ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/06/2011

הפגיעה הכלכלית המתמשכת בדיירי ההוסטלים

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה עשרה

PAGE
23
ועדת הכספים

13.6.2011


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"א בסיוון התשע"א (13 ביוני 2011), שעה 13:35
סדר היום
הפגיעה הכלכלית המתמשכת בדיירי ההוסטלים
נכחו
חברי הוועדה: ליה שמטוב – מ"מ היו"ר
מוזמנים
שרה צימרמן, מנהלת אגף נכסים ודיור, משרד הבינוי והשיכון

אורה דואק, מרכזת ניהול הרכוש, משרד הבינוי והשיכון

טליה ברנע, מפקחת ארצית תוכניות בקהילה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

צחי דוד, אגף התקציבים, משרד האוצר

אליעזר טולדנו, מנהל חטיבת הגליל והעמקים, חברת עמידר

גדעון בן ישראל, יו"ר הסתדרות הגמלאים

שמואל גרוסמן, עוזר חברת הכנסת ליה שמטוב
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הפגיעה הכלכלית המתמשכת בדיירי ההוסטלים
היו"ר ליה שמטוב
צהרים טובים. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום הפגיעה הכלכלית המתמשכת בדיירי ההוסטלים.


רציתי להתחיל את הישיבה דווקא מהסוף, מהמכתב אותו קיבלו כל דיירי ההוסטלים עוד בינואר 2010 האומר ששכר הדירה בהוסטלים עולה משמונה אחוזים מהכנסת הדיירים לעשרה אחוזים. על זה כבר דיברנו, גם כתבנו מכתבים וקיימנו ישיבה בוועדת העלייה והקליטה אותה יזמתי. שר האוצר החליט בינתיים להקפיא את העלייה בשני אחוזים, כך שלא תהיה עלייה משמונה לעשרה אחוזים כי הם הבינו במה המדובר, ובינתיים הדיירים בהוסטלים משלמים שמונה אחוזים מהכנסתם כאשר עכשיו מדובר בתשלום אחיד בכל ההוסטלים. בזמנו היה מדובר על כך שישלמו שמונה אחוזים מההכנסה ובכל הוסטל שולם כפי שהתבקש. כלומר, היו כאלה ששילמו 120 שקלים, היו כאלה ששילמו 180 שקלים והיו כאלה ששילמו יותר. כאשר רצו להעלות את התשלום לעשרה אחוזים, לא מדובר על עלייה של חמישים או שישים שקלים אלא עלייה של מאות שקלים. כאמור, בינתיים הקפיאו את זה.


הנושא השני הוא הדיור המוגן שהוא דיור ציבורי. משרד השיכון החליט להפוך להוסטלים וגם שם קיבלו כל הדיירים המתגוררים בדיור מוגן או בדיור ציבורי - שרצו לשפץ, לשדרג ולהפוך את המקום להוסטל – הודעות שעקב מתן שירותים נוספים ובגין השיפוצים, הם הופכים מדיור ציבורי להוסטל וכי הם ישלמו שמונה אחוזים ואחר כך תהיה עלייה שתגיע לעשרה אחוזים.


כאן רציתי לבדוק האם הוסטלים שבנו בשנות ה-2000 וההוסטלים הישנים שהחליטו במשרד השיכון ביחד עם האוצר לקבוע שכר דירה אחיד, רציתי לראות מה הזכויות של הדיירים שגרים בהוסטלים ומה החובות שלהם. התחלתי לבדוק באתר של משרד השיכון. קודם כל עניין אותי הסכם בין משרד השיכון וחברה שזכתה בניהול איזשהו הוסטל, כי בניהול של הוסטל מנהלים את ההוסטלים לא רק החברות המשכנות כמו עמידר ועמיגור אלא יש גם את חברת שקמונה ועוד עמותות נוספות. רציתי לראות את ההסכם. להגיד לכם את האמת, לא מצאתי. כשנכנסים לאתר של משרד השיכון – אולי צריך להיכנס לאתר של משרד האוצר – כדי לראות את ההסכם בין משרד השיכון לחברה שזכאית לנהל איזשהו הוסטל, לא מצאתי.


בנוסף לכך, החוזה בין משרד השיכון והדיירים, לא מצאתי שהוא הוא אחיד כפי שמבקשים לשלם את שכר הדירה. בחוזה בין משרד השיכון לדייר, חוץ מהסעיפים בחוזה, כתוב גם נספח ויש נספח א', נספח ב', נספח ג', נספח ד', אבל גם את זה לא ראיתי. מה אלה הנספחים האלה? על מה מדובר? אני חושבת שכל דייר צריך לדעת מה מחכה לו, מה הזכויות שלו, מה החובות שלו, מה מגיע לו, עבור מה הוא משלם את שכר הדירה וכולי. אני כבר לא מדברת על כך שכאשר רצו להעלות משמונה אחוזים לעשרה אחוזים, כתבו גם בעברית וגם ברוסית כדי שאנשים יבינו שהם צריכים לשלם כסף. במקרה הזה כן נהגו כך, אבל חוזה עליו חתום דייר, כאשר 97-98 אחוזים בהוסטלים הם עולים חדשים, אלה אנשים מבוגרים שלא יודעים עברית והחוזה הוא חוזה שכירות לא פשוט, אף אחד לא תרגם להם, לא הסביר להם, לא הסביר להם מה מחכה להם וגם אם כן הסבירו להם, אלה אנשים מבוגרים שבאמת לא כל כך זוכרים מה שאמרו להם. אם זה היה כתוב, הם היו יודעים מה צריך להיות, הם היו יודעים מה הזכויות שלהם, הם היו יודעים מה החובות שלהם וכולי.


אני אתן לכם דוגמה. חוזה שנעשה בין משרד השיכון לעמותה למען הקשיש שמנהלת את ההוסטל בנצרת עילית. בחוזה כתוב: סל אחזקה שוטף של המשרד, נספח 1 לחוזה שבין המשרד למשכיר, אבל הוא לא מצורף. סל אחזקה שוטף וסל אחזקה שיטתי, נספח 1 ונספח 2 – לא מצורף.


