ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 27/06/2011

חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
45
ועדת הכלכלה

27.6.2011


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 556
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ה בסיון התשע"א (27 ביוני 2011), שעה 12:40
סדר היום
הצעת חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011
נכחו
חברי הוועדה: כרמל שאמה – היו"ר

אורי אורבך

רוברט אילטוב

אלי אפללו
מיכאל בן-ארי

דניאל בן-סימון

דני דנון
ציפי חוטובלי

ישראל חסון
רוברט טיבייב
יעקב כץ
נחמן שי

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
תא"ל אלי שרמייסטר - קצין חינוך ראשי, אגף כח אדם, משרד הביטחון

עו"ד ישי יודקביץ - יועמ"ש במערכת הביטחון, משרד הביטחון
סא"ל אייל טולדנו - ראש ענף חקיקה, משרד הביטחון

יצחק טוניק - מפקד גל"צ, גלי צה"ל
ניסים אלקבץ - ראש המחלקה הכלכלית-שיווקית, גלי צה"ל
דלית עופר ירקוני- מנהלת גלגל"צ

עומר בן רובי - סגן מנהלת גלגל"צ, גלגל"צ
גלית אלטשטיין - מנהלת מחלקת חדשות, גלי צה"ל

רזי ברקאי - מגיש, גלי צה"ל
רינו צרור - מגיש, גלי צה"ל

דנה נויפלד - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ליאת פיינרו - לשכה משפטית, רשות השידור

יגאל הררי - עוזר ליו"ר התאחדות תחנות הרדיו האזוריות
עידית בן מאיר- ערוץ הכנסת

אלי פולק - יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת
יהודית קרייף - האגודה לזכות הציבור לדעת

חני לוז - רכזת תדמי"ת, מרכז תדמי"ת

נועה וילשטיין - פעילת ציבור, מרכז תדמי"ת

עופר שושן - מארגן מחאת מילואימניקים בנושא הפרטת גל"צ

משה שלונסקי- האקדמית, עמק יזרעאל

איילת שקד - תנועת ישראל שלי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

הצעת חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011
היו"ר כרמל שאמה
בוקר טוב, אני פותח ישיבה שלישית היום של ועדת הכלכלה. על סדר היום הצעת חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011.

לפנינו הצעת חוק ממשלתית קצרה מאוד, שני סעיפים, לא יותר משלוש שורות, אבל כנראה מעוררת עניין רב והדים שחורגים מעבר למה שהנושא הזה אמור לעורר, לדעתי. בשני מישורים הדברים האלה מאוד בולטים. אחד: במישור הכלכלי. יש כאן מאבק על עוגת פרסום בין גופים אחרים, בעיקר תחנות הרדיו האזוריות, שרואות את עצמן נפגעות מההסדר הנוכחי המוצע. יש את המישור, שבימים האחרונים התפתח ועלה גל, של טענות כלפי ההתנהלות של גלי צה"ל. כאן אני חייב לומר שדיברו אתי המון אנשים, הציגו טענות מאוד קשות לגבי ההתנהלות של גלי צה"ל, לגבי לוח השידורים, לגבי מגישים.
אלי אפללו
שאלת ביניים, ברשותך: האם זה הנושא?
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אפללו, בתור מי שהגיע אחרי הרבה זמן לישיבת ועדת הכלכלה, מיד תבין שאנחנו יודעים בדיוק מה הנושא.
ישראל חסון
בכל מה שקשור לאפללו חשובה האיכות, לא הכמות.
אלי אפללו
כשאני צריך, אני מגיע.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא רוצה לקבוע כרגע בדבריי – אולי ניתן לצדדים השונים להשמיע את דברם – אם יש בעיה או אין בעיה בהתנהלות של גלי צה"ל בעניין של האיזון הפוליטי. אבל לי באופן אישי נראה - - -
נחמן שי
זה לא המנדט של הוועדה.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת שי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
נחמן שי
זו התקדמות.
היו"ר כרמל שאמה
השאלה אם קו של תחנה, בין אם היא ממומנת מכספי ציבור ובין אם לא, אם הוא שמאלני או ימני, אני לא בטוח שזה ענייני לעניין הזה. זה ענייני במסגרת אחרת לחוק גל"צ, אבל אנחנו לא נתחמק מהשאלה. נדון ונראה אם אנחנו יכולים לעשות משהו בעניין, כי הצעקה והזעקה קיימת ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. ניתן לזה אפשרות להידון בוועדה. פשוט ניסיתי לחשוב מה המנדט שלנו בתוך הצעת החוק הזו בעניין הזה, ויש לי מחשבות מסוימות שנדבר עליהן בהמשך. אבל אני אומר שזה בקצה של הענייניות. היום אולי אנחנו בשלטון, מחר – אנחנו מקווים שלא - יהיה שלטון אחר, ואז יבואו לגוף תקשורת אחר ויגידו לו: אנחנו מבטלים את הפרסומים המנדטוריים אם לא תשנה את הגישה, וכך אפשר להמשיך הלאה.
אלי אפללו
אני מקווה שכן.
היו"ר כרמל שאמה
אני לא בטוח שאתה מקווה. לכן נפתח את הדיון בכך שמשרד הביטחון, גלי צה"ל, יציגו את הצעת החוק. היה ויכוח גדול גם בוועדת השרים לחקיקה וגם בממשלה ובסוף, למיטב ידיעתי, מי שהכריע במחלוקת היה ראש הממשלה. הממשלה הצביעה על כך כמעט פה אחד ואישרה את הצעת החוק. זה עדיין לא מבטיח שהחוק ייצא מהוועדה כפי שנכנס אליה, כמו כל חוק אחר שמגיע לוועדת הכלכלה, אבל אנחנו נותנים את הרקע. אני חושב שהכי חשוב בעניין הזה, שהגיע הזמן שלגלי צה"ל יהיה חוק משלה ולא נגיע בכל פעם להארכת מועד. אבל מכיוון שהקדנציה שלי קצרה, אני לא יכול אפילו להבטיח - - -
יעקב כץ
מתי היא מסתיימת?
היו"ר כרמל שאמה
שנה מהיום.
יעקב כץ
לא יכול להיות, אל תעשה לנו את זה.
אתי בנדלר
אדוני היושב ראש, למרות שהקדנציה שלי ארוכה משלך, אני חוששת שגם אני לא אזכה לכך.
היו"ר כרמל שאמה
אני יודע שבדיון הזה יש הרבה אמוציות, אבל הזמן שלנו לא ארוך, אין לנו את כל היום. לא לסחוף את הדיון למקומות לא ענייניים, אני מבקש להתנהג באיפוק. מי מציג את החוק מטעם משרד הביטחון? בבקשה.
ישי יודקביץ'
החוק נחקק בשנת 2005 כהוראת שעה. היינו כאן ב-2007 וב-2010, ואנחנו נמצאים כאן עכשיו, בבקשה להאריך את הוראת השעה בשנה נוספת.
אסביר מה קרה
בשנה שעברה, כשהיינו בפורום המכובד בראשות חבר הכנסת אקוניס, הבטחנו, וניסינו לקיים, להביא את ההסדר שנחקק בשנת 2005 בנושא תשדירי השירות ושידורי החסות להסדר קבוע. לא הצלחנו בנושא הזה מאחר שהיו עוררין לגבי ההסדר בממשלה, והגענו לדיון כאן אחרי שהוראת השעה של 2010 פג תוקפה במאי. הגענו מאחר שהממשלה התחרטה מספר פעמים לגבי הצעת החוק, לגבי השגות שהיו לגבי שידורי החסות, תשדירי השירות והפיקוח על התחנה. הממשלה החליטה ב-15 במאי, בשונה מההצעה המקורית, לבקש הארכה של שנה נוספת בהוראת השעה. במהלך השנה הזאת, במסגרת השנה הזאת, שר הביטחון יקים צוות שימסור המלצות לגבי הפיקוח הציבורי על תשדירי השירות ועל שידורי התחנה ובתוך שישה חודשים מהחלטת הממשלה הוא גם צריך להציע לממשלה הצעה כוללת לגבי מעמדה של התחנה.
נחמן שי
אז כמה שנים - - -?
לאה ורון
זה לפי החלטת הממשלה 3210.
נחמן שי
לא, כמה שנים כבר קיימת הוראת השעה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מ-2005, שש שנים.
ישי יודקביץ'
הוראת הממשלה היא כבר שש שנים, ומבקשים להאריך אותה עד מאי 2012.
אלי אפללו
זה נשמע הגיוני, אדוני היושב ראש?
היו"ר כרמל שאמה
אני פה רק שישה חודשים.
אלי אפללו
שש שנים, כל הזמן הוראת שעה.
מיכאל בן-ארי
כולם מבינים שאנחנו פה במדרון חלקלק לקראת תחנה מסחרית, אז משתדלים לשמור על זה כהוראת שעה, אחרת בכלל - - -
אלי אפללו
אבל זה לא הנושא הפוליטי, דיברתי באופן עקרוני.
מיכאל בן-ארי
ברגע שזה יהיה בהוראה קבועה - - -
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת בן-ארי, בוא ניתן לו להשלים את דבריו. תרשמו לרשות דיבור.
ישי יודקביץ
:

הממשלה מבקשת ארכה נוספת של שנה כדי להגיע להסדר קבוע בנושא תשדירי השירות ושידורי החסות, וכנראה הסדר רחב יותר לגבי מעמדה של התחנה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
למה באמת זה רק לשנה?
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ.
ישי יודקביץ
זאת הצעת החוק שכרגע לפנינו. אין לי מה להוסיף מעבר לזה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. אלי פולק, מהאגודה לזכות הציבור לדעת. בבקשה.
אלי פולק
היינו בישיבה הזאת בשנה שעברה, וגם אז התרענו שזה חוזר על עצמו וחוזר על עצמו. אני חושב שאנחנו רואים שוב איך הסיפור הזה חוזר על עצמו לעוד הוראת שעה לשנה.

הבעיה בגלי צה"ל, מבחינתי כרגע ולאור הדיון שהובא לכאן, איננה בעיה של איזון או לא איזון. זה סיפור אחר לגמרי. מדובר בתחנת שידור ציבורית, שאין עליה שום פיקוח ציבורי, שיכולה לעשות בכסף שמשרד הביטחון נותן לה ככל העולה על רוחה, בלי שהציבור יכול לדעת לאן הכסף הזה הולך ומה קורה עם הכסף הזה. אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה שהכנסותיה של התחנה 20 מיליון שקל, התחנה, שזה כנראה 40% מהתקציב שלה, מעסיקה חיילים בשירות חובה. המדינה לוקחת אנשים, מחייבת אותם לשרת בצבא ומעסיקה אותם במסגרת חברה שהיא כלכלית לכל דבר. הדבר הזה הוא לא מוסרי, הוא לא נכון ואסור לתת לו להמשיך כפי שהוא.

מעבר לכך, התחנה, בצורה שבה היא לוקחת את שידורי החסות שלה – אל"ף, למה לקרוא לזה שידורי חסות כשזה פרסומת לכל דבר. אבל בכל אופן, אנחנו מאמינים בשוק חופשי. בשוק חופשי תחנת רדיו, שמשדרת על פי זיכיון, לא מקבלת אגורה מהממשלה. להיפך, היא צריכה לתת לממשלה כסף, וזה בצדק וזה נכון, היא צריכה לתת תמלוגים. אבל התחרות שבאה מטעם גלי צה"ל, שהיא תחנה ארצית, והתחנות המקומיות אינן יכולות להיות תחנות ארציות, מקבלת את תקציבה מהמדינה, ומעבר לכך עוד מתחרה על הפרסומות. הדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא דבר שצריך להתקיים.

התחנה גם לא עושה מאמץ כלשהו לפתוח את עצמה לפיקוח ציבורי. אם יש ממונה על קבילות ציבור בתחנה, אין לו שום סמכות לעשות כלום, הוא לא יכול להורות לאף אחד. בשנה שעברה התחנה לא קיימה את חובתה על-פי חוק לדווח לוועדה הזאת על הכנסותיה מפרסומות. רק אחרי שהאגודה לזכות הציבור לדעת העלתה את הנושא הדיווחים התחילו להגיע. מדובר כאן בזלזול גמור אפילו בחוק הקיים.

