ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2011

תקנות האגרות במשרד המשפטים בענין הוראות ההצמדה למדד: 1.בתי הדין הדרוזיים 2.בתי הדין השרעיים 3.החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה 4.המדגמים 5. המקרקעין 6.נוטריונים 7.סימני מסחר 8.רואי חשבון 9.רישום שמות עסק

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
7
ועדת הכספים

15.6.2011


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ג בסיוון התשע"א (15 ביוני 2011), שעה 09:15
סדר היום
תקנות האגרות במשרד המשפטים בעניין הוראות ההצמדה למדד:

1.
תקנות בתי הדין הדרוזיים (אגרות), התשל"ג-1973

2.
תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות), התשכ"ח-1968

3.
תקנות החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשל"ג-1973

4.
תקנות המדגמים

5.
תקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974

6.
תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשל"ז-1977

7.
תקנות סימני מסחר, 1940

8.
תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

9.
תקנות רישום שמות עסק, 1935
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד עמיר הרן, עוזר ליועץ המשפטי, משרד המשפטים

איגור אובנציקי, יחידת ביקורת, מחלקת השקעות, רשות לניירות ערך

ליאת גרבר, מנהלת מחלקת ברירה, רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקנות האגרות במשרד המשפטים בעניין הוראות ההצמדה למדד:

1.
תקנות בתי הדין הדרוזיים (אגרות), התשל"ג-1973

2.
תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות), התשכ"ח-1968

3.
תקנות החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשל"ג-1973

4.
תקנות המדגמים

5.
תקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974

6.
תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשל"ז-1977

7.
תקנות סימני מסחר, 1940

8.
תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

9.
תקנות רישום שמות עסק, 1935
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות האגרות במשרד המשפטים בעניין הוראות ההצמדה למדד ויש כאן רשימה של תקנות.


מי מציג?
עמיר הרן
אני העוזר של היועץ המשפטי של משרד המשפטים שעד עכשיו היה משה דיין.
היו"ר משה גפני
כן, משה בחור טוב.
עמיר הרן
נאחל לו בהצלחה בתפקיד החשוב שלו.
היו"ר משה גפני
נכון. אני מאחל לו בהצלחה. הזמינו אותי למסיבת הפרידה ממנו במשרד המשפטים אבל אני שכיר יום ואני מקבל משכורת כדי להיות כאן.
עמיר הרן
לגבי מה שהבאנו היום. במסגרת בנוהלי האגרות של משרד המשפטים עשינו איזושהי עבודה לעשות האחדה ולבחון את הוראת ההצמדה. למעשה כמעט כל האגרות במדינת ישראל מוצמדות בדרך כזאת או אחרת למדד. רובן מוצמדות למדד המחירים לצרכן. יש כאן תקנות מתקופת המנדט כמו סימני מסחר 1940 וכמו שמות העסק מ-1935. התקנות האלה במשך השנים עודכנו באופן שהוראות העדכון שלהן שונות.


התקנות האלה במשך השנים צברו הוראות הצמדה שונות, חלקן פעמיים בשנה, והמטרה שלנו היא לעשות אחידות ובהתאם לעקרונות שקבענו ובאישור ועדת האגרות הבין משרדית במשרד האוצר. העיקרון המרכזי הוא שהאגרות הללו יעודכנו פעם אחת בשנה ולא פעמיים בשנה, דבר שיחסוך הרבה עבודה מינהלית. כל עדכון של אגרה נראה מאוד פשוט, אבל הוא כרוך בהרבה עבודה מינהלית של הרבה אנשים שיכולים לעשות דברים יותר חשובים. גם הוודאות לציבור היא הרבה יותר גבוהה כך שידעו שרק בינואר מתעדכנות האגרות. יש אנשים שעדיין משלמים בבנק הדואר וכאשר הם משלמים 300 שקלים, אומרים להם שהאגרה היא בגובה של 305 שקלים. את הדבר הזה אנחנו רוצים למנוע.
שגית אפיק
למעשה העדכון יהיה אך ורק ב-1 בינואר.
עמיר הרן
ב-1 בינואר. במקום פעמיים בשנה. אם כן, הרעיון הוא לפשט את הנושא כאשר העדכון יהיה רק פעם בשנה.


יש עוד שינוי אחד שנראה לנו חשוב. לגבי הרבה מהאגרות, לא כולן, נאמר שרק אם המדד עלה, האגרה תגבה אבל אם המדד ירד בשנה מסוימת, האגרה לא תרד. אם העיקרון הוא עיקרון כלכלי של הצמדה למדד, סוכם שאם המדד ירד בשנה מסוימת, האגרות ירדו בשיעור השווי הכלכלי.
שגית אפיק
זה שינוי שצריך לאמץ גם ברשות המסים. זה מצוין כי בדרך כלל העיגול תמיד נעשה כלפי מעלה, אבל כאן יש עיקרון חדש. זה עיקרון של חקיקת משנה?
עמיר הרן
זה עיקרון של אגרות שהתקבל על דעת ועדת האגרות במשרד האוצר וזה גם העיקרון של חקיקת משנה היום באגרת חדשות.
שגית אפיק
כאשר המדד ירד, גם גובה האגרה ירד.
היו"ר משה גפני
עד היום זה לא כך?
עמיר הרן
באגרות החדשות זה בדרך כלל כך.
שגית אפיק
רשות המסים, תרשמו בפניכם. זאת הערה חשובה.
היו"ר משה גפני
העיקרון חשוב.