עד היום אני לא יודעת מה סל השירותים שצריכים לקבל הדיירים בהוסטל. אם אני לוקחת את הדוגמה של נצרת עילית, ומנהל החטיבה נמצא כאן, חברת עמידר מנהלת הוסטל בדיור מוגן אותו רוצים להפוך להוסטל. שקמונה מנהלת הוסטל ברחוב פסגות. דיור מוגן מנהל את ההוסטל ברחוב יזרעאל. אם זה דבר אחיד וכולם צריכים לקבל את אותם שירותים, אז קודם כל אני רוצה לדעת מה סל השירותים, איפה זה כתוב, איפה אפשר לראות את זה, מה הם מקבלים.
אורה דואק
זה מופיע בחוזה. בשלושת הבתים זה מסודר באותו חוזה.
היו"ר ליה שמטוב
בסדר. אנחנו עכשיו נשמע מה זה כולל. זה בנושא ההוסטלים. אני כבר לא מדברת על דיור מוגן שרוצים להפוך להוסטל.
שרה צימרמן
אם את מדברת בשם דיירים, אני מסתכלת על זה בצורה אחת.
היו"ר ליה שמטוב
אני מדברת כחברת כנסת.
שרה צימרמן
כחברת כנסת, אם את לא מוצאת דברים ורוצה לקבל חומר, אנחנו מדברים מספיק ויכולתי להעביר לך את כל החומר ואת כל החוזים. אם היית מכוונת אותי לשאלות, היינו נותנים לך את התשובות, כפי שאנחנו נותנים לך כל דבר. הבוקר מישהו התקשר בשמך וביקש את החוזים.
היו"ר ליה שמטוב
אני קיבלתי אבל אני ראיתי נספח ריק לגמרי.
שרה צימרמן
איך ריק?
שמואל גרוסמן
נספח ד', בין עמידר ומשרד השיכון ובין עמיגור ומשרד השיכון.
שרה צימרמן
אתה מדבר על משהו אחר. יש את החוזים הגדולים, הסכמי הניהול בין משרד הבינוי והשיכון לבין עמידר שמפעילה 45 אלף יחידות דיור בכל הארץ ובין משרד השיכון לעמיגור.
היו"ר ליה שמטוב
ובין שקמונה ובין העמותה למען הקשיש.
שרה צימרמן
לא, על זה אני רוצה לדבר. אלה החוזים הגדולים. הרוב שאנחנו מנהלים זה דיור ציבורי וזה לא הדיור המוגן. נעזוב לרגע את הדיור המוגן. עם עמידר חתמו בתחילת 2004 ועם עמיגור חתמנו לפני כחצי שנה. עבדנו על החוזה שנים וזה חוזה מקרו ענק שמדבר על מערכות היחסים בינינו לבין עמידר. חסר שם נספח אחד שהוא נספח אמנת השירות שרק בימים אלה סיימנו אותו.
שמואל גרוסמן
זה דבר בסיסי. עד 2011 אין אמנת שירות.
שרה צימרמן
ברגע שאנחנו מאשרים אותו, זה ממש בימים אלה, נצרף אותו לחוזה החדש של עמיגור ולחוזה של עמידר. נעביר לכם אותו בשמחה. אלה החוזים הגדולים בינינו לבין שתי החברות האלה וחברה שלישית, שקמונה, על הדיור הציבורי.