אני מבין שישנה החלטת ממשלה ואני מבין שכוחי הדל הוא לא זה שישנה החלטת ממשלה.
היו"ר כרמל שאמה
אתה כבר שינית פה כמה דברים בוועדה. למה אתה אומר את זה?
אלי פולק
אני מסכים אתך שהתהליך הדמוקרטי עובד יפה מאוד בוועדה, ללא כל ספק. אבל נדמה לי שהוועדה יכולה לחזור לממשלה עם כמה דברים. אל"ף, להגביל את התקופה לחצי שנה. היתה כאן שנה שלמה להגיש הצעת חוק. שנה זה מספיק, ודאי שלא צריך יותר מאשר חצי שנה. אפשר לדרוש בגלי צה"ל הרבה יותר מידע מאשר המידע שהתחנה כרגע מחויבת. כגון: המשכורות לבכירים בתחנה, דבר שרשות השידור חייבת לפרסם, שכל גורם ציבורי חייב לפרסם. אני חושב שצריך לקבל את המידע הזה כדי שתדעו לאן הכסף הזה הולך, מה נעשה אתו. אני חושב שצריך לחייב את גלי צה"ל לתת לממונה על קבילות הציבור בתחנה סמכויות ממשיות, כפי שזה נעשה ברשויות השידור האחרות.
היו"ר כרמל שאמה
לממונה על קבילות בגלי צה"ל יש סמכויות פחותות מאשר ברשות השניה?
אלי פולק
אין לו סמכויות בכלל. אני אספר לוועדה את ההיסטוריה. עבדך הנאמן היה יושב ראש ועדת גלי צה"ל בשנת 2000, ניסה בשנת 2000 להעביר כללים לפיקוח על גלי צה"ל ברשות השידור. הם עברו את כל האינסטנציות, חוץ מהשר הממונה, שהיה אז שר הביטחון וראש הממשלה דאז, אהוד ברק. בישיבה של ועדת גלי צה"ל דרשנו שיהיה ממונה על קבילות ציבור. לא רק אנחנו, כל הגופים שהגיעו לשם, משמאל, ימין ומכל קצוות הקשת. אבי בניהו הסכים שיהיה ממונה על קבילות ציבור, מתוך רצון, לא מתוך חוק ולא מתוך שום דבר. לקח שנה עד שהרצון הזה התממש, ואחרי שהוא התממש אני יודע להעיד – באגודה לזכות הציבור לדעת אנחנו מקבלים מאות תלונות במשך השנים – שהמשמעות של הממונה על קבילות הציבור בגלי צה"ל הוא פשוט כלום לעומת הממונים על קבילות הציבור ברשויות האחרות.
נחמן שי
אבל כשאתה כותב לתחנה, עונים לכם?
אלי פולק
אתה מקבל תשובה סטנדרטית, בין שאתה צודק ובין שאתה לא צודק. אין לזה שום משמעות אמיתית. לא קורה מקרה שבו אתה אומר: עשו טעות, תתנצלו. ההתנצלות לא קיימת, הדברים לא קיימים. לרוב התשובות הן תשובות של יציאת ידי חובה, כי אין סמכויות ואין כלום. אז אם יבואו מפקדי התחנה ויצהירו כאן קבל עם ועדה שמהיום והלאה המצב הזה משתנה, כפי שגם הדברים האחרים, אולי זה קצת ישפר את האווירה הציבורית שקיימת.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה, מר פולק. מר טוניק, מפקד גלי צה"ל, בבקשה.
תא"ל אלי שרמייסטר
אני מבקש להגיד כמה מילים לפני כן.
היו"ר כרמל שאמה
זה מוסכם ביניכם?
תא"ל אלי שרמייסטר
אין לו ברירה, אני מפקדו של טוניק. אבל אצלנו יש חופש ביטוי, אז אתן גם לטוניק לדבר.
ישראל חסון
דרך אגב, כדאי שתדע שמי שייתן לטוניק את זכות הדיבור זה כרמל שאמה ולא אתה.
תא"ל אלי שרמייסטר
אני מקבל.

אדוני היושב ראש, אני רוצה להציג את עמדת הרמטכ"ל, עמדת הצבא, על יחידת גלי צה"ל שהיא באמת מקרה ייחודי, גם בצבא גם בחברה הישראלית. אנחנו באופן חד-משמעי תופסים את התחנה כנכס לצבא, בעיניי לחברה הישראלית. שידורים ותכנים שמעשירים באופן מובהק את עולמם התרבותי הרוחני של חיילי צה"ל - -
יעקב כץ
אמורים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אמורים.
היו"ר כרמל שאמה
נא לא להפריע לו.
תא"ל אלי שרמייסטר
- - מעשירים באופן מובהק את עולמם התרבותי והרוחני של חיילי צה"ל. בראיית הרמטכ"ל והמטה הכללי כולו, התחנה חיונית לצה"ל ולעם ישראל כולו. נאמר פה שאין פיקוח על התחנה - - -
מיכאל בן-ארי
חיונית לגלי צה"ל או לצה"ל?
תא"ל אלי שרמייסטר
לצה"ל – צבא ההגנה לישראל, שאני מייצג אותו עכשיו. אני לא מייצג את גלי צה"ל.
מיכאל בן-ארי
אתה יכול לפרט?
תא"ל אלי שרמייסטר
כן, אני יכול לפרט. התכנים - משידורי הצבא, קליטת העלייה, העיסוק באנשי המילואים, התרבות והרוח ועוד הרבה שידורים ותכנים - - -
יעקב כץ
4%.
תא"ל אלי שרמייסטר
תן לי רגע לסיים. הם חשובים לחייל המאזין במוצב, לאיש המילואים בטייסת בחיל האוויר ובעיניי, לכל אזרחי ישראל.
יעקב כץ
ולרנתיסי בעזה.
היו"ר כרמל שאמה
חברים, לא כל יום מגיע קצין חינוך ראשי לדבר בוועדת הכלכלה. באמת.
תא"ל אלי שרמייסטר
אני מכיר שני מנגנוני פיקוח מרכזיים, שגלי צה"ל פועלת תחתם. האחד זה הכפיפות לחוק רשות השידור ולוועדת המשנה של מליאת רשות השידור. יש פה תהליך איטי שלגלי צה"ל מאשרים את לוח השידורים בוועדה האזרחית הזו. זה אחד, וזה מנגנון עובד, ואם צריך לחזק אותו אז צריך לחזק אותו. הדבר השני – זו יחידה צבאית, ובצבא אנחנו יודעים בדרך כלל לפקח על אנשינו ועל יחידותינו ואנחנו עושים את זה, לרבות טיפול בחלק מהפניות שדיבר עליהן מר פולק קודם. חלקן מגיע אליי, מגיע למזכירות הפיקוד העליון ומגיע גם לממונה על תלונות הציבור בגלי צה"ל.

היתה ישיבת ממשלה והוטלה על מערכת הביטחון משימה של הסדרת החסויות מול הכנסת, אבל גם שני הסעיפים הנוספים, ששי דיבר עליהם. אנחנו בעבודת מטה גם בתוך הצבא וגם מול מערכת הביטחון. אני מרכז את העבודה בתוך הצבא על עיסוק במעמדה ובעתידה של גלי צה"ל. זאת עבודה שאמורה להימשך וניתנו לנו שישה חודשים.
היו"ר כרמל שאמה
אתם תעמדו בשישה חודשים, לדעתך?
תא"ל אלי שרמייסטר
אני מניח שכן. השר מוביל את העניין, זה מה שנקבע ואני מניח שבזה נעמוד.

מילה על החסויות בגלי צה"ל – אני לא איש תקשורת ולא מומחה לדיסציפלינה הזאת, אבל יש להן מאפיינים מאוד ייחודיים: משכן קצר, הן לא פתוחות לשיווקים, פרסומים, האדרות והשמצות של אחרים, הנושאים מוגדרים, ובזה הן שונות מתחנות אחרות. אגב, אני למדתי את זה בתקופה האחרונה, שמשכן קצר משמעותית מכל תחנה אחרת ואני לא בטוח שיהיה שינוי גדול למישהו אם זה ייעלם. התחנה ואנשיה ראויים, כפופים כולם לאתיקה המקצועית של אנשי תקשורת. יש תלונות מעת לעת - אני מניח שיש תלונות בכל מקום – ואני מטפלים בהן עניינית אחת-אחת. יש תחקירים, יש הערות, יש קריאות לסדר ויש עוד הרבה פעולות שאנחנו מפעילים כשדברים חוצים את הקווים המותרים.

כך שאני קורא לתת לנו להשלים את עבודת המטה בתוך הצבא, מערכת הביטחון, לאשר את סיפור החסויות. אם יש משהו יותר קונקרטי, איזושהי תלונה כזאת או אחרת, אנחנו יודעים לטפל בה.
ישראל חסון
אני יכול לשאול שאלת הבהרה?
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה, חבר הכנסת חסון.
ישראל חסון
תוך כמה זמן אתם מסיימים את עבודת המטה? והאם עבודת המטה שלכם, אחרי שהיא תוצג לרמטכ"ל ולפני שהיא תעבור, ניתן יהיה להציג אותה פה?
תא"ל אלי שרמייסטר
זו שאלה שצריך לשאול את שר הביטחון, כמי שקיבל את המנדט להפעיל את עבודת המטה.
ישראל חסון
אתה אומר שזו עבודת מטה של הצבא.
תא"ל אלי שרמייסטר
הצבא עושה עבודת מטה כדי להזין את משימתו של שר הביטחון. אז צריך לשאול את הרמטכ"ל.
ישראל חסון
אני בכוונה שואל את הצבא. את משרד הביטחון לא אשאל את השאלה הזאת, כי זאת שאלה היפותטית. תוך כמה זמן אתם תסיימו עבודת מטה?
תא"ל אלי שרמייסטר
זה ייקח כמה חודשים. מאחר שהתהליך הוא לא טורי אלא יש פה דיאלוג בין הצוות שעובד במשרד הביטחון לבין הצבא, אני לא יודע להתחייב על זה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני יכולה לשאול שאלת הבהרה נוספת?
היו"ר כרמל שאמה
לא, שאלת הבהרה זה אחת. חברי הכנסת ידברו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא רוצה לדבר, אני רוצה לשאול. לדבר כולם יודעים.
היו"ר כרמל שאמה
את רוצה להירשם לדיבור? חבר הכנסת בן-סימון, בבקשה.
דניאל בן-סימון
אדוני יושב ראש הוועדה, שלא כדרכי, באתי לתמוך בהחלטת הממשלה בעניין של גלי צה"ל. אין כמעט שום החלטה בשנתיים האחרונות שתמכתי בה, אבל בעניין הזה, של לתת לגלי צה"ל לפעול, אמנם לפי הוראת שעה, ולהמשיך את ההסדר של החסויות אני תומך, כי אני מרגיש שהפגיעה בגלי צה"ל באה ממניעים אידיאולוגיים יותר מאשר ענייניים. צר לי, אני לא רוצה לפגוע במר פולק, אבל יש לכם עניין כמעט גנטי נגד כל מה שקשור לתקשורת חופשית - - -
אלי פולק
- - - היית פה בכל הישיבות שהיו על רשויות השידור למיניהן כדי לומר את זה. אני מבקש ממך שתחזור מדבריך.
דניאל בן-סימון
אתה הקומיסר של התקשורת, לכן אני פונה אליך כאל קומיסר, שמשגיח על כל דבר שנאמר.
יעקב כץ
הוא מדבר על העניין הגנטי. מה ששנוא עליך אל תעשה - -
דניאל בן-סימון
על זה נדבר בנפרד. אדוני היושב ראש, תשקיט את הימין בוועדה הזאת לכמה דקות.
אלי פולק
חבר הכנסת בן-סימון, אני חושב שאתה חייב להתנצל על הדברים שאמרת, כי - - -
דניאל בן-סימון
אני לא מתנצל, אני לא מתכוון להתנצל והמתקפה נגד התקשורת היא לא חדשה. זו דעתי, בשביל זה אני יושב כאן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זה ממש לא בסדר מה שהוא עושה. הוא מעביר את הדיון הזה לפסים פוליטיים.
דניאל בן-סימון
אבל זה פוליטי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
צר לי מאוד שהוא עושה את זה. מצד שני, אולי הגיע הזמן שגלי צה"ל - - -
כרמל שאמה-הכהן
חבר הכנסת שמאלוב, אני קורא לך פעם שנייה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
- - ישימו לב למה כל - - -
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, פעם שניה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כל דיון זה פוליטי, שום דבר לא ענייני.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, פעם שלישית זה בחוץ. בבקשה.
דניאל בן-סימון
תודה, אדוני היושב ראש. יש, כמובן, עניינים בגלי צה"ל שצריכים להתבהר, וזו טענה שעולה הרבה מאוד שנים, איך לגוון את ההרכב האנושי כדי לשקף את האוכלוסייה, כי זה ערוץ שאמור, פחות או יותר כמו בצבא, אמור לאחד את כל החברה הישראלית. יכול להיות ששיקוף - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
- -רק תסתום לימין את הפה.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, בפעם הבאה את בחוץ. פעם אחרונה.
דניאל בן-סימון
יכול להיות שבעניין של השיקוף של החברה הישראלית צריך להשקיע קצת יותר מאמץ כדי לתת מקום לכל הקבוצות החדשות. אבל בעניין התקשורתי, צריך להשגיח להשאיר לגלי צה"ל את העצמאות המלאה, ואם צריך להוסיף חסויות – להוסיף, כדי לאפשר, יחד עם כל האורגנים הגדולים של התקשורת, תחרות הוגנת. אני אומר לך, כאיש מקצוע שעבד 25 שנה בתקשורת, זה ערוץ יוצא מן הכלל, משרת את החיילים, ממלא את המטרה שלו, למעט העניין שדיברתי עליו, ההרכב האנושי, שאולי זקוק טיפה לטיפוח. לכן אני תומך בהחלטה לשמור על גלי צה"ל, על עצמאותה, על החסויות וכל מה שאפשר כדי לחזק את התחנה - צריך לעשות.
היו"ר כרמל שאמה
תישאר פה להצבעה. לשם האיזון בוועדה, חבר הכנסת יעקב כץ. בבקשה.
יעקב כץ
תודה לך, היושב ראש. כפי שזכור לך, הזמנתי בפעם הקודמת בוועדה את הממצאים של מחלקת המחקר של הכנסת, שהביאה לידיעתנו שתי עובדות. עובדה אחת, כשבן גוריון הקים את גלי צה"ל הוא אמר שהמגמה של גלי צה"ל הינה לחזק ולעודד את חיילי צה"ל, כדי שיהיו לוחמים יותר טובים. ב. הובהר מעל לכל ספק ש-96% מהשידורים לא עוסקים בצה"ל, עוסקים בדברים אחרים. רק 4% הדברים היפים שאמר קצין חינוך ראשי בצה"ל. אני מדבר על מה שקיבלנו על-ידי מחלקת המחקר של הכנסת. אני לא מדבר באוויר, אני מדבר על מה שאומר המחקר – שרק 4% נוגעים לעניינים שקשורים לצה"ל.

