן שר הבריאות, אבל הוא פעל רבות ובצדק.
קריאה
אדוני, יש לך, בנוגע לספרייה, התחייבות?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לא רק התחייבות, התחייבות שבוצעה ותצטרך להיות מבוצעת גם בעתיד. כאשר יש מצוקה שם... תראה, צריך שיהיה מינהל תקין בכל מקום, ואין לי ויכוח בכלל עם אחיי וחבריי העיוורים, המינהל התקין הוא מחויב, אם יש שם אדם שלא מתנהג בהתאם לכללי מינהל תקין, הוא צריך להיות מוחלף, אבל לא יכולים להעניש את כל הציבור כולו כתוצאה מ... את הפער אנחנו סגרנו בצורה שבאמת הבאנו לידי מצב שבו הכנסת כולה התגייסה על מנת למנוע את סגירת הספרייה. אני לא רוצה להרחיב את הדיבור כרגע אבל האנשים יודעים ואנחנו מקווים עוד לתיקונים, כדי שלא יהיה צורך בכלל באיזה שהיא עזרה... שיקודמו כל המחויבויות שלנו כלפי העיוורים.
קריאה
תודה רבה לכם.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
---ואחרי זה לפענח את המלה ובגילי המופלג זה כבר לא פשוט.
קריאה
בגלל זה רוב מי שקורא ברייל הם ילדים, זה כמו ללמוד שפה חדשה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
ודאי, בוודאי. הריני כבן 20, אבל אני בן 73.
קריאה
אנחנו יכולים לתת לך. תתחיל. לקחנו את הברייל ו...
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
הראשונה היא ל'.
קריאה
לא. בוא ננסה עוד פעם. כל דבר שהוא שש, מסומנים באותיות, פה למשל. פה יש לנו ארבע נקודות בתוך התיבה שנותנות את האות ב'.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני רואה.
קריאה
עכשיו תנסה לראות את ה...
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
מיד הצצתי. 1, 2, 3 בצד שמאל. האות השנייה היא ר'.
קריאה
נכון.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
ש'?
קריאה
אתה קרוב, זה שלוש נקודות, אבל בסדר קצת אחר.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
י'.
קריאה
נכון, ק, ר, י.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
א. תקרא.
קריאה
קריאה. וזה ברייל האמיתי, אם אתה רוצה להרגיש את ההבדל, זו מלה של שלוש אותיות, הרבה יותר קשה. גם כשאתה לא רואה, העין---
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
באותה פתקה?
קריאה
כן.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
זה קשה לי אפילו להבחין בין האותיות. הברייל הוא בשביל מתקדמים ביותר, אבל הבינוני הוא מספיק לחלוטין.
קריאה
תשמע, מי שבאמת עיוור, ספרי ברייל הוא---
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אז הוא לא חושב על דברים אחרים ולא רואה, גם מסתכל עלייך וגם חש בזה. החושים מתחלקים בתשומת הלב.
קריאה
נכון. תחשוב, ללמוד מתמטיקה בברייל. אנחנו גם עושים מפות, אם אתה רוצה ללמוד על ארץ ישראל. בעצם אנחנו מבליטים את קווי המתאר היותר חשובים---
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
תגידי, קווי הציור הם קווי ציור לאנשים שלא ראו מעולם?
קריאה
נכון.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כי מי שיש לו את התחושה, הוא יכול...
קריאה
נכון.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני ראיתי עיוורים מציירים בצורה נפלאה. היו כאלה מדמיון מוחלט, איך הם מדמיינים? יש לי בלשכת יושב ראש הכנסת תמונה שרכשנו מאחד העיוורים אבל אותה הציירת גם ראתה, אז יש לה את ה---
קריאה
את הדברים בדמיון, נכון.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
היא רואה את האופניים, היא רואה פרחים, היא רואה צורות. אני מזמין אתכם ללשכת היושב ראש לראות דבר מדהים בעוצמתו. קשה להבין.
קריאה
תודה רבה שהקדשת לנו זמן.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
ברוכה יוזמתךָ ואמרתי, אנחנו דאגנו בוועדת הכספים ביחד, ואנחנו נמשיך לדאוג.
היו"ר אלכס מילר
חשוב מאוד. אנחנו קיימנו כאן ישיבה לפני כמה שבועות על הנושא של האיומים והספריות וההשכלה הגבוהה. גם היום אנחנו נעשה כמה ישיבות, יש הרבה דברים שהמדינה צריכה לעשות ואנחנו מקווים שנוכל לסייע.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
כל דבר שאני אוכל לסייע בידך לסייע להם...
היו"ר אלכס מילר
תודה.
קריאה
תודה רבה.

הישיבה ננעלה

קוד המקור של הנתונים