מכאן אני עוברת לדיור המוגן. יש נישה מסוימת בתוך הדיור הציבורי כאשר באה המדינה ואמרה שזה לא עובר אוטומטית לעמידר ועמיגור כמו שעברו כל עשרות אלפי יחידות הדיור במקור.
היו"ר ליה שמטוב
מכרז.
שרה צימרמן
לפי אזורים גיאוגרפיים בארץ, כאן עמידר תעבוד וכאן עמיגור תעבוד, אלא אמרו שהדיור המוגן שתחילתו בימי שרנסקי, אז בנו מאה מבנים כאלה, בנו והסבו, ימכרזו את זה ולמה יוכלו להשתתף רק עמידר ועמיגור? אנחנו רוצים שיפעילו את זה יותר טוב ממה שעמידר ועמיגור עושות ועשו מכרזים ולמכרזים ניגשו מי שניגשו. לא ניגשו ממש גופים פרטיים כי הגופים הפרטיים רוצים מחירים בעננים. פשוט לא יאומנו ההפרשים בין דמי ניהול שמבקשת חברה ממשלתית.
היו"ר ליה שמטוב
שרה, כבר זכו. אנחנו כבר אחרי כן.
שרה צימרמן
לכן יש לך בתוך החברות האלה גם כאלה שהן עמותה לקשיש ומט"ב שאלה עמותות שמתעסקות עם קשישים והן מנהלות.
היו"ר ליה שמטוב
איפה החוזה בין המדינה לבין העמותה?
שרה צימרמן
בכל מכרז שאנחנו מוציאים – הרי אנחנו עושים מכרזים ואין יותר מסודר מזה – חייב להיות בפנים חוזה בינינו לבינם ובינם לבין הדייר. הכול נמצא בתוך החוברת. יש שם את מה שהחברה מתחייבת לתת לדיירים מבחינת אחזקה ומבחינה חברתית, ויש שם את מערכת היחסים בינינו.
היו"ר ליה שמטוב
יפה. אלה אותם חוזים?
שרה צימרמן
אותם חוזים. יש קצת הבדלים עם השנים כי אנחנו כל פעם מעדכנים פה ושם כל מיני דברים, אבל באופן עקרוני אלה אותם חוזים.
היו"ר ליה שמטוב
בסדר. אלה אותם חוזים.
שרה צימרמן
אין לי בעיה להעביר אותם.
היו"ר ליה שמטוב
אפשר לראות אותם. אם אלה אותם חוזים, אפשר לקרוא את החוזה בין משרד השיכון לעמידר או לעמיגור, ולדעת שזה כללי.
שרה צימרמן
נכון.
היו"ר ליה שמטוב
בסדר.
שרה צימרמן
לגבי השפה. את מעלה נקודה נכונה. יש משהו בזה. גם החוזים שלנו בדיור הציבורי, הרי יש אוכלוסייה ענקית שהיא לאו דווקא קוראת עברית, אבל זאת סוגיה שאנחנו עד היום באמת לא עשינו. יש פה בעיה משפטית מסוימת. זאת אומרת, אם אנחנו באמת רוצים לתרגם את החוזה לרוסית, זה חייב להיות בצורה משפטית כי אפשר לעשות תרגומים שונים ולא בטוח שזאת בדיוק הכוונה. נכון, לא עשינו את זה עד היום. נקודה למחשבה.
אורה דואק
נתייחס לזה. צריך שזה יהיה ממש לא תלוי. אני צריכה לבדוק את זה ואני אקח את זה על עצמי.
היו"ר ליה שמטוב
אני לא חושבת שזאת תורה מסיני.
אורה דואק
זה צריך להיות ממש מסודר.
שרה צימרמן
לא ניקח סתם מישהו שיעשה את זה. ברור שלא.
היו"ר ליה שמטוב
אלה עורכי דין שמבינים ושהם יכולים לעשות זאת.
שרה צימרמן
בסדר. אגב, כשאנחנו מוציאים למשל ברושורים ודברים כאלה לדיירים, אנחנו כן עושים את זה בשפות ולא רק ברוסית אלא גם באמהרית.
היו"ר ליה שמטוב
אני לא מדברת עכשיו על דיור ציבורי אלא אני מדברת על הוסטלים ודיור מוגן.
שרה צימרמן
מבחינת מה שאת אומרת שצריך שהדייר יבין מה החוזה אתו, את צודקת. ניקח לתשומת לבנו לתרגם את זה.
היו"ר ליה שמטוב
איך אפשר לדעת מה סל השירותים שצריכים הדיירים לקבל?
שרה צימרמן
יש כאן בתוך החוזה עמודים שלמים שאומרים מה הם צריכים לקבל ואחזקה. כמעט הכול קיים. אני חושבת שבן אדם שמשכיר דירה באופן פרטי לא נותן אחוז אחד מהפירוט כאן. אחזקה של המבנה, אחזקה שוטפת, סלים מבחינה חברתית.
היו"ר ליה שמטוב
לא. את מדברת על סל אחזקה שיטתית, אבל זה כאשר החברה מתחייבת להחזיק את הבניין. אני שואלת איפה כתוב מה סל השירותים שהדייר מקבל.
שרה צימרמן
בחוזה בין הדייר לבין החברה זה באמת כתוב בצורה יותר מתומצתת. בדרך כלל חוזים כתובים כך. המשכיר יבצע על חשבונו את כל תיקוני בדק הבית, הרכוש המשותף, תיקונים יסודיים בדירות כולל סיוד, זיפות הגג, החלפת דוד שמש במידת הצורך ואת כל התיקונים במתקנים המשרתים את כלל השוכרים במבנה, תיקון הנזקים שייגרמו ליחידת דיור שלא באשמת השוכר. כן יהיה המשכיר אחראי לתיקון מערכת החימום והמים. מבלי לגרוע, יעשו את התיקונים ועבודות התחזוקה.
היו"ר ליה שמטוב
יפה. דייר שגר בדיור ציבורי, עבור כל מה שאת עכשיו הקראת, משלם היום בין שבעים למאה שקלים. שוב אני שואלת אותך למה דייר שגר בהוסטל צריך לשלם שמונה אחוזים ובעוד כמה חודשים עשרה אחוזים מהכנסתו, שזה 400 שקלים, שזה 500 שקלים, עבור דירה קטנה של עשרים מטרים או של 15 מטרים. אני רוצה הסבר איפה זה כתוב ולמה הוא צריך לשלם 500 שקלים ומישהו אחר צריך לשלם שבעים שקלים.
אורה דואק
אני מציעה לך לראות את הבית המשודרג למשל בתל אביב. הייתי שם לאחרונה. לא להכיר את המקום. הבית נמצא בלב יפו העזובה, הלא נחמדה, ואת רואה שם שטחים וכל המועדון פשוט לתפארת. מרפסות לרווחת האנשים ואנשים נהנים. אני הייתי שם והסתובבתי חצי יום במקום הזה. הדירות בפנים גם הן שודרגו. כלומר, היטיבו עם האנשים. הם חיו במבנים מאוד מאוד זנוחים. יש שם אם בית שמלווה אותם יום-יום, יש שם כונן, יש שם מט"זית שמטפלת בזקנים, ולזה יש ביטוי ויש עלויות.
היו"ר ליה שמטוב
אני מסכימה אתך אבל איפה זה כתוב בחוזה?
אורה דואק
זה כתוב.
היו"ר ליה שמטוב
איפה זה כתוב?
אורה דואק
מה שמגיע להם?
היו"ר ליה שמטוב
מה מגיע להם?
אורה דואק
הנה. אני מפנה אותך לנספח מספר 18, מודל ההפעלה החברתית, שירותי רווחה לדיור מוגן. כוח אדם. אם בית - מאה אחוזי משרה, רכז חברתי – חמישים אחוזי משרה, עובד סוציאלי – שלושים ושלושה אחוזי משרה, השלמה לאם בית במשרה מלאה, הפעלה חברתית, המועדון יהיה פתוח לדיירים מינימום עשרים שעות, ניתן לפרוס שעות פתיחה גם לימי שישי, חוגים בהיקף של 15 שעות שבועיות, כיבוד, טיולים, שיעורים. הדברים פועלים. אי אפשר להגיד שאנחנו לא קידמנו אותם בצורה דרמטית לעומת החיים שלהם שם קודם. אני הייתי שם ודיברתי עם אנשים. אני חושבת שהם מאוד מרוצים.
היו"ר ליה שמטוב
אני בטוחה שהם מרוצים לא רק בתל אביב. אי אפשר להשוות את מה שאת אומרת עם נניח מקום בנתיבות. את היית בנתיבות?
אורה דואק
הייתי בנתיבות.
היו"ר ליה שמטוב
ממה עשויים המבנים שם?
אורה דואק
בנייה קלה, נכון.
היו"ר ליה שמטוב
גם שם אתם מבקשים לשלם את עשרת האחוזים. אני עכשיו לא מדברת על איך נראה המבנה כי המבנה – מה ששרה כתבה לי שהשקיעו בדיור מוגן בבלוק 100 ו-101 סכום של 3,3 מיליון שקלים – זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי כי את זה הדייר צריך לקבל. צריכים לתחזק את הדיור הציבורי. זה שהמדיניות של הממשלה הייתה למכור את הדיור הציבורי, והיכן שיש יותר מחמישים אחוזים דיירים שגרים בשכירות וחמישים אחוזים גרים ברכישה, אי אפשר להיכנס לכניסת הבית ואני כבר לא מדברת על מרפסות. בבניינים האלה גם אני ביקרתי. משרד השיכון אומר שכאן הוא כבר לא מטפל כי הוא מכר את המקום. גם על זה אני לא מדברת. אני היום מדברת על כל הוסטל ודיור מוגן שלא מקבלים את אותם השירותים. את הטיולים לא מקבלים, המועדון רק קיים וכולי.
אורה דואק
אנחנו רוצים לדעת את העובדות כי לנו יש פיקוח גם הנדסי וגם רווחתי. כלומר, יש לנו ועדות שמתכנסות אחת לחצי שנה ויושבים בהן נציגים של משרד הקליטה, משרד השיכון, אימהות הבית. כולם יושבים ודנים בבעיות של הבית, גם בבעיות של הקשישים, מי צריך לעבור לסיעודי, איך אפשר לסייע לדיירים, איזה בעיות יש להוסטל מבחינה תחזוקתית וכולי. יש מפקחים שאנחנו מוציאים אותם לשטח אחת לחצי שנה ויותר. הם יוצאים לשטח והם עושים עבודת קודש. הם עוברים ועושים בדיקה מדגמית. אני מקבלת את הדוחות. הם עושים בדיקה מדגמית על המבנה, על הדירות, חוזרים ועושים בדיקה חוזרת שאכן החברה ביצעה ועמדה בהתחייבויות שלה. זאת אומרת, יש לנו בקרה ושליטה על מה שקורה.
היו"ר ליה שמטוב
כן, אבל אין לכם בקרה על טיולים.
אורה דואק
למה?
היו"ר ליה שמטוב
את לא אומרת לי את זה.
אורה דואק
רגע. זה מופיע. אני מקבלת פרוטוקולים ממסגרת של ועדות ניהול ואני עוקבת אחריהם. אני רואה אם יש שם היקף שעות מתאים. אנחנו עוקבים אחרי הדברים. יש לנו נציגה של המחוז שמלווה את זה ובודקת ומתריעה אם צריך. בסך הכול זה מתנהל בסדר גמור למעט מקרים חריגים דבר שקורה בכל מערכת.
היו"ר ליה שמטוב
ניקח את הדוגמה של נצרת עילית.
אורה דואק
איזה נצרת עילית? אגב, העמותה מנוהלת יפה מאוד. את ראית את הבית?
היו"ר ליה שמטוב
כן, ראיתי את הבית.
אורה דואק
בית נפלא.
היו"ר ליה שמטוב
הבית הוא חדש והוא נפלא. המועדון כבר לא עובד שם ושם לא עושים טיולים.
אורה דואק
לגבי טיולים, אני אתקן אותך. במקרה של טיולים, אני יכולה לומר לך מהניסיון המצטבר שלי שמדובר בקשישים ולא תמיד הם רוצים להתארגן לטיול וקשה לדחוף אותם לכך.
גדעון בן ישראל
באמת? איזה תיאור אתם מתארים. הם לא מעוניינים בטיולים? אני יושב ראש הסתדרות הגמלאים. איזה טיפול זה?
אורה דואק
לפעמים קורה שיש כאלה שלא מעוניינים.
היו"ר ליה שמטוב
לפעמים קורה.
אורה דואק
הנה, הם עושים נופש במלון חוף התמרים בחודש ספטמבר, טיולים פעמיים-שלוש בשנה, ימי כיף במסגרת הפרויקט קפה אירופה. אלה דברים שהם מבצעים.
אליעזר טולדנו
זה בגולן 10?
אורה דואק
כן. בארבל.
היו"ר ליה שמטוב
אני מדברת עכשיו על יזרעאל.
אורה דואק
אני מבטיחה לתת לך תשובה כי אני מכירה את טלי שטרית באופן אישי ואני הייתי בהוסטל.
היו"ר ליה שמטוב
היא חברה גם שלי.
אורה דואק
הם עושים עבודה טובה עד כמה שאני יודעת.
היו"ר ליה שמטוב
נצרת עילית, זאת הדוגמה הכי טובה כי שם העמותה למען הקשיש מנהלת את ההוסטל, עמידר מנהל את ההוסטל ושקמונה מנהלת את ההוסטל. אם אתם תיכנסו ותראו מה באמת מקבלים הדיירים, זה שונה לחלוטין. תיכנסו להוסטל ברחוב גולן 10 ותראו ששם משקיעים מעל ומעבר.
אליעזר טולדנו
זה לפרוטוקול.
היו"ר ליה שמטוב
מצד שני אנחנו נדבר על דיור מוגן.
קריאה
עמידר הכי טובים?
היו"ר ליה שמטוב
לא, לא אמרתי.
אליעזר טולדנו
היא אמרה שהמקום מנוהל בצורה מצוינת.
היו"ר ליה שמטוב
אני ביקרתי בכל ההוסטלים בנצרת עילית. מי שמתגורר בהוסטל ביזרעאל, יש לו חברים ברחוב הגולן 10. הוא מגיע לשם והוא רואה שמשחקים טניס, נכון?
אליעזר טולדנו
בין היתר. שח-מט, מחשבים וכולי.
היו"ר ליה שמטוב
אם אני משלמת את השמונה אחוזים והם משלמים את שמונת האחוזים, למה אצלנו אין דבר כזה ושם הוא כן קיים? אם זה אחיד, זה צריך להיות אחיד לכולם. כאן מדובר על אוכלוסייה מבוגרת שצריכה לשלם היום 400 ו-500 שקלים עבור כוך.
צחי דוד
אין סכומים כאלה.
היו"ר ליה שמטוב
אין סכומים כאלה?
צחי דוד
אין.
היו"ר ליה שמטוב
כמה מקבל היום זוג קשיש עם השלמת הכנסה? 3,700 שקלים? 3,800 שקלים?
אורה דואק
תלוי בגיל.
היו"ר ליה שמטוב
מה גיל הקשישים שמתגוררים בהוסטלים?
אורה דואק
מעל שמונים מקבלים 4,000 שקלים לזוג.
היו"ר ליה שמטוב
כמה זה שמונה אחוזים מ-4,000 שקלים? זה 320 שקלים? אם חס וחלילה הם מקבלים עוד איזושהי פנסיה נוספת, כמה זה יוצא? זה לא 400 שקלים? זה לא 500 שקלים?
צחי דוד
קצבת זקנה. מי שיש לו הכנסות נוספות, זה סביר. מקצבת זקנה שמונה אחוזים, זה סביר לחלוטין.
היו"ר ליה שמטוב
נכה המלחמה מקבל 5,000 שקלים.
צחי דוד
רנטות מגרמניה הנאצית.
היו"ר ליה שמטוב
נכה מלחמה מקבל את הקצבה ממשרד הביטחון.
שרה צימרמן
לא, הם לא נחשבים.
היו"ר ליה שמטוב
נכה מלחמה מקבל ממשרד הביטחון. היום הוא משלם שמונה אחוזים.
צחי דוד
לדעתי זה מחוץ לחישוב. אני לא בטוח.
שרה צימרמן
נרדפי הנאצים, זה לא בחשבון.
היו"ר ליה שמטוב
אתם מדברים על רנטה מגרמניה.
צחי דוד
נכון.
היו"ר ליה שמטוב
רנטה מגרמניה, תשאירו בצד. היום אדם בודד מקבל פנסיה מרוסיה בסכום של אלף שקלים. אם מדובר בזוג, הם מקבלים אלפיים שקלים. מאלפיים השקלים לוקחים היום את שמונת האחוזים. זה 160 שקלים. 160 ועוד 300 ומשהו שקלים, אתה מגיע ל-400 שקלים.
צחי דוד
אנחנו מדברים על שמונה אחוזים מתוך קצבת הזקנה ואז זה לא עובר את ה-300-350 שקלים. זה לא מגיע ל-400 שקלים.
אורה דואק
וזה הרוב.
היו"ר ליה שמטוב
בסדר, אבל כשאני צריכה לשלם ואני מקבלת את השובר ל-500 שקלים, ל-400 שקלים, למה זה לא בדיוק?
צחי דוד
גם בדיור הציבורי יש דיפרנציאליות בין אנשים מסוימים. את מדברת על קבוצה מאוד קטנה, ותיקה מאוד שמשלמת שבעים שקלים. הרוב בדיור הציבורי משלמים סכומים הרבה יותר נמוכים.
היו"ר ליה שמטוב
מי שמתקיים מקצבת ביטוח לאומי?
צחי דוד
אני לא זוכר את כל הכללים של הדיור הציבורי כרגע.
היו"ר ליה שמטוב
אלי, כמה משלמים היום שכר דירה מי שמקבל השלמת הכנסה?
אליעזר טולדנו
בממוצע שמונים-תשעים שקלים. ממוצע.
היו"ר ליה שמטוב
ואם יש גינון, עוד 20-30 שקלים עבור הגינון.
אליעזר טולדנו
עוד 25 שקלים לגינון. את שוכחת שבדיור הציבורי שעושים לו תיקון בבית, מחייבים אותו ואחר כך גובים ממנו. כשעושים עבודה ברכוש המשותף, גם אם הוא נמצא שם, מחייבים גם אותו כי זה חוק הרכוש המשותף, חוק הבתים המשותפים, ועוד כהנה וכהנה. כאן למשל 100-101, שם ביקרנו יחד,או את ביקרת אחרי הפגישה אתי, על החשמל בבניין הם כבר לא משלמים והם לא ישלמו.
היו"ר ליה שמטוב
אבל עדיין אין חשמל.
אליעזר טולדנו
למה? יש.
היו"ר ליה שמטוב
ממתי?
אליעזר טולדנו
יש. הנה, אני אראה לך תמונות. צילמתי. אתמול הייתי שם. התכוננתי לדיון. על השירותים עושים בגינון הם לא משלמים ולא ישלמו. על הבעיות התחזוקתיות שיש ויהיו, הם לא משלמים ולא ישלמו.
שמואל גרוסמן
מה עם הסל החברתי?
אליעזר טולדנו
על כל הסל החברתי שעכשיו סוף כל סוף איישנו ומתחילים לעבוד ובונים יחסי אמון, וייתנו להם את כל השירות, הם לא משלמים אגורה.
היו"ר ליה שמטוב
מה כלול בסל חברתי אם מתקלקל משהו בדירה?
אליעזר טולדנו
100 ו-101 נניח?
היו"ר ליה שמטוב
הוסטל.
אליעזר טולדנו
אנחנו מתקנים, אנחנו משלמים והדייר רק אומר תודה. לא מחייבים אותו.
היו"ר ליה שמטוב
זה לא בכל ההוסטלים.
אליעזר טולדנו
גולן 10, 100 ו-101.
היו"ר ליה שמטוב
אני מצטערת, אבל תבקרו ביזרעאל, שם כל דבר קטן שנשבר בדירה, האנשים משלמים חמישים שקלים, מאה שקלים, ומחפשים מישהו שיבוא לתקן להם כי אב הבית עושה רק את הדברים הגלובאליים.
אורה דואק
לא כל דבר. יש הגדרות.
אליעזר טולדנו
כל ההחזקה השוטפת שכרגע מציינת חברת הכנסת ליה שמטוב, אתמול קיבלתי דוח מאם הבית, כל התיקונים – חשמל, צנרת, נזילות, צביעה, תיקוני טיח ועוד ועוד, רשימה כזו גדולה – אב הבית עושה את זה. הוא מתקן, יש לו חומרים מאתנו, כלים מאתנו, משכורת הוא מקבל מאתנו, ואומרים תודה רבה. לאט לאט זה הולך ועובר. אם מישהו יגיד לי לא, עכשיו אני נוסע אתו לנצרת.
אורה דואק
באופן שוטף מתקנים.
אליעזר טולדנו
צריך לבדוק לגבי יזרעאל.
היו"ר ליה שמטוב
לא מתקנים. אני בדקתי את נצרת עילית.
שרה צימרמן
יש שם שלושה. במי מהם ראית שגובה על כל דבר כסף?
אליעזר טולדנו
היא אמרה. יזרעאל.
היו"ר ליה שמטוב
ביזרעאל. תבדקו ביזרעאל.
שרה צימרמן
והחברה שם היא? מי מנהל את המקום?
אורה דואק
זאת עמותה.
היו"ר ליה שמטוב
עמותה.
שרה צימרמן
צריך לבדוק.
היו"ר ליה שמטוב
אני נתתי דוגמה אחת. אני לא יכולה לבדוק. אני לא יודעת כמה הוסטלים יש בכל המדינה ואיזה חברות מנהלות אותם.
שרה צימרמן
את רואה, זיפות הגג והחלפת דוד חשמל ושמש במידת הצורך. את זה החברה עושה.
אורה דואק
פיקוח כזה יש לנו, כמו שאין לנו על דברים אחרים. בכל משרד השיכון אין פיקוח כמו שיש כאן. לא צף לנו אף פעם דבר כזה.
היו"ר ליה שמטוב
לא צף, אז לא צף גם שאת אומרת שעכשיו חשבנו לתרגם לרוסית. את יודעת כמה מכתבים כבר קיבלתם? את יודעת כמה פניות היו? את יודעת כמה דיירים פונים לאם הבית ולאב הבית, לעמידר ולעמיגור ולכולם ואומרים שהם לא מבינים? הם אומרים שהם רוצים לדעת. אומרים להם שהם לא צריכים לדעת שום דבר, טוב שאתם גרים כאן ושיש לכם את המקום לגור בו. כך עונים להם.