אני שמח שזה רק לשנה, אני לא מניח שמישהו ממליץ שנעשה שידורי חסות עבור חיל האוויר, וזה היה יפה מאוד שאתה אמרת, קצין חינוך ראשי: אני המפקד והוא ת"פ שלי והוא לא רשאי לדבר כי אני בעל הבית.
תא"ל אלי שרמייסטר
זה לא אמרתי, אדוני.
יעקב כץ
לא משנה. אבל בצה"ל כצה"ל, לא יעלה על הדעת שנעשה התרמה או נעשה שידורי חסות לחיל הרגלים. יש הוועד למען החייל, שהוא מגייס כספים ואם גלי צה"ל הייתה תחנה שמשרתת את חיילי צה"ל ומעודדת אותם להיות חיילים יותר טובים, לאהוב את המולדת שלהם, לאהוב את הארץ שלהם, מורשת קרב, יש להניח שגם היה יותר קל לגייס כספים דרך הוועד למען החייל ולתרום כספים.
היו"ר כרמל שאמה
לעניין הסעיף.
יעקב כץ
לעניין הסעיף, הלוואי שהיה אפשר לקצר את זה. בסופו של דבר, אם זה היה תלוי בי, לא חסויות, כמו ששום גוף בצה"ל לא נתמך על-ידי חסויות אלא על-ידי תקציב של משרד הביטחון, ומשרד הביטחון צריך שהמחלקה שנקראת גלי צה"ל עניינה יהיה תקציב סגור לשרת את החיילים, כדי שיהיו שמחים יותר בעבודתם, בשירם ובזמרם הולכים אלי קרב בגבורה ולא כמו היום, שאם הם פותחים את גלי צה"ל הם יכולים אחרי שבוע של האזנה להזדהות בצורה כמעט מוחלטת עם רנתיסי, שמנתיסי וקנתיסי.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. מר טוניק, מפקד גלי צה"ל, בבקשה.
יצחק טוניק
אני רוצה לתקן, ברשותך חבר הכנסת כץ. המחקר שאתה משתמש בו ומציג, גם הוצאת אותו לתקשורת בזמנו, ספר תוכניות קבועות, הוא לא ספר את השידורים. אני מניח שגם אתה יודע שיש הבדל גדול.
יעקב כץ
למשל?
יצחק טוניק
למשל: מי שמאזין לגלי צה"ל בשבוע האחרון שומע המון שידורים ותוכניות בנושא יום המילואים שמתקיים מחר; מי שהאזין לגלי צה"ל בשבוע שעבר שמע יום שידורים מלא, מהבוקר עד הלילה, על חמש שנים לחטיבת כפיר; מי ששמע שבוע קודם, שמע יום שידורים מלא בנושא "אמץ לוחם", שזה אחד הפרויקטים - - -
יעקב כץ
בשבוע האחרון התחילו שינויים כבירים.
יצחק טוניק
התוכניות לא משקפות את הדבר הזה. אני חושב שהפיתוי הגדול של השידורים הצבאיים בתחנת גלי צה"ל – אני מצטער מראש שאני נשמע קצת מתנצל – ושמעתם את קצין החינוך הראשי, הוא דווקא ביכולת שלנו לשלב את כל הנושאים האלה בכל התוכניות. אפילו בגלגל"צ יש שעתיים כל יום, שמי שבוחר את השירים זה חיילים מיחידה אחרת כל יום, וזה לא מופיע בטבלה שאדוני הזמין ממחלקת המחקר של הכנסת. אז לפחות ברמה של נתונים כדאי שנדע על מה אנחנו מדברים.

עוד מילה וחצי, ברשותך היושב ראש. גלי צה"ל משדרת את התשדירים כבר למעלה מ-20 שנה. זה הגיע לשולחן הזה לפני כשבע שנים בעקבות עתירה לבג"ץ של הרדיו האזורי. הרדיו האזורי עתר לבג"ץ וטען שגלי צה"ל נלחמת על אותו מגרש וגוזלת את הפרנסה. בג"ץ דחה את העתירה מנימוקים שונים וחכמים, אבל הציע באותה הזדמנות למערכת הביטחון להסדיר את העניין הזה בחקיקה ראשית, ולכן זה הגיע. הגישו הצעת חוק, זה עלה לממשלה. זה שהאריכו כל שנה, זה באמת לא בשליטתנו, אבל המצב הנוכחי מתקיים כבר הרבה מאוד שנים. מבחינה ערכית יש לו חשיבות בלתי רגילה.

גלי צה"ל היא תחנת הרדיו הכי זולה בארץ, ואם בכלל בודקים את העניין של תפוקה מול עלות – אין דברים כאלה. מישהו פה הציע לבדוק את השכר של הבכירים – אני מוכן לפרסם היום את השכר של הבכירים. אין דבר כזה בעניין של עלות-תועלת. גלי צה"ל, תקציבה הוא 40 מיליון שקל בשנה, בערך 50% מגיע מצה"ל, לא בכסף אלא זה מגלם הוצאות. כל חייל שמשרת בתחנה מתומחר. יתר התקציב, כ-20 מיליון – כ-17 מיליון מגיעים מתשדירי שירות וחסויות, כאשר אנחנו משדרים ארבע דקות בשעה לעומת 15 דקות של הרדיו האזורי.
יגאל הררי
:

12 דקות.
יצחק טוניק
הרדיו האזורי, כשבדקנו את הממוצעים, זה 15 דקות, כאשר אנחנו לא נכנסים לכל התוכן השיווקי שהרדיו האזורי מתעסק בו. אבל אין לנו עניין. "קול ישראל" משדרים בין 8 ל-12 דקות. אני חושב שהוועדה הזאת צריכה להסכים שמבחינה ערכית זה מאוד נכון שהעלות של גלי צה"ל לא נופלת כולה על תקציב הביטחון. תקציב הביטחון צריך להתעסק בדברים יותר חשובים לביטחון ישראל. כלומר, יש משהו ברמה הערכית שהוא חשוב כאן, מה גם שאין כלי תקשורת במדינת ישראל שלא מתקיים מפרסומות, לא הטלוויזיה החינוכית ולא "קול ישראל". לפני כמה ימים התפרסמו הנתונים לגבי החציון הראשון של 2010 של "קול ישראל". ההכנסות שלהם בחציון הראשון היו למעלה מ-50 מיליון שקלים.
ישראל חסון
למה אתה מגביל את עצמך?
יצחק טוניק
אני מגביל את עצמו מכיוון שאנחנו תחנת רדיו ציבורי ומכיוון שאין לנו עניין להתפרנס. יש לנו עניין להתקיים. אגב, בוועדה הזו היו חברי כנסת שהציע בזמנו לגלי צה"ל להיכנס גם למגרש של פרסומות מסחריות. למה לא? כולם עושים את זה. זה מכיוון שלנו יש עניין לשמור על האיכות של גלי צה"ל כתחנה צבאית וציבורית - - -
היו"ר כרמל שאמה
מר טוניק, אולי תסביר לנו מה זה החסויות האלה?
יצחק טוניק
אנחנו משדרים ארבע דקות בשעה תשדירים.
ישראל חסון
עזוב, מה זה החסויות אני מבין.
היו"ר כרמל שאמה
אולי אתה מבין, אני - - -
יצחק טוניק
תשדירי השירות אלה הם פרסומות למלכ"רים ולגופים צבאיים, לא לגופים מסחריים. אלה תשדירי השירות, שהם שלוש דקות ו-40 שניות כל שעה. עוד 40 שניות - - -
יגאל הררי
:

של איזה גופים, אדוני?
יצחק טוניק
של כל משרדי הממשלה- - -
יגאל הררי
:
והמכללות והאוניברסיטאות, שזה גופים פרטיים.
יצחק טוניק
לא, רגע - - -
היו"ר כרמל שאמה
נא לא להפריע.
יגאל הררי
למה אתה אומר לא? אז מה אם זה מלכ"רים? גם סבתא שלי מלכ"רית, מה זה קשור? תן לזה שם.
יצחק טוניק
יש לגלי צה"ל היתר לשדר למכללות ולאוניברסיטאות, לימים פתוחים שהם מקיימים עבור חיילים שמשתחררים. כשמכללה מקיימת יום פתוח לחיילים משוחררים מותר לגלי צה"ל, כתחנה צבאית, לפרסם את זה.
ישראל חסון
מר טוניק, מי אוסר עליך?
יצחק טוניק
התקנות האלה יצאו כאן, בוועדת הכלכלה.
היו"ר כרמל שאמה
חוק גלי צה"ל.
יצחק טוניק
קצת פרופורציות, זה ארבע דקות בשעה. אגב, כל התשדירים נמצאים תחת פיקוח משפטי. החסויות הן גם לגופים מסחריים, אבל זה משפט שאסור שיהיו בו סופרלטיבים, לא דבר השוואתי. כלומר: התוכנית משודרת בחסות UMI יבואנית שברולט לארץ. זה חסות.
יגאל הררי
מלכ"ר.
רזי ברקאי
לא, זה לא מלכ"ר.
יצחק טוניק
אנחנו מדברים על החוק הקיים. כלומר, את זה החוק מאפשר לנו, ובצדק.
רזי ברקאי
מי זה האיש שם?
היו"ר כרמל שאמה
הוא נציג של הרדיו האזורי, נכון? אתה יושב פה על התקן הזה.
יגאל הררי
יש לו שם, לאיש הזה, אדון רזי ברקאי. אתה גם יושב פה על תקן של משהו אחר.
רזי ברקאי
לא, שאלתי מה שמך.
יגאל הררי
אולי הרוח שלך מאיימת על חברי הכנסת גם.
רזי ברקאי
מה שמך, בבקשה?
יגאל הררי
יגאל הררי, נציג הרדיו האזורי.
רזי ברקאי
נעים מאוד.
יגאל הררי
גם לי נעים מאוד.
היו"ר כרמל שאמה
אף אחד לא מאיים פה על אף אחד.
נחמן שי
רק אני מאוים פה.
היו"ר כרמל שאמה
מר טוניק, סיימת את דבריך?
יצחק טוניק
אני סיימתי, תודה.
היו"ר כרמל שאמה
היועצת המשפטית של הוועדה רוצה לומר כמה מילים. בבקשה.
אתי בנדלר
אני רוצה להבהיר את הרקע הנורמטיבי של החוק הקיים והצעת החוק שמונחת בפני הוועדה. בשנת 2005 ועדת הכלכלה של הכנסת טיפלה בהצעה הזאת, הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה). הרקע לחוק הזה, שהתקבל, היה, כפי שהוזכר כאן, עתירה שהגישו תחנות הרדיו האזוריות, בטענה שתשדירי השירות ותשדירי החסות של גלי צה"ל מהווים פרסומת והם מתחרים בפרסומות שהמדינה התירה לתחנות הרדיו האזוריות לשדר, וזה בעצם מקור המימון של תחנות הרדיו האזוריות. במסגרת העתירה הבג"ץ קבע שהוא אינו נכנס לשאלה אם ראוי או לא ראוי לשדר סוג כזה של תשדירים, אלא שהמחוקק הוא זה שצריך להכריע בעניין, וביקש שהכנסת תידרש לעניין.

בדיונים שנערכו כאן, בוועדת הכלכלה, התעוררו מספר שאלות. השאלה הראשונה שהתעוררה: האם יש מקום לסוג כזה של תשדירים? ההכרעה הערכית של הכנסת היתה שיש מקום לתשדירים כאלה, ובתנאי שהם לא יגלשו לפרסומת מסחרית פר סה. לצורך העניין שונו ההגדרות שאושרו בוועדה לעומת ההגדרות שנכללו בהצעת החוק המקורית, ונקבע בפירוש מה נחשב לתשדירי שירות, מה נחשב להודעות וזה כלול בחוק העיקרי. כך למשל, אם ניתנה כאן הערה לגבי מכללות, אז בפירוש בתשדירי שירות נאמר: תשדירי שירות שהוא אחד מאלה: תשדיר הנותן מידע למשרתים בכוחות הביטחון ולגמלאי כוחות הביטחון בנוגע למוסדות להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה או למפעלי תרבות ואמנות המנוהלים על-ידי גוף ציבורי, ובלבד שאין בו תיאור איכותי או השוואתי של המוסדות והמפעלים האמורים.

דהיינו, ככל שהתשדירים האלה עומדים במגבלות שנקבעו בחוק, אלה תשדירים מותרים בפירוש.
אלי פולק
כולל תשדיר שאומר: זה בחסות חברה כזאת וכזאת, שקוראת לך לעשות כך וכך?
אתי בנדלר
אני לא בוחנת כרגע כל סוג של תשדיר. אינני יודעת מה נאמר ואני לא מהווה ועדת פיקוח על התשדירים האלה. אתייחס עוד מעט לנושא של הפיקוח, אבל באופן כללי החוק הגדיר – ואנחנו ניסינו להגדיר כמיטב יכולתנו – מהם התשדירים המותרים.

שאלה אחרת שהתעוררה במסגרת אותו דיון היא עד כמה לאפשר לגלי צה"ל להרוויח או לקבל הכנסות מאותם תשדירים, כך שלא ייצא בסופו של דבר שהמדינה, שחושבת שגלי צה"ל היא תחנה חשובה שתורמת גם לחיילי צה"ל, גם לגמלאי צה"ל וגם, אולי, לעם כולו, שהתקציב שלה יבוסס רק על סוג של תשדירים כאלה, כשיש בעייתיות מוכרת בכך שגורמים מסחריים בסופו של דבר – גם אם הם מלכ"רים, אבל גופים אינטרסנטיים – הם אלה שמממנים את התחנה. בסופו של דבר ההכרעה הייתה - וזה בתשובה לשאלתך, חבר הכנסת חסון, מדוע אתם מגבילים את עצמכם בהכנסות - נקבעה הוראה שאומרת שזמן השידור המרבי לשידורי חסות ולתשדירי שירות בגלי צה"ל לא יעלה על 4.5 דקות לשעות שידור, כשהתחשיב שנעשה בזמנו הביא לכך שזה ישמור פחות או יותר על אותה רמת הכנסות שהיתה באותה תקופה, ויתרת הסכום הדרוש לצורך תפעול התחנה יבוא מתקציב משרד הביטחון.

