ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 3), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
2
ועדת החינוך התרבות והספורט
13/06/2011

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 427 פרוטוקול מס' 427
מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט
יום שני, י"א בסיון התשע"א (13 ביוני 2011), שעה 10:30
סדר היום
1. הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 3) (איסור הפליה מטעמים של ארץ מוצא), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר (ישראל ביתנו) – היו"ר

זבולון אורלב (הבית היהודי)
מוזמנים
בלה רדונסקי

- עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

יבינה זכאי בראונר
- עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך
יעקב פרידברג

- משרד המשפטים

שניר בן לולו

- נציגה, מועצת התלמידים והנוער הארצית

אופק הרניק

- נציגה, מועצת תלמידים ונוער ארצית

ענבר גולדברג

- נציגה, מועצת תלמידים ונוער ארצית
ייעוץ משפטי
ישראלי מירב
מנהלת הוועדה
גידלי יהודית
רשמת פרלמנטרית
מיטל בר-שלום
היו"ר אלכס מילר
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני הבנתי שעדיין יש חילוקי דעות בין משרד המשפטים ומשרד החינוך. אני כפוף להחלטת ממשלה לתיאומים בין שני המשרדים. אני אאפשר דיונים פנימיים בין שני המשרדים לתקופה של שבועיים, ולכן נקיים הצבעה על החוק הזה בעוד שבועיים מהיום. גברתי מנהלת הוועדה, בבקשה לקבוע תאריך ושעה לקיום ישיבה והצבעה. אם יש התייחסויות כלליות של אורחינו כאן, אנא מכם להתייחס. אנחנו נקריא את החוק אחרי שנשמע את כל ההתייחסויות. בעוד שבועיים, במידה ויהיו תוספות אנחנו נוסיף אותן, ובמידה ולא יהיו תוספות אנחנו פשוט נצביע על החוק כמו שהוא. האם יש מישהו שרוצה להתייחס? לא. גברתי, בואי נקריא את החוק.
מירב ישראלי
זה כבר נוסח לקראת הקריאה הראשונה: 1. בחוק זכויות התלמיד, התשס"א -2000, בסעיף 5(א), אחרי "מטעמים עדתיים" יבוא "מטעמים של ארץ מוצא".

אני אקרא גם את הסעיף המקורי:

"רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו תלמיד מטעמים: עדתיים, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של ילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה: רישום, קביעת תוכניות לימודים, קיום כיתות נפרדות וזכויות וחובות תלמידים, לרבות כללי המשמעת והפעלתם". לרשימת עילות אפליה אנחנו מוסיפים גם את "מטעמים של ארץ מוצא". זה התיקון.
היו"ר אלכס מילר
האם יש התייחסויות? אני רואה שאין. אנחנו נחזור לכאן בעוד שבועיים, ונראה איך אנחנו מתקדמים האלה. אנה לסיים את כל הסוגיות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45

קוד המקור של הנתונים