שרה, במכתב שכתבת לי נאמר ש"כיום מתקיימות פעילויות חברתיות שוטפות כמו הרצאות, טיולים, חוגים, מסיבות במועדון קרן אור". על ידי מי? מי עושה את זה? בשביל זה צריך לשלם כסף כשעמידר לא עשתה את זה?
שרה צימרמן
אני עניתי שיש כל מיני פעולות חברתיות.
אליעזר טולדנו
בקרן אור ב-100 ו-101?
שרה צימרמן
כן.
אליעזר טולדנו
יש כרגע עמותה שאנחנו התקשרנו אתה ומנכ"לית העמותה ישבה אצלי ואני אצלה. התקשרנו עם העמותה בחוזה פנימי והיא מפעילה את כל הנושא החברתי. למה? כי אנחנו עכשיו איישנו את הצוות. איישנו אם בית שנמצאת שם במשך 24 שעות והיא זמינה לדיירים והיא נותנת מענה לדיירים. איישנו מט"זית, איישנו אב בית שהוא איש אחזקה, איישנו עובדת סוציאלית, איישנו מנקה שמנקה את כל הכניסות כפי ששאלתם בדיון הקודם ועושה זאת לעילא ולעילא, והעסק מתחיל לעבוד. אני מאמין שעד סוף השנה יהיה אמון בין הצוות הזה לבין הדיירים וזה יעבוד כמו בגולן 10. אני התחייבתי אצלי במשרד לגברתי שכרגע היא היושבת ראש ש-100 ו-101 יהיה ברמה של גולן 10. זה משהו שהחטיבה מנהלת. זה ייקח זמן אבל זה יהיה.