כדי לוודא שאכן התשדירים שמשודרים בתחנה עומדים במתווה שהמחוקק קבע במסגרת אותה הצעת חוק מתקיימת הוראה אחרת, שלצערי שר הביטחון התעלם ממנה עד כה, למרות שהוועדה הזאת הזכירה לו, ולא פעם אחת, את קיומה. סעיף 4 לחוק קובע: "השר, בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור ועם ועדת הפיקוח, יקבע הוראות לעניין התנאים לשידור שידורי חסות ותשדירי שירות בגלי צה"ל, לרבות איסורים ומגבלות שיחולו לגבי שידור כאמור". "יקבע" – זה, כמובן, יקבע בתקנות. התקנות לפי אותו חוק יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ויש גם הוראת מעבר שאומרת מי תשמש כוועדת פיקוח, כל עוד לא הוקמה ועדת הפיקוח. ובכן, הוראות לא נקבעו, תקנות לא הובאו לאישור ועדת הכלכלה אבל הדברים ממשיכים להתנהל. אני לא בטוחה שלו היו נקבעות התקנות היה שינוי במתווה של התשדירים.
יעקב כץ
אז צריך להחליף את שר הביטחון.
נחמן שי
מסיבות אחרות.
אתי בנדלר
אני סוקרת רק את הרקע המשפטי של אותם תשדירי שירות ושידורי חסות, האם יש מקום להרחיב אותם או שמא לצמצם אותם. נקבע החוק הזה כהוראת שעה, כשכל פעם נדרשו לעשות עבודה יסודית כדי לבחון את הדברים ולהביא את הממצאים בפני הוועדה. עד כה, למרות שלוויתי את כל הדיונים האלה, עבודה כזאת למיטב ידיעתי לא נעשתה, ואני שומעת שעכשיו הממשלה הטילה על צה"ל פעם נוספת לעשות את העבודה הזאת.
לאה ורון
על שר הביטחון.
אתי בנדלר
על שר הביטחון.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אפשר לשאול שאלה את היועצת המשפטית?
היו"ר כרמל שאמה
שניה, חברת הכנסת ברקוביץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כרמל, מה קורה לך?
היו"ר כרמל שאמה
שניה. אני רוצה לומר שמנהלת הוועדה מעדכנת שהוועדה מקבלת עדכון בהתאם לסעיף 6 על ההכנסות מחסויות של גלי צה"ל, עם פירוט לגבי סוגי הלקוחות השונים.
נחמן שי
זה ציבורי? זה פתוח? אפשר לראות את זה?
אתי בנדלר
בוודאי.
היו"ר כרמל שאמה
ברור, זו ועדת הכלכלה, זה לא חוץ וביטחון.
ישראל חסון
אתי, אפשר לשאול אותך שאלה?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני יכולה לשאול שאלה את היועצת המשפטית?
היו"ר כרמל שאמה
כן. אם את כל כך מתעקשת לשאול שאלה, אני כבר סקרן לשמוע את השאלה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תהיה סקרן לשמוע את התשובה, השאלה לא חשובה. מה היה עד שנת 2005, ומדוע זה קרה דווקא בשנת 2005?
אתי בנדלר
עניתי על זה בתחילת הדברים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בגלל בג"ץ?
אתי בנדלר
כי שידרו שידורים והוגשה עתירה לבג"ץ נגד אותם שידורים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז אני רוצה לשאול שאלה אחרת. מה היתה הסיבה שמלכתחילה, על אף שזאת צריכה להיות תחנה של משרד הביטחון, שהותרו חסויות?
אתי בנדלר
הכנסות, תקציב.
היו"ר כרמל שאמה
זו כבר לא תשובה משפטית. מה זו שאלה של היועצת המשפטית? מה את רוצה ממנה לעניין ההכנסות של גלי צה"ל?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לדעת אם היא יודעת מה היתה הסיבה, כי נשמעו פה טענות אחרות.
אלי אפללו
תשלחי שאילתות לשר הביטחון.
היו"ר כרמל שאמה
יגאל הררי, התאחדות תחנות הרדיו האזוריות. בבקשה.
יגאל הררי
שלום לכולם. קודם כול, והדבר הראשון שאגיד למר טוניק, התחנה הכי זולה זה גלי צה"ל, זה נכון. אין להם אגרות, הם לא צריכים לשלם על קניית מכרז, הם לא צריכים לשלם על שום דבר, אז בטח שזו התחנה הכי זולה בישראל. מה זה חסויות מלכ"ר? יש לי כמה חברים שיש להם מכללות, הם גם מלכ"רים, אבל זה בסופו של דבר זה בן-אדם פרטי. כשאומרים שחייל צה"ל יקבל רכב ב-UMI ב-50% הנחה, זה UMI או שזה החייל? אני לא מבין את ההתחמקות של העניין הזה, למה זה לא מוגבל לגופים ציבוריים בלבד, כמו שהחוק רוצה?

עכשיו אומרים פה דברים בעל-פה – כ-40 מיליון שקל הכנסה. מה זה "כ"? זה הרבה יותר מ-40 מיליון. אם אני עושה חשבון שיש 48 מפרסמים בשעה, לפחות לפי מה שאתה אומר, אז אם יש 48 מפרסמים בשעה, שכל אחד מקבל חסות של 10 שניות – זה החשבון שאני עשיתי, הכי פשוט: ארבע דקות זה 48 מפרסמים.
יצחק טוניק
בחסויות זה לא 40, זה הרבה פחות.
יגאל הררי
אם אתם אומרים שיש רק חסויות, אז תחליטו. חסות לפי החוק היא עשר שניות, אז אצלכם החוק שונה? אם יש לנו ארבע דקות, אני עושה חשבון שבארבע דקות זה המספר שאנחנו מדברים עליו. אתם אומרים מספרים, אבל אף אחד לא בא לפה עם מסמך.
קריאה
יגאל, לא הקשבת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אתה יכול לעשות את אותה חסות שלוש פעמים.
היו"ר כרמל שאמה
אני רוצה שלא תפריעי.
יצחק טוניק
שלוש דקות.
יגאל הררי
שלוש דקות? אז יש לך רק 42 מפרסמים. אתם אומרים פה מספרים, שכאילו כולם יבינו שיש לכם רק 40 מיליון. ברור שתהיו התחנה הכי זולה. אתם לוקחים חיילים סדירים, מקבלים עבורם 500 שקל משכורת, ואתה אומר לי שאתם הכי זולים. אתם שילמתם על האנטנה? שילמתם על רישוי של האנטנה? שילמתם למהנדס שיוציא תוכניות? בטח שאתם לא. אתם לא באים לפה עם ידיים נקיות.
יצחק טוניק
למה אתה חושב שלא?
יגאל הררי
אם הממשלה החליטה שקודם כול הדבר הזה ייבחן בשנה הזאת, אז זה לא סתם, כי יש לכם גלישה ואתם יודעים שאתם גולשים. במה אתם פוגעים? אתם פוגעים בתחנות האזוריות, שמשלמות במיטב כספן הפרטי. אז אתם שולחים סדירניק או מישהו אחר בקבע, שהוא גם ככה מקבל את השכר שלו, שיילחם עם סוכן מכירות שמוציא את נשמתו בשביל למכור פרסומות? מה אתה משווה את זה? בטח אתם הכי זולים. עכשיו אתה רוצה לקבל אישור להרחיב לך את העסק, אז מי ימכור אצלך את הפרסומות? תשלח אותם לקורס שיווק. על חשבון מי? על חשבון המדינה.

ההתמודדות שלנו פה היא רק על דבר אחד. אני לא מתנגד לגלי צה"ל, זה לא החלק שמטריד אותי. הם קיימים X שנים – על הכיף כיפק. לא סתם התחנות האזוריות הלכו לבג"ץ לפני שבע שנים, ואפשר לבדוק למה הלכו לבג"ץ. כי אתם באתם והתחלתם למכור פרסומות. אמרתם פעם ל"הבימה", אז קיבלתי ל"הבימה", ומשרדי ממשלה ותחבורה - - - -
היו"ר כרמל שאמה
מה אתה רוצה מהחוק?
יגאל הררי
מה שאני אומר, שצריך להגביל את זה יותר בבירור. אם אומרים שיש יום פתוח, שזה יהיה אך ורק לחיילי צה"ל, לא להגיד: יום פתוח באוניברסיטת יפו-תל אביב, כשגם יגיע מישהו אחר, שלא קשור בכלל לחייל משוחרר. לתת לזה דגש, כמו שיש בתחנות האזוריות מגבלות על מה זה תוכן שיווקי ומה זו חסות, שגם פה תהיה מגבלה; שבכל חסות ובכל תשדיר שירות שהם נותנים, שיהיה מוגדר בפירוש: לחייל המשוחרר.
היו"ר כרמל שאמה
אבל יש הגדרה בחוק גלי צה"ל.
יגאל הררי
אז מה? אז זה כתוב. זו הבעיה פה.
היו"ר כרמל שאמה
יש הגדרה של תשדירי שירות.
יגאל הררי
אדוני היושב ראש, פה כל הבעיה, שהכול כתוב על הנייר. בפועל, כשאתה בודק את זה ואתה שומע את הרדיו הזה, אז אין קשר בכלל אם זה לחייל סדיר או לאיש קבע. מישהו פה אמר שהם עושים תבחינים כמה שעות שידור הם נותנים לחיילים. אז יש את "קולה של אמא", נו? איזה עוד תוכניות פונות לחיילים? מה הם אומרים להם, איפה ללכת לקנות קיטבג?
היו"ר כרמל שאמה
ולפי אותו חוק יש ועדת פיקוח שאמונה לפקח על יישום - - -
יגאל הררי
ועדת הפיקוח הזאת יכולה לדעת, למשל, כמה הכנסות יש מהתשדירים?
היו"ר כרמל שאמה
היא יכולה לדעת כל דבר, בטח.
יגאל הררי
ואם הם כבר לוקחים כל כך הרבה, אז למה נותנים להם את תקציב המדינה? זה כל העניין.
היו"ר כרמל שאמה
מבחינה חוקית, יש פה תשתית לכל מנגנון הפיקוח שאתה רוצה. אם הם מופעלים – זו שאלה אחרת, ואתם יודעים להגיש בג"צים.
יגאל הררי
אז אני אשמח מאוד להוסיף דבר פשוט: זה לא באמת מתקיים בפועל. זה מה שרציתי להגיד.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, מר הררי. מר רזי ברקאי, בבקשה.
רזי ברקאי
אני רוצה להעיר משהו לגבי הנתונים. נאמרו כאן כמה דברים קשים כלפינו, כאילו אנחנו מעלימים הכנסות. יש 4 דקות בשעה, 4 הדקות האלה מחולקות כך ש-3 דקות ו-40 שניות זה תשדירי שירות למלכ"רים או למוסדות ציבור, כפי שזה מופיע בחוק. תשדיר שירות הוא או מטעם גוף ציבורי, שמטרתו מתן שירות לציבור, בין בדרך של מתן מידע והדרכה לגבי שירותים ציבוריים – בקיצור, מלכ"רים ועמותות ציבוריות – או תשדיר שנותן מידע למשרתים בכוחות הביטחון. זה 3 דקות ו-40 שניות מדי שעה.

נשארנו עם 20 שניות, שזה מה שנקרא שידורי חסות. שידורי החסות האלה מוגדרים בחוק: ציון השתתפותו של גורם חוץ במימון משדר, כולל גורם מסחרי, לרבות בדרך של ציון שמות מוצריו של המממן ותיאור המאפיינים העיקריים, אך למעט תיאור איכותי או השוואתי שלהם. כלומר, אסור ש-10 השניות של שידור החסות הזה תהיינה השוואה למוצר אחר. לכן, מה שקורה בדרך כלל באותן חסויות זה שזה 10 שניות: המשדר "מה בוער" משודר בחסות חברת "פלאפון", שזה מותר. זה מופיע בחוק וזה מותר. זה כל מה שמותר, אגב.
אלי פולק
שמציעה שירות כזה וכזה לכולם, בתוספת.
רזי ברקאי
המשדר "מה בוער" הוא בחסות חברת "פלאפון". אין כאן שום דבר שמאפיין את חברת "פלאפון" וכיוצא בזה. לכן הטענה שאנחנו גורפים הרבה יותר כספים ממה שבאמת אנחנו מדווחים היא פשוט טענה לא נכונה. זה בעניין של הנתונים.

