ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/06/2011

צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון),תשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
12
ועדת החינוך, התרבות והספורט

14.06.2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 428


מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, י"ב בסיוון תשע"א (14 ביוני 2011), שעה 09:00
סדר היום
צו רישום עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), תשע"א-2011
נוכחים
חברי הוועדה: אלכס מילר - היו"ר
עינת וילף

אנסטסיה מיכאלי
אורי מקלב
מוזמנים
שלמה דהן, מפקח קייטנות ארצי, משרד החינוך

לירן שפיגל, עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

בלה רדונסקי, עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

מיכל גולן, מנהלת השירות לשיקום בקהילה, משרד הרווחה

אשר גרנר, ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים

עו"ד מיכל צברי דוד, לשכה משפטית, משרד הפנים

מאיר אביקר, קב"ט החברה למתנ"סים

ערן גלזר, רכז פרויקטים, מועצת תנועות הנוער בישראל

מיכל עמיר קצב, מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי

עו"ד כרמית הראל, יועצת משפטית, איל"ן

ד"ר יוסי מלר, עו"ס ראשי, איל"ן

עו"ד טל גרנות, רכזת חינוך, אלו"ט

יעל מילר, מזכירות תנועות הנוער

אפרים שפר, מנהל אגף הפיתוח, מרכז החינוך העצמאי, עיריית ירושלים

אברהם טורם, מנכ"ל עמותת בית הגלגלים

עו"ד מיכל שמואלי, רשות התאגידים

לירון וייס,דוברת הוועדה
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
שימרי סגל - מתמחה
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
צו רישום עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), תשע"א-2011
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם, אנחנו נפתח את ישיבת ועדת חינוך. אנחנו בתאריך 14.6.2011, י"ב בסיוון תשע"א. והנושא – צו רישום עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), תשע"א 2011. פרוטוקול 428. מי מציג את הצו? משרד הפנים?
מיכל צברי
עו"ד מיכל צברי, משרד הפנים. על-פי חוק רישוי עסקים ועל-פי חוק הקייטנות, לשם ניהול קייטנה נדרש לקבל רישיון עסק על-פי חוק רישוי עסקים. עם זאת, החוק אכן מאפשר לקבוע, נותן סמכות לשר הפנים לקבוע רשימה של מוסדות, קייטנות, אשר יהיו פטורות מקבלת רישיון עסק. הבחינה אילו קייטנות אכן יהיו פטורות נעשית על-ידי צוות מיוחד שקם במשרד הפנים, בשיתוף עם משרד החינוך והוא בוחן באמת אכן האם יש הצדקה לתת פטור מרישיון עסק לאותה קייטנה. הקריטריונים אשר באמת נבחנים, בעיקרון, האם יש פיקוח על אותו, על אותה קייטנה במשך כל השנה על-ידי משרד החינוך. באמת, אנחנו מדברים על קייטנות שמתנהלות בדרך-כלל באותם מוסדות חינוכיים שבמשך כל השנה מקבלים היתרים לפעול על-ידי משרד החינוך. למשל, קייטנות שמתנהלות במסגרת של מה שאנחנו כן מבקשים בצו, קייטנות שמתנהלות במסגרת של רשות מקומית, במסגרת של מתנ"סים עירוניים, קייטנות שמתנהלות בתנועות נוער ובאמת, וזה מה שחשוב, שלא יהיה כאן איזה שהוא כפל רישיון שמשהו שהוא מאוד מאוד מכביד על הקייטנות וכבר היום קבועים בצו רשימה ארוכה של קייטנות שפטורות מרישיון עסק.


לפני כשנה נקבעה בהוראת שעה עוד משהו כחמש קייטנות נוספות, וזה באמת נקבע בהוראת שעה מאחר והוועדה הזאת ביקשה שקודם כל משרד החינוך יתקין תקנות לעניין אותן קייטנות הפטורות מרישיון עסק. היה דיון לפני כחודש בוועדה הזו, ואני אז הבנתי שהתקנות אושרו, אחר-כך אני מבינה שהיתה איזו שהיא בעיה. כיום התקנות עדיין נמצאות בהליך חקיקה. יכול להיות שהם יחזרו שוב לוועדה, אינני יודעת.