כל הנושא החברתי, טיולים ופעילות חברתית, כרגע נעשה במועדון הקיים של העמותה. אם בעתיד יהיה גם מועדון פנימי שלנו, זה יהיה בונוס נוסף.
היו"ר ליה שמטוב
רבותיי, הכול טוב ויפה כשכותבים שיש את המט"זית, שיש את אם הבית ויש את הכול, אבל אם אנחנו כבר מדברים על דיור מוגן בבלוק 100 ו-101 שהופך להוסטל, כל השירותים האלה האנשים היו מקבלים בלי לשלם אגורה. מה שחדש זה הניקיון וכמו שטולה אמר שעכשיו חיברו לחשמל, אלה הדברים החדשים שלא היו שם. במועדון תמיד היו מקבלים את ההרצאות, את הטיולים וכל מה שהעמותה הייתה מבצעת. עובדת סוציאלית הייתה מביעה מהעירייה כל יום שני וחמישי והייתה מטפלת בהם. את כל הדברים האלה הם היו מקבלים לפני שאתם העליתם את שכר הדירה בדיור המוגן בבלוק 100 ו-101. עבור הגינון שילמו אבל לא קיבלו את הגינון אלא טיפחו לבד את הגינון. עכשיו אתם כותבים שאתם שדרגתם את זה. לא היה צריך לשדרג אם אנשים שילמו כל השנים עבור הגינון. הם שילמו אבל לא עשו שם שום דבר.