עוד הערה אחת קצרה, ברשותך היושב ראש. כשהממשלה מבקשת הארכה של שנה, בעצם זו הארכה של עשרה וחצי חודשים. זה אומר שבעוד שמונה-תשעה חודשים שוב כולנו נתכנס כאן כדי להתברבר ולהתפלש עוד פעם, יצאו אמוציות – ואני שמח שאתה הופך את הדיון הזה לדיון ענייני, ולא בעניין שמנקר לכולם מאחורי הראש. אנחנו יודעים שהעניין שמנקר לכולנו מאחורי הראש זה העניין הפוליטי, ואני שמח שעד עכשיו, למעט כמה הערות מיותרות, שם זה נשאר.
נחמן שי
מותר לכל אחד פה להגיד מה שהוא רוצה, כולל חברי כנסת.
רזי ברקאי
ההצעה שלי - - -
יעקב כץ
טוב שאמרת "לכולם", ולא הוצאת את עצמך מהכלל. אני אומר את זה כהערה חיובית.
רזי ברקאי
אני מציע, ואני מבקש לשקול את זה בכובד ראש, שההארכה לא תהיה לעשרה וחצי חודשים אלא לשנתיים.
יגאל הררי
תחזיר את זה לממשלה, למה לפה?
רזי ברקאי
או, לחילופין, עד 31 בדצמבר 2012. כלומר, שנה וחצי. כי אנחנו יודעים שבמקביל למה שקורה בוועדת הכלכלה של הכנסת יש ועדת שרים משלושת, של שר הביטחון, שר התקשורת ושרת התרבות, שצריכים לנסח את חוק גל"צ, סוף-סוף יגיע לחקיקה, ושם גם יעלו כל השאלות שעולות כאן לדיון. אני מבקש שהארכת הוראת השעה לא תפריע לוועדה. אם ועדת השרים תסיים את העבודה שלה בעוד שלושה חודשים, אנחנו, גל"צ, הראשונים שנהיה מבסוטים. על הכיפאק שיהיה סוף-סוף חוק, שלא נצטרך כל פעם מחדש לכתת רגליים ולבזבז את זמנכם. לכן, אני מבקש מהיושב ראש להעלות הצעה – אני מקווה שפרוצדוראלית זה משהו שהוא אפשרי – שההארכה לא תהיה לעשרה וחצי חודשים אלא בין שנה וחצי לשנתיים. תודה רבה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אפשר לשאול שאלה?
אלי אפללו
גם אחרים רוצים לשאול שאלה. באמת. את כל רגע מעירה הערה, אבל מותר גם לנו לשאול שאלות. אנחנו מקשיבים בקשב רב, ואת שואלת שאלה ראשונה, שניה, שלישית. תני גם לאחרים.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.
אלי אפללו
אנחנו רשומים וממתינים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לשאול שאלות אתה יכול גם בלי - - -
אלי אפללו
אבל אני חושב שלא ראוי לשאול כל רגע שאלה ועוד שאלה. הזמן שלנו יקר לא פחות.
היו"ר כרמל שאמה
סיעת קדימה מאוחדת?
אלי אפללו
אני מעיר הערה בונה, לא שלילית.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.
נחמן שי
תודה. הוויכוח המכוער והמיותר שהתפתח פה סביב גלי צה"ל עשה את העניין לפוליטי, והוא לא פוליטי. פה אין שאלה פוליטית, פה יש שאלה כלכלית-כספית. חבל מאוד, אבל לא מפתיע, שהיו מספיק גורמים שנעזרו בסוגיה הזאת כדי להטיל ספק ודופי בקיומה של גלי צה"ל. אז אני אומר לכם שקיומה של גלי צה"ל אינו עומד בשום מקום בספק או בסימן שאלה, לא מפני שיש שם X עובדים, אלא מפני שזה מרכיב חשוב וחיוני בדמוקרטיה הישראלית ובשיח הציבורי שלנו. הניסיונות להשתיק את גלי צה"ל, כמו גורמי תקשורת אחרים, כמו את התקשורת הזרה שרצו לעשות ב-24 השעות האחרונות בהקשר למשט וכמובן, חזרו בהם כי הבינו שאי-אפשר לעשות את זה. זה בדיוק בא מאותה משפחה. הניסיונות האלה ייכשלו.
יעקב כץ
המשפחה הלוחמת?
נחמן שי
מאותה משפחה בדיוק, שנועדה לשים יד על הפה ולהגיד: לא תדברו. פעם זה לא ידברו כתבים ישראלים ופעם לא ידברו כתבים זרים, העיקר שיהיה פה שקט. נכון? אז לא יהיה פה שקט.
מרדכי בניטה
שיהיה מאוזן.
אלי אפללו
סליחה, אני לא יודע מי אתה אבל יש פה יושב ראש, תבקש. אפשר באמת להגיד לאנשים? יש סדרנים, כל רגע יש הערה. או שתוציא אותם או שתיתן גם לנו את זה. זה עולה כבר בעצבים, באמת. אני לא יודע מי האיש הזה, כל רגע הוא מעיר.
מרדכי בניטה
הערתי שתי הערות.
אלי אפללו
זה מפריע, אתה פשוט מפריע.
מרדכי בניטה
למה אתה צועק עלי?
אלי אפללו
כי אתה מפריע לנו.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת אפללו, חבל על הבריאות.
אלי אפללו
חבל לי על העצבים, שכל רגע מישהו מפריע ואתה לא מעיר לו.
היו"ר כרמל שאמה
קודם כול, הערתי לו.
אלי אפללו
אני לא שמעתי.
היו"ר כרמל שאמה
מה שמו של אדוני? מרדכי בניטה, היושב ראש מבקש ממך באופן אישי לא להפריע יותר לדיון. אם אתה רוצה לדבר תרשם ברשות דיבור. חבר הכנסת שי, נא להתקדם ולסכם.
נחמן שי
זו היתה פתיחה. דיברתי על מקומה של התחנה ועל חשיבותה, אבל לא זה הדיון. נאמר כבר: אם אתם רוצים, תזמינו את עצמכם לעוד מקומות ותאתגרו חברים אחרים, שחושבים אחרת. בבקשה, תעלו את השאלה הזאת, אבל לא זה הזמן, לא זה המקום ולא זה העניין שעומד בפנינו.

עכשיו אני רוצה לומר גילוי נאות. כשהייתי מפקד התחנה הזאת, וזו באמת היסטוריה רחוקה וארוכה, הכנסתי את ההתחלה של ההתחלה של התשדירים והחסויות האלה. עשינו את זה בספקות גדולים ובדאגה לגבי ההשפעה שתהיה לזה על התחנה. אני לא מאושר, באופן כללי, מההתפתחות שזה עבר במהלך השנים והמקום שזה תופס. עדיף היה, לדעת כולנו, שהתחנה תהיה נקיה לחלוטין מתשדירים, מפרסומות ומכל דבר שהוא. רק מה לעשות, שבלי זה היא לא יכולה להתקיים היום. היום יש מצב נתון, שצריך להתייחס אליו, שהוא כבר בן שש – ותיכף נדבר כמה זמן הוא יכול להימשך – שבו התחנה זקוקה לתשדירים ולחסויות, כי אחרת היא לא תתקיים. קצין חינוך ראשי, שיושב פה, אמר שזה מרכיב בתקציב של התחנה. אין לו 20 מיליון שקל, או קצת פחות, להעביר מתקציב קצין החינוך של צה"ל לתחנה של גלי צה"ל. מוכרחים להבין שבמציאות הזאת כבר צריך להתמודד עם הקשיים ועם הבעיות, אבל אי-אפשר לשנות את זה באופן דרמטי ולבטל את זה היום, גם אם אני חושב שהיה עדיף שזה בכלל לא יתקיים.

בעניין הזה אני מבין את התחנות המסחריות. אני יודע שהרדיו המסחרי, שגם בזה היה לי איזשהו חלק, זקוק לכל שקל של פרסומת וחסות שמסתובבים בשוק הזה, ומצבן של התחנות הוא קשה. אני מבקש ממך, היושב ראש, שתתגייס כמו שאני רוצה, וכמו שאני חושב שחברים רוצים, לעזור לתחנות המסחריות בנושא של התמלוגים, שהמדינה החליטה להעלות להם פתאום מחדש, ולצמצם את זה עד למינימום, כדי שגם התחנות המסחריות, שנושאות הרבה נטל על גבן, יוכלו להתקיים במדינת ישראל. זו אחריות שלנו גם כן.
אלי פולק
מדוע לא להעביר את התמלוגים האלה ישירות לגלי צה"ל - - -?
נחמן שי
אני רוצה לומר לגבי המצב של התקנות האלה. קודם כול, צריך לוודא שהדברים שכתובים פה אמנם ייעשו, כולל הפיקוח, כולל ההוראות והתקנות וכל ההליכים המשפטיים שלא התקיימו. צריך לקיים את זה, אני לא מבין למה זה לא התקיים ולמה שנים ארוכות כבר נמשך המצב. חיוני שזה יהיה. זה ישתלב במרכיבי פיקוח אחרים שיש על גלי צה"ל, שהם קיימים וחשובים גם הם כדי לשמור על התחנה הזאת במסגרת הפעילות הסדירה שלה.

אני חושב שצריך לשקול ברצינות את ההצעה להאריך את הוראת השעה הזאת בשנתיים, מתוך ידיעה ברורה ששום דבר לא יקרה גם בשנה הקרובה. לכן אני מעלה על סדר-היום הצעה שהוראת השעה הזאת תהיה לשנתיים במקום לשנה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. הצעתך נרשמה ואנחנו נצביע עליה. איילת שקד מ"ישראל שלי", בבקשה.
איילת שקד
תנועת "ישראל שלי", על 55,000 חבריה יצאה למאבק שהוא כן פוליטי. המטרה שלו היתה לשבור את המונופול של השמאל על התחנה. לכל שדרן יש דעות, יש אופי, תכונות, הוא יוצק את זה לשידורים, וזה בסדר. אני לא מצפה מאף שדרן שלא יביע את דעתו, כי אז זה פשוט לא יהיה מעניין. אנחנו רק מצפים שיהיה איזון וגיוון, שהתחנה ששייכת לחיילים ושייכת לעם יהיה בה גיוון של כל השדרנים, עם כל הדעות הפוליטיות. אם אילנה דיין שואלת בשידור: מדוע הבנייה בירושלים בתהליך השלום? שיהיה שדרן, אחריה או לפניה, שישאל: איך יכול להיות שממשלת ימין לא בונה בירושלים, בירת ישראל? אם רזי ברקאי אומר: חלק מבעיה זה האופן הטוטלי, הברוטלי והתוקפני של התקפות חיל האוויר, אז שיהיה שדרן שיגיד: חיל האוויר משתמש בצורות שונות ומשונות כדי למנוע הרג של אזרחים. כל מה שאנחנו מבקשים זה גיוון, גיוון בשדרנים. לא יכול להיות שלכולם יש אותה דעה, לכל הבכירים, אלו שנמצאים בפריים טיים.

דבר שני שאנחנו מבקשים, שבשעת מלחמה בעיקר - - -
יעקב כץ
רביב דרוקר אומר רק 80%.
איילת שקד
כן. אנחנו מבקשים שבשעת מלחמה גלי צה"ל יעמדו לצד הלוחמים. כשלוחמים נלחמים במלחמה, על-פי בן-גוריון, כמו שחבר הכנסת כץ אמר קודם, המטרה של גלי צה"ל זה לתמוך בהם ולגרום להם להיות לוחמים טובים יותר ולא - -
נחמן שי
איפה את מוצאת שהם לא עושים את זה?
איילת שקד
- - ולא להיות מהאו"ם.
היו"ר כרמל שאמה
אני מבקש לא להפריע לה. היא לא הפריעה לאף אחד מהדוברים. בבקשה.
איילת שקד
קיבלנו בתקופה האחרונה עשרות מכתבים מלוחמים. ולשאלתך, חבר הכנסת שי, אקריא פה קטן מאחד המכתבים. בוא תשמע מה הם חושבים. מ"פ בהנדסה הקרבית שנלחם במארון א-ראס – יש פה הקדמה, לא אלאה אתכם – אומר איך הם נמנעו מלפגוע באזרחים וסיכנו את החיילים שלהם תוך כדי שהם מפוצצים בונקרים. הוא כותב: שבועיים אחר כך חזרנו לגבול הישראלי על מנת לאגור כוחות. פתחתי גלי צה"ל, כמו שתמיד נהגתי אז, כדי להתעדכן מה קורה בזירות הלחימה האחרות ולא הפסקתי לשמוע בכי של שדרנים על צה"ל, שלא מוסרי ויורה בלי אבחנה. צה"ל לא מוסרי? על מה לעזאזל אני וכל הפלוגה שלי סיכנו הרגע את חיינו, אם לא להיות מוסריים ולמנוע את מות האזרחים הלבנוניים? הרגשתי בושה וכיביתי מהר את הרדיו. רק זה חסר לי, שחיילים שלי ישמעו שככה מדברים עליהם בעורף. מה זה יעשה למוטיבציה שלהם?

אנחנו מבקשים שגלי צה"ל תעמוד מאחורי הלוחמים בשעת מלחמה ולא תשחק אותה מהאו"ם. זה כל מה שאנחנו מבקשים, זה וגיוון ואיזון של השדרנים. זה לא דרישות מוגזמות. הנושא שעולה כאן, של החסויות, הוא רק הזדמנות. חבר הכנסת שאמה, יש לך הזדמנות היסטורית להתנות את הארכת החסויות ברפורמה בתחנה, שיתכנסו נא בכירי התחנה ויחשבו: רגע, אולי טעינו. אולי איפה שהוא נסחפנו. בואו נחשוב רגע אם אפשר לעשות משהו קצת אחרת. זה כל מה שאנחנו מבקשים.
היו"ר כרמל שאמה
בכל האלמנטים שזיהיתם כבעייתיים, פניתם לממונה על פניות הציבור?
קריאה
הוא לא עונה.
היו"ר כרמל שאמה
פניתם? לא שאלתי אם הוא עונה או לא.
איילת שקד
לא, לא פנינו. דרך אגב, זה לא בעייתי. בעיניי זה בסדר ששדרנים מדברים כך, אני רק רוצה שיהיו שדרנים שידברו גם אחרת.
היו"ר כרמל שאמה
לא אמרתי שמה שאמרו השדרנים זה לא בסדר. אמרת שזיהית בעיה של חוסר איזון קיצוני, ושאלתי אם פנית לגורם שאמון על בחינה של תלונות הציבור?
איילת שקד
לא, לא פניתי, ואני גם לא חושבת שיצא מזה משהו אם אפנה.
היו"ר כרמל שאמה
יש מישהו שפנה?
נועה וילשטיין
ודאי, אני פניתי. מתוך עשר פניות, פניה אחת נענתה, וגם הוא אמר לי שהוא לא ידע שבחוקים של מדינת ישראל יש משהו שנקרא חוקי אתיקה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. חבר הכנסת אלי אפללו, בבקשה. אני מבקש שחברי הכנסת יתחילו להתייחס להצעות השונות למועדים.
אלי אפללו
אתייחס גם לזה. קודם כול, אני רוצה להתייחס למה שאמרו פה, שגלי צה"ל צריכה להיות פתוחה כדי לשמוע ביקורות, לשמוע אמירות שנאמרות פה על-ידי ציבור, כי גלי צה"ל היא השופר של כל חיילי מדינת ישראל, לא באג'נדה כזאת ולא אחרת.

אבל זה לא נושא החוק שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים על הזמן. קודם כול, זה שכבר כל כך הרבה שנים אנחנו ממשיכים עם הוראת שעה, ועכשיו מבקשים להמשיך לעוד שנה, שזו בעצם לא שנה - גם אם היום אנחנו מאריכים את זה לשנה, זה כבר 11 חודשים.
רזי ברקאי
עשרה וחצי חודשים.
אלי אפללו
תסתכל על התאריך, אדוני היושב ראש. אנחנו מדברים על 13 במאי, תסתכל מה התאריך עכשיו. אני לא מדבר אם תשדירי שירות צריכים לתת בצורה כזו או אחרת. אני חושב שצריך להסדיר את זה חד-פעמית באופן מסודר. האם תחנות הרדיו האזוריות צריכות לקבל את זה והאם צריך לשדר פה מכללות או לא מכללות – זה לא הנושא עכשיו. הנושא שעומד על הפרק הוא לכמה זמן אנחנו צריכים לתת. עשרה וחצי חודשים הוא זמן לא סביר. או שאנחנו צריכים לתת את זה עד שיביאו הצעת חוק מסודרת, מצדי שיביאו את זה לכאן תוך ארבעה-חמישה חודשים. צריכים למצוא דרך כדי להקדים את החוק כמה שיותר מהר בזה שלא נקבע הוראת שעה או שניתן להם זמן סביר. זה לא נשמע סביר עשרה וחצי חודשים, לדעתי.
היו"ר כרמל שאמה
הנקודה שלך ברורה.
אלי אפללו
אני לא נכנס לתוכן, מי צודק ומי לא צודק, כי זה לא הדיון. כשיביאו את החוק נדון ונתייחס לזה. התקופה היא לא תקופה סבירה.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת יוליה שמאלוב ברקוביץ, בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אדוני היושב ראש, אני קודם כל רוצה להגיד שאין ספק שגלי צה"ל היא תחנה מאוד חשובה, וגם אהובה ואהודה. אני אף מורידה בפניכם את הכובע, שהגעתם לאחוזי האזנה כל כך גבוהים, על אף שהייתם אמורים להיות תחנה של צה"ל ולא התחנה של כל העם.