לאשר את זה?
שגית אפיק
כן, אבל כדי שנימנע מהעדכון – כבר ב-1 ביולי אמור לך להיות עדכון – כדאי שנקבע הוראת תחילה ל-30 ביוני, כדי שכבר לא יתבצע עדכון ב-1 ביולי.
עמיר הרן
אין בעיה.
שגית אפיק
מקובל עליך?
עמיר הרן
כן.


הערה קטנה. יש כאן תקנות שהן חלות בבתי הדין הרבניים ונזכרתי שיש לנו איזה עניין עם תקנות בתי הדין, עם שכר ההפרשה להשתלמות של הקאדים ובבית הדין לערעורים הדרוזי.
שגית אפיק
זאת טעות שצריך לתקן. יש לכם כבר מינויים של קאדים?
עמיר הרן
יש מינוי של קאדי שאמור להיות מושבע בימים אלה ואין סיבה שהוא יופלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. ביום רביעי הבא בעזרת השם נמצא על סדר היום הנושא של נושאי משרה ברשויות השלטון, השכר וכל מה שנלווה לעניין הזה, כך שנוסיף גם את הנושא. זה תיקון טעות.
שגית אפיק
כן. זאת תיקון טעות. להחיל את זה על כל הקאדים החדשים.
היו"ר משה גפני
תדאג להעביר את זה לשגית.
עמיר הרן
נעביר. בסך הכול מדובר בתשעה תקנים.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול לעשות עכשיו את מה שאתה מבקש כי זה לא על סדר היום.
עמיר הרן
אין בעיה. רק להזכיר.
היו"ר משה גפני
ציון, אתה תומך במה שהוא אמר?
ציון פיניאן
תומך.
שגית אפיק
תכניס תיקון לתחילה כך שהיא תהיה ב-30 ביוני. נביא את זה לפרסום מהיר כדי שלא יתבצע עדכון ב-1 ביולי.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה רבה.
טמיר כהן
בעקבות העדכון שום אגרה לא תתייקר?
עמיר הרן
יש עוד שש אגרות בוועדת חוקה אבל שם הם לא כל כך מהירים. הגשנו בקשה לוועדת החוקה.
היו"ר משה גפני
מתי הגשתם את הבקשה לתקנות לוועדת הכספים?
עמיר הרן
המכתב של השר מה-26 במאי.
היו"ר משה גפני
מתי הגשתם לוועדת החוקה?
עמיר הרן
באותו יום. לא, ב-29 במאי.
טמיר כהן
ב-29 זה הגיע לוועדה.
עמיר הרן
זה הגיע ביחד.
היו"ר משה גפני
בוועדת החוקה אישרו את זה?
עמיר הרן
לא.
היו"ר משה גפני
למה?
עמיר הרן
לא הספיקו להכניס לסדר היום.
היו"ר משה גפני
לנו יש פחות דברים על סדר היום. אנחנו עוסקים בפחות נושאים.
עמיר הרן
לא, חס וחלילה, זה רק עניין טכני.
היו"ר משה גפני
אני עכשיו מדבר אל חבר הוועדה ציון פיניאן.
עמיר הרן
אחרי כן זה מופיע באינטרנט.
שגית אפיק
האגרות שיש לכם בוועדת החוקה, הם בעצם מחוק יסוד: משק המדינה לגבי בתי משפט?
עמיר הרן
בעיקרון חוק יסוד: משק המדינה קובע שאין שינויים באגרות בלי אישור ועדה של הכנסת. למשל בחוק מסוים ישן כתוב ששר המשפטים רשאי לקבוע אגרות ולא כתוב באישור ועדה פלונית של הכנסת, אז לפי חוק יסוד: משק המדינה, זה באישור ועדת הכספים. לכן אתם אישרתם את בתי הדין השרעים ואת בתי הדין הדרוזים.
שגית אפיק
זה לפי החלטת הכנסת שהחליטה שוועדת הכספים אחראית.
עמיר הרן
גם חוק יסוד: משק המדינה וגם ההחלטה הזאת. ביחד.
שגית אפיק
כאן כתוב ועדה מוועדות הכנסת. לא כתוב ועדת הכספים.
עמיר הרן
כתוב "או ועדת הכספים".
היו"ר משה גפני
אם הכנסת לא מחליטה כלום, איזו ועדה זאת?
שגית אפיק
יש החלטה של מליאת הכנסת משנת 1979 שזאת ועדת הכספים בענייני אגרות למעט אגרות של בתי משפט שזה בוועדת החוקה.
עמיר הרן
לכן לא הבאנו אותן לכאן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על תקנות האגרות במשרד המשפטים בעניין הוראות ההצמדה למדד:

תקנות בתי הדין הדרוזיים (אגרות), התשל"ג-1973, תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות), תשכ"ח-1968, תקנות החוקרים הפרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשל"ג-1973, תקנות המדגמים, תקנות המקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974, תקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון), תשל"ז-1977, תקנות סימני מסחר, 1940, תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955, תקנות רישום שמות עסק, 1935.


מה זה תקנות המדגמים?
עמיר הרן
יש מדגם. אם אתה מייצר את הכוס הזאת ואתה רוצה שמישהו אחר לא ייצר אותה, אתה רושם אותה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על התקנות בכפוף לתחולה ב-30 ביוני כפי שנאמר כאן עם הדברים הנלווים.

ה צ ב ע ה

התקנות אושרו פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:25

קוד המקור של הנתונים