שולחים להם מכתב ששכר הדירה יהיה בדיוק כמו בהוסטלים אחרים וכותבים שמחודש מאי יחייבו אותם. אנחנו עושים כאן בכנסת ישיבה, מסכמים שבינתיים לא מחייבים אותם, הם הולכים הביתה ועמידר אחרי כמה ימים – זה לא מאי אלא לפני כן – מחייבת אותם בשמונה אחוזים. אני מתחילה לקבל את התלונות, מטלפנת לעמידר ושם אומרים לי – טעינו ואנחנו נחזיר להם ואכן החזירו להם.


אני רוצה לשמוע איך אתם הייתם מרגישים אם היו אומרים לכם שהחלטת הוועדה, משרד השיכון ומשרד האוצר היא שבינתיים מקפיאים אבל זה לא כך. איך אתם הייתם מרגישים? אחרי כן, כשכבר אומרים שיש טעות ומחזירים את הכסף, באים לשם ומבקשים שיחתמו על החוזים ושיחתמו על החוזים עם שמונת האחוזים. אומרים להם שאם הם לא יחתמו, הם בחוץ. למה?
אליעזר טולדנו
כבר אמרו על העניין הזה של בחוץ שאין דבר כזה.
היו"ר ליה שמטוב
אין דבר כזה? אני אראה לך מכתב מעורך דין שכותב שאם אתם לא תחתמו. יש לי את המכתב כאן אותו כותב עורך דין ולא כותבים אותו פקידי עמידר. עורך דין כותב את המכתב והוא אומר אתם בחוץ. זה כאן אצלי.
שרה צימרמן
הוא צריך לחתום.
היו"ר ליה שמטוב
הוא לא צריך לחתום.
שרה צימרמן
למה?
היו"ר ליה שמטוב
הוא לא צריך לחתום על שמונה אחוזים עד שהוא לא קיבל את כל השירותים. הוא לא צריך לחתום. הוא לא צריך לחתום על משהו שיהיה בעתיד. תעשו את זה ואחר כך תגבו את הכסף ולא להפך. בהוסטל כשאנשים חתמו על חוזה, נכנסו להוסטל וראו שיש מועדון, יש את חדר הביטחון, יש את המעלית שאם הייתי גר בדיור ציבורי היו משלמים, אבל כאן זה כולל את המעלית. הם ראו שיש כאן את החוגים, אם בית וכולי. בבלוקים האלה אנשים קיבלו את כל השירותים להם היו זקוקים בשבעים שקלים שהם שילמו. אתם באתם ואמרתם שהחל מה-1 ביוני 2011 יחברו לחצני מצוקה. היו להם לחצני מצוקה מקהילה תומכת. למה הם צריכים את עמידר או עמיגור כשאתם אומרים 500 שקלים ובתוך זה יש להם את לחצן המצוקה? למה? החברה נתנה להם בשבעים שקלים שהם שילמו קודם. בתחזוקה של הבית בסכום של שלושה מיליון שקלים, אתם חייבים לעשות את זה.
שרה צימרמן
אני מתחילה להצטער שעשינו את זה. אולי טעינו.
היו"ר ליה שמטוב
במה אתם טעיתם? טעיתם בכך שעשיתם את השיפוצים? טעיתם בכך שעשיתם את החלפת האבן בכניסות? טעיתם בכך שהחלפתם מסתורי כביסה? בזה טעיתם? אתם צריכים לעשות את זה לכל בית בדיור הציבורי.
צחי דוד
הטענה שלך שהכל כבר היה שם, אולי חוץ מהשיפוץ החיצוני.
היו"ר ליה שמטוב
הכול היה שם. כל השירותים היו שם. מקלט יש במתחם, המועדון קיים במתחם, הכול קיים.
שרה צימרמן
זה נראה אותו הדבר כמו שזה היה נראה קודם? אני רואה את התמונות. כך נראה דיור ציבורי? לא כך.
היו"ר ליה שמטוב
את מדברת על שיפוץ חיצוני. אני רוצה שתראי את השיפוץ הזה בעוד כמה שנים. את השיפוץ החיצוני ראיתי לפני חמש שנים וזה בדיוק היה כך והיום אי אפשר היה להיכנס לפני השיפוץ.
שרה צימרמן
אבל בבתים האלה תהיה להם אחזקה שוטפת כל הזמן, איש אחזקה שצמוד לבניין. זה לא בדיור הציבורי.
היו"ר ליה שמטוב
איש אחזקה שצמוד לבניין זה משהו חדש. החשמל זה משהו חדש.
שרה צימרמן
נכון.
אורה דואק
ספרינקלרים לכיבוי אש.
היו"ר ליה שמטוב
מה את אומרת? זה צריך להיות.
שרה צימרמן
אבל עשו מאמץ.
היו"ר ליה שמטוב
מה זה עשו מאמץ? אתם ראיתם בכלל איך עשו את זה? אתם ראיתם איך אנשים סבלו? אתם לא ראיתם איך אנשים סבלו כשעשו את הספרינקלרים. אתם לא היית שם, אבל אני כן הייתי שם ואני כן ראיתי.
אליעזר טולדנו
הייתי שם.
היו"ר ליה שמטוב
זה שהיום עשיתם את השיפוץ החיצוני, זה שהיום הבאתם אם בית, מט"זית ועובדת סוציאלית, אלה לא דברים חדשים שהאנשים האלה לא קיבלו קודם לכן. אתם היום חייבתם אותם בחמישים שקלים נוספים, בכסף שעבורו הם עדיין לא קיבלו שום דבר חדש. האנשים האלה שואלים האם לקחו מהם עוד חמישים שקלים כדי לשלם משכורת למט"זית, כדי לשלם משכורת לאם בית?
שרה צימרמן
הבעיה היא העיתוי? שהתחילו לקחת כסף לפני שזה היה? גם היום כשזה יהיה, זה אומר כסף.
היו"ר ליה שמטוב
הבעיה היא המכתב הראשון, הבעיה היא חיוב בטעות, הבעיה היא חיוב בהדרגה אחרי שצרחתי. זאת הבעיה בבניינים 100 ו-101. אני לא יודעת איך זה במקומות אחרים ויכול להיות ששם זה עוד יותר גרוע. לא בדקתי אבל אני מתארת לעצמי שאם בנצרת עילית יש בעיות כאלה, הן קיימות בכל הארץ.
אליעזר טולדנו
100 ו-101, קודם כל זה היה דיור ציבורי.
גדעון בן ישראל
אני מבקש להתייחס כי אני חייב ללכת. רציתי לומר רק כמה מלים. אני נדהם מהגישה שלכם. אתם כאילו יושבים שם ותפקידכם להגן על כל הקיים מבלי לרצות ללכת לקראת מה שטוענת חברת הכנסת ליה שמטוב. אתם גופים ציבוריים, אתם עמידר ועמיגור, ומה זאת אומרת? אתם הייתם מעצמכם חייבים לעשות את כל זה והנה אני רואה סוללה שלמה שכולה מתגייסת. כהסתדרות הגמלאים בישראל אני מבקש שתבדקו את הדברים שאומרת חברת הכנסת שמטוב ותראו מה אתם מוכנים לתקן ולא תגנו על הקיים כאילו הכול אידיאלי. אני יודע עד כמה שזה לא אידיאלי בשטח, בעיקר כאשר מדובר על הפריפריה. אנא מכם, קחו את הדברים האלה לתשומת לבכם.