אנחנו עדיין עומדים על בקשתנו כן לאשר את הצו כהוראת קבע, משמע לתת לאותן קייטנות שאכן מצאנו שאין הצדקה לבצע כפל רישיון, גם לפי חוק רישוי עסקים וגם לפי אותם כללים של משרד החינוך ואנחנו חושבים שבאמת אין מקום כל שנה לחזור לוועדה הזאת. אנחנו גם ראינו שבמשך השנה האחרונה שהקייטנות הללו היו פטורות מרישיון עסק, הקייטנות התנהלו כשורה, לא היתה אתן שום בעיה, ולכן אנחנו גם מצאנו, אותו צוות משרדי, שיש מקום להמשיך את הפטור. זו בקשתנו לוועדה.
אשר גרנר
אני יושב-ראש ועדת המשנה להמלצות שמצאנו לנכון להמליץ. לצורך העניין, לפחות תכף גם משרד החינוך יצביע על התקדמות רצינית מאוד בתקנות, כפי שבזמנו כשיושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אורלב, עמד בראש הוועדה, בעניין הזה שזה היה אחד מהמוטו בשביל לקבל את התקנות. למעשה, זה נמצא היום בקו הסיום. לכן אנחנו לא רואים לנכון שזה כל פעם יהפוך להיות הוראת שעה, אלא שזה יהפוך להיות הוראת קבע.
היו"ר אלכס מילר
הוראת שעה זה הוראת שעה, כל עוד לא הגיע לקו הסיום. אחרי קו הסיום, זה קבוע. זה לא כל פעם.
אשר גרנר
באותה מידה אז אפשר את כל אלו שיש להם פטור, להעביר אותם גם להוראת שעה.
מירב ישראלי
העמדה של הוועדה היתה שכל עוד, פשוט, אני אומרת לך שמניסיון, הנושא הזה של תקנות הקייטנות, כל הזמן אומרים לנו זה על קו הסיום, זה על קו הסיום. אני פה כבר עשר שנים, הנושא הזה של התיקון לתקנות הקייטנות, אני לא אגיד עשר שנים, אבל איזה שבע שנים בטח.
אשר גרנר
אבל את כמשפטנית יודעת, אפשר לשים את זה כבן ערובה.
מירב ישראלי
לא, זה לא בן ערובה, אני חושבת שזה לא מושג נכון. העמדה של הוועדה היתה שמכיוון שהנושא הזה צץ והוועדה מודעת לזה שיש פער ותקנות הקייטנות לא חלות על התקנות הפטורות, כל עוד תקנות הקייטנות לא יותקנו ויחולו על הגופים האלה, כל גוף חדש שמבקש, לא יקבל באופן קבוע. זה לא דווקא הגופים האלה וזה לא בן ערובה. זאת היתה עמדת הוועדה. זה פשוט עניין של אינטרס ציבורי.
אשר גרנר
היות ואני גם מקבל את האינטרס הציבורי הזה, אבל לצורך העניין, אם אני מסתכל בפועל בשנתיים האחרונות שזה היה כהוראת שעה ויעידו פה חבריי שהם משמשים, גם משרד החינוך וגם אותם אלו שיש להם פטור, שהם עובדים באמת לאותם כללים, זאת אומרת, לא שאין פיקוח. הפיקוח הוא כל השנה. לכן אני אומר, נכון כבר שהיום הוועדה, במקום שתהיה הוראת שעה, תאשר את זה כהוראת קבע, מפני שאנחנו כבר רואים ניסיון לאורך תקופה וזה עובד נכון ויפה וזו המלצתנו. אתם חברי הכנסת, תקבלו את ההחלטה שאתם חושבים שהיא הנכונה ביותר.
היו"ר אלכס מילר
תודה. מהאורחים שלנו, יש מישהו שרוצה להתייחס?