עם זאת, יש לי כמה שאלות אליכם: לגבי החסויות – אם אתם אומרים שאנחנו נמצאים עשרה וחצי חודשים, האם זה אומר שבמהלך חודש וחצי עברתם על החוק ופעלתם בניגוד להוראת השעה, שלא הוארכה? מישהו יכול לתת לי תשובה על זה?
דנה נויפלד
אנחנו נמצאים פה באמת במצב מיוחד. המצב הזה הוא לא מצב שגרתי, אבל הכנסת כבר עכשיו מצויה בהליכי חקיקה. ההצעה הזאת עברה קריאה ראשונה, הממשלה הביעה את דעתה שהחסויות ותשדירי השירות צריכים להימשך לפחות שנה נוספת. גם לפני שהחוק הסדיר את תשדירי השירות ושידורי החסות גלי צה"ל פעלה ושידרה אותם. החוק הזה בא לעולם רק ב-2005, ועוד לפני כן היא פעלה, ופעלה בסמכות. לכן, העובדה שגלי צה"ל שידרה במשך תקופה ארוכה את אותם תשדירים מבלי שחוק מסמיך מלמדת אותנו שהיא יכולה היתה לעשות כן, והיא יכולה גם עכשיו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז למה אנחנו פה? למה כל שנה - - -?
דנה נויפלד
כיוון שנאמר מה שנאמר, וההערה שהוערה על-ידי בג"ץ נכונה היתה. נכון יותר להסדיר את השידורים האלה במסגרת חקיקה ראשית של הכנסת, ואכן כך נעשה. אנחנו סבורים שגלי צה"ל אינה יכולה לעשות כן במשך תקופה, מעבר לתקופה מוגבלת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זאת אומרת, מותר לעבור על חוק תקופה מסוימת. מעבר לתקופה מסוימת אי-אפשר לעבור על החוק.
יעקב כץ
תלוי למי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
רק רציתי לדעת.
דנה נויפלד
לכן אנחנו מאפשרים את זה במסגרת זמנית, לתקופה מוגבלת ומצומצמת בלבד.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מקווה שזה נרשם בפרוטוקול, כי זה קצת תמוה בעיניי שהכנסת מאפשרת - - -
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, עבירה על החוק בית המשפט קובע.
אתי בנדלר
הכנסת לא מאשרת ואני לא הבעתי את עמדתי בעניין הזה. אני מזכירה שגברת נויפלד מייצגת את עמדת היועץ המשפטי לממשלה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז אשמח שאת תעני לי, גברתי היועצת המשפטית.
ישראל חסון
אני מבקשת שגברת נויפלד תזכור שנשאל לעוד דיונים נוספים - - -
יעקב כץ
לעוד דיונים, וכל מדינת ישראל שעוברת על החוק כל יום.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, את רוצה להתקדם בדברייך?
יעקב כץ
השאלה שלה מצוינת.
היו"ר כרמל שאמה
היא קיבלה תשובה ממשרד המשפטים.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
גברתי היועצת המשפטית, אני מאוד סומכת על שיקול הדעת שלך. אני חייבת לומר שאני שנתיים בכנסת, ומעולם לא תפסתי אותך אומרת דברים לא הגיוניים או דברים שאת לא יודעת. האם את מקבלת את התשובה שנתנה כרגע היועצת המשפטית? דרך אגב, זה לא אומר שאני נגד גלי צה"ל. אני בעד המדינה, שתעמוד בחוקים.
אתי בנדלר
הייעוץ המשפטי של הכנסת נפרד, כידוע, מהייעוץ המשפטי של הממשלה על פי חוק. אנחנו איננו מנחים את מוסדות הממשלה במעשיהם, והיועץ המשפטי לממשלה הוא זה שצריך להורות לגלי צה"ל, בהתחשב בכך שתוקפו של החוק שמאפשר תשדירי שירות ותשדירי חסות פקע, האם לאפשר להם להמשיך לשדר תשדירים כאלה או לא. דעתי, באופן כללי ולא רק בנושא הזה, איננה נוחה מהפרות חוק, כמו שציינתי קודם, לגבי העובדה שלא התקינו תקנות בעניין. דעתי איננה נוחה מהנושא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
גברתי היועצת המשפטית, אני מודה לך על התשובה. אדוני היושב ראש - - -
היו"ר כרמל שאמה
דקה לסיום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
זאת היתה רק שאלה ראשונה.
היו"ר כרמל שאמה
לא משנה מה עשית עד עכשיו. דקה לסיום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מבקשת לרשום את מה שנאמר פה. הדברים האלה קורים באופן קבוע עם הממשלה, שחושבת שהכנסת פשוט לא קיימת במדינת ישראל. אני חושבת שאנחנו צריכים לטפל בזה לא כרגע, לדבר על זה אולי - - -
נחמן שי
יש לנו הצעת אי-אמון - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בסדר. אבל הבעיה היא שגם הממשלות הקודמות, אני מצטערת להגיד לך, התנהלו בדיוק ככה, על אף שפעם קדימה היתה שם.
יעקב כץ
נצביע אי-אמון גם על הממשלות הקודמות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה לשאול אתכם מה התקציב של משרד הביטחון ומה התקציב מהפרסומות?
קריאות
20 מיליון, 20 מיליון בערך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הבנתי. אפשר לדעת האם מלכתחילה גלי צה"ל לא היתה אמורה להיות תחנה, שמי שמשדר זה חיילים?
תא"ל אלי שרמייסטר
גלי צה"ל איננה תחנה "מטעם". אנחנו לא קובעים בצבא מה ישודר שם ומה לא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני שואלת על השדרנים – למשל, רזי ברקאי, שאני מאוד מעריכה את המקצועיות שלו, על אף שאני חייבת לומר שלא פעם כשאני שומעת אותו אני מקבלת חלחלה.
יעקב כץ
את לא היחידה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מאוד מעריכה את היכולת שלך - - -
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ - - -
אלי אפללו
מה הקשר?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אגיד לך מה הקשר. פעם את צעקת ואני שתקתי. מספיק.
אלי אפללו
רגע, מה את רוצה להגיד לי?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
שלא תצעק.
אלי אפללו
אני יכול לצעוק כמה שאני רוצה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אז תן לי לבטא, בבקשה - - -
אלי אפללו
אז אל תמשיכי. את מפעילה אותי נורא.
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, את קיבלת כבר זמן כפול.
מיכאל בן-ארי
היא שווה יותר.
היו"ר כרמל שאמה
אבל הכול מחושב. קיבלת זמן כפול מחברי כנסת אחרים. משפט אחרון, אני מבקש ממך.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
יש לי שלוש שאלות ואני מבקשת לקבל עליהן תשובות, אדוני, כדי לקבל החלטה האם אני רוצה להצביע בעד הוראת השעה או נגד. אני רוצה לדעת, מי מצבת העובדים, על סמך החוק הראשון של גלי צה"ל. האם מצבת העובדים לא היתה צריכה להיות חיילי צה"ל?
תא"ל אלי שרמייסטר
מה שהתכוונו האבות המייסדים אני לא יודע להגיד לך, אני לא הייתי שם.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
חבל. דרך אגב, כדאי לחזור לשם, לדעתי.

תא"ל אלי שרמייסטר
יכול להיות, אבל למה הם התכוונו אני לא יודע להגיד לך. בגלי צה"ל מועסקים גם חיילים, גם אזרחים עובדי צה"ל וגם יועצים מקצועיים, כמו בהרבה מאוד יחידות אחרות. דווקא בנושאים הרגישים, אנחנו משתדלים שחיילי צה"ל הסדירים לא יתחככו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה זאת אומרת?
תא"ל אלי שרמייסטר
נושאים פוליטיים רגישים, נושאים כלכליים רגישים אנחנו משתדלים שיעשו את זה אנשים בשלים יותר, בוגרים יותר.
רזי
כתב פוליטי וכתב מדיני לא יהיו חיילים, למשל.
תא"ל אלי שרמייסטר
בכוונת מכוון.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
רגע, אבל אני רוצה - - -
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, זה כבר עובר כל גבול. תודה רבה לך על השאלות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני לא סיימתי. גם רציתי לשים פה קלטת, אפשר?
היו"ר כרמל שאמה
לא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לצערי, לא נותנים לי. מאוד אשמח לשבת אתכם לבד וללמוד אתכם את הנושא מאחר שאני מאוד מעורבת בכל תחום התקשורת בישראל וגם הייתי אמורה לעשות אצלך איזשהו סיור.
תא"ל אלי שרמייסטר
הזמנו אותך - - -
היו"ר כרמל שאמה
חברת הכנסת ברקוביץ, זו לא הצגת יחיד. כמה פעמים אפשר לבקש ממך לסיים את דברייך? את יודעת כמה זמן קיבלת? תבדקי אחרי זה בפרוטוקול, דיברת כמו כל חברי הכנסת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
השאלות שלי מפריעות לכם, אני מבינה. השאלות שלי מעצבנות.
היו"ר כרמל שאמה
השאלות שלך לא מפריעות לי ואת לא מפריעה לי. את מפריעה לעצמך. תודה. אני רוצה לתת הודעה מטעם הנהלת הוועדה: הצעת החוק אושרה במליאה בקריאה ראשונה ב-30 במאי. כלומר, כל עיכוב שהיה – לא באשמת הוועדה.
לאה ורון
מאחר שפג תוקפה של הוראת השעה.
היו"ר כרמל שאמה
הדובר הבא – עופר שושן, נציג אנשי המילואים.
עופר שושן
שלום לכולם, אני רב-סרן במילואים ביחידת סיור בצנחנים, יזם הייטק כשאני לא במילואים, מנכ"ל של חברה.

אני מאזין לגלי צה"ל ולגלגל"צ ואוהב את התחנה. זאת תחנה בסדר גמור. אני חייב לומר, בהמשך לדבריו של קצין חינוך ראשי, שהתחנה לא מייצגת אותי כחייל ואת החברים שלי ליחידה יותר מאשר כל תחנה אחרת. מהבחינה הזאת, אין שום הבדל. אנחנו התחלנו איזושהי מחאה בנוגע לגלי צה"ל, שהמוטיבציה שלה היא לא פוליטית אלא עניינית. בגלי צה"ל נראה שאוהבים ללכת עם המותג צה"ל ולהרגיש בלי, ובצדק - צבא לא צריך שתהיה לו תחנת שידור במדינת דמוקרטית. אני מקווה שמתישהו יפריטו את התחנה והיא תתמודד בשוק החופשי כמו כל תחנה אחרת.

אם אפשר, שאלת תם לגבי ההצעה להאריך את המועד ביותר משנה. אם אני לא טועה, הבחירות הן ב-2013. אני לא יודע איזה פוליטיקאי יסכים להתעסק באיזשהו כלי תקשורת כשהבחירות כל כך חשובות. זה רעיון יצירתי ויפה, אבל כנראה - - -
ישראל חסון
אני רוצה שתדע שהראשונים שיתנגדו להפרטה הזו זה הרדיו האזורי.
עופר שושן
אני לא מאזין לרדיו האזורי ולא מכיר אותו. אני לא קשור אליהם ולא מכיר אותם.
ישראל חסון
הניסיון שלך לעשות סדר ואיזונים הוא הרבה יותר מורכב ולא כל כך פשוט.
עופר שושן
אני בטוח. קטונתי.
היו"ר כרמל שאמה
יש גם הנחה בדבריך שהבחירות בעוד שנה וחצי, ולפחות היושב ראש חולק עליך. יש עוד שנתיים - נובמבר 2013. תודה רבה. הדובר הבא – חבר הכנסת ישראל חסון, שיש לו עוד מחויבות.
ישראל חסון
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני מוכרח לומר לך שבעיניי הדיון כאן הוא דיון על ההתנהלות הרעה של הממשלה בסיטואציה הנוכחית, ואני אסביר את עצמי בשלושה משפטים. אני יכול לשאול כאן שאלות, מכאן ועד להודעה חדשה - בכל מה שקשור לגלי צה"ל, בכל מה שקשור לאתיקה, למה שמותר ומה אסור.

יושב כאן קצין חינוך ראשי, שאלה לא מכשילה ראשונה: האם נכון שחייל יהיה מעורב בכתבה שיש בה ביקורת או בקרה על דרג נבחר? אתה לא תרשה את זה בשום מקום אחר בצה"ל, בגלי צה"ל זה קיים. איפה הבעיה? הבעיה שלי כרגע היא כזו: אני חושב שהסיטואציה שהתחנה נמצאת בה היא סיטואציה שמחייבת חקיקה, היא סיטואציה שמחייבת דיון והגדרות מאוד מדויקות והרבה יותר ברורות של הנושא הזה, אם אנחנו רוצים להמשיך לקרוא לה "גלי צה"ל". אם אנחנו רוצים לקרוא לה בשם אחר או בפוזיציה אחרת, זה דיון אחר, זה לא הדיון פה. מאחר שהממשלה לא עושה את המוטל עליה – דרך אגב, זו לא רק הממשלה הזו, זה הממשלות – בעצם פה על השולחן מולי מונחת להחלטה השאלה הבאה: למי אני מוכן לתת את הקרדיט בכדי שימשיך לעשות את מה שמוטל עליו? זו השאלה שמונחת לפני.