אני מתנצל על שאני חייב ללכת. לא חשבתי שהדיון יימשך עד עתה.
היו"ר ליה שמטוב
זה בסדר. התחלנו באיחור.
גדעון בן ישראל
את הדברים האלה רציתי לומר. שיהיה ברור שאנחנו נותנים גיבוי מלא למה שאמרה חברת הכנסת שמטוב מתוך הניסיון שלנו עם הקשישים בכל הארץ.
אליעזר טולדנו
את שני הבניינים ב-100 ו-101 שראית העברנו מרמה של דיור ציבורי לרמה של דיור מוגן, מה שנקרא דיור גיל הזהב משודרג. אכן נעשו שם עבודות בסכום של 3.4 מיליון שקלים, גם בדירות פנימה וגם בחוץ. נעשה שם שדרוג גדול מאוד של הגינון ואני מבין מה אמרת ולמה התייחסת שהכל היה אמור להינתן מראש אבל אני לא בטוח שברמה הזאת. אני לגמרי לא בטוח.


עשו שם בתוך הבתים ספרינקלרים שנותנים איזשהו מענה אם חלילה יש שריפה. התחילו לעשות לחצני מצוקה מסוג חדש. הם עדיין לא נתנו לעשות אבל הם ייתנו. הביאו צוות חברתי שיתחיל לעבוד צמוד. אז נכון שיש עובדת סוציאלית שמגיעה מהעירייה, אבל האנשים האלה יהיו שם כל הזמן לטובת הדיירים. עובדה, הדיירים כבר מבקשים את אב הבית שיבוא ויתקן והוא עושה את זה. הם מבקשים את אם הבית שתבוא לדירות ומשוחחים אתה ומקבלים עזרה. הם יתחילו לקבל שירותים חברתיים ואני חושב גם שכשאני אומר שזה יגיע לרמה של גולן 10 – ואת ציינת שגולן 10 הוא ברמה מאוד גבוהה – אז יש למה לצפות. כלומר, כל המעטפת אמורה לתמוך, לעזור ולסייע לאותם אנשים. אתם נתפסים כאן בדיון הזה לאותו מכתב שיצא וכאילו הוא חזות הכול. אתם נתפסים לפעימה שעלתה חמישים שקלים וכרגע בלמו את העליות הבאות, גם בזכותך.
היו"ר ליה שמטוב
אני לא יודעת. אני לא יודעת מה יהיה מחר.
אליעזר טולדנו
כרגע הפעימות הבאות בדיון עם משרד השיכון. לפחות מנכ"ל עמידר אומר לי שזה נבחן עד סוף השנה הזאת והסכומים הם גם לא מה שמציינים כאן. הממוצע של דירה שמשלמים היום אחרי העלייה של הפעימה הוא 130 שקלים.
היו"ר ליה שמטוב
לא. 150 שקלים.
אליעזר טולדנו
ליתר דיוק, 136 שקלים. הנה, הדוח מאתמול כאן אצלי. 136 שקלים.
היו"ר ליה שמטוב
152 שקלים. יש לי את השוברים.
אליעזר טולדנו
בסדר, בואי אני אראה לך שוברים של 136 שקלים. הנה השוברים. יש גם פחות. אני אומר שוב שהם גם לא ישלמו על חשמל שהם היו משלמים, הם לא ישלמו על אחזקה שהם היו משלמים, הם יקבלו רמת אחזקה גבוהה ביותר, הם יקבלו רמה חברתית. אני חושב שהכיוון הוא חיובי. אנחנו באים לקראתם אבל אנחנו נמצאים בשלב שנחמד לתקוף אותו כי זה רק התחיל ורק הסתיים השיפוץ ורק הסתיימו העבודות. עד סוף השנה זה ייראה אחרת לגמרי. אני מזמין אותך ואת תראי איך הדיירים ידברו. זה ייראה אחרת.
היו"ר ליה שמטוב
כשרואים שזה אחרת, וכל אחד רוצה לחיות ברמה טובה ולהרגיש שהוא לא חי בזבל, שוב, בסוף השנה כאשר רואים שיש דברים חדשים, על זה אין מה להתווכח. כל דבר שהם קיבלו עד היום, היה להם ובפעימה הזאת גם העליתם בחמישים השקלים ובטח שזה מרגיז את האנשים.
אליעזר טולדנו
לא, לא הייתה להם אם בית צמודה. לא הייתה להם מט"זית צמודה. לא הייתה להם עובדת סוציאלית צמודה. לא הייתה להם אחזקה צמודה. לא היה להם שדרוג. יש עובדות, או שחור או לבן. לא היה להם את כל זה. היה בעמותה שנתנה שירותים.
היו"ר ליה שמטוב
אבל זה בתוך המתחם.
אליעזר טולדנו
לא טוב שבנו צוות כזה?
היו"ר ליה שמטוב
אני לא אומרת טוב או לא טוב. לא טוב איך שהתחלתם. זאת הבעיה. היום ב-100 וב-101, אני מאוד מבקשת, בינתיים להפסיק את עליית שכר הדירה. את זה אני אומרת למשרד השיכון, להפסיק את העלייה הזאת.
שרה צימרמן
על שמונת האחוזים אין חילוקי דעות. את רק מדברת על הפעימות.
היו"ר ליה שמטוב
אם בעוד חודשיים אתם לוקחים עוד חמישים שקלים ובעוד חודשיים עוד חמישים שקלים, בשלושת החודשים יש שמונה אחוזים.
שרה צימרמן
לגבי נצרת עילית, מה שאמרנו גם לך בהזדמנויות אחרות, אנחנו נשב ונחליט ואת תדעי מה החלטנו. אם ההוסטל הזה אכן שונה מהוסטלים אחרים ומקבלים בו פחות, אנחנו נראה מה לעשות. יש לך הבטחה כזאת מברוש ויש לך הבטחה ממני.
היו"ר ליה שמטוב
איך שאמרת שתשבו על זה, הייתה עלייה של חמישים שקלים. בוועדת העלייה והקליטה אמרו להקפיא, אבל בטעות חייבו אותם.