ערן גלזר
אני ממועצת תנועות הנוער, בשם תנועות הנוער. אנחנו מבקשים לאשר את הצו הזה. תנועות הנוער שמופיעות פה בצו הן תנועות נוער שמפוקחות במהלך כל השנה על-ידי משרד החינוך, הן עומדות בכל הכללים המחמירים של חוזר המנכ"ל. אנחנו נמצאים ערב מפעלי הקיץ והנושא הזה מונע בעדנו ומעכב אותנו בנושא הזה, לאשר את הקייטנות. אנחנו מפוקחים כל השנה, אדוני היושב-ראש, גם בקיץ, על-ידי המחוזות של משרד החינוך ואנחנו נשמח אם תוכל לקבל את ההמלצה ולאשר את הצו הזה באופן קבוע.
היו"ר אלכס מילר
תודה. בבקשה.
מאיר אביקר
אני מהחברה למתנ"סים. אני מצטרף לידידי, ערן. אנחנו בתהליך הזה כבר למעלה משנתיים. הקייטנות של החברה למתנ"סים מוכנות, ממש על קו הזינוק לקייטנות הקיץ. למעשה, זה מצב בלתי הפיך כרגע. מדובר בכמות ענקית של ילדים שיוצאים מבתי-הספר ישר לקייטנות. אנחנו היינו בטוחים כבר לקראת הוועדה הקודמת שהיתה לפני למעלה מחודש, שהסאגה הזאת כבר הולכת להסתיים. אנחנו מאוד מקווים שהוועדה הזאת תקבל את הדברים שנאמרו פה על-ידי משרד הפנים גופו, במיוחד האדם שמתעסק בעניין הזה, ותאשר לנו את הצו. כי כמה אפשר כבר לבוא ולנמק ולנמק עוד פעם את מה שאנחנו היינו כל הזמן בסדר.
אשר גרנר
לירן, אולי כדאי שתוסיף משהו לגבי התקנות, ברשותך-?
לירן שפיגל
אם הוועדה מעוניינת שאני אעדכן. אנחנו, הוועדה אישרה את התקנות, אנחנו קיבלנו הערות של משרד המשפטים שדרשו לעדכן את תקנות התברואה. מאחר ומשרד הבריאות כנראה לא הספיק לתקן אותם במהירות, אנחנו נדרשנו על-ידי משרד המשפטים להכניס הוראת שעה באותן תקנות שהבאנו לוועדה, שמפרטת רשימה של הוראות תברואה לגבי קייטנות, כאשר ההוראות האלה מתבססות למעשה על נהלים עדכניים של משרד הבריאות. עבדנו מול הנציגים המקצועיים במשרד הבריאות ואנחנו העברנו כבר למשרד המשפטים למחלקת חקיקת משנה, לאישור חוזר של הנוסח.
היו"ר אלכס מילר
מה זאת אומרת?
לירן שפיגל
הכוונה היא להביא עוד במושב הזה את התקנות לוועדה.
היו"ר אלכס מילר
עוד במושב הזה?
לירן שפיגל
כן.
היו"ר אלכס מילר
אז אתה מציע כרגע לשים אולי את התקנות האלה בצד, לשים את זה הצידה, נחכה שתביאו, ואז נאשר הכל כחבילה?
לירן שפיגל
אני מציע לאשר, כי בתקנות עצמן אנחנו קבענו הוראה שהם ייכנסו לתוקף תוך 30 יום. אז אם אנחנו ננסה לאשר את זה כחבילה, זה עדיין לא ייכנס לתוקף, למעשה.
אשר גרנר
וזה עוד חדשות שמתאספות?
היו"ר אלכס מילר
אני מקווה שאתה לא לוקח אותנו כברור מאליו, נכון?
לירן שפיגל
לא, מובן שלא.
אורי מקלב