אם אני עכשיו שולח אתכם מכאן עם עשרה חודשים, אני לכאורה נותן קרדיט לממשלה, שהיא אכן תעשה את המוטל עליה. מאחר שהממשלה לא עושה את המוטל עליה, מאחר שהממשלה לא מרימה את הכפפה הזו, שנדרשת, מאחר שהיא לא מגלה את הרגישות לסיטואציה המיוחדת שגלי צה"ל נמצאת בה – והיא נמצאת בסיטואציה מיוחדת, ואני חושב שגלי צה"ל הם לא הגורם שמונע מהממשלה להגיע להגדרות האלה – הבעת אי-האמון שלי בממשלה או בהתנהלות הממשלות זה להגיד לגלי צה"ל: אתם רוצים שנה? קחו שלוש שנים. אם הממשלה תחוקק את החוק תוך חמישה חודשים, שתבוא לפה. אף אחד מאתנו לא יזרוק אותה. מה אנחנו עושים? בערבית יש פתגם שאומר שמי שלא יודע להתגבר על הגמל מושך את האוכף שלו.
יעקב כץ
תגיד בערבית.
ישראל חסון
אתה תבין, כצ'לה. אנחנו מביאים את גלי צה"ל כשוט למה? למי? מול מי? זה לא מזיז שום דבר להתנהלות של הממשלות מ-2005. הוועדה הזו מיום ליום הופכת להיות חותמת גומי בנושא הזה, והיא לא תפעיל שום מנוף. אני ממליץ לוועדה הזו, כאות של הבעת מחאה להתנהלות של ממשלות ישראל לדורותיהן, לתת קארד בלאנש לגלי צה"ל. להגיד להם: אתם רוצים שנה? קחו שלוש שנים. זה הכול.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. חבר הכנסת דני דנון, בבקשה.
דני דנון
תודה, אדוני היושב ראש. אני עוד חושב איך אני מסביר לנציג האיחוד האירופאי, שמחכה לי בחדר, למה אני מאחר לו. זה דיון של תחנה צבאית, ורוצים להאריך בשנה. אני חושב שצריך לשים את הכול בצד, יש פה הצעה של הממשלה. בדרך כלל אני לא תומך בעמדת משרד הביטחון. להיפך, יש לי ביקורת רבה על שר הביטחון, ובנושא הזה אני שותף לחבר הכנסת בן-סימון. יש דבר אחד שמפריע לי: מה יקרה בעוד שלושה חודשים, כשתיגמר הוראת השעה? איזה מנוף יהיה לוועדה מול ועדת השלושה, שיש בה שלושה שרים מכובדים: השר ברק, השרה לימור לבנת והשר כחלון - - -
יעקב כץ
אין בה. הוא לא מכנס את הוועדה הזאת.
דני דנון
אם הם יעשו את עבודתם נאמנה, חבר הכנסת כץ, יבוא חוק גלי צה"ל ויסיים את הסאגה הזאת, אז הכול טוב. אם לא - - -
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת דנון, הרי אתה אחד המחוקקים הנמרצים פה. שבו, תכינו הצעת חוק פרטית. אין מנוף יותר טוב מזה. אני אומר לך שאם תגיש, אני מוכן להיות שותף אתך. בצורה מסודרת, מכובדת, נעלה לוועדת השרים. אני מאמין שנצטרך להעביר את זה.
דני דנון
אני מקבל את הצעתך. אשמח לצרף חברי כנסת נוספים מסיעות שונות, חבר הכנסת אפללו ואחרים, על מנת שיהיה לנו - - -
רוברט טיבייב
למה רק אפללו?
דני דנון
סליחה, גם חבר הכנסת טיבייב. על מנת שיהיה לנו מנוף שאנחנו לא חוזרים לדיון הזה ובאים עוד פעם וכל הקרקס הגדול יהיה פה עוד פעם. זה הבעיה שלי. לכן, אני חושב שזו התשובה שלנו למה שמוצע בפנינו.
נחמן שי
נכון, נכון, אתה צודק.
ישראל חסון
אבל הרי כולכם מבינים שזה יידחה בוועדת השרים, כי יגידו שיש ועדת השלושה.
דני דנון
לא, לא.
ישראל חסון
אתה לא מכיר את ההתנהלות?
היו"ר כרמל שאמה
יש דברים מהותיים. לדוגמה, אתמול הממשלה אישרה את הרחבת הסנקציות על איראן. היא לא עשתה את זה במשך שנים, למרות שהיו החלטות, עד שהיתה הצעת חוק פרטית, שאני הייתי בין יוזמיה, שעברה בוועדת השרים לחקיקה ועברה בקריאה טרומית. הנה, אתמול.
ישראל חסון
יש לך ועדת כלכלה? תציע לחברי ועדת הכלכלה, כאיש אחד, לחתום אתך על הצעת חוק פרטית.
היו"ר כרמל שאמה
בבקשה.
ישראל חסון
יאללה, שוועדת הכלכלה יוזמת.
נחמן שי
שמה יהיה כתוב בה?
דני דנון
בכוונתי להגיש את הצעת החוק תוך שבוע ימים, אדוני.
היו"ר כרמל שאמה
צריך בצורה מסודרת.
אתי בנדלר
חברי הוועדה יכולים ליזום. הוועדה לא יכולה ליזום.
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת דנון, ודעתך לגבי משך התקופה של ההארכה?
דני דנון
אני מבין שהמדינה מדברת על שנה. יש פה קולות שמדברים על שנתיים, יש קולות שמדברים על שלושה חודשים, עם התניות מסוימות. אני חושב שאם הקואליציה צריכה לגבות את הממשלה – אני לא אוהב את זה, זה לא דבר טוב אבל זו ברירת מחדל – אנחנו נגבה את דרישת הממשלה במקרה הזה.
היו"ר כרמל שאמה
בסדר. אתה מדבר על שנה.
אלי אפללו
עשרה וחצי חודשים.
דני דנון
בנושא האיזון בשידור, אני לא מביע פה עמדה, אדוני היושב ראש. יש לי דברים לומר, לחיוב ושלילה אבל זה לא הפורום.
היו"ר כרמל שאמה
אמרתי את זה בפתח הדיון. אתה לא היית.
אלי אפללו
אתה צודק במאה אחוז.
מיכאל בן-ארי
מה איתי?
היו"ר כרמל שאמה
חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה.
מיכאל בן-ארי
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת ושאר משתתפי הוועדה, אני יושב פה ומאזין ואני רוצה לומר שגם אני מאזין לגלי צה"ל, במיוחד אם אני יכול לכוון את השעה בין 4:00 ל-5:00 אחר הצהרים ולשמוע שירים, ולפעמים גם כשאני חוזר הביתה מאוחר אני שומע תוכנית של קובי מידן או משהו כזה.

אני בכלל לא מצליח להבין מה שאמר פה יצחק טוניק, מפקד התחנה, וגם קצין חינוך ראשי: מה הקשר בין גלי צה"ל לבין צה"ל. יכול מאוד להיות שמדובר בתחנה מאוד טובה. אני רוצה לספר משהו, שאולי ימחיש מה עמדתי לגבי החסויות או לגבי כל דבר אחר. עד לפני כמה שנים, כשהייתי עושה מילואים, בהתחלה היינו מקבלים מזון והיו מביאים לנו טבח או שאחד מהחבר'ה היה מבשל טוב. היינו סועדים את ליבנו בין משמרת למשמרת, בין סיור לסיור. יום אחד צה"ל החליט שבמקום להחזיק מטבח, טבח ואספקת מזון יביאו לנו חמגשיות. החליטו להסתפק בחמגשיות כי החליטו לקצץ. אם זה צודק או לא צודק זה עניין אחר, אבל אני שואל למה לא לאמץ את העניין הזה מר טוניק וקצין החינוך הראשי? אם רוצים פרסומות לעודד את המילואים ואנחנו לוקחים את כל הכסף שאנחנו משקיעים בגלי צה"ל ונותנים לך את כל הכסף הזה כדי לרכוש ימים מיוחדים בגלי צה"ל, ימים מיוחדים ב"קול ישראל" בצורה הגונה, לקנות גם מהתחנות האזוריות, מי צריך עדיין – מישהו שיסביר לי באמת ובתמים – את הדבר האנכרוניסטי הזה, שנקרא גלי צה"ל?

אני לא מדבר על האובייקטיביות שלה. אני מאזין לתוכנית, המצוינת יש לומר, של קובי מידן "אנשים בלילה", כי לפעמים אני חוזר בשעות האלה בלילה. אבל משום מה ברשימת האנשים שלו יש רשימה ארוכה של אנשים: סופרים, משוררים, אנשי רוח – הם תמיד מהצד האחד של המפה. אגב, בדקתי ברשימה – חבר כנסת אחד בלבד היה שם.
דני דנון
מי זה היה?
מיכאל בן-ארי
נחש. שלושה ניחושים.
רוברט טיבייב
אפללו.
מיכאל בן-ארי
עוד שני ניחושים. חבר הכנסת, המשורר, הסופר, איש הרוח אחמד טיבי. היחיד. אתה היית שם? גם דניאל בן-סימון, מאותה שורה. רבותי, אין לי דבר וחצי דבר - - -
היו"ר כרמל שאמה
נא לסיים.
מיכאל בן-ארי
כמו שהפריטו לנו את החמגשיות, אנא ממך מר קצין חינוך צבאי ראשי, יש הרבה מה לעשות עם הכסף הזה, אפשר לרכוש תוכניות, ושנהיה הגונים גם כלפי התחנות האזוריות וגם כלפי רשת ב'. אפשר לעשות את כל זה למען החיילים, תוכניות שלמות. מי צריך לממן את התחנה הזאת כולה? אם מישהו ייתן פה הסבר אחד הגיוני אני מבטיח את האצבע שאין לי פה לתת. אבל להערכתי, אין פה שום דבר כזה.
קריאה
חיילים לא מאזינים לגלי צה"ל.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה, אדוני. מרדכי בניטה, דקה אחת ברשותך. אנחנו פשוט חורגים מהזמן.
מרדכי בניטה
אני חבר ב"ישראל שלי". גם אני, כמו רבים מאנשי המילואים, הייתי במבצעים האחרונים. אגיד לך את הדבר שהכי קומם אותי. צה"ל זה בשבילי דבר יקר, כמו להרבה אנשים. כשאני שומע חלק מהשדרנים בפריים טיים שקוראים אפילו לסרבנות – שמעתי את מרב מיכאלי מדברת על סרבנות. השערות עמדו לי. אני רואה - - -
רזי ברקאי
איפה היא משדרת בגלי צה"ל?
מרדכי בניטה
אני יכול להביא לך את זה.
יצחק טוניק
מרב מיכאלי שידרה פעם אחת, כשחגגנו 60 שנה לגלי צה"ל עם כל הוותיקים. אחרי המשדר הזה, אתם הרי יודעים, שבהנחיה שלי נאסר להביא אותה יותר לגלי צה"ל. אז חבל.
נחמן שי
בסדר, לא ידעתי.
תא"ל אלי שרמייסטר
לא עובדת בכלל.
היו"ר כרמל שאמה
מר בניטה, העלית נקודה מאוד ברורה. היא לא עובדת שם באופן קבוע וגם באופן חד-פעמי, כשהיא שידרה לרגל אירוע מיוחד, היא קיבלה תגובה הולמת.
יצחק טוניק
היא אמרה משפט אחד מיותר, ובעקבות זה הנחיה שלי. אתם יודעים את זה, כי שלחתם לכל - - -
מרדכי בניטה
אני לא שלחתי לאף אחד. אני אומר לך מה אני יודע. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר, שאני חושב שאם רוצים שזה יהיה של החיילים זה צריך להיות מאוזן. פשוט מאוד, מאוזן. זהו.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. סא"ל אייל טולדנו, פרקליטות צבאית. דקה.
סא"ל אייל טולדנו
רציתי להוסיף לגבי מנגנוני הפיקוח. מלבד הוראת השעה, שיש בחקיקה, יש גם פקודות בצבא שהיו קיימות עוד לפני הוראת השעה וממשיכות להתקיים, גם בהן כל תשדיר שירות וכל תשדיר חסות עוברים בקרה של היועצת המשפטית של גלי צה"ל ולא מעט מהתשדירים משונים או נפסלים לשידור בגלל הדרישה לעמוד בהוראות החוק, כפי שהן יושמו והוצבו בפקודות הצבא. מלבד זה, יש ועדת נוספת, משותפת לצה"ל ולמשרד הביטחון, שמתכנסת אחת לחצי שנה ועוברת גם על התשדירים והחסויות ששודרו. זה מנגנון בקרה נוסף.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, בקצרה בבקשה. אנחנו כבר חייבים להצביע. אני יודע שיש חוק אחר, חשוב, שכולם מרוכזים בהצבעות. גם פה ההצבעה חשובה.
ציפי חוטובלי
אף אחד לא חושב שצריך לסגור את גלי צה"ל. אני חושבת שברור לכולם שככל שירבו תחנות השידור, כך ייטב לחופש הדיבור במדינת ישראל. בעיניי הערבוב בין נושא החסות, שהוא נושא כשלעצמו, לבין נושא הקו ודמותה של התחנה הצבאית הוא פסול. יש מה לשפר בקו המאוזן של שידור התחנה. אין ספק לאף אחד שכשיש לנו שורה של תוכניות אקטואליה מרכזיות, שמי שמוביל אותן זה אנשים עם זיהוי פוליטי וקו מסוים, היינו שמחים לראות שבוגרי התחנה לדורותיהם, שיש בה גם אנשים מימין וגם אנשים משמאל, יוכלו להוביל תוכניות שידור מרכזיות. זה דבר שנדרש כאיזון מכל השידור הציבורי, לא רק מגלי צה"ל, והדבר הזה הוא בהחלט חסר.