שוב, היום התאספנו גם כדי שהאוצר ישמע. אומר נציג האוצר שאין דבר כזה 400-500 שקלים, אבל אני אומרת שיש. זה קיים היום בלי עלייה של עשרה אחוזים.
צחי דוד
לא אמרתי שאין. אמרתי שאין 500 שקלים. מתוך קצבת זקנה, אין 500 שקלים.
היו"ר ליה שמטוב
בסדר, אבל קצבת זקנה, קחו את קצבת הזקנה, את שמונת האחוזים ולא צריך לחייב את האנשים בגין ההכנסה הנוספת.
צחי דוד
זה מתוך סך הכול.
היו"ר ליה שמטוב
הכנסה נוספת היא בגלל שהם נכים. לכן הם מקבלים את ההכנסה הנוספת. הם מקבלים את ההכנסה הנוספת בגין זה שהם וטרנים ובגלל זה צריך להעניש אותם?
צחי דוד
זה לא להעניש. שמונה אחוזים מההכנסה. זה התשלום.
היו"ר ליה שמטוב
שמונה אחוזים מההכנסה, אז תשאירו כבר שמונה אחוזים מההכנסה ואל תעלו לעשרה אחוזים.
צחי דוד
זה הוקפא.
אליעזר טולדנו
זה כבר הוקפא.
היו"ר ליה שמטוב
זה הוקפא עד נובמבר. אנחנו עוד מעט באוקטובר-נובמבר. בלי שזה מגיע לוועדה, בלי זה אנשים מקבלים את השוברים לשלם. זה לא מגיע לוועדה. המשרד רשאי להעלות את שכר הדירה מתי שהוא רוצה, כך כתוב בחוזה.
שרה צימרמן
בחוזה שלנו מול החברות את צודקת, אבל הודענו שאנחנו בשלב זה הקפאנו את עשרת האחוזים. זה לא יקרה יום אחד פתאום.
צחי דוד
השרים החליטו להקפיא. זה לא ביכולת שלנו לשנות.
שרה צימרמן
אנחנו הקפאנו את עשרת האחוזים. נקודה.
היו"ר ליה שמטוב
נסכם את הדיון. הדבר הראשון הוא לתרגם את החוזים. כמה זמן זה לוקח? חודש?
שרה צימרמן
לא. עושה את זה עורך דין וזה צריך להיות תרגום טוב.
היו"ר ליה שמטוב
שלושה חודשים?
אליעזר טולדנו
עד דצמבר זה יהיה הגיוני. לא לפני ולא אחרי.
שרה צימרמן
אני לא רוצה להבטיח סתם.
אליעזר טולדנו
הרבה אנשים בודקים את זה. גם דוברי רוסית מיוחדים עוברים על זה.
שמואל גרוסמן
כל עורך דין שיתרגם, גם אם הוא לא יתרגם ברמה של דוברי עברית, עדיין זה יהיה יותר טוב ממה שעכשיו כי כרגע הם לא מבינים כלום.
היו"ר ליה שמטוב
לגבי דיירים חדשים, תבדקו אם בכל החברות משלמים עדיין שמונה אחוזים.
אורה דואק
אני קיבלתי מכל החברות דיווח והוצאנו הנחיה לזכות את הדיירים ואני מקבלת רשימה שמית שעוד היום הסתכלתי עליה. יש רשימה שכל חברה המציאה למשרד אישור כמה כל דייר, שמית, קיבל החזרים. זה סגור. קודם כל, לא היו כל כך הרבה אכלוסים.
היו"ר ליה שמטוב
בסדר גמור. אם הקפיאו, אז הקפיאו לכולם.
אורה דואק
הקפיאו וזה באחריותנו.
היו"ר ליה שמטוב
אנחנו דיברנו על תרגום החוזה. אני חושבת שבתוך שלושה חודשים אתם תוכלו לעשות את זה, לעשות לזה מכרז ולמצוא עורך דין לכך. אני חושבת שאפשר לעשות את זה בשלושה חודשים. זה לא החזר משכנתא ששנתיים לא עשיתם כלום. את זה אפשר לעשות בזריזות.


להקפיא את שכר הדירה בגולן 100 ו-101 עד שתשלימו את כל סל השירותים.
אליעזר טולדנו
זה הושלם אבל היא רוצה שזה יבוא לידי ביטוי.
היו"ר ליה שמטוב
הוועדה מבקשת לעשות את הבדיקה בכל הארץ ולראות מה כן מקבלים ומה לא מקבלים. אחרי הבדיקה תראו שזה לא אחיד בכל ההוסטלים כי כל חברה מנהלת את ההוסטל באופן שונה לחלוטין.


תבדקו מה עושה אב הבית בכל ההוסטלים. יש הוסטלים שם באמת הם רצים עבור כל תיקון ומשלמים את הכסף לבן אדם פרטי.


דיברנו על המועדון בבלוק 100 ו-101 והסכמנו שבמקום מועדון ייעשו הדירות. דיברתי עם טולה ומתברר שאלה דירות בקומת קרקע ולא בקומה הראשונה. תבדקו את זה. אמרתי שאם זה בקומת קרקע - אליה צריך לרדת.
אליעזר טולדנו
האם לעשות מועדון בבלוק 101, כן או לא?
היו"ר ליה שמטוב
תעשו את המועדון. גם כתבתי לך על כך.
שרה צימרמן
את אומרת שאם זה לרדת, אז כן לעשות.
היו"ר ליה שמטוב
לי אמרו שזאת קומה ראשונה. קומה ראשונה, חבל שזה יהיה מועדון. קומה ראשונה טובה לאנשים מבוגרים. אם זה לרדת מדרגות ושם חשוך, אפשר לומר שזה מרתף.
אליעזר טולדנו
ירידה של שלוש מדרגות. אני אישית הצעתי שזה יהיה מועדון.
היו"ר ליה שמטוב
תעשו מועדון.
שרה צימרמן
אני קניתי את ההצעה לעשות מזה דירות נוספות.
היו"ר ליה שמטוב
כן, שמישהו יבדוק איך זה נראה.


שמונת האחוזים ועשרת האחוזים, מה שאנשים משלמים, הם משלמים עבור חדר ביטחון כי אם חס וחלילה משהו קורה, יש להם לאן לרוץ אבל כאן אין להם אלא יש את המקלט במתחם. יש דברים שאי אפשר להשוות ואי אפשר להשוות את ההוסטלים של שנות ה-2000 להוסטל ביפו, שם אתה יוצא ישר לכביש ושם אתה צריך לשלם שמונה אחוזים ועשרה אחוזים וכאן אתה צריך לשלם שמונה אחוזים ועשרה אחוזים. אני מציעה לאוצר לבדוק טוב את השכר האחיד.
אליעזר טולדנו
אתמול לדוגמה עשינו להם, ל-100 ו-101, יום השתלמות עם נציגת פיקוד העורף, עם קצינה, עם הרצאה וכל נושא הביטחון. הבאנו אותם למקלט ועשינו את כל הפעילות הזאת שהם לא היו מקבלים במקום אחר.
היו"ר ליה שמטוב
הוועדה מבקשת לתת את הדיווח תוך שלושה חודשים.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:35

קוד המקור של הנתונים