זה משהו שתוספת, חל על כולם, אבל נניח בתי-ספר שממשיכים את הכיתות בתוך מבנה בית-הספר, עכשיו משית עליהם דברים חדשים שבזמן הלימודים אתה אומר הם לא צריכים, בזמן קייטנה הם צריכים יותר? אני מבין, יכול להבין שאתה מדבר על תקנות, אנשים שנמצאים מחוץ למבנה בית-הספר. אבל בתי-הספר, שהם קיימים, שעומדים בתקנות?
היו"ר אלכס מילר
אנחנו עם התקנות האלה כל שנה אנחנו בהוראת שעה.
אורי מקלב
זה תוספת. בתוספת, על מה הוא מדבר?
היו"ר אלכס מילר
זה עכשיו תשמע.
מירב ישראלי
למעשה, כבר אישרנו את זה, את ההחלה של ההוראות האלה, על כלל התקנות, הקייטנות הפטורות. מה שקרה זה שחלק מההוראות, דווקא אלה שאישרנו, שהיו ארכאיות. ומשרד המשפטים עמד על זה שצריך להתאים אותן, בעצם. ולכן, לדעתי, אני לא יודעת, זה לירון יגיד, ההתאמות אולי דווקא הן טובות יותר לקייטנות מאשר ההחלה של התקנות הישנות, במידה מסוימת. האם זה כך?
לירן שפיגל
התקנות בהחלט מתחשבות בגופים שיש להם כבר אישור תברואי. הן מתייחסות, הן עדכניות יותר. הן אמורות, למעשה חלקן אמורות לחול רק במקרים מסוימים, מיוחדים, שאולי עשויים להתקיים.
מירב ישראלי
זה יותר, במידה מסוימת, יש יותר בעייתיות בהחלה של מה שכבר אישרנו, מאשר הדברים החדשים שאתם עושים. אני מבינה. של התקנות הישנות.
לירן שפיגל
הן יותר מעודכנות. כלומר, הן כן באות לגרוע את הצורך באיזה אישור תברואי, אם אין צורך. כלומר, הן פשוט יותר עדכניות, אני מציע, כשנביא את זה לוועדה, אפשר יהיה לראות.
היו"ר אלכס מילר
אני לא מבין עכשיו.
מירב ישראלי
בעיקרון, אפשר לאשר את הצו הזה לתקופה, אפילו שנה או שנתיים. אבל הם יכולים, ברגע שהם מביאים את התקנות והתקנות מאושרות, אפשר כבר להביא גם את הצו, כהוראת קבע. אין מניעה, גם אם הוא כבר הוראת שעה. אין מניעה לעשות את זה.
מיכל גולן
אני ממשרד הרווחה, אגף השיקום, אחראית בנושא של ילדים עם מוגבלויות. אני רוצה לומר ששנים יש לנו כ- 15 גופים שפועלים תחת מכרז של משרד הרווחה, שרק לאחרונה נודע לנו בכלל בדבר חוק הקייטנות והרצון להחיל את הגופים שלנו תחת החוק ומה שאנחנו רוצים לבקש, מכיוון שזה נודע רק לפני מספר חודשים, להחיל, לפחות את הפטור של רישוי עסקים, עבור גופים שמוכרים לנו שנים רבות ואנחנו יכולים לשים את ידינו על המקצועיות שלהם והפעילות שלהם לאורך כל השנה. אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על גופים שיש פה נציגות של שניים מהם, שהם חלק מאוד משמעותי של הפעילות שלהם הוא בשעות, הוא בימות הקיץ וזה ילדים שאין שום סיכוי שהם יהיו מסוגלים להשתלב בקייטנות הקיימות.
היו"ר אלכס מילר
אתם מוכנים, משרד הפנים?
מיכל גולן
אילן פעל באופן עצמאי שנים לנושא הזה אבל יש גופים שרק לאחרונה נודע להם, כמו בית הגלגלים.
מירב ישראלי
כמו איזה גופים?
מיכל גולן