גם בנושא גיוס המועמדים – יש לנו מציאות שבה במחזור השדרנים האחרון לא היה ולו מועמד אחד או מועמדת אחת דתיים שהתקבלו לתחנה.
קריאה
כמה דתיים משדרים בגלי צה"ל?
יצחק טוניק
אתחיל מהסוף. כמות הדתיים שמשרתים בגלי צה"ל – אמר את זה מישהו – מצדיקים תקן לרב יחידתי. לא רק זה, יש בגלי צה"ל הסכם בלתי כתוב עם כל החיילים הדתיים העיתונאים, שהם לא מחויבים לשדר בשבת וגם תוכניות שהם מכינים, והם מבקשים שלא ישודרו בשבת, לא ישודרו, וזה משתנה אצל אנשים שונים. נכון הוא שבשנה האחרונה לא הגיע שום מועמד לשורה האחרונה.
ציפי חוטובלי
הרבה פחות צעירים ממוסדות חינוך דתיים בכלל חשבו שזה הדבר שהם רוצים לעשות עכשיו. בשנים שבהן הגיעו הרבה מאוד דתיים זה לא בגלל שחיפשנו דתיים, למרות שנעים להתהדר בזה - - -
אלי פולק
זאב דרורי חיפש דתיים והיו הרבה דתיים. אז היו 12 ומאז זה לא היה.
יצחק טוניק
אני החלפתי את זאב דרורי אז, אני זוכר בדיוק. חברת הכנסת חוטובלי, אני יכול לספר לך – וזה מעניין לא לחדר הזה – כאשר בבתי-הספר הדתיים מישהו עשה עבודה ואמר להם: חברים, אם זה מעניין אתכם תלכו, פתאום גילינו שמגיעים הרבה דתיים. אנחנו מרגישים בסדר גמור היום עם העניין הזה.
ציפי חוטובלי
אם במבחן התוצאה יש פלח באוכלוסייה שלא מגיע בכלל לשרת בתחנה בסופו של דבר, צריך לדאוג לזה שיוכלו להגיע כמה שיותר מועמדים - - -
יצחק טוניק
לידיעתך, אנחנו יזמנו, יחד עם איזו עמותה דתית בבר-אילן, כנס הסברה לחיילים דתיים.
היו"ר כרמל שאמה
מיצינו. יש לי שאלה ליועצת המשפטית.
ציפי חוטובלי
אני רק מסכמת. לא ראוי בעיניי לערבב בין נושא עצם קיומה של התחנה. קיומה של התחנה הוא חשוב. אם היא תתקיים בעזרת החסויות – זה דיון אחד, ודמותה של התחנה זה נושא שראוי לקיים עליו דיון. אני חושבת שמקובל על כולם שיש מה לדבר על הנושא הזה ויש מה לשפר בעניין הזה, כי זאת תחנה שמשדרת שידור ציבורי לכל דבר ועניין, ולכן גם הקול הציבורי חייב להיות מאוזן בתחנה.
היו"ר כרמל שאמה
יגאל הררי, משפט אחד.
יגאל הררי
מכיוון שחברי, רזי ברקאי, העלה את העניין שהוא מבקש שיאריכו את החלטת הוראת השעה לשנה וחצי, אז אנחנו, כתחנות אזוריות, נתנגד לדבר הזה. אנחנו פונים אליכם, מכיוון שכל הזמן רק מאריכים. אם יהיה מנדט, כמו ששלושת השרים האלה קיבלו, עם זמן מוגבל, אני מאמין שיעשו את זה. כמו שהציע חבר הכנסת דני דנון, אנחנו נכבד את הבקשה שאחד מחברי הכנסת של הוועדה יגיש הצעת חוק שתהווה שוט לממשלה. אבל אנחנו מבקשים להתנגד להאריך את התוקף מעל שנה. תודה.
היו"ר כרמל שאמה
לפני שאנחנו עוברים להצבעה, שאלה אחת ליועצת המשפטית. האם במסגרת הצעת החוק שמונחת על השולחן אנחנו יכולים לעשות ניסיון ליישר קו עם מבנה של קבילות הציבור והסמכויות של הממונה על קבילות הציבור, בהתאם לרשות השניה ולרשות השידור?
אתי בנדלר
לכאורה, הוועדה יכולה להציע כל שינוי בהצעת חוק, אלא אם כן יש חריגה מגדר הנושא. החלטה לגבי חריגה מגדר הנושא, ככל שהיא ניתנת, נתונה לוועדת הכנסת. לו תישמע דעתי בעניין הזה, אני אומר שיש כאן חריגה משום שהחוק העיקרי היום עוסק - והדבר בא אפילו לידי ביטוי בשמו - רק בשידורי חסות ובתשדירי שירות. אין כאן הסדרה של שום נושא אחר שקשור לגלי צה"ל.
היו"ר כרמל שאמה
השאלה היא אם אי-אפשר לראות את הקבילות גם לעניין החסויות, כלומר, חריגה מחסויות וחריגה מתשדירים.
אתי בנדלר
אתה צריך, אם כך, להגדיר בכלל מה יהיה תפקידו של נציב תלונות הציבור לעניין הזה.
היו"ר כרמל שאמה
אם אין טענה של נושא חדש, אנחנו יכולים?
אתי בנדלר
אם אין טענה של נושא חדש, לכאורה אפשר. אבל אפשר לטעון בכל שלב.
היו"ר כרמל שאמה
יש מנגנון שהכנסנו לאחרונה ברפורמה ברשות השידור, שבנינו את הממונה על קבילות הציבור. נתנו לו ממש סמכויות ויכולת לתת הוראות בתוך אותו גוף תקשורת. זה קיים גם ברשות השניה, שאתה בטח מכיר, ועשינו את זה עכשיו גם ברשות השידור. אמרתי: למה לא ליישר קו?
נחמן שי
בחוק שאנחנו נמצאים בתוך התהליך שלו?
היו"ר כרמל שאמה
אני שואל האם לא ליישר קו, מבחינת סמכויות הפיקוח. ממש להעתיק את הפרק.
נחמן שי
בהקשר של התיקון הזה?
היו"ר כרמל שאמה
להכניס את זה במסגרת התיקון הזה. כך שמי שיש לו טענות שחורגים מתשדירים וחסויות, תהיה לו כתובת יותר ברורה; מי שיש לו טענות לגבי איזונים פוליטיים או חריגות בתכנים – תהיה לו כתובת.
אתי בנדלר
לגבי איזון אי-אפשר. אתה יכול רק בכל מה שקשור לתשדירי שירות ולתשדירי חסות, משום שאין, למשל, הוראה בדין שקובעת שיש לשמור על איזון בשידורי גלי צה"ל.
נחמן שי
אני מציע שהוועדה תפנה לקצין חינוך ראשי, שישנו פה, ותביע תקווה, משאלה ויותר מזה, שהוא יוודא שתפקידו של האחראי על פניות הציבור בגלי צה"ל ייבחן מחדש, מתוך כוונה לתת לו סמכויות וכן הלאה. למרות שזה לא ממין העניין, אבל זה משקף בהחלט דברים שנאמרו פה בדיון. קצין חינוך ראשי ייקח ויפעיל את זה. בסוף זה גם צבא, והוא יכול להנחות את מפקד גלי צה"ל לעשות כך וכך, וכך יהיה.
היו"ר כרמל שאמה
זה מקובל על כל חברי הכנסת? אני הצעתי הצעה, לא תמיד דעת היושב ראש מתקבלת.
נחמן שי
הוא יפעיל את זה. יש לי יותר מאמונה שהוא יוציא את זה לפועל, והאיש שעושה את זה או האנשים שעושים את זה יקבלו יותר כוח בעבודה - לאור הדברים שכבר נעשו ברשות השידור. תשכיר: לאור החלטות הוועדה או השינויים שהכנסנו בחוק רשות השידור.
היו"ר כרמל שאמה
אקרא לכם את שני הסעיפים בחוק רשות השידור, שאנחנו כרגע מסיימים את הכנתו. "יושב ראש הרשות ימנה, באישור המליאה, ממונה על קבילות הציבור לתקופת כהונה של חמש שנים. הממונה על קבילות ידון ויברר קבילות ותלונות מטעם הציבור בכל הנוגע למשדרי הרשות או לאופן פעולתה של הרשות. הוועד המנהל, באישור השר והוועדה בכנסת, יקבע כללים לפעולתו של ממונה על הקבילות, לרבות לעניין אופן בירור התלונות. הממונה על קבילות רשאי שלא לטפל בתלונה או בקבילה אם גוף אחר ברשות מוסמך לדון או להכריע בה. החליט הממונה על הקבילות שלא לטפל בתלונה בשל קיום כאמור, ידווח על כך יושב ראש הרשות – או מפקד גלי צה"ל, במקרה הזה – מצא הממונה על הקבילות, לאחר דיון בקבילה ושמיעת הנוגעים בדבר כי צדק הקובל בפנייתו וכי הרשות פעלה שלא כדין בעניין מסוים, רשאי הוא להורות למנהל הכללי לשדר את ממצאיו בשידורי הטלוויזיה או הרדיו – גלי צה"ל, במקרה הזה - - -
אתי בנדלר
זה התיקון שהוועדה אישרה, ככל שהתיקון בכלל יעלה לדיון: "ובמועד שהורה".
נחמן שי
בואו נבקש תוך חודש או חודשיים – ניתן לו זמן – לבחון את הנושא של פניות הציבור והטיפול בהן בגלי צה"ל, ולהציע מנגנון לאור התיקונים.
אתי בנדלר
אני רוצה להגיד מדוע לא ניתן לעשות את זה בתיקון חקיקה חפוז, בלי לתת את הדעת על העניין הזה. דבר ראשון, צריכים לדעת מה יהיו תפקידיו של נציב קבילות הציבור לגבי גלי צה"ל: האם מדובר בפיקוח על כלל שידורי גלי צה"ל? על נישה מסוימת? אין הגדרה בחוק מהי ההתוויה של גלי צה"ל.
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי.
אתי בנדלר
דבר שני: מהי הכפיפות? האם הוא יכול להורות, ומה עם המפקדים של נציב קבילות הציבור? וכך הלאה, הרי יש מסגרת היררכית לגמרי שונה בצה"ל.
היו"ר כרמל שאמה
הבנתי.
נחמן שי
אז אני מציע לנסח סעיף כזה: שהוועדה פונה לקצין חינוך ראשי, לאור הדברים שנאמרו פה, ומבקשת שיכין או יפעל כדי לחזק את מעמדו של הממונה על פניות הציבור בגלי צה"ל לאור השינויים שהוועדה הכניסה בחוק רשות השידור, ויביא את זה לפני הוועדה בעוד חודשיים או חודש, כמה שצריך.
אלי פולק
אפשר לבקש שקצין חינוך ראשי ידבר גם עם, למשל, האגודה לזכות הציבור לדעת?
נחמן שי
הוא יעשה את כל העבודה הציבורית הנדרשת כדי לרכז את העמדות והדעות. דברים שצריך לשמוע אותם.
היו"ר כרמל שאמה
עוברים להקראה.
חני לוז
אומבודסמן לא יכול להיות אדם ששייך לצוות השידור של התחנה. המצב היום הוא שהוא שייך לצוות השידור. שאלת קודם על הגשת תלונות - אנחנו הגשנו עשרות מכתבים עם תלונות לגלי צה"ל. על חלק קטן מהם עודד לוינסון השיב, על רובם הוא השיב בצורה שהיא אינה - - -
נחמן שי
אז הוא יבדוק את מעמדו בתוך התחנה. אני יודע למה את מתכוונת. אפשר לעשות את זה.
היו"ר כרמל שאמה
נא להקריא את הצעת החוק.
ישי יודקביץ
"הצעת חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011. תיקון סעיף 8. 1. בחוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה), התשס"ה-2005, בסעיף 8(ב) במקום "שש שנים" יבוא "שבע שנים"."
היו"ר כרמל שאמה
זו הצעת החוק הממשלתית, שמדברת על הארכה של שנה. נשמעו בוועדה הצעות שונות לגבי תקופות אחרות אפשר לגבש פה הסכמה פה אחד?
נחמן שי
אם תציע, אז נשמע.
היו"ר כרמל שאמה
התקופות הן בין שנה לשנתיים. שנה וחצי יכול להיות פה אחד? זה מקובל עליך, חבר הכנסת בן-סימון?
דניאל בן-סימון
מצוין.
נחמן שי
בסדר גמור, בתקווה שעד אז - - -
אתי בנדלר
אולי תיתנו תאריך מוגדר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני חושבת שצריך לתת חודשיים, כדי שהממשלה תגמור כבר עם החוק הזה. סתם מושכים את זה.
היו"ר כרמל שאמה
תודה. אנחנו מצביעים על סעיף 1, עם התיקון שבמקום "שבע שנים" יבוא "שבע שנים וחצי".
יגאל הררי
אבל ממתי, אדוני? שזה יהיה מוגדר.
אתי בנדלר
מיום התחילה.
היו"ר כרמל שאמה
מר הררי, אני מבקש לא להפריע בהצבעה.
לאה ורון
חבר הכנסת דניאל בן-סימון מצביע במקום חבר הכנסת עמיר פרץ; חברת הכנסת ציפי חוטובלי מצביעה במקום חבר הכנסת אופיר אקוניס; חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ מצביעה במקום חבר הכנסת ישראל חסון.
היו"ר כרמל שאמה
מי בעד ההצעה, עם השינוי שהוועדה הכניסה בתוכה?

הצבעה

בעד סעיף 1 – פה אחד

נגד – אין

סעיף 1 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
התקבל פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. נא להקריא את סעיף 2 בבקשה.
ישי יודקביץ
:

" 2. תחילתו של חוק זה ביום י' באייר התשע"א, 14 במאי 2011".
היו"ר כרמל שאמה
ההסבר ברור, אני לא מאמין שיש למישהו הערות לגבי יום התחילה. מי בעד סעיף 2?

הצבעה

בעד סעיף 2 – פה אחד

נגד – אין

סעיף 2 אושר.
היו"ר כרמל שאמה
תודה, סעיף 2 אושר פה אחד.

הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. אני שמח שהיא נגמרה בצורה שהיא נגמרה. אני מקווה שכולם קלטו את הרשמים, ספגו אותם. הסיבוב הבא פה יהיה סיבוב מכריע.
נחמן שי
מה עם העניין תלונות הציבור? אתה רוצה לנסח את זה?
היו"ר כרמל שאמה
אמרנו דברים מאוד ברורים לגבי ההתייחסות לתלונות הציבור, לגבי השקיפות, לגבי הטיפול בהן.
נחמן שי
לחזור לוועדה בעוד חודשיים ולהציג לנו איך המערכת הזאת מתפקדת.
היו"ר כרמל שאמה
תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים