ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2011

צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התשע"א - 2011, צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה)(תיקון), התשע"א - 2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
4
ועדת הכספים

15.6.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ג בסיוון התשע"א (15 ביוני 2011), שעה 09:25
סדר היום
1.
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון),

התשע"א-2011

2.
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), תשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
ליאת גרבר, מנהלת מחלקת ברירה, רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

1.
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)
(תיקון), התשע"א-2011

2.
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), תשע"א-2011
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"א-2011 וצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"א-2011.
ליאת גרבר
מדובר בשני צווים שקובעים חובת ניכוי במקור. צו אחד מדבר על ניכוי במקור בהקשר למסחר ביהלומים והצו השני מדבר על ניכוי במקור בעד שירותים או נכסים.


לשר האוצר יש סמכות, באישור ועדת הכספים, לתקן את הצו הזה והדרך שנקבעה היא באמצעות עדכון המדד. אנחנו עושים את זה בכל שנה. למעשה מדובר בהקלה כי רק מי שהמחזור שלו מגיע לשיעור שנקבע, הוא חייב בחובת ניכוי במקור.
שגית אפיק
מה השינוי שעשיתם במחזור?
ליאת גרבר
המחזור לשנת 2009 יהיה 16 מיליון שקלים.
שגית אפיק
במקום 15,800 מיליון שקלים.
ליאת גרבר
נכון.
היו"ר משה גפני
יש בעיה?
שגית אפיק
הבאתם לנו את זה קצת באיחור.
ליאת גרבר
נכון.
היו"ר משה גפני
תמיד זה מגיע בינואר.
ליאת גרבר
נכון.
טמיר כהן
קוראים לזה תקנת סוף שנה.
שגית אפיק
מה קרה בשטח?
ליאת גרבר
בשטח המערכות כבר עובדות בצורה כזאת, מאחר שאנחנו עושים את זה כבר זמן רב. למעשה המערכות יודעות לעדכן את המדד וכבר מתחילת השנה זה נעשה.
שגית אפיק
מה יהיה אם הוועדה תחליט עכשיו להעלות את זה עוד יותר
ליאת גרבר
זה בעצם עדכון מדדי.
היו"ר משה גפני
ההצבעה היא על שני הצווים או על כל צו בנפרד.
שגית אפיק
היא הסבירה רק לגבי צו אחד.
ליאת גרבר
לא, הסברתי את העיקרון של שניהם.
שגית אפיק
עכשיו תסבירי כל אחד.
היו"ר משה גפני
הייתי בטוח שהיא הסבירה את שניהם.
ליאת גרבר
צו אחד הוא בעד שירותים ונכסים והשני הוא בעד עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון של חובת ניכוי במקור למי שהמחזור שלו עולה על סכום מסוים כפי שנקבע בתוספת.
היו"ר משה גפני
למה באמת לא הבאתם את זה בינואר?
ליאת גרבר
חילופי תפקידים אצלנו ברשות. בשטח עובדים כבר לפי הסכומים המעודכנים.
היו"ר משה גפני
איך זה אפשר?
שגית אפיק
זה סוג של הטבה. היה רצוי כמובן שזה יעבור את הוועדה קודם.
ליאת גרבר
אני אבהיר שבאמת מדובר בהקלה מכיוון שהמחזור עולה לפי עדכון המדד ואז רק מי שהמחזור שלו הגיע לסכום הזה, חייב בניכוי. מדובר בהקלה. שנית, בשטח כך פועלים.
היו"ר משה גפני
אני רק מבקש שלהבא תפעלו על פי הנהלים וברגע שצריך להביא, צריך להביא.
ליאת גרבר
בסדר. ניקח את ההערה לתשומת הלב.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים על צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"א-2011.

ה צ ב ע ה

הצו אושר פה אחד

אנחנו מצביעים על צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), תשע"א-2011

ה צ ב ע ה

הצו אושר פה אחד


תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35

קוד המקור של הנתונים