כמו בית הגלגלים, נמצא פה נציג.
היו"ר אלכס מילר
למה לא דיברתם עם משרד הפנים על זה?
מיכל גולן
אנחנו דיברנו עם משרד הפנים. משרד הפנים, נציג משרד הפנים, עם אשר, שבסך-הכל תומך בזה, אבל השאלה אם אפשר לעשות איזה שהוא הליך יותר מקוצר, כדי שהשנה הילדים האלו לא יישארו בביתם. אנחנו מדברים על ילדים נכים.
היו"ר אלכס מילר
אם הם רוצים, אין שום בעיה. אם הם אומרים לי – תכניס, אני מכניס.
שלמה דהן
סליחה, כב' היושב-ראש. יש 15 מוסדות כאלה, שמשרד הרווחה הפנה אותם השנה אלינו לקבל את האישורים. אני ממשרד החינוך, מפקח על הקייטנות.
היו"ר אלכס מילר
אתה מוכן לקחת את האחריות על משרד החינוך?
שלמה דהן
רגע, אז בואו נסכם, ברשותכם. לא רק אליהם, לגבי כל הרשימה. כל הרשימה.
היו"ר אלכס מילר
תשמע, אני לא עושה כאן משא ומתן, אני לא עוזה כאן מסחרה. לא בוועדה הזאת. אתם רוצים? יש לכם מנגנון של בדיקה של כל גוף וגוף, תעבירו את זה דרך המנגנון הזה, אין לי שום בעיה, תביאו את זה אלי, נאשר לכם. אבל לא ככה.
אשר גרנר
כבוד היושב ראש, זה נכון. בגלל זה אמרתי שאנחנו צריכים לבחון כל דבר לגופו.
היו"ר אלכס מילר
כמה זמן אתה צריך לבחון?
אשר גרנר
זה לא עניין של מה בכך. מדובר פה על מספר משרדי ממשלה ולכן מבחינתנו, השנה בלתי אפשרי, צריך ללכת בהליך של רישוי.
היו"ר אלכס מילר
אבל יש גופים שעכשיו בעצם, לפי מה שאני שומע, נכנסים לאיזה שהוא מצב של דחק.
מירב ישראלי
מדברים על בערך 2,000 ילדים.
אשר גרנר
מדברים על זה שיש הליך רישוי, זה לא שלא מונע מהם לעשות. יש הליך רישוי, ניגשים לרשות, מגישים.
אברהם טורם
זה לא כל-כך פשוט, סליחה.
אשר גרנר
לצורך העניין, כב' היושב ראש, לא ניתן השנה להחיל, מפני שגם הכנסה לרשומות המדינה, לתקופה, אנחנו נמצאים ביוני, עכשיו חופש, זה לא, פשוט בלתי אפשרי. אתה חייב לפרסם את זה בתוך הרשומות.
היו"ר אלכס מילר
אבל הרי ידעתם על זה, או שאתם, עד שלא פונים, לא בודקים?
אשר גרנר
עד שאין מכתב רשמי, שמפרט למה סיבות הפטור, יש איזה שהיא פרוצדורה. לצורך העניין, עלות, למשל, היו לפני שבועיים אצלנו, בישיבה, גם להם נאמר, אף על פי שאנחנו המלצנו לאשר, יש עניין של פרוצדורה גם בתוך המשרדים, צריך להביא את זה לאישור שר הפנים, הוא זה שצריך לאשר. לכן, כב' יושב-הראש, השנה אני לא יכול להיות איש בשורות עבור אותם ארגונים, אני רק יכול לומר שאנחנו עובדים בתהליך מאוד מסודר, כדי שנבוא להציג.
אברהם טורם
אני מנכ"ל בית הגלגלים, אחד הארגונים שמיכל סיפרה עליהם. אנחנו 30 שנה פועלים ומוציאים קייטנות קיץ. אנחנו מוציאים את הקייטנות האלה עבור ילדים שפועלים אצלנו כל השנה. אותם ילדים, באותם מקומות.


לנו נודע על הסיפור הזה לפני שבועיים וחצי. הקייטנות שלנו כבר מוכנות. מאז, בגלל שאנחנו עובדים בכל הארץ, מאז ועד היום אנחנו מבלים בלנסות להוציא את רישוי העסקים, ואת הרישיון קייטנות, שאף אחד בעצם לא יודע איך, גם בפיקוח וגם, להחיל את הסוג קייטנות שלנו, לתוך החוק הזה. פנינו גם למשרד הרווחה, גם למוסדות של החינוך שאנחנו עד היום לא היינו כפופים אליהם. אנחנו כפופים לרווחה, אנחנו מתוקצבים על-ידי הרווחה ואנחנו מעולם לא היינו בהוראה הזאת וכרגע, כולם עם כוונות טובות אבל לנו יש 400 ילדים שלא יכולים לעשות קייטנות במקומות אחרים, ואנחנו לא יודעים איך אנחנו ממשיכים לפעילות הקיץ שלנו. אנחנו מבינים שלשנה זו, ושמענו את מה שנאמר פה, שלשנה זו מאוחר להכניס אותנו להוראה הזאת. אבל מצד שני, אנחנו רגע לפני תחילת מחנות הקיץ, קייטנות הקיץ. מדובר בילדים שעובדים אצלנו כל השנה וגם במשך השנה הם לנים אצלנו. זאת אומרת, אנחנו ממש עושים פה פעילות המשך. ואנחנו גם פועלים לפי הוראות בטיחות מאוד מחמירות שלנו כל השנה. נכון לרגע זה, אנחנו לא מסוגלים לבצע את המחנות האלה, מה שאומר שהילדים האלה נשארים בבית.
היו"ר אלכס מילר
מה יהיה? אפשר לעשות את הבדיקה מזורזת, לכל הסיפור הזה?
אשר גרנר
זה יכול להיות בהיבט הזה, אבל אי-אפשר, מפני שנחזור, אפילו אם נעשה נגיד הכל, אפילו אישרת היום, אני אומר, זה חייב להיות ברשומות. זה לפחות 30 יום כניסה לזה. אנחנו נמצאים כרגע ביוני, ויולי, אין, זה פשוט בלתי אפשרי. זה המחוקק קבע את החוקים, לא אני. קבעתם את זה ואני לא יכול מבחינה זו לבוא ולהגיד להם – אני יכול לתת לכם פטור. זה בניגוד למה שהמחוקק קבע.
היו"ר אלכס מילר
עוד מישהו? בבקשה.
טל גרנות
אני מאלו"ט. רק רציתי לומר, באמת, גם לנו נודע בשבועיים האחרונים בערך על ההליך הזה והיינו בקשר עם אשר ועם שלמה והם באמת מנסים לעזור ככל שביכולתם אבל כרגע, בגלל שההליך אורך כל-כך הרבה זמן והוא כל-כך מסורבל ומסובך, נוצר מצב שלא ברור מה יהיה עם הילדים וזה ילדים כמו שאמרה מיכל, שלא מסוגלים בשום אופן לקחת חלק בקייטנות רגילות, והם צריכים למצוא להם איזה שהוא פיתרון, איזה שהוא מענה.
מיכל גולן
אמנם אני לא עורכת-דין או משפטנית, אבל אם אני קוראת את החוק, הסעיפים מתייחסים לזה שאנחנו אמורים, שמדובר בגופים שמוכרים למשרדי הממשלה. אני יכולה להגיד בפה מלא שזה ארגונים שאנחנו באמת שמים את ידינו על הפעילות שלהם, אופי הפעילות שלהם הוא רווחתי, כל השנה, הוא כל השנה עוסק בנופשונים או בעצם לתת רווחה לילדים האלה ואני חושבת שזה יהיה באמת כאב לב אם אנחנו נגרום לזה שהילדים האלה יישארו בביתם ואנחנו מדברים על למעלה מ- 2,000 ילדים.
אשר גרנר
אגב, בגישה הבסיסית שלי, אני חושב שבכלל צריך להחריג אותה מהחוק עצמו בכלל, לכל אותם שהם בהיבט הרווחה ולהיות מפוקחים, זאת הגישה האישית שלי. מפני שבגלל זה גם לא הסתכלנו, אפשר גם בחקיקה פרטית.
היו"ר אלכס מילר
עכשיו נתת למירב עבודה.
אשר גרנר
אז אני אומר, זו הגישה. מפני שבאמת אני חושב, מה שפה הארגונים אומרים בצדק.
מירב ישראלי
בכל מקרה, זה לא יעזור לשנה הנוכחית.
אשר גרנר
זה בדיוק מה שאני אומר. צריך לחשוב על פיתרון.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, אני אגיד לכם דבר כזה, אני באמת, אני אמצא דרך איך לסייע לכם, אבל כמובן שזה לא, הכתובת כרגע כאן בוועדה, זה לא הדרך לעשות את זה. משרד הפנים, עם כל הרצון, אנחנו ניפגש באמצע ומה זה ניפגש באמצע? אני נותן לכם הוראת שעה של שנתיים. משרד החינוך, התחייבתם, תביאו את התקנות, כמו שצריך.
מירב ישראלי
ואז אפשר להביא צו קבוע ביחד עם זה.
היו"ר אלכס מילר
אני מציע, משרד הרווחה, בואו נעשה דבר כזה. אני אדבר עם השר כחלון, אנחנו נוציא תיקון הצעת חוק, מירב, אנחנו ננסח הצעת חוק, אנחנו נחריג אתכם, ואז תהיו פטורים מכל הסאגה הזאת.
מירב ישראלי
רק לגבי שנה זו, תצטרכו לעשות מה שצריך לעשות.
היו"ר אלכס מילר
כי אין לנו פה דרך אחרת. כי כמו שהבנתם.
מיכל גולן
לגבי השנה הזו, לא הבנתי.
היו"ר אלכס מילר
לגבי השנה הזו, אני לא יכול להכניס אתכם כאן. אתם צריכים לעבור דרך המנגנון של משרד הפנים. אנחנו לא יכולים לאשר משהו שהוא נגד החוק. אתם צריכים לקבל את כל האישורים, כל המנגנון שקיים צריך לעבור. אני חושב שבשנה הבאה, לקיץ של השנה הבאה, אתם כבר תהיו מחוץ לעניין הזה.
אברהם טורם
אבל אנחנו מבינים, כבוד היושב ראש, שבשבועיים עד ה- 1 לחודש, שמתחילות הקייטנות, אין יכולת גם אם אנחנו אלופי העולם.
היו"ר אלכס מילר
אבל לא אצלי. זה לא אצלי.
אברהם טורם
אבל זה מה שאני שומע, כולם עם כוונות טובות ואני, יש לי כרגע בעיה שממתינה לפתרונה.
מירב ישראלי
מה אתה מבקש מהוועדה?
אברהם טורם
אם אני כרגע קיבלתי, אני מניח שלכם יש יותר יכולת מאשר לנו, למצוא פיתרון.
מירב ישראלי
מי שחותם על הצו זה שר הפנים. החוק אומר מה שהוא אומר, אי-אפשר לעקוף את החוק. מי שחותם על הצו זה שר הפנים, גם אם הוועדה על דעת עצמה, מה שלא ראוי והוועדה אמרה את זה, היא לא תיקח אחריות על משהו שהיא לא בדקה. תוסיף כאן על דעת עצמה את הארגונים שלכם, השר לא יחתום על זה. והסמכות היא של השר. לכן, הבקשה שלכם לוועדה, למעשה היא לא הכתובת הנכונה.
היו"ר אלכס מילר
אתם צריכים קודם כל לעבור את משרד הפנים ואז, בהסכמה, אנחנו יכולים להוסיף אתכם. אם משרד הפנים מוכן וקיבל בעצם את כל האחריות על עצמו, לעניין הזה, אז אין בעיה. אבל אתם עדיין לא בשלב הזה, מול משרד הפנים, בשביל שייתן הסכמה. כי אם לא, אלא אם הם מוכנים לתת, אבל הם לא נותנים. הם לא סיימו את כל הליך הבדיקה וזה לא ריאלי כרגע.


גברתי, אפשר להקריא לנו את הסיפור הזה? בבקשה.
מירב ישראלי
צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון), זה יוסף כהוראת שעה.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ג לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ובאישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. בתוספת לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח-1998 -


(1)
במקום פרט 3 יבוא:


"3. רשות מקומית, תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות, או תאגיד אשר מטרותיו הן בתחום הסמכויות והתפקידים של מועצה מקומית, כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות, ובו יש למועצה המקומית לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה ובלבד שתאגיד כאמור פועל באתר הקבע שלו וקיבל אישור להקמת תאגיד משר הפנים;";


(2)
בפרט 4, אחרי "מתנ"ס עירוני", יבוא "או מתנ"ס הפועל בפיקוח החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בע"מ";


(3)
אחרי פרט 22 יבוא:


"23.
היכלי עונג;


24. תנועת הנוער הדרוזית;


25. תנועת הנוער הלאומי.".


ויתווסף כאן סעיף של הוראת השעה, לתקופה של שנתיים.
מיכל צברי דוד
רק בבקשה, מאחר לעניין סעיף תחילה, מאחר ואני באמת חוששת שאנחנו לא נספיק לפרסם ברשומות, השאלה אם אנחנו יכולים להוסיף סעיף תחילה לעניין, שמועד התחילה הוא מיום חתימת השר על הצו.
מירב ישראלי
זה משרד המשפטים פה.
קריאה
זה מול משרד המשפטים.
מירב ישראלי
זה רטרואקטיביות.
קריאה
צריך אישור של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לדבר הזה.
היו"ר אלכס מילר
זהו?
מירב ישראלי
רגע. אז השאלה, נראה לי שיש בעיה להכניס את זה כרגע. כי זה רטרואקטיבי.
מיכל צברי דוד
זאת אומרת, גם אם אנחנו נגיד שזה אפילו נקבע תאריך ממחר, מחרתיים, ואני אדאג להחתים עוד היום?
אשר גרנר
אפשר לעשות המשך ואז להגיד שזה לא מוחרג. כאילו המשך.
היו"ר אלכס מילר
אתם רוצים לבדוק את זה?
מירב ישראלי
אתם רוצים ליצור קשר עם נציג משרד המשפטים ולהודיע לנו את עמדתם ואז להמשיך? כי צריך לאשר, פשוט.
קריאה
זה משהו שהוא דרמטי מבחינתנו.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, תגידו לי שעה, מתי אתם רוצים לחזור לכאן עם התשובה. כי אחרת אני סוגר את זה, חבל.
מירב ישראלי
תגידו לנו גם באיזה תאריך. מאיזה תאריך. כי חתימת השר זה לא תאריך.
היו"ר אלכס מילר
בעוד חצי שעה תהיה לכם תשובה?
מיכל צברי דוד
אני עכשיו מתקשרת למשרד הפנים.
מירב ישראלי
תתקשרי ליעקב פרידברג.
היו"ר אלכס מילר
עשר דקות הפסקה.

הישיבה נפסקה בשעה 09:30 ונתחדשה בשעה 09:50
היו"ר אלכס מילר
אנחנו פותחים שוב את הישיבה על הנושא של צו רישוי עסקים, (פטור מחובת רישוי לקייטנות)(תיקון) תשע"א – 2011. יצאנו להפסקה. משרד הפנים היה צריך לעשות בדיקות מול משרד המשפטים, אני הבנתי שהבדיקה נעשתה. מה הבשורות?
מיכל צברי
מועד תחילה 20 ביוני 2011.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, אני מעמיד את הנושא הזה להצבעה. עם התיקונים, עם הוראת השעה לשנתיים ועם התחילה 20.6.2011. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצו אושר


אני בעד, פה אחד, הצו אושר. תודה רבה.
ערן גלזר
סליחה, הבהרה. אנחנו רוצים רק לבקש, דיברנו על זה קודם והזכרנו, שהקייטנות שלנו, שמתחילות אחרי ה- 20 ביוני, שאנחנו עכשיו בתהליך הרישוי עסקים, משרד החינוך אישר את זה, שאנחנו לא נידרש בתהליך הרישוי להציג רישוי עסקים, כיוון שאנחנו נהיה פטורים החל מתחילת הקייטנות.
לירן שפיגל
נכון, לא תידרשו. אתם לא תידרשו.
היו"ר אלכס מילר
אין בעיה.
ערן גלזר
תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:55

קוד המקור של הנתונים